Árnyék a szélben

Hull már
gondolat, akarat, álom:
mit segíthet
rajtam a szépség? e sok idegen
palota? A csüggedés
kisrófolt szemeimből
minden reményt; a szétosztogatott
Földön
mit keres az uj jövevény? mit akartam
én is? mit akartam e hóhér
világban, ahol csak a kalmár
terror élvezi az
íny, fül, szem, bőr s biztonság örömét
s a szegénynek
csak munka jut és lelkes fájdalom? – Óh,
már zuhanok, már
árnyékként imbolygok a szélben:
csak vágyni tudtam, nem küzdeni,
s alig emlékszem rá, hogy éltem.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]