Menekűlni

Csak közelről ne! – Lelkem,
máris mi maradt?
Üldözd a tegnapi, holnapi
sugarakat,
különben örök panasz leszel,
hogy véres zsebelés a világ
egyik fele és a másik
vértelen hiuság.
Csak az igazat ne! – Egyenkint,
az agyakban, talán még lehet;
de ami belőle piacra lép,
mind érdekképviselet.
Mindennél jobb már a feledés
s bölcsebb a jóakarat,
ami itt vagy ott számunkra még
véletlen akad.
Csak semmi hit! – Az észnél
mi nagyobb csoda?
távolibb túlvilág? gyönyörűbb
s félelmesebb babona?
Csak semmi ész! – A hitnek
minden hatalma
szűkűljön össze, mint a világ,
magadra.
Csak hazudni! csak messziről!
Csapd be magad, ahogy tudod!
Szavaidat is értse úgy
mindenki, ahogy neki jobb.
Csak azt mondom, amit életem
meséje mond;
barátom, itt menekűlni kell:
légy hát bolond!
Akkor birod még. Menekűlj,
mindegy, hová:
álmodd magad a jövendő
szárnya alá.
A többi? Szerencse! Az árnyék
már a szívedig ért.
Légy hát bolond, de
tudd, hogy miért.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]