Kovács szakaszvezető

Volt egy marcona szakaszvezetőnk, a
legjobb torok az altisztek között;
arca, mintha az ördög gyúrta volna,
piros parázs és fekete üszök.
Hogy tudott káromkodni! Nem nekem szólt
a menyország, amit emlegetett,
de elborzadtam!… S mint valami bűnt, úgy
kezdtem szégyelni gyönge szivemet.
Az a marcona szakaszvezető
nemsokára összekerült velem:
együtt bámultuk a tehervonatból
utunkat a nyirségi földeken
s ahogy a zsúfolt marhavagonokból
kicsapott a tüzérek éneke
s mint nyugaton az esti köd, ugy ingott
bennünk a háború kisértete,
nekem egyszerre eszembe jutott az
indulás, Pest, a síró asszonyok
és gyerekek, s a csók, a legutolsó…
A szivem ujra elcsavarodott
s mint szememből a titkos könny, kibuggyant
pár szó a számon: „Nehéz volt az a
tegnapi búcsú…” – és már elpirúlva
s keményen néztem föl. És marcona
szomszédom, a parázs- és üszök-arcú,
hozzám hajolt s a hangja remegett:
„Bizony,” nevetett, „önkéntes úr, én is
úgy elsírtam magam, mint egy gyerek!”
 

(1940)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]