Különbéke

1936

 

 

 

 

Nincs idő

Úgy érzem, szörnyű vén vagyok,
millió éves a szivem,
ezért van oly nagyon tele,
ezért ver olyan nehezen.
Ez a szív megtanult beszélni
és mindenre emlékezik
és engem persze érdekelne
tudni a történeteit,
mert csak ő ismer igazán, csak
ő tudja, mik a titkai
annak a vén birodalomnak,
mely a nevemet viseli.
Jó volna tudni, elbeszélni,
mit látott, mit mond és miért;
de nincs időm rá: a világ
nem tart el a verseimért.
Milyen kár! mondom eltünődve.
Kinek kár? kérdem. Csak nekem!
És már örülök, ha beszélő
szívemről elfeledkezem.

 

 

 

Ősapám

Mint a földből a hóvirágot
a tavaszi kiváncsiság,
előörseit koponyámból
az agy kidugta s messze lát.
Agyam kiült a homlokomra
s lett belőle két barna szem:
ő akar tudni valamit, ha
a világot nézegetem.
Állkapcsom s gyomrom ő csinálta,
fülemben a hang neki int,
kéjének tolmácsa a húsom,
ujjam hegyével ő tapint.
Milliárd éven át keverte
magában az elemeket,
mindent kipróbált s úgy tett mindent,
ahogy legjobban lehetett.
Az ő műve vagyok. Mikor még
ugy éltem, mint az ázalag
vagy a pondró, mit ezrivel látsz
poshadt vizek tükre alatt:
ő már tudta, mi leszek egykor,
tudta, hogy ő az ősapám,
s most azon töpreng bizonyára,
hogy mit fog tenni ezután.

 

 

 

A föld álma

Álmodtam: test nélkül lebegtem
mint az ég, mint a gondolat,
és egy sivatag volt alattam,
poros és sáros sivatag.
A sivatag, a nagy, nehéz föld,
aludt és talán álmodott;
s egyszerre csak mozogni kezdett
s azt mondta: – Én! – és hogy: – Vagyok!
– Én! Vagyok! – kiáltott fel hozzám
és feltérdelt a föld, a por,
és kitépte magát a sírból
és nőtt és nőtt és lett szobor.
A por felbirkózta magát
másfél vagy két méternyire:
ahogy megindult, két méterrel
a sír fölött volt a feje.
Ment a szobor a sivatagban
(figyeltem mozdulatlanul)
s néha hátranézett a helyre,
oda, ahonnan szabadult,
irtózva nézett az üregre,
s az összezárult nyomtalan,
és ment a szobor, mint akin az
álomkór részegsége van.
Ment a szobor, ment, támolyogva,
a szeme folyton rám tapadt;
és nem fogyott soha körötte
a föld, az örök sivatag.
Valahová el akart jutni,
s már félt és folyton szólitott:
– Vagyok? – kérdezte gyanakodva,
– mondd, Isten, csakugyan vagyok?
Ment a szobor reggeltől estig
s a sírját látta mindenütt;
s este még egyszer fölnézett rám,
aztán fáradtan lefeküdt.
– Mi volt ez? – sóhajtotta végül;
s a por megnyilt a por alatt.
És végignyujtózott fölötte
s már nem mozdult a sivatag.

 

 

 

Fölkelni

Rettenetes fölkelni reggel,
száz kézzel húz vissza az ágy;
folytatni kellene a tengert,
a puha, édes éjszakát.
Rettenetes fölkelni reggel
és élni megint józanon.
Pillámon tűszúrások égnek
s meggyógyulnak, ha lehunyom.
Minden porcikám visszavágyik
oda, ahol nincs öntudat.
Egyszer már csupa kényelemből
meg kéne ölnöm magamat.
– Meg hát! – morgom (s felébredek rá), –
meg hát, hisz oly fáradt vagyok!
Mit szólna, ha húznák a sírból,
mit szólna hozzá egy halott?!
Mit szólna! – – És már talpra ugrom,
eh, mindegy, gyorsan fürdeni,
még a kabátot, hol az órám?
egész jó ez a reggeli…
De az szörnyű volt, szörnyü mégis
az a felkelés, az az ágy!
S nyujtózkodva nézek utánad,
álom, te boldog túlvilág.

 

 

 

Reggeli ének

De jó a fürdőkádban ülni!
De jó elhagyni magamat
s mégis fölpezsdülni a víz
folyékony paplana alatt!
De jó a meleg kádban ülni!
(Ott ébredek fel igazán.)
Negyedórát benne henyélek,
borotválkozom, azután
mégegyszer kinyujtózom, és ha
van még idő, egy darabig
fütyülni és dudolni kezdem
gyermekkorom zsoltárait,
azt, hogy „Perelj, uram!”, meg azt, hogy
„Óh, mely sokan vagynak”, – s bizony,
ha nem hiszek is már, az emlék
végigborzong a hátamon,
(az ének s az orgonazúgás
még most is a húsomban él,
bár rég volt, hogy a Nagytemplomban
úgy átjárt, ahogy most a vér),
s mikor „ellenségim romlását”
ígéri Dávid éneke,
mintha egy isten trombitálna,
az egész szoba zeng bele. –
De jó a fürdőkádban ülni,
ülni, átfülni egy kicsit!
A víz melege és az ének
mindennap megfiatalít,
s mikor már rég elmúlt a reggel
s dolgozik agyam és kezem,
akkor is bennem zeng egész nap
az én istentiszteletem,
és mint vágy, vagy emlék, velem van
valaki, akit nem hiszek;
– ha volna, biztosan szeretne,
és ha van, hát így is szeret.

 

 

 

Gyomrok

Ettem. Tíz deka disznósajtot,
kenyeret meg két mandarint.
Az imént már majd összeestem,
de lassan éledek megint.
Dolgoztam, kora reggel óta,
és ideges lettem nagyon,
és csak délután vettem észre,
hogy tulajdonkép mi bajom:
délután négykor vettem észre
zsebemben a tízórait,
s persze rögtön elpusztítottam
a legutolsó falatig.
Milyen jó volt! Mint ha a kályhát
begyujtják, vagy a gépeket,
úgy megmozgat az idegen vér,
úgy fűt az idegen meleg;
s érzem, hogy a világ gyomrában
én is csak egy éhség vagyok
s mint engem ő, úgy fűtök én is
egy másik éhes állatot.
Ettem. Most ő eszik, a gyomrom.
Az ínye élvez, foga rág.
Most rendben vagyunk mindaketten
s egy kicsit rendben a világ.

 

 

 

Nagyanyám

Szigorú, kemény, papi özvegy
volt az apai nagyanyám.
Sipirc! – így küldött a sarokba,
s szeme mint bot ütött reám.
Kicsi volt; de roppant tekintély
egy félelmes életen át,
úgy álltak előtte bajúszos
fiai, mint a katonák.
Én féltem tőle, menekültem,
éreztem, engem nem szeret,
s hogy meg ne bántsam, letagadtam
előtte rémületemet.
Moccanni, mukkanni se mertem,
de ő gyűlölt, gyanakodott,
és egyszer, hogy bebizonyítsa,
mily gonosz unoka vagyok,
azt mondta rám, hogy ki akartam
szúrni ollóval a szemét.
– Így ni, – mutatta s kinyitotta
ollója szárát – mindakét
szememet egyetlen döféssel
próbálta… így ni, a kölyök!…
Én elszörnyedve, sírva álltam
a felnőtt rokonok között
s tiltakoztam, de neki hittek
és csak az anyám hitt nekem
és bevitt a másik szobába,
sírt ő is, együtt sírt velem.
Nyolc- vagy kilencéves lehettem,
mikor ez történt. Nagyanyám
már meghalt és én férfi lettem
s néha azt hiszem, hogy talán
tévedtem és ő nem is gyűlölt,
sok mindent máskép gondolok – –
De azt az egyet sohse értem,
azt a szörnyű pillanatot,
mikor azt mondta… Úgy szeretném
a sírjából fölkelteni
a rég elporladt öreget, hogy
mondja meg, mért kellett neki,
mért kellett azt az érthetetlen
hazugságot rám fognia,
a vádat, melynek iszonyától
már nem menekülök soha,
mondja meg, hisz megbocsátottam,
megbocsátottam érte rég:
miért mondta, hogy ki akartam
szúrni ollóval a szemét?

 

 

 

Nagyságos úr

Nagyságos úr! – igy titulálnak
a szegények s a gazdagok
s én egész pontosan tudom, hogy
milyen nagy s milyen úr vagyok.
Nagyságos úr, – mondom magamnak
epésen, – ezt a rongy ruhát
már télen is szörnyen utálta
s most hordja egész nyáron át?
Uram, – mondom, de közbevág a
rokkant cipő a lábamon:
– Nagyságos úr, mi lesz, ha holnap
a talpától elbúcsuzom?
Így a cipő; s kaján dühével
rám szabadítja társait:
a lyukas kalap és a rossz ing
s a vén kalap nekem esik
s gúnyolni kezd és kiabálni
s pénztárcám azt rikoltja, hogy
humbug az egész urizálás,
mert proli, az hát, az vagyok!
S bizony ez így megy szakadatlan:
nevetve tüntet ellenem
az egész cifra nyomorúság,
amiből áll az életem;
én meg azt mondom: igaz, úgy van,
s élvezem, szinte komiszúl,
hogy mint a fába szorult féreg,
hogy jajgat a nagyságos úr,
hogy feszeng bennem nyomorúltan,
míg végül ami, az marad:
körülbelül hetven kiló hús
meg egy kis bolond akarat.
Nagyságos úrnak titulálnak
s én jól tudom, hogy mi vagyok;
nézem magam s a többi embert
és néha egy-egy állatot,
disznót, borjút, tekintetes vagy
még alábbvaló tehenet,
akit, mint majd engem a pondrók,
apránkint szépen megeszek:
nagyjában olyan vagyok én is
és úgy végzem, mint ő, szegény,
csak épp nem lógok felakasztva
a mészáros kampós szegén.

 

 

 

Tragédia

Mire levágták, már halott volt.
Ismertem, mint kisgyereket.
„Aranyszájú pap” fia volt, és
pokolnál mélyebbre esett.
Az útja… De hagyjuk… A végén
ivott, folyton, és csak rumot,
s már annak a nőnek se kellett,
akivel egy ágyban lakott…
„Csak most még, Rózsi, megigérem…”
– szakadtak részeg könnyei –
„ígérem…” – Tudta, hogy hiába:
ember már nem hisz őneki,
tudta, mi az, mikor a gyönge
bűnözik egy életen át;
s kiment az udvari klozetra
és felakasztotta magát.
Mikor levágták, már halott volt.
Hogy bámult a nyomortanya!
Így halt meg unokaöcsém,
az aranyszájú pap fia.

 

 

 

Találkozás

Jó így, csavarogni, néha,
üres napokon át,
lisztfehér országutakon
nyelem a nyár porát,
cigány vagyok, mögöttem
a rend meg a gond;
mért ne lehetne az ember
néha bolond?
Bolond, nem bolond, fene bánja,
a fáradság is jólesik,
bandukoltam az orrom után
reggeltől estelig.
Szederrel várt ebédre a hegy,
mikor megmásztam a tetőt,
s délután tökszárból faragtam
jókedvű röfögőt.
Csavargó lettem, az ember elől,
a város elől szökevény,
boldogan dőltem le aludni
egy szalmakazal tövén,
messze komondor ugatott,
még feleltem neki,
s büszkén álmodtam, hogy kutyának is
volnék valaki.
Szuszogás keltett föl… Előttem egy
kövér, fekete koca áll,
falja a földet, meg a ganéjt,
amit maga csinál.
Rámnéz. Nézek rá. Reng a húsa.
Micsoda ronda gép!
S egyszerre mégis megkivánom
a disznópecsenyét.

 

 

 

Kutyák

Rettenetesek azok a kutyák,
a kutyáitok odakint;
ugráltak, fújtak, vicsorogtak,
hogy a vendég itt van megint.
Majdnem lehúztak örömükben,
én meg gyáván s irtózva tűrtem,
hogy, míg átvergődöm a kerten,
kezemet nyalja a kicsi
s minduntalan nyakamba lépjen
a nagy, az a borjúnagy Heki.
Rettenetesek azok a kutyák,
barátságuk is undorít.
Ha tudnák, gondoltam, mit érzek,
bezzeg nem fogadnának így!
Féltem, hazudtam, – mit tehettem?
Nevüket mondtam, hízelegtem,
hidegrázósan veregettem
a hátukat, és szomorú,
szomorú volt látni, hogy a
szeretet mily vak és hiú.
Még most is, mint gonosz kalandtól,
hangosan dobog a szivem.
Mit akarnak tőlem! Miért kell
becsapnom őket becstelen!
Hogy tolakodtak, hogy örültek!
Nem tudják, hogy ami körülvett:
csak szégyenem és szégyenük lett
a meggyalázott szeretet,
a szeretet, amely nem tudta,
hogy kifelé mily szörnyeteg.
Szeretni is veszély, barátom.
Szánom, szégyellem magamat.
Rossz helyt mi is hányszor kináltuk
szivünket tíz-húsz év alatt!
Más félt tőlünk s mi tolakodtunk,
szeretett és mi iszonyodtunk,
csaló visszhangok közt ugattunk
egymásra, mi meg a világ,
mint odaki azok a szörnyetegek,
azok a derék, jó kutyák.

 

 

 

Komédia

Ő parancsolt, én meg vitáztam,
ő győzött és vesztettem én.
Így ment ez sokáig, de most már
túljárok a világ eszén.
Add meg, muszáj, mondtam magamnak,
add meg, ami az ördögé,
s amit megmenthetsz, azzal indulj
igazi céljaid felé!
És megfogadtam a tanácsot
és lettem könnyű és szabad,
beállítottam a helyemre
kulinak az árnyékomat,
megbékültem a butasággal
és teszem, amit tenni kell,
nincs rá időm, hogy nyomorult kis
csetepatékban múljak el,
és íme, bírom, egyre jobban
bírom ezt a komédiát,
s már egész jól megférünk, én és
árnyékom ura, a világ:
ha tetszem neki, mosolyogva
meghajlok s fütyülök reá,
s ha leszamaraz, hódolattal
visszabődülök, hogy: I-á!

 

 

 

Itt vagy itthon!

Szinte roskadnak a gyümölcsfák,
fekszem hűs lugasuk alatt,
mindegyik egy kis zöld menyország,
és nézem a madarakat.
Dél óta fekszem mozdulatlan,
csak a szemem jár szerteszét;
rigó rebben, vele röpűlök,
fütyül, fütyülöm énekét.
Fölöttem egy kis cinke végzi
légtornász mutatványait,
új diót bont amott a harkály,
a fecske rajban búcsuzik.
Suhogva, zengve, csicseregve
ujjong körül a délután;
az undor elől menekültem
s megváltó béke várt reám.
Az ember elől menekültem,
hívtak a madarak, a fák,
és most lassan kilop magamból
e füttyös, tiszta túlvilág.
Mintha süllyednék, vagy repülnék,
oly könnyű vagyok, oly nehéz,
minden érzékemet behúnyja
a csodálkozó feledés.
Mintha halálom volna, oly nagy
e boldogság, oly igazi:
nem bírja el gyönyörüségét,
olyan új s idegen neki:
és költöget: alvó zenéje
az éber szókat keresi:
boldogság, hogy lehetne mindezt
valakinek elmondani:
valakinek, a hihetetlent,
valakinek, akárkinek,
nem is szóval, – egy szembe nézni,
megfogni némán egy kezet!
S mint mikor egy szomoru ember,
kit jó hír nem várt sohasem,
sírni kezd valami örömtől
boldogan és gyerekesen,
vagy, mint ha fojt a megdagadt szív
s indul az oldó áradás,
hirtelen felébreszt egy édes
és nyugodt megaláztatás:
az ember elől menekültem
és mikor kellett valaki,
mégis csak az embert idézték
lelkes magányom szavai.
Kétszer magány, hogy mint magamba,
fajtámba is zárva vagyok,
gyűlöletes e dupla börtön,
de minden más kitagadott:
ember vagyok és kell a csorda,
oda kell bújni melegért,
kell a meggyűlölt rokon-állat,
mely valahogy mégis megért.
És már megyek, vissza a völgybe.
Visznek gyors órák útjai – –
Falu; már itt a város; este,
emberek, harsog a mozi;
olcsó kéj, plakát, rajta démon,
amint bugyira vetkezik…
– Tetszik, nem tetszik, itt vagy itthon,
próbáld meg és légy boldog itt!

