Itt, bent

Gyűlöltelek, silányság, becstelenség,
képmutatás, tévelygés, butaság,
s trombitáltam az értelem szavát:
Igazság! Fény! Rendet, ne vakszerencsét!
És látom, hogy a butaság a jó
és zülleszt a bölcs kiábrándulás
és szent menedék minden öncsalás
és jaj, mindenki szemétrevaló.
Súgóm, hiúság, vigasztalsz? Hiába:
kifelé szónokolj, öreg szamár!
Irígylem a kutyát is a napon.
Itt, bent, rossz minden! Mi lesz? Nem tudom.
Még egy sereg undok kín. S nemsokára
az életnél is undokabb halál.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]