Te meg a világ

1932

 

 

 

 

Húsz óra mulva

Mikes Lajos halálára

 

I.

Odakint Bécs morajlik, idegen
emberek, millió meg millió.
Bent csönd, és egy halott. Megmérgezett
fülem nem fogja, szemem nem hiszi
az életet, zajt, mozdulatokat:
kísértet minden túl e négy falon.
Itt valami erősebb van, ide
hajolnak bénultan a gondolat
másfele indult sugarai, tört
szárnnyal hull vissza a szem madara
a néma testre. Halott, te vagy Ő?
Lett éjszaka, lett reggel azután:
az első nap. Mint ujszülöttet, úgy
mérünk most, úgy mérjük nagy útadat,
órákkal és napokkal. Igy akar
utólérni lelkünk a léttelen
homályban, de a fürkész képzelet
üresen tér vissza ide, sötét
kamrádba, és a szívbe, mely talán
egyetlen tükröd már: ott él csupán
utolsó kézfogásod melege,
hangod hajlása, s mindaz, aminek
láttunk, Halott, akit hajnaltalan
éjszakájában húsz órányira
sodort már tőlünk az örök idő.
 

II.

De bármi vagy már, bárhol s bármilyen
semmi is, – itt még maradt valami,
ami te voltál: itt van, mereven,
véres ingben s félig meztelenűl
ez a kihűlt test. Néztelek, soká,
szemembe zártam végső mosolyod
és köszöntötte búcsuzó kezem
összekulcsolt kezedet, a hajad
nyugodt ezüstjét s átszúrt szívedet;
s befödtelek és kitakartalak
még egyszer és még egyszer s ujra még,
még, még: hadd lássalak, Halott! Ha fáj,
csak fájjon! most majd meg kell szokni, hogy
kérdezlek és te nem felelsz, feléd
nyúl a kezem s nem mozdulsz, nevedet
mondom és a szó elszáll nyomtalan.
Nézlek, hívlak, de idegeiden
hiába zörget hívó idegem,
hiába kéz, nincs semmi vezeték
szív és szív, agy és agy között. Kinek
beszéljek, ha te már nem válaszolsz?
Hol a barát, ki nem megosztani,
de kész volt vinni a terheket? a
társ hol van? hol a tett? a türelem
s biztos szövetség? hol van bölcs erőd?
Itt vagy, és mi csak siratni tudunk;
itt vagy, magányod megnyitotta zárt
kapuit a végső romlás előtt
s halálodban most felnőtté avatsz.
Még egy nap, és visz vágtató vonat,
még két nap, és beföd otthon a föld,
s majd jönnek órák, napok, évek, és
bennünket vár majd régi gyűlölet
s uj védtelenség, uj gond, uj seb, uj
kisértetek… Még! még! és ujra még!
hadd lássalak még egyszer! mielőtt
kilépek ezen a sötét kapun:
itt még te vagy – te sem vagy – s odakint
olyan magány vár, mint még sohasem.
 

(Bécs, az Alserkirche halottaskamrájában.)

 

 

 

Célok és hasznok között

Forgunk, mint műhelyben a gépek,
mint malomban a kő, kopunk,
s jön végül, bármibe fogunk,
jön a revolver, Duna, méreg.
Így volt mindig. Háboru járja,
szépség s igazság henye kéj,
örűljön, aki él, hogy él:
ez itt célok s hasznok világa!
Barátom, hitnek, akaratnak,
szépségnek és ami vagyunk,
munkálására csak agyunk
és időnk roncsai maradnak.
Nem ami vagy s ami lehetnél,
hanem ha még, mint isteni
fölösleg, maradt valami
benned, mialatt tönkrementél:
akkor kezdődhet csak a többi,
akkor kezdődsz csak te magad,
mikor már minden mozdulat
és vágy és tett emberfölötti.
Gonosz bölcseség ez, de béke,
és az kell. Kétségbeesés,
undor, de béke mégis, és
vak változás hazárd reménye.
Kimerülten, forogva-kopva,
éltem s élek majd, mint a gép,
míg rám nem csukja börtönét
az idő valamelyik odva,
és az se fáj már a szivemnek,
barátaim, fiatalok,
hogy előbb-utóbb, valahogy,
mint én, ti is mind tönkrementek.

 

 

 

Gyermek és bolond

Ki elég bátor hinni, hogy
szükség van a gondolatára?
szépségre, jóra, ideálra?
Csak aki gyermek és bolond.
Nagy a világ s láttuk elégszer:
szépség s igazság ritka vágy,
győz a tömeg s a butaság,
ahogy a tömegen a kényszer.
Mi mégis csak nézünk magunkba,
bár reménytelen ez a munka:
– „Igy szebb lesz!” – szól bennünk a gyermek.
S szól a bolond: – „Más ki segítsen?
Tékozlom magam és teremtek,
magam kedvére, mint az isten.”

 

 

 

Arany

Arany vagyok; minden piciny
morzsám az, minden porcikám;
gyűlölt és kártékony talán;
aranyból vannak bűneim.
Szoborban, műszerben, csatorna
mélyén egyformán lehetek:
öröktiszta lényegemet
nem fogja soha semmi rozsda.
Sok mindent lehet kapni értem;
de aki aprópénzre felvált,
az tőlem már egészen elvált,
mert réz s papir nem töredékem
s én messze járok, más kezén.
– Jól őrizzen meg a szegény!

 

 

 

Új lakásban

A parkettet már legyalulták,
most söprik a forgácsokat;
– bár gyalulnám le én is lelkemet
és söpörnék ki, ami összegyűlt,
belőle minden szemetet!
Milyen üresek még itt a falak,
s milyen tiszták! mint gyermekek
lakatlan lelke… Óh,
készül az új ház, de milyen
lesz benne az új lakó?
Ődöngök a szobákban szerteszét,
barlangban, második emeleten.
Idegen még, de máris az nekem,
mi bogárnak a páncél s ostromolt
katonának a fedezék:
sánc és fedezék: be védtelen
voltam eddig, fázó és meztelen,
s be jó lesz most, csupaszság évei
után e szép, friss falakat
új ruhaként magamra ölteni!
Szép, friss falak, tiszták, üresek,
ma még csak sok rejtett csövetek
mutatja, hogy éltek, a víz meg a fény:
mint tűrő, jóságos tehén
fehér testéből ömlik a tej,
úgy ömlik belőletek is
az élet… S mint a hitetlen a friss
forrásnál, mit Mózesnek a vén
szikla nyitott meg a csodák
legendás idején:
úgy állok én is a csoda előtt:
fényt fejek a falból, vizet, erőt,
élő villanyt a halott
kövek husából: él ez a kő,
s a benne lüktető
kapcsolókat és vezetékeket
valami nem-ismert Közösség
küldte hozzám, hogy életemet
szomszéd sorsokkal összekössék
s vezetve mind (együtt s rejtelmesen,
ahogy a Föld egyszerre vezeti
és egy tengerbe kis és nagy folyóit)
így szóljanak: – Érezd bennünk a lelkek
egyességét, mint tíz ujj érzi egymást,
mikor imára kulcsolódik.

 

 

 

Materializmus

Az uccán néha megállok s riadtan
nézem, amit sohase láttam eddig:
mindenütt új istenek lelke vedlik
és kísértetek járnak az anyagban.
És az asztfalt már nem aszfalt alattam
és lépni már sehová sem merek,
hisz mindenütt rejtett életeket
roncsolok szét ok nélkül valahol
az anyagban, mely értem robotol.
Anyám az anyag, jóságos csoda:
vacogott a fogam a szörnyü télben
és jött a szén, hegyekről jött a fa
s máglyára dobta testét szótlan értem;
és jött a kő és a felhőkbe mászott
s barlanggal vett körül és kivirágzott,
hogy szebb legyen szememnek; s jött a vas
és jön a vas mindennap, kalapács
lesz belőle és szerszám és kovács
és saját magát veri, karjai
nem unják meg házamat tartani
s mások görbülnek, sülnek és kihülnek,
lappá lapulnak, körré kerekülnek,
izzadnak, kopnak, dolgoznak, romolnak,
napszámosai oly örök nyomornak,
mely az állatnál is önzetlenebb;
simúl a gumi autóm kerekére,
ércmadár libben, hogy hátára üljek,
a benzin fölrobban, csakhogy repüljek
és mind a többi, cipőm és ruhám
és bútorom, poharam, ceruzám,
edényem, lámpám, könyvem, olajam
és mind a többi, minden, ami van,
gyorsaságom, kényelmem, gyógyszerem,
mámorom és tüzem és ételem
és rezgő húrok s billentyűk zenéje
jön-jön elém, hogy életem fölélje,
húsomon kívül s húsomon belül
kiigya lelkét és kegyetlenűl
szemétté, ronggyá, undorrá ürítse
a jóságos és nemes anyagot,
mely értem öltött ezer alakot
és nem bánja, hogy förtelembe hal
e földöntúli önfeláldozásban.
Barátaim, hogy tudjak hinni másban,
mint az anyagban? Egyetlen valóság
az anyag s nincs több oly igazi jóság,
mint az övé, ki minden pillanatban
milliószor megalázza magát
hűtlen fiáért, kinek neve lélek.
Az anyag öngyilkossága az élet
s hol lássak szebbet, jobbat hol keressek,
szégyenkezőbb hálával kit szeressek,
mint a türelmes, tiszta anyagot,
akit a pap csak gyalázni szokott
s bántalmazni a tiszteletlen ember,
sosem kérdezve, mért fut, mért liheg,
mért dolgozik hús, föld, fa, érc, üveg,
növények teste, ezerféle vér,
mely valahol s valahogy mégis él,
rejtett gerincek titkos veleje,
testtelen mozgások szent ereje
mért dolgozik érettünk szüntelen,
alázatosan és türelmesen,
mért dolgozik, mondjátok meg, miért:
mért dolgozik a test a lélekért?

 

 

 

Évek

Autónk berregett és én így beszéltem:
– „Hajnalban, délben, alkonyban, veszélyben
jó ez az ut, jó, hogy vezet.
A cél ki tudja hol lehet!
Minden uj tájnak, erdőnek, pataknak
ismeretlen titkai csalogatnak
és bizony magam sem tudom,
hogy ezen a hosszu uton
igazi jó szállással hol fogadnak.”
Az autó futott és én hátranéztem:
– „Minden kisér az elhagyott egészben
s bár elmaradt ezernyi nap,
egy sincs, mely róluk leszakadt,
mert ahogy nagy kanyarban megelőzve
oldalt a láthatár folyton előre
halad és úgy vonul mögénk:
velünk van a mult s a tegnapi utnak
testéből rak ma folytatást az ujnak.”
Lelkemben futott a gép, életemben:
– „Ki járta már be e vidéket, engem?
Hisz én sem ismerem magam
és e földnek sok titka van
s határán túl is uj határ dereng még.
A holnap tája bennem már ma vendég
s azt mondja: Várj! azt mondja, hogy:
Nem az vagyok, ami vagyok,
hanem amit hiszek s amit szeretnék!”
Besötétedett s futottunk az éjben:
– „Mi lesz velünk az uttalan veszélyben?” –
kezdtem, már-már hitetlenűl,
s ekkor láttam meg, hogy belűl
lámpáink egyre ragyogóbbra gyúlnak,
amint megyünk, mind nehezebben,
de gazdagabban s egyre szebben
az ismeretlen éjszakai utnak,
mert már csak mi világitunk magunknak.

 

 

 

Kiváncsiság

Aki hurcoltál összevissza,
kiváncsiság, gyalázzalak?
Tudom, az utnak rám ragadt
miattad sok bogáncsa, piszka,
és mégis: én vagyok a tiszta
s te a lélek szent éhe vagy,
hit fölött és kétely alatt
istent akaró ateista.
Kiváncsiság, éhség, kisérlet,
te vagy bennem az örök élet,
amely mindig uj utra indúl,
s folyton csalódva sem hiszi,
hogy ne volna még valami
érdemes minden eddigin túl.

 

 

 

A belső végtelenben

Szellemem néha a test ágyába merűl le
és elivódva, mint a por, mit beveszek,
nézi, bent, szivacsos éjszakába kerűlve,
hol a hús eleven tájai ködlenek,
nézi, kábultan és mélyebben, mint szerelmes
test tudja csápjait titkokba nyujtani,
azt a kegyetlen és örök gépet, amelyhez
parancsait az ész hiába küldözi.
„Állj meg!” kiáltom, és: „Ne fájj!” s: „Tedd ezt!” Hiába,
a vak gép odabent csak zörömböl tovább
és akaratomon belül, magába zárva,
külön törvény szerint él bennem egy világ.
– Utaztál valaha, álmodban, képzeletben,
a vér sodrán, amely mint bolond vízesés
föl és alá kering a tűzpiros erekben?
Jártad a szennyek és csodák utjait? És
értettél valamit? Láttad, hogy ég sehol sincs?
Nézted már villogó, álmatlan agyadat,
a szörnyű üzemet, melynél különb pokol nincs
s melyben töviseit termi a gondolat?
Nézted, hogy indul a betegség ostromodra?
S hogy fú vad trombitát benned a szenvedély?
Láttad, hogy hal a láng keserű füstgomolyba?
Láttad, merre lakik a tündértestü kéj?
S láttad, a villamos és feszült idegekben
hogy futnak idegen parancsok szerteszét,
parancsok, melyeket ha megkap, beleretten
hires, nagy lelked, és érzed, hogy nem egyéb,
nem több akaratod, e dölyfös, hiu szolga,
mint érzékeny lemez vagy néma óralap,
amelyről az erők birkózását szorongva
olvassa, míg lehet, a mérnök öntudat?
Óh, mily titokzatos szövetség, zsarnok állam
a test, melyben a szent, kormányzó kémia
erők és anyagok lüktető mámorában
teremt és alakít, mindennek rokona,
mindenség maga is, – be vad és érthetetlen
és új világ vagyunk, mikor egyszerre, mint
barlangi utazó, a belső végtelenben
parányi szellemünk riadtan széttekint!

