Szabó Lőrinc összes versei

 

 

 

 

Föld, Erdő, Isten

1922

 

 

 

 

I.

A vándor elindul

Bottal s öreg kutyámmal indultam hazúlról.
Dalolva mentem és torkom nem únta még az
országút fáradságos énekét. – Tudod, hogy
a Nap barátja voltam? Ő édesitette
agyamat hajnali rétek szagával; aztán
minden csigát s kavicsot külön megmutatva
látni, szeretni és csodálkozni tanított…
Minden kanyarnál uj dolgok fogadtak, és a
friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak
egyenlő távolokból. Majd, lombos hegyek közt,
még szebben tündökölt a sokalaku élet.
A Nap barátja voltam; ő kisért el estig,
s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái,
csókkal bucsúzott tőlem. – Óvatos morajjal
tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok
aludtak a tavakban. Lepihentem én is
s a föld s a fű íze ereimbe ivódott.
Fenyegető szemek szikráztak a bozótban,
de nem féltem: tudtam: a vén kutya vigyáz rám:
belefúrja szemét az állandó sötétbe
s őrt áll előrenyujtott nyakkal s tárt fülekkel.

 

 

 

II.

Reggel

Szokatlanul nyugalmas most a reggel;
az úton csak vigyázva járhatunk, mert
a hajnali eső arany csigákat
vert le a fákról. Tisztább vonalakban
sorakoznak fel a távoli dombok
és mikor a lassan melegedő föld
a hajnal könnyét már visszalehellte:
oly friss a szín, üveglelkünkön át oly
zenében úszik minden, mit a szem lát,
hogy e forró és nedves ragyogásban
levedlik rólunk az ember magánya
s nem is magunkat, nem idegeinket
érezzük zsongani: oly mély gyönyörré
sürűsödik az élet, hogy ilyenkor
hajam az erdő ruganyos hajával
összefolyik, karom ölelve nő a
kék láthatárba, mellem eke vérzi,
hangom a szél dala és az örök Nap
az én szemeimből nevet a földre.

 

 

 

III.

Este

Élő csillagok gyúlnak a füvek közt,
mozgó csillagok: már keresni indúl
szeretőjét a szentjánosbogárka.
Ha maradunk, megint itt lep az éj.
Már egész ide döng a parti visszhang:
az örök hullámok sikoltva dobják
fáradt testüket a percnyi halálba
s elomlanak a kimart köveken.
A falu felől foszlányokra tépi
a barna szél az estharang imáját,
hullonganak a vadgesztenye késő
bóbitái, az ernyős bodza szinte
füstöl a szagtól és a kora hárs
vele versenyt itatja sűrü mézzel
a nyári este fülledt melegét.
No, menjünk mi is, cimbora, kövessük
a csordajárást… Ép ott mennek a
jámbor tehenek, meg a vén bika –
nézd csak: időnkint hogy megrázza ringó
nehéz szarvát és nagy, sötét heréit.

 

 

 

IV.

Sötétség, holdfény

Először fecskék, később denevérek
hasogatták az estét; a hegy is
függönyözte kék arcát és a nádas
eldajkálta a síró szeleket.
Jött a sötétség… Reszkető keze
megtapogatta kunyhóm falait,
nagy árnyakat bontott ki és bemászott
udvaromra a keritésen át.
Ott megpihent; aztán anyagtalan
testével óvatosan eltakarta
az ablakokat, a kereszteket,
s hogy megmérgezze csillogó vizét,
vén kutunkba is leereszkedett…
Már félni kezdtem; de a hegytetőkön
előgurult a Hold… S ím: a halott-
fehér fényben fekete bivalyok
ballagtak át a szétfolyó mezőkön.

 

 

 

V.

Egyedűl

Testvérkém, fáj, hogy egyedűl vagyok,
fáj a nappal ezer ugráló szine;
fáj, hogy annyian megszólítanak,
de azért senki se simogatná meg homlokomat.
Gyengédebb vagyok én az almafavirágnál
és a lehelletnyi holdfénynél is szelidebb.
Fehér galambok alszanak álmaimban:
nem szabad fölébrednem, hogy fel ne riasszam őket!
Ha felriadnának, meglátnák, mily gonosz vagyok,
milyen irigy és hazug és civakodó.
Ezért kell mindig csöndben maradnom, akkor is,
ha ijedt harangokat dobál be a szél az ablakomon.
Sírok, –
és szavaim halottan hullanak lábaimhoz.
Sírok, –
és a szomszéd fa se hallja meg könnyeimet…

 

 

 

VI.

Pásztorsípon

Napfényfüzérbe fogtalak. De én magam
szomorú maradtam. Szomorú sípokon
játszottam minden este. És kövér moha-
ágyamon rólad álmodoztam. – A kövi
pacsirta keltett fel, korán; s a harmatos
hegyoldalon indulva mindennap egész
odáig fölkúsztam, ahonnan a sasok
ágbog-fészke körűl égbeacsarkodó
szirtek tornyairól lefut a görgeteg
vízvájta medre. Ott álltam, egymagam, és
a láthatárt néztem, s a nyájamat, amint
fehér foltokban mind alább ereszkedett
a völgybe… Szemem és szavam hiába szállt
feléd s az idegen ködű partok felé:
úgy vágyódtam hozzád, ahogy az öregek
meséiben a hű Penelopé után
sóvárgott tengervíz-mosta szigeteink
királya, a dicső, sokat-tűrt Odysseus.

 

 

 

VII.

A hazatért kedvesről

Már hatodik napja, hogy a kedvesem visszatért;
kék tengerekről, arany szigetekről tért vissza a kedvesem.
A selyemhullámos ég volt az a tenger;
arany szigetek a szikrázó csillagok; az ég a tenger.
Ma is oly szép és fiatal, mint amikor messzehajózott,
pedig hány tavasz mult el azóta, hogy elhajózott!
Hány nyár koszorúi hervadtak el azóta;
hányszor kivirúltak azóta a sírok koszorúi!
Arany szigetekről tért vissza a kedvesem,
már hatodik napja, – és még nem mertem megölelni.
Kék tengerekről tért vissza a kedvesem;
hajában hét arany csillagot hozott nekem.

 

 

 

VIII.

Zavar

A fák kezei égbe kulcsolódtak
s minden tárgy kezdte már felölteni
éjszakai alakját… Ritkuló
lombok alatt jártunk és észrevettem:
másként szeretjük egymást, mint ahogy
tavasszal megfogadtuk. Ujjaim
tegnap barátként fogták kezedet,
s ma kerülték, s szenvedtek nélküle.
Mikor nem láttad, akkor néztelek,
csak akkor néztelek boldogan, és
szavaimat szégyenkezve kuszálta
a tettetés… Magamnak is csak annyit
vallok be – ez is sok – hogy még-nem-érzett
örömmel szívtam ajkad illatát
s hogy mikor fénylő szemedet fölütve
elbucsúztál: testvéri csókod égő
arany kardokat mártott ereimbe.

 

 

 

IX.

Titkok

Virágok közt hevertünk… Nemcsak arcod,
egész tested oly idegen varázzsal
kezdett ragyogni, mintha tűnt korok
titkai keltek volna ujra benned,
s az esti rét minden füve-virága
lassan feléd fordult: uj fény felé.
Először szótlanul csodáltuk az
isten homlokán szálló fellegek
szenvedélyes vörösét, majd, mikor
elhallgattak a lombok énekes
lakosai, melled fölé hajoltam
s átcsapott rajtam a rémült, a boldog
felismerés, hogy míg az alkonyat
lobogása koszorúzta fejed:
a szűzi Hold szállt le benned az égről
s a buja Flóra csókol csókjaidban.

 

 

 

X.

Mondják, hogy szép

Mondják, hogy szép, és én semmit se mondok,
mondják, hogy égő bronzhaja a hajnal,
hogy csillagokat hordoz nagy szemében
s hogy büszke és dacos és rá se nézne
oly csúnya, fekete fiúra, mint én.
Ő csak kacag, és sóvárogva nézik
gúnyos ajkát és álla keskeny ívét,
és nem tudják, hogy tegnap engem csókolt,
és hogyha hallgat, nem tudják, hogy ő most
arra gondol, hogy tegnap hullt a harmat
s ránk hullt a harmat, őreá meg énrám,
s hogy tegnap, látva boldog heverésünk,
még a rigók is mind megrészegűltek
s közel röpűlve a májusi lomb közt
eszeveszett szerelmi dalba kezdtek.

 

 

 

XI.

