Az Arany Várban

Az ige hatott, nyilt a fal,
és Salamon bevitt a várba,
melyet ezer éve hiába
ostromol fegyver és vihar.
Bent csontok, vázak, szörnyü csend.
Ezüstajtók nyiltak előttünk
s aranytermek, s mikor lementünk
egy gyémántlépcsőn, odalent
nagy földalatti folyosók,
topázzal s rubinttal kövezve
s egymás labirintjába veszve,
futottak, égők, ragyogók,
mintha e vár lakosai,
halott nép, de valaha boldog,
fészkébe, ide, összehordott
volna minden kincset, ami
akadt a földön. Réveteg
aggyal imbolyogtam a roppant
fénytől lüktető csarnokokban,
s bölcs kalauzom bevezetett
a legnagyobb terembe, hol
a csontvázak királya trónolt.
Fején még a korona ott volt,
s körötte népe, s egy szobor,
egy vas-szobor, melynek, mikor
megpróbáltam megsimogatni,
haragos füst és láng csapott ki
parázsló orrlyukaiból.
Hátraugrottam. De megint
csönd lett. A nagy falak ragyogtak,
s csak a halottak vigyorogtak
valami csontmosolyu kínt,
valami iszonyú, buta
emléket, kincs és gőg bukását,
tán végső napjaik tusáját,
amelynek nem volt tanuja,
már ezt éreztem én is, ezt
a haláltusát, és szorongva
néztem egy furcsa feliratra,
amely ott állt a trón felett,
de nem értettem… És megint
elrémültem. – Ki ez a nép itt?
Kik ezek? Szólj már, mi történt itt?
– kérdeztem, elfulladva, mint
akit egy ököl sziven üt:
– Mi történt?! – És Salamon intett
s multat idézve szólni kezdtek
a táblán a néma betűk:
„Az Ur haragja sujt reánk,
tanulj tőlünk és szállj magadba,
kincseket gyüjtöttünk halomra,
de volt valami nagy hibánk
s most itt az inség: aranyunk
nem tud már megmenteni minket,
lisztté őröltük gyöngyeinket
s megettük s most éhen halunk.”
Igy beszélt és elhallgatott
a siró felirat. – Ez történt,
igy történt, – bólintott a bölcs és
intett, s eltünt a sok halott,
az aranyvár… Koldusruha
födött bennünket… S aznap éjjel
a faluban borral s kenyérrel
várt Azaf ben Berachia.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]