Vádak

Barátaim, akik még vagytok itt-ott,
ne higyjetek el mindent. A gonosz
ráér hazudni, és most százszoros
szüksége van rá. Énrám annyi titkot
bízott a sors, hogy nem beszélhetek,
bárhogy lázít az undor és a düh:
elnémíthatnék minden keserű
vádat, de még hallgatnom becsület.
Keserű vádat? Azt csak viselem:
fájdalom szülte, s talán jogos is.
De a többi, a kicsinyes, hamis,
piszkos, nyomorult… Óh, mily becstelen
üzlet használja ki a kínt azokban,
kiknek sebét csakugyan én okoztam!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]