Kirándulás

Amint felfelé mentünk, céltalanúl csatangolva a barna erdei ösvényen,
zengett a nap és gyémántokat szikrázott a sercegő homok;
okosszemű feketerigók ugráltak a tavalyi avarban, míg körülöttünk
a fény szapora csákányai csattogtak a négyszögletes gránitkockákon.
Egyszer rikító fatáblák ugrottak elénk, szemünkbe tolva modern plakátjaikat,
majd újra egészen vad és magános utakra csalt egy gyöngyszemű szitakötő;
a kilátóról kék, zöld, piros és arany foltokat ittak fel szomjas szemeink:
megszépült a világ és jólesett a szinek friss lüktetése.
Apró virágcsengetyűket, zsályát, méhfüvet és kankalint szedtünk,
– zengett a nap, gyémántokat szikrázott a homokos ösvény –
szótlanul néztük a köveken lihegő aranyzöld gyíkokat
és megcsodáltuk az útilaput, melyen csavaros csiga csúszkált…
S mikor végre fölértünk a csúcsra, ahol kis korcsma előtt vadgesztenyelugasban
vidám turisták ürítgették a habzó söröspoharakat:
mennydörgő katonazenét dobott felénk a szél, s mi elmerengve néztük,
hogy kapaszkodik lassan-lassan utánunk a hegyoldalon a fáradt vén fogaskerekű.

 

 

 

XII.

Hajnali himnusz

A Nap! a Nap!
– Nézd, emeli már nagyságos homlokát
s bizseregve dobban az öreg hegyek vas-szive… Lármás
zivatarok után láthatatlan sípokon ujjong a csönd
és harmatos örömtől borzong a fenyves zöld élete.
Talán a tegnapi villámok fénye fürösztött: szemeid éles villanya
lelkemig fénylik. Szemedben: szememben: ragyog a reggel.
Szép tarka gombák bújnak elő, – játékszereim; sercegő fényben ázik a fagyöngy
s a kavicsokkal-szines patakokban látni, amint kék függönyeit becsüngeti az ég.
Óh, kedvesem, itt egy vagyok veled! Nemcsak veled: boldog tenyészés,
ártatlan erdő és egyszerű élet vagyok én: acélos levegő, isteni kert és isteni kertész;
a bükkfa hosszú moha-szakálla, kövek, feketeszemű virágok, a nap tüze: ez vagyok én:
erdő vagyok én, vér és csira, élet: mi lenne nélkülem az isten?
Mi lenne nélkülem e ragyogás? mi lenne a földalatti
harangok csendülő szive? s a hajnali boldog cinege-dal?
– Óh, csak az én hitem dobog a fényben, lobog a szélben, izgatott
mámorában égi zenévé szőve a szürke földi zajt!
Mert nincs öröm, mi nem az enyém, mert bánat sincs, mi nem én vagyok;
a nyár lobogó aranyligetein át, vagy mikor az őszi eső dideregve
nedves ujjakkal a lombokon átnyúl: távoli dombok olvatag
éneke én vagyok: láthatatlan hangok s visszhangok kara:
mert hang vagyok én, visszhang vagyok én: magam visszhangja, rugalmas
szinek kacagása, szemed szine, zápor, fény és árnyék: Te vagyok én!
A föld! Nem ember! Erdő! – Az én szemeimből csókolod szemedbe
a napot, a csöndet, a vért s a vídám mogyoróbokrokat.

 

 

 

XIII.

Gyógyulás

Sötét szavak csontvázán mámoros
életként lüktet ez a szerelem:
szivemben és agyamban muzsikál,
önző húsomat csöndesíti és
testvéreddé aláz és fölemel.
Kedvedért minden jót és igazat
érezni kezdek, hang-visszhang-zene
kapcsol egymáshoz, s a dac és a vád
fekete céltalansága után
a megértés napfénye homlokom.

 

 

 

XIV.

Erdei szerelem

Sötétedik… láthatatlan tücskök ültek ki kunyhónk elé
és elhallgattak a távol zuhogó fejszék.
Ma az utak is összebújnak az erdő bozontos mellén
és lélegzetét visszafojtva hallgatózik a meztelen levegő.
Érzed az esti virágok izgató simogatását?
(Most lehellik lelkünkbe illatos testüket a rétek.)
Kezünkben a szerelem édessége csókolózik,
mikor ujjaink véletlenül összeölelkeznek
s minden tagom külön megrészegűl,
ha hosszú-hosszú éjszakáinkra gondolok.
Pedig már itt van az éj, csak mi nem vettük észre,
hogy a kémény tetején kidugta borzas fejét a füst;
ujból itt van az éj s csak mi nem vettük észre,
hogy kiváncsi rózsabimbók nyiltak ki szerelmes nyoszolyánkon.

 

 

 

XV.

Csodatevő szemek

Tavaszba öltöztél, s hogy éjszakáim
érzéketlen és gondolattalan
sötétjét beragyogja, lobogó
hajad uj napként körűlzuhogott
és kebleid hullámzó tüze úgy
átsajogtatta életem halott
országában a dombok és hegyek
dermedt húsát, hogy már személytelen
erővé nőttél: koldús szemeim
szégyenkezve és értelmetlenűl
nézik emberen-túlról rámsütő
nagy szemeid csodatevő hitét.

 

 

 

XVI.

Hasztalan lázadás

Pillám alatt összetört ezer álom
s – szeretlek? nem szeretlek? – nem tudom már.
Túlságosan ragyogsz, eleven álom,
s szerelmedet elbirni nem tudom már.
Gyűlölködve kiáltom: – Idegen kéz,
eressz! ne vezesd utam! megtagadlak! –
Mégis te formálsz ujjá, idegen kéz,
és csak nő az erőd, ha megtagadlak.
Nem tudom, mi történt… Talán az Isten
játszik velem s te vagy a fény szemében.
Ha eldoblak, megjelenik az Isten
s nehéz harag hömpölyög nap-szemében.

 

 

 

XVII.

A szelíd tanitvány

Szebbek a szép tavaszi napoknál is, de szavaid, barátom,
hidegek, mint a vas, és még az éjszakánál is ijesztőbbek.
Minden este megáldalak álmaimban, te nem is tudsz róla.
Nem is tudod, mennyire szeretem okos szemeidet.
Azt szeretem benned, amit nem akarsz nekem adni,
magányodat szeretem és lelked kételyeit,
mert örök szomorúság borzong benned,
mikor a Megismerhetetlen ajtait nyitogatod előttem.
Régóta enyém vagy. A Hegyen is te beszéltél velem?
Sokáig elvesztettelek, azért csábitott a kentaurok és pogány nők hivása.
Itt maradok veled. Hallak. Rád figyelek, de még szégyenkezve és kissé tartózkodóan,
mint a virág, mely a februári nap simogatására nem mer egészen kinyilni.

 

 

 

XVIII.

Az elhagyott lány

Elcsalta a dalok anyja, a Föld,
és a dalok apja, a Pásztor;
elcsalták, messze, s azóta szivemben
naptalan árvaság s örök
bánatok visszhangja sír.
Elvitték ifju vágyai, mert
nem tudja még, hogy az ifjuság
haragos-tüzes ércét
itthon is
hideg karddá veri az idő.
Messzekiáltó
szelektől
dagadoztak a vitorlák
s nemsokára talán örökre
elfödte előlem a tenger
domboru háta.
Nyugtalan szemei messze
előreröpültek:
lelke már tegnap látta a
nádboritotta Nílus
partját s az idegen
csillagokat, vagy tán Itónia
koszorús oltárait
csodálta, s az ídai lankán
heverésző szőke leányok
ibolyaszemét
s hallotta a szépszarvú tehenek
sötét kolompjait. –
Elvitték ifju vágyai,
elvitték, messze; s azóta szememben
szétporlik a nap tüze, hangos
szivemben éj és örök bánatok
szakadatlan visszhangja sír.

 

 

 

XIX.

Elmentél, s megnémult a táj

– Szkadzon –
Elmentél, s megnémult a táj. Halott erdők
mélyébe tűnt az eddig oly vidám visszhang
s ott hangtalan zokogva nem figyelt többé
hívó szavamra, nem akarta napfényes
örömmel visszamondani neved, melyre
tegnap még együtt s boldogan tanítgattuk.
A délután biztató zöldje elsápadt,
a friss vadrózsa összecsukta bimbóit,
az ibolyák szemében árva könny égett:
kedvem veled szállt, s tehetetlen, új bánat
húzza elgyengült szivem. A kilátó vén
kövein álltam, a korlát előtt, honnan
falunk fölött legtovább lehetett látni
már messze ringó kis hajód vitorláit.
Engem is elvittél? – oly léttelen vártam,
mig meg nem érkezett az estharangszó!… Majd
az éj hullatni kezdte harmatát; súlyos
csillagok ültek pillámra. A hajlongó
fák közt éjfélig megmaradt a csönd, és sírt.

