Áldozatok

Zajosan dördűl a revolver
s a jólszituált kereskedő
halála átveri sziveteken
a Pénz meg az Üzlet
rémületét.
De én
azt mondom: halljátok meg a
zajtalan omlásokat is,
a tömegekét, az észre se vett
borzalmakat, az egyetemes
üzlet parancsait, amely
már a startnál lefog és
előre elítél:
nézzétek az élet
húsevő tömlöceit, a sok
halálbapréselt akarat
fuldoklását, a rakétás
felszín alatt a sivatag
kétségbeesést,
az emberirtó
munka fegyenceit, kik a kényszer
fegyvercsövei előtt
szótlan menetelnek elérhetetlen
oázisok felé s nem is
tudják, hogy gyermekeikben
csak nyomoruságuk örök
folytatása következik. –
Zajosan
dördűl az előkelő
áldozat fegyvere, nekem
mégis jobban fáj
az a másik, a sok, az a számtalan,
számontarthatatlan, zajtalan halál,
bennem örök-fekete
tengerzúgás az a néma panasz,
a tömegeké, a hétköznapoké,
s mióta egyszer
meghallottam, minden revolvert
tuldörög füleimben
a sivatag éneke, a porszemek
sirása, a névtelen
reménytelen,
embertemető, istengyilkoló,
végtelen,
üres és fekete csönd.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]