 

 

 

Árnyék

Tóth Árpád emlékének

Egy hosszú-hosszú éve már,
valami titkos akarat
kivette fáradt húsomat
férges kezeidből, Halál.
Egy év. Mégis: jobb, hogy vagyok.
Kislányomat ringatja térdem
s egyre jobban irtózva kérdem:
mi lett volna, ha meghalok?
Egy árny jön, mosolyogva int:
– „Jobb így!” – s látom, hogy jóbarát –
„mint szemétredobott ruhát,
szétrágtak volna férgeink.”
Aztán felsír: – „Fuss! Jaj, hiába!
Megesznek így is, összerothadt
ócska ruhát!…” – és sírva ott hagy
s én nézek üresen utána.

 

 

 

Győztes vereség

Oktalan kín, te, szivemen
mindig maró, keserü sajgás,
amelyen se asszony, se bajtárs
nem enyhitett még sohasem,
halálvágyam, harcoltam eddig,
de most békét kötök veled,
átadom dúlt életemet,
égesd, szabdald, rombold, ha tetszik.
Kígyót is megbűvöl a szem;
nem birtalak kiirtani,
hát most munkádat figyelem,
féreg, bolond sebész, aki
lelkemben sohasem pihensz:
rombolsz, de nem fájsz: érdekelsz.

 

 

 

Testem

Ki vagyok én?
Ami vagyok, alaktalan
folyna szét valami halálban,
de véletlen formát találtam
s most élek külön és magam.
Testem, szegény,
te vagy a teremtő edény,
aki egykor kimeritettél
a semmiből és segitettél,
hogy legyek a sok én közt én is Én.
Ami vagyok,
te vagyok, lábam és kezem,
te vagy a munkás és a hordár,
szegény testem, mindig te voltál
egyetlen szövetségesem,
és ha a sok
nyomorban lelkem megfutott
s nem voltam már csak akarat-roncs,
szétvert gyötrődés, – drága abroncs,
te megtartottál s ma is egy vagyok.
Testem, hazám,
te vagy egyetlen birtokom,
te vagy a földem és az ország,
értem verejtékezik orcád,
sebeid sírva csókolom,
mert igazán
eggyebb vagy velem, mint anyám,
otthon, gép, erő, munka, gyár vagy, –
testem, nyomorult proletár vagy
s ha van, te vagy, csak te vagy a hazám.
Testem, szegény,
a lélek érted mit tehet?
Nagyon önző és gőgös úr
a lélek, de úgy rádszorúl,
hogy fájni sem tud nélküled.
Testem, szelíd
kihasznált állatom, szegény,
akit még én is üldözök,
a sok-sok idegen között
ki sajnáljon meg néha, ha nem én?
Megköszönöm,
hogy tüzes és jeges nagy útban
szolgáltál és adtál ruhát
és annyi ezer éjen át
vigyáztál rám, amig aludtam;
megköszönöm jóságodat,
hogy a robotok s hadak élén
jártál, míg pára lelkem élt,
és siratlak, hogy mindezért
oly rútúl fogsz bünhődni a végén.

 

 

 

Ketrec

Az egyik szól: – „Oly szép a hegy!”
A másik: – „Nézd, üvölt az utca!”
– „Légy szabad, alkoss!” – hív a munka
s az ember robotolni megy.
Mint csodálatos szerető,
csalogat a világ szerelme:
hangok, százfelől keveredve,
hivnak, más népek, más idő.
Sok a szép s az élet egyetlen;
aki választ, lemond; keretben
tördeli lelkünk szárnyait.
Óh, túlkicsiny ketrec a test
és mire elég volna, ezt
az egy kicsit is elveszik.

 

 

 

Halálfélelem

Ha más nem, a halál (mondottam sokszor én is)
a halál megsegít s végre nyugalmat ad.
De most az álom is ijesztő kábulat
és nem tudom, milyen idegen cél felé visz.
Sintér hurcolja így a leütött kutyát,
mely már sírni se tud, nemhogy visszaharapna;
fekszem, nagy ájulás zuhant az akaratra,
és rossz, hogy mint a sír, oly vízszintes az ágy.
Lassan izekre szed a magány és sötétség,
már külön dolgozik agy és szív és tüdő
s nyugodt ütemüket megrontva egyre nő
minden tagomban a didergő testi kétség.
Jaj, nem meghalni még! Minden kacérkodás
lehullott rólam és már csak élni szeretnék!
hisz én nem mondtam el, nem tettem eleget még!
még kell az öntudat! mert ki tudja, ki más
végzi el mind, amit magamért és magamnak
akartam, kezdtem… Óh, nem lehet, hogy csak úgy,
oly könnyen muljak el, mint fény a kialudt
körtében, amelyet két ujjal lecsavarnak!
Jaj, irtózatos ez, hogy meg kell szünni, és
nem amikor magunk parancsoljuk magunknak!
Ágyútűzben, mikor vad hősök meglapulnak,
még mindig van remény s lehet menekülés,
de élni, egy kicsit, végtelenben a véges:
itt biztos igazán, hogy vagyunk bábjai
valami vén, beteg akaratnak, aki
élvezi, hogy teremt s élvezi, hogy kivégez.
Mit akarsz, nyomorult? Tudom, nagy már a fa,
melyben gonosz eszed építgeti koporsóm;
fojtó két kezedet torkomra zárva hordom
s nem menekülhetek előled sehova:
szálljak bár berregő tündérerejü gépre
déllé téve megint az alkonyi napot,
hosszú árnyékkezét kinyujtja cinkosod
utánam, az idő, s visszavisz börtönébe.
Mert olyan csata ez, hol csak egy bukhat el,
verseny, hol az uszó nem jut el soha partig, –
s így megyünk tönkre mind, ahogy a test hanyatlik,
s egyre több a salak bennünk, a súly, amely
lehúz, – a nagy eget lelkünk ragyogva szántja,
még bízunk, akarunk, s egyszerre, mint bukott
csónakok, merülünk, s roncsunkra rázuhog
győzelmesen a föld fekete óceánja.

 

 

 

Ébredés

Mintha puha üvegtenger alatt
teljes sötétben úszna valaki.
Mély s halk orgonaszó borzong elő;
ki hallotta a kezdetét? Puha
bokrokat ébreszt, lépcsőket rak, és
megy, mint tompult fény. Vele megy a víz,
ágaskodik. Alatta meztelen
búvár mozdul. Vagy hulla? Különös
kezek tolulnak és a jó, meleg,
nagy zsibbadásból zúgva emelik
az ájult testet egyre hűvösebb
pillanatok s tájak felé. Hová?
Valaki nézi s azt kérdi: hová?
Valaki nézi, nagy szem, testtelen,
és vele száll, aggódva, fölfelé.
Föl! föl! Hová? Parafát dob föl így
az örvény. Vissza! mért akarsz megint
megszületni? Már régi, ismerős
hangok is hívnak fentről. Vissza! De:
Csak pár tempó még! Ki volt az? A nap
ide besüt már. Törd át börtönöd
roppant szempilláját! Tiz méter! Öt!
Még egy! Óh boldog börtön! Iszonyú
csattanás, uj csönd, és felébredek.

 

 

 

Két sárga láng

Este, ha lámpám lecsavartam
s lehunyom fáradt szememet,
két sárga láng még ott remeg
múló emlékül az agyamban.
Mint nap, mikor a láthatár
fölött már csak a képe száll,
úgy mennek, olyan haloványan
s egyszer csak észrevétlenűl
eltünnek és én egyedűl
maradok a belső homályban.
Hol vagytok, fénylő vándorok,
tükrös mélyemben merre jártok?
Biztos, hogy majd visszataláltok?
Milyen tengerbe szálltatok?
Vagy visszabujtatok, halódva,
mint mécses lángja a kanócba,
s ez a halál? – Bezárt az éj,
nincs része bennem a világnak
s belül, mint fülledt, szomju tájat,
öntöz folyóival a vér.
S visz a sötét. Egy pillanat csak.
Kettő. – Mi az ut és ki mér?
Három. – Minden egymásba fér.
Négy. – Nem mozdultunk egy tapodtat.
Öt. Egy. Hat. – Várj! – Hét. Egy. – Mi az?
De hisz itt minden ugyanaz!
Föl! Nincs értelme! Vissza innen!
De ut és szám most körbe áll,
aztán megalszik a homály
és most már többé semmi sincsen…
…Semmi. – Vagy mégis? – itt – De nem,
utoljára nem erre jártam!
Valami történt közben! Álltam –
s két láng – és semmi értelem!
Valami történt szakadatlan
és csak most kezd mulni agyamban
az éjszakányi pillanat:
Ajtót! Hivnak! Vendég jön! Erre!
Két sárga láng csap a szemembe
és ablakomban áll a Nap.

 

 

 

Testünk titkaiból

Amivé ingovány anyagokból az élet
 
gyurta, barátaim, be kár,
hogy olyan tisztátalan és csupasz, mint a férgek,
 
testünk, e rózsaszínü sár.
Bizony megundorít nemcsak egy pillanatra,
 
bármilyen szép és komplikált,
hisz a lét szennyeit szemérmetlen mutatja
 
s még szennyesebben a halált.
Kagylót és bogarat páncél véd; csöndben épűl
a kristály s anyagok örök cseréje nélkűl
 
érik fénnyé a föld alatt.
De születik-e majd, barátaim, a testünk
mocskos titkaiból, születhet-e mibennünk
 
egyetlen tiszta gondolat?

 

 

 

Cigarettafüst

Két akarat, két tett, az éber ész
két villanása közt piciny szünet,
tán lankadás, tán előkészület:
a tetszhalott percben szélrezzenés,
mely a tüdő szivacsbarlangjait
gáztámadásként elönti s a jó
meleg hús mélyét, szelid riadó,
nyugalmából fölveri egy kicsit.
A tömjéntől ördögök megszaladnak:
a semmitől irtózva csöndesen
cigarettázom s halkan nevetem,
hogy e kis füst, kék öncsalás, akármi,
tartalmat ad egy üres pillanatnak,
melyben nem tudnék semmit sem csinálni.

 

 

 

Magány

Mint héjj az almát, borít a magány,
körülkerített és szólt: „Ennyi vagy!”
Hordom az élet bőrét, burkomat
s látom, mindenki páncélt hord magán.
A mindenségből furcsa kivonat:
millió véletlenből összegyűltem,
de már megszületve elkülönűltem
s most magány vagyok s uj magányra mag.
Gyümölcs vagyok, magamban, idegenben.
Ugy vénülök, mintha kis életemben
át kéne élnem az egész világot.
Nap, föld, eső voltam, most alma, várok:
várom, hogy a halál kezébe vesz
s lehámozza rólam az életet.

 

 

 

Gyanakvás

Hitetlenebbűl mint Tamás
saját ujjamra is gyanakszom;
hagyjatok el, már ne zavarjon
öröm és semmi látomás.
Én már csak a rosszban hiszek,
s hogy minden mögött ott a rosszabb;
jönnek csapdái uj gonosznak,
csak még nem látja szemetek.
Magány, ki védsz, sorsom magánya,
mozgó buvárruhám, – a lárma
s a tett kivül van rajtad, és
kedv, hit s a többi odakint
oly idegen nekem ma, mint
egy mesterséges tévedés.

 

 

 

Szigeten

Ki miért küzd és mit tanít
engem többé nem érdekel,
oly megkinzottan hagytam el
korom szemeit s füleit.
Túlkorán túlsok túlközel
jutott hozzám s megundorodtam.
Maradjon minden úgy, ahogy van,
szivem a jobbért nem perel.
Csöndes remete lett a harcos;
köztetek járok, de utamhoz
nem akárkinek utja hajlik.
Megjön az én időm is; addig
őrzöm egyetlen életem,
magamban, mint egy szigeten.

 

 

 

Harminc év

Nem vagyok kész? vagy összedőltem?
A szeretet s a gyűlölet,
melynek száz keze épitett,
alszik vagy meg is halt köröttem.
Ki javítja meg, ami gyenge?
Talán nincs is rajtam födél,
hisz túlsok az eső s a tél
nagyon is bejár életembe.
Sötétben nézem magamat:
valami mindig törik-omlik.
Tégla? üres dísz? – nem tudom,
de tanulságnak megmarad,
hogy az épülő ház s a rom
egymáshoz mennyire hasonlít.