 

 

 

XX.

Magány

Sok kétely és bűn a halálba láncol,
de soktól néha már szabadulok.
Kunyhóm falán az ősz mosolya táncol,
barátaim a fák s a farkasok.
Az utak, melyek innen szertefolynak,
erdőmön túl az égre fölhajolnak
s minden virág, fű, óra, cserje, kő
egyetlen, boldog, nagy jelképbe nő
s annak fényébe szőve éjszakám
istent szivembe lopja a magány.

 

 

 

XXI.

Titkos fájdalom

Minden megingott, mikor az utolsó
napon csók nélkül elhagytál: üres
szalma lett kezeimben a kalász,
lepkéim elszálltak s a hegyen is
értelmetlenül felelt s otthagyott
barátom, a szél… Ellenségesen
hallgat ég s föld… Valaki kellene…
Nincs semmi kedvem egyedűl csodálni
a várakozásteljes alkonyat
mozdulatlan szépségét, s nem tudom,
lesz-e még erőm emberek helyett
isteneknek mesélni kínomat.

 

 

 

XXII.

Tétlen jövendő

Kinokkal és kinokra szűlt anyám,
de mondd, barátom: ér-e valamit
egyik napból másikba halva lassan
megérni s észrevétlen elrohadni?
Valamikor azt hittem, hogy sokat
fogok használni, sokat ártani, –
ma már látom, a sorvasztó idő
túlgyorsan arcomra öregedett
s máris kikezdte szemem erejét.
Homlokom lelket hordozott, de most
– céltalan hús-, csont- s ideggép – irígylem
kis húgomat, aki már visszatért
a semmiségbe, és keserüen
nézek a tétlen jövendőbe, mert
– mert mondd, barátom: ér-e valamit
egyik napból másikba halva lassan
megérni s észrevétlen elrohadni?

 

 

 

XXIII.

A vágy szégyene

Aranybarázdás Ég, s te, a világ
bástyáiról lenéző Helios,
mondjátok meg, kihez forduljak? Óh,
van-e, ki értelmetlen bánatom
elcsöndesíti?… Úgy fáj ma a friss
hajnali szél gondtalansága és
a madarak jókedvű éneke!
Engem gúnyol e szikrázó derű:
talán megtudta, hogy a rámfogott
bűnök szennye már egész belevénült,
belesötétedett lelkembe, hisz
csodálkozva néz és iszonyodik
(vagy úgy tesz!) s eldob, aki csak megismer.
Óh, jaj, hová fussak az emberek
fürkész szemeitől, s ha megzavar
a mások mosolya s kétségbeejt
az önmagának elég Föld nyugalma:
hogy irtsam ki vágyamat, – jaj, hová
meneküljek a nők és a tavasz
megfoghatatlan szépsége elől?!

 

 

 

XXIV.

A halál csiráival…

Nem futni, – szép lassan kimenni az
időből, és folytatni, napra-nap,
a lassu meghalást: igen, csak ez
jut nekem is, hisz tudom – óh, sokan
megmondták! – hogy az öröm gyilkosa
a lélek és a szellem. Gyötrelem
öntudatra ébredni: nincs sehol
valóságos cél, hitre érdemes.
Ha állat volnék, hegyek és mezők
s a perc kóbor fia, vagy ha paraszt
ekék nyomát követném s egyszerű
emberek közt pihennék, amikor
zsongó méhkas a májusi akác
s a föld szivéig ledobog a Nap
fullasztó gyönyöre, még csak nem is
sejtve, hogy mily gyönyörű a világ,
nem illetnék ajkam a csüggedés
és céltalanság fájó szavai
s nem érezném, hogy milyen nyomorult
a legnagyobb élet is. A robot
nehéz, de talán megnyugtat. Nekem
üres a lélek s a test alacsony: soha
nem fogok igazán örűlni, mert
antik romok s modern igéretek
között a beteg századok fölé
szivárványhidat épitve szavam
hitetlenség szava s gondolatom
a halál csiráival születik.

 

 

 

XXV.

A következő pillanat

Magasban és húnyt szemmel járom a
pillanat útját – köröttem vigyorgó
vázak gyúlnak ki – jobbra-balra mély
szakadékok, kétely és őrület
húz-vonz zuhanni és a tragikus
csöndbe időnkint belebőgnek a
halál alaktalan barlangjai.
Magasban és húnyt szemmel járom az
ember útját s minden pillanatom
előre érzi a következőt,
az utolsót, amikor zuhanok
s már lent heverek, rosszindulatú
istenek összetört játékszere.

 

 

 

XXVI.

Az idő kisértetei

Sokszor bizony csüggedni látlak, és
csüggedek én is. Oly rövid az út!
Bennünk lakik a halál s levegővé
porló percekké őrli napjainkat,
és ha, a multba látva, sejtjük is,
hogy évezredek szellemei mind
agyunkban kisértenek, az ilyen
jövő, ha lesz is, mit ér? Szomorú
alázat a szivünk; de legalább
tudjuk: nem éltünk egész céltalan
s nem járunk úgy, mint a gőgös fa-isten,
kit télre feltüzelnek: örökös
kételyünk írja szemeinkbe: „Első
tudás: tudni, hogy gyengék, – második:
tudni, hogy mégis hasznosak vagyunk.”

 

 

 

XXVII.

Könyvvel a temetőben

Miután kitagadtak, miután gonosz
szavak s szemek nyilai sziszegtek felém
s a földi hiuság engem is majd megölt:
a növekedő nappal együtt, a bitang
tervek s a léhaság elől, kiszöktem a
munkás Halál terített asztalaihoz,
a temetőbe. Nem meghalni – (óh talán
van még, és lesz is fiatal erőm, magas
céljaimat követni!) – nem meghalni, csak
komolyságot tanulni s megszeretni a
multban s jövőben legnemesebb Senecát.
Már jártam itt, tíz évvel ezelőtt, szelíd
s ügyetlen kisfiú: könyvet hoztam ki és
iróját idéztem. Gyümölcse bíboros
csöppjeit így hullatta akkor is szegény
halottak sírjára a meggyfa… Falusi
kövér szelek dagasztották a lombokat
s – emlékszem – vén kutyánk lelkes szemeiben
ilyenkor titkos szigorúság ragyogott…
Most harmatos a hajnal és zsibonganak
húsomban az erek; duzzadó, friss öröm
a friss világ; darazsak arany pontjai
szikráznak virágról-virágra. Az örök
s ártatlanul buja természet kap belém:
Légy jó, élj és örülj! – biztat az anyaföld,
A hír a csontoké! – súgja a tört kereszt;
s mint tíz évvel ezelőtt, bennem ma is
régi és új világok lelke működik,
mert az élet arcának ráncai mögött
én tegnap láttam már a holnapit.

 

 

 

XXVIII.

Pannón ősz

Ősz van, a régi, a tavalyi ősz
s e furcsa ősz egészen megbüvölt.
Tetszik nekem. Szétnézek, látom a
roppant hervadást, de nem keserít,
és nem bánom, hol végzem utamat.
Nem értem a világot; azt hiszem,
nincs célja; – mért is volna? – és ami
értelmet magam képzelek belé,
sose több, mint maga a létezés.
Ősz van… Szép ősz… A jókedvű rigók
torkából még az augusztus rikoltoz
s itt-ott nagy lepkék villognak: olyan
egy a születés és az elmulás,
mintha csak ruhát cserélne a Föld,
mintha a csere volna csak örök…
Ősz van… Nem az ősz: az benne a fontos,
hogy van!… A szél könnyelmű suttogása
ős legendákra tanítja az erdő
figyelmes bokrait és századok
óta köztünk kisértő szellemek
fájdalmát-örömét mesélgeti…
Ősz van!… Az évek szele csöndesen
hordja a sírokra a feledést…
Párás a fény… Szárazabb zajjal csúsznak
egymáson a tó hullámai… De
fáradhatatlan felhők görgetik
az égen lomha lavináikat…
Ősz van! Szép ősz!… Ősz minden változás:
szent dolog az ősz! – kiáltom, s ime,
sziklasötét barlangja hűvöséből
előbúvik a szakállas szatír
s a napsütötte pannón dombokon,
barátként mellém heveredve, némán
hallgatja az öregedő napok
lombzörgető, fáradt lépéseit.

 

 

 

XXIX.

