Régen és most

1943

 

 

 

 

Március a körúton

Az idő
langyosodik,
a felhő
rongyosodik,
itt is, ott
is lyukakat
éget már
rajta a nap
s bár közben
zúg az eső,
mindnyájan
tudjuk, ez ő,
ez már az
új hatalom,
a legszebb
forradalom,
mely gyógyít
és kicserél
s mindennek
jó, ami él:
az áldott,
drága tavasz
vonúl most
a sugaras
körúton
és a kofa
standjáról
kék ibolya
integet
és kikerícs
s a nárcisz
is kivirít,
és oly jó
ez a csodás,
párába-
szőtt ragyogás,
hogy szinte
szédülök és
mint mikor
angyali szép
jelenést
lát a gyerek,
karácsony-
fát: nevetek,
s köröttem
már remegő
gyöngyzene
csak az eső
s ég és föld
éneke mint
a vér friss
üteme ring
s egyszerre
semmi se fáj,
hisz meghalt,
meg, a halál,
és nincsen
szomoruság
és boldog
lett a világ,
mindenki
gazdagodott
és a nők
fiatalok, –
pedig csak
az az egész,
hogy nézem
az eget, és
az idő
langyosodik,
a veréb
hangosodik,
a felhőn
kék lyukakat
szakítva
perzsel a nap –
s én kezdem jól érezni magamat.

 

 

 

Úgy látszik

Úgy látszik, fekete volt,
amire azt mondtam: fehér;
úgy látszik, rossz pap voltam én,
ki Krisztust hisz és ördögöt beszél;
úgy látszik, odavitt rossz szemem,
ahová lábam nem akart;
úgy látszik, az én nyilam ez a nyíl
s az én kardom szivemben ez a kard.
Úgy látszik, sorsom játszik, játszik,
s az én igazam sose látszik.
Soká botorkáltam, vakon,
és senki se nyujtott kezet;
sirattam a szegényt, és elhagyott,
s a gazdag kinevetett;
iszonyú látni, hallani,
mit akartam és mi lett;
nem merek többé szólni, árvaság
lettem és rémület.
Semmi sincs úgy, ahogy ma látszik,
életemmel valaki játszik.
Úgy látszik, barátom, a legjobb,
még az se szeretett,
úgy látszik, ő se látta meg
igazi szivemet;
úgy látszik, vezekelni kell
egy varázsló gonoszért;
úgy látszik, rossz csoda büntet,
de miért? de miért? miért?
Úgy látszik, minden játszik, játszik,
s aki angyal, ördögnek látszik.

 

 

 

Lemondás

Nem elég, nem elég, nem elég,
ami kell, ami jó, ami szép,
nem adott, ami nincs, de lehet,
nem adott soha még eleget,
és semmise sohase sok,
nyugodni sose tudok,
mert ami kellene nékem,
sehol a földön, az égen
nincs az az egyesülés,
nincs az a teljesülés.
Amire érzék és gondolat
sóvárog, silány mind: szomjamat
oltani nincs italom,
üres a legnagyobb jutalom,
ha mindent el kell majd veszteni,
semmit sem érdemes kezdeni,
hisz életem, az egész,
csak egy és olyan kevés,
hogy benne, jaj, csak a gyötrelem
nyomora végtelen.
Megyek én, megyek én innen,
kicsi e földön itt minden,
s csak ha a lélek előre
már a Kevés szeretője,
csak akkor van nyugalom,
csak annak van jutalom,
csak annak egyesülés,
csak annak teljesülés,
csak annak földön és égen,
sohase, sohase nékem.
Inkább, mint újra csalódás,
jöjjön előre lemondás:
nem kell már énnekem semmise,
ne legyen barátom senkise:
vetem halálba ágyamat,
sivatag lepje vágyamat, –
pusztulj, sok nagy célom,
egy maradt s elég ez:
várni, míg hóhérom,
az isten, kivégez.

 

 

 

Operáció után

Ha beteg volnék! De csak sebesült!…
Kötözött lábbal hányódom az ágyon.
Magamban vagyok: kívül a világon,
s hangok mesélik, mi van odakünt.
Hangok, már hetek óta: madarak,
postás, ószeres, az ucca megy és jön,
harang az égben, csoszogás a lépcsőn,
autó, bicikli, víg gyerekcsapat.
Börtönben vagyok! Bénultan, dühöngve,
a távoli zsivajból raklak össze,
feltámadt élet, fájdalmas vigasz,
és elfordulok, befele a falnak:
ne lássam, hogy úgy tündöklik az ablak
s hogy nélkülem is teljes a tavasz.

 

 

 

Egy orvos halálára

Már a föld alatt!… Mint belső ütés,
 
úgy ért a halálod hire,
fájt, hogy oly rég nem jártam nálad és
 
hogy most már nem látlak sose.
Téged sajnáltalak, vagy magamat?
Az önző részvét a legigazabb.
Ilyen fájdalmat, önzőt, igazit
 
érzek, mikor eszembe jutsz:
rajtam babrálnak öreg ujjaid,
 
pedig már moccanni se tudsz:
orvosom voltál, megszerettelek,
s egyszer rád bíztam élő testemet.
Rád bíztam, ahogy addig senkire,
 
hogy vágd, hasítsd a húsomat,
s néztem, hogy nyílik gyógyitó sebe
 
s hogy vérzik a késed alatt:
neked nem is volt operáció,
nekem az volt, nagy, szívdobogtató.
Akkor szerettelek meg igazán…
 
Hat hét alatt elmult a seb,
és tudásod a gyógyulás után
 
már a lélek orvosa lett.
Sokszor elbeszélgettünk csöndesen…
Legutóbb nyáron, az erkélyeden,
a kert fölött… Ugy rémlik, dália
 
nyitott köröttünk… S te a nagy
ragyogásban halkan mesélted a
 
földi és égi dolgokat;
nagyon öreg voltál már, reszketeg,
s én, talán, az utolsó beteged.
És akkor, amit annyiszor, megint
 
éreztem, mily áldás a hit
s a bizalom, amely a testi kínt
 
s a veszélyt vállalni segít;
hittem benned: titok voltál nekem
s mégis biztos, kipróbált védelem.
Most már por vagy… De nem felejtelek,
 
halott barátom, orvosom,
késsel-írt jegyed örök üzenet,
 
mindennap látom, olvasom:
régen beforradt a bokám felett,
de összeköt a földdel és veled.

 

 

 

Fűz a tóparton

Roppant ég alatt, és tűnődve, mintha
saját árnyát akarná kihalászni,
úgy néz, úgy hajlik a tóba a fűzfa
s nem érti, hogy egy másik, óriási
kékségből, mely fordítva ring a mélyben,
milyen kisértet nyúl föl s kandikál ki,
mintha egy fenti, fuldokló világból
őt, az árnyát, akarná lehalászni.

 

 

 

Pocsolyák

Esett. Megint kisütött. Szanaszét
tócsák ragyogtak. Mint mély szakadék,
nyílt elém egy-egy tükrös pocsolya,
a fekete Föld egy-egy ablaka,
s az Ég beléjük oly mélyre esett,
hogy szédítette a rémült szemet
s egy pillanatra elhitette, hogy
lent valahol egy másik ég ragyog,
igen, egy másik: az, amelyik a
talpunk alatt szikrázik: Számoa
vagy hogy is hívják azt a szigetet,
mely valahol épp alattunk lehet:
annak az ege tátongott felém,
vagy majdnem az, olyan iszonyu fény,
oly gyönyörű, gyémántkék áradás
rohant meg lentről, olyan ragyogás
csapott elő, és olyan hirtelen,
hogy azt hittem, mindjárt beleesem,
és csak kápráztam és szédültem és
oly jó volt e gyönyörű tévedés,
hogy sokáig eljátszottam vele
s szerettem volna mutogatni… De
aztán, mégis, nem szóltam senkinek:
kinevettek volna az emberek,
míg most, versben, elhiszik a csodát,
a valóságot: hogy a pocsolyák
tükrös fényükkel a tavaszi napban
kilyukasztották a Földet alattam!

 

 

 

Szakadék

Fölöttem ég, alattam
széditő sziklafal.
A hegyre még szaladtam,
de már nem vagyok fiatal.
Itt jártam, borzongtam tavaly
s a mélység most is idecsal,
mert, barátom, ha egyszer belenéztél,
megréműlsz, hátrálsz, de bárhova mégy:
visszahív vagy követ, és valahol
lábad elé fekszik a szakadék.
 

(Avelengo)

 

 

 

Csavargók

– Meráni capriccio –
Piros tetőkön porzik a zápor,
porzik a zápor az utca porán.
Jó volna egy hotel ablakából
nézni e gyors vizet, nézni Merán
kertjeit, – óh, szép volna, ha volna
pénz pihenőre, lakásra, ha volna
egyszerre vasúti jegyem s vacsorám!
Piros tetőkön porzik a zápor,
porzik az édes, nyári eső,
nem fut kapualjba ilyenkor a vándor,
a vén fasor is vendégszerető.
Állok a parton a hársak alatt
és nézem a hánykódó habokat,
és semmi se rossz és semmi se jó,
csak nézem a záport és hogy a folyó
mily szép, ez az Etsch, a vidám viharban,
s mily szép lehet máskor, a tavaszi napban:
hogy szalad, örvénylik és zúg és csilingel,
hogy fárad, hogy játszik a szemmel, a csenddel,
mindig szép, mindig szép valaki másnak,
de soha, de soha árva magának!
Piros tetőkön porzik a zápor,
égi csavargó, s máris a távol
zöld hegyeit paskolja vigan.
Hát én meg merre vegyem utam?
Nyugtalanságba költöztem én,
záporba, porba öltöztem én:
földi csavargó, mit keresek én itt,
mit keresem mindig az ujat, a régit,
mikor már nemcsak otthon, hazámban,
de magamban is lettem hazátlan?!
Az égi csavargó nem felel,
de a folyónak hangja kel:
– Nyugtalanságba mért költöztél,
záporba, porba mért öltöztél?
Mint nekünk, menned kell valahová,
csak a jó isten tudja, hová!
Sohase sejtheted az igazit,
de tán az út maga eligazít,
s ha céltalan futsz is most völgybe-hegyre:
örűlj, ha napod csak este megy le!
 

(1924)

 

 

 

A Fekete Erdőben

Mint bűnöst a tettei, körüláll
s kísér az erdő. Élő árbocok
nyilallnak ég felé: párhuzamos
és függőleges lábai a vad
rengetegnek, vagy húrozat, melyen
a vihar játszik. Most csöndjük ijeszt.
Mint néma őrök, állnak feketén.
Mint szörnyű őrök. Nap ide, se hold,
be nem tör; az eső hat emelet
magasban szétporlik. Lábam előtt
egy fehér gomba világít, s a föld
csak dereng, mint a tenger feneke.
Feketén állnak szörnyű őreim.
Várnak valamit? A csöndön egy-egy
hulló tűlevél zizzen át. Minek
jöttél ide?! Százezer óriás
figyeli minden mozdulatomat
s a kétméteres rudat, melyet oly
görcsösen szoritok. Minek vagy itt,
minek jöttél? Mert félek. Vonz ez a
fekete erdő, húz és fenyeget
az ágasbogas félhomály. Szivem
vadúl dobog. Vissza? Nem! Nem lehet!
Most már előre, rajta! Butaság,
idegesség az egész rémület:
nincs ott, értsd meg, és nem lesz ott a rém,
és amott sem, az újabb sürüben,
és másutt sem, sehol se: benned él,
csak benned a szörny! Előre! Ropog
a tördelék galy, zuzmók rongyai
csapnak szemembe. Jőjj, mesebeli
Unicornis! Hol vagy?! Csak abban a
zugban lehet még. Neki hát, csak így
gyógyulsz ki, bolond! Most! No, ugye, hogy
igazam volt! Sóhajtva remeg át
rajtam az élet. A fekete dóm
résein itt-ott beizzik a nyár
s egy kis lepke inog elő. Hová,
tétova társam? Áttetsző sugár
porzik elém, ferdén és vastagon:
jön a tisztás? Vezess, kis lepke! Még
két perc. Fölcincog az első madár
s messze kolomp szól. Ritkúl és derűl
az éjszaka, a tar árbocokon
mind lejjebb kúsznak csapzott zászlai.
Még tíz ugrás. Még egy. És hirtelen
kilépek a meséből: hegyi rét
sütkérezik előttem a napon:
millió sárga margaréta és
kék-arany ég és jámbor tehenek.
 

(Titisee)

 

 

 

Titi tó

 
Ha tudsz:
mulass, ahogy a többiek;
 
ha tudsz:
szánkázz a habzó víz felett;
 
ha tudsz:
robogj hegyjáró motoron
vagy sülj a szőke homokon,
érdekeljen a jó gyomor
és nótázz, mint az esti bor:
 
ha tudsz;
másképp bolond vagy, vagy beteg,
s ha gyalázod az életet:
 
hazudsz!
 
Hazudsz,
amikor a magányba bújsz;
 
hazudsz,
ha irodalmadba vonúlsz;
 
hazudsz,
mikor az orrod lógatod
vagy nagyon is fenn hordozod,
mondván, hogy léha, buta nyáj,
amit köréd gyűjtött a nyár.
 
Hazudsz!
Nem könnyű a szórakozás,
próbálj meg élni, nyavalyás,
 
ha tudsz!
 
Ha tudsz:
táncolj, nevess, komédiázz;
 
ha tudsz:
boldog lehetsz, mint bárki más.
 
Ha tudsz!
Előtted ring a Titi tó,
még a neve is viditó,
úgy fütyül, mint a cinkedal.
Légy még egy kicsit fiatal,
 
ha tudsz:
fütyüld te is, hogy Titi tó,
hiszen ha élni itt se jó,
 
hazudsz!
 
Hazudsz, –
nem a világban van a baj!
 
Hazudsz, –
teneked túlkedves a jaj!
 
Hazudsz, –
te vagy buta és gyáva, és
fájdalmas gőgöd, az egész,
csak sóvárgás: az tölt tele,
megvetett vágyak szemete.
 
Hazudsz!
Ha fájsz, mondd, hogy: hazudsz, hazudsz!
Igy talán még az égbe jutsz.
 
Ha tudsz!
 

(Titisee)

 

 

 

Utazó szemek

Órák óta röpít az autó,
tér s idő zümmögve suhan.
Mintha csak a két szemem élne,
úgy nyúlok el a kocsiban.
Mintha csak a két szemem élne,
látni tudok csak, látni már:
fáradtan élvezem a szépet,
amit elém forgat a táj.
S megtelik, túlcsordúl a lélek,
(a boldogság is kimerít)
s ahogy az út csak hozza, söpri
úszó, özönlő képeit,
lassan szédülni kezd a látás:
messzi lejtő, közeli fa,
sürgönydrót, horizont, hegy és völgy
ingó arabeszk vonala
úgy kanyarog, nő, épül, omlik,
úgy tör elő s úgy villan el,
hogy a kábuló öntudat már
csak e lüktetést fogja fel,
s e szakadatlan lüktetésben
zenévé oldozva magát
lebegve és skálázva zeng be
szemem ablakán a világ.
Órák óta röpít az autó,
látni tudok csak, látni már:
zenét látok: felhők, hegyormok
csendűlnek össze s félhomály
és csillagok és nem tudom, mik…
Csoda ez, mámor, szerelem;
forgó és hintázó ütemben
szállunk a szerpentineken,
s mindez oly kéjes, mint az álom
s oly álomszerű, mint a kéj,
oly érthetetlen… Fut az autó…
Meghaltam?… Csak a szemem él,
csak az él s ami benne táncol,
a mindenség, a végtelen,
mely a maga roppant zenéje
szárnyain repül és pihen.