 

 

 

Majd

Majd téged is elhagy a feleséged,
majd megcsal a barátod, szeretőd,
majd ágyba mégy te is éjfél előtt,
ha csontod, tüdőd, ideged elégett.
Utólér minden: szemed gyönge, de
agyad, fúró, mind mélyebbre jut el,
mindent elérsz és már semmi se kell,
semmit se érsz el s minden kellene.
Amikor megszülettél, valaki
elindult, ellenséged, s követi
tünt napjaid lábnyomát mindenütt;
soká nem láttad, észreveszed egyszer,
futsz, elfáradsz, vársz, gondolkozni kezdel
s már nem is bánod, amikor leüt.

 

 

 

Felirat

Menteni, menteni, megmenteni!
Könyörögni az istennek, aki
megúnta örök trónját, ingatag
angyaloknak, hogy le ne bukjanak,
visszaszegezni hulló csillagot,
mosni a felhőt, ne fogja mocsok,
látni a rosszat: nincs semmi szilárd:
és mégis akarni az ideált:
Óh lelkem, be nehéz! s mint vád, ijeszt,
hogy sírodon ez volna jó kereszt
 
és felirat:
„Nevesd ezt a boldogtalant, aki
hitetlenül is próbált tartani
egy isteni és álmodott világot,
amelyben minden pusztulásra vágyott.”

 

 

 

Tehetetlenűl

Mennyi vágy volt, hit, cél, titok,
s mind sorban hogy levetkezik!
Minden nő meztelen.
Így szebb? így igaz? Kedvtelen
nézem az elfogyó napot
s ami következik.
Elég, hogy a szemeim élnek
és néznek messziről, világ.
Az ifjuság szép butaság
s érése után szívnek-észnek
siratja a leleplezésnek
nem sejtett bosszuját.
Elrontott a kaján varázsló
mindent, ami volt s ami lesz.
Tudom, mi mi, és hogy a nagy
titok örökre az marad.
Uj vágy, uj hit, ujszinü zászló?
Játék, fölösleges.
A tudás unalom: az újat
csak a kezdet találja ujnak
egy darabig;
mindenkiben fölkél a nap,
de mindent csak az alkonyat
mutat meg egy kicsit.
Folytatni? Munka, nők? – No és?
Nem több, amit cserébe ad
érte az életünk?
Megszégyenült és nem marad
többé velünk
az üdvözítő tévedés!
Élni lelkemnek semmi kedve,
olyan beteggé gyógyitott
már az idő.
Sokat gondolok két gyerekre:
furcsa, hogy nekik én vagyok
a biztonság és a jövő.
Ők hessegetik a halált
rólam. Majd csak lesz valami.
Tehetetlen nyit a virág.
Néha megráz a fekete
düh. Aztán? Ej! Ki kellene
a csillagokat oltani.

 

 

 

Útrakészen

Igy jó, csak tűnjetek, remények,
hasznosak a sujtó kezek,
rúgj meg, barátom, – hadd legyek
minden ütéstől csak keményebb.
Tudom már végleg gyöngeségem
s köszönök minden árulást,
köszöntök minden uj csapást,
a mely a kovács sors kezében
mégis keményre kalapál.
Lassan könnyű lesz a halál.
Túlságosan szerettem élni,
ezért volt oly nagyon nehéz
eleinte a szenvedés,
ezért kellett mindig remélni.
De már mindent végigbetűztem,
mindenkiről tudom, mit ér,
uj lelkem készűl most, acél,
nagy pőrölyök alatt, a tűzben.
Nem kell, hogy magam verjem-üssem,
elég kéz kalapálja lelkem:
undor s közöny rajta a zár,
a csönd hűs tengermélye vár,
kiváncsiságomat megöltem
s acélkoporsómban kinyúlva
süllyedek, páncélos halott,
a magányba, hol alhatok,
s szememet nem nyitom föl ujra.
Örvendj, lelkem, ha bántanak,
örvendezz és készűlj az utra.

 

 

 

Jégesőben

(Igazság, hol a hatalmad?)
Botozza a tájat
a jégeső.
Mit tiszteljek rajtad?
Sebeim fájnak:
gyűlöllek, Erő!
Mint tűz a vizet kénytelen
gyűlölni: ha szembekerűl
velem a világod:
gyűlöllek, ahogy az értelem
gyűlöli, érdektelenűl,
csak mert van, a butaságot.
S még jobban is: én a lélek
és az ész fegyvereivel
előtted semmi vagyok:
gyűlöllek, mint a féreg
a talpat, amely
rátaposott.
Mert rámtapostál, vak erő,
hatalom, butaság,
tömeg;
mint termő tájat a jégeső,
botoztad és botozod tovább
az életemet.
Dühből tiporsz? mulatni? vakon?
Ha pusztulok miattad,
mindegy nekem.
Hol az igazad, Hatalom,
s Igazság, hol a hatalmad?:
én már nem kérdezem.
Én már tudom, pusztulni kell,
s mondom mindenkinek:
– Rajtad a végveszély,
téged már semmisem érdekel
s nem fontos senkinek,
hogy élj.
Talán csak most, talán csak itt,
de aki jobb, aki különb,
kitaszított fiú;
próbál a jámbor egy kicsit,
hisz, rajong, elborzad, dühöng,
aztán lesz szomorú.
Mit, szépség? egek éneke?
A dísz, mely kente-fente
a felszínt, oda van;
haszon a világ lényege
és aki gyenge,
maga van.
Mint én. – Sötét lett.
Fáradt vagyok.
Mit akartam még mondani?
Kár volt ezért is. A féreg
hallgatni fog:
rálépett valaki.
Gyűlölet, hol a hatalmad?
Te is elhagysz? Persze. Unottan
kopog a jégeső,
s végül a csönd marad csak,
ahová visszahozhatatlan
visz az idő.

 

 

 

A bolond kezei közt

Vak kezei néha
csupa jóakarat,
nem tudja, hogy összetör,
amikor simogat.
Mi vagyok neki?
Zsákmány? dísz? drága gond?
játéka? vagy étele? – Lepkét
fogott a bolond.
Bolond hatalom
és óriás;
sors, élet, idő:
neve, keze száz.
Neve: minden, ami
nem mi vagyunk;
keze: minden, amit
nem akarunk.
Forgat a bolond, nézeget
és csavar ide-oda;
bent régmúlt századok árnya jár
vagy még a bestia;
a sok titok, amiből a jelen
kint és bent összeállt,
szerkezetemben működik
és figyeli magát.
Forgat a kiváncsi százkezű
és út se be, se ki;
törnek, rángatnak, tiltanak
a bolond kezei,
s mint gyermek törli a lepkeszárny
szivárvány-mosolyát,
szörnyeteg ujjára tapad
rólam az ifjuság.
Romboló kezek mindenütt,
pénz, munka, szerelem;
hány kéz szed szét és hány parancs
rendelkezik velem!
Kezek szélvésze motollál
örvényt körém:
mind préda vagyunk
s ki lehet szökevény?
Te, Iszonyú,
te akarod így?
Megtesszük mind, amit akarsz,
akárhogy undorít.
Kezem-lábam kitépve:
így tetszem? Igy se? Csak
nem értesz hozzám? Vagy talán
élvezed a kínomat?
Év, évre, cibálnak
idegen erők,
együtt, külön, össze-vissza,
sirók, nevetők;
év-évre lassan pusztulunk
gonosz ujjaik között,
nem tudva azt se: ki bolond
van e sok kéz mögött?

 

 

 

Egyetlenegy vagy

Nem! Semmiért!
Az életet?
Se aranyért, se ingyen!
Nem! Senkise! Mért?!
Nem akarhat ilyet
igaz isten.
Ez vagy, ez a test, mely
mint szent kerítés
őriz örökké;
s értsd meg: csak egyszer!
csak most! csak itt! és
sehol soha többé!
Soha! – megtanúld.
Csak most! – ne hallgass
őrültek szavaira.
Bármily nyomorúlt
vagy is, te vagy csak
életed ura.
Irtóztató
magány a harcod
idegenek között;
élj, ha ez a jó,
halj meg, ha az jobb:
nincs senkihez közöd.
De vigyázz: parancsok
öklöznek előre
könyörtelen;
s te mégy, hogy a zsarnok
másnak belőle
haszna legyen?
Meghalni? Ember!
Hogy másnak öröme
s eszköze légy?
Ne felejtsd, ami fegyver
van ellene,
mind szent s a tiéd!
Soha! – Számkivetett vagy,
de úr, ne felejtsd el!
Kívüled semmi sincsen:
egyetlenegy vagy
egyetlenegyszer
s oly árva, mint az isten.

 

 

 

Pária

Lábam, ne mozdulj sehová,
fordul a föld még talpad alá.
Értünk hegy s tenger maga jön el
s boldog lesz, hogy bennünket emel.
Kezem, ne nyúlj most semmi után,
szivem, ne bolondúlj senki után,
király vagy, koldus a földeden,
de kész már benned a győzelem.
Vigyázz, pária, büszke légy,
tűrj, várj, te így is többre mégy,
te megcsinálod, mit más csak akar,
és fiatal vagy még, fiatal:
mindent, ami jó, ami szent, ami szép,
mit most csak a kisértő hoz eléd,
mindazt, ami még csak szánalom,
mindazt, ami kellene már nagyon:
mindazt neked őrzi a távol idő
s kincsekkel térdel eléd a jövő,
csak bírd a sorsot, a mai nyomort,
s lelked a vágyban el ne pazarold!

 

 

 

Ne magamat?

„Ne magadat!… Az Ember
sorsa kicsi,
ma nagyobb jajra tüzesek
a világ sebei,
rád is kíváncsi lesz az idő
holnap vagy holnapután:
mit akarsz most, Egyetlen Ember?
Hallgass, magány!”
Nem hallgatok! A nagy is
csak sok kicsi.
Hát nem mibennünk fáj a világ,
ha vannak sebei?
Már roskadok, s egy terhemet is
ki veszi, ki veszi le?
Mi közöm az olyan világhoz,
amelynek hozzám nincs köze?
Mi nékem a világ nélkülem?
És ha egy pillanat
tud tetszeni még, csók, őszi táj
vagy ezüstlábú patak,
vagy akármi még, ha akármi e dúlt
időben öröm nekünk,
egy jajt csittít el a sok közűl
becsukódó sebünk.
De hol az a csók? az a feledés?
szépség, akármi, hol?
A pénz, amiért megdolgozunk,
bosszút áll, mint a nyomor:
szélcsönd, szabadság ingyen a
szegénynek sose jár
és napról-napra jobb barátom
lesz a halál.
Láncban, fulladva, romok alatt
építem az eget,
nő az undor, fogy az erő
és fogy a szeretet.
Banda a világ, banditák
az öklök és az agyak;
van, aki bölcs és jót akar,
de mit ér, ha vak?
Ne magamat? De! Magamat!
Mindenki magát!
Nem magamért, mindenkiért
siratom én a magányt.
Magad vagy, Ember, a hadsereged,
és a harc rémületes;
undorodj s halj meg, tiszta szív,
de míg bírsz, védekezz!

 

 

 

Az Egy álmai

Mert te ilyen vagy s ők olyanok
és neki az érdeke más
s az igazság idegállapot
vagy megfogalmazás
s mert kint nem tetszik semmi sem
s mert győzni nem lehet a tömegen
s ami szabály, mind nélkülem
született:
ideje volna végre már
megszöknöm közületek.
Mire várjak még tovább, a jövőt
lesve alázatosan?
Fut az idő, és ami él,
annak mind igaza van.
Én vagy ti, egyikünk beteg;
és mégse nézzem a fegyvereket,
hogy szeretet vagy gyűlölet
közelít-e felém?
Ha mindig csak megértek,
hol maradok én?
Nem! nem! nem bírok már bolond
szövevényben lenni szál;
megérteni és tisztelni az őrt
s vele fájni, ha fáj!
Aki bírta, rég kibogozta magát
s megy tőrök közt és tőrökön át.
Ketten vagyunk, én és a világ,
ketrecben a rab,
mint neki ő, magamnak én
vagyok a fontosabb.
Szökünk is, lelkem, nyílik a zár,
az értelem szökik,
de magára festi gondosan
a látszat rácsait.
Bent egy, ami kint ezer darab!
Hol járt, ki látta a halat,
hogyha a háló megmaradt
sértetlenűl?
Tilalom? Más tiltja! Bűn? Nekik,
s ha kiderűl!
Bennünk, bent, nincs részlet s határ,
nincs semmi tilos;
mi csak mi vagyunk, egy-egy magány,
se jó, se rossz.
Rejtőzz mélyre, magadba! Ott
még rémlik valami elhagyott
nagy és szabad álom, ahogy
anyánk, a végtelen
tenger, emlékként, könnyeink
s vérünk savában megjelen.
Tengerbe, magunkba, vissza! Csak
ott lehetünk szabadok!
Nekünk többé semmit sem ad
ami kint van, a Sok.
A tömeggel alkudni ha kell,
az igaz, mint hamu porlik el;
a mi hazánk az Egy, amely
nem osztozik:
álmodjuk hát, ha még lehet,
az Egynek álmait!

