Urvasi és Pururavasz

Négy éven át velem lakott a tündér,
négy éve, hogy eltünt. Azóta nincs éj,
nincs nap, hogy ne keressem, hivogassam,
mindig ugyanazt sírva szakadatlan,
mindig ugyanazt: – Urvasi, te tündér,
a földre szöktél, négy évig szerettél,
mint az első hajnalpír, tovatüntél,
hol vagy, Urvasi, mondd meg, hova tüntél? –
Négy éven át sirattam, hivogattam,
s ma megláttam fehér sirály alakban,
tündérsirályok fürödtek a tóban,
nevettek rajtam, hallották, hogy sírtam.
Nővé változtak a fehér sirályok,
ott volt Urvasi, ő is köztük állott,
– Megvagy! – szívem elakadt, szám kiáltott.
– Jöjj! – szám elakadt, csak szívem kiáltott.
Hallotta szavam, kiúszott a partra,
hugait is mind hívta, odahívta:
– Ez Pururavasz, – mondta, – őt szerettem,
négy évig éltünk édes szerelemben. –
Néztek a tündérlányok, közrefogtak,
mint egy élő játékszert, simogattak,
nézték, Urvasi mit szeretett rajtam.
– Jöjj vissza hozzám! – kértem szakadatlan.
– Nem lehet! – felelt Urvasi kacagva.
Utána nyultam, ugrott a habokba.
– Ne hagyjatok el! – indultam utánok.
Elrepültek a sirályszárnyu lányok.
Csak Urvasi maradt még és egyszerre
elszomorodva nézett a szemembe:
– Jó voltál, – mondta, – játszottam sziveddel,
de megúntalak, menj haza, feledj el! –
– Én nem játszottam, – feleltem – sziveddel,
nem úntalak meg, nem kérem: feledj el,
nem haza, – megyek sötét szakadékba,
leszek gonosz hiénák martaléka. –
– Ne menj te – szólt ő, – sötét szakadékba,
ne légy gonosz hiénák martaléka;
ne szeress: tündér a hűség a nőben:
tündér vagyok én, jobb irtóznod tőlem! –
– Lehetsz akármi, szeretlek, akarlak,
még jobban fájva kereslek, siratlak,
nem hagylak, Urvasi, – mondtam zokogva,
s ő csókkal borult búcsúzni nyakamba:
– Nem gondolok – sírt, – úgy senkire, mint rád,
menekülj, kedves, nőkkel nincs barátság;
neked megmondom, amit tilos tudni:
mi, nők, hiénák szívei vagyunk mi! –
Hiénák szíve, szívek hiénája, –
ezt mondta és eltünt, mint többi társa,
eltünt s én most is hívom szakadatlan,
jobban siratom, mint eddig sirattam:
– Hiéna szíve, te mondtad, te tündér,
az vagy csakugyan, és bár tovatüntél,
itt vagy, örökre életembe zárva,
hiéna szíve, szívek hiénája!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]