 

 

 

Gyanutlan perc

No de ilyet!… A kávéházban
írtam, dolgoztam csöndesen,
s egyszerre csak, ahogy levettem,
kigyulladt a szemüvegem:
felrobbant! Tán a cigarettám
gyujtotta meg, vagy a gyufa,
tudja a jó ég… És hogy égett!
hogy sistergett! hogy lőtte a
füstöt magából!… Hamarabb, mint
ahogy elmondani tudom,
végigkanyargott a futó láng
a fekete kaucsukon,
a görbe száron, körül-ette
a két üveges karikát,
és mire vízbe hajitottam,
már csak azt, ami épp kiállt,
csak azt menthettem meg: a többi
ellobbant, akárcsak a fény,
s a két lencse mint két üvegpénz
feküdt a pohár fenekén.
Egy pillanat… Hogy a keservit!…
Felugrottam, s kicsit bután
és csodálkozva nézelődtem
az eltünt szemüveg után:
mi történt itt tulajdonképen?
Álmodtam az egész tüzet?
De épp a látásom, a mankó,
szemem mankója, az veszett,
az veszett el: egy-két arasz csak,
aztán már homály a világ:
pincérek szaladtak felém és
én, mint valami ködön át,
ugy mozogtam, oly tétován és
bizonytalan, vagy mint akit
lefegyvereztek: éreztem, hogy
az élet rámzsugorodik…
S mást is éreztem, azt, hogy íme
egy mozdulat hogy tőrbe ejt,
hogy gyanutlan sorsunk elé mily
bolond csapdákat nyit a perc,
hogy váratlan erők, kalandok,
titkok lesnek ránk mindenütt,
éreztem az autót, amely már
megvan és egyszer majd elüt,
a csöndet, amelyből halálos
golyó süvít ki, az időt,
a kanócot, mely láthatatlan
ég a közelgő vész előtt:
ezt éreztem… S bosszúsan mentem
át a szomszéd üzletbe… Ott
uj keretet a két üvegpénz
s a szemem uj mankót kapott, –
és most megint az asztalomnál
ülök, töprengve csöndesen,
hogy egy nyomorúlt perc mikor
robbantja fel az életem.

 

 

 

Az aranyhegy alatt

Tudja az isten, hogy ki kezdte,
de amikor a nők a vad
nyári égből ránk kiabáltak,
hogy bolond, aki lent marad,
vén fejjel és fáradt inakkal
rohantunk, mint a gyerekek,
bevenni a várat, a kazlat,
a zizegő, sárga hegyet.
Óriás hegy volt. Mintha tűzből
s fényből lett volna: sugarak
törtek, ropogtak – szalmaszálak –
siető lábaink alatt,
s mi csak markoltuk és tiportuk
szúrós és édes aranyát,
süppedő lépcsőket tapostunk
derekába, s egymáson át
gázoltunk, feljebb, egyre feljebb,
s ugy csusztunk vissza: krákogott
s lihegett a banda, de folyton
ujrakezdte az ostromot
fel a tetőre, és azon tul
a kék ég felé, ahova
valahogy már előbb felmászott
kis Klára, Magdi és Ila.
Négykézláb, fujva, kipirulva
fölértünk végre. De alig
dőltem a puha szalmaágyba
kifujni magam egy kicsit,
máris harsant az uj kiáltás,
hogy bolond, aki fent marad,
és erre, mint kőről a tóba
a szétfreccsenő békahad,
ugy ugrott alá a magasból
(vagy csuszott le a fenekén)
a lány- és asszonycsapat, aztán
a két doktor és végül én, –
lent pedig, kissé támolyogva,
gyerekek, hölgyek és urak,
az égre és egymásra néztünk
a szétdult aranyhegy alatt,
s zavarunkban olyat nevettünk,
amilyet tán még sohasem:
akkorát, hogy az egész nyárból
egyébre se emlékezem.

 

 

 

Munkanélküli a Dunaparton

„Fölösleges vagy!” – A semmittevés
kézenfog és
mint gyermekét a megőrült anya,
vonszol a városban. Utcák sora
forog köröttem; az üres idő
csobogva nő
fölém, s én benne lézengek, ahogy
hulla lézeng a víz alatt. Ragyog
a délelőtt, kisér a Dunapart,
s csak ami zajt
a sziszergő hullám ver tétován,
azt hallom. A kőlépcsőkön anyám
ölébe vesz, és lelkének puha
rongyaiba
bugyolál és melenget csöndesen.
Fekszem, kivül városon, életen.
Őrült anyám, szegény, egy szót se szól,
csak rámhajol:
akar valamit, de nem mondja ki,
és egyre szomorúbbak szemei.

 

 

 

Kilátón Budapest fölött

Száz szemem nyílik: Nézd! a város!
Ott lent! Mily szép, mily óriás!
Hogy szétcsap! Fölcsap a hegyekre!
Ház, palota, ház, s ujra ház!
Házak, ház-tenger. Kertek, villák.
Hány ezer? Tíz? Húsz? Nem tudom.
Lehet, hogy harminc. Gyönyörű kép…
S hirtelen elszomorodom.
Harmincezer ház. A hazám! De
nem látom benne magamat.
A hazám? Az imént kiáltott,
s most elnémúl a gondolat,
mintha szégyelne megszületni,
bujkál a perc kínja mögött:
No, költő, még mindig a másé,
a másoké az örömöd?
No, híres, szól a keserű gúny,
te minek a gazdája vagy?
Azt hitted, érsz valamit, és hogy
szolgáltad az országodat!
Húsz esztendeje dolgozol már
s érted a mesterségedet,
de hol a föld, a talpalattnyi,
a kunyhó, amely a tied?
Húsz év alatt mire jutottál?
Mondhatod, ha épp jólesik,
hogy itt is, ott is már szivekbe
fogóznak a gyökereid,
álmodhatsz, hogy a szellem így-úgy,
sőt, hogy… De nézz csak oda, le:
ott a valóság és ahhoz nincs
közöd egy árva tégla se!
Megbuktál, költő. Lásd be végre,
akinek valamije van,
az mind különb, fontosabb nálad!
tehetségesebb! biztosan!
szükségesebb, mind!… Műveidről
ez az igazi kritika…
Sóhajtok… Szörnyű az igazság,
de szörnyűbb bennem a hiba,
– mert már ásítok a sirámra…
Ej, gondolom, lesz, ami lesz,
ha el tudom mondani, jó s rossz
nekem egyformán érdekes:
legyek bár vendég a hazámban
és koldus a föld kerekén,
a szépnek, amit láttam, így is
örök gazdája vagyok én.

 

 

 

Falusi lányok

Hang szól: „Bözsike!” s mint egy őzike
vagy apáca, jön ő. Jön Bözsike.
A hegyi szállón végigsüt a nap
s ő jön, előtte, glóriás alak.
Arcát nem látni, csak a termetét.
Fehéren lobog, karcsú, csodaszép.
Hát még a lába! S mily frissen szedi!
Szivem dobog, vajon ki ismeri?
Arany keretben karcsú őzike,
csak a nevét tudom, hogy Bözsike.
A miniszter lánya lesz! Este már
mondták, hogy megjött. Vagy a mozisztár?
Hódolat tölt el, vágy és tisztelet
s a káprázat mind közelebb lebeg.
Nem, ez nem sztár. Csak lesz! Nyer, aki mer,
ily büszke szépség biztos karrier!
Ily nemes szépség! egészség! erő!
Csak nézni is boldogság ez a nő!
Hadd nézem hát… S mert közben elhalad,
fordulok, és már nem vakít a nap,
s egyszerre megoldódik a talány:
Bözsike csak egy paraszt szobalány.
Arany keretben szegény őzike,
szerencse kell mindenhez, Bözsike!
Szerencse nélkül épp az sikkad el,
aki sztároknál többet érdemel.
Hisz tegnap, lent, a falusi misén,
egy másik épp ily szép nőt láttam én,
egy szép, beteg nőt… Itt szolgált az is.
Bözsike nénje. A férje kocsis.
Mint Bözsike, olyan volt valaha.
Jövőre elviszi a hektika.

 

 

 

Ősz a Galyatetőn

A szó túlbiztos! Mint a felhők,
úgy lüktet, ring a hegyi táj.
Fekszem a délben. Láng az erdő.
Csontomig cseng a napsugár.
A szó válogat! Lepke libben,
kolomp szól, a csorda legel.
Szétvonz s összerak a világ, mint
valami óriás delej.
A szó szegény! Szemem lezárúl.
Irígylem az állatokat.
Ringass, titok, a nagy zenében,
mit érzékeim zsonganak.

 

 

 

Őszi erkélyen

Nagyon megsajnált ma a nap,
e roppant mágnes, fénylő, mennyei:
körülragyogja házamat,
oldó kezével tapogat
s erkélyemet, ahol betegen
fekszem, a világból csöndesen
kilengeti.
Óh, szállani! fönt, fönt lengeni!
lélektelen!
Ne nézz le többé, irtózó szemem,
ne nézz le már:
kabáton, sálon, takarón
keresztűlnyúl és muzsikál
és magához emel a nap,
a nap, az én áldott napom,
aki ősszel is hatalom
és ma olyan jó hozzám, mint a nyár.
Ne nézz le már,
ne nézz le többé, életem:
már elmaradt a láthatár
s határ az ég lett, parttalan,
nagy semmi-tenger, kék halál!
Ne nézz le többé sohase,
de mint akit az éj bűvölete
vonz s aki szemét csukva megy
tetők s tornyok felett,
ahol a sápadtfényü hold jár,
menj úgy, szállj!… Nem: bátrabban! Tégedet
hatalmasabb erő, a nap
millió szála tart, a Nap
millió sugárkeze lóbál,
az emel és visz, sugarak
lengetnek, arany madarak,
szárnyas erkélyen, millió, –
szárnyas erkélyed léghajó,
s körötted már millió nap kering
és a boldog fény szárnyverése mind
azt zúgja, muzsikálja, hogy:
– Október van, s egy nyomorúlt
földi lélek az égbe hullt,
a megváltásba, föl, ahogy
fölfelé hal meg a mocsár,
mely a napon addig sütkérezik,
míg elfogy s észrevétlen a
kéklő mennyei üdvösségbe száll.

 

 

 

Madarak

Hogy lármáznak! milyen szemtelenek!
Tetszenek és megszégyenítenek
s úgy magyarázzák az igazukat,
hogy meg kell értenem a szavukat,
madár-szavukat, hogy ez nem elég
és adjak, még, és még, és ujra még.
Mit tehetek? Nevetek és adok,
szalonnabőrt, kölest és tökmagot,
ami akad… Míg kint teszek-veszek,
messziről lesik az erkélyemet,
s alig jövök be, tollas seregük
rögtön itt van, itt röpdös mindenütt.
Én meg elnézem az üvegen át
a szárnyas éhség fázó csapatát,
a nyüzsgő hadat, a verebekét,
s a gyáva rigót, ijedt cinegét,
nézem őket s szégyellem magamat:
könnyű szeretni a madarakat!
Könnyű bizony… És elgondolkozom
ellenségeken és barátokon,
eszembe jut ez meg az, ami jót
emberrel tettem: almát és diót
dugtam itt-ott, tanítást, könyvet és
orvosságot, néha valami pénzt,
rossz ruhát, szép szót… s hogy a hátamon
vittem fel egyszer a hegyoldalon
egy beteget… És hogy… Összeadok
sok kis emléket… és elborzadok:
nekem sok volt, másnak mégis mit ért?
Mit tehet az ember az emberért?
Mit tehettem?!… Szégyellem magamat…
Madarak verik az ablakomat.
Éheznek, fáznak. Mint az emberek.
Ne tegyem azt se, amit tehetek?
Madarak… No, még egy marék magot!
…És elfüggönyözöm az ablakot.

 

 

 

Kegyetlen út

Még száz lépés. Nem bírom. Cseng a kő. Szél
 
és hó szakad.
Fagy-álarc fojt, ég és föld úszik, és mint
 
két jégdarab,
mint olvadó jég a hús melegében,
 
sír a szemem…
Csak most, most még… Haza? De hisz a vég már
 
reménytelen.
Csak most!… De épp ez a legiszonyúbb, ez,
 
ez a kevés,
ami hátra van… Hagyd, pihenj le, biztat
 
a lélek, és
elsötétűl. Üvegnyilak temetnek,
 
vak lavinák.
Rémület ráz föl; s vonszolva, de mégis
 
csak visz a láb.
És ez segít, az állat, ez segít most,
 
a testi gép:
nélkülem jár s pótolja gyönge társát,
 
a lélekét.
Még! Nem bírom. De! Jőjjön bármi: jobb lesz;
 
akármi: jobb!
Itt veszel, súgja, és szavára ismét
 
megindulok.
Igen, ez segít, ez a buta ösztön,
 
a félelem.
Neki a bőgő hónak! tántorogva
 
és részegen,
mintha zuhannék!… Könny s fagyott verejték
 
kínja füröszt;
saját sulyom görget a szél repűlő
 
szirtjei közt…
S be az ajtón. Tűz, lámpa. Kint: a bőgés!
 
Teát, rumot!
Röhögök, mint… Vagy sírok?… Ujra ember?
 
Még nem vagyok!
Húnyt szemmel… Én?… Öt kilométer, éjfél…
 
Oly messziről?
S az ébreszt, hogy zizegő orrlyukamban
 
puhúl a szőr.

 

 

 

Kályha előtt

Hogy visszakapja tüzét, aranyát,
e szép fahasábot a világ
száz nyáron át fénnyel fűtötte, tömte.
Én csak vacogtam és vacogok:
nyarakat dermesztve fogok
kifagyni belőle.

 

 

 

Gépek

Állat a vas, élet a láng
és istenek a gépek…
Ötéves voltam, s felemelt
s a tűzszekrény elé tett
az apám, ahol dolgozott,
maga mellé, a mozdony
sátrába, s én úgy álltam ott,
mint túlvilági poszton,
mint egy földreszállt üstökös
hátán, úgy álltam ott a
nyáréji csöndben, mialatt
sziszegve s csikorogva
fújt a baráti szörnyeteg,
rohanni, szállni készen;
azt hittem, mindjárt túlröpít –
Min? Óh – a mindenségen!
Nem röpített, – de ereje
így is teljes varázs volt:
köröttem vörös lyukakon
a pokol dühe lángolt,
órák villogtak, mutatók,
csövek kigyói rézből,
gőz, szén, üvegben valami
pöfögve járt le és föl,
egy tűz lobogott a kazán
mélyén s a csillagokban,
minden feszült és reszketett,
mint én, oly izgatottan:
a kerekek közt lázadó
szellemek hada tombolt
s végül mi inditottuk el,
apám meg én, a mozdonyt.
Azóta vas, ha vasra, tűz
vagyok, ha tűzre nézek,
s hiszem, hiszem, hogy ördögök
és istenek a gépek.

 

 

 

A földgömb

A kisfiam a földgömböt pofozza.
 
Forog a Föld!
– Jól van, kis Lóci, – mondom. – A fejét! Csak
 
rajta, püföld!
Tekerd ki azt a kopasz koponyáját,
 
csak verd vigan!
Minden fordulat egy nap a jövőbe,
 
üsd, vágd, fiam! –
És táncol a Föld a gyerek kezében:
 
egy perc alatt
százszor felkél s lenyugszik menekűlve
 
rajta a nap,
és nem tudom, mire jó ez a játék,
 
de jólesik
Lócit nézni, ki mint a végzet, osztja
 
pofonait:
jólesik nézni, mintha bosszut állnék
 
most mindazért,
ami gyalázat s kín ezen az őrült
 
csillagon ért.
S forog a Föld és száll az emberöltő,
 
már mind halott,
aki ma él, és kergetjük vadúl az
 
uj századot,
kurjongatva kergeti Lóci, én meg
 
keserüen:
nem én játszom vele, hanem a szörnyű
 
játék velem,
ő játszik velem, a Föld, és dühömre
 
rá se figyel:
marad a régi börtön, ahol élni
 
és halni kell.
Tudom, mi vagy, vén börtön! Egy keringő
 
dervis feje,
ki megálmodta az életet és meg-
 
őrült bele,
egy ős varázslóé, ki lenyakazta
 
saját magát:
forgó feje kirepült az időbe
 
s lett a világ.
Baltát rá, verd szét! – szorít most ökölbe
 
egy gondolat,
de tehetetlen kínom, józanodva,
 
csak elapad,
és csak nézem, nézem, hogy jár a dervis
 
átkos feje:
nem lehet jó ez az ördögmotolla
 
őneki se!…
A kisfiam a földgömböt pofozza.
 
Forog a Föld.
– Vigyázz, csak papír, – mondom, – és ragaszték,
 
össze ne törd! –
és ledőlök a diványra. De jó, hogy
 
már este van!
Lóci elúnja magát. Kimegy. Én is
 
únom magam,
s csönd van és béke, és ahogy lehúnyom
 
nehéz szemem
és mozdulatlan álmodozva fekszem
 
a semmiben,
látom: egy fej forog le a magasból,
 
lebeg, leszáll,
egy fáradt fej, – érzi, mennyire szánom,
 
s lassan megáll.