 

 

 

Menekűlni

Csak közelről ne! – Lelkem,
máris mi maradt?
Üldözd a tegnapi, holnapi
sugarakat,
különben örök panasz leszel,
hogy véres zsebelés a világ
egyik fele és a másik
vértelen hiuság.
Csak az igazat ne! – Egyenkint,
az agyakban, talán még lehet;
de ami belőle piacra lép,
mind érdekképviselet.
Mindennél jobb már a feledés
s bölcsebb a jóakarat,
ami itt vagy ott számunkra még
véletlen akad.
Csak semmi hit! – Az észnél
mi nagyobb csoda?
távolibb túlvilág? gyönyörűbb
s félelmesebb babona?
Csak semmi ész! – A hitnek
minden hatalma
szűkűljön össze, mint a világ,
magadra.
Csak hazudni! csak messziről!
Csapd be magad, ahogy tudod!
Szavaidat is értse úgy
mindenki, ahogy neki jobb.
Csak azt mondom, amit életem
meséje mond;
barátom, itt menekűlni kell:
légy hát bolond!
Akkor birod még. Menekűlj,
mindegy, hová:
álmodd magad a jövendő
szárnya alá.
A többi? Szerencse! Az árnyék
már a szívedig ért.
Légy hát bolond, de
tudd, hogy miért.

 

 

 

Bolondok

Menjetek máshoz vigaszért!
Paphoz! Nőhöz! Akárhova!
Aki itt még örülni tud,
hazug, gonosz vagy ostoba.
Nektek öngyilkosság, ami
nekem céltalan nyugalom:
mindent tudok és tűrök és
 
unatkozom.
Hogy más is voltam, nem segít,
hogy más is leszek, nem vigasz;
hogy tisztább voltam, tévedés,
hogy tisztább vagyok, az is az.
Nekem minden egyforma már,
s hogy az élet hogy múlik el,
a másé vagy a magamé,
 
nem érdekel.
Magányom koronás ura,
mint minden féreg, vagyok én;
nem több, mint amit megeszek,
az állat, vagy a rab növény.
Király vagyok, alázatos,
ki díszeit és rongyait
becsülni vagy szégyelni nem
 
méltóztatik.
Világ szive, Nap, vén bolond,
mindennek te vagy az oka!
Te szültél! te mozgatsz ma is
mindent buzgón ide-oda!
Elnézem kis játékaid
és azt mondom: Jó lesz, ha már
társad, az a másik bolond,
 
bennem megáll.

 

 

 

Politika

„Mily gyönyörű a szenvedés!
A lemondás milyen hatalmas!”
– Meg fogod únni, s leszel aljas;
a mi erényünk itt kevés.
Mit, szépség?! Háború jön ujra,
háború mindig: tenni kell!
Egy perc, és áruló leszel,
vagy az se, csak egy buta hulla.
Már itt a szörnyeteg. Utálod?
Vele vagy ellene! Magányod
barlangját kard kutatja át.
Lemondás? Nincs! Az üldöző
nem mond le rólad! s a jövő
azé lesz, aki bestiább.

 

 

 

Mint ti

„Önzésed fáj, a hiuságod!”
– mondtátok s korbácsoltatok;
aztán az én kezem fogott
ostort magamra, s visszavágott
rátok is, mert a tisztaság
gyermekhitében így akartam
büntetni bennetek s magamban
az ember nevű bestiát.
Hol vagy már, égi akarat?
Nem bűn s nem bűnös semmi, senki.
Önzésem? Az is én vagyok!
Megkoronáztam magamat:
király vagyok! és kutya! mint ti,
akik most meghallgattatok.

 

 

 

A Párt válaszol

Ember, hogy ne légy csupaszon,
erőidre és terveidre
láthatatlan páncélt terítve
valaha még védelmet adtak
neked is a legfőbb hatalmak,
a hiuság és a haszon.
Most itt dideregsz csupaszon.
A hiuság, amért megölted,
magával vitte az erődet,
s mert haszna nincs semmi igaznak,
ami maradt lelkedben, az csak
az érdektelen szánalom.
Én is így látok, csupaszon.
De nekem semmi az igazság:
járom a nagyobb érdek utját.
Csak az megváltó, aki használ!
Te nem mozdulsz? Nem is akarsz már
segiteni a barmokon?
Akkor mégse vagy rokonom.
Te! te kívül vagy a világon!
Nem is nevetsz a butaságon!
Nem is lázadsz ellene! – Ember,
most már tudom, hogy idegennel,
az undor és az unalom
magányával vitatkozom!
Ki kellett volna oltanod rég
az életedet, s hogy birod még,
azért birod csak bizonyára,
mert tudásod képmutatása
eddig megvédett utadon.
Vigyázz! Készítem ostorom:
mert gyenge vagy a hitre, tettre,
mert nem figyelsz az emberekre,
mert érdektelen vagy, beteg vagy,
mert igazság vagy, szörnyeteg vagy
s számodra nem lesz irgalom!

 

 

 

Tűzbe és fegyverbe

Megtérést kívánok magamnak és
mindenkinek.
Óh, ha lohasztaná a szenvedés
szomorú
testemben a lobos életet!
Ha ujrakezdeni lehetne! vagy a kínt,
a sok tévedést kitörölni, mint
aszpirinnel a tegnapi
főfájást! Óh, ha lehetne
még egyszer egybe-
ölelni, amit szétszakitottam,
s becsukni, amit kinyitottam,
a gyűlölet
nehéz kapuit, s kiirtani
a mérgeket és ellenmérgeket,
melyek most fekete
éveimben táboroznak, pokoli
seregek urai,
s nem törődnek vele, hogy az örök
hadjáratok s hitvány pörök
sivárságában az egész
szent örökség elmegy, a vetés
felpörkölődik, a nép s a föld
elsorvad, és fiatal
életünk tűzbe és fegyverbe hal.

 

 

 

Fiatalokhoz

 

I.

Neked ez se jó, neked az se jó,
kutya lélek.
Csak tudnám legalább, mit akarsz,
csak ismernélek, értenélek!
Én megnyugodnék, de te morogsz,
tiltakozol!
Az a gyerek vagy, az a hű akarat,
aki voltam valamikor.
Az a tiszta hit, az a régi gyerek,
csupa mocsokba lát.
(Igaza lehet; de megéri, hogy
így marja miatta magát?)
Igaza? biztos? – kérdik a Bölcs
szörnyű szavai:
Mindenkinek csak az igaz,
ami hasznos neki!
Alkudj meg és élj, ez is elég,
bolond gyerek!
Ne sírj; s ahol mindenki vak,
hunyd be te is a félszemed!
 

II.

Nem! nem! nem lehet abbahagyni!
Folytasd te a versemet,
ne hallgass, vádolj, tiltakozz,
te régi gyerek!
Csak fájj, csak sírj! Fegyver a sírás,
fegyver, míg nincs egyéb;
sokan fájtok ma, fiatalok,
kiknek az alku nem elég.
S ha gyenge, ha szörnyű és ha mese
az igazság, az se baj.
Ti más is vagytok: erő! idő!
S az idő mindent kicsikar!
Lelkem, hű őröm, meg akar
lopni az élet:
vigyázz, fülelj, rázd láncod, ugass,
lelkem, te kutya lélek!

 

 

 

Hazám

Nem faluba, nem Budapestre
és nemcsak magyarnak születtem,
fél Földre süt a nap felettem,
fél Földdel együtt fed az este.
Tanítóm minden, ami él,
apám a mult egész világa
s addig terjed hazám határa,
ameddig az agyam elér.
Nagyon szegény, ki büszkeségét
más érdeméből lopja ki
s ripacsként a mellét veri
azért, ami helyette érték:
én azt szeretném, ha hazám,
e föld, hol mindent, ami ember,
vágytam példázni életemmel,
lehetne egykor büszke rám.

 

 

 

Tao Te King

Pusztul, ami csak egy; vak, aki egynek
 
lát valamit;
védelem kell védtelen életednek,
 
s védekezik.
Gyöngeséged páncélt izzad magára,
 
mint a csiga;
száz karddal jár benned előre-hátra
 
minden vita.
Utak sara, vágyol a messzeségbe,
 
s bár itt maradsz,
felkapaszkodol a tipró kerékre
 
s vele szaladsz.
Olyan szennyes vagy, hogy neked a legszebb
 
a tisztaság
s aki nem olyan, mint te, az se vethet
 
követ reád.
Minden erényed bűnben született és
 
bűn lesz megint,
de az akkordba a sokféle zengés
 
viszi a színt.
Kiépited magadból, mint a számok,
 
a végtelent,
és mert csupa rendetlenség vagy, álmod
 
s urad a rend.
Nevetve cáfolsz, hogy cáfolva hidd el,
 
amin nevetsz;
igaz egész csak ellentéteiddel
 
együtt lehetsz.
Egész életed leplez és leleplez,
 
de odajut,
odafut mégis, lassan, így, szivedhez
 
az Igaz Ut.

 

 

 

Rigvéda

Nem volt semminek nemléte, se léte,
nem volt levegő és fölötte kék ég.
Hol volt a világ? Mi takarta, védte?
Hol volt a magasság és hol a mélység?
Az élet még nem vált el a haláltól,
egymásban pihent a nap és az éjjel;
lélegzés nélkül lélegzett magától
az Egy, és magányát dobogta széjjel.
Fekete volt minden, mint mikor éj van,
az idő csak készülő óceán volt;
s ekkor az Egy, mely ott aludt a héjban,
áttüzesedett s burkából kilángolt.
Megszületett a Szerelem, a lélek
magva és ura minden ösztönöknek;
nemlétig érő gyökerét a létnek
ma is a vágyban keresik a bölcsek.
És mikor a rend a határt kiszabta,
mi volt alul? és mi került fölébe?
Itt vak álmok, ott erők forradalma,
lent bomlás, fent a formák büszkesége.
Megtudtak-e mást is, akik kutatnak?
A titkokat bejárni volt-e szent ész?
S ha istenek is csak azóta vannak,
ki mondhatja meg, mi volt a teremtés?
Ő, akitől van, aki a világra
őrködve néz, aki a maga őse,
Ő, aki csinálta, vagy nem csinálta:
Ő tudja! tudja! – Vagy nem tudja Ő se?

 

 

 

Csillagok közt

Törvényszék? Én is az vagyok!
S jogomat bár vitassa minden,
ha itt és most és én tekintem:
így forognak a csillagok!
Csillagaim, hová zuhantok?
Hová zuhanok nektek én?
Az irány már csak tünemény
s mérlegeink ingó kalandok.
Függvény lett minden, ami volt;
a titok egyre veti fátylát,
a szem mégis mind több csodát lát,
mert minden törvény elromolt:
egymást bénítják s tologatják
rugalmas terek rácsai
és ezer idő hirdeti,
hogy túlkevés az Egy Igazság.
S ti, vak szabályok, kész igék,
parancsai a látszat Egynek,
szívek, kik sohse sejtitek meg
a szerkezet szerkezetét,
Emberek, ti ítélni mertek?
Tudhatjátok (azt hiszitek?)
mért volt mindaz s mi lehetett,
amit más tett vagy sohasem tett?
Törvényszék? Én is az vagyok!
Nézek magamba, csillagokba,
és ítélek és szánakozva
felmentlek titeket, Vakok.

 

 

 

Boldogság

Unom már ezt az örökös
siránkozást s megvetlek érte.
„Boldogság!” Lelkem, lásd be végre,
hogy gyerekes ábránd nyügöz.
„Boldogság!” Isten és a többi
tündér rég meghalt benned is
s létedből az infantilis
reményt ma se tudod kiölni?
Vigyázz, becsap a régi hit!
Nem vagy gyerek, s indulsz a hídra,
mit a kaján bűvész, a Mintha,
az ég felé eléd vetít?
A Mintha mondja: mintha volnál
és mintha volna csakugyan
minden, aminek neve van…
De te tudod, hogy nincs! tudod már!
Nem? Nem tudod? Hát menekűlj,
bolond, és ess kétségbe! Álmodj!
Teremts, no teremts túlvilágot!
(Ha megbutulsz, tán sikerűl.)

 

 

 

Két lány térdtől bokáig

Négy gyönyörü láb
libbent autóba.
Két lány. Legalább
tudnám, ki volt!
Nem érdekel már
az utca, semmi,
csak menni kéne,
utána menni
négy villanásnak,
gyalázatos szép
csalogatásnak,
valami könnyű,
gazdag örömnek,
annak, ami ott
libbent autóba
és tudja isten,
hol jár azóta!
Négy gyönyörü láb
libbent autóba.
Többet nem láttam.
Két nő. Ki volt?
Rohan az utca
föl és alá;
jöttek és szöktek;
honnan? hová?
Nyugodtak, szépek,
piszok az élet,
hej, hogy örűlne
dühöm nekik!
Két nő: melyik szebb?
Kéne: melyik?
Négy lábat láttam,
azt se sokáig,
két gyönyörü lányt
térdtől bokáig.
Nem érdekel már
az utca, semmi,
csak menni kéne,
utánuk menni,
örűlni nékik
térdtől bokáig,
s tovább, sokáig,
örűlni ujra
valami jónak,
ami gyerekké
ringat-altat:
keresni bennük
a nyugalmat,
katona lelkem
tűnt vendégét,
érdes életem
ellentétét.
Mondd, igazán bűn,
hogy e két lányban
valami újat
ugy megkivántam,
valami könnyűt
és idegent?
Ha bűn, legyen bűn:
bűn akkor a jaj
s gazember mind a
szegény s fiatal.
Négy gyönyörü láb
libbent autóba,
és tudja isten
hol jár azóta;
valami itt volt
és elhagyott, –
be fáj, hogy egyszer
meghalok.

