A belső végtelenben

Szellemem néha a test ágyába merűl le
és elivódva, mint a por, mit beveszek,
nézi, bent, szivacsos éjszakába kerűlve,
hol a hús eleven tájai ködlenek,
nézi, kábultan és mélyebben, mint szerelmes
test tudja csápjait titkokba nyujtani,
azt a kegyetlen és örök gépet, amelyhez
parancsait az ész hiába küldözi.
„Állj meg!” kiáltom, és: „Ne fájj!” s: „Tedd ezt!” Hiába,
a vak gép odabent csak zörömböl tovább
és akaratomon belül, magába zárva,
külön törvény szerint él bennem egy világ.
– Utaztál valaha, álmodban, képzeletben,
a vér sodrán, amely mint bolond vízesés
föl és alá kering a tűzpiros erekben?
Jártad a szennyek és csodák utjait? És
értettél valamit? Láttad, hogy ég sehol sincs?
Nézted már villogó, álmatlan agyadat,
a szörnyű üzemet, melynél különb pokol nincs
s melyben töviseit termi a gondolat?
Nézted, hogy indul a betegség ostromodra?
S hogy fú vad trombitát benned a szenvedély?
Láttad, hogy hal a láng keserű füstgomolyba?
Láttad, merre lakik a tündértestü kéj?
S láttad, a villamos és feszült idegekben
hogy futnak idegen parancsok szerteszét,
parancsok, melyeket ha megkap, beleretten
hires, nagy lelked, és érzed, hogy nem egyéb,
nem több akaratod, e dölyfös, hiu szolga,
mint érzékeny lemez vagy néma óralap,
amelyről az erők birkózását szorongva
olvassa, míg lehet, a mérnök öntudat?
Óh, mily titokzatos szövetség, zsarnok állam
a test, melyben a szent, kormányzó kémia
erők és anyagok lüktető mámorában
teremt és alakít, mindennek rokona,
mindenség maga is, – be vad és érthetetlen
és új világ vagyunk, mikor egyszerre, mint
barlangi utazó, a belső végtelenben
parányi szellemünk riadtan széttekint!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]