Más világok

– Kleist Amphitryonjának fordítása közben –
Hol vagyok? Hol jártam? Mint tündéri sírból,
káprázva ébredek könyvből és papírból,
írásból, betűből… A kis korcsmakertet,
ahova beültem, alig ismerem meg;
de kakuk szól, méh döng, tapintom a lócát,
csurog a nyár zsírja, – ez, ez a valóság.
Csurog a nap zsírja (aranya, ha így szebb),
forrnak a virágok, nyári szagok, ízek…
Olvastam, dolgoztam, s most csodálkozom, hogy
mig itt a szabadban versekkel bajlódom,
úgy áthalhatok a régi történetbe,
mintha az a világ is igazi lenne.
Igazi világ az! Száz-százharminc éve,
hogy a szeretőjét s magát agyonlőtte
a Költő, akinek lelke ma betöltött,
s bár égi tréfája, melyet ujraköltök,
háromezer évvel előbb is mese volt,
szivem-eszem az Ő szíve és esze volt:
az Övé! s azoké! akiktől ő kapta!…
Ugy ültem itt, mintha Ő ült és írt volna:
kicserélt, elvitte körűlem a kertet,
a százharminc évet, a mát, Budapestet,
kilopott magamból, – mutatni, hogy élek,
tán önvédelem, hogy magamról beszélek.
Nem, nem, csak sodorjon az álom, a tenger,
a halott tovább él, mint a testi ember,
tovább él a szellem: a többi hatalom
a meglevőn babrál, a földi anyagon,
azt tologatja csak hátra meg előre
s mint gyümölcs kukaca, fordul ki belőle:
de engem – engem is – más világok várnak,
időtlen hatalom anyagába zárnak,
oda, honnan küldtek, oda, hol most jártam,
s mint bennem az ősök, az én örök árnyam
épúgy ébred egykor a fehér papírból,
ha engem idéz majd utódom a sírból.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]