 

 

 

Körúti éjszaka

Mit tegyek most, mit mondjak most neked?
Akárhogy kellesz, a szeretkezés
énnekem már nagyon kevés
s eddig is csak azért kivántalak,
mert olyan más, oly friss és könnyü vagy.
Én nehéz vagyok és fáradt nagyon,
s gyermekkorom
oly sötéten áll éveim mögött,
hogy mindenütt a pénzt látom s körötte
az örökre
elrontott sorsok nyomorát.
Terád
gondoltam az éjszaka (szebben
nem gondolhat asszonyra senki)
és a februáréji kék hidegben
húszéves rongyos állatok
lékelték mellettem az utat.
Nyilt a vasfödél; rothadó szagok
csaptak ki fehér gőzben gomolyogva
az aszfaltból, ahol a nagycsatorna
megnyitotta Budapest beleit.
Imbolygó árny, lámpással a kezében,
szállt le a létrán; és utána néztem
s láttam, mi az, ami ott tovazúg,
az a földalatti vasút,
az az áradás, amely odalenn
öklend és habzik, az a szenny,
amely lucskos boltívek alatt
öblíti belülről az örök
palotákat és gyomrokat.
Húszéves rongyos állatok
végezték lent az alvilágban azt
amit persze végezni kell,
és én értettem a panaszt,
amit ők már nem is gondolnak el,
csak gázolnak, térdig-bokáig
a belek sarában, kalapálnak,
Krisztus gyermekei, s kiabálnak,
mint gyermekeik és apáik.
Sokáig
néztem a megnyilt föld alá
s rád gondoltam, szerelmesen,
s most azt hiszem,
hogy a szerelem nagyon kevés.
Vezényszó, szitok, vicc és röhögés
kongott fel a fagyott föld alól, –
nem hallottad?! Hallhattad volna, mint
lélek, ki bennem voltál test szerint:
hallhattad volna, úgy éreztelek;
s éreztem azt is: ha ezek
a borzalmas kezek,
mocskosak, durvák, véresek,
arcomba csapnak, meg se mozdulok,
s oly idegen
lettél egyszerre nekem,
hogyha akkor velem vagy és ezek
a véres és szörnyű kezek
terád rohannak
s megosztoznak fehér testeden: én
nem sajnáltalak volna szegény
állatoktól: egy mozdulat
s egy rezzenés
se pártolt volna hozzád tőlük, és
álltam vagy továbbmentem volna, csendben
s mit tudom, hány halállal a szivemben.
Mit tegyek most, mit mondjak most neked?
A szerelem nagyon kevés
és hogy ne lássam, ami rossz,
te sem lehetnél már ahoz
elég erős és aljas feledés.

 

 

 

Szeretlek

Szeretlek, szeretlek, szeretlek,
egész nap kutatlak, kereslek,
egész nap sírok a testedért,
szomorú kedves a kedvesért,
egész nap csókolom testedet,
csókolom minden percedet.
Minden percedet csókolom,
nem múlik ízed az ajkamon,
csókolom a földet, ahol jársz,
csókolom a percet, mikor vársz,
messziről kutatlak, kereslek,
szeretlek, szeretlek, szeretlek.

 

 

 

Melletted

Rosszat nem mondhatsz rám, amit
meg ne tetéznék;
katona vagyok katonák közt
s te vagy a vészfék:
megállitasz, fogsz, hogy megint
gyerek lehessek;
tudom, hogy ma is jó vagyok,
mikor szeretlek.
Hogy még bírok embert szeretni,
magam se értem;
szidtam a szerelmet, mikor
róla beszéltem,
láttam bukásnak, butaságnak,
esküszegésnek,
üzletnek, bűnnek, állati
kényszerüségnek.
S habzsoltam kéjeit s ez a
förtelmes étel
megtöltött annyi csömörrel és
annyi szeméttel,
hogy sírtam: két szájjal eszi
testem az asszony –
(s mégis ellenség volt, aki jött,
hogy visszatartson.)
És most szeretlek, mintha volnék
megint huszéves;
tested és lelked porcikái:
mind kedves-édes;
kiábrándultságom megint
gyermeki hit lett,
mert azzal gyógyitasz, ami
megbetegített.
Amikor bennem legnagyobb
volt már az inség,
akkor mutatta meg szived, hogy
van még segítség:
akármennyi a kín s az undor
akármilyen nagy,
mind-mind elmúlik csendesen,
ha te velem vagy.
A küzdés piszkát nem birom
s te vagy a béke,
háboruimból kivezetsz:
szeretlek érte;
utamon a halál felé
vészfék szerelmed;
melletted mindig jó vagyok,
azért szeretlek.

 

 

 

Meg fogok halni

Meg fogok halni, súgta valaki,
mikor kezet csókoltam és közelről
megláttam a ruhán s az ingen át
melled kezdetét s térdeid fölött
friss husodból annyit, amennyin elfér
egy kéz, vagy ezer csók. Kivánjalak?
Meg fogok halni! Néztem arcodat
s öledet is megizleltette már
az az egy kézcsók, egész bőrödet
fölvonultatta ajkamon, s örök
gyönyörüségre vágyott ez a perc.
Meg fogok halni, súgta valaki.
Meg fogok halni könyörtelenűl
s lehetsz enyém: én mégis megöregszem
s meg fogok halni, mint te, akivel
be akart csapni most a feledés.
Meg fogok halni, én, e szomju lélek,
ki ma örökre megkivánt: e test
meg fog halni s csak az marad utána,
hogy elmesélte vágyát s elmesélte,
hogy lemondott rólad, mert élete
az öröklétben csak egy pillanat volt.

 

 

 

Tenger

Egymás alatt s egymás felett
s egymásba nyilva meztelen
omlásban, mint ha testtelen
hangok érkeznek süppeteg
s oly földöntúli szerelem
lelkével lüktetik tele
a levegőt, hogy a zene
megszületik a semmiben,
egymás alatt s egymás felett
s egymásba nyílva mindig új
vágyban, mely lankadtan borúl
uj s uj szomjakkal telitett
ölelkezéseikbe, hol
ezer mozdulat egyesűl
s kielégíthetetlenűl
szétválik s újra egybefoly,
egymás alatt s egymás felett
nyitódva és csukódva szent
törvény szerint, mert messze bent,
bent is kitárják testüket,
úgy ringva-úszva kívül és
belül, hogy minden tétova
mozdulatuk csók és csupa
egymáson átbujt ölelés:
hullám alatt s hullám felett
örök-sóváron s meztelen
hullámok úsznak, testtelen
gondolatok, szerelmesek,
forrón, buján, reménytelen,
hullámok végtelen sora,
boldogtalan hullámok a
szerelmes tengeren.

 

 

 

Nők

 

1.

Mikor a kielégülés
hűti már vágyad tetszhalottra
s mégy megint, mégy gőgös robotba
s látod, hogy mindent férfi-kéz
épitett, férfi-ész s verejték,
valami hősi akarat
esztelen kényszere alatt
kalapálva célt és szerencsét:
hogy bírsz (az Anyákon kivűl)
a nőkre gondolni, e csacska,
gyerekes és élősdi fajra,
hogy bírsz gyűlölettelenűl
gondolni még a nőkre, átkos
sorsod kétes diszeire,
akiknek semmi közük e
csikorgó és sötét világhoz?
 

2.

Hiába épít, látni kell, hogy
sivár csoda s bús rend az ész
s erő, dicsőség, munka, pénz
s a többi gőg mind hamar elfogy,
s ha végleg megnyilt a titok:
hogy butaság a hősiesség
és minden harc és cél üresség
és a jobb rész nekik jutott:
nem térünk-e meg akkor áldva
hozzájuk, és nem mennyei
vigaszunk-e épp gyermeki
szivük édes hancurozása,
vagy amikor ez nem elég
s a végső feledést keressük,
tudjuk-e nélkülözni testük
irgalmas kábitószerét!

 

 

 

A test védekezik

Mit mondanál, zsarnok, ki bennem élsz még,
mit mondanál, örök hang, aki kérdez
s kutatja, hogy az ember mit miért tesz,
mit mondanál, bíró, ha így beszélnék?
„Bűnös lehetek, mégis béke kell,
mert nem birom már. De békét mi adhat,
amig az önvád (szörnyü gép,
parancsa: rágni) folyton őrli
életem igaz erejét?
Ostort a kezébe kik adtak
e kutya papnak,
hogy a vádjai sose fogynak?
Ő tán igaz, jó, tiszta? Nem:
mind gonosz, ami árt nekem!
Bűn és rabság? De hát a rab
a bűnnél néha fontosabb!
Bűnös a test? Elhinni bűn!
Bűnös, mégis? Mit tudom én!
Talán a törvény az, nem én.
Ne üldözz, kértem sírva százszor
vádoló, vádlott lelkemet,
nehéz mérgekkel kábitottam,
de csak egy perc volt a szünet
és ő tovább tépte sebeimet.
Te gyógyitottál, női hús,
de a gyönyöröd már gyanús,
mert a hús mindig háborús,
és éveim már mást akarnak,
nyugalmat, igazi nyugalmat.
Itélj, vagy ments fel, nyomorult!
Mert elfáradtam már nagyon,
s mindenki, mint én, gyilkosom,
aki les, üldöz s kérdi, hogy
rémült idegem mit miért tesz…”
Mi közöd hozzám, bíró, ha nem értesz?!

 

 

 

Vidám tudomány

Ami kezdődött keserűn,
édes lesz lassan s egyre szebb
s megértjük, mert kényelmesebb,
hogy e földön semmi se bűn.
Így szól a vidám tudomány
és szava bűvös, végzetes;
az idő bölcsessége ez,
de nekem csak bölcs, nem vidám.
Mert fáj az ész is, fáj neki,
hogy a törvényt nem birja el
s a tűrhetetlent tűrni kell,
hiszen igaznak ismeri.
Hit, erkölcs, nagy konvenció,
s ti, sok kis külön őrület,
betakarózik veletek
és üdvözűl az álmodó.
Mondom tehát: – Testvéreim,
ha van még aki aluszik,
ne zavarjuk meg álmait
s hagyjuk a mosolyt ajkain.
Mert az ébredés hova visz?
Csöndes légy, alvók őre, pap:
ki a gonosszal küzd sokat,
lassan gonosz lesz maga is!
Ébredni, tudni, látni bűn!
– Voltam más is, emlékezem,
álmodtam én is édesen
s most sírok, mindig, keserűn.

 

 

 

Vigaszok

Ne szégyenkezz, ne sírj; aludj,
szegény, megcsúfolt földi jóság;
nem csalt meg téged a valóság,
csak gyermeklelked érzi úgy.
„Aljas volt” – sírod untalan –
„és szörnyű, hogy hazudni birt!”
Az aljas nem aljas, ha nyilt?
Ami van, annak piszka van.
Lelkedben, titkon, odabent
kezdődhet csak a jó s nemes;
az igazság rettenetes:
te vagy rendetlen, ő a rend!
Számodra nincs itt más vigasz,
csak a túlvilág az agyadban:
álom, tehát cáfolhatatlan,
s szép lehet, hiszen nem igaz.
*
És hidd meg, az sem boldogabb,
akit az álom végtelen
ege helyett elégtelen
anyagok mámora itat,
mert végül semmiért fizet
nem egy szakadatlan varázsnak,
csak egy vénülő uzsorásnak.
Te még lehetsz elégedett,
de ki telik a testi mámor
teljével is? Pedig a kéj
elszáll és hideg tetszhalott
marad csak az élő csodából
s körötte vágyak s éh kinok
ugy sirnak, mint tolongva döglött
anyjuk kihült emlőinél
a vinnyogó vak kutyakölykök.

 

 

 

Két ország határán

Ha még megkivánsz,
megkivánlak érte,
kevés már a kedvem
földi jóra, szépre,
kezdek öltözködni
jégbe, hófehérbe.
Nem érek rá többé
könnyű ölelésre,
ha nagyon szeretsz,
hálás leszek érte,
ha nem csábitasz el,
magad vesztesége.
Én már csak az égre
nézek fel maholnap,
két ország határán
lábaim topognak,
az is csak búcsú, ha
szivedbe botolnak.
Ha még itt marasztalsz,
hálás leszek érte,
nagyon nehéz az út
az őszbe, a télbe,
nem kisérhet oda
nyarad édessége.
Megyek mégis. Kell a
béke tisztasága,
nem tudom, mit ér, de
ma még fáj az ára;
várjak, most, miattad,
várjak, utoljára?
Sirva így bucsúzom,
régi életemtől,
ha nem húzom is ki
kezed a kezemből:
nincs út visszafelé
e szomorú percből.
Öltöztet az idő
jégbe, hófehérbe,
két országban járok,
mindegyiktől félve;
akármit választasz,
megszenvedek érte.

 

 

 

Vámpirok ellen

Szégyen a test? lealjasít?
Nagyobb szégyen, hogy gyötrődtem miatta
s gyér örömöm parazsait
didergő magányom is oltogatta.
Mért bűn? Ki őrűlt tette azzá?
Senkinek sem ártok vele.
Gyöngeségem engedte nőni harccá:
ez az igazi szégyene.
Mert túlsokat elhittem én,
pedig e harc csak babona,
csak a bosszúvágyó erény
értelmetlen diadala.
Mert vannak ma is vámpirok, irígy
élősdi rémek, ismerem magam, –
s nagyon ránk fér, hogy néha így
imádkozzunk, mindannyian:
Nélkülözések, munka s a halál
nagy tényei között s a félelem
gonosz útján emeld magasra már
becsületes lámpádat, értelem!