Rutilius levele

Szomorú testvéreim, emberek,
ős Róma száműzött gyermekei,
– ne várjatok föltámadást s reményt!
Húzódjatok pogány barlangjaink
mélyébe, koszorús ormok közé,
megőrizni a régi, üldözött
istenek utolsó oltárait,
s átkozzátok a zsoldos Stilicont,
ki, a Caesar szavára, elfogott
barátainkat leölette… Itt
nem sárkányfogak, de a butaság
magvaiból kikelt nép most az úr;
most karddal s tőrrel leskel a bozót,
most veszett farkasok tanyáznak a
faluk alatt és partjaik között
vonaglanak a megrémült folyók.
Nunc ad bella trahor… Keserü szél
törte be az ég fénylő kapuit,
hegyek ülnek apáink sírjain,
embergyümölcsös erdők sikolyát
kifáradt visszhangok hömpölygetik
szivemre, s hullák verdesik a vén
hidakba szétdorongolt fejüket.
Minden hiába… Nem löki a sors
jövőbe a multat és a jelent;
hiába lelketek igaz hite
s a szemetekben égő megvetés.
Gyöngék vagyunk és sorsunk hasztalan
próbálja törni komor kapcsait;
meghalt a nagy Pán, a világ fölé
felnőttek az őrület árnyai
és a diadalmas kereszt fölött
nagy hullámokat ver az éjszaka…
Nunc ad bella trahor… Tanácsomat
fogadjátok meg és e levelet
égessétek el az oltár tüzén
s ne feledjétek el Rutiliust.
Mire szavam hozzátok érkezik:
piszkos szerzetesek és a zsidó
isten zörgő katonái között
én már Gallia utjait rovom.

 

 

 

XXX.

Sulyos felhők

Sulyos felhők ülik meg az eget
és csak a gyermek ártatlan szeme
lát föl a csillagokig. Nem a szótlan
feszülő dac köti le ajkainkat,
– a hitetlenség, a halott közöny!
Árnyak, a némaság fegyencei
vagyunk; s nézzétek csak, barátaim,
arcunk mennyire álarc!… Tétován
lengünk a szélben, szélkakasnak is
elromlott, lelketlen vasdarabok.
Jön s megy az idő: megint ránk öregszik
egy ujabb év, az undor s szégyen éve.
Mi lesz az uj? Uj undor, ujra szégyen.
Beláttuk: remény és reménytelenség,
jó s rossz itt egyformán fölösleges.
Óh, a remény már útált unalom:
annyiszor megcsalt, hogy magunk szeretnők
agyontaposni, úgyis hasztalan
rágja lelkünkben pondró-útjait.
Óh, a remény is… Nem volt az remény,
csak kényszerű önámitás: vele
akartuk menteni a megmaradt
semmit a végső megaláztatástól.
Van még remény; ott kint! De azok is,
kik letépték, visszasírják hazájuk
láncát, s ugy szónokolnak, mint a pap, ki
alacsony hasznot húzva istenéből
minden szavát üres szivekbe szórja.
Néha bitang szelek kószálnak, a
fáknak távoli híreket mesélve:
haragos tornyokat dobál a tenger,
csikorognak a hegyek s északon
ujból csalóka szivárványt ragyogtat
a vörös sarló és a kalapács.
– Senki se figyel szavukra… Ha jön még
valaha tisztulás, a föld, az áldott
anyaföld indul meg, s harca a béke
szent harca lesz, s ez a harc lesz a végső!
De addig? Addig porladunk tovább
az idő őrlő fogai között:
és meglehet, hogy egykor igazunk lesz,
és meglehet, hogy nem lesz igazunk,
s az is lehet, hogy sohasem kerűl
sor igazunk bizonyítani,
hisz minden cáfol, késik… Alszanak
az elcsigázott testek és mezők
s már megszokták: a tegnap iszonyú
nyomora iszonyúbb holnapra döbben.
Nemrég kiváncsi éjek s feledékeny
nappalok hallották panaszainkat;
ma már szomorú pillánk meg se rebben,
oly arcátlan-egyszerüen esik meg,
mit hihetetlennek hittünk… A legjobb
semmit se várni… csak dolgozzanak
a fekete fejszék: a porbahullt
tagokból vér nem dől, nem is szivárog,
vér, melyről azt hitték valamikor,
hogy boldog jövők biztos záloga.
Sulyos felhők ülik meg az eget
és csak a gyermek ártatlan szeme
lát csillagot… Körülöttünk a bátrabb
börtönbe-láncoltat testvére őrzi,
vasbilincset a testvér vasszurony…
A sápadt csüggedés fegyencei
vagyunk, és tétován lengve a szélben
tudjuk, itt minden fölösleges, és
meghallani se merjük a varázsszót,
hogy: „Elromlott minden, kezdjétek ujra!”

 

 

 

XXXI.

Jelenések

A templomokban sercegve lobbantak ki a fáklyák
s az Istennő szobra magától összeomlott;
mikor kiléptünk a kongó, megriadt utcákra,
véresre gyúlt vitorlák szánkáztak az egen.
A kaszárnyákban sikoltoztak a kürtök;
a halkereskedők ijedten rakosgattak nyitott bódéikban;
a fórumon iszonyú robajjal dőlt össze a Hallgatás Tornya
s mire megjött az éj, felforrtak a kutak vizei.
Ezen az éjszakán történt, hogy a csörömpölő légiók alatt leszakadt az Arno-hid;
ketreceikben bömböltek a cirkuszi oroszlánok,
mialatt messze Erynnisek és Vaskigyók őrjöngtek a zengő ormokon
s forró szelek birkóztak a megtorpadt mezők felett.
Egyszerre felhőkig harsant a Tűz s az imbolygó vörösségben
kőzápor döngölte le a visszhangzó erdőket;
köröskörül tanácstalanúl nyargaltak a fekete folyamok
és félelmükben megrepedtek a tavak tükrei.

 

 

 

XXXII.

A föld barátai

Bizony, barátom, nem segitett az ész. Az örök
hegyek türelmes homlokán megint tavaszi díszt
öltött az erdő. Istenek szerszáma, szócsöve
voltunk mi eddig. S látod? –: belemarnak ujra már
a duzzadó talajba az ekék szent fogai;
kolompos ökreit napos dombokra tereli
az izmos hajcsár; kalmár nép zsibong az utakon:
kiirthatatlan nő az ember és a kis virág.
Érzed, mily idegen nekünk a föld? Az égi hang
nem válaszol, s bennünk is elnémult a kürt,
az Isten kürtje: elvesztettük a hiú csatát.
Szemünkbe hullt a napfény s összetört; nem érdekel
már a lélek se… Nem baj! Én is azt hittem: csak én
jelentek, én vagyok az érték… Jőjj hát most velem,
jőjj, látogassuk meg a változatlan istenek
oltárait, s hallgassuk, hogy dobog föl a mezők
munkás szivében a pezsdülő szerelem. Ne hidd,
hogy elveszett az igazi csata: az ég talán
csak uj és jobb fegyvereket parancsol gyengülő
kezünkbe. Jőjj, és holnaptól kezdve legyünk mi is
a föld barátai, mint ott azok, akik a friss
venyigét kötözik s kiket Ananké ujja véd.

 

 

 

XXXIII.

A barbár tanítvány

Komoly szavaid oly tisztán világitottak,
mint Kalchedon topáza ujjadon. Azóta
mégis elcsábitott valami. Túlvilágod,
a csodálatos filozófia – (be szépen
csalogattál!) – gyöngébbnek bizonyult a földi
eszeveszett csiráknál. És a föld csirái
kikeltek bennem: új mámorral ős kalandok
sűrűje hív haza, meztelen tölgyek izma
feszül karomban, hangomat a parti visszhang
Attika hegyein ujrázva messzebőgi.
Nem maradok veled. Patás kentaurokhoz
indulok a vadonba s a mezei nők közt
este sörényes cimboráimmal a tűznél
leheveredve telt tömlők és duda mellett
telekurjongatom az állatszagu erdőt.

 

 

 

XXXIV.

Torzonborz, fekete állat

Torzonborz, fekete állat, iszonyú karokkal, iszonyú fekete medvekarokkal,
fetrengtem a jajgató füvön s szaggattam a tölgyek menekülő gyökereit;
aludtam, mint bányában a kő, aludtam, mint vasban a mágnes,
aludtam, mint bennetek a rémület.
Jobb volt, barátaim, jobb, igazán, jobb volt a testnek örűlni,
testemnek örülni, ezer testemnek, medve-öntudattalan;
már unom a lelket, a finom s ravasz észt, jobb volna kergetni messzire döngő
szeleket a lusta mezőkön,
és zengeni, mint a vizesés, és szállani, mint a golyó száll,
meredek sziklák között zuhogni s száguldó harsonákkal a csöndből
kitépni a láncravert visszhangokat… – óh, nyomorultak,
tudnátok csak, mennyire megvetlek mind titeket!
Megvetlek, én: igaz Ember, megvetlek, én: igaz Állat,
torzonborz, fekete állat, ki éhes fogakkal, iszonyú, fekete medvekarokkal
hempergek a porban, a fényben, s szeretem a földet, az isteni testet:
millió villám csatázza értem s velem a Szent Csatát,
millió mennydörgés ujjong szavaimból: Győzelem!

