Csillagok közt

Törvényszék? Én is az vagyok!
S jogomat bár vitassa minden,
ha itt és most és én tekintem:
így forognak a csillagok!
Csillagaim, hová zuhantok?
Hová zuhanok nektek én?
Az irány már csak tünemény
s mérlegeink ingó kalandok.
Függvény lett minden, ami volt;
a titok egyre veti fátylát,
a szem mégis mind több csodát lát,
mert minden törvény elromolt:
egymást bénítják s tologatják
rugalmas terek rácsai
és ezer idő hirdeti,
hogy túlkevés az Egy Igazság.
S ti, vak szabályok, kész igék,
parancsai a látszat Egynek,
szívek, kik sohse sejtitek meg
a szerkezet szerkezetét,
Emberek, ti ítélni mertek?
Tudhatjátok (azt hiszitek?)
mért volt mindaz s mi lehetett,
amit más tett vagy sohasem tett?
Törvényszék? Én is az vagyok!
Nézek magamba, csillagokba,
és ítélek és szánakozva
felmentlek titeket, Vakok.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]