 

 

 

A halottak

Elmult a karácsony, az ujév,
s egy nap, január közepén,
soká játszottunk, a kis Klára,
a hétéves Lóci, meg én,
aztán elfáradtam s ledőltem:
– Csak mulassatok, gyerekek! –
s féltve és irigykedve néztem
elhasználatlan testüket,
féltve, hogy megvénülnek ők is,
irigyen, hogy fiatalok,
s Lóci egyszer csak odajött és
fölém, a falra mutatott,
egy arcképre s egy fehér maszkra
s nagyon komoly volt a szava:
– Milyen kár, – mondta szomorúan –
hogy meghalt szegény nagyapa! –
Hm, nagyapa!… A képre néztem
és elszégyeltem magamat:
de rég nem gondoltunk rá!… Néztem
a mosolyt, ami megmaradt
belőle, a bölcs doktor úr-ból,
Mikes Lajosból, s a szines
kréta foltjait és a gipszet –
s arra gondoltam, hogy mi lesz,
ha majd rám is… és meghatottan
kérdeztem: – Mért kár? – a kicsit.
– Mert… – Mondd csak! – Mert, ha élne, most ő
is küldött volna valamit, –
felelt Lóci. Csalódva néztem
rá: – Ezért szeretted? – Igen. –
– S engem is szeretsz? Engemet mért?
– Mert mindenfélét adsz nekem,
hangzott a magyarázat, és én
eltünődtem, hogy csakugyan:
mennyire egymásra szorúlunk,
kicsik, nagyok… – És mondd, fiam,
mondd csak, mit fogsz csinálni, hogyha
én is itt hagylak titeket?
Ugye nem félsz majd? – Persze, hogy nem,
hisz akkorra már nagy leszek
s már tudni fogok pénzt keresni, –
felelt a gyerek. Öröm és
csalódás bujkált a szivemben
és józan megkönnyebbülés,
mégis tovább tudakozódtam,
feszegetve, hogy azután
hogy lesz, mint lesz… – De akkor is fogsz…?
Mennyit fogsz gondolni reám? –
kérdeztem, mintha már a sírból
szólna valaki odakint:
– Hát annyit, amennyit ti őrá, –
válaszolt a gyerek, s megint
a képre mutatott, s gyanítva,
hogy szava talán sziven üt:
– Látom rajtad, hogy a nagyoknak
nincs ilyesmire idejük, –
tette hozzá… – Te is tudod jól, –
mondta még tárgyilagosan,
s ment vissza a villanymotorhoz,
élvezve, hogy búg, hogy rohan
a kék, piros, zöld s szürke taxi,
hogy fut vadúl a cél felé….
Én visszadőltem a diványra
s csak bámultam magam elé
s a játékra s a két gyerekre,
az eleven időbe… S a
képről megértően mosolygott
le ránk a halott nagyapa.

 

 

 

Lóci meg a számok

Fáradtan rakodtam le. Lóci
épp aludni ment, toll, füzet
s könyv feküdt mellette. – Ma este
mesélsz, ugye? – örvendezett.
– Ej! – De! – Nem. – Apu! – Nincs időm. – Azt
a Szun Vu Kung majomkirályt! –
– Ugyan már, az száz oldal. – Akkor
kurtábbat… – addig kunyorált
s alkudozott, mig belementem:
– Hát jól van, játsszunk valamit,
csak ne soká. – Ő ágyba bujt s én
csüggedten folytattam: – De mit? –
– Az ám: mit? – vette át a szót ő
vidáman, s elhelyezkedett,
én meg sóhajtva mellé ültem,
útálva az életemet,
útálva a mát, amely elmult,
és ami jön, a holnapot,
az örök játékot, amelynek
neve kenyéradó robot
s amely precíz s okos lehet, de
rég nincsenek tündérei…
S a gyerek szólt: – Apu, tudod, mit?
Taníts meg engem osztani. –
– Osztani? – Igen. – És a játék? –
– Ez a játék. – Te, mi bajod? –
néztem rá gyanakodva. – Semmi,
csak hát jó volna tudni, hogy
például 865-ben
hányszor van meg a 15,
mert, mondom neked, hogy titok van
mindenféle számok között. –
– S ez érdekelne? – Hogyne, – mondta
Lóci, – mese ez, igazi,
titok, és mint a keresztrejtvényt,
ezt is meg lehet fejteni.
– Meg lehet! hogyne! – kaptam észbe –
mint a keresztrejtvényt, igen! –
S elővettük a számtankönyvet
és egyszerre tündérien
izgalmas lett a téli este
és körénk szállt a túlvilág:
számok nőttek elő a földből
és bujkáltak egymáson át,
szám-törpék, -óriások, -erdők,
önműködő varázslatok,
s mi, mint két vadölő detektív,
fejtettük, gyilkoltuk a sok
titkot, csodát, az iskolában
még ismeretlen tizedes-
törteket mind kiszámitottuk
s úgy találtuk, hogy érdekes,
minden érdekes a világon
s a tündér nem fogy ki soha…
Féltízig eltartott a játék,
aztán Lóci ásitva a
fal fele fordult. – Köszönöm, hogy
meséltél, apu! – mondta még
és elaludt… Szerettem volna
belűlről látni a fejét.

 

 

 

Gyerekek közt

Ördög tudja, min hahotáznak
úgy kint azok a gyerekek!
Negyedórája figyelem már
szobámból a beszédüket,
és elképeszt, hogy bár a legtöbb
harmadik elemibe jár,
mennyit szerepel vicceikben
a svábhegyi beteg szamár.
Ezt a rejtélyes szamarat, meg
a társát, a vizilovat
kenik egymásra, valahányszor
valami szó vagy fordulat
alkalmat ad rá, – s hogy nevetnek!
hogy bőgnek! milyen boldogan!
– Fiad a svábhegyi…! – kiáltják, –
fiad a viziló, fiam!
fiad a…! – s akit letorkolnak,
az is együtt robban velük.
Ez a vicc? – Elhúzom a számat:
bolond srófra jár az eszük!
Ez is vicc? – tűnődöm tovább, és
közben vadúl viháncol a
terraszon a nyári gyerekhad,
Lóci meg a táborkara,
tovább viháncol önfeledten
a sok hancúzó kisdiák,
a sok friss test, melyben az élet
most kezdi élvezni magát
és a világot: talál hozzá
anyagot mindig s mindenütt,
hisz mintha hájjal kenegetnék,
úgy kacag minden zsigerük.
Boldog ifjúság, de szamár vagy!…
S megint, de már idegesen,
hallom a viccet, mely örökre
érthetetlen marad nekem,
pedig jó lehet, iszonyú jó…
S egyszerre elhagy a fölény:
övék a perc veleje-magva
és csak a héja az enyém,
a zörgő, száraz magyarázat,
hogy így meg úgy, s hogy persze, na,
kapcsol a képzet és az érzés,
ha nincs is benne logika,
s így tovább… S hirtelen vezényszó
harsan keményen odakint:
– Díszkör! – és jön a Nagy Üvöltés
a cserkész-szertartás szerint,
s szavak, Akela, fogadalmak, –
aztán, hogy a fagylalt de jó,
s parancsok, és megint a Svábhegy
betege, meg a viziló – –
S erre már kimegyek közéjük,
a ricsaj hökken és megáll:
mi dolgod e vidám csacsik közt
neked, szomorú, vén szamár?!

 

 

 

Bicikli

Fiamat néztem, már majdnem aludt.
– Mi lesz belőle? – töprengtem szorongva.
Egyszer csak felült: – Nekem ne követ,
hanem biciklit tétess a siromra. –
– Majd, hogy ellopják! – ütöttem el a
rémképet. – Vagy hogy megegye a rozsda! –
Lóci ásitott: – Igaz… – s visszadőlt,
a paplant némán a fülére húzta,
s csak nagysoká szólt (s úgy, mint akinek
a szája már végső alkura nyílik):
– Legalább irasd rá a kőre, hogy
nagyon szeretett volna egy biciklit!

 

 

 

Káprázatok

Játékot vettem, mikroszkópot,
zsebbevaló kis vascsövet
és lelkendeztem, hogy milyen szép
a légy, a virág, a szövet,
hogy szemem most a millimétert
arasznyira tágítja szét
és végre látom, megtanúlom
a valóság szerkezetét.
Mesebeli meglepetések
rajzottak elő: túlvilág
(vagy inkább alvilág) derengett
szemembe a kis csövön át
és nekem tetszett a varázslat,
hogy szétbontom a látszatot
és szint, formát és összetételt
kiigazitok, átszabok,
ugy éreztem, hogy óriás lett
bennem erő és értelem
és kaput nyit, mint soha eddig,
elém az egyik végtelen:
uj szervem nőtt, isteni látás,
ragyogott, repült az agyam:
mint égbe a pilóta, én úgy
fúrtam az anyagba magam.
Lassan mégis elszomorodtam.
Bámultam még, bámultam a
csalán fulánkját, a kabátom
szőr-erdejét s hogy a sima
papir mily vad terep, – de láttam,
hogy a sok igazság alatt,
melyet a tükrös, lencsés műszer
ceruza-teste megmutat,
uj igazság van s azt is ujra
tovább lehetne bontani
s hogy óriás szemeim inkább
egy törpének a szemei,
egy hangyának, egy nyomorult kis
féregnek, aki a saját
arányai káprázatából,
uj káprázatba szédül át.
Végül idegen lett az uj szem,
a mindentlátó öntudat,
s fájt, hogy mialatt túlvilággá
növeltem a világomat,
szét is rágtam, szételemeztem
azt, ami összerakva szép,
fürészporrá a büszke tölgyfát,
pontokká a szirmok szinét,
és letettem a csodagépet
(az utas hazaérkezik)
és felnéztem, mint aki ébred
(vagy talán ép most álmodik?):
felnéztem, az ablakra néztem,
s ki a kertbe, az orgonás
tavaszba (dél volt, közönséges,
szokott ünnepi ragyogás):
közönséges emberi szemmel
néztem, soká s bizonytalan,
az életbe (melyben ki tudja
mennyi tény s mennyi mese van):
a fénybe, káprázatba néztem…
S jött lányom, a kis Klára… És:
– Akarsz látni valami szépet?
– húztam magamhoz – gyere, nézz,
nézz csak ide… Ebbe az… Igy ni…
most majd jól látsz… – S míg a gyerek
a valóságot leste (mint én
az előbb) és lelkendezett,
én őt néztem, a lányt, a nagy lányt,
s a gyönyörű mozdulatot,
mellyel a cső fölé hajolt: a
hazugságot, a látszatot:
őt bámultam, minthogyha csak most
venném észre, hogy… – Jaj, milyen
nagy lett, – mondta, – egyszerre minden! –
és én lehúnytam a szemem
s ő megint szólt: – Nahát, de furcsa!
Nem hittem volna!… – S ebben a
pillanatban ragyogni kezdett
előttem, ahogy még soha,
valami fény ragyogni kezdett
s a ragyogásban ujra őt
láttam: ott tündökölt előttem,
a lélek szemei előtt:
s valóság volt, valódi álom,
mese volt, valódi mese
s felujjongott: – Te apu, ennél
szebbet nem láttam még sose! –
– Én se, – feleltem és hunyt szemmel
csak simogattam a haját,
és, azt hiszem, ugy mosolyogtam
mint vak, aki az égbe lát.

 

 

 

Ima a gyermekekért

Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kináld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket, csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és halott anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.
Az ember gonosz, benne nem bizom.
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!

 

 

 

Prológus szerelmi versekhez

Ha énhozzám asszony beszél,
hiába beszél nyelvemen,
jóbarátként is idegen
s benne a tulsó part zenél:
különbség, mely tűnni szeretne,
távolság, mely hív és ölel
és mindig azt idézi fel,
ami egy volt vagy az lehetne.
És ez a legszebb, ez a más,
ez a kettős és gazdag inség,
ez a testvéri idegenség
és békülő találkozás,
reménye a nagy, ősi vágynak,
hogy az Egyben, mely hazavár,
egymáson át visszatalál
a kétfajta emberi állat.
Érzem a törvényt s igazam van:
én magam mindig egy vagyok,
az egyik pólus, a nagyobb,
a férfi-fajta egymagamban;
de a másik: száz meg ezer,
hisz ahogy bennem, mindegyikben
a teljes pólus él a nőkben,
s ha tilt, ha támad: ingerel.
Ezért nem voltam soha hű,
ezért nem voltam soha hűtlen,
ezért szeretek keserűbben,
ezért nem vagyok egyszerű:
a másikban, a századikban
mindig csak egyet szeretek
s mert megőrzöm mindegyiket,
amit írtam, egynek sem írtam:
mind-mind építette a többit,
mint a szám, mely sosincs maga,
hanem tartja s tetőzi a
későbbit s az összes előbbit
s egyszerre zár s egyszerre nyit,
hogy így egy rendszer áramát
kapva lüktethesse tovább
saját erejét s fényeit.
Saját életét s izeit
őrzi bennem s lükteti másban
rejtett s örök feltámadásban
minden asszony és lány, akit
szerettem s aki szeretett:
ne haragudjatok nagyon rám,
máskép csinálnám, hogyha tudnám,
de ez már így rendeltetett.
Ne haragudjatok nagyon rám,
nők, szerelmes barátaim,
mind védik s áldják álmaim,
aki jó volt valaha hozzám,
s ne nézzetek rám szánakozva,
meghalni gazdagon fogok:
a halál minden csókotok
minden üdvét egyszerre hozza.

 

 

 

Tíz éve

Tíz éve, hogy megkívántalak.
Azóta kétszer láttalak,
véletlenül.
Tíz éve hazudom magamnak,
hogy nem akarlak.
És ez a néma szerelem
hogy fáj! és mennyire idegen,
mennyire nem az enyém!
Vagy talán ez az igazi,
s ezért bujnak meg rossz tüzei,
mint pincében a láng? Tiz év
épitette tiz emeletét
azóta életemre, és
mindig félek, hogy az egészet
áttöri, szétszed
minden gerendát és falat
a tűz, s alulról, föl, kicsap,
az éhes tűz, amit valaha
játékból idéztem, szitottam
s azt hittem, hogy befalaztam.
Tiz éve tudom és tagadom,
hogy egy idegen hatalom
rejtett tüze-mérge akar
kiverni, ahogy elhanyagolt betegség
veri sebbel gazdája testét.
És tagadtalak, rontó képzelet,
és borogattam sebeimet,
dobtam prédát eleget
a bestiának, a tűznek
s lett béke, füst lett,
füst és üszök: minden falat
megnyugvás volt, de a fenevad
megint akart, húst, téged akart,
és mert nem adhatlak neki,
most már a ketrecét égeti,
ketrecét, életemet, legalúl,
pincébe fojtva, de zsarnokúl,
tiz éve már, s én csak hazudok
neki, tiz éve hazudok, tudom,
hogy ne fájjon olyan nagyon
ez a szerelem, ez a tiz év,
mely a tiéd,
bár utjaidat elkerültem
s dolgozva és hallgatva tűrtem,
egyre fájóbban s keserűbben.

 

 

 

Vereség és fájdalom

Minden nőben téged kerestelek,
sokáig; lázas testeket
fűtöttem és hűtöttem; némelyik
különb volt, mint te lehetsz.
Szerettek; s fájt, hogy nem te szeretsz.
Bosszút akartam állni rajtad:
megcsaltalak.
Tanultam. Néhány év alatt
minden rejtély semmibe sorvadt
s minden viszonyom fegyvergyakorlat
lett csak, s engedelmes eszközöm
a nő, fájó bravúr,
én voltam az úr
s ugy értettem a húst s törvényeit,
ahogy a gépész a gépeit.
És tetszelegtem az észben, és
mindig kevés
volt a tudásom és mindig tovább
csiszoltam fegyvert s terveket,
s minden nőben téged kerestelek.
S mikor már volt mindenem, amit
akartam, pénz, erő és büszke hit,
lettem megint
gyerek, mint tiz évvel ezelőtt,
és fájt, hogy lehet szeretőd,
s mert ujra éreztem, hogy nem tudom
hidegen megvívni a várt
(nem téged; itt, bennem, az ideált):
istenakaró és naiv fájdalomban
égtem magamban
s ahogy a barbár király, ki a Szent
Róma előtt már megjelent,
meghátrált tisztelettel és
uj hódolt városok ezrei
mind vereség s fájdalom volt neki:
nehéz titkom védelme alatt
visszavontam vágyó hadaimat,
s most zord hazámban elgondolkozom:
mért nem romboltam össze rettegett
és sóvárgott-gyűlölt szépségedet?