 

 

 

Öreg barátaimhoz

Hagyjuk már, unom a vitát,
keserű nekem ez a harc.
Kezedben van a hatalom,
az történik, amit akarsz.
Vitatkozunk, öreg barátom,
itt ülök most is köztetek;
és sokszor szédülök a dühtől,
pedig szeretlek titeket,
és ti is rémüldöztök, és fáj
látni, hogy ti, vagy az apám,
mint valami furcsa bolondra
úgy néztek hüledezve rám.
Nem értjük egymást. Más izekkel
etet a föld és az idő.
S mégsem a különbség a fontos,
oly rettenetes a jövő.
Én jobban látom a jövőt, most
én tudom, hogy mit mond a jel;
jön a jövő és úgy csinál majd
mindent, ahogyan neki kell.
Én vitázom, de ő cselekszik,
mint a hóhér, egyszerüen:
az idő durvábban befogja
a szátokat, mint ti nekem.
Mért ellenkezel hát, barátom?
Mért nem hagyod, hogy én tegyek?
A halál szörnyű, buta érve
különb? okosabb? kedvesebb?
Megjön minden, amit akartam,
de én nem örülök neki;
az igazi diadalt mindig
a legbutább érv vívja ki.
Most értem vív, ami Van és Lesz,
mégsem tetszik a fegyvere:
koponyátokra zúg a csontkéz
s az enyém is recseg bele.
De talán mégis így van ez jól,
isteni mindig, ami Van.
Öreg barátaim, siratlak,
s veletek siratom magam.

 

 

 

Mindennap valaki

Meghalt! – szinte dörren a hír,
hozza ujság vagy telefon,
úgy jön, mint egy puskalövés,
élesen, kurtán, szárazon.
Meghalt! – mindennap jön a hír
s egyre több barát esik el
a nagy csapatból, amelyet
valaki folyton tizedel.
Meghalt! – Be más volt a halál,
mely régen, legelőször ért,
szegény Rózsika húgomé,
aki csak tíz hónapig élt;
az a halál még mese volt,
titokzatos és szomorú,
nem is tudtam megérteni
én, az ötéves kisfiú.
Épp ami a leggonoszabb,
azt nem tudtam megérteni,
s volt ünnep, hogy takarja, dísz,
volt ég s voltak angyalai.
Aztán eltelt huszonhat év
s meghalt Hajnalka, nagy hugom.
Akkor már más volt a halál:
meztelen, nyugodt borzalom.
Akkor már más volt a halál:
szörnyű volt, mert természetes;
nem leplezte, hogy titka nincs,
nem szónokolt tetteihez;
akkor már az volt, ami ma,
tudta, hogy a tény épp elég:
fölényes volt, mint egy nagyúr,
és egyszerű, mint egy pribék.
Meghalt! – egyre sűrűbb a hir,
hozza ujság vagy telefon.
Öregszem, sok az ismerős,
és csak a vállamat vonom;
tehetetlen iszonyomat
letagadom, annyira fáj,
mégis érzem, hogy rab vagyok,
rab, aki kivégzésre vár.
Mindig meghalok egy kicsit,
amikor meghal valaki;
s nem értem, életét a vén,
a legvégét, hogy bírja ki:
egyre biztosabb, ami jön,
egyre kisebb a maradék…
Halál… Lesz-e hozzá erőm,
hogy kivárjam a magamét?!

 

 

 

Monológ a sötétben

Szörnyű, hogy szaladnak az órák,
a nap mily gyorsan elsuhan,
reggel indulok pénzt keresni
s mire megjövök, este van.
Kislányomat már alig látom,
szinte ünnepnap, hogyha lát,
máskor csak hang a telefonban…
S ez így megy egész héten át,
így megy ez hónapokon át, és
nem érek már rá semmire,
szeretném még megírni ezt-azt,
de senkinek sem érdeke,
csak énnekem, hogy megmaradjak…
Költészet, álmok… Szép szavak!
Éppúgy küszködöm a világban,
mint akármilyen más anyag,
mint egy kis féreg, egy fa, egy ló,
és tudom: kár minden panasz:
csak az igazi tragédia,
ami egy kutyának is az.
Szörnyű, hogy szaladnak az órák,
a napok, hetek, évre év;
nézem, hogy építi a romlás
bennem is gyönyörű müvét,
de a rossznál már fontosabb lett
az a sok félelmes csoda,
amit lassan feltár előttem
a világ fekete ura.
Tudtam én, mondtam régen is már,
hogy ő, a rossz, az igazi,
hogy egyre tökéletesebbek
a sátán műremekei, –
mondtam én! sírtam, átkozódtam,
s voltam kárörvendő tanu,
de most már csak látvány szememnek
az egyetemes háború:
fáradtan, révedezve nézem,
hogy nap nap után hogy rohan:
huszonnégy óra a jövendő
és az is oly bizonytalan.
Már csak a pihenésre vágyom,
magamat elfelejteni,
értelmetlen ellenkezésből
pár kolduson segíteni,
és befordulni a sötétbe – –
– ahogy most mindjárt megteszem,
most, mikor éjfélkor az ágyban
elnézek az életemen:
mért volt mindez? – Nincs válaszom rá. –
A gyerekeim alszanak.
Felülről, mint egy óriás szem,
nézem hidegen magamat,
és talán nem is vagyok ember…
És a lámpát lecsavarom
s beföd a győzelmes sötétség,
az űr, a puha sírhalom,
és megpróbálok elaludni…
Sötét a mindenség, sötét,
(a Nap is csak egy lámpa benne,
mint az enyém, mely már nem ég).
– Sötét a mindenség… Aludjunk…
Elfogy a vers lélegzete…
Ha kész van, jó. Ha nem, fejezze,
kinek hogy tetszik, maga be.

 

 

 

A rabszolga

Túrtam és átkoztam a Földet
s egy Óriás lépett elém.
– Ki vagy? – mint vas, kongott a hangja. –
– Rabszolga, – válaszoltam én.
– Kinek a szolgája? – A Földé! –
mondtam vad gyűlölettel. Ő
erre fölvett a tenyerébe
és: – Ne félj, – súgta, – a jövő
majd megszabadít zsarnokodtól,
csak őrizd jól a titkomat:
népem, a Vas-Nép, lázadásra
készülődik a föld alatt! –
Ezt mondta a Vas-Óriás és
eltűnt… Én kínlódtam tovább,
túrtam a földet s átkozódtam
száz hosszú, hosszú éven át,
s reménykedve s csalódva néztem,
a lélektelen, lomha, vak
hadak hogy hevernek a földön,
kéz, láb s agy nélkül, a vasak,
láttam, hogy tűrnek, mint a hullák,
erősek, engedelmesek,
ekének, ásónak, kapának
mind ideadják testüket,
de láttam azt is, hogy maguktól
nem tudnak megmoccanni se,
láttam, e halott nép az élő
Földet nem győzi soha le.
Hívtam hát ujra a Vezért, az
Óriást, s elmondtam neki,
hogy mi kell még és hogy lehetne
a vén Földdel megküzdeni.
Az Óriás szemembe nézett
és, lassan, szólt: – Ha igazán
gyűlölöd, – (bólintottam), – akkor
mégis mi győzünk! – Azután
elmondta, hogy mi lesz a dolgom…
Elmondta… S én, a lázadó,
boldogan követtem parancsát
és tettem, ami neki jó:
cipeltem az égő pokolból,
föl, föl, cipeltem fekete
népét, tűzben nemesitettem,
szikrát lobbantottam bele,
fegyvert gyártottam és bilincset,
emeltem neki várakat,
megtanítottam szállni, úszni
a föld felett s a víz alatt,
szörnyű csodákra tanitottam
és szörnyű hatalomra őt, –
még száz év, és rettenve hátrált
a Föld az új isten előtt.
S ekkor, csak ekkor vettem észre,
csak ekkor vettem észre, hogy
mialatt a régit levertem,
a Vas új igába fogott:
én vagyok az ő keze, lába,
velem nyúl a világon át,
velem rakatja emeletekké,
gépgyártó gépekké magát,
s szemem s agyam, mit kölcsön adtam,
már csak egy műszere neki,
már beszél: azt mondja: az embert
magának ő gondolta ki,
ő az élet, munkába már ő
szervez, kereskedik, kifoszt,
ő akar s az én szerepem csak
az, amit érdeke kioszt:
az anyag él és háborúkat
indít föld alatt, föld felett, –
a bilincs rámcsap és maguktól
dolgoznak a gépfegyverek.
Félve, s lázongva, megidéztem
harmadszor is az Óriást.
Megjött. Féllába Moszkva földjén,
a másik meg Newyorkon állt.
Most volt csak óriás! Kezébe
vett újra és szólt: – No, mi kell? –
– Becsaptál! – és elpanaszoltam,
hogy népe hogy bánt velem el.
Átkoztam a földet, a gépet,
a régi és új zsarnokot.
– Akié a gép, azé az ember! –
dühöngtem és ő kacagott.
Arcába vágtam: – Azt hiszed, hogy
most a te rabszolgád leszek?
– Te mondád! – felelt ő nyugodtan
és elfújt, mint egy porszemet.

 

 

 

Szégyen

Épp akkor léptem ki a kádból,
s ahogy ott álltam meztelen,
véletlenül egy nő nyitott be
hozzám, egy nő, egy idegen.
Fiatal voltam, ő is az volt,
és egész testem elpirult,
a szégyen szennye nyakon öntött
és rám tapadt és lángra gyúlt:
úgy éreztem, hogy tetten értek
valami nagy gyalázatot,
pedig mindössze az derült ki,
hogy az vagyok, ami vagyok.
Az egész csak egy pillanat volt,
véletlen, gonosz pillanat,
s a nő menekült, iszonyodva,
hogy a ház rögtön rászakad.
Menekült szegény, iszonyodva,
hogy ezért még lakolni kell,
én meg ott maradtam a bűnnel,
amit nem is követtem el.
És töprengtem és tiltakoztam
és lassan elfogott a düh,
aztán megúntam és nevettem
s minden jó lett és egyszerű.
Régen történt, van vagy tíz éve.
Mennyi rossz és jó odavan!
Ma már se lélekben, se testben
nem tudom szégyelni magam.

 

 

 

Megoldás

Mikor, mint ma, valami, egy perc,
egy szerencsétlen pillanat
okkal, ok nélkül így elrontja
egy jónak indult napomat,
egyszerre húsz évet öregszem,
szívem dagadt lesz és nehéz
és öngyilkos gondolatokkal
szurkál a kétségbeesés.
Kutya egy állapot… S hiába
mondogatom, hogy ily komisz
és ájult hangulat gyötört már
(hányszor, de hányszor!) máskor is,
hiába biztatom magam, hogy
elmúlik ez is nyomtalan,
tudom már jól tapasztalatból,
hogy egész napom odavan.
Oda bizony, azt a keservit!
Oda egy buta perc miatt!
És egyszerre elönt a méreg
hogy így emésztem magamat,
hogy már félnapja így vergődöm
és felejteni nem tudok –
A mindenségit a szivemnek,
hogy oly érzékeny és konok!
S a düh, ez most, ez az okosság
s az élet egyetlen jele:
erőt ad gyengeségem ellen,
hogy végre elbánjak vele:
káromkodok még egy utolsót
– ez igazán rettenetes –
és megyek, morogva, aludni…
Majd holnap meglátjuk, mi lesz.

 

 

 

Piszkosságok

Sokszor elszörnyedek magamtól,
hogy egy-egy rossz óra alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;
s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre – mennyi tévedés! –
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.
És lassan mégis belenyugszom:
Ilyen voltam, hát mit tegyek?
Akárhogy bánom is ma ezt, azt,
megváltoztatni nem lehet.
És ez a megváltozhatatlan,
amit most már vállalni kell,
azzal vezekeltet a rosszért,
hogy sohase felejtem el;
de vigasztal is, jóra oktat:
szeretni, ami emberi –
piszkosságaimból tanultam
másoknak megbocsátani.

 

 

 

Igazság?

Tudtuk, senki se tehetett mást,
de mert akadtak kételyek,
téged is megkérdeztelek:
mind átvilágítottuk egymást
és egyre újabb adalékok
birtokában még legalább
húsz évig vizsgáltuk tovább,
hogy ki milyen és mi miért volt.
Sajnos, akárhogy átbeszéltük
minden részletét, az egész ügy
egyre megfoghatatlanabb;
s én már azt hiszem, bár tagadjuk,
barátaim, hogy sohse tudjuk
meg egymásról az igazat.

 

 

 

A végső harc

Fehér? Vörös? – Fáradt vagyok már
s mosolygok, mint az öregek,
akiket dühös ifjuságom
önző kutyáknak nevezett.
Ráztam a büszke rongyot én is,
hittem, akartam nagyokat,
s most csak az fontos, hogy elektro-
kardiogramom mit mutat.
Most csak az fontos… Az se fontos,
semmi se fontos már nekem:
rossz perceimben kárörömmel
nézek végig az életen.
A harc? Nem „az a harc” a végső!
Más ellenség az igazi!
S ha azt hiszed, hogy tévedek, majd
meggyőznek a sír férgei.

 

 

 

Ami menthető

Megúntam a szomorúságot,
kínozott épp elég soká,
és most mint valami piszokra,
úgy nézek bosszankodva rá,
úgy nézek rá, mint ellenségre,
ahogy kell, ellenségesen:
legkönnyebb szomorúnak lenni
s erre már nincs időm nekem.
Nincs bizony, mert reggeltől estig
gyerekeimért dolgozom,
pénzem kevesebb, mint tavaly volt
s szívem is megromlott nagyon,
és ez már így lesz, amig élek,
ezen csak rontani lehet,
igyekszem hát kibírni mindent
s nem bánom, hogy tönkremegyek:
így mentegetem életemből
ami menthető valahogy,
és néha egy-egy kis időre
már talán boldog is vagyok.

 

 

 

A tapintáshoz

Nem indulsz kétes kalandokra: te
befele fordulsz. Csak neked hiszek,
mondtam, te vagy a gyönyör és a seb
és a vak húsnak te vagy a szeme
magába s másba nézni, tebelőled
született a csók és terajtad át
lüktet egymásba két árva világ,
mikor összeadod a szeretőket!
De minden inog és fogy és szökik
és sokszor már csak káprázat, amit
még rám csókolnak lepke kezeid…
Te is becsapsz? Már te is? Öregedve
s hitetlenül nézek örömeidre…
Kinek higyjek, Valóság, ha neked se?!

 

 

 

Esteledik

Bűn volt és szenny volt mennyi minden,
ami nem is szenny!
Hány istent féltem és imádtam,
aki nem isten!
Már esteledik a világ;
időm oly gyors és oly kicsi!
Csak egy isten van: én vagyok;
csak egy bűn: nekem ártani.

 

 

 

Nyitott szemmel

Nem az, hogy nincs sehol sem angyal,
hogy mást vártam, az volt a nagy baj,
az, hogy csalódni lehetett
s megútálni az életet.
Mindegy, miatta vagy miattam,
nyakig az undorba ragadtam
s tisztálkodtam s elment vele
ifjúságom nagyobb fele.
 
Volt néhány perc, a többit,
a többit, a többit, –
– mit kerteljek? – a többit
megette a fene.
Nyakig az undorba ragadtam,
a pénz beszélt, én meg ugattam,
aztán megúntam esztelen
siránkozni az életen
s elvonultam s békét találtam
a magam önkormányzatában,
ahol angyalnak nincs helye,
de az ördög sem fekete.
 
