Kétségbeesés

Villámló égboltot ágyúz fölém
a gond ezer őrült harsonája –
Kint napfény zeng, de agyamban a pokol
acsargó kínja válaszol
a rigók tavaszi szavára.
Fülem süket már és szemem vak
minden szelídre és örömre.
Banditák dühöngenek, gép-robaj –
s ha csendül bennem egy tiszta dal,
zenéjét magam töröm össze.
Ne legyen! – kétségbeejt a szépség.
Ne legyen! – magamat gyűlölöm benne.
Ha a kín igy csikorog, ily iszonyún,
őrült álom vagy hülye gúny
a fuvolás idill szerelme.
Az vagyok, az, őrűlt zenekar!
Tombolnak az inség ütegei:
tőlük visszhangzom szüntelen!
Óh rémület, undor! Óh életem
üvöltő szörnyetegei!
Óh pergőtüz, szegények élete!
Már a csöndem is jajveszékel:
milliók robbanó szive vagyok
s gyöngeségem együtt zokog
a világon mindenkiével, –
De ha meghalok, ez a vad zene dermed,
ez fagy körém néma glóriába:
a villámló gyász, a fekete fény,
amit örök viharrá ágyúz fölém
idegeim nyomorusága.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]