 

 

 

Mint járvány vagy zsarnok látogató

Ez is rettenetes, ez a közöny,
s ezek a nyugodt hónapok,
melyekben rád se gondolok
s csak bosszant, amikor
nevedet vagy nevünket valahol
hallom vagy olvasom,
az ujságban, külön, vagy egy lapon,
vagy társaságban – Rettenetes
ez a közöny is:
jobb volna egy mindig-egyforma-friss
érdeklődés, boldogtalan
szerelem, vagy akármi, hogy magam
lássak-tegyek végre valamit
s igazán kivánjalak,
ahogy tiz éve megkivántalak,
oly állandóan! De ez, hogy így
felébredsz bennem, egy kicsit
és néha-néha, akármilyen
forrón és kínosan: ez a régi örökség,
ez a megkötöttség,
ez a túlvilágból elősuhogó
megfoghatatlan, képzelt szerelem,
ez a legrosszabb nekem,
mert olyankor érkezik, amikor
egyéb dolgom van, akármikor,
egészen a tetszése szerint,
fenyegetve, mint
járvány, vagy zsarnok látogató,
aki becsönget, idegen,
hogy megzavarja az életem,
vagy ahogy a tűzvész jön, amit
egy eldobott cigarettavég
vagy észrevétlen szikra szít:
úgy jön, összevissza, ez a szerelem,
úgy gondolok rád, végtelen
sokféleképpen, rád, akiről
alig tudom, ki vagy,
de akit egy mosoly, egy mozdulat
föltámaszt kisértetiesen
s oly édesen,
hogy fájsz, ahogy még soha senkisem.

 

 

 

A tűkör vallomása

– Azt mondta, hogy hű s igaz, mint a tűkör.
Beszélj magadról: felelj neki, tűkör!
– Elkapom arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger szine,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint,
sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy.
– Azt mondja, hogy hű s igaz, mint a tűkör.
Szólj még magadról: felelj neki, tűkör!
– Égsz, átgyúlok és hideg maradok,
sírsz, visszasírok, s mégis hazudok,
szolgádnak hiszel s nincs hozzád közöm,
felszínem ábránd, mélységem közöny,
tűkör vagyok, nem sejted, mily csodás,
megfoghatatlan, tiszta látomás,
mert látomásod is visszaverem,
nem érezlek, nincs emlékezetem,
agyonlőheted előttem magad,
kihullsz belőlem, mint a pillanat,
kihullsz, nyomtalan, üresen, bután,
mint az öröklétből a földi árny.

 

 

 

Intelem

Ki fájhat legjobban? Ki tudja,
hol vagy a legvédtelenebb?
A nő, akinek odaadtad
rajongó, bolond testedet.
Az önzés, melyre jogot adtál,
szent lesz, szentséges háború,
ellened fordul, őröl és fojt,
mint az angina, mint a szú.
Az önzés, melyre jogot adtál,
előbb sír, aztán követel,
boldog akar lenni, ha célját
romlásoddal éri is el:
míg te, ha eltiprod, kijátszod,
akkor is a zsákmánya vagy:
az ellenséget védi benned
a részvét és a bűntudat.
Ki árthat legtöbbet? Ki tudja,
a tőr szivedig merre vág?
A nő, kinél el mersz aludni,
a nő, aki lelkedbe lát.

 

 

 

Szakítás

Tudod mit? Nem védekezem.
Nincs rád időm.
Hazudj, ravaszkodj, őrjöngj. Mit tegyek?
Átnézek rajtad, mint a levegőn.
Elég volt annyi éven át remélni
és várni kiméletesen;
már nem kiméllek: nem is figyelek rád.
Vállallak, és léted megszüntetem.
Ha barát akarsz lenni, elfogadlak,
de kibírlak, mint bármi mást:
úgy néztelek, mint elmult örömöt,
nézlek majd, mint egy sorscsapást.
Téged csak a magad fájdalma izgat,
ma is csak a dühödnek élsz;
nincs rád időm. Majd beszélgetünk ujra,
egyszer, talán, ha észretérsz.

 

 

 

Titkos követelés

 
Halj meg, ha meghalok.
 
Nem érdekel, hogy ki-mi vagy,
 
feleség-e vagy szerető
 
s hogy elvitt-e vagy ezután
 
hoz még utamba az idő:
akárki voltál, akárki leszel,
ami enyém volt, nem felejtem el,
s mert ki tudja, mi lesz a föld alatt,
most találd ki a gondolatomat,
most érezd, ami bennem is titok:
 
halj meg, ha meghalok.
 
Mindig rád gondolok,
 
s habár a szavam neked oly
 
szörnyű, mint nekem a halál,
 
sohsem kérhetek egyebet,
 
mert csak igy nem fáj, ami fáj:
csak igy nem fáj annyira az, amit
a nyomorult vég majd rám kényszerít,
a lemondás, a teljes vereség,
az, hogy más vigan éli életét,
hogy lehetsz, mikor én már rothadok:
 
halj meg, ha meghalok.
 
Mindig rád gondolok,
 
s félek, hogy egyszer nem birom
 
(már alig birom) csöndesen
 
ismételni, ugy zsivalyog,
 
háborog minden idegem:
halj meg, akárki voltál, vagy s leszel,
halj meg, aki szerettél! Jaj, ki kell,
ki kéne mondanom szégyenemet,
hogy érzem, milyen kegyetlen leszek,
mily régimódi, keleti vagyok:
 
halj meg, ha meghalok.
 
Mindig rád gondolok.
 
Ne irtózz tőlem: a szivem
 
csak szerelem és fájdalom:
 
élve is csak az volt enyém,
 
ami egészen birtokom.
S mért csunyább a halott önzése? Fáj, hogy
nem vihetem magammal a világot,
keserű, sötét, féltékeny vagyok,
gyűlölök mindent, amit itt hagyok.
Szeretsz? Halld meg, amit elhallgatok:
 
halj meg, ha meghalok!

 

 

 

Ujjaink

Ugy bújtak össze ujjaink,
csókolva egymást kétszer öt
combjukkal, mint szeretkező,
fantasztikus kis állatok;
úgy fuldokoltak ujjaink
egymásban tehetetlenűl,
mint elitélt, vak rabok a
halál ketrec-vasai közt;
irígyeinktől ujjaink
mégis oly percet loptak el,
hogy hosszú, boldog éjszakát
álmodtunk végig azalatt;
aztán a két kéz úgy pihent
egymásban mozdulatlanúl,
mint két öngyilkos szerető,
akit már együtt fed a föld.

 

 

 

Csók

Egy csók: a szem
kezdte, vagy a szív, –
mint néma kiáltás
ömlött ki a szánkra:
valamit akartunk
mondani, biztos,
egyet, ugyanazt,
s nem volt idő rá:
egy csók: a szemből
indult, vagy a szívből
s ajkunkra húzta
éhezni a lelket:
valami forró
csordult ki belőlünk,
édesen,
mint méz a virágból:
és már csak a két száj
élt, összetapadva,
két meztelen állat,
és ette a csókot.

 

 

 

Piros kis húsbarlang a szád

Piros kis húsbarlang a szád,
piros a csókod, pirosak
tested mély titkai, piros
szikrák lepik el agyamat.
Piros, vérpiros remegés
húsod a fehér bőr alatt,
egymásbanyíló ereink
folyama pirosan szakad.
Piros vakságba merülök,
piros melegbe, megdagadt,
édes selymekbe, eleven
kapcsok közt, melyeknek harap
piros és puha ajka, jaj,
megfúlnak számon a szavak
s piros halálba temet egy
megsüketítő pillanat.

 

 

 

Még egyszer

Piros kis húsbarlang a szád,
nézlek és nézel, elakad
a szivem s érzem: már nem én
akarom akaratomat.
Piros, vérpiros remegés
tested a fehér bőr alatt,
idegen húsod rokoni
hangon szólítja húsomat.
Ha mi szólnánk, részegen is
azt mondanánk, hogy nem szabad.
Két néma tolmács dönti el,
hogy ki vagyok és hogy ki vagy.
A két néma őrült beszél,
egyik érti a másikat,
és merülünk, és elborít
egy rettenetes pillanat.

 

 

 

Kiránduláson

Jólesett látni a hegyoldalon,
kiránduláskor, az emelkedő
úton, előttem, férfi- s nő-barátok
között, az édes nyárban, jólesett
és megnyugtatott látni gondtalan
lábadat és bokádat, derekad
feszülését s a csípőringató
két comb fiatal mozdulatait,
amint a rövid sportruha alatt
lassan szétnyíltak és összehajoltak
húsodban a csontok, forogtak a
csuklók, szabályos együttműködéssel
emelve egymást az emelkedő
úton, előttem, s egyenkint mutatva
a dolgozó test szép gépezetében
a csontváz élő alkatrészeit:
jólesett látni, hogy ott mégy előttem.
És néztelek, nyugodtan, ahogy a
kocsis nézi kocogó szekere
bakjáról a jólismert lovakat,
sohasem únva meg a szétdobált
lábak ollózását, az eleven
csont-hús-játékot, testvér-állatok
mozgásának ős-örök ütemét.

 

 

 

Mint még sohasem

Szeretnélek kibontani
a hús ruhájából egészen
s meglesni, uj gyönyörüségben,
milyenek tested csontjai.
Mert egész tested szeretem
és mind, ami építi kint s bent,
szeretnék megismerni mindent,
ami benned oly jó nekem.
Szeretem a fogaidat
s az ujjaidat, ízről-ízre,
csókodban bujdosik az íze
gerinced csigolyáinak.
Két lábad futárként hozott,
csuklóid forogtak, emeltek,
bordáid kinálták a melled,
mint az ölelést a karod,
s ezek a csontok rám hajoltak,
megszerettek és gyönyörű
óráknak mindig drága, hű
szolgái és dajkái voltak:
hogyne szeretném hát, ami
csak vagy, s mind, ami láthatatlan,
ami a külső lét mögött van
és már isteni rejtelem?
Szeretnélek kibontani
s vigyázva összerakni ujra,
aztán, ha van, lelkedbe bújva
álmodni, mint még sohasem.

 

 

 

Latrok

Erényeink voltak a nézők,
az igazak, kik gőgös ésszel
félreállottak megvetéssel,
mások hozzánk léptek, leköptek,
volt, aki sírt, itt-ott röhögtek,
s e furcsa ünnepség felett
az álom néma zsivajában
középkori komor talárban
trónolt bíránk, a lelkiismeret.
S te fenn csüggtél a testemen
és én is fenn a tieden,
hová, latrokat, két keresztre
fölfeszített a szerelem,
kinyujtóztatva, felszögezve
széttárt karomra tégedet,
széttárt karodra, meztelen
húsodra zárva engemet,
hogy egy csókban szánktól egész
egymásbakulcsolt lábainkig
s egymást emelve s tartva mindig
együtt ölelje össze két
karunk bűnünknek bonthatatlan
gyönyörüségét s szégyenét,
mialatt kínunkban, közönség,
gőgösen és megvetve, mint
az igazság pribékjei,
gyönyörködtek erényeink.

 

 

 

Gyönyör

Végy karjaidba, legvégső menekvés,
gyönyör, kínom, szomoruságom,
üdvösségem, nyomoruságom –
befogtál, hát most légy menekvés,
hogy amikor mindenki megtagad,
legalább benned lehessek szabad.
Kifosztottál és meggyötörtél,
hát jó, itt maradok veled,
ne lássak, fogd be szememet
s altasd, akit eddig gyötörtél;
oda remény s minden okosság:
senkinek sincs több joga hozzád!
Legjobb asszonyom elraboltad,
szeretőim összecserélted,
bitang utakra buktam érted
és az utak földaraboltak,
hogy mindenütt jussak neked:
segíts, mert megszenvedtelek.
De most olyan légy, mint soha,
száz kézzel tudj most simogatni,
ezer káprázattal becsapni
s bepólyázni, mint még soha,
jó hús-ágyadban, karjaidban,
ahol eddig mindig csak sírtam.
Tegnap még vezekelni vágytam,
csöndet kértem és partokat. –
Vége, nincs többé kegyelem.
Te vagy csak, testi szerelem,
szemed minden vergődő sziven átlát:
forditsd el rólam az igazak átkát!

 

 

 

Köszönöm, hogy szerettelek

Pénzzel, szóval, könnyel, imával,
mivel kellene megköszönni,
hogy eljöttél, hogy bűnben is
el mertél életembe jönni
s álmomba és ágyamba bujtál
s több és jobb voltál minden ujnál?
Köszöntem már titkon anyádnak
és apádnak, hogy drága tested
épp így formálták valaha,
s népemnek már és Budapestnek
megköszöntem, hogy így teremtett,
s köszöntem a véletleneknek,
istennek és minden csodának,
hogy kitaláltak, megcsináltak
s valahogy elhoztak nekem,
csak neked nem tudtam sosem
megköszönni szerelmedet.
Ágyadtól most is úgy megyek
tovább, hogy adósod vagyok
s valami sokkal tartozom.
Pénzem nincs, nem imádkozom,
mondják, nem voltam sose jó,
sírni nem tudok, csak a szó,
a szó enyém s a messzi hála –
ezt a hálát adom neked,
kislányom, titkos kedvesem,
s messziről súgom csendesen:
köszönöm, hogy szerettelek.

 

 

 

Emlék

Mindig eszembe jut, ahogy
jöttünk a dombról lefelé,
tavaszi fényben, délután.
Egy virágzó cseresznyefa
alatt megálltál, ágai
körülbókoltak, s gyönyörű
ajándékából sisakot
kötöttem a fejedre, szép
fehér-fekete koszorút.
Most tél van és te messze vagy.
De tegnap elmentem megint
a dombra, a bokrok közé,
megcsókoltam a fű helyét,
ahol hevertünk, azután
soká álltam a fa alatt
és zuzmarás ágaiból
szép arcod emléke köré
koszorút kötöttem megint.
És ijesztő volt üresen
a fehér-fekete keret,
és még ijesztőbb, mikor a
régi arc benne megjelent:
úgy éreztem, megöltelek,
vagy hogy csak én teremtelek,
a csókodat éreztem és
szinte sikoltott a szivem:
nem álom voltál tavaly is?

 

 

 

Itt, bent

Gyűlöltelek, silányság, becstelenség,
képmutatás, tévelygés, butaság,
s trombitáltam az értelem szavát:
Igazság! Fény! Rendet, ne vakszerencsét!
És látom, hogy a butaság a jó
és zülleszt a bölcs kiábrándulás
és szent menedék minden öncsalás
és jaj, mindenki szemétrevaló.
Súgóm, hiúság, vigasztalsz? Hiába:
kifelé szónokolj, öreg szamár!
Irígylem a kutyát is a napon.
Itt, bent, rossz minden! Mi lesz? Nem tudom.
Még egy sereg undok kín. S nemsokára
az életnél is undokabb halál.

 

 

 

Álmok

Álmok? Elég volt. Lelkem menekűl és
szárnyaszegetten hull a vég felé.
Húsz évig hittem, hogy erő a tűrés,
s most felsírok: …a nyomorúltaké!

 

 

 

Tapasztalatok

Szidtam a gazdag életet,
de most már kezdek néha félni;
rámnéz és mosolyog a pénz:
– Mit tudsz te rólam? Csak beszélni!

 

 

 

Radír

Pár év látszat-életet, azt hiszem,
megtakarít egy jó és bölcs radír:
kitörli a világból csendesen,
amit a hiú ceruza leír.

 

 

 

Gyönge szív

– Ne várd be! Hit és vágy gyanús!
Mért holnap? Ma, ha kell!
Elhagy úgyis a nő, a barát,
jobb, ha te hagyod el! –
Igy oktat, biztat erőre
az erőtlen szív dacosan
s eldobja, sírva, előre,
azt is, amije van,
és mint maga tolvaja, koldus,
hogy élhessen legalább,
tékozló gőgje e gyilkos
vigasszal védi magát:
– Készülj a rosszra, ne várj soha mást,
különben nem birod el;
szakítsd, ami szakadni akar,
mást úgysem érdemel! –
Holnap, gonosz angyal, a boldog
remény fátylaiba
hiába rejtezel, átlát
naiv álmaidon a ma!
Ha csak ára volna a késő
örömnek a rettegés,
azt mondanám szivemnek:
tűrj és várj, bármi nehéz;
de büszke gyöngeségem
nem hihet semminek,
ezért dúdolom egyre
bolond énekemet:
– Szakitsd, ami szakadni akar,
mást úgysem érdemel;
hagyd el, aki ma még szeret,
különben ő hagy el!

 

 

 

A buta szív

Jaj, de buta vagy, óh de buta, szívem,
hogy törődsz a világgal, ezzel, azzal,
s közbeszólsz, reagálsz olyan ügyekre,
melyekhez csak a csorda kapcsa fűzhet!
Felejtetted a háborút: a szörnyű
nagy parancsot, az egyetlent, az élet
rettentő közönyét és zagyvaságát
s újra fáj, hogy a gyönge jót legyűrik
és örülsz, ha bolondok észretérnek.
Azt mondtad, hogy únod a Földet és hogy
már nem tartod az embert fontosabbnak,
mint a füvet, a bogarat a fű közt
vagy a dongó csillagokat az égen:
árulója akartál lenni aljas
fajtádnak, de isteni magányod
megzavarta a gyöngeség, a részvét,
s az idő szemete, az események.
Jaj, de buta vagy, óh, de buta, szívem,
megrovod, hogy a ronda ronda és hogy
a rabló rabol és mindenki bérenc:
mint a többiek, úgy akarsz, vitázol,
mint a többiek, úgy remélsz, olyan vagy…
Jaj, de buta vagy, óh, de buta, szívem!
 