Van néhány perc, a többit,
a többit, a többit, –
barátaim, a többit
eheti a fene.
Mit hiszek, mi lesz, mi lehet még?
Hiszem a bestia szerencsét,
hiszem, hogy egyszer meghalok
és hiszem, hogy elrothadok;
ilyesmiket hiszek, de nékem
talán már erre sincs szükségem:
nyitott szemmel nézek bele
a rettenetes semmibe.
 
Lesz egy-két perc, a többit,
a többit, a többit, –
– úgye, fiúk? – a többit
egye meg a fene!

 

 

 

Polyhymniához

(a dal és zene múzsájához)
Dalt? Rólad, aki dal vagy s zene? Verset?
Jönnél csak elém, Polyhymnia,
bottal, ököllel vernélek ki a
világból! – úgy gyűlöllek s irigyellek,
fuvolás Szépség, mert megszégyenítesz,
mert te ráérsz, mert – noha mese vagy –
tündéremléked is kínokat ad,
égi kínokat földi sebeimhez.
Énnekem is az Ég volt az apám
s anyám az édes Emlékezet; én is
tudnék merengeni a fuvolán.
Mégis itt öl s némít a munka, mégis
úgy élek, mint egy állat… Az vagyok…
Örülj, istennő, hogy elhallgatok!

 

 

 

A vége

Múlik a nyár, és lassan észretérsz, és
a vége az, hogy megméred a nőt,
a vége az, hogy már sehogysem érted,
hogy lehettél oly őrült azelőtt,
a vége az, hogy mint egy másik állat-
fajtát, úgy nézed, van belőle sok,
szakítasz vagy megalkuszol vele,
mert nincs időd rá és üdvét unod.
 
De addig izegsz és mozogsz
 
és semmi sem elég,
 
és „Meghalok!” és „Csak te” és
 
„Csak ő!” és tönkremégy,
 
és „Mennyország!” és tönkremégy,
 
„Csak ő!” és tönkremégy,
 
részegen őrjöngsz ég felé
 
és a pokolba mégy.
Múlik a nyár és végül visszaadnád
a pénzt, Nagyúr, tíz évért! tíz napért!
egyért! amit raboltál, visszaadnád,
Disznófejű! már egyetlen napért!
A vég az lesz, hogy kár volt szakadatlan
a hecc, a harc, hogy még, még több legyen!
A vége az, hogy irgalmat szeretnél
s pusztulsz hajszoltan és könyörtelen.
 
De addig izegsz és mozogsz,
 
seregek ura vagy,
 
rabokon csattog ostorod,
 
de rád is visszacsap,
 
az ostor visszacsap, Nagyúr,
 
a hajsza visszacsap,
 
rabokat hajszolsz, Fáraó,
 
s a hajsza rabja vagy.
Múlik a nyár és megúnod a tettet
és megúnod a gondolatokat
és megúnod útálni, amit útálsz,
és a kétely jó orvosságot ad,
és megérted, hogy csak a Van a törvény,
s magad ura, csöndes ura leszel,
s ha beül hozzád, a politikából
az ember és nem az „igaza” kell.
 
De addig izegsz és mozogsz,
 
„Itt Ököl!” – „Itt az Agy!”
 
Öklöd agy és agyad ököl
 
és mindkettő te vagy,
 
agy és ököl s azonkivül
 
az igazság te vagy,
 
az igazság s azonkivül
 
a megváltó te vagy.
Múlik a nyár, s mindennek az a vége,
hogy épül már benned a temető,
s minden úrnál nagyobb úr a gyomorsav,
a vérnyomás, a vese, a tüdő,
az élő mindenségből egyre jobban
kis életedre szűkül a világ,
szívedre szűkül és lassan kihűti
a vég s a vég előtti árvaság.
 
De addig izegsz és mozogsz
 
s nevetsz a véneken
 
és szíved üteme szerint
 
dobog a végtelen,
 
múlik a nyár és azt hiszed,
 
te vagy a végtelen,
 
a földi Tízezer Dolog
 
s az örök végtelen.
A vége… vége… – Eh, de már elég volt!
Ha nem használsz, mit károgsz, rémület?
Múlik a nyár, múlik… De még ma itt van!
lobog a lomb, a fecske csicsereg!…
Mért légy okosabb mint ők? Van szerencse,
s ha nincs is, ember, ne sajnáld magad!
Hagyd a véget és sütkérezz, bogárként,
a nyár óriás szemei alatt!
 
Szörnyű a vég, szörnyű ez az
 
egész izgága hecc!
 
Légy bolond és örülj neki,
 
hisz jobbat nem tehetsz,
 
nem tehetsz többet, cimbora
 
többet sohse tehetsz,
 
szörnyű a vég, – örülj, bolond,
 
bölcsebbet nem tehetsz!

 

 

 

A szomorú tavaszhoz

A napnak, ha kibúvik,
már melege van,
járunk a tavaszban,
hegynek visz utam;
a tavasz didereg még,
rejtekezik,
de fölverjük tar
lugasait,
s megyünk, szaladunk
völgynek le, megint föl:
örülni tanulok
a gyerekeimtől.
A kicsi, a nagy
itt van velem,
vágják a sarat
istentelen,
szájuk egy percre
nem állna be,
érzik, oda már
a tél ereje
s hogy bár a táj még
pusztaság,
szürkén is itt van
az új világ.
Igazatok van,
gyerekek,
felejtsük a szép
halált, a telet:
a föld maszatos most,
porhanyó,
csak sár födi, piszkos
rongytakaró,
de jobb ez a sár, mint
a büszke palást,
mely födte fehéren
a pusztulást.
A nap tüze egyre
melegebb,
futkos, viháncol
a két gyerek:
hol az a tavasz? mért
szégyenkezik?
Minden bokorban
azt keresik,
itt vannak, ott és
mindenütt,
Isten se bírna
már velük.
S az Ördögormon
a csárda felett
én is kiáltok:
– Jőjj, kikelet!
Hozzád jöttem ki,
jőjj, kis, csupasz,
szomorú tündér,
szürke tavasz!
Repülj, gyere, kísérj
völgynek le, megint föl:
tanulj meg örülni
a gyerekeimtől!

 

 

 

Kis Klára csodálkozik

Jött a kis Klára: – Apu, adj pénzt!
– Majd holnap. – Most! irkára kell! –
Megnéztem mégegyszer a tárcám:
– Sajnos, nincs. – Ő nem hitte el:
– Nincs egy pengőd? ugyan, ne viccelj! –
és hangosan fölnevetett:
– Irkára kell, hát hogyne volna!
– Kéne, de ha nincs, hol vegyek?
– No, majd anyu retikülében! –
villant fel ekkor a szeme.
De a retikülben se volt pénz:
– Ilyet még nem láttam sose, –
szólt méltatlankodva a kislány
s ahol valaha pénz akadt,
eredménytelen huzogatta
sorra mind a fiókokat.
– Csakugyan nincs, – suttogta végül,
aztán kitört keservesen:
– Egy rendes házban legalább száz
pengő mindig kell hogy legyen!
– Úgy… száz pengő… – mondtam, mulatva
és ő folytatta: – Úgy bizony,
hiszen mi nem vagyunk szegények! –
Ezt hajtogatta makacson,
majd, elhallgatott, gyanakodva,
hogy mégse rendes ez a ház
s szemében a szomoruságnál
nagyobb volt a csodálkozás.

 

 

 

Téli este

Lócika megjött, hároméves,
a szél kicsípte, friss, piros,
veti mackóját s magyarázza,
hogy nincs odaki semmi rossz,
és füstöl a ló orra, és ő
nem borult fel a ródlival,
s az ablaknál ölembe mászik
s kinéz és szól: – Csak az a baj,
hogy korán kellett hazajönni!
– s mesél és nézi csillogó
szemmel, hogy táncoltatja ott kint
fehér pillangóit a hó.
Mesél, s én érzem, gyönge szíve
a kezem alatt hogy dobog,
és egy őzike jut eszembe,
erdő és erős farkasok,
és háború, és védtelenség,
s mindaz, amit hazajövet
láttam az utcákon, s amit ti,
ti is tudtok mind, emberek:
mind ami kín itt van köröttünk
s ami már ki se mondható,
mert ami még kimondható,
már az is csak irtózni jó.
…Mi lesz, őzike?… A gyerek újra
tapsol: – Apu, de szép a tél! –
Jó volna hinni, néki hinni,
aki nem tudja, mit beszél.

 

 

 

Lóci elalszik

Azt hittük, már rég alszik, és
egyszerre frissen, hangosan
megszólalt a szomszéd szobából
 
Lóci, a kisfiam.
„Anyuka, kit temetnek el?”
– kérdezte; és mi, a nagyok,
összenéztünk, és a szemünkben
 
veszély volt és titok,
hogy mire gondol Lóci és
mitől fél, hol jár az esze,
s a meglepetés zavarában
 
nem felelt senki se.
„Kit tesznek le a föld alá?”
– sürgette most már a gyerek.
„Azt, aki meghalt”, – szólt az anyja
 
gyorsan és nevetett.
„A-azt?” – békült meg a kicsi,
felejtve minden rossz gyanút.
„Csak azt?… Akkor jó!” – tette hozzá
 
és most már elaludt.

 

 

 

Lóci óriás lesz

Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
– Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hova mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázresóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyről a mozsarat!
Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsőnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta
és felboncolta a babát.
– Most nagyobb vagyok, mint te! – mondta
s az asztal tetejére állt.
Nem birtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)
És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem
és minden láb volt, csupa láb,
és megnőtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.
És ijesztő volt odalentről,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erősek
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
– föl! föl! – mint az első hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.
És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszut állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra – és már gyülöltem
mindenkit, aki elnyomott.
Gyülöltem, óh hogy meggyülöltem!…
És ekkor, zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: – Te kölyök! – Aztán:
– No, ne félj, – mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.

 

 

 

A bagoly

Kisfiam kieszelte, hogy van
valahol egy mindenható,
aki megbünteti, ha rossz és
csokoládét hoz, hogyha jó.
A nagyurat el is nevezte:
– Bagoly! – mondta – ez a neve! –
De úgy látszik, rám is hasonlít,
mert nagy kerek szemüvege
van a bagolynak: legalább is
így mesélgeti a gyerek;
s akármi történik a házban,
az mind a bagoly műve lett.
A bagoly vitt el reggel engem
és estére ő vitt haza,
a baglyot hívtuk, ha nem ízlett
a gyereknek a vacsora,
s Lóci megtette ezt is, azt is,
amit azelőtt semmikép,
csak azért, hogy bebizonyítsa
külön istene erejét.
Nekem nem tetszett a bagoly, de
tűrtem némán egy darabig.
Tegnap azonban elővettem
s faggatni kezdtem a kicsit:
– Mondd, Lóci, bagoly igazán van? –
– Van hát! – Ismered? – Ismerem! –
– De én nem tudok hinni benne,
amíg nem látom, hogy milyen! –
– Látni fogod! – jött tűzbe erre
Lóci, s mérgesen otthagyott;
s most a fejét tíz hosszú percig,
gondolom, azon törte, hogy
hogyan tudna meggyőzni engem,
mert végül is előszedett
valami fiók fenekéről
egy régi rossz szemüveget,
s jelentve, hogy a bagoly itt lesz,
kiment az erkélyünkre, és
már kiáltott is: – Úgye, látod?
Itt van az ablaknál! benéz!
Épp rád néz! szemüvege is van!
Itt a bagoly!… – Elhallgatott,
s én láttam, hogy csakugyan ott van,
a szemüveges alakot:
láttam Lócit átszellemülten,
ahogy benézett, komolyan
és gőgösen, mint aki érzi,
hogy rettentő szerepe van:
láttam Lócit tágult szemekkel,
sugarasan, mint egy szobor…
S szaladtam a másik szobába
a hírrel, hogy itt a bagoly, –
és Lóci, mire visszatértünk,
már bent volt, ugrált, kacagott,
s szemében ragyogott az isten,
aki a lelkében lakott.

 

 

 

A légy

Az ablaknál volt Lóci, nézte,
hogy mászkál egy légy föl s alá;
szerette volna agyonütni,
de a lelke nem vitte rá.
Én olvastam, Lóci feszengett,
a légy dúdolta énekét.
– Mondd, apu, – szólt a gyerek végre, –
nem zavar téged ez a légy?
– Nem engem, – mondtam. Lóci elment
s egy ceruzával visszajött
és sóváran nézett a légyre,
mely az üvegen zümmögött.
Sóváran és dühösen nézte,
mint vesztett zsákmányt a vadász:
szörnyen bántotta, hogy felébredt
szívében a sajnálkozás.
És szólt: – Itt nem lehet olvasni! –
– Megdögölesszem? – szólt megint.
– Dögöleszd meg! – mondtam keményen,
s néztem, a gyerek hogy legyint
egyet-kettőt a ceruzával – –
És már nem zümmögött a légy,
és Lóci élvezte a hőstett
s a bűntelenség örömét.

 

 

 

A rádió

Lóci beteg volt, sírt egész nap,
kis testéből sütött a láz,
nyűgösködött, tűz-víz gyötörte
és kinin és borogatás:
betegségtől és gyógyulástól
egyformán irtózott szegény,
mindent kívánt és nem mosolygott
se képeskönyvön, se mesén,
pedig egy perc, egy percnyi vígasz,
ha csak megnyugszik egy kicsit,
már álomba ringatta volna
teste és lelke kínjait.
Végül a rádiót akarta.
– Nyisd csak ki! – szólt, szorongva, mert
félt, hogy rossz lesz a gép, amelyet
úgy szétcsavargált és összevert.
– Próbáld meg! – kérte szomorúan…
S felzendült valami zene,
s oly gyönge volt, hogy rögtön tudtam,
Lóci megint babrált vele,
megint babrált a rádióval;
de most nem bántam és csak az
járt eszembe, hogy végre itt van
az álomhozó jó vigasz.
Lócit persze a rádió is
kínjában érdekelte csak,
sírt tovább és hányta-vetette
magát a takaró alatt,
én azonban szerettem volna
a gépet megjavítani
s addig ütöttem, feszegettem,
míg végképp vége lett neki.
Csalódva mentem a beteghez,
hogy elmarad az öröme;
a gyerek sírt, nem is figyelt rám,
s az anyja szólt: – Te, Lóci, te,
figyelj csak! az apu egészen
elrontotta a rádiót! –
Lóci felült és megbüvölve
ismételte a szörnyü szót,
hogy: elrontotta! és: egészen!
és rámnézett, hogy igaz-e?
Bólintottam, s ő már mosolygott
s az anyja szólt – Meg kellene,
meg kell az aput verni érte!…
Megverjük aput! – szólt megint. –
S Lóci tapsolt: – De érdekes lesz! –
s felejtett lázat és kinint,
és szeme ragyogott, hogy íme
kikapok, ha nagy vagyok is,
új erőt kapott az örömtől,
hogy hibáznak a nagyok is,
s elgondolkozva, megnyugodva
hálásan nevetett felém
és egy kicsit még beszélgettünk
és lassan elaludt szegény.