 

 

 

Egy asszony beszél

I.
Neki az élet a szerelem
Mennyit kinlódik, hazudik
szegény!
Megbujnék vele akárhol a
föld kerekén.
De neki az élet a szerelem,
nekem csak ő meg én.
Mennyit hazudik s hogy fáj neki hogy
hazudnia kell!
Más nők, s én persze csak hazudom:
nem érdekel.
Oly magasan jár, hogy a bűneit, –
azokat sem érem el.
Itthagyni? Az se segítene,
hisz őt akarom, magát;
ő se hagy el, mert nélkülem
még kisebb a világ;
akármi övé, ő mindig örök
egyforma árvaság.
Valamit keres, én őt keresem.
Mint a zene,
testtelen, bűvös bujaság
előttem a szelleme:
tud tisztán bűnözni, mig én
tisztán is vétkezem ellene,
mert énmiattam bűn csak a bűn,
én vagyok a tilalom,
aki kiváncsi életét
sohse hagyom
röpűlni, ahogy neki jó,
oly szabadon,
s mosolyát éppúgy elveszem,
mint az enyémet ő,
– mert, jaj, ellensége vagyok
és ellenségem ő:
neki minden kell, minden szerelem,
s nekem csak én meg ő.
II.
Nekem az élet a szerelem
Már nem is mondom soha neki,
mennyire szeretem.
Férjem, uram, eltart, szeret,
és idegen:
nekem az élet a szerelem,
őneki nem.
Mit adhatnék neki? Mit tehet
egy asszony igazit?
Munkája, gondja, tervei, mind
megszégyenít.
Lennék a rabja, – de nem, hisz az őr
szintén rab egy kicsit.
Lelkéből nem jut más nekem,
csak ami gyerek.
A legjobb, amit én adok,
hogy otthona lehetek;
csak akkor egészen az enyém,
amikor beteg.
Ahogy neki kell, igen, szeret,
de ez nem elég
s alig több, mint amennyire én
élhetem az életét;
csak pillanata lehetek,
különben ártanék.
Neki minden kell, s oly nagy a világ,
érdekli ezer dolog!
Engem csak úgy érez, ahogy
a szíve dobog.
Ellene: volnék valaki. Igy:
csak része vagyok.
Nem szabad meg se mondanom,
mennyire szeretem.
Nekem az élet a szerelem,
őneki nem.
Boldog az önzés sikere!
Mi lesz velem?

 

 

 

Semmiért Egészen

Hogy rettenetes, elhiszem,
 
de így igaz.
Ha szeretsz, életed legyen
öngyilkosság, vagy majdnem az.
Mit bánom én, hogy a modernek
vagy a törvény mit követelnek;
bent maga ura, aki rab
 
volt odakint,
és nem tudok örülni, csak
a magam törvénye szerint.
Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
 
még nem szeretsz.
Míg cserébe a magadénak
szeretnél, teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku; nékem
más kell már: Semmiért Egészen!
Két önzés titkos párbaja
 
minden egyéb;
én többet kérek: azt, hogy a
sorsomnak alkatrésze légy.
Félek mindenkitől, beteg
 
s fáradt vagyok;
kivánlak így is, meglehet,
de a hitem rég elhagyott.
Hogy minden irtózó gyanakvást
elcsittithass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
 
és áldozat
örömét és hogy a világnak
kedvemért ellentéte vagy.
Mert míg kell csak egy árva perc,
 
külön, neked,
míg magadra gondolni mersz,
míg sajnálod az életed,
míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
halott és akarattalan:
addig nem vagy a többieknél
 
se jobb, se több,
addig idegen is lehetnél,
addig énhozzám nincs közöd.
Kit törvény véd, felebarátnak
 
még jó lehet;
törvényen kívűl, mint az állat,
olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
ne élj, mikor nem akarom;
ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
 
börtönt ne lásd;
és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

 

 

 

A homlokodtól fölfelé

A homlokodtól lefelé
ha jött érzékiség akármi,
egész testedben mindenütt
jó cinkosra tudott találni.
Milyen gyöngeség, hogy soha
nem volt olyan jó örömöd,
mint húsodat felejteni
más húsok ajkai között!
S nem nézed-e irtózva most,
hogy mily hiú és ostoba
a kedvek s nedvek részegen
üdvözölt paradicsoma,
a szép állat, amely nem is
szép tán, csak a te pokoli
kéjed önzése kényszerít,
hogy hízelegj s hazudj neki?
Minden ellenség, ami él,
és csak mint prédáját szeret;
mind csak győzelmének örűl,
annak soha, hogy segitett.
Sírsz, mert idegen láthatár
borúl rád? Csoda kellene?
Mindig megbüntet valami,
ha rászorulsz valakire.
Harminc év van már benned; óh,
harminc év, mennyi gyötrelem!
Harminc év, mennyi bujdosás!
Harminc év, mennyi, mennyi szenny!
Bujj el magadba, nyomorult:
egy még szent s tiszta, az agyad,
melyben a test számára csak
undor és megvetés maradt.
Füled és orrod szimatol,
megcsal, megoszt, elad a szád,
a kéz kinyúl, szemed bolond,
sajgó velőd csurranni vágy?
Ébredj! A piszok csalogat!
Vigyázz! Maradj a magadé!
Férfi, légy tiszta legalább
a homlokodtól fölfelé.

 

 

 

Börtönök

Mindig egy testbe zárva lenni?
Mindig csak én? Sohase más?
Sehol igazi változás?
Hogy bírjátok ezt elviselni?
Más ember! Mért nem lehetek
ellenfele saját magamnak!
Lelkem, mi van odaki? Vannak
más napok, más rend, más egek!
Agyamban, bent, mint egy teremben,
száll a szó s visszajön megint;
és máskép, mint sorsom szerint,
még pusztulnom is lehetetlen:
gépész vagyok, aki saját
szerkezetének börtönében
vakon tesz-vesz, és a sötétben
egyszer majd elrontja magát.

 

 

 

Egyszerre mindenféle

Jó mámort lehet kapni tőle,
erény s vezeklés mámorát,
ezért vonz ugy a tisztaság,
lelkünknek egyik szeretője.
Ez az egyik, de nem elég;
s nincs, bárhogy irtózom magamtól,
semmi, amit a test kigondol,
s ami nekem ne tetszenék.
Csak az istenek és halottak
üdvössége a nyugalom
és mert én is azt hajszolom,
szünését mindenféle szomjnak:
hogy enyhithetne az a kéj,
mely rész csak s összevissza kerget?
Semmi ezersok társa mellett
s ezerszer több a semminél.
Se szomjan halni, se betelni:
be fáj, hogy nem vagyok halott,
s hogyha már élek, nem tudok
egyszerre mindenféle lenni!

 

 

 

Embertelen

Folyton újjászületni! meddig?
kibírni ezt is, azt is! és
látni, hogy a szégyenkezés
vérünkbe hogy beleöregszik
s aztán nyoma sincs!: óh, milyen
testi kín e sok újrakezdés
és temetés a lelki vedlés
keserű esztendőiben!
– Jól van ez, csak tűrj. Mint magába
megtérő útján az idő
vagy mint a magát keverő
anyag sok furcsa változása,
olyan vagy. De az én szemem
már sejti, elhagysz hitet és kínt:
mint a szám, hideg leszel, és mint
a fizika, embertelen.
Minden vágytól el fogsz szakadni;
tárgy leszel, s minden, ami fájt,
ha tűz, ha jég, egyforma tárgy,
érdektelen lesz s pillanatnyi;
s számodra végül az egész
világból semmi sem marad, csak
tükörszínjátéka agyadnak,
mely hallgat és befele néz.

 

 

 

Büntetés

Rémületes lesz az a reggel,
amikor meghalok: a nap
s minden, ami még itt marad,
néz majd rám szigorú szemekkel
s útált életem, ez a hosszú
tapasztalás, nem ad soha
olyan nagy tudást, mint az a
végső perc, a válasz, a bosszú.
Az a perc, tudom, visszavonná,
mit magam tettem ostorommá,
sok gyöngeségem, kételyem;
de a szó már tilos lesz, és
kiközösített testemen
megkezdődik a büntetés.

 

 

 

Gyermekünk, a halál

Tűrnünk kell, táplálni s növelni,
ellenségünket, a halált,
ki húsunk vak terein át
rejtelmes geometriák
kezével épiti magát,
hogy egyszer meg tudjon születni.
Milyen okos és mily türelmes!
Mi vagyok neki? Vad terep;
s ő, mint hódító hadsereg,
egy élethosszú ütközet
alatt megszállja testemet
és elvégzi, amit kitervez.
Békétlen lázadás az élet,
gonosz angyal, aki teremt;
és ő, az ellenség, a szent,
szent a halál, mert ő a rend,
ő a pihenés, ő a csend;
s néha már jó tudni a véget.
A halál meg akar születni,
a hernyót megeszi a báb:
készül bennünk a tulvilág,
s mint anyának a magzatát,
ellenségünket, a halált,
gyermekünket, meg kell szeretni.

 

 

 

A semmittevő halál

A semmittevő halál
s a halál semmittevése
mint barát és béke vár,
jó barát és puha béke;
meg se moccan, míg befektet
mozdulatlan bölcsejébe
a semmittevő halál
s a halál semmittevése.
Elfáradtam már nagyon,
(koldus élet: nagy betegség);
mint csavargó a napon,
ma már gyógyulni szeretnék
s a földönfutónak is van
egy igazi öröksége,
a semmittevő halál
s a halál semmittevése.
Mint békának a mocsár,
mint a madárnak a fészke,
jó lesz nekem a halál
s a halál semmittevése;
fogyhatatlan felelősség
s buta gond az életem;
jőjj el végre, felelőtlen
nyugalom és kényelem!
Kezem, lábam és agyam
mint az élet büntetése
üti-sebzi nyugtalan
út és cél és munka kése;
jőjj el, fáradt vándorok
büntetlen gyönyörűsége,
semmittevő nagy halál,
halál nagy semmittevése!

 

 

 

Tovább

Már vége lehetne,
már rég akarom,
nem tetszik a mozgás,
csak a nyugalom.
A gyors nap után, mely
űzött, hajigált,
most végigaludnék
kétannyi halált.
Már tán nem is ember,
ami vagyok,
jót, rosszat, ahogy van,
úgy hagyok;
nem öröm az élet,
nem keserüség,
úgy nézem, unom mint
egy idegenét.
Mégis tudom, érzem
uj hajnalomat,
mert sorsom erősebb,
testem okosabb:
ha csügged a lélek
s lehunyja szemét,
nem csügged a test és
dolgozik a gép.
Testembe, jövőmbe
visszavonulok;
virrassz te fölöttem,
őrizz te, titok!
Hernyóban a lepkét
így szövi a báb;
formálj, ha megéri,
formálj te tovább!

 

 

 

Szamártövis

Lilabóbitás útszéli gyom,
árokpart árva éke,
talpig fegyverbe öltözöl,
pedig lelked csupa béke.
Neved gúnyolva mondja: szamár!
s gyűlölve mondja: tövis!
Pedig te csak élni akarsz, ha hazád
 
mostoha is.
Porban s napban sorvadva virulsz
torzonborz vértezetedben;
sok kín szerezte neked e jó
páncélt a sebek ellen!
Ne bánts! – jajdul fel a kéz, amely
megbántott – Jaj, ne bánts!
(Ő bánt, és bűnös, úgye, te vagy,
 
szegény bogáncs?)
Nekem szép vagy, dacos virág,
sivatag utak éke;
hol az élet mást megöl, te megállsz,
talpig fegyverben a béke;
és mintha tudnál valamit,
barátságtalan, bús virág,
amit nem tudnak, csak sasok
 
és katonák.
Mozdulatlan katona vagy:
befelé őr, őre magadnak!
Őrt állsz és szárnyas gyermekeid
a messze jövőbe szaladnak;
és állsz még, állsz még akkor is,
mikor az ősz maró
esőiben megrothad a rét
 
és jön a hó.
Mint múzeumban holt lovagot
páncélja idéz kevélyen,
szuronyos csontvázad úgy zörög
december jég szelében;
de mint holt őr, helyeden maradsz
egész az új tavaszig,
melynek, a nyár halálakor,
 
üzentél valamit.

 

 

 

Hajnali rigók

Hajnali négykor bekiabáltak,
ahogy a torkukon kifért,
(bár az ablak alatt a fáknak
zöld korcsmáiba még alig ért,
még nem is ért uj fénye a napnak)
s mint a bolondok, úgy kacagtak,
kurjongattak az ablak alatt vad
vígadozásban a kerti rigók.
Hajnali négykor e szárnyas égi
korhelyek dala vert ma fel.
Micsoda hangok csetepatéi!
Füttyök, sípok, ezer meg ezer!
Bosszantott ez a csibészlárma,
de a szívem nemsokára
együtt dalolt, egy nótára
vert veletek, buta sárgarigók.
S mintha én volnék a hajnal,
mintha én volnék a kert,
ugy megteltem e friss zsivajjal,
ugy telezengett az irigyelt
állati jókedv bölcsesége,
hogy valami könnyü égbe,
földöntúli békességbe
vittek, emeltek a földi rigók.
Hajnali négytől harsogott a
korhelynóta az ablak alatt;
ugy zengett az a dal, hogy azóta
nélküle is csupa fütty a nap;
csupa fütty, pedig elhallgattak
s reggelre emlék maradt csak,
hogy milyen éktelenűl mulattak
a hajnali kertben a sárgarigók.