(1933)

 

 

 

Könyörgés a megváltásért

Csókolj, de ne tudjam, ki vagy,
másképp nem váltasz meg, Remény,
s elhessentlek, hogy én, csak én
áltatom veled magamat.
Légy nálam százszor okosabb
s ugy jőjj, irgalmas tünemény,
gyanakvásom gyémántkemény,
nem törheti át gondolat:
belűlről jőjj, zene, kavargó,
vagy mint amit a vakon alvó
hús lát, az álomtestü kéj,
és úgy részegíts, szent titok,
hisz ébren én mindenkinél
nagyobb ellenségem vagyok!

 

 

 

A tékozló fiú csalódása

Templom volt? kincstár? – nem tudom. Apám
hívott. Álmodtam. Nagyon szomorú
voltam én akkor, eltévedt fiú,
ő meg az isten. Álmodtam csupán,
s rögtön indultam. Mentem, láthatatlan
lépcsőkön, felhők közt, aranyszobák
sorain, száz gyémántcsarnokon át,
a trón felé, siettem már, szaladtam
és magamban előre mondogattam,
hogy mit mondok majd neki:
hogy mit mondok majd neki: – Nézd, apám,
hogy összetörtem! Életem talán
végső sivatag, üres, szomorú.
Nem vagyok így se tékozló fiú,
és moslékot kell ennem, rab napok
maradéka, mit életnek kapok
s nincs senkim a nagy városban, amelynek
neve a Föld, és csak férgek teremnek
agyamban és lelkemben, keserű
bölcsességek, és oly halálizű
gondolatok, hogy azt hiszem, csupán
rémálom ez a bitang sors. Apám,
nézz kezeimre: ím, megkérgesedtek,
nézz álmaimra: mind megférgesedtek,
nézz két karomra: inai szakadtak,
nézz lábaimra: fájnak, megdagadtak,
nézz robotomra: csupa sietés,
mégsem érek rá már semmire, és
nézz asszonyomra, gyermekemre, nézd
lelkemet, e folytonos remegést,
nézd lelkemet, hiszen ez a te lelked,
hisz nyomorult testembe te lehelted!
Apám, nézz rám s nézd üldözőimet,
akik elszedték fegyvereimet
s minden reménytől megraboltak, úgy,
hogy már csak a kárhozatba visz út,
mert nincs erőm, nincs hitem és csupán
kétségbeesett roncs vagyok. Apám,
te vagy az úr s én vagyok a fiad,
elpusztulok, ne hagyj…
elpusztulok, ne hagyj… Ajtó s lakat
pattant előttem, ahogy az apám
felé szaladtam – álmodtam csupán –
templomba, vagy kincstárba, nem tudom,
s míg felhők közt a mennyei uton
vitt valami rettentő félelem,
forró imáktól zengett a fejem.
S elértem a trónjához – óh, csupán
álmodtam – s ott nem nyilt szóra a szám
a szégyentől s reménytől – sohasem
tudtam, hogy ennyire az istenem,
soha még, hogy ennyire egy velem –
csak vártam, mondom… És ő szólt:
csak vártam, mondom… És ő szólt: – Fiam,
hozzámtaláltál? – hangja boldogan
csengett, mint földi nagyapák szava,
mikor térdükhöz fut az unoka –
Hozzámtaláltál? – álom volt csupán –
Megjöttél végre, tékozló fiú?
– s szava vád volt és hangja szomorú,
ahogy beszélt. – Azt hittem néha, hogy
csak jársz-kelsz a világban boldogan
s elfelejtetted apádat, fiam! –
Ezt mondta. Én sirva álltam előtte
s rongyaimat pirulva fogtam össze,
hogy a tündöklő szent trónhoz ne érjen,
és egyszerre csak megingott a térdem
s elébe hulltam, s amit, míg szaladtam,
száz csarnokon át, forgattam agyamban,
minden rettegő szenvedésemet,
ami üldözött, tűz és rémület,
el akartam zokogni, ott, apám
lábainál, – óh, álmodtam csupán,
azt hittem!
azt hittem! De ajkam, mely szóra nyílt,
lassan s rémülten bezárult megint.
Lassan s rémülten felálltam. Szemem
lassan s rémülten, mint még sohasem,
tapogatta az arcát, az apám
arcát, s azt hittem, hogy álom csupán,
de nem álom volt, tűz volt s rémület:
apám nem látta szenvedésemet,
nem látta két kezem megkérgesedve,
nem látta álmaim megférgesedve,
nem látta, hogy lábam kinná dagadt,
nem látta pokoli napjaimat,
semmit se látott belőlem!… – Csak én
láttam, hogy titkos hályog van szemén
és hogy csak nézi, nézi a világot
s nem látja! jaj, nem lát és sohse látott!
Csak én láttam – óh, mért nem volt csupán
álom! – csak én láttam, hogy az apám,
akit oly forrón kértem, hogy segítsen:
az isten vak, az apám, vak az isten!
Lassan s rémülten, mint még sohasem,
tapogatta az arcát a szemem,
és nem birtam már kérni, szólni se,
s mint fenékigfagyott tenger vize,
úgy megnémult a kétségbeesés,
úgy megbénult bennem az élet, és
csak néztem, mint egy életreriadt holt,
csak néztem istent, istent, aki vak volt
s nem tudhatta, ki vagyok s mit tegyen.
Lassan s rémülten, mint még sohasem,
elfordultam apámtól, nesztelen,
s ott hagytam a trónusán – – Száz arany
termen át némán vonszoltam magam
s mentem, le, száz gyémántfelhő-szobán
keresztűl, – jaj, nem álom volt csupán! –
s megfagyott szívvel, aggyal és örökre
társtalanúl tértem vissza a földre.

 

 

 

Fegyvertelen

Nem akartam én semmi rosszat,
mégis hallom mindenfelől,
hogy szidnak az igazi rosszak,
hogy szidnak az ostoba jók.
Sajnálok minden átkozót:
kár tékozolni mocskukat,
dobok én követ és sarat
eleget elmult éveimre!
Mert büszkélkedni még ki merne,
ha, mint én, oly szörnyen csalódott?
Megútáltam hitet és csókot
s nincs árulás, mely nekem ujság
és a szánalmas kis tanulság,
amit szereztem, annyi csak,
hogy: ember, rejtsd el magadat!
Én mást tettem, őszinte voltam,
a tolvajnyelvet még nem tudtam,
gyermeki szám kimondta nyomban,
ami csak az eszembe ötlött,
s nem titkoltam, hogy sokszor ördög
ficánkolt a bőröm alatt.
Szerettem barátaimat
és lettek ellenségeim,
s akik egykor elcsábitottak,
gyaláznak mindenféle nők.
Jaj, mért beszéltem, minek éltem,
mért nem bujtam meg valahol
a hazugság száz rejtekén,
hisz jobb és tisztább vagyok én,
mint azok, akik megitélnek!
– Nem akartam én semmi rosszat
s most szidnak az igazi rosszak,
mert, jaj, bután őszinte voltam,
amit más gondolt, én kimondtam,
üldözött vagyok nagy kinomban
és nem értek ma sem a nyelvén
a földi és égi gonosznak:
egész életem összeroskadt,
porba hanyatlott a fejem, –
itt fekszem most, fegyvertelen,
s minden gazember megtaposhat!

 

 

 

Ének és visszhang

Szóltam szivemhez: – Nos, beszélj! –
– Ne félj,
lassan elmúlik a veszély,
– dobogta szivem melegen –
és ha ér is még sérelem,
legtöbbje már csak tévedés,
hiszen hámlik a gyűlölet,
mely éveid ruhája lett,
rádhúzott, csúf fegyencruha.
Ne félj,
temelléd pártol a veszély
s nem lesz már rabruhád soha,
hisz te csókoltad a kezet,
amely ellened vétkezett,
s nemsoká ellenség s barát
pirúlni fog, ha belelát
tisztaságodba. A veszély
elmúlik lassan, csak ne félj,
csak ne felejtsd, hogy gyenge vagy
és az a naiv indulat,
amely nélkül az Igazat
nem lehet szolgálni se, csak
kintről látszott rajtad haragnak.
Ne félj, elmúlik a veszély,
s ha gyötrelmeid megmaradnak,
biróúl őrzöd meg magadnak
a kételyt is, és ellenőrnek.
Ma még néha házadra törnek
rossz szemek, szavak és betűk:
ők még nem tudják, hogy előtted
sírni és térdepelni kell,
és hogy te sosem űzöd el,
hanem siratod s szánod őket,
ellenségeid seregét.
S ez így van jól, mert hogy lehetnél
egyszerre első és utolsó,
ha kardot sohasem emelnél
saját szived és lelked ellen?
Jaj, vakok, akik ostoroznak,
de már ne félj,
lassan elmúlik a veszély,
csak ne állj ellen a gonosznak! –
Igy dobogott forró szivem,
s hallottam, jaj, hallottam én,
távoli, vén hegyek kövén
hogy visszhangzott az énekem:
– Mily szemtelen!
– zúgta felém a messzi hang. –
Azt meri hinni a bitang,
hogy nincs számára több veszély,
ha így beszél!
Csak azért alázza magát,
hogy pirúljon a jóbarát,
és azért szenteskedik így,
hogy ne lássák, milyen irígy.
Ostort rá, a képmutatóra,
hisz e jóság-bolseviki
a nyakunkat kitekeri,
ha mi
nem fogjuk kutyaszoritóba.
Itt a veszély!
Ne higyjétek, amit beszél:
ravasz, pimasz, – már fejtegettem,
milyen önző és mily kegyetlen,
s mennyire maga szenvedését
sírta, mikor azt sírta, hogy
pénzt! és: prolik! és: rossz az éhség!
Most is hamis húrt pengetett,
vigyázzatok: uj tőrt vetett
s azt várja, hogy ne ostorozzuk,
de szép lassan tisztára mossuk.
Vigyázzatok, alázata
rabruha helyett álruha
s lelke, mikor Krisztust beszél,
mint a sátán, olyan kevély! –
Igy feleselt vissza az ének,
és jaj, jaj, úgy feleltem én,
ahogy felelnek a kevélyek:
vállaltam némán mind a vádat,
ütésnek tartottam orcámat,
bűnösökért mondtam imámat,
de a dac kinyitotta számat
s mondta, amit mondani gazság:
– Én vagyok mégis az Igazság!

 

 

 

A siker szégyene

Milyen jólesik, hogy dicsérnek,
májam hízik, pöffeszkedik, –
enyhülök, mosolygok, pedig
nekem, az igazi kevélynek,
ki gáncsot és gyalázatot
s mellőzést némán fogadok
tőled, aljas és buta élet,
megszégyenités a dicséret.
Szeretném megütni magam,
amért annyi vigasztalan
év után örülni tudok
bárki szavának és szivének,
s szeretném kikiáltani:
„Ha van itt bíró valaki,
hát én vagyok! S én magamat
már rég megmértem, és kevés
az a kis kielégülés,
mit egy-egy bók öröme ad:
évek és álmok isteni
és ördögi kalandjai
során nem erre vártam én,
dsungelt nem ezért jártam én,
Sarkot át nem ezért repűltem,
nem ezért tűrtem és hevűltem
s felhőbefutó palotát
nem ezért, – kincseket s hatalmat
nem ilyen olcsó diadalnak
terveztem és csináltam én,
hanem hogy majd saját magamnak
megfeleljek s lássam müvét,
kész müvét kezemnek s agyamnak,
s mindent előre láttam én,
láttam, láttam már akkor is,
amikor még porban, nyomorban
laktam a magány odvait,
de moslékon tengődve is
minden érdem királya voltam,
kinek tíz ország népe tapsol.”
S mégis mosolygok, s mosolyogtam,
és gyöngeségem összekapcsol
itt is, ott is, ezzel meg azzal,
gyáva hizelgővel, nemessel,
néha baráttal, érdemessel,
s néha csak egy gazdag pimasszal,
aki egész lelkére vak
s nem sejti mámorát a fénynek.
Fáj a szégyen, fáj, hogy dicsértek
s hogy gőgöm s dacom nem maradt
mindenkitől, mindenkitől,
minden idegentől szabad!

 

 

 

A rab Szapáry az övéihez

Pogány igámnak (amelybe a sors fog,
végeken törni az ugart) akik
enyhítettétek olykor kínjait,
ne higyjétek, hogy nagyon meghatódott
szivvel fogadtam azt a korty vizet
meg a félóra pihenőt: öröm
s áldás volt az is, igaz, köszönöm:
de számontartom a bűnötöket.
Együtt volt a kincs s nem váltottatok ki.
Nem láttok most sem az ekémre rogyni:
bírja még bennem a régi bivaly!
Tudom, mi az érdem s mi a barátság,
de ha ennyit tűrt, elnémúl a jaj.
– Gyere, kontyos, kezdjük az uj barázdát!

 

 

 

Angyal

Égbe vágytam, nem sikerűlt.
S most az kéne, amit a hernyó,
mikor érzi, hogy élni nem jó
és bőre ráncos és kihűlt:
begubózni és elaludni
s hinni, hogy ujjászületek,
szebb, tisztább és könnyebb leszek,
méltó a magasságba jutni.
Az én gubóm a sír… Belűl
ráncosodik már és kihűl
életem, e gyarló kisérlet.
Félek elaludni… Te sződd,
te csak sződd boldog szemfedőd:
benned angyal lakik, te féreg!

 

 

 

Szeneka halála

Puhább a halál karja sem lesz,
nincs asszony, aki úgy ölel,
meleg húsoddal körülömlesz,
és csókod, ajkad százezer.
Mintha a testem folytatása
volnál, úgy kapcsolsz kéjesen
a külső és hideg világba,
amely csak sírnak jó nekem.
Igyál ki, víz! Altass el, édes
elvérzés! Vad gyönyörüség ez:
határaim nyilnak, lebegnek,
s te a könnyülő végtelennek
sodrán ringatsz már valahol,
bilincs, aki feloldozol!

 

 

 

Vizió egy hangversenyen

Szólt a zene, s egyszerre csak,
mint aki meghal, zsugorodtam,
transzformátor agyam becsuktam
s végül már csak egy pici mag
maradtam, csupasz öntudat:
a mester, akire figyeltünk,
a fény, a szinpad, minden eltünt,
s én megláttam az Igazat.
Éj s csönd a tündöklő terem,
csak a fül tarkázza s a szem
az egyforma feketeséget…
Éj s csönd a harsogó világ,
vak rezgések viszketik át
a végtelent… S ez volt az élet?

 

 

 

A festő a függöny előtt

– Prológus egy operaházi ünnepélyhez –
A darabban, melyet most látni fognak,
hölgyeim és uraim,
az emberi lélek
az idő és a szín;
a mese pedig, a cselekmény,
az, hogy a szív dobog
s kínja, álma és öröme
évezredeken átragyog.
Szóval: a nő s a müvészet a témánk…
Oh, hogy unom,
hogy utálom már sokszor, ami
gyönyöröm és kinom:
mintha tudásom büntetése
volna a szobor, a vers, a kép,
irtózva nézek
mindent, ami szép.
Mert zsarnok a szépség! Mindenütt
kivillan az anyag
burkából, mint összhang, ragyogás,
arány vagy gondolat,
mint bujtogató hatalom, vagy
magunk-gyártotta titok,
s mi ugy fürkésszük, magyarázzuk,
ahogy az eget a papok,
s törvénynél keményebb parancsra,
melyet magunk hozunk,
sóvárgó rabként robotolva
müveinkkel imádkozunk
egy furcsa Istenhez, aki
nem védi a híveit
s a hitetlen tömeg elől
félve elrejtezik.
Rajongók népe, védtelen nép,
szökevény az istenünk,
tündéri zsarnok, a szeretőnk,
akit nem ismerünk,
varázs, melyet a semmibe
maga a látó szem vetít, –
de ha szörnyű az élet, legalább
az álom üdvözít.
Nyilj hát ki, Tárlat: tárd elénk,
amit a Szépség alkotott,
mutasd meg örök kincseivel
a tűnő pillanatot!
Egy túlvilág vonul fel itt
az idő vándor falain –
De mi marad meg mibelőlünk,
hölgyeim és uraim?