 

 

 

Lóci lázadása

Karácsonyra feljött vidékről
Lóci kedvence, az apám.
Rossz is lett rögtön Lóci, oly rossz,
hogy délelőtt és délután
tőle visszhangzott az egész ház
és én már féltem egy kicsit,
hogy itt hiába az okos szó,
itt már csak a terror segít.
Apám, látva, hogy unokája
hogy a nyakamra nő, talán
nevetett magában az ifjabb
ügyetlen apán, a fián,
s ha nem is gondolt vissza arra
az időre, mikor velem
bánt el, meg akarta mutatni,
hogy hogy nevelnek helyesen,
s mondott valamit a gyereknek,
fél-tilalmat és fél-panaszt…
Semmi szörnyűt, – csak megelőzött,
hisz olyasmit vagy ugyanazt
mondtam volna esetleg én is…
S szavára Lóci dacosan
összerezzent, és vele én is,
egész úgy, mintha én magam
kaptam volna a szemrehányást,
a szót, a tiltót, büntetőt,
azt, ami oly gyűlöletes volt
harmincegy évvel ezelőtt:
úgy éreztem: most készülődik
ellenem egy más akarat,
úgy éreztem: lapulni kell, vagy
összetörik a csontomat,
és elöntött a keserűség,
a gyerekkori fájdalom – –
És Lóci felelt: – Csak azért is!
Úgy lesz, ahogy én akarom! –
És apám szólt: – De nem szabad, mert
apu megbüntet!… – Lázadó
hang csattant vissza: – Nem, nem! Én rossz
leszek! csak rossznak lenni jó! –
Néztem apámat: énhelyettem
játszotta meg, hogy szigorú,
és Lócit: s láttam, hogy helyettem
lázadt fel szegény kisfiú:
helyettem lázadt, s amit egykor
nem mertem, most megtette ő,
s egyszerre nagyra nyilt, szabadra,
előttem a nemhitt jövő,
s valamit akartam csinálni,
valami bolondot, vigat,
ami majd mindent elfeledtet,
és szóltam: – Lóci, gyere csak,
gyere, kis disznó, megtanítlak
röfögni… – Röfögtem neki
és Lóci is röfögni kezdett,
hogy potyogtak a könnyei,
és béke lett és már mosolygott
a harminc év kísértete,
Lóci játszott s én nem sajnáltam,
hogy a napom elment vele.

 

 

 

Csirkék

Borotválkozva ültem épp a
kádban, mikor ordítva és
lelkendezve jött Lóci hozzám:
– Borzasztó! – s mutatta, a kés
hogy szaladt… – Így szaladt, – mutatta,
torkom ujjával szelve át, –
így ni!… mikor ott kint Mariska
elvágta a csirke nyakát! –
– Borzasztó! – sírt a gyerek újra. –
Szegény kis csirke! – zokogott
s titkos tetszését szánalommal
keverve részletezte, hogy
hogy rugkapált a szegény csirke
s hogy most jön majd a második
és hogy ő soha húst ezentúl,
soha csirkehúst nem eszik.
– Érdekes is volt, – mondta aztán,
s nekem elszorult a szivem
s kezemben megállt a borotva,
mert elképzeltem hirtelen,
hogy mi lenne, ha volna… Vagy tán
van is?… Van!… Vannak szörnyeteg
óriások!… S már Lóci torkán
s magamén láttam késüket
és már csak roppant messzeségből
hallottam a gyerek szavát:
– Tudod, apu, mikor megölték,
nem a szívem volt, ami fájt,
hanem – mondta – valami itt bent
a torkom szorította meg! –
A hang elnémult, én meg arra
gondoltam, hogy öreg leszek
s jön az Idő, egy óriás Kéz…
És ekkor behangzott a vad
rikácsolás, amit a másik
csirke csapott a kés alatt,
és Lóci szörnyűködve újra
rohant már, könny ült a szemén:
– Borzasztó! Várjon meg, Mariska,
hadd lássam, hogy hal meg szegény!

 

 

 

Lóci verset ír

Ünnep előtt volt. Kint a kertben
húsvéti bárány bégetett,
most borult virágba az alma,
a barackfa már vetkezett,
én meg épp versbe igyekeztem
fogni életet és halált,
mikor egyszerre nyílt az ajtó,
jött Lóci és elémbe állt
s megszólalt: – Apu, verset írtam!
– De hisz még nem tudsz írni, te!
– Nem is írtam, csak kigondoltam.
– No, halljuk. – Hát figyelj ide, –
szólt Lóci, azzal nekikezdett
s két sorban elmondta a verset:
„Az életet adja, adja,
egyszerre csak abbahagyja.”
Én nagyot néztem: – Ki? Kiről szól
a versed? Ennyi az egész?
– Hát az istenről, az a címe! –
magyarázta a gyerek; és:
– Nem kéne még valami hozzá?
kérdeztem én kiváncsian.
– Nem hát, – felelt ő, – ez az élet,
ebben már minden benne van.
– Benne van, jól van, igazad van,
szép a vers, menj és játssz tovább! –
Szinte ijedten csókoltam meg
Lóci hatéves homlokát…
Ő elrohant… Kint ragyogott a
tavasz, a bárány bégetett
s én eltünődve ezt a verset
írtam a magamé helyett.

 

 

 

Versek a gyerekszobából

I.
Kicsi vagyok én
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból,
kidagadok én.
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.
Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.
Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.
Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
arany szobát adok minden
testvéremnek én.
Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!
II.
Hörpentő
Gá-gá, bíró, bumbele, Máté,
nem apádé, nem anyádé,
tied ez a nagy karéj,
tej van hozzá, hófehér.
Míg ezt szépen megiszod,
húz a liba papucsot,
indul messze Angliába,
fél, hogy fázni fog a lába.
Azt üzeni: odaér,
mire elfogy a karéj,
s ahogy iszod a tejet,
kortyok szerint lépeget:
lép,
lép,
lépeget,
még,
még,
még egyet, –
az utolsót! Így ni! Már
egész üres a pohár!
Ennek aztán örvendek
s én is nagyot hörpentek.
III.
A szél meg a nap
Licskes-lucskos szürke bácsi
(Hujj, hujj, én a szél vagyok!)
kék udvarban seprüjével
megkergette a napot.
Szél mondta: Hujj, hujj, hujj!
Nap mondta: Bujj, bujj, bujj!
Szél kergette,
utólérte,
jól megverte a napot;
megkergette,
utólérte,
jól megverte,
összetörte,
kék udvarból kiseperte,
kendőjébe bekötötte,
mondjátok meg: hova tette?
Zsebretette a napot.
Zsebretette? Zsebre ő!
Azért van most rossz idő.
IV.
Esik a hó
Szárnya van, de nem madár,
repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.
Ház tetején sok a drót,
megnézi a rádiót,
belebúj a telefónba,
lisztet rendel a malomban.
Lisztjét szórja égre-földre,
fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl hegyre-völgyre,
fehér már a város tőle:
fehér már az utca,
fehér már a muszka,
pepita a néger,
nincs Fekete Péter,
sehol,
de sehol
nincs más
fekete,
csak a Bodri
kutyának
az orra
hegye –
és reggel az utca, a muszka, a néger,
a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter
és ráadásul a rádió
mind azt kiabálja, hogy esik a hó!
V.
Veszedelem
Ütöttem. Ő is ütött, ahol ért.
Szeretnéd tudni, hogy miért?
Nekem volt pénzem, neki nem,
ebből lett a veszedelem.

 

 

 

Nyitnikék

Alszik a hóban
a hegy, a völgy;
hallgat az erdő,
hallgat a föld.
Mikor legutóbb
jártam itt,
nyár nyitogatta
pipacsait,
a nyár nyitogatta,
temette az ősz;
és volt, aki vesztett,
és nincs, aki győz.
Lombnak, virágnak
nyoma sehol,
fekete csontváz
a fa, a bokor,
s halotti csipke
a díszük is,
az a törékeny
tündéri dísz,
mit rájuk aggat
éjszaka
fehér kezével
a zuzmara.
Alszik a hóban
a hegy, a völgy,
hallgat az erdő,
hallgat a föld.
Egyszerre mégis
rezzen a táj:
hármat fütyül
egy kis madár.
Háromszor hármat
lüktet a dala,
vígan, szaporán, mint
éles fuvola.
Az a fuvolás
a Nyitnikék!
Már kezdi is ujra
az énekét:
két füttyre mindig
kvart lefelé:
nem sok, de örülni
ez is elég.
Nyitni kék, fütyüli,
nyitni kék,
szívnek és tavasznak
nyílni kék!
Nyitni, de – nyitni, de –
nyitni kék!
Fütyülöm én is
énekét.
Nyitni kék, fütyüli,
nyitni kék,
a telet bírni
illenék!
Bírni és bízni
illenék!
Fütyül és elszáll
a Nyitnikék.
Nyitni kék! – fütyülök
utána
s nézek az eltűnő
madárra.
Nyitni kék, fütyülöm,
nyitni kék,
hinni és bízni
kellenék,
mint az a fázó
kis madár,
aki sírja, de bírja,
ami fáj,
akinek tele rosszabb,
mint az enyém,
és aki mégis
csupa remény.
Nyitni kék, indulok,
nyitni kék,
fog az én szívem is
nyitni még.
Nyitni kék! Ébred
a hegy, a völgy,
tudom, mire gondol
a néma föld.
Ő volt a szája,
a Nyitnikék,
elmondta a holnap
üzenetét:
a hitet, a vágyat
fütyülte szét,
kinyitotta a föld
örök szivét:
fütty-fütty-fütty, nyitni kék,
nyitni kék –
Nyisd ki, te, versem,
az emberekét!

 

 

 

Kaland

Ahogy kiléptem a kapun,
nyakamhoz simult valami,
hátulról, puhán, melegen,
mint egy szerető karjai,
mint egy jókedvű szerető,
aki, ha van is rá tanu,
megölel és megcsókol és
azt mondja: ne légy szomorú!
Valaki megcsókolt, s noha
biztosra vettem, hogy kacér
támadóm csak a szél lehet,
a bolond áprilisi szél,
hátranéztem. S mert az a csók
olyan élő volt, igazán
csöppet se lepett volna meg,
hogyha valami földi lány
állt volna ott, a levegő
egy szökött tündére, aki
megúnta égi életét
s velem akar kikezdeni.
Hátranéztem, és persze hogy
nem volt ott semmiféle lány.
Vagy mégis, magam se tudom,
valaki mégis volt talán,
mert örvénylett a nap, a fény,
s egy percre furcsa vonalak
villantak meg a levegő
átlátszó szoknyája alatt –
s megint hozzám simult a szél
s valamit fülembe sugott,
azt, hogy még mindig szemtelen,
még mindig fiatal vagyok.

 

 

 

Májusi éjszaka

Késő volt, mentem haza, lelkem
az elmult nappal küszködött,
mentem, mogorván, kimerülve,
a kertek és villák között,
nem is én mentem, csak a lábam
vitt a fekete fák alatt,
két lábam, két hű állatom, mely
magától tudja az utat.
S egyszerre a májusi éjben
valami hullám megcsapott:
illatok szálltak láthatatlan,
sűrű és nehéz illatok,
a lélegző, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém az
orgona, jázmin és akác.
Láthatatlan kertek mélyéből
tengerként áradtak felém,
nagy, puha szárnyuk alig lebbent
és letelepedtek körém,
a meglepetés örömével
lengették tele utamat
s minden gondot kifújt fejemből
ez a szép, könnyű pillanat.
S mintha élt volna, minden illat
külön megszólalt és mesélt,
ittam a virágok beszédét,
a test nélkül szerelmes éjt;
a rácson kísértetfehéren
áthajolt hozzám egy bokor
s úgy töltött csordultig a lelke,
mint szomjú palackot a bor.
És részegen és imbolyogva
indultam nagylassan tovább,
s új tenger dőlt a szomszéd kertből,
új bokor az új rácson át,
s az illattól már illatos lett
tüdőm és szívem és agyam,
egész testem elnehezült
s azt érezte, hogy szárnya van.
Hogy értem haza, nem tudom már.
– A gondom ma se kevesebb.
De azóta egy kicsit újra
megszerettem az életet,
s munka és baj közt mindig várom,
hogy jön, hogy majd csak újra jön
valami fáradt pillanatból
valami váratlan öröm.

 

 

 

Hangverseny után

A hegedűk végeztek, s úgy megyek most
 
haza a hangverseny után,
mintha agyamban rakott volna fészket
 
egy egész liget csalogány.
Még bennem a hegedűk remegése,
 
idegem zizeg valahány.
Visz az autóbusz, de dalába burkol
 
egy egész liget csalogány.
Robog a kocsi, és semmit se hallok,
 
oly jó ez a zsongó magány;
mint felhő röpdös körül és emelget
 
egy egész liget csalogány.
Mintha felhők vinnének, úgy repűlök,
 
úgy visz a kocsi, oly puhán;
és leszállunk a budai hegyeknél,
 
én és egy liget csalogány.
S ahogy fölnézek a tavaszi égre
 
e szép, magányos éjszakán,
csillagok ligete csattog köröttem
 
s egy egész égbolt csalogány.

 

 

 

Nyári hajnal

(egy verseskönyv olvasása után)
Becsuktam a könyvedet, nincs tovább.
Az álom múlik, ébredek:
mint elhagyott tájak a hazatért
utas körül, úgy ködlenek,
úgy úsznak még köröttem
a verseid:
új verseidet olvastam, barátom,
este tíztől hajnali háromig.
Most ébredek. S már hallom újra, látom,
amit nem láttam az előbb:
ágyam fejénél vigyázni a villanyt,
kis órámban a ketyegő időt;
a valóság magánya visszahódít
és ami egy volt a fél éjen át,
most kettéválik és mint két kisértet,
nézi egymásban két élet magát.
És fáj, nagyon fáj, hogy egykor mi történt,
hogy elvesztettél s elvesztettelek.
Csak magamat tudtam méltónak hozzád
és hozzám méltónak csak tégedet.
Ha lelkünk vissza sohse forrni tört szét,
mondd, mért őrizzük frissnek a sebét?
Ami akkor, rég történt, tévedés volt,
ami azóta, kín és büszkeség.
Ami akkor, rég, és azóta történt,
dac és gőg nélkül most csak fájni tud;
a fájdalom közelhoz, s a melegség,
a régi melegség szívemre fut:
most úgy érezlek, ahogy magam érzem,
s a valóságot nem, nem, nem hiszem,
és eljátszom, folytatom életünket,
úgy, ahogy kellett volna hogy legyen:
a tizenöt év mi volt, nem tudom már,
csak ez a perc él, mely visszahozott:
Itt vagy! belépsz! S hallom, hogy felkiáltok,
hallom, hogy felelsz: – Te vagy? – Én vagyok! –
Itt vagy… Kiáltok… de nem is kiáltok…
Itt vagy… De hisz ez oly természetes!
Itt vagy… Nem történt közben semmi… Itt vagy
és csak a tegnap folytatása ez.
Itt vagy?… Dehogy vagy! Fáradt vagyok. Álom
ez az egész… Csak vers!… De az se bánt…
Pillám lehúnyva kérdezlek s a választ
magam mondom, mintha te mondanád…
Itt vagy? Lehet… Már alszom… Jön a hajnal…
Fel kéne kelni… S amit álmodok,
úgy kezdődik, hogy plédbe burkolózva
kint az erkélyen várjuk a napot.

 

 

 

Lepkék tánca

Fáradtan, ahogy ahhoz illik,
ki nehéz sárból vétetett,
nézem a tündöklő eget,
melyben itt is, ott is kinyílik
egy-egy repülő kis virág:
nézem, hogy jönnek, szikráznak a lepkék
a levegőn, a réten át.
Mint lelkek jönnek, imbolyogva,
az illatpárás domb felett:
mind egy-egy láng, átgyúlt üveg,
repülő, élő kis vitorla,
szárnyas tűz: kék, fehér s arany:
mozgó ragyogás a táj, mint az álom,
és mint az álom, hangtalan.
S ha csupa fény és csupa illat
nekem is ez a délután,
őnekik egész óceán:
benne dőzsölnek, rajta ringnak,
méztől s fűszertől részegen:
repülő lelkek táncos gyönyörétől
repül s táncol a végtelen.
Jönnek a lepkék… Lent a fűben
rab hernyó mászik s fal bután;
de féreg-élete után
– már látom – felszáll üdvözülten,
indul a tündér égbe, fel, –
s eszembe jut a nagy hernyó, az ember,
s a vég, melyre jutnia kell.
És látom: én vagyok a féreg,
aki örökké lent marad,
csak a látás s a gondolat
lidérce tör bennem az élet
mocskain s az anyagon át, –
s felsír a hús nyomorúsága: Hol vagy,
testi megváltás, túlvilág?!
Hol vagy, könnyűség?! Csoda kéne
és csoda nincs… Libeg-lobog
a rét, s én, a kitagadott,
csak nézem a néma zenére
táncoló, boldog lelkeket,
reménytelenül, ahogy ahhoz illik,
ki nehéz sárból vétetett.

