Magasból

A nagyságos asszonynak egy falatért
kezet csókol a koldus. És mégsem ő
igazán szánalmas, hanem az,
a másik, aki már
ember lehetne, de csak
a parányi siker megvesztegetett
bérence s aki
egy kis élősdi nyugalomért
boldogan meglapul a Nagyok
lábainál,
az az igazi
gyönge s nyomorult, aki
lelki békéjét falat kenyerekkel
egyensulyozza… De más,
de más mellette a nagy,
a hatalmas, az igazi ember,
aki küzd és ezer idegen
akarat kezéből
kiveri a pengőt, óh, milyen
más az a lélek, amely
a veszélynek elektromos
mezői s az érdekek alá-
aknázott tájai fölött
vezeti a pénz vagy a hit
nagyszerü hadjáratait és az erő
halálfejes lobogóját
nyiltan feltűzi a legmagasabb
ormokra – Óh, be egyformán kicsiny
onnan a koldus,
meg a nagyságos asszony óvatos
könyörülete, s az egész
emberiség, ez a nyöszörgő
kín-sivatag, be kicsiny
onnan,
fentről,
ahol az önzés
óriás toronyőreivel
hiu harcban
csak a legbátrabb földi sikolyok
őrült keselyűi csatáznak!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]