 

 

 

XXXV.

Fák között

Barátaim, szép szálfák s nemes erdők,
láztalan érés szenvedélytelen
gyermekei, kik mozdulatlanúl
s rejtett szemekkel vizsgáljátok a
sűrűitekben járó idegent,
a féreg-embert, óh, fogadjatok
testvéretekké!… Én megvetem a
véres kapkodást, a kéjenc, falánk,
izgága húst, a hangos, lázas és
erőszakos életet s magamat:
igazi hazám a kristályok és
sejtek világa, az alakzatok
rendje s zenéje, és nem közönyös
szemmel nézem a forgó évszakok
mindig különböző és mégis-egy,
örökké ártatlan szépségeit.
Én ismerem a ti nyelveteket;
előző életemben én is azt
beszéltem, és ha felejtettem is,
tudom, hol a Föld jós köldöke, és
nagy hallgatása ma is ismerős.
Közétek vágyom, – óh, fogadjatok
testvéretekké: jobb s más életet
keres, aki hozzátok menekűl:
nem gyávaság vezeti: tudja, hogy
minden fűszál csábító intelem,
mult és jövő, és isten közele:
tudja, köztetek tisztább lesz a sorsa,
mint a véré, és mégsem üres álom.

 

 

 

XXXVI.

Uránia

A halhatatlan istenek törvénye int:
– Vond vissza minden átkodat, mert millió
út indul el s mind mihozzánk vezet. Öleld
magadhoz a világot, mint az egynapos
piciny virág magába öleli piciny
karjaival a dagadó eget. Ne várd,
hogy minden sikerűl; de nagyot és sokat
elérsz, csak élj parancsaim szerint! Ne félj,
ha ellenséged is a korcs, hazug s hamis,
ha rád mondják is, hogy lélektelen, mikor
a testben dícsérsz lelket, lényeget, s nem a
vértelen, gyökértelen látszatot! Tiéd
a parttalan jövendő, és vezéreid
maradnak a mindenütt egyformán nemes
Helios s a mindenkori álarc mögött
értelmükben változhatatlan Ideák.
Légy hű isteneidhez, s rád mosolyog arany
szemével – s egy kicsinyt csillagajkával is –
a szivárványtrónú, magas Uránia!

 

 

 

XXXVII.

Szélcsend

Örök tavasz, és te, örök tavaszban
dobogó föld, örök testvéreim,
nézzetek rám: nyugtalan kis öcsétek
irígyli boldog nyugalmatokat:
irígylem és kívánom a halált.
Be jók vagytok hozzám, hogy befogadtok,
be jó meghalni, így, előre! Roppant
álom oldozza máris testemet:
csak elterülök húnyt szemmel a dombon
s csontjaimat záporok könnye mossa
fehér kövekké, húsomból kövér
hangyák zsibongnak elő, hangom esti
tücsök dalában őrzi bánatom
s örök lelkem, e végre pihenő
kis akarat, örök időkön át
álmodja a szélcsöndes semmiség
megfoghatatlan üres álmait.

 

 

 

XXXVIII.

Párbeszéd

Félek, Atyám, – úgy zúgnak a harangok!
fiatal tükrömet rontja az árny is, a fény is!…
Ne félj, fiam, – téged hívnak a harangok,
te vagy a tükör, te vagy az árny is, a fény is.
Félek, Atyám, – megtörtem a harcban, a hitben,
és éhes sárkányok elé ejtem a kardot!…
Ne félj, fiam, – megtartalak a harcban, a hitben,
s karommal égig emeled azt a kardot.
Mit ér az ember, mit a vágy meg az önvád,
mit ér törékeny szavam az őrült viharban?…
Ne félj, fiam, – az a kín, az a vágy, az az önvád
téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban!

 

 

 

Kalibán

1923

 

 

 

 

Égesd el a könyveket, Kalibán!

 

 

 

 

Kalibán

Caliban: „…burn but his books.”
(Shakespeare)
 
Égesd el a könyveket, Kalibán!
Pusztitsd el őket! Mind! Szőrös kezed
fojtsa koromba gyémánt agyvelők
értelmetlen tündérjátékait!
Nincs szükség rájuk. Mit pöffeszkedik
az isteni tudás? Üzlet az is!
Az aljas élet szégyelli magát
és álarcot vesz fel és hisz neki.
Vén igazság, hencegtél eleget,
most pusztulj, te háromszor-becstelen
ábránd, ki még mindenkit mindenütt
kiszolgáltál! És ti is, szeretet
és jog, s aki csak vagytok, valahány!
Hiú hitek. S szépség, te pipere,
s te, lélek, silány pókháló, s ti, szók,
ti, szók, ti, képmutató istenek:
pusztuljatok mind-mind, hogy ezután
ne érezzünk, ne higgyünk s a remény
ne is kisértsen többé sohase!
Égesd el a könyveket, Kalibán!
Töröld le arcunkról az angyalok
arcának mimelt vonalait, és
legyen úr végre, aki úgyis úr,
legyen úr az egyetlen, az erő!
Égesd el a könyveket, Kalibán,
s kalapálj vassá, verj acélbelű
roppant szerkezetekké! Kalibán,
te másféle bölcs, benned is csodát
teremtett mérnököd, az élet ős
gépésze, a te szörnyű agyad a
bestia mindenség legigazabb
képletére kattogva működik, –
Kalibán, Kalibán, borzalmas és
büvös hatalom, már csak te segítsz:
alakíts át iszonyú, fekete
óriásokká, reflektorszemű
szénevő gépekké, hogy amikor
elégeted a férges könyveket,
toronytestünkkel és csörömpölő
bokánkkal, árnyunkat a pusztulás
ingó egéig dobva, fenevad
kórusban táncoljunk máglyád előtt
és ne tudjuk még sajnálni se, hogy
soha többé nem leszünk emberek.

 

 

 

Átkozd meg a várost és menekülj!

 

 

 

 

Város

Házak, paloták, esti fény.
Isten mezejéről jövök én.
Házak, paloták, palotasorok,
szépek, büszkék, hatalmasok.
Házak, paloták, kövek, kövek –
Hol hajtom le a fejemet?
Házak, paloták, éji fény.
Társtalan csavarog a jövevény.
Házak, paloták, palotasorok,
mint kő-hegyláncok, olyanok.
Kő-hegyláncokban kő-szivek –
Mit is vártam én tőletek?
Házak, paloták, hajnali fény.
Lehunyja szemét a jövevény.
Házak, paloták, palotasorok,
szépek vagytok ti, de gonoszok:
romokat látok, sujtó tüzeket,
tornyaitokon az itéletet!

 

 

 

Szénásszekér

Szénásszekér ment át az éjszaka
a városon, az utcánkon, fehér
holdfényben, – óh hogy felfigyeltek a
fülledt házsorok! Hogy nyujtóztak és
sóhajtoztak a roncs körúti fák!
Szénásszekér ment át a városon.
Jött és továbbment: úszott, lebegett
az édes szagban, amely vele jött,
úszott a fényben, úszott és mesélt –
nekem mesélt! Nekem hozta el a
falusi holdat, tömzsi tücsköket,
lompos komondort, rétet, aratók
bőtorkú dalait, mezei nők
barna bőrét, ekét és vödröket,
cigány nyirettyűt, dünnyögő dudát,
hozta magával emlékeimet,
utánam hozta kormosderekú
bikák szemében az erős napot,
a trágyát és az egek árvizét,
a záporban felfrissült dombokat,
kegyetlen munkát, erőt, szigorú
kitartást, – mindent utánam hozott!
Visszahozott mindent, s míg áthaladt
a villanyfényes, síri városon,
az éjszaka körútján: szívdobogva
hallgattam, hogy nőnek köröttem a
fák, füvek, erdők, s távol ormokon
roppant testét végigterítve hogy
lélegzik ős álmában a hegyek
tölgyhomlokú, bozontos istene.

 

 

 

Hajnal a nagyvárosban

Piros hajnal, – a város is
piros álom, ha sáros is.
Aszfalt-tükrök az eső után,
piros ég millió piros pocsolyán.
Csöndes a nagy tér, üres és
még nem mocskolja ébredés,
tömeg, zaj, gép, robogó kerekek –
Csak én vagyok itt, meg a verebek.
Borzas verebek csipegetik
a kelő nap arany magvait,
fény-magvak iható aranyát,
mellyel a sok piros pocsolyát
festi a piros hajnal és
melyet majd csak az ébredés
olt ki egy óra mulva, a
reggel induló áradata,
a forgalom, üzlet, a szürke szín,
a magát őrlő emberi kín,
a pénz… De a reggel, s társa, a dél
s a délután még messze henyél,
messze, valahol a szent Keleten,
s én egyedül nézegetem
az arany teret, a hajnalit,
a nagy fény-, kő- s víz-mozaik
millió szikráját, és az eget
s a kis proletár verebeket,
kik az éji eső pocsolyáiban
a kelő napnak boldogan
isszák, eszik, csipegetik
pirosló buzaszemeit.

