Találkozás

Jó így, csavarogni, néha,
üres napokon át,
lisztfehér országutakon
nyelem a nyár porát,
cigány vagyok, mögöttem
a rend meg a gond;
mért ne lehetne az ember
néha bolond?
Bolond, nem bolond, fene bánja,
a fáradság is jólesik,
bandukoltam az orrom után
reggeltől estelig.
Szederrel várt ebédre a hegy,
mikor megmásztam a tetőt,
s délután tökszárból faragtam
jókedvű röfögőt.
Csavargó lettem, az ember elől,
a város elől szökevény,
boldogan dőltem le aludni
egy szalmakazal tövén,
messze komondor ugatott,
még feleltem neki,
s büszkén álmodtam, hogy kutyának is
volnék valaki.
Szuszogás keltett föl… Előttem egy
kövér, fekete koca áll,
falja a földet, meg a ganéjt,
amit maga csinál.
Rámnéz. Nézek rá. Reng a húsa.
Micsoda ronda gép!
S egyszerre mégis megkivánom
a disznópecsenyét.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]