 

 

 

Egy pohár víz

Hogy a napfény ráesett,
szinte szívdobogva nézem
ezüstszikrás börtönében
az ezüsthideg vizet.
Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bűne
boldogan megszégyenűlve
érzi, milyen tiszta vagy.
Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű!
Tündértestü meztelenség,
voltam én is, és leszek még,
mint te, olyan egyszerű?
Jöjjetek, igaz imák:
jó vizek, öntözzetek meg,
és kit oly rosszul szeretlek,
válts meg, égi tisztaság!

 

 

 

Az ég az ablakon

Szemközt, egy magas ablakon
bukfencet vetve, fönt, a kék
üvegtáblákon megjelent
ma délelőtt az ég.
Fönt, a legfelső emelet
ablaka azt villogta le,
mint egy periszkóp tükre, azt
üzente le, ide
a mély udvarba, ahová
nem jutnak arany sugarak,
hogy bár innen nem látni, van
ég is és süt a nap.
Egész lelkem az ablakon,
az egész ablakon az ég:
hogy került össze ily hamar
ez a két messziség?
Bántott, kigúnyolt az a kék?
Vagy biztatás volt, üzenet?
Nem is tudom, oly hirtelen
jött és oly jól esett,
hogy még alig találkozott
szemünk az ablak üvegén,
máris nevettünk csöndesen,
az ég meg én.

 

 

 

Erdei patak

Virágot szedtem. A levelek
itt úszkáltak a puhaüveg
patakban;
de a szökevény viz a bokrokon át
a tóba vetette magát
s megint egyedül maradtam.

 

 

 

Belül a koponyádon

Sírtál tíz hosszú éven át,
sírj végig még ötannyit?
Ha fáj is, értsd meg: a világ
nemcsak terád hasonlít.
Gonosz táplálék volt, igaz,
e tíz év, s te se vagy szent,
de agyad ma már kiköpi
a megemészthetetlent.
Javúl a rossz, ha rendezed,
javítsd hát és ne vádold;
aludd ki ideáljaid,
mint gyerekkori mámort.
És ébredj! Csak vigye hazug
aranyait az álom;
ha túlvilág kell, leld meg ott:
belül a koponyádon!

 

 

 

Csodálkozás

Ugye? csak csodálkozni jó!
csak felejteni, hogy: vagy!
Nehéz tested, elpárolog,
kemény lelked megolvad.
Valami átkapcsol. Hová?
Mikor? Nem érzed: oly gyors!
Fölitat a gondolatod,
pedig már rá se gondolsz.
Mint szünő fájdalom, egész
életed visszaindúl,
vissza, születésed elé, –
csak juss túl, magadon túl!
A többit már nem is tudod,
úgy elaltat a béke,
érzékeid s a túlvilág
titkos szeretkezése.

 

 

 

Mosztári tücsök

Jó tücsök, ki gyermeknyaraimnak
annyi délutánját telezengted,
elkísértél most is az utamra,
elkísértél messze idegenbe.
Sokhazájú boldog nyári lelked
becirpelt a csattogó vonatba,
zengett tőled az egész Dunántúl,
zengett a sziklás éj; s azután is,
fent a Karszton, s lent, végig a dalmát
szigeteken hű társam maradtál:
idegenbeszédű emberek közt
jó tolmács volt ismerős beszéded.
Aztán jött a tenger, jött a ringó,
sirályszavú, kék bizonytalanság,
négy napon és három éjen által
muzsikás vizekkel laktam együtt,
és mégis, amikor újra parti
ággyal várt az este: mily öröm volt
ablakon át hallani a hangod,
mely a biztos földet énekelte!
Föld fiai vagyunk mind a ketten.
A kanyargó, zord, hegyi vasúton
most is itt vagy, holdfényben, Ragúza
és Mosztár közt, milliószor egy-egy
kis barátom, milliónyi testvér.
Beszólsz hozzám a zúgó vonatba:
itt hazámat juttatod eszembe,
otthon meg, a budai hegyek közt,
ezt a földet fogod énekelni.

 

 

 

Farkasrét

I.
Másvilág
Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű
ez a föld, ez az ég, meg a domb,
ahol heverek;
zöld szálak előttem: a fű ring,
a lepke, a nap, gyönyörű mind;
virágok arca mögött a táj
idevillog a bokrok alatt,
nézem, a szöcske merre száll,
nézem, a hernyó hogy harap.
Harap a szív is odabent
s harapja szomjuság;
a szem kószál, örök gyerek,
de a lélek befele rág.
Úgy kellene, kellene, kellene már
valami nyugalom, valami
gyönyörű feledés,
amelyben ujra örűlhet a
csalódás és keresés!
Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű
minden odaki;
szemem madárként járja a fényt
s a színt csokorba köti.
Mi a hegy, vagy az ég neki?
Mintha csak odanyujtanám,
vagy mintha egész elválna, el:
leszalad játszva a völgybe s az ég
kék rétjén hosszan elhever.
Kint szép a világ: Másvilág!
Tűzcsipke a napban a rongy!
Bent sorvadoz a perzselő
szomoru, szomoru szomj.
Halott a szépség idebenn.
Igazi vigasznak már csak a
halál lehetne elég;
de mit ér a halál nyugalma, ha
nem érzem majd gyönyörét?
Kábúlt, pirosfekete bogarak
hevernek a bodza fehér
virágernyőjén, lelküket
altatja nehéz, buta kéj.
Kis testvéreim, nektek is
szomorú volt az ég, a föld?
Unt gyászt fed minden tarka kép?
Nem fény a fény, nem zöld a zöld,
s a Másvilág csak kifele szép?
Bár volnék részeg, mint virág-
sírjukban a bogarak itt;
vagy tudnék sírni, mint a gyerek,
aki sír és ujjászületik!
A fekete ég kibőgi magát
s utána ragyog a csend:
de lesz-e megint gyönyörű, gyönyörű
a hegy meg a lepke, az ég meg a fű
s az egész világ odabent?
II.
Virágok közt
Csupa virág a hegyoldal
csupa virág a hegy,
a nyár csillagszemü népe
csókolja a térdemet.
Szöcskék rebbennek; a lepke
lila szirmon kis lila láng;
száraz kóró a kezemben,
nyakazom a csalánt.
A virágok törpe népe
oly gyönge, alázatos:
bókol, ha nem éri a lábam,
törik, ha rátapos.
Ugye, óriás vagyok én itt?
– mondjátok, gyerekek!
És mégis én, az ember,
búcsúzom tőletek.
Ti vagytok az örök élet,
ti vagytok a föld szemei,
melyekkel a fekete isten
a napot nézegeti.
A vak isten a fekete mélyből
maga fölé kilát,
látja, hogy elszakadtam
s lettem külön világ.
Virágok, az én világom
be magányos, be kicsi!
Még itt vagyok; de jön egy nyár,
s kibujtok, föld szemei,
kinéz veletek a vak föld,
az élő, isteni por,
s megviszitek ősszel a hírt, hogy
már nem vagyok sehol.

 

 

 

Kár

Kár elrontani, kár,
buta kis életünket,
úgyis ritka az ünnep,
úgyis jön a halál.
Mind, ami konc, ami érdem,
ami lehet, be kicsi!
Maga az ember, ahogy van,
túlhitvány valami.
Sír bennünk az igaz szív
s épúgy sír a komisz;
kár, hogy túlsokat ártunk
fölöslegesen is.
Pénz, hiuság, becsület: mind
szánalmas csatatér,
s csábit a szó, hogy a lélek
nyugalma többet ér.
Csábit a szó, de a béke
ahogy jön, megy is a perccel;
(könnyü annak,
aki helyett más a gazember!)
Tűnik a perc, s az örök föld
bestiái miatt
meggyűlöljük az égi
prédikátorokat.
Kár elrontani, mégis
rontjuk az életünket,
pedig ritka az ünnep
s úgyis jön a halál.
Küzdünk, sírva, vagy árván,
mint kit a cél megúnt,
s mindegy a cél, az eszközökért
együtt lakolunk.

 

 

 

Számadás

Kik gyötörtek meg leggonoszabban?
Az emberek.
Legjobb gyönyöreidet kik adták?
Az emberek.
Mit tehetsz most? Szíved, agyad egyre
rendetlenebb!
Mit tehetek? Késő van. Lehajtom
a fejemet.

 

 

 

Egy egér halálára

A kollegám egy kis egérfogót
tett a szerkesztőségben asztalomra.
– Két éve dugtam a fiókba, – mondta,
s azután némán néztük, hogy a drót
rácsbörtönében, mely félgömbszerű
hálót szőtt fölé, vékony vonalak
és képzelt üvegablakok alatt
e szellős sírban, keskeny kis darab
szalonnabőr mellett mily gyönyörű
csontváz fehérlik: egy halott egér.
Gyönyörű volt, parányi épület,
s szálkás bordái, gombostűk, fehér
gerince s ívelt farka csontjai
légies könnyű rajzban pontosan
körülírták, hogy milyen lehetett
egykor alakja, melyről az idő,
két év, és az irgalmas levegő
minden húst észrevétlen leszedett,
oly szépen, hogy a test elszállt s a váz
megmaradt egy darabban, mintha ház
volna, csupasz gerendák és traverzek
célszerű és szép labirintusa,
mely most készül csak élni s csak husa
hiányzik még, a malter és a kő.
Néztük sokáig s kiváncsian. Ő
meg se moccant, a levegő halottja,
csak feküdt, hasán, lágyan elomolva,
és egyik lába, láttam, odabent,
a rács mögött, ép a záron pihent,
s éppen olyan volt, mint Röntgen alatt
egy gyermek kicsinyített csontkeze.
Meg se moccant és nem is volt sehol,
csak mint egy emlék emléke, ize,
álmok maradéka, mely szétoszol
a friss reggelbe, vagy mint gondolat,
mely rég elmult, de valahogy az agy
szöveteiben hagyta illatát:
úgy élt csak ő, – s egy elmúlott világ
e romok fölött lassan élni kezdett,
valami, ami nem egy szürke testet
bűvölt elénk, hanem egy nagy világot,
más világot, hol minden illanó,
hol a halál csak desztilláció
s mint test, olyan a gondolat: a Lángot
láttuk mögötte, mely – szikráit ontva –
egyforma kedvvel lobbant életet
minden féregben, s azt a pici szikrát,
mely éppen őrá bízta sorsa titkát
és sorsa volt neki, míg benne élt.
– Jaj, – sírtam föl e halott lélekért –
mily kínok verték, milyen rémület
ezt a félénk, ideges életet,
mikor megtudta, hogy már nincs menekvés!
És mégis futott s utat keresett, és
mint gyufalángnyi seb nem fáj a háznak,
ha tűzvész szakad rá, úgy tünt el a
régi nyomor sok virgonc bánata
az iszonyú jelen előtt: az éhség,
amely halálba csalta, s a sötétség,
mely ráborult, már elcsitult, de vad
sajgással nőtt-nőtt benne s fuldokolt
mint hóhér görcs vagy tüzes daganat
a végső bizonyosság iszonya,
hogy könyörtelen meg kell halnia.
E kis állat mily nagyot szenvedett,
s mi volt már más, mint meztelen ideg,
vagy ember, akit pincébe falaztak
ősrégi várban! – És napokon át,
vagy hetekig, vagy talán még tovább
hadakozott szomjasan, éhesen
a törhetetlen drótdárdákkal, a
befelé fordult tőrökkel, amelyek
mozdulatlanul őrizték neki
a változhatatlant. Kis fogai
harapdáltak még a szalonnabőrbe,
amelyből keserűen és előre
testileg ette a halált, de aztán
gyengűlni, hűlni kezdett teste és
a butító, áldott kimerülés
lefogta lázongó akaratát.
A halott élet kis fegyence már
csak feküdt és sírt (vagy nem sírt?) s talán
meg is őrült csöndesen… És mikor
végre meghalt, nem ő húnyt ki, – a Láng:
a test álompuha békébe omlott,
a halott húsban pihentek a csontok,
a szív érezte néhány percre még
belül az elmult élet melegét,
de nemsokára már csak az idő
keze dolgozott rajta nesztelen
s az átszellemült testen testtelen
két év lassan betöltötte a törvényt.
A Mindenség nem tudta meg, mi történt.
A kipreparált, hófehér, finom
csontváz itt fekszik most az asztalon,
de az élet elszállt a levegőbe,
a mérhetetlen üvegsír időbe,
amely fölitta, mint a harmatot.
– E kis állat, ez az eltünt halott
egy élet volt, akkora, mint az ujjam,
s többet szenvedett, mint amennyit én
valaha fogok! – mondtam s könnyedén
megfogva sírját, egy tollal benyúltam
a drótkoporsó feltárt ajtaján,
aztán unalomból és szánalomból
kipiszkáltam és magas ablakomból
lefújtam e törékeny szemetet
az elsőemeleti háztetőre:
Lelke az örök ég vándora lett,
legyen itt lent napfény a temetője.