 

 

 

Vasárnap

Az éjszaka tündér kezével
kihímezte a réteket.
Jó reggelt, gyönyörű vasárnap,
jó reggelt, virágok, füvek!
Jó reggelt! – mondom jobbra-balra,
minden virágnak köszönök,
látogatóban vagyok én itt
ezer kis ismerős között.
Köszöngetek és fütyörészek,
minden szép, minden érdekel.
Pedig tegnap, szombaton este,
de szomorún aludtam el!
Egész nap pénz után szaladtam,
a remény, mint a nap, fogyott.
Mi lesz? – kérdeztem és gyülöltem,
ami jön, a vasárnapot:
míg volt remény, mindent gyülöltem,
és nem jött pénz, és este lett.
Aztán az éj ezer virággal
hímezte ki a réteket,
s most itt vagyok az Ördögormon,
ünnep van, pénz nem lesz ma se,
nézem, hogy ring sárgán a zöldben
a gyermekláncfű tengere,
nézem a felhőt, lent a csárdát,
a hátán hempergő csikót,
s hogy egy gallyon, mint szürke gyöngyöt,
hogy viszi nagy hasát a pók,
és letelepszem és az erdő
mint zöld város tolong körül,
s kívül az emberi világon,
minden társadalmon kivül,
túl kötelességen s reményen
egészen jól érzem magam:
holnapig már nincs mit csinálni,
örülök annak, ami van.
Egész nap pénz után szaladtam,
hajszolt és megcsalt a remény:
reménytelenül, megnyugodva
heverek a tisztás gyepén,
és oly jó ez a felelőtlen,
embertelen semmittevés,
hogy szinte fáj, hogy jön a hétfő
s a gond megint, hogy lesz-e pénz.
Szinte fáj, – de mire kimondom,
már tűnik is a fájdalom,
nincs tegnap, nincs igazi holnap
ezen a gyönyörű napon, –
s egyszerre, boldogan, felugrom,
hogyne! hisz már érezni, hogy
lassankint vers lett a panaszból,
amit a fejem forgatott:
vers lett! s holnap pénzt adnak érte!
Rendben van! És megyek tovább:
Jó reggelt, gyönyörű vasárnap,
jó reggelt, gyönyörű világ!

 

 

 

Vihar után

Mint dobpergés jött az eső,
rámzörgetett és elszaladt:
két perc vihar s most itt a béke.
A nap megint ragyog az égen,
csönd ül a párolgó vidéken
és én egész üresnek érzem
s kíváncsian vizsgálom magamat.
Az imént még csupa düh voltam,
hangos harag és bosszuvágy;
aztán jött ez az égi lárma
s rá kellett figyelnem, a nyárra,
a dobpergésre, trombitára,
a külső, idegen csatára,
és felejtettem a magam baját.
A magam baja? – Szemem ott jár,
amerre a vihar vonul:
amit akartam, ő kimondta,
elkáromkodta, kidobolta…
Kikönyökölök ablakomba
s mintha magukkal vittek volna,
nézek a felhők után szótlanul.

 

 

 

Szivárvány Pest fölött

A vihar elvonult. Kilépek
a kapualjból, ahová
bevert a zápor. Már csak egy-két
elkésett csepp zizzen alá
a kék égből… Hogy kiderült a
mennydörgő nyári délután!
Tele megint az út, a járda
és minden friss lett és vidám.
Indulok. Egész negyedórát
vesztettem a kapu alatt.
Sietnék, de máris megállít
szép varázslóm, a pillanat:
végesvégig lángol az utca,
mint egy kigyulladt nagy tükör,
s a végén, lent, a Margithídnál
az alkonyi nap tündököl
és szinte leolvad a földre
és új tengert gyujt az arany
ablakokon s a nedves aszfalt
párolgó pocsolyáiban.
Sietnem kéne, de csak állok
és nézem az arany napot
s mikor szemem már belesajdul
és könnyezve elfordulok,
kelet felé a szürke város
felett új színjáték fogad:
két óriás kar fut az égre
s parázsló ívben összecsap
és Újpesttől Csepelig érnek
a puhán izzó félkörök
s én szédülve, káprázva állok
a nap s a szivárvány között.
S égni szeretnék, szállni én is,
szín lenni, válasz, üzenet,
tükrözni, hogy mily gyönyörűek,
jelt adni, amit értsenek,
és majdnem sírva fakadok, hogy
a szépség milyen idegen:
nem értem ezt a ragyogást, és
ő sem tud az én nyelvemen.
És sápad, kihűl a szivárvány,
kialszanak a pocsolyák;
fájva és megbékülve, lassan
megyek a dolgomra tovább;
de azért melegebb a szívem,
melenget, őríz valamit,
egy boldog percet, melyre vissza-
gondolni mindig jólesik.

 

 

 

Trieszt előtt

Ha – (olvasva valami könyvet,
mert már nem érdekel az út) –
ülök a pesti villamosban
és a kocsi a hídra fut
és a szűk házsorok helyett a
Duna vesz körül meg az ég,
mindig eszembe jut a tenger
és megnyílik a messzeség.
S mintha most látnám legelőször,
látom a Karsztot, a vonat
reggeli zegzug szirtfalak közt
csattog a keskeny ég alatt,
és ott ácsorgok, izgatottan,
az ablaknál, Trieszt előtt,
lesve, mikor maradnak el már
a zsúfolt ormok és tetők,
és csattog a hűvös magasság,
és fordulunk, s egyszerre csak,
mintha elfújták volna, jobbról
az utolsó fal leszakad,
és hangtalan, kék robbanásként
végtelenné nyílik az ég
s vele nyílik egy másik ég is,
mintha alánk terítenék:
a borzongó, kékhúsú tenger,
nagy, lassú barázdáival,
s rajta napfény, és felleg árnya,
s vitorlák, fehér lepkeraj. –
Be szép volt! És be szép, hogy így jött,
ilyen egyszerre az egész!
Láttam, és azóta se múlik
az óriás meglepetés:
láttam a szépet, itt maradt a
szememben, csak behúnyni kell,
s ha megvakít is az írigy sors,
ezt soha már nem veszi el.

 

 

 

Tengeren

Visz a hajó, ringat a tenger,
elnyúlok a fedélzeten.
Ez a kékség, amiben úszunk,
tán a mennyország idelenn,
ez a kékség, amiben úszunk,
eget és földet összefog
és lent a hullámzó magasság,
fent a szárnyrakelt víz suhog.
S ebben a tükrös ragyogásban,
csobogó ég és víz között,
elszáll az emberi sötétség,
amely idáig üldözött:
könnyű vagyok s a könnyű lélek
könnyűnek érzi a jövőt,
minden gyötrelmét elfelejti
a megváltó szépség előtt.
Visz a hajó, ringat a hullám,
a gép morajlik csendesen,
ez a kékség, amiben úszunk,
tán a mennyország idelenn.
Lent az ég ragyog, fent a tenger, –
ez a nagy fény meggyógyitott;
most megint örülök, hogy élek,
hogy élek és ember vagyok.

 

 

 

Ősz az adrián

Félig vízben, félig a parton
fekszem az őszi ég alatt;
egyszerre ringat és melenget
a tenger és a déli nap:
szikrázó ujjai becéznek,
gyúrnak, gyötörnek édesen,
húnyt szemmel és borzongva tűröm,
hogy paráználkodnak velem.
Húnyt szemmel és borzongva tűröm
a nap s a tenger csókjait
s testem gyönyörűsége némán
könyörög és imádkozik:
Ragyogj át, napfény, moss ki, tenger,
ragyogj át, mint az üveget,
bent moss ki, mélyen, ahol annyi
fáradt sötétség didereg;
ragyogj át, fény, öblíts ki, hullám,
hogy meggyógyuljak odabenn,
világítsatok át egészen,
hogy lelkem új és friss legyen;
ősz van, – fűtsetek át sietve,
jóságos, erős sugarak,
hadd vigyem magammal a télbe
e tiszta, kései nyarat!

 

 

 

Sivatagban

Láttam őt, aki mindent látott,
láttam a Szfinkszet. Mosolya
üres volt és még üresebb lett
tőle a halott Szahara.
Láttam őt és megszólitottam,
mint porszem a sivatagot:
Te, óriás, mondd meg, mit érek
én, aki csak ember vagyok?
És végignézett az időn és
rajtam és szólt a szörnyeteg:
„Az örökkévaló világnál
többet ér egy perc életed.”
Végignézett a pusztuláson
és szólt a Szfinksz ötezer éve:
„Egy perc örömöd többet ér,
mint a Föld minden szenvedése.”
És csönd lett. És én hazajöttem,
s velem jött a Szfinksz mosolya,
s mindenütt és rémülve látom,
hogy őneki van igaza.
Hazajöttem, megöregedtem,
vén vagyok, mint ő, szörnyü vén,
s ülök a növő sivatagban,
melyet az idő fúj körém.
S aki kérdez, annak a porba
jeleket húzva felelek:
„Az örökkévaló világnál
többet ér egy perc életed.
Többet ér egy perc örömöd,
mint a Föld minden szenvedése!”
S betűim belevesznek a
futóbolond idő szelébe.

 

 

 

Versek a havasról

I.
Bevonulás
Borzasztó, hogy megrémítettük azt a
kis egeret! Tavaly ősz óta ő volt
az úr a vén erdei házban, a
biztonságos sötétben… S ime vad
szörnyetegek törtek rá, óriások,
nehéz kulcsokkal csikorogtak, ajtó
szakadt be, négy papírfüggönyös ablak
nyíló négyszöge öntötte a napfényt
és barbár csizmák döngtek, hátizsákok
repültek az ijedt zugokba, nagy
botok csattogtak… Iszonyút nyögött
az ágy, valaki rádobta magát,
és: Végre! – dördült egy hang, s: – Hát ez az?
és: – Nagyszerű lesz!… – kurjongattak a
betolakodók és táncolni kezdtek,
és ő menekült és rémült szeme
előtt még jobban táncolt a világ:
szokott útjai elgörbültek, a
baráti fal bezárta ismerős
repedéseit, égőszemü fények
lapultak-leskeltek ugrásrakészen
az ágy alatt és forgott minden, és ő
a görcsös térben ide-oda rángott
s egyszerre egy mennydörgő kalapács
cikázott mellé… – Ni, egér! – riadt a
csatakiáltás… – Ott szalad! – A gyilkos
istenek nyelvét tolmács nélkül is
értette a vacogó félelem:
– Ott szalad! Ott ni! – S ő, nem tudva már, hogy
mit tesz, vakon s őrülten, berohant
a szoba közepére, egyenest
a tipró lábak záporába és
– Hol van? Üsd! Itt! – csoda történt: szegényke
átsurrant az égszakadáson és
ki az ajtón és eltünt… S mikor eltünt,
mikor eltünt és engem hirtelen
elfutott az öröm, hogy megszökött:
mikor eltünt, csak akkor vettem észre,
hogy az én botom is fent hadonászik
a levegőben! üvöltöttem és
ölni akartam én is, meg akartam
ölni, amit sajnálok… Szótlanúl
indultam, ki a tornácra, zavartan
néztem a rétet, a virágokat,
a lepkék táncát a kék-arany égben,
féltem magamtól, a naptól, a nyártól,
és azt láttam, hogy baj van mindenütt.
II.
Ébredés
Áttetsző arany ingében ragyogva
jött a nyári hajnal a réten át;
azt hitte, hogy még alszom, mert mikor
házam elé ért, elmosolyodott,
körülnézett s a nyitott ablakon
nesztelenül beugrott a szobámba,
aztán könnyű ingét ágyamra dobva
bebújt hozzám a takaró alá.
Azt hitte, hogy még alszom s megölelt
s én mozdulni se mertem, félve, hogy
felébredek és álomnak remélve,
hogy ébren vagyok… és húnyt szemmel és
mozdulatlanul és remegve tűrtem,
hogy karjaimba fészkelje magát,
s mintha egyetlen érzék erejébe
gyült volna testem-lelkem minden éhe
és szomja és a beteljesedés
minden igérete, csak a tapintás
néma ajkával s vak szemeivel
szürcsöltem, láttam, éreztem, öleltem
az égi vendég ajándékait:
ujjainak játékában a napfény
lobogó lepkéit, karjában a
rét illatának harmatos husát
s egész testében az egymásbaringó
felhők mindenütt egyforma ölét.
Mondom, húnyt szemmel, mozdulatlanul
feküdtem ott a gyanútlan karokban,
de mikor végre álom s ébredés közt
félig tolvaj s fél-részeg öntudattal
megloptam az istenek gyönyörét,
nem bírtam tovább és csókolni kezdtem
és felütöttem a szememet… Ő
ép fölnézett rám. A kedves mosoly
megüvegesedett rémült szemén,
arcán elsápadt és kigyúlt a szégyen:
Te meglestél!… – sikoltotta, s felugrott
és menekült, már az ablakhoz ért
és belefoszlott a hajnali égbe.
Én felültem és értelmetlenül
és soká bámultam magam elé:
szénaszag csapott be az ablakon,
messziről zúgott a hegyi patak,
a szoba még sötét volt, de a nap már
ágyamra tűzött, és a takarón
úgy pihent a fény tűzfátyola, mint
egy odadobott könnyű arany ing.
III.
Reggeli
Reggelizünk a ragyogó verandán.
A napfény aranya oly sűrű, vastag,
hogy szinte kenyérre lehetne kenni
a mézzel együtt, a havasi mézzel,
amely sárgán és tömören ragyog
a másik ragyogásban… Belenyúlok:
milyen gyönyörű!… Élő, villogó tűz
csurog a késről, oly illatosan s úgy
szikrázva, hogy minden cseppjében együtt
izzik a nyár és az egész hegyoldal
minden lángverte rétje és virága –
és mikor aztán beleharapok
a friss kenyérbe s a rácsurgatott
ehető tűzbe, édes ragyogásba,
minden falat úgy tündöklik a számban,
mintha magát az arany napot enném.
IV.
A hegytetőn
A revolver nálam volt. Nekibúsult
igyekezettel másztam: undorított
a messzi világ és épúgy ijesztett
saját keserűségem és a cél is,
a csábító cél… Egyre keserűbben
másztam fölfelé a szarvasnyomon,
a szakadékban, lazuló kövek
és süppeteg csapdák közt: szemem és
kezem és lábam minden perce csak
az utat nézte, tapogatta, fogta,
a gyökeret, mely megtart, a követ, mely
nem omlik alá… És: – Ha itt, ha most!…
hallottam folyton agyamban az undor
homályos dadogását, és lihegve
törtem az utat és másztam tovább
és: – Hogyha itt most – és másztam tovább és
– Ha itt most… – és féltem a folytatástól
és hajszoltam magamat és lihegve
vágtam neki a végső meredélynek,
a naptalan erdőnek, föl, föl, egyre
feljebb, még feljebb, még! – – És végre fent
voltam a tetőn, ahol a napos
tisztásokon, a százkarú bozót
szögesdrót sűrűjében csámcsogó
medvék ölelgetik két lábukon
táncolva szörnyű pofájukba a
málnabokrok pirosló ágait:
fent voltam, fent, a tetőn, és megálltam
és: – Itt, ha itt… – És körülnéztem és
a magasból a roppant ég alatt
kék karjait hirtelen óriás
körré tárta a megnyilt láthatár,
és én csak néztem: szavam elakadt,
lelkem elakadt: álltam s néztem és
hegyek csordái pihentek alattam
a zöld-arany nyár tengerfenekén,
zegzug völgyek, és felhők árnya, és
fehér csordák a magasságban is, –
és testem-lelkem úgy beleveszett a
körémözönlő végtelenbe, hogy
porszemként álltam ég és föld között
s boldog voltam, mint aki álmodik.
Boldog voltam… Aztán, mint aki ébred,
lassanként észrevettem magamat
s a rettenetes csöndben és magányban
agyamban újra megszólalt a hang:
– Ha itt, ha most! – S egyszerre, most először,
megszólaltam, nyugodtan, szárazon:
– Bizony senki, mondtam, persze, hogy senki:
ha én itt most agyonlőném magam,
három évig meg nem találna senki…
– Persze, hogy senki… – mondtam újra és
az előbb még ijesztő gondolat
olyan egyszerű megállapitás lett,
hogy elmult rólam minden félelem.
Elővettem a fegyvert… csillogott…
Örültem neki, mint egy jó barátnak…
Egy darabig még csavarogtam, aztán
vágtam egy erős botot, megfaragtam,
még egyszer szétnéztem a tájon, és
fütyürészve indultam lefelé.
V.
Az erdő fiai
Mint egy óriás holtteste, feküdt
előttem a megnyúzott rönk: a roppant
fenyőszálat kidöntötték, ezer
zöld karját sorra leütötte a
villogó balta, görcsös lába csonkán
dagadt a földbe. Meztelen fehérlett
a kivégzett torony, mellette száz és
száz néma társa a hegyoldalon
és sebeikből fáradtan szivárgott
a sárga vér, a gyanta… Körülöttünk
dúlt a mészárlás, csattogott a táj:
koldus állatok torzonborz hada,
törpe gyilkosok irtották a béke
erdei népét: kezükben, mikor
lecsaptak, szinte megdördült a fejsze
s puskalövésként felelt rá a visszhang…
Mint a megcsúfolt nagyság és dicsőség,
feküdt előttem a nemes halott,
a gyönyörű fa. Még megsímogatta
az utolsó szél, nap aranya, hold
ezüstje és a harmat csókja, mind,
ami szerette, táplálta, növelte,
megöntözte még drága kenetével,
aztán a Bisztrán és a Stézsián át
feldohogott a csatatér alá
dús zsákmányáért a fekete üzlet,
a hegyivasút… Fürge csapatok
mozogtak, a nyomorult bér vezényelt:
felravatalozták a rönköket,
hullát hullához, sorban, kerekekre
rakták, összeláncolták… Csikorogva
indult lefelé ötven kocsi: vitte
az anyagot Dédára, a telepre…
Néztem, hogy viszi, néztem, hogy gurulnak
a pénz szorgalmas kerekein egyre
lejjebb-lejjebb az erdő fiai…
Néztem őket… S egyszerre, tizenöt
kilométernyi messzeségen át
fölfájt, fölsajgott ide, a havasra,
a magasságba, föl a szivemig
nyilallott a jövő: láttam a messze
mélységben a dolgozó üzemet,
hallottam a villanygépek okos
munkáját, a gőzfűrész vijjogását:
forgó gijjotin acéllemeze
süllyed majd éhes gyönyörrel a szent
anyag testébe, mázsás vasfogak
harapdálják tárgyakká, áruvá,
a rabló ember rabszolgáivá
a sok életet… Köröttem gyanutlan
pompázott a ragyogó rengeteg,
a nyári erdő… A hegyivasút
már rég eltűnt!… Néztem utána… Néztem
a kígyózó völgy végső kanyarát,
néztem a semmit, s mindenütt csak az
elhurcolt erdőt láttam… Lefeküdtem
a fűbe és felálltam, csavarogni
mentem, bámultam a csigát a kórón,
a héjját a felhők közt: mindenütt
feledni akartam, de mindenütt csak
az járt eszemben, hogy még három óra
s lent lesz az én szép óriásom is:
indul a zengő acéllap felé
s mintha az én derekamban recsegne,
úgy hasít majd húsába a fürész.
VI.
Éjszaka
Kiléptem a fekete éjszakába.
Se hold, se csillagok. Ijedt magány
zsugorodott rám: egy pillanat és
szinte megvakult és bőrömre szűkűlt
a külső világ. Aztán lassan és
álomszerűen újjászületett
a mindenség az üres semmiben:
megzendült a tér: hangok láthatatlan
testéből, mint a szellemek világa,
újjáépült a táj: most a patak
zúgó visszhangja emelte a völgy
kettős falát, s az eltűnt réteket
fátyolkönnyű és zengő ingoványként
előringatta a tücsökzene.
Figyeltem és velem figyelt a táj.
Szél jött, ág reccsent… Apró neszek adták
szájról szájra az eseményeket:
a hegytetőről Őzike elindult
a forrás felé… most megállt… Folyóka
tölcséréből Katica kigurult…
a föld alól kétezer Margaréta
bújt elő… Vén Bükk nyujtózott… Bivaly-Kő
lejjebb csusszanva megigazitotta
rossz feje-alját, és Szarvasbogárék
már megint veszekedtek… – Én csak álltam
a csobogó hangok közt, mindenünnen
hangok, új hangok tolongtak, zsibongtak,
oldottak és kötöttek, millió hang
font hálót körém, millió pici
nesz szőtt a táj eleven szövetébe,
millió kapocs… Egyre gazdagabban
lüktetett körül a zengő idő:
zengtem a tájban, a táj bennem: a
zene szétszedte minden ízemet,
szétszedett, elfújt, végiglengetett
rétek és erdők, hegy és völgy felett,
beleitatott ég, föld s levegő
minden testvéri elemébe, és én
ott az ijesztő, fekete magányban,
mint aki ébred, egyszerre nyugodtan
és boldogan néztem szét: nem vagyok
s még a sírban sem leszek egyedül.

