A festő a függöny előtt

– Prológus egy operaházi ünnepélyhez –
A darabban, melyet most látni fognak,
hölgyeim és uraim,
az emberi lélek
az idő és a szín;
a mese pedig, a cselekmény,
az, hogy a szív dobog
s kínja, álma és öröme
évezredeken átragyog.
Szóval: a nő s a müvészet a témánk…
Oh, hogy unom,
hogy utálom már sokszor, ami
gyönyöröm és kinom:
mintha tudásom büntetése
volna a szobor, a vers, a kép,
irtózva nézek
mindent, ami szép.
Mert zsarnok a szépség! Mindenütt
kivillan az anyag
burkából, mint összhang, ragyogás,
arány vagy gondolat,
mint bujtogató hatalom, vagy
magunk-gyártotta titok,
s mi ugy fürkésszük, magyarázzuk,
ahogy az eget a papok,
s törvénynél keményebb parancsra,
melyet magunk hozunk,
sóvárgó rabként robotolva
müveinkkel imádkozunk
egy furcsa Istenhez, aki
nem védi a híveit
s a hitetlen tömeg elől
félve elrejtezik.
Rajongók népe, védtelen nép,
szökevény az istenünk,
tündéri zsarnok, a szeretőnk,
akit nem ismerünk,
varázs, melyet a semmibe
maga a látó szem vetít, –
de ha szörnyű az élet, legalább
az álom üdvözít.
Nyilj hát ki, Tárlat: tárd elénk,
amit a Szépség alkotott,
mutasd meg örök kincseivel
a tűnő pillanatot!
Egy túlvilág vonul fel itt
az idő vándor falain –
De mi marad meg mibelőlünk,
hölgyeim és uraim?
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]