Egy jelentéktelen író halálára

Meghalt a koldus öreg, és előkelő
ismerőse, a pénz,
a hírre megismétli, hogy
nem tartozott az Igazi
Nagyok közé szegény… Nem tartozott,
igaz, – de én
azt látom, azokat, akikhez
tartozott: nekem az eltiportak
rettenetes sorsa fáj
az emlékében. Tudom, fiatal
évei hogy fultak bele
a nélkülözés
vakondok-tárnáiba,
most is látom, megalázott
lelke, mely a gondolat
léghajóival istent
próbálta elérni, drága lelke
mily tehetetlenűl
vonszolta a mindig-hiányzó
pénz halálos sulyait, én
láttam, hogy amíg
szegény öreg a reménytelenség
utcáin vagy a bosszús irgalom
előszobái előtt, sötét
folyosókon, végigácsorogta
élőhalott napjait és az
üzlet már rá se nézett: elegáns
autókon tülkölt, repülő
vonatokon suhant, meleg
gyermekkacagással, gondtalan
szerelemmel, ennivalóval és
nyugalommal s a szépség százezer
fűszerével táncolt el előtte
az élet, szegény öreg
krajcárleső szemei előtt
tulvilági
könnyűségben tündököltek a pénz
ravasz kis ügynökei, akik
szintén nem tartoznak a maguk
céhének nemzetközi
értékei közé, hiszen
sem a rombolás,
sem az épités nagy tettei
nem koronázzák megbecsüléssel
homlokukat, s csupán az ördög
emelte-emeli őket
ilyen öregek és fiatalok
fölé, a dolgozók,
a kicsinyek, a jelentéktelen
milliók, a silányak
rettenetes sorsa fölé,
őket, a jelentéktelen
piócákat, akik
ráfeküdtek az élet
ütereire, a kalmárokat
s üzéreket, akiket
telefondrótokon át is
hizlal a pimasz arany,
a vak pénz, mely nem üdvözít,
de megszabadít a kárhozattól, –
óh, csak a Sátán
emelte ezeket a
nyomorultakat a nyomorultak
fölé, a szegény
halott költő fölé, aki
már nem kér koszorút, de szól,
nagy, néma, fekete árny:
Térdre, elrabolt életem előtt,
térdre, Többi Silány!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]