 

 

 

Idegen

Nyári emlékeimből folyton
előkerül egy idegen
öreg koldus… Jön és reámnéz
és azt mondja, hogy: Dobry den!
Az Óriáshegységben jártam
s ott láttam őt egy délelőtt.
Most is előttem a hegy és völgy,
az egész táj, a vén fenyők,
most is hallom a sohse-hallott
nagy csöndet a nagy fák között:
ott, a magasban, nincs madár és
nincs sehol egyetlen tücsök,
csak csönd van, kísérteties csönd,
forró nap, hideg éjszaka,
és hegyi rétek és a réten
arasznyira nőtt, nagy moha
gyönyörű, ringó mohaszőnyeg,
amely az embert – ha siet –
megbírja s eltakarja jól az
alatta szörcsögő vizet.
Óriás csöndben csavarogtam,
mondom, harmadik napja már,
tavaszként pompázott köröttem
a késve megjött hegyi nyár,
s minden éppen nekem való volt,
új volt, jó volt, annyira, hogy
visszagondolva szinte most is
majdnem testileg ott vagyok,
és mégis, mindabból a szépből,
mit a sors ott adott nekem,
legelőször ő jut eszembe,
a koldus! meg a dobry den!
Ott állt szegény egy keresztúton,
még bírta valahogy magát.
Dobry den! – és én rá se néztem:
Jó napot! – és mentem tovább.
Jó napot! – én is csak köszöntem,
s elkísértek a szemei,
s nemsokára szégyelni kezdtem,
hogy semmit sem adtam neki,
s délután egész megörültem,
mikor visszafelé menet
a keresztútnál ismerősként
megint láttam az öreget.
A koldus most már nem köszönt, de
a szeme beszélt szótlanúl:
– Sokat tud – mondta – az az ember,
aki idáig kiszorul,
ki, föl, ide a rengetegbe,
ahol csak vendég a madár,
ezerháromszázas magasba,
ahol olyan rövid a nyár! –
Nem szólt az öreg, én se szóltam,
pár fillér, s indultam megint,
indultam tovább az utamra
kedvem meg a térkép szerint:
málló köveket feszegettem,
ugráltam patakok felett,
egy-egy tisztáson kipróbáltam,
hogy ágynak milyen, a füvet,
s eltelt a nap… S eltelt a többi,
és már régen itthon vagyok,
de emlékeimből s a nyárból,
mint szólni akaró titok,
folyton jelentkezik a koldus:
néz rám és beszél csendesen,
de a nyelvéből én bizony csak
annyit értek, hogy dobry den, –
pedig nagyon szeretném tudni,
mi volt a sorsa, ki lehet,
mit tud a tavaszról, a nyárról,
s hogy-mint gondolja a telet.

 

 

 

Ősz

Este van és ősz… És megállok:
oly hihetetlen ez az ősz!
A régit még szinte elérem,
oly közel van, oly ismerős.
Mint a ma reggel, oly közel van
a régi ősz, a tavalyi…
Egy év telt el reggeltől estig
és alig történt valami.
Egy egész év és nyoma sincsen –
az idő egyre rövidebb;
lehúnytam a szemem: reggel volt,
kinyitom újra: este lett.
Kezdet s vég egybefut… Óh, hogy
zuhan az élet! hogy zuhan!
Egy perc, és minden összecsap, és
még egy s mindennek vége van.

 

 

 

Őszi fák

Láttalak, lomb, mikor születtél,
fiatalon!
Mint kívül a gesztenyefák,
ép oly magas az ablakom:
az ablakot a kék tavaszban
zöld ujjongásod lengte be
s még ráncos volt minden kis leveled,
mint az ujszülöttek keze.
Ráncos vagy most is, gesztenyelomb,
ráncos megint,
mint bőr vagy öreg papír zörögsz,
ha a szél megráz odakint,
de ha fele kincsed lent röpül is
a földön ide-oda,
még beragyogsz az ablakomon,
gesztenyefáim aranya.
Beragyogsz: ha kisüt a nap,
ezer meg ezer kis kezed
egyenkint markolja a fát
és fölgyujtja a végső perceket:
gyönyörű vagy! S akármilyen
reménytelen,
ez a tékozló szépség, ez a dac
tetszik nekem.
Örökké kellene élni, de
ha nem lehet,
küzdj bátran és búcsúzz vigan:
így veszni szebb;
küzdj és örülj s hogy buksz, nyugodj
büszkén bele, –
arany voltál, szemét leszel,
szépség szemete.
Küzdj s tékozolj! Arany levél,
halál lepkéje, gyúlj ki, szállj!
Most ég el a nyár, és nem is
szomorú ez a szép halál.
Küzdj s tékozolj! Ne bánd, milyen sírt
igér a szél s az út sara:
ragyogj, őszi lomb! – Bárcsak én is
így pusztulnék el valaha.

 

 

 

Az üdvözült lány

Csúnya volt és piszkos és szegény volt,
hogy telt neki jegyre, nem tudom,
de őt néztük mind, az üdvözült lányt,
ahogy itt ült a villamoson,
karonfogva szótlan szeretőjét,
aki, mint ő s mint a többiek,
munkában (vagy inkább munka nélkül)
előbb-utóbb egész tönkremegy.
Én is őt néztem a havas éjben,
mint egy kutyát, oly idegenűl;
csodálkoztam, hogy oly nyomorult, és
csodálkoztam, hogy mégis örűl.
Csúnya volt és piszkos és szegény volt
mind a kettő, s éhes biztosan;
sírni kellett volna a szánalomtól,
elborzadni, hogy ilyesmi van.
Sírni kellett volna a szánalomtól,
de mi voltunk a szánalmasak,
mi voltunk a vakultfényü lámpák,
halott gépek, vacogó vasak,
míg az a két proli, mint a villany-
szerkezet, mely kontaktust talált,
titokzatos emlők túlvilági
áramába kapcsolta magát.
Ült a kocsin mindenféle ember,
egy sem akadt náluk koldusabb;
s épp ezért majdnem isteni gúny volt,
hogy oly jól érezték magukat.
Testük átgyúlt, lobogott az arcuk
s hirdette, hogy mi a szerelem:
„Szépség, erő, ész és pénz hiába,
különb édent nem kaptok ti sem!”
Ezt hirdették, bár egy szót se szóltak
s szemük is csak egymásnak beszélt.
Mint két angyal szálltak le, s a szájuk
a sötétben rögtön összeért.
A vezető rákapcsolt. Megyünk már,
visz a kocsi, szikrázik, morog.
Szégyeljem, hogy voltam boldog én is?
Nagyobb szégyen, hogy most nem vagyok!
Nézek ki a földre, föl az égre:
állati zűrzavar a világ,
csillagok csordái és a férgek
és mi és ők: egy örök család.
Menj, gőg, fázom! Nincs mit undorodni!
Visz a halál, visz, hazafele.
S a mindenség üzenete megcsap,
mint egy nagy istálló melege.

 

 

 

A kurtizán prédikációja

Szabbam ádittám: minden lángban áll!
Barátaim, lobogó lángban álltok.
Lángol a száj és szátokban az íz,
a piros hús, a fehértestü víz:
az élet felgyujtotta a világot!
Szabbam ádittám: minden lángban áll,
felgyujtotta a szenvedély tüze,
a düh, a kín, a vágy, a vér tüze,
a mindig újraszülető halál:
az ördög ég és minden lángban áll,
az ördög ég és nem birtok vele.
Szabbam ádittám! – megmondta a Mester
és vallom én, Vimálá kurtizán.
Egy csókomért száz aranyat fizettek
és hirdették, hogy szebbet, édesebbet
nem adott érte soha földi lány;
és köröttem is minden lángban állt,
mert felgyujtotta a szemem tüze,
a szerelem és gyötrelem tüze,
és enyhűlni akart a szomj, a vágy
s velem, a tűzzel oltotta magát,
és nőtt a láng és nem birtunk vele.
Szabbam ádittám!… És remete lettem,
koldusnál koldusabb. S ti idejöttök
és sírtok, látva, hogy hajam levágtam
s borjak ganaját eszem itt a sárban,
de szavatokban Mara sír, az ördög:
sirattok, mert szívetek lángban áll
s Mara ez a láng, az élet tüze,
a tudatlanság, a méreg tüze,
s amíg vágytok, a tűzre nincs halál,
Mara forgó kereke egyre jár:
újraszülettek, nem birtok vele.
Szabbam ádittám! – a Királyfi mondta
és vallom én, a boldog kurtizán.
Éltem, megcsömörlöttem, megnyugodtam,
a vágyak élő láncát megtagadtam
s várom a semmit a halál után;
én megtagadtam az ördög csalétkét
és kialudt bennem a vér tüze,
a szenvedés és szenvedély tüze,
az időnek én elértem a végét,
a léten és istenen túli békét
és megváltottam magamat vele.
Szabbam ádittám! – mondta Buddha, és ti
azt mondjátok, hogy megint szép leszek!
Hívtok vissza, hogy fiatal vagyok még
s csókom emléke ajkatokon ott ég
és sajnáljátok férges testemet.
És te is hívsz, kit legjobban szerettem,
te jobban sajnálsz, mint ők, sohase
felejtesz, mondod, s hogy szemem tüze
most is a régi: gyémánt és egyetlen –
hát nesze, ha szép, itt van a hires szem:
kitéptem! vidd és légy boldog vele!
Vidd! – Vagy nem kell? – Menekűltök, bolondok?!
Talpatok láng és láng az útatok!
Mara rabjai, örök tűzben éltek,
az ördög akar élni, ő az élet
és énreám már Buddha mosolyog.
Szabbam ádittám: minden lángban áll,
de nekem nem kell többé semmise,
magam magánya vagyok, remete:
az akaratnak elértem a végét,
a léten és istenen túli békét
és vár az örök semmi gyönyöre.

 

 

 

Mara lányai

Mara, a bölcs, vidám kisértő,
elküldte hozzám lányait;
egyik a Szomj, másik a Vágy s a
Nyugtalanság a harmadik.
Szépek voltak, mint száz nő együtt,
mint száz nő együtt, ravaszok;
megtettek mindent, ami bűbáj
férfit valaha megfogott.
Ha ezredannyit tettek volna,
ma is itt volnának velem,
ha századannyit, a halálig
kísérték volna életem,
de amit adtak és mutattak,
oly teljes volt, oly örök,
hogy egyszerre elszomorodtam
az égi vendégek között.
S láttam, milyen koldus az ember,
s a lélek akármit csinál,
belülről, mint almát a féreg,
kiesz bennünket a halál;
és az öröklétből kilopni
egy élet minden gyönyörét:
csak kóstoló, mutatni, hogy mily
sok a többi, a veszteség;
s láttam, kár elkezdeni bármit,
és lettem, mint a kő, halott…
S hívtak a lányok, szépek voltak,
mint száz nő együtt, ravaszok,
s elküldtem őket: – Szomjuság, menj!
hagyj el, Vágy, és te, harmadik,
távozz szívemből, Nyugtalanság! –
Elküldtem Mara lányait,
és Mara, a vidám kisértő,
hozzám jött s letérdelt elém
és az arca egy percre ép oly
szomorú volt, mint az enyém.

