A húnyt szem balladája

(Mit látsz, húnyt szemem? Mi ijeszt, hogy
pillád úgy magadra huzod?)
– Az élet! A rágó pokol!
A hús, a kéjelgő mocsok!
A húsok! Férgek a kövek alatt!
Amit láttam: a förtelem és az üdv!
Hustömte paloták, városok,
habzsoló húsok mindenütt,
erdőkben és gyomrokban! Óh
a ganéj édene, rovar, tetű!
S párzó nyálkák a tenger fenekén!
A Föld belei! Gyönyörű
nőkért nyujtózó férfi-hús!
Szerelmek rajzó útjai!
Gejzirek a húson belül,
óh nedvek szökőkútjai:
óh élet, részeg csatatér! –
Aztán az emberek! gyilkosok!
Vakitott, megfojtott agyvelők!
S hus-gépek, járó oszlopok:
munkások teste! Kezek, tüdők,
hus, mit a pénz lassan megölt!
S szétlőtt katonák! örök sirok
kiütéseitől beteg a Föld!
És aki él: tört szerkezetek
reszketnek az utcasarkokon:
rokkantak! Rombolás, amin
nem segit semmi hatalom:
jaj, látom a fekete harcot!
Saját maga, mit összezúz:
minden kínjával bennem kavarog
az embertelen Emberi Hús! – –
Mind őrült a hús. A miénk
néha kitisztúl, felsikolt,
s hamut rak fejére az ember
s ajkára tétova mosolyt:
a vén és bűnös Hús ilyenkor
érthetetlen imákba kezd,
mondván: felebarátodat
mint magadat szeresd:
ilyenkor alszik. Látom álmát:
azt álmodja, amit ma te! –
(Húzd magadra pillád, szemem,
s ne nyilj föl többé sohase!)
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]