Az irígység erdejében

Dsuang Dszi mester erdejében ültem
 
és szólt az egylábú virág:
– Óh, százlábú, de jó neked! Te futhatsz,
 
én állok s nem jutok tovább!
Szólt a százlábú: – Irígyeld a kígyót:
 
annyi lába sincs, mint neked,
bordái mégis gyorsabban viszik, mint
 
az én száz lábam engemet!
A kígyó az ég kék szárnyára nézett:
 
– Óh, szél, – mondta panaszosan –
te játszva átsuhansz az óceánon,
 
s én porban vonszolom magam!
A szél rám nézett: – Látás, te legyőzöl,
 
te szárnyatlan és testtelen! –
– Mint engem a gondolat! – mondta búsan
 
s lehúnyta pilláját a szem.
A gondolat már válaszolni készült,
 
de a szív megelőzte, és
én felsírtam, hogy minden elégedetlen
 
és harc és kétségbeesés; –
és szólt Dsuang Dszi: – Hiába, ez a törvény,
 
ez az irígység erdeje!
Élj, küszködj s ne törődj vele, hogy élsz és
 
halj meg és ne törődj vele!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]