 

 

 

Urvasi és Pururavasz

Négy éven át velem lakott a tündér,
négy éve, hogy eltünt. Azóta nincs éj,
nincs nap, hogy ne keressem, hivogassam,
mindig ugyanazt sírva szakadatlan,
mindig ugyanazt: – Urvasi, te tündér,
a földre szöktél, négy évig szerettél,
mint az első hajnalpír, tovatüntél,
hol vagy, Urvasi, mondd meg, hova tüntél? –
Négy éven át sirattam, hivogattam,
s ma megláttam fehér sirály alakban,
tündérsirályok fürödtek a tóban,
nevettek rajtam, hallották, hogy sírtam.
Nővé változtak a fehér sirályok,
ott volt Urvasi, ő is köztük állott,
– Megvagy! – szívem elakadt, szám kiáltott.
– Jöjj! – szám elakadt, csak szívem kiáltott.
Hallotta szavam, kiúszott a partra,
hugait is mind hívta, odahívta:
– Ez Pururavasz, – mondta, – őt szerettem,
négy évig éltünk édes szerelemben. –
Néztek a tündérlányok, közrefogtak,
mint egy élő játékszert, simogattak,
nézték, Urvasi mit szeretett rajtam.
– Jöjj vissza hozzám! – kértem szakadatlan.
– Nem lehet! – felelt Urvasi kacagva.
Utána nyultam, ugrott a habokba.
– Ne hagyjatok el! – indultam utánok.
Elrepültek a sirályszárnyu lányok.
Csak Urvasi maradt még és egyszerre
elszomorodva nézett a szemembe:
– Jó voltál, – mondta, – játszottam sziveddel,
de megúntalak, menj haza, feledj el! –
– Én nem játszottam, – feleltem – sziveddel,
nem úntalak meg, nem kérem: feledj el,
nem haza, – megyek sötét szakadékba,
leszek gonosz hiénák martaléka. –
– Ne menj te – szólt ő, – sötét szakadékba,
ne légy gonosz hiénák martaléka;
ne szeress: tündér a hűség a nőben:
tündér vagyok én, jobb irtóznod tőlem! –
– Lehetsz akármi, szeretlek, akarlak,
még jobban fájva kereslek, siratlak,
nem hagylak, Urvasi, – mondtam zokogva,
s ő csókkal borult búcsúzni nyakamba:
– Nem gondolok – sírt, – úgy senkire, mint rád,
menekülj, kedves, nőkkel nincs barátság;
neked megmondom, amit tilos tudni:
mi, nők, hiénák szívei vagyunk mi! –
Hiénák szíve, szívek hiénája, –
ezt mondta és eltünt, mint többi társa,
eltünt s én most is hívom szakadatlan,
jobban siratom, mint eddig sirattam:
– Hiéna szíve, te mondtad, te tündér,
az vagy csakugyan, és bár tovatüntél,
itt vagy, örökre életembe zárva,
hiéna szíve, szívek hiénája!

 

 

 

Dsuang Dszi álma

Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dszi,
a mester, egy lepkére mutatott.
– Álmomban – mondta, – ez a lepke voltam
és most egy kicsit zavarban vagyok.
– Lepke, – mesélte, – igen, lepke voltam,
s a lepke vigan táncolt a napon,
és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dszi…
És felébredtem… És most nem tudom,
most nem tudom, – folytatta eltünődve, –
mi az igazság, melyik lehetek:
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét
vagy a lepke álmodik engemet? –
Én jót nevettem: – Ne tréfálj, Dsuang Dszi!
Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dszi! Te hát! –
Ő mosolygott: – Az álombeli lepke
épp így hitte a maga igazát! –
Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán
valami mégis megborzongatott,
kétezer évig töprengtem azóta,
de egyre bizonytalanabb vagyok,
és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én.

 

 

 

Az irígység erdejében

Dsuang Dszi mester erdejében ültem
 
és szólt az egylábú virág:
– Óh, százlábú, de jó neked! Te futhatsz,
 
én állok s nem jutok tovább!
Szólt a százlábú: – Irígyeld a kígyót:
 
annyi lába sincs, mint neked,
bordái mégis gyorsabban viszik, mint
 
az én száz lábam engemet!
A kígyó az ég kék szárnyára nézett:
 
– Óh, szél, – mondta panaszosan –
te játszva átsuhansz az óceánon,
 
s én porban vonszolom magam!
A szél rám nézett: – Látás, te legyőzöl,
 
te szárnyatlan és testtelen! –
– Mint engem a gondolat! – mondta búsan
 
s lehúnyta pilláját a szem.
A gondolat már válaszolni készült,
 
de a szív megelőzte, és
én felsírtam, hogy minden elégedetlen
 
és harc és kétségbeesés; –
és szólt Dsuang Dszi: – Hiába, ez a törvény,
 
ez az irígység erdeje!
Élj, küszködj s ne törődj vele, hogy élsz és
 
halj meg és ne törődj vele!

 

 

 

Jang Dsu üzenete

Szomorú minden, szomorú,
szomorú, iszonyú háború,
háború, kár elkezdeni,
nem lehet itt csak veszteni,
te maradsz mindig vesztese,
de ha már itt vagy, vágj bele.
Ha itt vagy, bátran vágj bele,
te vagy a világ közepe,
rabolj, ha bírsz, elbuksz, ha kérsz,
a bárány farkas lesz, ha félsz,
a fenevadak mérlegén
erőd az egyetlen erény.
Jang Dsu mondja ezt, emberek,
Jang Dsu, ki rég por s hamu lett,
de szavában, mely bennem él,
az emberevő föld beszél
s azt mondja: nincs vég semmi más,
csak a halál s a pusztulás.
Az emberevő föld megesz!
Jang Dsu üzeni: élj, siess!
Te vagy a világ közepe,
bestia, bátran vágj bele:
amennyit árthatsz, annyit érsz,
amennyit örülsz, annyit élsz!
Amennyit örülsz – iszonyú!
Kár minden, Jang Dsu por s hamu,
kár szólni, hallgat Jang Dsu rég –
De én hallom üzenetét
s mert szívem csupa rémület,
elmondtam nektek, emberek.

 

 

 

Vang-An-Si

– Hiába! – hallotta ezerszer
Sen-Tszung, a sárkánytrón ura.
– Nincs remény! – és ijedten nézett
a remete Vang-An-Si-ra.
– Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint! –
dörögte három ezredév
és a Tanácsban csak a szent bölcs,
Vang-An-Si rázta a fejét.
Fejét rázta és így kiáltott:
– De! tudd meg! s ne felejtsd soha!
Én, Vang-An-Si, neveltelek föl,
én és a filozófia;
most tied a trón: megcsináljuk,
mit még senki se mert, akart,
az Isten Országát a földön,
én, a gondolat, s te, a kard! –
– Császár, ne akarj tudni semmit! –
könyörgött a rémült Tanács.
– Sen-Tszung, – könyörgött a szent, – tárd ki
varázstornyod négy ablakát!
– Ne, császár, ne hallgass a népre! –
– Császár, hallgasd meg népedet! –
És szólt Sen-Tszung, az ifju császár:
– Vang-An-Si, én neked hiszek! –
A torony négyfelé kitárult,
a Tanács meghajtá fejét
és Sen-Tszung, mit császár sohsem tett,
hallgatta, miért sír a nép;
a négy ablak négyfele tárult,
és begyüjtötte mind a kínt,
mit fél Ázsia szíve néma
viharként döngött odakint.
S a vihar feljajdult Keletről:
– Császár, nincs munka, nincs kenyér! –
– Kifoszt az uzsorás, a kalmár! –
sírt a milliótorku Dél.
– A bér! a tőke! – zúgta Észak
és Nyugat zúgta: – A papok! –
Sápadtan hallgatta a császár
a négy beszélő ablakot.
Sápadtan hallgatta a császár,
amit még nem hallott soha:
hogy a szabadság nem szabadság,
a jog az őserdők joga,
hogy a szegényt a fenevad pénz,
mint tigris a nyulat, eszi,
s a világ csak nézi a gyengét
és legfeljebb megkönnyezi.
Irtózva hallgatta a császár,
hogy átkozódtak a szivek,
hogy elsírták mind, amit szemébe
nem mondtak volna soha meg;
irtózva hallgatta a néma
mennydörgést, amit a kulik
kétszázmillió szíve vert és
az imát: – Ég Fia, segíts! –
Az ablak bezárult. – Hiába!
Nincs remény! – mondta a Tanács.
– De van! – tört ki Vang-An-Si, – császár,
akard s itt lesz az új világ!
– Akarom! – szólt és megölelte
szent bölcsét Sen-Tszung: – Akarom!
Tanítóm voltál, most is az vagy,
kezedben minden hatalom! –
És Vang-An-Si dolgozni kezdett
és dolgozott tíz éven át.
Védte a gyengét, tőrbe csalta
a tigrist és a banditát.
– Pénz, műhely s bolt: az államé mind,
– hirdette, – én kereskedem,
s mit agy és kéz, mit munka termel,
elosztom becsületesen! –
Tíz évig dolgozott a szent bölcs,
büszkén, hogy amit most csinál,
ezer év mulva is csak álom
lesz más népek fiainál;
békét hirdetett s ölt nyugodtan,
ha ölnie kellett neki,
angyalok voltak katonái
s angyalok a hóhérai.
Tíz évig dolgozott Vang-An-Si
és dolgozott mindenkiért,
kétszázmillió szíve volt és
a vén világ arcot cserélt;
látta: roppant számok és tervek
bölcs kényszerben hogy épitik
szerencse, önzés, bűn s örök harc
fölé az ész s rend álmait.
Tíz év… S a szent hívta a császárt
és a Tanácsot. – Kész vagyok,
itt a művem! – s az új világra
kitárta a négy ablakot.
Boldogan hajolt ki a császár,
Vang-An-Si boldogan figyelt:
köröttük a birodalomnak
kétszázmillió szíve vert.
Csend volt, mint mindig, titok és csend,
de hatni kezdett a varázs,
megszólalt kétszázmillió szív
s a titokból lett vallomás:
– Öld meg! – zúgta egy hang. Utána
égig csapott a düh s a vád:
– Öld meg! – Kit? – kérdezte a császár. –
– Vang-An-Sit, a pokol fiát! –
– A bölcsek bölcsét? – A bolondot! –
– A szentet? – Ördög szentje volt!
– Hallod? – nézett a bölcsre Sen-Tszung.
– Öld meg: mindenkit kirabolt!
– Öld meg! – az átok, mint a tenger
özönlött a császár felé.
– Őrültek! – kiáltott Vang-An-Si
és kilépett a nép elé.
– Őrültek! Elűztem a kalmárt!…
– A tied épúgy becsapott!
– Bankpénz helyett… – De katonákkal
hajtottad be a kamatot!
– Az úri tőke… – Spicliké lett!
– A papok… – Azért nincs eső!
– Munkahadsereg… – Mint a börtön!
– Jövőtök… – Ma kell, nem jövő! –
És már megint égig csapott a
vihar, tombolt az új világ:
– Most remény sincs meggazdagodni!
Császár, öld meg a bestiát! –
– Őrültek! – suttogta a császár
s becsukta a négy ablakot,
s elnémult kétszázmillió szív
s az önzés újra hallgatott.
Elnémult kétszázmillió szív,
csak kettő beszélt odabent.
– Hiába! – sóhajtott a császár.
– Nincs remény! – sóhajtott a szent.
– Ugy-e, mégis a régi rend jobb?! –
tapsolt a győzelmes Tanács.
És Vang-An-Si befalaztatta
a szent torony négy ablakát.

 

 

 

A bolond igazsága

Sétáltunk, én s Dsié Jü, a bolond.
– Micsoda erő! élet! – mondtam én,
fölnézve egy zúgó tölgyóriásra;
neki meg sírásra görbült a szája:
– Erő? Ugyan! Hisz öngyilkos szegény! –
Tűzrózsa nyilt az útszélen. – Be boldog
lehet, hogy ily szép! – mondtam irigyen. –
– Szép? – Gyönyörű! – Társam szemébe könny gyűlt:
– Vak vagy, barátom, ez a rózsa őrült,
ha nem igaz, fusson ki a szemem! –
Tudtam, hogy bolond és most se lepett meg,
hogy tótágast áll benne a világ:
áldást osztott a gyomok mezején,
hirdette, hogy kártékony a tehén
s hogy minden más, a jó rossz s így tovább.
Mulattam rajta és a vita közben
kunyhómhoz értünk… (Lassan este lett.)
– Nem maradnál itt vacsorára? – Jó, –
mondta, s míg tovább folyt köztünk a szó,
ettünk sült húst és ittunk friss tejet.
Éjfélre járt, amikor lefeküdtünk;
s halljátok csak a furcsa folytatást!:
…A tetőből kilépett egy gerenda,
a székből egy láb, a falból a deszka,
elém bicegett és azt mondta: – Lásd,
én tölgy voltam, erő, maga az élet,
még bírtam volna néhány századot;
a korcs tovább él, hisz semmire sem kell,
én hős voltam, hát kivágott az ember
s most tüzelő és rabszolga vagyok! –
Még beszélt s már egy rózsa libegett be:
– Jaj, én őrült: letéptek! Jaj, miért
voltam olyan szép!… – S rögtön rá a tálban
elbődült a hús, mint tehén korában:
– Tagló fizetett a jóságomért! –
S új hangok jöttek: a liszt visszavágyott
a búzaföldre, a szelíd olaj
sírt, hogy el kell égnie, – kiabáltak,
hogy ami hasznos, mind magának árt csak,
és sistergett és áradt a zsivaj:
mint zenekar, jajdúltak fel a tárgyak
s az egész szoba gyalázta magát,
ordítva, hogy pfuj erő! pfuj tehetség!
és boldog a silányság és betegség
és hogy őrültek háza a világ…
És szívdobogva ébredtem a hangos
álomból… Csönd volt, sötét nyugalom,
csak a bolond hortyogott a sarokban…
De én már nem hittem a nyugalomban
s kezdtem átlátni önző agyamon,
s izgatottan cibáltam föl Dsié Jüt,
hogy… tán mégis… neki van igaza…
– Hagyj békén, marha! – felelt ő – köpök rád! –
és tovább horkolt… Aludt az igazság
s én virrasztottam egész éjszaka.