 

 

 

Ellentétek

Gyönyörű alkony az ablakon át.
Mennyi fény, mennyi nyomoruság!
Kék árvíz: jön az est.
Meghalnék örömest.
Meghalnék, annyi a vágyam
és annyi a szép a világban!
Kint autók, lárma, pénz…
Ne oda, – agyamba nézz:
nézd: minden álmom a porban
s én rossz géppé romoltan,
mely zörög, csikorog, de tűr,
járok tehetetlenűl,
a győztes árban, mely dagad
és a tündöklő ég alatt
roncs életemet, mocskos, sűrü lé,
unva görgeti a halál felé.

 

 

 

Meghalni ilyen fiatalon

Éjszaka, fény. Autók suhognak –
Tűrök és kopok, mint a gép,
és támolygok, mint aki folyton
csapdába, ingoványra lép.
Cifra őrjöngés a világ,
csak egy egyszerű, a szurony.
Rettenetes ma élni és
meghalni ilyen fiatalon,
fiatal szemmel nézni, hogy
festik át az igaz eget,
hogy pusztulunk rakásra és
hogy híznak, híznak a síberek.
Ki a bűnös? Tán én magam.
Ne reményt ígérj, gyűlölet, –
erőt adj! az kell!… A jövő
reménytelen is megjöhet!

 

 

 

Akkor

Megbántott a hitvány,
a sok idegen gazember,
s azt mondja: nem tudta, mikor.
Nem tudja, hogy éhes voltam,
és ő zabált!
Nem tudja, hogy rongyokban dideregtem
és ő tündéreknek röfögött a bárban!
Nem tudja, hogy én a föld vagyok
és hiába udvarol neki a pénz.
De nem baj. A sátán
piszka az arany:
öklend még tőle a nyomorult!
De akkor
én se fogom tudni,
hogy beleibe tapos az igazság
és koldusnak állítja ki a sarokra
és bosszút áll
és pókokat rak undok szemeibe.

 

 

 

Nincs rád időm

Égből hívsz? Hangod még elér,
egy percre fölfigyel bennem a vér,
aztán csak régi, sötét dühe zúg,
mar, mint a lúg.
Én poklok rabja vagyok, és
már nem tudom, mi a pihenés…
Te? – Menj… Neked még otthonod az
arany ősz, a kék tavasz:
te ráérsz, tied a végtelen,
pogány mult álmai, csönd, szerelem,
te tündér vagy, gyermek, libegő
fény, lepke, szitakötő:
óh, szép, szép volna az élet,
kis pillém, szállani véled,
szabad utakon, föl s alá,
mindegy, hová:
de rám körutak hegylánca szakadt,
tárnák, földalatti falak
őrzik fiatal életemet –
Mit akarsz tőlem, égi üzenet?
Fény, ne gúnyolj! – Én rabszolga vagyok,
kötelesség, pénz, hajsza, kín, robot –
Meg se érthetsz – – Lepkém, szitakötőm,
hagyj el: nincs rád időm!

 

 

 

Idegenek

A szegény ember minek él?
Ha jó, se jobb a többinél.
Ha jó, se különb, ép oly idegen –
s mint a gazdag, kinevette szivem!
Soká azt hittem, fáj neki,
hogy társtalanok az örömei,
s mint másik szegény, társtalan,
társának képzeltem magam.
A szegény ember minek él?
Könnyebben elárult a többinél!
Könnyebben elárult? Fiatal
szivem dac lett és zűrzavar,
és vád és önvád, szomorú
gyanakvás, bolond háború.
Aztán beláttam, más a baj:
maga az ember a gyász, a baj,
maga az Ember, az Egy, az Egyén
idegen, ha gazdag, ha szegény.
Minden idegen, ami van,
mindenki szegény és társtalan:
külön ideg külön idegek közt,
idegen marad az idegenek közt:
s öli társát vagy áldva félti, –
nem érti! nem érti! nem érti!

 

 

 

A szörnyeteg városa

A nagy bérház, ahol lakunk,
 
nem palota;
álmomban láttam: ez a ház
 
nagy kőkoponya.
Koponya, egy gonosz óriásé,
 
halott üreg;
az teszi benne temetővé
 
a lelketeket.
Ez a ház fej volt valaha:
 
az óriás
meghalt, de a feje itt maradt
 
és ránk vigyáz.
A vénség egyre töri-nyúzza
 
a rossz koponyát,
s mi benne élünk, mint a dögben
 
a paraziták.
A nagy bérház, ahol lakunk,
 
nem palota.
Mint a halott szörny szeme, villog
 
mindenik ablaka.
A kapu a száj, a fekete száj,
 
ahogy megmerevedett;
a régi száj eszi-köpi
 
az embereket;
s bent, mint a régi sok tekervény,
 
futnak a folyosók,
és azt is láttam, hogy születik
 
örökké újra a csók,
a halottban, halottak helyén
 
új élet hogy születik:
láttam magunkat, a régiek
 
kisérteteit!
És elborzadtam: nem csoda, hogy
 
e nagy labirint
annyi bűnt présel össze, annyi
 
emberi kínt,
hisz féregként nyüzsgünk a multban
 
s éljük mind, ami volt,
s folytatjuk a rablást, szégyeneket,
 
üzletet, alkoholt,
gyilkos kést, járványt, pénzek és
 
párzások piszkait,
a kihasznált nyomort, amely
 
mindent lealjasít:
újra éljük a szörnyeteget,
 
az óriás időt,
s amit csak kitalált, az egész
 
pokoli agyvelőt.
Szörnyű álom volt látni, milyen
 
ez a nagy rovartanya
és végig az utcákon a többi
 
vigyorgó csontpalota,
és sorra nyíltak az óriás
 
koponyák üregei,
s egy hang szólt: – „Átkozd meg a várost
 
s menekülj a szabadba, ki,
menekülj a hegyekbe, mezőkre s ott
 
a tiszta ég alatt
mindent előlről kezdve építsd
 
új városodat:
építs új várost és idézd
 
az új istent, aki
jön és vihara csákányaival
 
a multat szétveri!”

 

 

 

Gyökér a gyökerek között

 

 

 

 

Csigabiga

Napos mohán
melegszik a
botszemü kis
csigabiga;
korán kibujt
s most vár, pihen,
fél és örül,
mint a szivem,
nem tudva: itt
van-e a tél
vagy új tavaszt
hoz már a szél;
nem tudja még,
mi a világ:
ibolya? vagy
csak hóvirág?

 

 

 

Tavaszban

Szép őszpiros
ma is az erdő,
pedig tavasz van.
Nézd, mennyi rossz
csira s kesergő
vágy pusztul el,
míg a tavaszban
egy-két didergő
virág kikel.
Nézd, ami volt, hogy
harcol, amíg
az új elől
eltakarodik, –
nézz és vigyázz:
gyilkol a harc és
gyilkol a béke
és a törvény
egyszerüsége,
ha belelátsz,
a te jövődből
is eleget
megmagyaráz.

 

 

 

Örökzöld bánat

Fagyöngy, örökzöld
 
szomoruság,
dicsekszik veled
 
a havas ág,
veled remél és
 
emlékezik:
látja új lombját
 
s a tavalyit!
Üzent a tavasz,
 
hogy jön megint,
és kezd a lélek
 
mozdulni, mint
a rügy a dermedt
 
kéreg alatt:
érzi az első
 
napsugarat,
szétnéz s a halálos
 
téli napok
után már az is
 
öröme, hogy
mint az örökzöld
 
fagyöngyöt az ág,
élőnek látja
 
a bánatát.

 

 

 

Fűben

Fekszem hanyatt;
fejem alatt
megszólal a
vén föld szava:
No, ugye, kár volt?
Nézem a felhőt
és lent az erdőt,
a néma tábort;
aztán lehúnyom
a szemem,
süllyedni kezd
a föld velem
s nyíló husa
halálpuha
kéjében oly
ismerősen elomlok,
ahogy az én
alvó husomban
alusznak a csontok.