 

 

 

Első éjszaka Kairóban

Szombaton az Adria dajkált,
másnap Hellász maradt tova,
hétfőn Kréta mellett hajóztunk
s kedden jött Alexandria;
aztán fehér expressz röpített…
Még egy nap, s itt volna Szudán!
…Sivatag, pálmák, s befutottunk
Kairóba este tíz után.
Mint bolond szökevényt a bűn, úgy
dobott a véletlen ide.
Már lefeküdtem… Kint a Nílus…
Nézek vissza, a semmibe.
Látom, hogy jövök… a Dunától
a Földközi tengeren át…
Öt nap, ötezer kép kavarja
agyamban szent zűrzavarát.
Ötezer kép!… De gyönyörű volt
tegnap a víz: lement a nap,
mozgalmas és puha sötétben
usztunk a csillagok alatt,
s feljött a hold… Alszom?… Mosolygok:
ha ez álom, örökre tart!
Most tudom csak, mi a szabadság,
mi a parttalanság s a part.
Most, e káprázó rohanásban
nyílt elém először a Föld;
mint drága nőt, úgy simogattam
testét, ezt a roppant gyönyört,
éreztem hátát, görbülését
s kincseibe, titkaiba
szédülve most lettem a Csillag
igazi fia, vándora.
Óh utazás, őrült szerelmem!
Óh, törni az abroncsokat!…
De józanodj már, mámoros szív,
állitsd le mozid, lázas agy!
Csoda hozott, csoda, tudod már,
s itt vagy, – hát mit lelkendezel?
Hiszen, hogy élsz, a másik útat
szintén az inditotta el,
a véletlen… Hogy zúg a város!
Ugy látszik, nappal csak henyél:
idegen zajok villogását
kavarja szobámba az éj…
Óh, Föld!… Egyiptom!… A vonatból
láttalak, kék piramisok!…
Holnap: a Szfinksz!… Igen, pihenni…
De félig még uton vagyok,
félig még most is, itt, az ágyban,
itt is utazom… Ébredek
s elalszom ujra… S ujra látom,
tegnap és holnap hogy pereg:
Trieszt, Velence, Kréta… Reggel
teve visz majd a homokon…
Elalhatok, megvagy, Valóság,
végre nemcsak álmodozom!
Első éjszakám Kairóban!…
Csukódjatok, mohó szemek.
Mint a hasisevőt az álma,
az öt nap ugy kimeritett…
Most már nem szökik meg a messze,
tovább őrködni céltalan:
ez a másvilág, ide vágytál,
a nagy kalandnak vége van.
Első éjszaka Kairóban,
nevetem s áldom a szivem.
Az első éj… S gyűröm a párnát,
és az utiláz elpihen.
Mint a halál, fékez az álom,
meghal, ami eddig sodort…
Kairó a semmibe süllyed
s a tengerből feljön a hold.

 

 

 

Ramzesz kolosszusán

Lehet, hogy mint egy rossz gyerek, vagy
mint egy vad néger vagy cigány,
de egyszer ott ugráltam én is
a faraó kolosszusán.
Az óriás szobrot régesrég
hanyatt döntötte az idő;
(urát láttam a múzeumban,
Ramzesz volt, a Nagy, a Dicső,
II. Ramzesz, majdnem Isten,
itt szobor, ott meg múmia):
rajta mászkáltam, a halálon
az élet egy pillanata.
Valami nyomorult oázis
zöldelt köröttünk. Beduin
rajkók hancuroztak a fák közt
és Ramzesz letört lábain,
de a nagy kőtest maga ép volt,
kemény gránit vagy diorit,
megbírta a kiváncsi vándort,
aki ügyetlen s egy kicsit
illetlen a fejére s onnan
lassan le a hasára ment
és mert nem tudott mit csinálni,
az egyik combján megpihent.
Ott ültem, igen, ott hevertem
az áthevült kolosszuson.
Fütyörésztem, s közönyös voltam,
oly közönyös, mint a majom,
vagy a madár, kit útja arra
vezet a sivatagon át,
s mint azok, én is jóizűen
ettem az édes datolyát,
bár közben tudtam, hogy bizony csak
hazudom a nyugalmat, és
úgy száll fölöttem az idő, mint
egy szakadatlan temetés.
Régi emlékem ez a kép. De
nem egyszer látom magamat
ma is a nagy szobron, a pálmák
lyukas napernyői alatt,
és hallom, ahogy a halállal
bizalmaskodva, csendesen
fütyörészek, csakhogy ne kelljen
káromkodnom az életen.
És egyre jobban félek, egyre
jobban szorongat valami,
amit akkor elhessegettem
s most se merek kimondani:
– Gyerekek gyerekeskedése
minden!… – nevetek fanyaran,
de belül szédülök, kiáltok,
sikoltok, mint aki zuhan.

 

 

 

Dsuang Dszi csontjai

Tegnap éjjel rénszarvas-szekerén
Csang-Heng, a költő, csavarogni vitt.
Zúzos ősz volt… Nyolc országot bejártunk
s egyszerre csak egy ember csontjait
láttam az út mellett a sivatagban.
Leszálltunk és Csang-Heng a dérlepett
csontvázhoz hajolt: – Ki voltál, barátom?
– kérdezte búsan. – Mi történt veled?
Éhség vert ki hazádból? Kocka, bor, nő
tett tönkre? Itt haltál meg? Vagy az ár,
az árvíz söpört ide valahonnan?
Bölcs voltál? bolond? Koldus, vagy király? –
Halk visszhang zizzent: – Szung fia, Dsuang Dszi
 
voltam; azt mondják, isteni;
lelkem minden csúcsokon túlrepült, de
 
így se tudott megmenteni. –
Vezetőm elrémült: – Te? Te? A mester,
Dsuang Dszi voltál? Tízezer imát
mondok az ég s föld minden istenének,
csakhogy feltámadj és élj! A saját
szememet ültetem a koponyádba,
nyelvemet zörgő szádba, húst rakok,
magamból rakok húst a csontjaidra,
és itt a szivem… Mester, akarod,
akarsz élni? – Megint zizzent a válasz:
 
– Meghaltam és most pihenek.
Mig éltem, zavar és háboru voltam,
 
s jobb a tél, mint a kikelet?
Amit a hús szeret, a gyönyör és gőg
 
nem illanóbb-e, mint a por?
Menjek vissza az őrületbe, vissza
 
a lázbeteg földre, ahol
megint vér, pénz, nő, tévelygés, szitok, gúny
 
tűztánca ugrálna körűl
és könny kínozna, amennyit a késő
 
bánat soha le nem törűl?
Beszélgettem csontokkal egykor én is
 
éppen úgy, ahogy te velem,
de most már ismerem az Örök Útat
 
s mosolygok a földieken:
olvasd, amit megírtam, neked abban
 
él csak, ami Dsuang Dszi volt;
én a királyi mindenség vagyok már
 
s ékszerem a nap és a hold:
szellem vagyok: moss, nem leszek fehérebb,
 
piszkolj és nem fog a piszok:
nem sietek, és szállok, mint a villám,
 
nem jöttem, mégis itt vagyok. –
Így beszélt és eltünt a hang, hiába
hivtuk. Köröttünk kisérteties
fény suhogta be a nagy eget. Aztán
Csang-Heng a szent csontokat egy diszes
selyemkendőben eltemette… Lassan
hazaindultunk. – – S mikor hirtelen
felébredtem, otthon, a lámpa mellett
egy nyitott könyvet tartott a kezem.

 

 

 

Buddha válaszol

Harmadnapja ölelsz: „Isten, csak egy szót!”
Harmadéje: „Szent szobor, a szivem fáj!”
„Minden rossz!” sírod, s „Hogy éljek?”… Figyelj hát
örök titkomra, s légy bölcs, mint a kígyó.
Ha van szeretőd, fiad, feleséged,
elveszítheted őket, s a szived fáj.
Mondd velem: a bölcs nem tűr semmi kapcsot,
leveti multját, mint bőrét a kígyó.
Ha nincs szeretőd, fiad, feleséged,
még vágyhatsz rájuk, és csak a szived fáj.
Mondd újra: …a bölcs nem tűr semmi kapcsot,
leveti multját, mint bőrét a kígyó.
Ha segíteni akarsz a szegényen,
bármit teszel, kevés lesz, s a szived fáj.
Mondd százszor: …a bölcs nem tűr semmi kapcsot,
leveti multját, mint bőrét a kígyó.
Tenger kincs ura, gazdagok között élsz?
Versenyük gonosszá tesz, s a szived fáj.
Az imagép morajlik: …semmi kapcsot,
leveti multját, mint bőrét a kígyó.
Prédikálsz? Láng vagy? Ostort fogsz a bűnre?
Düh s undor emészt, s megint a szived fáj.
Légy magad a gép: …semmi, semmi kapcsot!
Légy magad a hang: …mint bőrét a kígyó!
Mert bármilyen vágy, remény, angyal, ördög
csábit vagy ijeszt, mindig a szived fáj:
tépj el, balgaság, minden földi kapcsot,
felejtsd multadat, mint bőrét a kígyó!
Mert születtél, s meghalsz, s ha nem igy éltél,
mindig uj kínra születsz, s a szived fáj:
tépj el, nyomorult, minden égi kapcsot,
felejtsd magadat, mint bőrét a kígyó!
Kérdeztél, szóltam. Most tedd, ami tetszik.
Ha vitázol, győzni akarsz, s szived fáj.
Elég. Menj! Én lehántom ölelésed,
s elfelejtelek, mint bőrét a kígyó.

 

 

 

Más világok

– Kleist Amphitryonjának fordítása közben –
Hol vagyok? Hol jártam? Mint tündéri sírból,
káprázva ébredek könyvből és papírból,
írásból, betűből… A kis korcsmakertet,
ahova beültem, alig ismerem meg;
de kakuk szól, méh döng, tapintom a lócát,
csurog a nyár zsírja, – ez, ez a valóság.
Csurog a nap zsírja (aranya, ha így szebb),
forrnak a virágok, nyári szagok, ízek…
Olvastam, dolgoztam, s most csodálkozom, hogy
mig itt a szabadban versekkel bajlódom,
úgy áthalhatok a régi történetbe,
mintha az a világ is igazi lenne.
Igazi világ az! Száz-százharminc éve,
hogy a szeretőjét s magát agyonlőtte
a Költő, akinek lelke ma betöltött,
s bár égi tréfája, melyet ujraköltök,
háromezer évvel előbb is mese volt,
szivem-eszem az Ő szíve és esze volt:
az Övé! s azoké! akiktől ő kapta!…
Ugy ültem itt, mintha Ő ült és írt volna:
kicserélt, elvitte körűlem a kertet,
a százharminc évet, a mát, Budapestet,
kilopott magamból, – mutatni, hogy élek,
tán önvédelem, hogy magamról beszélek.
Nem, nem, csak sodorjon az álom, a tenger,
a halott tovább él, mint a testi ember,
tovább él a szellem: a többi hatalom
a meglevőn babrál, a földi anyagon,
azt tologatja csak hátra meg előre
s mint gyümölcs kukaca, fordul ki belőle:
de engem – engem is – más világok várnak,
időtlen hatalom anyagába zárnak,
oda, honnan küldtek, oda, hol most jártam,
s mint bennem az ősök, az én örök árnyam
épúgy ébred egykor a fehér papírból,
ha engem idéz majd utódom a sírból.

 

 

 

Személytelen

Nem téved el, mint én magamban,
aki csak egyfélét akar;
rajtam bosszút állt a zavar,
mert mindent ismerni akartam.
Minden ellenség csábitott.
– Tán a másik! – mondtam hitetlen
s addig szidtam, míg megszerettem
az idegen gondolatot.
De nőttem és tágúltam egyre
és lettem mindig igazabb,
kitoltam határaimat,
kitoltam a személytelenbe:
hozzám már annak sincs köze,
amit néha magam cselekszem,
s szánok mindenkit, mint az isten,
kinek mindenki gyermeke.

 

 

 

Beszélgetés egy gyufaszállal

Szólj, kis gyufa, melyik a jobb,
mondd, tűz lelke, melyik a rosszabb?
Titkos szikrának lenni, mint a mag,
melyben vágyak s remények alszanak,
őrizni hited és tiszta erőd,
álmodni az emléktelen jövőt,
lehetőségképp, csak mint képzelet,
ragyogni a sötét világ felett,
hogy kincs maradhass, örök szüziség,
bár folyton félsz, hogy egy perc félredob
és ki se gyúltál, máris eltaposnak?
Szólj, kis gyufa, ez volna jobb,
felelj, tűz lelke, ez a rosszabb?
Vagy a másik? az tetszik? az riaszt?
Nyárrá kelteni az alvó tavaszt,
nem maradni titoknak, mint a mag,
vállalni, bármit hoz a pillanat,
ragyogni, mint egy kigyulladt virág,
akarni, hogy rád nézzen a világ,
tékozolni, mint a Nap odafent,
hinni az emlékteremtő jelent,
bár jövőd nincs, a perc már félredob
s egész biztos, hogy rögtön eltaposnak?
Válassz, lélek, melyik a jobb,
válaszolj, sors, melyik a rosszabb?!

 

 

 

Ardsuna és Siva

– Mit nyavalyogsz, hogy kegyetlen az élet,
hogy megszakadsz s mégsem elég a pénzed
és hogy a harcot nem birod tovább?
Kár sírni, fájni, megmondtam ezerszer.
Mégis esztelen álmokba menekszel,
idillt akarsz, henye elégiát?
– Ne bánts, ne gyalázz. Fáradtan, hitetlen
megtettem én már, amit megtehettem,
talán többet is, bár keservesen,
és ha én a boldog idillre vágyom,
azért vágyom rá, mert e vad világon
csak benne nem volt részem sohasem.
– Nem is lesz soha. Mit gondolsz, ki boldog?
Ha farkas lennél, jobb volna a dolgod?
S ha fű volnál vagy katicabogár?
Ami él s mozog, mind úgy küzd, ahogy te
és nem lesz könnyebb kedvedért, sehogyse
lesz szelídebb a rettentő szabály.
– Volnék bestia, könnyű volna ölnöm,
volnék fűszál, lapúlhatnék a földön,
és ha bogár, szárnyam megmentene.
– Volnál csak az, látnád, amit ma nem látsz:
a mindenség két fele falja egymást
és az idill szörnyekkel van tele.
– De legalább nem tudnám, mit cselekszem!
– A szorongás csak ott volna szivedben!
– Nincs biztonság? – Sehol az ég alatt!
– Mi kéne hozzá? – Hogy te légy az isten.
– Mást mondj, olyat, ami nem lehetetlen.
– Megmondtam már: vállald a sorsodat!

 

 

 

Az óriás intelme

Ha egy hajszálat százfelé hasítasz
s minden uj szálat megint százfelé
s e századrészt is százfelé hasítod
és eljutsz a végső határ elé
s tovább hasítani már képtelen vagy,
ami maradt, még az is végtelen nagy.
Hogyha egy lelket százfelé hasítasz,
mint egy hajszálat, s megint százfelé
s e századrészt is százfelé hasítod
és eljutsz a végső határ elé
s tovább hasítani már képtelen vagy,
ami maradt, még az is végtelen nagy.
Így üthetsz engem, pőröllyel hasíthatsz,
dobhatsz kutyák és fürészek elé,
porrátörhetsz, megrághatsz, tűzre vethetsz:
ha szétmorzsoltál százszor száz felé
és tovább gyilkolni már képtelen vagy,
ami maradtam, az is végtelen nagy,
mert belőlem egy örök óriás szól,
kit száz bilincsed huzott lefelé:
eltemettél, mégis ujjászülettem
s mosolyogva állok szined elé:
egy hajszálam felfogni képtelen vagy,
istened vagyok, egy és végtelen nagy.

 

 

 

Panasz és vigasz

Szörny hirekbe vakulva-süketülve
indultam… Zeng a hegy, a nap
ragyog, de folyton elakad,
elakad a szivem s a lábam,
és hallva vig dalokat
szinte elsirom magamat:
Boldog tücskök, szerelmes madarak,
hát ti is vagytok a világon?
Vagytok még ti is? Megvagytok? A dal zeng.
Megvagytok? – kérdem ujra, meg
ujra, mintha a szivemet
biztatnám hinni: Vagytok ugye?! Mégis!
S elönt, mint jó könny a szemet,
a melegítő szeretet,
hogy maradt még, hogy van még valahol
a harcon kívül, van egyéb is.
Van, van, – súgom (vagy talán gondolom csak)
és mintha túlcsapna szegény
testemen az édes remény,
hogy a jónak sincs soha vége:
a külső öröm már az én
dalomként visszhangzik felém
s elhiteti, hogy odabent nem is
oly nagy a sziv keserüsége.
És felsóhajtok, sohsincs veszve minden,
hisz ahogy az örök panaszt,
magam teremtem a vigaszt:
azt, hogy észreveszem a szépet,
azt, hogy látom és hallom, azt,
hogy még utánzom a tavaszt
s beszélek, mint ti, tücskök, madarak,
ági-füvi kis hős zenészek!