 

 

 

Szun Vu Kung lázadása

Mikor Szung Vu Kung, a majmok királya,
kit kőtojásból keltett ki a vén
föld, ég, nap és hold különös szerelme
a gyümölcsök s virágok szigetén,
ki kőtestét mozogni tanitotta
s viharként szállni a felhők felett
és megtanult minden emberfölötti
varázst és titkos bölcseségeket,
ki hős vezér és szent remete volt és
szívében mégis fenevad maradt,
és feldúlta a halál városát és
megette az égi barackokat,
az istenek eledelét, hogy ő is
örökké éljen, s lett mindenható,
kinek rőt fején a villám kicsorbult,
ki már-már isten volt, de lázadó
dühében a Legfőbb Trónt követelte
s leverte az égi seregeket
s a Menny Ura s a Célok és Erények
bénultan nézték, hogyan közeleg, –
mikor Szun Vu Kung már a trón előtt állt
és már senki se moccant ellene,
jött Buddha és szelíd virágkezével
intett, hogy a fegyverét tegye le.
– Ki vagy, te jámbor? – ámult el a vad szörny,
akitől a mindenség reszketett.
Buddha felelt: – A béke és a jóság,
s azért jöttem, hogy megfékezzelek.
– Nagyszerű! – bókolt Szun Vu Kung. De Buddha:
– Vigyázz, – szólt – még nem sejted, mit tudok! –
– Te se, hogy én mit! – válaszolt a szörny és
mellét verve mesélni kezdte, hogy
a tejutat kavarja szigonyával,
eldicsekedett, hogyan győzte le
a földet, eget, az állatok és fák
szellemeit, s a halál fekete
könyvét széttépve, hogy lett halhatatlan
s a Titkos Tudást hogy szerezte meg.
– Tizennyolcezer mérföldet repűlök
– mondta – ha csak egy bukfencet vetek,
átváltozom hetvenkétféleképpen
és lehetek millió óriás,
ma már én vagyok a Tökéletesség,
– a Menny Urához fordult – senki más,
– bömbölte – senki nem állhat fölöttem:
legkülönb vagyok, a Trónt akarom! –
És Buddha felelt: – Tied lesz, ha győzöl
még valamin, az én hatalmamon:
mutasd meg, hogy ki bírsz-e törni innen,
túljutsz-e rajtam, – itt a tenyerem:
ha bukfenced kivisz belőle, nyertél,
ha nem, te fogsz engedni énnekem.
Tetszett az alku Szun Vu Kungnak. – Őrült, –
gondolta, – ez a Buddha: a keze
alig nagyobb egy lótusz levelénél,
igazán játék végezni vele,
gyerekjáték, – gondolta és vigyorgott:
– Hát jól van, lássuk: ki győz, te vagy én? –
És felemelkedett a levegőbe
s megállt nevetve Buddha tenyerén.
– Készen vagy? – Készen. – Rajta! – Egyet ugrott
s már messze szállt s eltűnt a szörnyeteg,
és viharzott, mint az ördögmotolla,
úgy hányta, hányta a bukfenceket,
és repült és hömpölygött, mint a szélvész,
mindig gyorsabban, repült, mint a fény,
repült és forgott, át az ős eónok
s csillagködök száz szigettengerén,
repült, a tértől részegen, repült, mint
az időmegállító gondolat,
repült, könnyű győzelmét végtelennel
tetőzni, amit ráadásul ad,
repült, repült, s a Végső Űr határán
egyszerre csak öt roppant oszlopot
látott, amely minden világok végén
vörösen az ég felé lobogott.
Még egy bukfenc, s már ott volt, és leszállt ott,
ahol még nem járt soha senki se,
és lehasalt s fürkészve és vidáman
nézett az érhetetlen semmibe,
aztán felkelt. – Most megyek – mondta – vissza
és én leszek a Mindenség Ura,
de hogy itt jártam, nevemet felírom
ide, a világ őrtornyaira, –
és csakugyan felírta a középső
oszlopra: „Itt járt Szun Vu Kung király”,
s mert a szükség rájött, egy másik oszlop
tövébe még egyebet is csinált,
és indult vissza. Repült, mint a villám,
repült az ürben, mint a néma fény,
repült és forgott, át az ős eónok
s csillagvilágok szigettengerén,
mint az időtlen gondolat, repült most
visszafelé a végtelenen át
és megérkezett és hetykén leugrott
Buddha kezéről s rikoltott: – No hát
ide a Trónt! A világ végén jártam
s ott hagytam a látogatás jelét! –
Buddha ránézett, hosszan, szánakozva,
és felemelte lassan a kezét,
és megszólalt: – Te nyomorult majom, te,
te barbár ész- és erő-szörnyeteg,
azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad
harc s önzés fűti, lebírsz engemet?
Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből?
Nézz ide, nézd középső ujjamat:
„Itt járt Szun Vu Kung…” – itt van; ezt te írtad,
s nézd piszkod, itt, a hüvelykem alatt! –
És Szun Vu Kung, a Tökéletes Állat,
kitől a Legfőbb Trón is reszketett,
látta, hogy minden erőnél erősebb
a türelem s a jóság, s megijedt
és szökni próbált. De Buddha lefogta
s egy hegyet tett rá, kíméletesen:
– Most itt maradsz. Gondolkozz ezer évig,
s ha új szíved lesz, befogad a Menny.

 

 

 

„Ez vagy te!”

Ne sirass, fiam, Szvétakétu! Én se
 
sírok már érte:
nem olyan fontos dolog a halálom.
Semmi se vész el ezen a világon,
egy a lélek és ezer a ruhája
s a valóság csak ez a könnyü pára.
 
Ne sirass, Szvétakétu!
Száz virágból hordják össze a méhek
 
a drága mézet,
száz illatot és száz színt elkevernek,
így találják meg a sokban az egyet:
egy a valóság s ezer a ruhája,
a lélek az egy, ez a könnyü pára,
 
hiszed-e, Szvétakétu?
Folyamok futnak keletnek, nyugatnak
 
és megnyugodnak;
melyik melyik volt, nem tudja a tenger.
Én is megteltem már az örök eggyel:
egy az anyag s minden más csak ruhája,
lelkünk öltözik, ez a könnyü pára,
 
érzed-e, Szvétakétu?
Vágd meg e fügét! Mi van benne? Csak mag?
 
Vágd szét a magvat!
Mit látsz? Semmit? – Ez a semmi a magban,
ez nő meg fává, ez a láthatatlan:
ez a lélek, a mindenség csirája,
ez a valóság, ez a könnyü pára,
 
tudod-e, Szvétakétu?
Eltűnik, mint ha sót teszel a vízbe,
 
de ott az íze:
mindenen átcsap az örök lehellet:
az isten él, az isten A Te Lelked:
ez a valóság, melynek nincs halála,
ez a mindenség, ez a könnyü pára:
 
Ez Vagy Te, Szvétakétu!

 

 

 

Együtt és külön

Egyenruhában vagyok, egyszerű
egyenruhában, mint a réti fű.
Egyenruhában, mint a búzaszem,
kezdem, folytatom s végzem életem.
Az egyenruhás tömeg alkotott,
mindenkihez nagyon hasonlitok.
De bármennyire anyám a tömeg,
magam örülök, magam szenvedek,
ahogy a harmatot s a nap tüzét
minden szálán külön érzi a rét,
vagy ahogy a kiégett földeken
egyenkint hal meg a sok búzaszem.

 

 

 

A sokféle hazáról

Barázdái úgy kanyarogtak
életem körül távoli
gyűrűkben, mint egy óriás agy
fekete tekervényei;
feketén dolgozott köröttem,
hogy legyen arany és gyümölcs:
egyik hazám fekete volt: a
föld volt ő, a fekete föld.
A másik előttem s mögöttem
eltorlaszolta a halált
és ellenséggel és baráttal
az éltető jelenbe zárt,
megfoghatatlan és fehér volt
és átlátszó, mint az üveg:
második hazám az idő volt
és amit adott, a szerep.
És hazám volt a szó, s hazám volt
a nép, mely magyarul beszél,
a nép, az óriási állat,
mely e fekete földön él;
amit mondtam, a nyelvén mondtam,
erőm az ő ereje lett,
sorsát magamba épitettem,
sorsa magába épitett.
S így, meghalva s újjászületve
gőgön és alázaton át
találtam meg végül az élő,
igazi, állati hazát:
a test az igazi közösség,
az idő piros földje ő,
piros húsunkban él az ország,
piros vérünkben a jövő.

 

 

 

Szánalom

Szántalak, ahogy csak szánni lehet,
 
szántalak, hős és nyomorék,
ismertem a szegények kínjait,
 
a betegét, öregekét,
saját sorsom tükre volt a barát,
 
az volt a névtelen tömeg;
most is szánlak még, Ember, de szivemből
 
egyre kevesebb jut neked.
Mért csak magunkra, mért csak rád figyeljek?
 
Csak te mutatod sorsomat?
Szerényebb lettem: nem vagyok különb, mint
 
a füvek, férgek, bogarak;
megsokasodtak a testvéreim
 
s részvétem már nem oly kevély:
Ember, mi vagy te a kínhoz, amely
 
a mindenségbe belefér?
Hiszik és vallják bölcs mestereim,
 
hogy önzés minden élet és
hiszem és vallom (vallom keserűen),
 
hogy minden önzés szenvedés;
hiszem és vallom: mint az ember, épúgy
 
fáj minden, akármit csinál
s a halál még nem az a béke, melyben
 
az anyag munkája megáll.
Milliárdszor milliárd milliárdok
 
fájják tele az életet
és egyiknek sem kevesebb a kínja,
 
mint a tietek, emberek;
az egész élet fáj minden parányban:
 
az egész élet: ő maga;
volna mit sírni akkor is, ha ember
 
nem született volna soha.
Milliárdszor milliárd milliárdok
 
birkóznak örökös csatán
s legalább is istennek kéne lennem,
 
hogy boldog legyek igazán;
de megmondatott: csak a semmi boldog,
 
az, aki mindent megtagad:
megmondatott, barátom, hogy az élet
 
az ördög lázadása csak.
Mit szánjak rajtad, Ember? Magamon mit?
 
Nem szánhatom a kínodat,
legfeljebb, hogy a kín anyját, az önzést
 
megölni, mint én, gyönge vagy,
legfeljebb azt, amit mindenben: azt, hogy
 
vágyad a sírból is kifáj:
azt, hogy a végső kín után is újjá-
 
teremt hóhérod, a halál.

 

 

 

Csak az imént

Csak az imént, csak az imént még
úgy kellett az öröm, a szépség!
oly mohó voltál! nyugtalan!
A sok is kevés: lázadoztál:
mindent szerettél volna… S most már
az is alig kell, ami van.
Csak az imént… Minthogyha tegnap
lett volna… Óh, egyetlenegy nap
és mennyi minden vele hal!
Ébredését még szinte látom
és már itt az este, barátom:
egy napig voltam fiatal!
Be gyors nap volt! Másnak is ily gyors?
Vagy csak enyém e különös sors?
Öregszem és fáradt vagyok.
Kezd fanyar lenni, ami édes,
az idő szép lassan kivégez
s nemsoká mindent itt hagyok.
És ez a legfurcsább: a semmi,
hogy lehet többé sohse lenni, –
ez a legérthetetlenebb:
végső lakójául agyamnak
a nagy csodálkozás marad csak,
hogy voltam és hogy nem leszek.

 

 

 

Tékozló fiú

Mint a fösvény, ha azt látná, hogy olvad,
hogy mint a hó, olvad az aranya,
olyan rémülten nézek az időre,
ami elmult s ami most fut tova.
Mi vagyok inkább, mint ő? Mi jelenti
tisztábban az életet s a halált?
Egy darab idő vagyok, az a tartam,
amelyet a sors a testembe zárt.
Az életem az időm: ez a pénzem,
ez az egyetlen igazi vagyon,
és vagyok, míg tart és én fogyok el,
ha utolsó fillérét kiadom;
mégis szórom, tékozlom szakadatlan
s irtózva látom a vég nyomorát:
minden perccel csak nő a veszteségem
s figyelmeztet, hogy jön a nincs tovább.
Minden perc rámszól: Adj csak össze, vonj ki
s nézd meg, a végén neked mi marad?
Az idő mondja: Nézd csak meg, napodból
mennyi az, ami igazán te vagy?
Gúnyolva mondja: Rablód, tolvajod,
gyilkosod vagyok, – mint halottat a
férgek, úgy fúrja és rongálja tested
a futó percek élősdi hada!
S igaza van: kényszereké vagyok,
majdnem úgy, mint cellájáé a rab.
Szabadság kéne! Gyűlölöm a munkát,
hogy pénzre kell váltanom magamat.
Maga a sors is börtön, s benne hány új
börtön van még! hány ostor megaláz!
Ha elérem is ezt-azt, sírva kérdem:
hány csepp vér ment rá, hány szívdobbanás?
Vérrel és szívvel mérem, mi mit ér,
fogyó életem egyre zsugoribb
s nagyon kell már szeretnem, akinek
önként adok belőle valamit.
Könyv? társaság? Saját munkámra is
alig jut az időmből egy kevés.
Nincs segítség: oly nehéz a robot
és oly könnyű a kétségbeesés!
Meg kell halni… Ha nevetek, ha sírok,
vagy ha nem gondolok rá, egyre megy;
szétmarnak az idő férgei: az
életet csak tékozolni lehet;
tékozló fiú vagyok, mégis az fáj,
ő fáj, aki a kincset bízta rám,
tékozló fiú, – úgy érzem, hogy engem
tékozol el az isten, az apám.

 

 

 

Apa és fiú

Szél, harapd, mard és űzd,
párducként, sárga tűz,
éjszaka, összetörd,
nyílj meg, szirt, víz és föld,
a lába előtt,
kőbaltás gyűlölet,
emeld a fegyvered,
én akarom, magam:
azért, mert a fiam,
büntetem őt.
Ne csak te, gyűlölet, –
te csald meg, szeretet,
hűség és becsület,
induljon veletek
Szent Judás;
nézzétek, tántorog,
most kell a hurkotok:
ki lebír titeket,
isten csak az lehet,
senki más.
Ég és föld, légy tanu,
szent ez a háború,
szent ez a szomorú
próba, az iszonyú
áldozat öröme is:
az apa hírdeti:
vesszenek fiai,
mert csak az igazi,
csak az a vére, ki
győzni tud ellene is.
Szél, harapd, mard és űzd,
párducként, sárga tűz,
éj, törj rá, nyílj meg, föld,
Szent Judás, csókold, öld, –
a fiam ő:
prédátok szabadon,
mégis jön, jön, tudom,
én vagyok ő:
átkait hallom már,
beszakad ajtóm már:
– Itt vagy, így büszke rád
s maga tesz az apád
fejedre koronát,
drága Jövő!

 

 

 

Sors és tömeg

Hódíts! Az egy kevés! Mani-t
megnyúzták és megfeszitették,
mégis csak ördög lett. A szentség
egymaga még nem üdvözít,
se ész, se jóság. Mi a hit,
ha nincs rá megmozdulni hegység?
Tömeget fertőzzön meg eszméd:
a tömeg gyártja a zsenit!
Vagy mondj le róla. S ahogy engem
véd magányom a rengetegben,
légy fa, mely magának virít.
Gyilkosod a tömeg, de rejtek,
jó rejtek is, ha elfelejted,
hogy szánod és hogy undorít.

 

 

 

Különbéke

Ha tudtam volna régen, amit
 
ma már tudok,
ha tudtam volna, hogy az élet
 
milyen mocsok,
nem fütyörésznék most az uccán
 
ilyen vigan:
valószínűleg felkötöttem
 
volna magam.
Régen, mint az álmok tékozló
 
más fiai,
azt hittem, lehet a világon
 
segíteni,
azt hittem, szép szó vagy erőszak
 
ér valamit
s az élet, ha sokan akarjuk,
 
megváltozik.
Minden szörnyűbb, mint hittem akkor,
 
fiatalon,
de, hálistennek, egyre csökken
 
az undorom,
egyre jobban bírom az évek
 
förtelmeit,
és az idő és a közöny már
 
fertőtlenít.
Mert fátylát sorra dobta minden,
 
egymásután,
s harminchárom évem ma átlát
 
minden szitán:
látom, sokkal több a mocsok, mint
 
az ifjukor
sejteni bírta volna bennem
 
valamikor,
látom, milyen rútúl becsapják
 
a baleket,
s hogy a balek azért balek, mert
 
mást nem tehet,
s hogy az ész az érdek rimája,
 
és hogy magát
sugaras hőssé a bitang is
 
hogy költi át,
s ha van is, kézen-közön elvész
 
az ideál,
és hogy nem hozhat egyetértést,
 
csak a halál, –
s mert mindez mégcsak nem is aljas,
 
nem szomorú,
s minden dolgok apja valóban
 
a háború:
úgy nézem, elszánt nyugalommal,
 
az életet,
mint reménytelen lepratábort
 
vagy harcteret.
Ha egyszerre tudok meg mindent,
 
hogy itt mi van,
egész biztosan felkötöttem
 
volna magam.
De valamit a sors, úgy látszik,
 
akart velem:
megmutatott mindent, de lassan,
 
türelmesen:
különbékét ezért kötöttem
 
a semmivel,
ezért van, hogy csinálom, amit
 
csinálni kell,
ezért becsülök úgy egy-egy jó
 
pillanatot,
ezért van, hogy a háborúban
 
verset irok
s a leprások közt fütyörészek
 
és nevetek
s egyre jobban kezdem szeretni
 
a gyerekeket.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]