 

 

 

Szél hozott, szél visz el

Köd előttem, köd mögöttem,
isten tudja, honnan jöttem,
szél hozott, szél visz el,
minek kérdjem: mért visz el?
Sose néztem, merre jártam,
a felhőknek kiabáltam,
erdő jött: jaj, be szép!
– megcibáltam üstökét.
Jött az erdő: nekivágtam,
a bozótban őzet láttam,
kergettem, ott maradt,
cirógattam, elszaladt.
Ha elszaladt, hadd szaladjon,
csak szeretőm megmaradjon,
szeretőm: a titok,
ő se tudja, ki vagyok.
Isten tudja, honnan jöttem,
köd előttem, köd mögöttem,
szél hozott, szél visz el,
bolond kérdi, mért visz el?

 

 

 

Hajnali séta

Ragyogó, ragyogó búzavirágok,
zsálya, pipacs és margaréta –
Fényben füröszt ez a hajnali séta!
Ma kint aludtam a zöldben, és
láttam, a lelkem égbe vész
és csillag minden margaréta.
Ma kint aludtam a fák alatt:
a fehér felhő fönnakadt
istenhez vágyó álmaimban
és két nehéz karom éjszaka
gyökér lett, fekete gyökér,
s most nyílok, nyílok, mint a táj,
ha ködét
felgöngyölíti a hajnali szél.

 

 

 

Séta közben

Jó volna csöndben, egymagam,
úgy élni, békén, boldogan,
mint a pipacs vagy ott alább
a margaréta, a szarkaláb, –
jó volna egy kis tanyai ház
előtt őrt állani, nyurga akác,
és megborzongani, szótlanúl,
ha az égre éji vihar vonul,
és reggel a fénybe kéjesen
belemosni millió levelem.
Jó volna szállni, ameddig a szem,
kék fátyol lenni a hegyeken,
felelőtlen, kóbor szelek
módján futkosni, egyre szebb
és távolibb országokon át,
jó volna, mint a kis kacsák,
fürödni, patakban, szitakötők
fia lenni, vagy malacok között,
akiket nem kínoz öntudat,
heverni a sárban a nap alatt.
Jó volna, – óh, de nehéz a szivem! –
átszűrni magam az elemeken,
hisz csoda-balzsam a puha sár,
mit esőből s porból kever a nyár:
óh, elaludni a föld vegyész
kezében, úgy, hogy az ébredés
kihagyja a bűnt, embert, – s virág
lenni csak, pipacs, szarkaláb,
vagy legfeljebb a tanyai ház
előtt az a szép ártatlan akác!

 

 

 

Tóparton

Rigós erdőben bujdosó nap,
itt a tó, fekszem csöndesen,
a part ring, mintha vinne csónak,
a kék vizet nézegetem,
és most közelről még a fű is,
bármily kicsi és egyszerű is,
époly gyönyörű, mint a tónak
vizéből visszakacagó nap.

 

 

 

Vízipók

Rigós erdőben bujdosó nap,
napos fák közt arany rigók,
jó volna lenni csavargónak,
mint ott az a kis vízipók,
a vízipók a tó vizén –
jó volna futni könnyedén;
nyurga lábakkal futni, futni,
s mindig mindenütt célba jutni.

 

 

 

Elvesztett vigasz

Tegnap megbántott valaki
és ma sincs semmihez se kedvem.
Be szép a reggel! Hallani
a virágok szavát felettem.
Fehérruhás cseresznyefák közt
a részeg napfény csupa csók,
s az eget szabdaló sok ág közt
kötélhágcsóján ring a pók.
Jaj, mért nem tudom most se, itt se
felejteni a tegnapot
s azt a gazembert, aki este
oly gonoszul megkínozott!
Könnyű volt élni, amikor még
csak föld meg erdő érdekelt.
Most, mintha rabszolgája volnék,
a pénz s a város vasra vert.
Hiába jövök ide ki,
hogy nyomoruságom felejtsem:
tegnap megbántott valaki
és ma sincs semmihez se kedvem.

 

 

 

Éjjel az erdőn

Ázott fák közt borzong az este,
rablók settengenek körötted,
hallgat a fűjáró tücsök,
egyre komorodik az erdő.
Kövek másztak ki az utakra,
csapdákkal ijeszt a világ,
sietnél, s folyton visszahökkent
a falsűrű feketeség.
Megállsz. Csönd. Mi volt az? Füled már
csak a semmi mögé figyel,
s mázsásat csuklik a szived, ha
tarkón üt egy gyanutlan ág.

 

 

 

Pán ajándéka

Nem voltam én mindig ilyen
csöndes és elgondolkozó,
aludtam, ettem, öltem és
nem tudtam még, hogy mi a szó.
Aludtam, ettem, öltem és
semmi ábránd nem üldözött,
állat voltam az állatok,
gyökér a gyökerek között.
Egy este Pán, a hegyi, hét-
csövű sípot adott kezembe:
belefujtam, s fölzokogott
a táj, ég, föld és naplemente…
Azóta mellem úgy tüzel,
mint soha-be-nem-hegedő seb,
és sóvárgás él benne, mely
az isteneknél is erősebb.

 

 

 

Záporban

Itt a tavasz, március, április, megnyílnak az égi csatornák
s fekete záporok zuhognak fekete földeken által,
fekete záporok, és mintha monoton fekete kopogásukkal
a lelkek láthatatlan zenéjét dobolnák, dobolnák, dobolnák
millió és millió láthatatlan dobverővel, oly puhán, oly bensőségesen,
ahogy a napfény kopog a csukott pillákon vagy a szerelem zsong a szivekben.
Fekete záporok… Oly édes, langyos zubogás, zuhogás az egész végtelen utca, melyen át hazaérek,
oly ringató zubogás, zuhogás, locspocs, parányi csengők lármás muzsikája,
oly édes, szapora csilingelés, hogy egészen elszórakoztat és már nem is gondolok arra,
hogy csontjaim mennyire fájnak és hogy holnapután esetleg nem lesz mit enni.
Csak baktatok, baktatok, akarat és gondolkozás nélkül, nem unatkozva, hanem még az unalomra is érzéketlenül, –
óh édes állati érzéketlenség!
És hull, hull az eső, paskolva a lehúzott vasredőnyöket, pattognak a bádogcsatornák és zúgnak a tátott-torkú kanálisok,
kalapom karimájáról nyakamba csurog a víz, nem baj, halkan dudorászok, versenyt a zuhogással: Zápor, zápor, éji zápor, márciusi zápor…
Mintha egy ködóriás szállna a házak felett: váratlan szélroham.
Aztán csönd. Csak a zápor beszélget magával.
És eszembe jut egy kép: milyen megbékítő, mily emberfölöttien nyugalmas lehet most kettesben, éjbetárt ablak mögött ülni,
és hallgatni, hallgatni – a villany lecsavarva – hogy zuhog a fekete éjszakai zápor.
Hogy zuhog! Csupa édesség tőle a ház, az utca, az egész fekete Budapest!
Igy zuhog most a pályaudvarokon is, a külvárosokon, ruganyos mezőkön, szántóföldeken, tavakon, nádasokon,
csakhogy még ezerszer édesebben és puhábban, mint e kormos falak között!
Igy zuhog most az összeboruló erdők fekete boltozatán, kivájja a szakadékok köveit a vén és haldokló tölgyek gyökerei alól,
így vonúl tovább apró idegen falvakon és rengeteg városokon át, ahol tompa méltóságban ragyognak a bazalt és ében palotasorok és a járdák pocsolyáit arany tükrökké csiszolják az ívlámpák füzérei,
így vonúl tovább a déli narancsligetek és óceánok felé a zápor, az éjszakai zápor, hogy sötét zenéje elöntse a szigeteket, az ijedten tülkölő hajókat és a rőtszemű világitótornyokat,
így száll, száll tovább, így száll, száll, száll tovább a végtelenbe az eső, így száll, száll véle a lelkem is, túl minden földi nyomoruságon,
föl, föl a kimondhatatlan magasságokba, ahol szétteregetve csillogó, vizszintes síkjaikat
végtelen, visszhangzó, iszonyú, fekete éjszakában,
végtelen, visszhangzó, iszonyú, fekete boltozatokról
győzelmes záporok zuhognak végtelen időkön át!
 