 

 

 

Lecke

Falta a hernyót, és reszketve nézett,
falta a hernyót, s talpamat figyelte,
a fejét, nyakát, aztán az egészet,
az egészet egyszerre falta-nyelte,
az egész férget, a kétujjnyi, rángó
zöld húst, fuldokolt, ahogy szinte itta,
s közben a szeme rémült és vigyázó
kínban tapadt iszonyú lábaimra,
hogy mit csinálok. Semmit se csináltam,
(előbb nem bírtam, aztán nem akartam,)
csak álltam és iszonyodtam, csak álltam
és a nagy leckét forgattam agyamban.
A harc végén már mindent helyeseltem.
A gyík tátogott, lustán s megdagadva,
és ártatlanul és elégedetten
nézett föl rám. S a száját nyalogatta.

 

 

 

Meditáció egy zalai szöllőshegyen

De néma lettél! Mint a sír, tömi
szádat, mondod, az undor. Hova, mily
eresz alá húzódtak elgyötört
gondolataid? Élnek még? Alig
mersz hallgatózni a dúcuk felé:
hátha üres már! Undor, mondod, és
a szó mégis úgy visszhangzik agyadban,
mint az, hogy gyöngeség, vagy gyávaság.
Mi van veled? Félsz? S szégyelled magad?
Szégyelled az igazat? óh, barátom,
ez nem a te stílusod: neked a
szádon a szived, s legfeljebb azért
hallgatsz, hogy ne árts: mit neked a gőg
sérülése a lelkifurdaláshoz
képest, hogy tévedhetsz?… Csakhogy a mának
az kell, aki bátrabb használni, mint
amennyire ártani fél, erő kell,
az kell, aki mer: csontja velejéig
vacog a világ s rémülete csak
biztatást akar: vágy és félelem
épúgy lesi a próféta szavát, mint
a szélkakas csikorgását: irányt ad
mindakettő, és biztat: itt, vagy ott,
hős lesz a hangos és szent, aki hisz!
Az életről van szó, a meztelen
életről, végső csatákról: ilyenkor
az igazság csak fegyver és cseléd,
még ő is csak az, hát még te, aki
eligazodni sem tudsz a hitek közt?
Hol az igazad, hogy kiállj vele?
Hol a pártod? Ezért sziszegi rád
a társkereső szorongás, ezért
bőgi az érdek… – Nem, ne halld meg a
dörgő rémet, sem az alamuszin
cincogó terrort: csak arra figyelj,
amit bent hallasz. Gyenge vagy? Csak az
erőd másféle! Megjön az idő,
hogy szükség lesz rád. Akárhogy gyötör
a gyötrődő kor, őrizd magadat
és tűrj és dolgozz… Végy példát a hegyről:
láng nélkül, ahogy tégedet a gond,
kiégette a vad nyár: micsoda
pusztulás mindenütt! Szánakozó
ujjaid közt zöld hamuvá törik-
porlik a lomb, amikor belemarkolsz,
sivatag a föld, sivatag az ég:
az édes ég, a kék és szelid ábránd,
azon élősködik, amit neki
kéne táplálnia: kiitta zengő
patakod vizét és fonnyadtra szívta
dús bogyóidat: élve sül meg a
sok fürt a tőkén. Ez a néma kín is
fáj úgy, mint a tied, mégis reméli
a megváltást!… Kerűlj egy nagyot a
perzselt dombokon: mire visszaérsz
tornácodra, már bujnak a legyek
s kigyúl az este: csupa büszke pompa,
és vér és tűzijáték, majdnem oly
tündöklő, mint az emberi hazugság,
amely ideüldözött; azután
kialszik a fény, egyre feketébb
lesz a Csobánc: mint magadat, fogod
nézni a tájat, s meggyujtod a kis
viharlámpát, mert szél zúg s gyűl a felhő,
és mire a tapolcai tüzérek
elfujják a takarodót, talán már
megváltó zápor üdít! Ha pedig
ma is hiába vártad, vigaszod lesz,
ami biztos: az, hogy a pusztulás
szörnyű képeit elfödi előled
irgalmas mocskával az éjszaka.
 

(1938)

 

 

 

Nehéz napokban

Hát vedd biztosra s halj meg. Csak ne félj!
Mondd, hogy: vége lesz! Párnapi pokol,
aztán a semmi. Láttál bogarat,
láttál, ugye, félig agyontaposva,
amint maradék végtagjaival
lógó beleit vonszolta a porban:
nem fájt oly soká, mint benned a részvét!
Te se fájsz soká, a kín csak előre
olyan kitartó. Emlékszel, kibírtad
a fogorvost: szinte szeretted a
mennydörgő fúrót az élő idegben:
tetszett a tréning s a csinált közöny,
amelyet végül páncéllá s erővé
edzett benned a kétségbeesés.
Erre gondolj, nyomorult! Mit vacogsz?
És arra, hogy úgyis meg kéne halni,
és arra, hogy úgyis hiába minden
álmod és terved: amit te szeretnél,
ahoz ötszáz év élet is kevés.
Erre gondolj; mindig a rosszra; gondolj
a legrosszabbra, és csalódni fogsz,
vigasztalódni!… És van még csoda,
nemcsak halál!… No, mosolyogj!… A mennykő
tévedni is tud… Mért elrontani
ezt a gyönyörű szeptembert?… A nyár
még itt lézeng köröttünk… Nézd, a kertben
hogy felkúszott a tök a szilvafára:
levelei zöld elefántfülekként
terpeszkednek az ágak tetején,
emeletmagasságban nyílnak a
virágai és arany kürtjeik
szinte kukorékolnak, úgy ragyogják,
úgy lelkendezik ablakod felé,
hogy van még hit és becsvágy és siker,
van még győzelem ezen a világon.
 

(1938)

 

 

 

Magam ügyében

Félelmes a fegyverem, emberek,
magam előtt tartom a szivemet.
Fáradt vagyok, a háborút unom,
de az igazságomat nem hagyom.
Az kell, igazság, – de a magamé!
a sorsomé, húsomé, véremé!
Fáradt vagyok hazudni, emberek;
hol van, akinél megpihenhetek?
Elfáradtam harmincnyolc év alatt,
kényelmesebb vállalni magamat.
Az igazság a legfőbb kényelem,
lelkem legfőbb kényelmét hirdetem.
Igazságomat, azt, ami vagyok,
meg kell őriznem s meg kell adnotok.
Másnak talán egyszerűbb útja volt,
az enyém eszmék háborúja volt.
Látom én ma is, eszmék, fényetek,
de mást is, a rettentő tényeket,
tudom, hogy ami másnak szenvedés,
azt megtenni, ha kell is, mily nehéz,
de mást is tudok: ha jön iszonyú
rémeivel egy végső háború,
ha népem élethalálharcba fog,
én ott állok, ahol a magyarok,
a véreim… Hisz máris ott vagyok…
Csak még békés győzelmet akarok,
győzelmes békét a fajtámnak, és
hogy ne legyen túlsok a szenvedés,
a pusztulás… Nem katona vagyok,
csak lelkem nyugalmáért harcolok,
és jobb szeretném tőled is, hazám,
ha kard helyett lelked bíznád reám,
s én úgy szolgálhatnám a sorsodat,
hogy nemesítlek, gazdagítalak.
Fáradt vagyok hazudni, emberek,
azt szeretem, akinél pihenek.
Azt szeretem, aki engedi, hogy
legyek nyugodtan az, aki vagyok:
hogy legyek költő, magyar és szabad,
kit nem küldenek és nem tiltanak,
költő, aki dísz és kincs és haszon,
ahogy kincs a Mátra s a Balaton,
s a hegy aranya, Dunánk halai,
földünk zsírja, fáink gyümölcsei.
Az igazat keresem: azt, aki
nem kényszerít, hogy hazudjam neki.
Mérd meg te is: bírod-e tűrni, hogy
legyek egészen az, aki vagyok.
Fáradt vagyok, mindig kényelmesebb,
igaz vagyok, mindig félelmesebb,
félelmes a fegyverem, emberek:
mindenre elszánt lelkiismeret.
 

(1938)

 

 

 

Vádak

Barátaim, akik még vagytok itt-ott,
ne higyjetek el mindent. A gonosz
ráér hazudni, és most százszoros
szüksége van rá. Énrám annyi titkot
bízott a sors, hogy nem beszélhetek,
bárhogy lázít az undor és a düh:
elnémíthatnék minden keserű
vádat, de még hallgatnom becsület.
Keserű vádat? Azt csak viselem:
fájdalom szülte, s talán jogos is.
De a többi, a kicsinyes, hamis,
piszkos, nyomorult… Óh, mily becstelen
üzlet használja ki a kínt azokban,
kiknek sebét csakugyan én okoztam!

 

 

 

Társadalom

Mintha egy gonosz mese volna,
valami új, modern pokol,
ahol szenny s bűz száll, fortyog, öklend
a felhőkből, a föld alól,
vagy mintha lidérc volna, lázkép,
mely maga is gyötrődik és
amelyet végig kell álmodni,
hogy jöhessen az ébredés:
veszett rágalmak és dühök közt
úgy járok-kelek köztetek,
felebarátaim, ugy élem,
álmodom az életemet:
mindent hallok és látok és csak
borzadni tudok, emberek:
nem hiszem a napot az égen,
nem hiszlek el benneteket.

 

 

 

Az első döntés

Minden házban ott ült, mint a napi gondok,
minden szívben-agyban ott sajgott, szorongott,
minden percet úgy betöltött már a roppant
várakozás, mintha minden pillanatban
fölcsaphatna a láng, az akna a mélyből
s bomba rakna jövőt tűzből, vasból, vérből:
hat héten át mérte napra-nap a végzet
csikorgó mérlegén ujra ezt a népet,
ég s föld között himbált a remény s a kétség,
s mint apa szive a gyermek születését,
úgy vártuk a jövőt, az élet parancsát.
Most vagy soha! Tudtuk: fegyver vagy igazság!
S mint az északi fény az éj nagy gyászában,
felragyogott a hír… És utána: láttam,
utána: hallottam, utána: éreztem:
a hazát éreztem zsiborgó testemben,
azt az uj tizedrészt, mely, mint levágott tag,
a zsongó sebekbe lassan visszaforradt:
a hazát, ahogy még soha, a szent földet,
erdőket, folyókat, amint visszajöttek,
hegyek csontját, mezők meleg hús-ruháját,
s mire a városok lélegzete átjárt,
véremben vérükkel már úgy csókolóztam,
ahogy a halállal fogok csak a porban,
s kint az utcán minden tizedik emberre
úgy bámultam, mint egy drága ujszülöttre,
apára, fiúra, akit sose láttam,
édes testvéremre, akit megtaláltam:
hogy kilombosodott egyszerre a család!
Megnőttünk az őszben, mint tavasszal a fák.
Mit hoz még a tavasz, ha az ősz ily gazdag!
…Félve, súgva mondom: hozzon igazabbat,
hozzon jobb világot… Mint a síri Lázár,
káprázik a lélek a feltámadásnál…
Káprázik… De így is forrón süt felétek
s mindazt várja, ami még jog és igéret!
 

(1938)

 

 

 

Az Ipoly ünnepén

Csak sírj, anyám, sírj! Egyszerü és igaz
szived átdobog a fiadéba. Sírj
 
és ne szégyeld, hogy itt talállak
 
térdreborulva a rádiónál:
én még nem tudtam sírni, de könnyeid
látva elöntött a zokogó öröm:
 
te voltál az igazi költő
 
abban a nagyszerü pillanatban,
mikor húsz évet visszapörölve oly
sok balszerencse s annyi viszály után
 
először mond most ujra boldog
 
hálaimát ez a meggyötört nép.
Csak sírj, sírj bátran! Ez nem a gyengeség
sirása, ez már isteni fájdalom,
 
a tisztulásé, gyógyulásé, –
 
és milliók szive dobban össze
velünk egy hitben, míg az Ipoly felől
friss fénybe gyúl a százados ének. Ott,
 
azon a tájon éltem első
 
siheder éveimet, a szomszéd
Kürtös patakban törtem a nádat és
ha jött az árviz, deszkatutaj repült
 
velem a tulsó part virágos
 
rétje fölött a hegyek felé: most
ép onnan int a teljesedő remény,
onnan perzsel a Szózat, a Himnusz és
 
mint trombitán, lobog a hangja
 
csontomon és husomon keresztűl.
Sírj csak, sírj bátran, édesanyám! Nagyon
rád fér, hogy végre ne magadat sirasd,
 
és mireánk, hogy ujra merjük
 
hinni, csinálni a jobb világot.
 

(1938)

 

 

 

Örkénytábor felé

Még idegenek voltunk. Kimerűlve
dőltem árnyékba az országuton.
„Mi lesz, tizedes úr?” Mi? Nevek arc
s arcok név nélkül. „Ki tudja!” Alig
bírtam elhinni, hogy nem álmodom;
de csontom égett s valaki a lábát
áztatta az árokban. Kik ezek?
Hova kerültem? Számok? Minden oly
személytelen rajtuk! Kifűztem a
bakkancsomat s felnéztem. Ijedős
arc fordult felém, ez kérdezhetett.
„Maga mi civilben?” „Női szabó,
Párizsba járok, kérem…” „És maga?”
„Cipész.” És már ugrott a harmadik:
„Hofferek vagyok, bútorszállitó,
de röviden csak Pali.” Röhögés.
„Azelőtt pedig, kéremátosan,
Ujpesten voltam: parádéskocsis,
lányos háznál,” s megmondta, hol, „de aztán
rájött az asszony…” Bor került, szalonna,
a kedv javúlt. Javúlt a lábamé is,
ahogy kihúztam: „Ni, hogy párolog
a fülledt bakkancs még a napban is!”
Derék lábtyű, nélküle csupa seb
volnék! „Reggel templomba, délután
kávéházba vittem a…” – Palinak
sikere volt – „a naccságát.” Megint
nevettek a katonák s odagyűltek:
ez a gyereke fényképét mutatta,
az a szekerét-lovát magyarázta,
hogy épp ma viszik… És egyszerre füttyszó:
„Készülődni, magyarok!” Zubbonyok
gombolódtak. „Majd én, önkéntes úr,
de így jó is lesz!” – a suszter sietve
kapcát csavarni tanított. „Vigyázz!”
Aztán ujra megindult a menet,
pihent lábbal… Nóta próbálkozott,
pihés madárka, alighogy repült.
Tehát egy szabó, gondoltam, meg egy
suszter, meg az a… röviden Pali.
A nóta javúlt. Hármat legalább,
legalább ezt a hármat ismerem.
Ezt a hármat. S csakugyan jó a bakkancs!
A nóta zúgott. És ki is az a
fényképes, meg a lovas-szekeres?
Tünődtem rajtuk, s már nem volt olyan
idegen a többi se. Vert a nap,
meneteltünk. Mi lesz, önkéntes úr?
Összeszokunk. Dalolni kezdtem én is
s hangom beleveszett a csapatéba.
 

(1940)

 

 

 

Kovács szakaszvezető

Volt egy marcona szakaszvezetőnk, a
legjobb torok az altisztek között;
arca, mintha az ördög gyúrta volna,
piros parázs és fekete üszök.
Hogy tudott káromkodni! Nem nekem szólt
a menyország, amit emlegetett,
de elborzadtam!… S mint valami bűnt, úgy
kezdtem szégyelni gyönge szivemet.
Az a marcona szakaszvezető
nemsokára összekerült velem:
együtt bámultuk a tehervonatból
utunkat a nyirségi földeken
s ahogy a zsúfolt marhavagonokból
kicsapott a tüzérek éneke
s mint nyugaton az esti köd, ugy ingott
bennünk a háború kisértete,
nekem egyszerre eszembe jutott az
indulás, Pest, a síró asszonyok
és gyerekek, s a csók, a legutolsó…
A szivem ujra elcsavarodott
s mint szememből a titkos könny, kibuggyant
pár szó a számon: „Nehéz volt az a
tegnapi búcsú…” – és már elpirúlva
s keményen néztem föl. És marcona
szomszédom, a parázs- és üszök-arcú,
hozzám hajolt s a hangja remegett:
„Bizony,” nevetett, „önkéntes úr, én is
úgy elsírtam magam, mint egy gyerek!”
 

