Testünk titkaiból

Amivé ingovány anyagokból az élet
 
gyurta, barátaim, be kár,
hogy olyan tisztátalan és csupasz, mint a férgek,
 
testünk, e rózsaszínü sár.
Bizony megundorít nemcsak egy pillanatra,
 
bármilyen szép és komplikált,
hisz a lét szennyeit szemérmetlen mutatja
 
s még szennyesebben a halált.
Kagylót és bogarat páncél véd; csöndben épűl
a kristály s anyagok örök cseréje nélkűl
 
érik fénnyé a föld alatt.
De születik-e majd, barátaim, a testünk
mocskos titkaiból, születhet-e mibennünk
 
egyetlen tiszta gondolat?
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]