Az örök virrasztó

Legjobb aludni, tudom, pedig
számomra csak pár éve születik
ujjá nap-nap után
és könyörtelenűl az élet, –
mit akar hát velem az anyag
örök vándora, az élő
isten,
mit őrködik örök-egy élete
bennem? s mit a többi
féregben, évezredek
pusztithatatlan-pusztuló
népeiben, akiket csak
magával állit szembe, mikor
egymást ölik vagy ölelik?
Óh, aludni!
Reggel
még azt hiszem, hogy
csak szórakozik velünk, nyomorult
töredékeivel
s játékos kedve nem is
akarja az alakzatok szüntelen
keverésében megtalálni
a végső kombinációt,
de mikor a zúgó
nappal után megjön az est
békéje, ugy érzem:
ő is szeretne megpihenni
saját ellentéteinek
egyensulyában s ő maga
szenved legjobban, amiért
sikertelen próbálkozásait
unva, a halál gyors kezeivel
ujra meg ujra hiába
temetteti
húsunk sírjába oszthatatlan
lelke darabjait:
s mikor éjjel eloltom a lámpát,
kimerült fejemnek
azt sugja a párna, hogy
a legszomorubb embernél is szomorubb
s fáradtabb már a sose-mozduló
kőnél is az erős
isten, amiért sose tudja
lecsukni magában az idő
lázas pilláit s millió-
millió öngyilkosság után is
tovább kell virrasztania
halhatatlansága élő
kriptájában, az anyagban.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]