 

 

 

Szentjánosbogár

Szentjánosbogár, vándor szikra, te,
elhagyva füves éji fészkedet,
a porban vergődsz; várj, megmentelek.
Mint zöld ékszer, égtél a fekete
rét hajában, s most féreg vagy a napban.
Mi csalt ki a dél lángjába, az útra?
Hová mégy, fény, a Fényben összezúzva?
Kis láng, agyam testvére, mondd, mi lenne,
ha csak az éjszakát szeretnéd?
Mért akarod a fények győzedelmét,
mért jöttél ki a napra? Mondd, lehetne,
hogy amennyi vagy, azt is megtagadd,
s a sok küzködés helyett elfogadd
alázattal az éjszakát, a titkot?
Értelek, kis fény. Csöndes esti réten
sokszor jártam én is, éjszaka, mint te,
magamba és a tájba veszve; szinte
megszólaltak a csillagok az égen;
túlvilág volt rajtam túl minden, és
kutatva néztem hátra és előre,
mert a csillagot értettem belőle.
Az a sok csillag, az a sok arany
biztatás fent és lent megmagyarázott
egy-egy árva, elszigetelt világot,
s bár mondta, hogy ami körötte van,
titok, végtelen és vigasztalan:
én nem akartam: ne legyen titok:
nem hittem el! S vártam, hogy jönni fog
kis fényem hős jövője, égi lángja,
különb, nagyobb s mégis testvéri lámpa,
mely tényt mutat és látszatot leleplez
s igaz tartalmat ad igaz kerethez,
valóságot a kisértetekért:
a titok csak agyrém volt, vértelen,
amig vártalak, boldog értelem.
S feljött a nap. Mint agyat a megértés,
derengte át a hajnal az eget;
fátylait vetve már a csoda élt és
lett valóság, mindig meztelenebb
és igazibb és forróbb szerető:
ég s föld, az éjt cáfolva, magyarázott
s igy épitette ujra a világot.
Nem kellett már sejteni, hinni. Most a
hegy csak hegy volt és völgy a völgy. A rend
kiteregette, szinte föllapozta
az élő ábrákkal dús végtelent:
rét s gyár! folyó s hid! egymásért! igen!
A szem gyönyöre mint boldog tudás
zsiborgott kéjes érzékeimen.
Részekre bontva pihent most a táj,
tárgyak és formák lettek titkai;
de uj nevüket megszerezve, már
megint ködlött mögöttük valami;
az uj tudás mögül kisértetek
bujtak elő: a sok éji titok,
a túlvilág itt volt, csak ragyogott.
Hogy ragyogott! Kiváncsi szemeimnek
táplálék volt e gazdag ragyogás,
de lelkem éhe látta: e varázs
mámorával agyam csak úgy telik meg,
oly játékosan, mint a testtelen
szivárvány hamvával a remegő
szinekbe hangolt üres levegő.
Szivárványos Fény, mit érek veled?
Ha vagy, ha nem vagy, majdnem egyre megy.
Szemünk benned csak több titokba lát,
még vakitóbb csodákba! És akár
te vagy az uram, akár a homály,
tehetetlen agyam valami hit
zsákmánya marad: ott lesz rab, vagy itt.
Rabság minden tudása, hite rabság,
s ha ronthatatlan dacú falakat
minden kételyből körbe maga rak,
ez a börtön se biztos, ez a vakság:
hogy higyje el, hogy nem hisz semminek?
Hibákat látni: eljuthat odáig, –
de hogy ellenőrzi saját hibáit?
Mint te az éjszakát, szegény bogár,
világitom én is világomat;
az éj engem nagyobb börtönbe zár
s nagyobb lángot öl meg bennem a nap.
Köröttem mindig nőnek a csodák;
te mégy s nem tudod, hogy vannak hegyek,
hisz már a domb is óriás neked.
Testvérem, csupasz, ügyetlen bogár,
tévelygő, fájó, fénylő gondolat,
ugy sajnállak, hogy élsz, mint magamat.
De megmentelek, mintha összeroskadt
magányomat vinnéd a föld alá:
jobbat nem tudok tenni: eltaposlak.
S megyek tovább, vakon, valahová.

 

 

 

Betűk és Emberek

 

I.

Itt-ott, régen is, gyerekésszel,
klubban, kávéházban, ahol
a betű népe összefoly,
láttam már, s óh, láttam elégszer
azután is, tegnap, tavaly,
láttam őket, sebezhetetlen
magányban vagy gyülekezetben,
láttam a vén és fiatal
katonákat, sok elbukottat,
születni vágyó embriót,
papot, szofistát, házalót,
a főcsapatot s az utóhad
halottait, a hegyorom
hősét és szentet és irígyet:
láttam s nézem őket, akiknek
neve együtt: Irodalom.
 

II.

Borzalmas nép: bölcsek, bolondok,
őrült a legtöbb, mind király
vagy legalább is trónra vár
s megveti, míg lesi a koncot,
degradált nagyurak, zsenik,
nincs, kit nem ég kegyelme küldött
s bár e kegy már sokból kizüllött,
testvérek mind, hisz ismerik,
ismerik azt a mérget-átkot,
az Én roppant bódulatát,
mely úgy üt perceiken át,
hogy mindig játszva megtalálod
minden ártatlan és szerény
szavukban is a meghuzódott
és éber önzést, mint a pókot
labirintusa közepén.
 

III.

Az új lélek, mikor betéved
a szent csarnokba, tiszteleg
s csak lassan s fájva látja meg
a zsinagógában a céhet,
a hős ihletben az ipart,
hullákat az elevenekben
s legfőkép a buta-kegyetlen
piacot s akiket kitart.
Jobb volna tudni ami rád vár,
naív fiú? Vagy lenni vak?
Halálos tudást tartogat
talán számodra ez a vásár,
hol jó mérték a jóra nincs
és szilárdat inga igazgat
és sokszor tán ép az a gazdag,
akinek egy fillére sincs.
 

IV.

A betű öl, – mondja az Írás. –
Körötted ingnak-lengenek
az eleven kísértetek
és sorsuk különös tanítás.
Szól az idő: – Nézd, ezek itt
már meghaltak, rég, észrevétlen,
mert egy ringyó lakik a pénzben
és agyukkal szeretkezik.
Óh, szép ez a ringyó, örökszép,
csókja és neve van ezer:
Hatalom, Divat és Siker
és Párt és Parancs és Közönség,
és bár fejét ő hajtja meg,
dróton rángatja tisztelőit,
akinek házába szegődik
s akit kalandonkint fizet.
Meghalsz, ha elcsábít! Mosoly
vagy nyomor győz le? Neki mindegy!
Gyűlölete lehúzza inged
s kegye még jobban megrabol:
kapzsi gyönyöre, hogyha tiszta
véred egyszer élvezte már,
eredbe mindig visszajár
és te, mint titkos morfinista,
hogy magad társtalan ne lásd,
terjeszteni fogod a mérget
és mert teljesedésnek érzed,
magasztalod a pusztulást:
élsz, magad kísérteteképpen,
s szolgálsz egy idegen urat,
kinek tapsa el-elmarad
és a rendjele néha szégyen.
 

V.

Sok más is jár-kél itt, unottan,
s kínja nem az a cicomás
festékes kiábrándulás,
amely a kulisszák mögött van,
nem oly undor, mit a szinész
érezhet, orvos a betegtől
vagy vén pincér az ételektől:
itt magát utálja az ész,
gondolat utálja betűjét,
lelkét a lélek, szót a szó,
álmait az álmodozó,
itt szíveket nem hegedű tép,
nem játék, hangszer vagy szerep:
itt az elhallgatott cigányok
vagy a ki sem bérelt zsiványok
sírnak, sok szörnyű ismeret,
vagy bosszú, mely, hogy jót gyalázzon,
rossz-magát is kész szidni már
s mindig lefelé licitál
egy csömörös végeladáson;
s e végső undor, e nagy, ez
a bölcs és gonosz elesettség
néha már egy kicsit nemesség
s érdem is, mert tökéletes.
 

VI.

De nézd meg ezt, itt, – semmi érdem,
csak seb és gőg. Egy téveteg
hang egykor benne keresett
hangszert, hogy fölzengjen kevélyen,
lakást egy vak eszme, aki
most kénytelen – mint néha hitvány
mesterét a különb tanítvány –
rossz gazdáját is védeni.
Ott ül, groteszk király. A koncert,
mely benne játszik, komisz és
tűzijátéka röhögés,
mégis tragikus e bohóc, mert
a gúny nemcsak őt marja, de
az angyalt is, ki benne senyved,
az ideált, kinek ma szennyek
és férgek az eledele.
Ünnepelt hős nincs rakva, mint ő,
annyi sebbel. – Óh, égi hit,
hiúság, tedd jóvá, amit
tévedett vele a teremtő!
 

VII.

Csapdákat, csábító varázst,
gátat és poklokat az útra
maga az eszme és a munka
rakott, ő szervez támadást
legkedvesebb fiai ellen
s pusztulni hagyja, aki fél,
s nem hajlik le a bátorért,
hogy minden esendő elessen.
Eszme, isten, te, Valami,
ismerlek-e én is? Enyém vagy?
Vagy szó vagy csupán és remény vagy?
Van jogom neved vallani?
Igazság-e, ha annak érzem,
az én harcomat, hitemet?
Egyszerre köszönöm neked
az erőm s a kételkedésem?
Üldöznek, én is üldözök,
s most is feszítsd meg!-et kiáltok,
pedig sokszor magam se látok
különbséget jó s rossz között.
Ki vagyok én? És hol vagyok?
Jaj, nem érdem, ha nem bukunk el,
s nem látjuk, hogy hova jutunk el,
s ez így van, mert te akarod,
te akarod, te Ismeretlen,
s téged szolgál az iszonyú
rettegés is, az a gyanú,
hogy míg itt harcolok nevedben,
egyik bölcs csapdád zajtalan
karjaival körémcsukódott
s mutatja, másnak, hogy a poklot
nem érzi aki benne van.
 

VIII.

Gazdánk, mindenkinél nagyobb vagy
és teljességed a titok,
körüljárnak a darabok
s amíg néznek, földarabolnak.
Talán én is csak részeket
láttam benned, s a kereséssel,
rostálással és elvetéssel
még jobban félreértelek.
Nem nevezlek már annak-ennek,
sokarcú igazság, hiszen
értelmed forog szüntelen
s mindig van mást mondani nyelved.
Csak mi teszünk, szabályaink
tesznek téged farizeussá,
testvérünkké, jóvá s gonosszá,
mert töredék törvénye mind:
határt ad a határtalannak
és roncsol és elkülönít,
de fölötte, ha ész, ha hit,
egységes nagy álmok rohannak.
Maradj most már nekem csoda.
Jobb lesz, ha mint gyermekek élünk
s nem kutatunk, nem itélünk
s így jutunk el valahova,
farkasok és bárányok együtt,
mi, törvénytelenek, vakok,
akik az elbizakodott
iránytűket már nem követjük,
hanem az álmot, aki vagy,
takarónak húzzuk magunkra,
boldogan, hogy végre lehúnyja
elfáradt szemeit az agy.
 

IX.

Uram, lehetsz Igen, lehetsz Nem,
igazság s félrevezetés:
én már elvállaltalak és
a rosszat is csak jól cselekszem.
Hadd legyek most már remete,
hadd járjak utamon magamban
s ne keressem még gondolatban
sem, hogy valamit érek-e.
Uram, ha már az lett a dolgom,
mondani, mit rajtam szür át
pár esztendeig a világ,
mondjam mindig, ahogy ma mondom:
mondjam senkinek!… Ingatag,
mint a holdkórosé, a lábam…
Megyek… Óh, bár csak a halálban
tudnám meg zuhanásomat!

 

 

 

Kortársak

Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven,
 
de tán csak egy, vagy annyi se,
mindegy, végez velünk a betegség, az undor
 
vagy a véletlen fegyvere.
Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven,
és megbékélve mind együtt leszünk a földben.
Irígység s szeretet küzködött sírva bennünk;
 
s gyötörtük egymást szomorú
testvérharcban, (amely sokszor ma is olyan már,
 
mint egy szinpadi háború)
irígység s szeretet küzködött sírva bennünk
s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk.
De hozzád mi közünk, titokzatos jövendő?
 
Ami különbség most akad
ember s ember között, sohsem oly kegyetlen,
 
amilyen idegen te vagy!
A sírból mi közünk hozzád, örök jövendő?
Teneked, ami volt, mind semmi és egyenlő.
Az igazi haza az Időé, nem a Földé.
 
Az Időből halunk ki mind,
az Időből, amely hazánk fölött hazánk lett
 
uj s nagyobb közösség szerint.
Az igazi haza az Időé, nem a Földé:
meghal az Egy Idő, de a Föld él örökké
s akár egy idegen planéta is lehetne,
 
ahogy tovább forog s viszi
hátán uj népeit, mig minket összerágnak
 
puha fekete fogai;
akár egy más világ csillaga is lehetne,
ugy száll majd, temetőnk, a tilos végtelenbe.
Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven;
 
s tetszik, nem tetszik, látni kell:
ellenségünkkel is közösebb sors köt össze,
 
mint azután majd bárkivel.
Még húsz év, tíz, talán harminc, esetleg ötven;
– Béke, mért vagy csak a halottaké a földben!

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]