Egy császár temetésekor

Király volt, császár, s épp temették.
Temették a világ urát.
Nem volt közöm hozzá, de tudtam,
hogy kínlódott éveken át,
és mindent hogy megtettek érte
s hogy mi volt, milyen hatalom,
s messziről is szíven ütött a
közös emberi borzalom:
megnőttem a keserüségben
s a düh, amivel a halált
gyűlölöm, önző szeretetté
vált bennem a halott iránt.
Megnőttem a messzi nagyúrban,
éreztem, helyette, a gyászt,
mit a rádió a világba
szétöntött, mint egy áradást,
és mikor már munkába mentem
– még tél volt, de a nap tüzelt! –
a dob s a zsoltár az utcán is
tovább dörgött és énekelt,
idegeimben a harangok
némán is csapkodtak tovább,
s majdhogy ronggyá nem téptek-ráztak,
mint a roham a nyavalyást.
Már sokalltam, úgy fájt a részvét.
Szégyen, hogy ily gyönge vagyok!
– Mi közöm hozzá?! – mondogattam
s néztem a gyönyörű napot,
s – Mi közöm hozzá?! – magyaráztam
később is, a buszt várva a
sarkon, mialatt körülömlött
a reggel édes aranya.
Csaknem tavasz volt a világ, de
nekem sír volt és temető…
S egyszerre lábamnál a földből
egy giliszta mászott elő:
fázósan tekergett a napra
a vékony, csupasz húsfonal…
De már tülkölt a kocsi, megjött,
felszálltam… röpült a kanyar,
röpített az út… kalauz jött,
robogtunk a város fele,
nehéz volt helyet kapni, lassan
befogott a nap üzeme,
és legalább tíz percbe telt, míg
a zsúfolt s józan kocsiban
megint vissza tudott merülni
magába szívem és agyam:
legalább tíz percbe került, míg
folytatni tudtam, ami ott
a megállónál, a magányban
oly kegyetlenül kínozott.
A császárra gondoltam újra.
– Most indul, – mondtam, – a menet!
Most indul!… – és csodálkoztam, mert
nem éreztem a szívemet,
s újrakezdtem (mint, aki szégyell
hűtlenné válni) ami fájt,
újra a magam rettegését
s az örök hóhért, a halált,
de hiába erőszakoltam,
a gondolat már kihagyott
s bár nem értettem, hogy mi történt,
hogy oly közönyös maradok,
éreztem, hogy nem érdekel már
a császár, kit népe temet…
És hirtelen egy más kép villant
át rajtam s belereszketett
a sajduló szív: azt a vékony,
tekergő, piros fonalat
láttam megint, azt a csupasz húst,
mely felébredt a föld alatt
és tévedésből túlkorán és
túlbátran kimerészkedett
a múló fénybe…: a kis férget
láttam a nagy császár helyett
és egyszerre ő lett a fontos,
most már csak az ő sorsa fájt,
– úgy fájt, mint előbb a nagyúré –
s az érdekelt, hogy mit csinál,
mit csinálhat – ez érdekelt csak,
ez a testvéri szánalom:
mit csinál most az a kis élet,
az a giliszta a napon?
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]