(1940)

 

 

 

A pirosszoknyás Gizi

Dombrád rég elmaradt. Megyünk
és szól valaki: „Ni,
hogy szalad Sanyija után
a pirosszoknyás Gizi!”
Hátrafordúlnak a fejek,
hátrafordúl Sanyi:
ott fut, mezitláb, csakugyan,
a pirosszoknyás Gizi!
Néhányan ismerték. De most
minden szem őt lesi:
út szélén sírva menetel
a pirosszoknyás Gizi.
Tiszakanyárnál pihenő.
Csók. „Sanyikám, Sanyi!”
De aztán is csak jött tovább
a pirosszoknyás Gizi.
Tiz kilométer, tizenöt.
Aki látja, se hiszi:
mégiscsak derék némber ez
a pirosszoknyás Gizi.
Estére Kisvárdán Sanyi
és Kisvárdán Gizi,
s szól a tűzmester: „Szép, ha ily
hűséges valaki,
de jobb volna, ha téged a
nyavalya törne ki:
mit ír a frontról az urad,
te pirosszoknyás Gizi?!”
 

(1940)

 

 

 

Meleg víz

Megint kultura? Mint cirógató
köpeny borúl rám ez a drága, jó,
meleg zuhany! És ahogy lefolyik,
szinte a bőröm is velefolyik,
külső bőröm, melyből most kibuvok,
a háromhetes, viszkető mocsok.
Fellélegezve nyujtom két karom
rózsád felé, te, szelid hatalom,
szolgálatkész, cső-lakó, tiszta víz:
sok hideg szenny és sok idegen íz
pácában főttem! S te most kicserélsz,
száz kezed van s mind egyszerre becéz,
minden porcikám külön csókolod,
szinte a csontom is mosogatod:
benned az eső és benned a nap
s én húnyt szemmel és némán áldalak,
mint az édes záport a keserű
porból kivedlő, tikkadt, nyári fű.

 

 

 

Békák

Együtt vergődtünk a sötétben
hazafelé, én s Buday
tűzmester. Csúsztak, botladoztak
lábunk vasalt bakkancsai,
s döngtek, cuppogtak, mert a járda
itt kőnek vitt, ott sárba fúlt,
s időnkint sírt a föld alattam
és fel-felsikoltott az út.
Egyszer aztán meg kellett állni,
annyira érthetetlen és
éles volt a hang, olyasféle,
mint egy kisebbfajta lövés.
„Pisztoly?” „Az ám! s telitalálat!”,
nevetett furcsán Buday
és kattant a zseblámpa és lent
elibénk tárult valami:
ujjnyi kis békák hada, mely a
fényben megvadúlt és vakúlt
s rémülten próbált menekűlni
s falnak ugrott és visszahullt,
békával tele az egész út,
öt-hat egy négyzetméteren,
– szörnyű volt lábaink alatt ez
a nyüzsgő halálfélelem.
S bizony ez így volt végesvégig;
lehettünk mi óvatosak:
útunkban volt, és ha ráléptünk,
pukkant a béka s ott maradt.
„Itt nincs segítség, öregem!” „Nincs.”
S mentünk a békaszőnyegen,
mint a vak sors, amely mirajtunk
gázol és egész népeken.
 

(1940)

 

 

 

Álom egy lőszerraktárban

Néma ládák, zöldek, sárgák, fehérek,
rakéta-, gránát- s egyéb rakaszok,
ha már így összevezényelt az élet,
sőt szundítottam egyet rajtatok:
alkudjunk meg! Alvó fenevadakra
bámúlhat úgy az állatkerti őr,
ahogy én rátok. Az isten haragja
muljék el mindnyájunk feje felől:
nyugodjatok!… S áldottabb pihenésem
sohse legyen, mint volt most ez a dél,
mert azt álmodtam, hogy száz évig éltem
s köztetek békén fészkelt az egér.
 

(1940)

 

 

 

Dinnye az önkéntesek asztalán

Hogy szívta össze ez a dinnye
ezt a sok cukrot, zamatot
abból a rossz földből? Ahogy
szeled, illatával telítve
máris édes a szoba: szinte
felfrissűl az áporodott
levegő és megsúgja, hogy
mit kap mindjárt az ember ínye.
Hogy szívta össze? Tudja isten.
Ahogy én a verseimet.
Szorítsd csak rá az életet:
szörnyű okos tud lenni minden!
Szűrő kell, s a szenny fínomúl…
Tessék! Parancsolj, hadnagy úr!
 

(1940)

 

 

 

1940 szeptember 5.-e Kisvárdán

Gyerekhad izgúl, a kapukon virág,
virág a sáros útakon, ez bizony
 
csak faluvége vagy cigánysor,
 
de ez is ünnepel, úgy, ahogy tud:
gyerek a lapdát, az öregasszony a
teknőt felejtve százszor előszalad,
 
zsidó a boltja ablakából
 
nézi, mi csattog elő, mi zúg el
keletre, délre: messze van a határ,
messzebb az uj föld, ahova a magyar
 
erő ma ujra visszaömlik
 
s mind, ami kincs, ami lélek és szó!
Ünneplek én is. Néma agyam-szivem
zeng tőled, Erdély, neved a pőrölye, –
 
bár két zsák krumplin alkudozva
 
lopom az életem itt a sárban.
Egyszerre autók, fekete lakk vakít,
oda suhannak! oda! repűlnek, és
 
ablakuk felirata: SAJTÓ – –
 
„Vigye be, öregem, a szakácsnak,”
mondom rekedten. Óh! oda! Arcom ég.
Erdély! Végeztem itt is a dolgomat,
 
s egyetlen író, büntetésűl
 
még ma se azt tegyem, amit értek?
Milyen buta sors vagy gonosz akarat
ásott el engem? Ki temetett ide?
 
Szabó Lőrinc nem lélek és szó,
 
neki a marka, az ökle fontos?
„Hazád akarta,” hallom előre a
mentegetőzést, „sorsod akarta!” és:
 
„ma ott szükséges minden ember,
 
ahova rendelik!”… És a költő,
ki most csak hordár, és kupec, és aki
listákat másol nemzete ünnepén,
 
hazagondol, és egyre jobban
 
megszereti az egyenruháját.

 

 

 

Búcsú

Jött a parancs: „Lőszert feladni,
s haza, Pestre!”… Öt napon át
mint az őrültek, úgy rakodtak
Kisvárdán szegény katonák,
autók köröztek szakadatlan
a raktár s a vasút között,
az utolsó láda pedig
fehér virágba öltözött.
Azt vállukon, mint egy koporsót,
vitték, a virágos halált,
az állomásra, hol már mind a
harminchat vagon rakva állt,
s betették, trónra, az utolsó
gránátrakomány fölibe;
tizenöt hét minden keservét
temették dalolva vele.
S másnapra nőtt meg csak a nóta,
mikor a testvér félcsapat
szintén szabadult anyagától
s a két öröm egybeszakadt:
„Fiúk, este csajka bor ingyen,
saját guba a ráadás!”
Olyan murit még sohse látott
a nyirbaktai szállodás:
a villanyban is jecet égett,
de amikor, éjfél fele,
megléptem, még lángolva robbant
százötven tüzér éneke:
„Fújja a szél…!” – ablakon-ajtón
tűzvészként dőlt, égig csapott;
azt hittem, szétviszi az egész
lőszerkezelő oszlopot.
 

(1940)

 

 

 

Vidéki állomáson

Akkora gyerek, mint az én fiam,
mezitláb van, fején katonasapka,
a raktárnál egy teherkocsiból
szenet lapátol öreg kosarakba.
Akkora gyerek, mint az én fiam,
csak annak a fején Bocskay-sapka,
csak az fehér gimnáziumba jár
s vehetett neki új cipőt az apja.
Akkora gyerek, mint az én fiam.
Porzik a szén a kormos kosarakba.
Hazagondolok. A mozdony tolat,
s én csak nézek a rongyos kis magyarra.
Ki ez a gyerek? Szép, lelkes, okos!
Illenék fiamhoz a pesti padba.
Vajon hol szolgál, mint én, és milyen
gyerekre bámul s mit gondol az apja?
 

(1940)

 

 

 

Gyerekek

Elvonúltak az ágyúk, szekerek,
nincs az udvaron már csak két gyerek;
gomb, hulladékszíj, drót, léc, rongy, kavics,
játékszer nekik még a ganaj is.
Egyszerre csak felnyerít a nagyobb:
és négykézláb áll: „Én most ló vagyok!”
„Én is!” De aztán: „Ezt nem hiszik el!”
Örömüket csüggedés váltja fel.
A kicsi szétnéz, csillan a szeme:
„Mondjuk azt, hogy mi izéltünk ide!”
„Jó!” – S már ügetnek rendületlenűl
négykézláb a bizonyiték körűl.

 

 

 

Tavasz előtt

– 1941 –
Esett, az ég most is borús,
de a madarak hangosak,
pitty-pitty zeng az eresz alatt
és vi-vi és csirip-csarap
s száz más, ugráló, csivogó,
érthetetlen kínai szó,
melyet ma mégis minden ért.
Éjjel a tavasz ideért! –
s most ablakhoz csal… Az elébb
a pocsolyában a veréb
lubickolt, aztán a rigó:
első fürdeje az idén:
lent hagyja lába nyomait
s már ujra fent tollászkodik
a kerítésünk tetején.
Minden hogy hízik és dagad!
Kinyitom az ablakomat
s könnyű mámorral öblit a
langyos levegő: már csupa
fűszer! ez, igen, ez a kezdet!
Légy sütkérezik a falon,
a gyér fű ágaskodva reszket
s úgy issza, issza a napot.
A másik ablakhoz futok:
ott is fény! fény! Ni, mennyi lom
a bokrok alján, rossz fazék,
seprűnyél, téglák… S szinte vad
robbanásként áttör a nap:
kék s fehér úszó szigetek
tolják szét s össze az eget,
lent tűzpiros giliszta von
csíkot a sárga homokon,
feketén tündöklik a vén
fák törzse, aranyfeketén,
s a szürke háttérből, ahol
bozót ködlik, mint zöld gomoly
borzong elő bókolva szűz
galyaival a kerti fűz:
rajtuk már pattogzik a rügy!
Élet, uj élet mindenütt,
csak én gyötrődöm… Istenem,
hogy tengek-lengek, betegen,
hitetlenűl!… Csirip-csarap,
pitty-pitty… Mit mondtok, madarak?
Vi-vi-vi… Ugy-e, jobb, ha nektek
hiszek, a ti hireiteknek?
Itt a tavasz!… Kis madarak,
s titeket, ujjongó szavak,
mindenki jól ért, bárhogy ért…
Imádkozzunk az emberért!

 

 

 

Ima

Tűrhetetlen közel jön, ránk telepszik
 
a külvilág,
úgy hurcolom, mint fojtó, földrehúzó
 
ólomruhát,
úgy küzdök vele, úgy verem, cibálom,
 
mint egy polip
mesének hitt s íme lefejthetetlen
 
érc-karjait.
Régi rémálmok nem gyötörtek úgy meg,
 
ahogy ma már
a legjózanabb nappal gyötör, – óh nem,
 
nem a halál,
nem a túlvilág hozza ránk a végső
 
poklot, de a
magány hiánya s kint az örök ingás
 
kábulata.
Mert azt vesztettem, a csöndet, a belső
 
szabad időt,
azt, hogy órákat eltölthettem egy-egy
 
virág előtt.
Bűn volt a lélek ráérése? Az lett!
 
S mégis vigasz,
hogy a sok külső parancs csak a máé;
 
az örök: az!
Óh, áldott csönd, termékeny álmok, édes,
 
messzi magány,
térj meg hozzánk a megpróbáltatások
 
s rémek után,
s jöjjön a biztonság, jöjjön a győztes
 
remény veled,
hogy nem szenvedtünk hiába, sem én, sem
 
a többiek!

 

 

 

A földvári vadgesztenyefákhoz

Volnék madár, és kicsi, mint a cinke,
 
a rigó, vagy az a veréb,
megbolondulnék a roppant örömtől,
 
hogy az élet mennyire szép.
Őrjöngenek is a kis nyomorultak!
 
Most mult el szivükből a tél
s máris kitágult ég s föld: zöld lugassá
 
nőtt köröttük rügy és levél,
s fehér lugassá a bimbó, lugassá
 
a sok-sok háznagy bóbita,
a tornyos virág, mely körűl az ágon
 
mind egy-egy külön csodafa.
Hogy kábithat ez a habzó, vad élet!
 
Csak egy is, ez az óriás,
nyitott kalitka, pedig jobbra-balra
 
itt pompázik a többi száz
és száz csipkés dóm, földreszállt menyország!
 
Ezernyi ringó emelet!
Tárt ablakokon csattog ki-be és zeng
 
bennük a szent önkívület,
millió hangon, nehéz mámorokkal
 
traktáltan, és dús illatok
szeszével, mézzel, ízes fűszerekkel
 
s jóféle hernyók s rovarok
csemegéivel s édes szerelemmel…
 
Csak nézlek, rigók s drága fák,
s röpdöső szemem lassan beleszédül
 
nagy példátokba, s a világ,
az én világom is feledni kezdi
 
a hosszabb, emberi telet…
S boldog?… Még nem… Még nem annyira, mint ti,
 
cinkék s bolond kis verebek!

 

 

 

Közel és messze

Erdő. Arany dél. Csönd. A gerle
 
néha
kukrúzni próbál. Szinte fő a
 
béka,
nyakig latyakban. Fény forr. Törpe
 
bokrok
közt fenyők állnak, zászlósfejü
 
tornyok.
Távoli harctereken most… Óh, de
 
fáj ma,
akárhol jár, az ember szive
 
tája!
Jutna pihenő, szépség, öröm,
 
élet,
de, mint a fák, messze figyel a
 
lélek.
Mint féltő őr, oda figyel, a
 
csöndbe:
elmereng, ha csurran a gyanta
 
gyöngye,
s ha megloccsan a víz, és ujra
 
loccsan,
mert toboz hull s a béka tova-
 
tottyan:
s mosolyogva nézi-hallja a
 
száz-szín
rét méhraját, és hogy már nyit, a
 
jázmint,
és az erdőt, mely úgy zsong, mint az
 
esti
part, mikor halk hab mángorolja,
 
sepri:
de mosolya félig fájdalom
 
és gúny
magán, s azon, amit úgy szeret
 
és ún
s tán szégyell is most… Búghatsz, drága
 
gerle:
minden Közelnél erősebb a
 
Messze,
a Messze, ahol katonáink… Óh, de
 
fáj ma
boldogan is az ember szíve
 
tája…
Véreink… Óh, csak jó legyen a
 
sorsuk!
Imádkozzék, ki kihez tud, s ki
 
hogy tud.

 

 

 

Valami fájt

Hogy nemrég partra dobta
 
a vihar,
mennyit kinlódott ez a
 
pici hal!
Puha ringásból érdes
 
szögletek
közé zuhant, sors és vad
 
rémület
fogta fogóba, zord kő,
 
az alá
beszorult, – ott ficánkolt
 
még soká,
s ott fult meg az esőben
 
szomjasan;
halott kis szája most is
 
tátva van.
A száj most már örökre
 
így marad,
kapuján ki-be hangyák
 
rajzanak,
boldogan, izgatottan
 
cipelik
haza a drága préda
 
részeit,
az istenküldte, édes
 
uj vagyont –
holnap már csak pikkely lesz
 
itt, s a csont,
s az üres száj, mely sohse
 
mondja ki,
hogy hogy fájt neki nemrég
 
valami.

 

 

 

Nyár

Nézd csak, bolondul karikázva
hogy összecsap az a két sárga
lepke! hogy kezd tündéri táncba!
hogy gyúrja egymást, hogy forog!
Négy szárnyuk százfelé lobog,
pedig egyhelyben kavarog.
Csókolóznak? vagy marakodnak?
Most hirtelen egybefogóznak
s nyílegyenest fölfurakodnak,
föl, föl, föl, ingó, lebegő
tornyot húzva, mely repeső
útjuk nyomában égbe nő,
függőleges rakéta: már a
bükk magasában, már a nyárfa
csúcsánál járnak: már a drága
túlvilágban szikráznak, a
kék őrületben, ahova
csak a szerelem mámora
vagy az se emel… Ott repülnek!
Ott! Hol? Fény! Látod?… Tovatüntek…
Magukkal vitték a szemünket!

 

 

 

A kimondhatatlan

A szived majdnem megszakad,
szólnál, de szavad elakad,
szólnál, de görcs és fájdalom
fuldoklik föl a torkodon,
oly mélyről, mintha lelkedet,
a recsegő idegeket
húzná magával, úgy sajog
szád felé néma sóhajod.
S egyszerre oly gyönge leszel,
hogy szárnyas szédülés ölel,
fogaid közül valami
sírás, valami állati
nyöszörgés kinlódik elő
s azt hiszed: a következő
pillanat mindent, ami él,
elfuj, mint pókhálót a szél.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]