(1920)

 

 

 

Augusztus

Tikkadt, tikkasztó napverésben trónol fölöttem a diadalmas és könyörtelen nyár, s a lankás búzaföldek, erdők és folyamok ringató mozdulatlansága konok megadással tűri az egek villanyzuhanyát.
A Föld szive majd kicsattan, a gyilkos forróság barna sebeket mart a homokba, megállt az élet és áll az idő, a kétségbeejtő döbbenésben robbanásig feszűl a reszkető, ideges csönd.
És hull a fény… Nagy sárga foltok zuhannak át a kék teren, izzó öntvények folynak a fénybedermedt tavak mélyén, kámzsás fejüket megadva csüggesztik le a bokrok és a hegy derekán bronzból öntve áll a tölgyes; mint belülről kiáradó delejes sugárzás, izzik a fény a fákon.
És hull a fény… Ereim sodrán apró elektromos ütésekben nyargalnak a Nap szikrázó csókjai; lankadt testemből lassan kiválik a lélek és mint láthatatlan, meleg kis állat törleszkedik hozzám; szavaimban a nyár és a föld szeretkezése lángol: már talán csak az elmosódó szinek tobzódása és a forróság vad gyönyöre él bennem.
És zuhog a fény és porzik a fény… A nyár acéltüze kiverte belőlem a sápadt bünöket: óh, messzi most a gonosz városok levegője, a törvényszéki tárgyalások, bérkocsi-taxák, orfeumok, regiszterek, Hivatalos Közlönyök s a világboldogító szappanbuborék-teóriák,
itt nincs betegség, dekadens nyavalya: csak a föld! csak a fény! csak a tűz! – itt elsorvadnak a holdkóros regények és a futuristák ákombákomai; abszint helyett a fülledt, gyantás, tapadós illatok orgiája részegít
és a föld súlyos és tömör lelke mosolyogva őrli meg Félicien Rops bizarr fantáziáját.
És egyre hull a fény, porzik a fény: tombol a Nap s a forróság barna sebeket perzsel a homokba, áll az élet és áll az idő, lábaimnál mint halom csont fehérlenek a vén, repedezett terméskövek.
Tikkadt, tikkasztó napverésben, lángvirágos domboldalhoz szegezve gyüjtöm magamba a nyár kincseit; szikrázó csókok lüktetnek ereimben: s míg álmodozó vágyaim gályái távoli tengereken horgonyoznak:
bordóbársony leplek simulnak csukott pilláim alá és fölöttem őrjöngő haraggal dobálja tovább a hullámló egekbe lobogó fáklyáit a Nap!
 

(1920)

 

 

 

Őszi éjszaka

Éjfélen az óramutatók! – És távol: fekete erdők!
Rothadni ázott bokrok alatt, különös ízekkel a szánkban!
Hangyák! és édesen hámlik a hús! hűs záporok énekelnek –
Óh, néma giliszták! őszi csönd! jácint szellők suhogása!
Mert ősz van és agyam-kezem már igazán belefáradt
a pénzszerzésbe… – Barátaim, hát ennyi, csak ennyi az élet? –
Csönd, őszi csönd, és vége. És szomorú, hogy ez a vég,
szomorú, hogy az egészből egy szomorú vers marad csak.
Egy szomorú vers, mely tétován s gyűrötten röpdös a szélben,
mint a piros ősz ázott lobogói… Ma reggel, óh, ma reggel
még őzike volt, ugrált a kedvem! bujkált! – De nemsokára
megjött az eső, puha csepegés… Óh, lágy zene! néma giliszták!
Megjött az eső, és nézd: megállítja az óramutatókat:
perc, perc, perc: egyik se halad, mind beleragad a sárba!…
– Felejtsük el, kedves, a holnapot; itt vannak a fekete erdők:
merüljünk vissza porhanyó életnek a puha halálba!

 

 

 

Misztikus hódolat

Nincs erő, mely elszakíthatna tőle,
mert ketten egy vagyunk, én és a föld;
az én csiráim törnek ki belőle,
én vagyok az élet, a föld.
Testvér? barát? – Nincs testvére a hegynek,
minden hegy egy, mert teste-lelke föld.
Testvér? barát? – Én megmaradok egynek,
mert mindenkivel egy a föld.
Halottak élnek, élők sírba kopnak,
dadog az ember és hallgat a föld;
évezredek multjából nő a holnap;
tegnap, holnap: örök a föld.
És mintha ma teremtett volna isten,
új vagyok s mégis régi, mint a föld,
mert sorsomat véred táplálja, minden
bölcsesség őse, áldott Anyaföld!

 

 

 

Virágzene, érthetetlen

 

 

 

 

Mitológia

Mint lepke a rengeteg erdő
bozontos és fülledt nyarában,
úgy csavarogsz az életemben
gyanútlan és halálraszántan.
Titkos háború ez a játék,
hogy itt mersz, itt akarsz maradni;
s én néha már félek magamtól,
hogy nem bírlak sorsodra hagyni.
Könnyű volt régen, amikor még
testvére voltam a vadaknak
s ott laktam valahol, amerre
a földrengés fiai laknak:
akkor az első csók után
dehogy törődtem volna véled!
Most megaláz és jólesik
egy új erő, a gyengeséged.
Gyűlöllek, hogy ennyire tetszel,
hogy szép vagy, jó és gyenge, fáradt;
lázongva tiszteli bizalmad
a meggyávult, lomha, nagy állat.
Fehér kis tested itt pihen
mellem szőrös sziklái mellett –
Szégyellem, jaj, hogy én, az isten,
egy virág előtt térdepeljek!

 

 

 

Varázskert

Szemeim fáradtak, de tiszták,
ragyogva nézik: lelkem erejét
egy egész kert virágai hogy isszák.
Én vagyok az a kert: virágok, ágak
nőnek körém és fölém lombosodnak
élő lugasnak, gyümölcskoronának.
Örök kertemben, napfényes lugasban,
álmodó kertész, nézek szanaszét:
kint ősz és tél, itt bent mégis tavasz van!
Ellenségeim, irígy viharok vad
rohamai, rázzátok fáimat:
hulljon a férges, kell a rovaroknak!
Hulljon friss rügy is, hulljon dús virág-raj:
a sebekből új hajtás tör ki, és
ki baltás küzd meg ennyi izmos ággal?
Szemeim fáradtak, de tiszták,
ragyogva nézik: növekvő csodáim
már az egész láthatárt beborítják.

 

 

 

Pillanatok

Mióta tegnap megcsókoltalak
s te sóváran (de csak egy pillanatra,
mert máris tiltakoztál!) remegő
térdeid közt hagytad a térdemet:
folyton elém rajzol a hála, folyton
előttem állsz, utcán és munka közben
folyton beléd ütközöm: hátracsukló
fejedet látom, kigyúlt arcodat,
csukott szemedet s a kínzó gyönyörvágy
gyönyörű mosolyát az ajkadon.
Ilyenkor egy-egy pillanatra én is
lehúnyom a szemem és szédülök:
érzem közeled, arcom arcod édes
vonalaiban fürdik, kezemet
sütik forró kebleid, újra csókolsz,
s én rémülten ébredek: óh, hisz ez
már őrület – s mégis oly jólesik
beléd veszteni magamat: egész
tested körülömöl és én boldogan
nyargalok szét lobogó ereidben.

 

 

 

És mikor újra megcsókoltalak

És mikor újra megcsókoltalak,
szólni se bírtál… Hangod szenvedő
állat hangja volt: olvadni akarva
símultak össze forró tagjaink
s a szerelemtől szavunk elapadt.
Elapadt, elakadt, – óh, szenvedő,
szegény kis állatom, mily részegen
néztél föl rám! Milyen édes beszéd
volt néma mosolyod, s mily túlvilági
ez az egész szótlan odaadás!…
Most is így látlak, te szép, remegő
angyal és gyermek, virág és arany,
oly félénken s mégis úgy bizakodva
bújtál hozzám, mikor égő kezem
s ajkam simogató hulláma melled
bimbóiban gyönyörré merevült…

 

 

 

Az ifjú Kheiron dala

Óh, mennyi ifju mohóság,
nők, habzó májusi rózsák,
májusi szerelem!
Amit csak valaha vártam,
amit rettegve kivántam,
ma itt mulatott velem.
Nők, gyönyörü tavaszi kancák,
rózsák, remegő fiatalság –
Óh, reggel, büszke dél!
Habos rózsákba haraptam,
őrjöngve ittam, adtam
örömöd, drága vér!
Habos rózsákba haraptam,
mégis szomorú maradtam,
s a nap lassan lemegy –
Hol a társaid, ifju mohóság?
Most béke kellene, jóság,
jóság és szeretet:
szeretet kellene, jóság,
hogy ne múljanak a rózsák
a vágy óráival,
s okosság, egy kis öregség,
hogy az Égieknek is tessék
e csöndes esti dal.

 

 

 

Hajnali burleszk

Fürödtél már a langyos levegőben,
zöld ég alatt, zöld füvön hemperegve?
Hát most fürödsz. Nézd, egész elveszünk
a virágok közt, ahogy hemperegve
ölelkezünk a langyos levegőben!
Szép vagy! szép, te! Olyan szép, mint a hajnal!
Íz vagy, méz vagy, pipacs és szarkaláb.
Éhes vagyok. Mondd, csacsikám, mi lenne,
ha megőrülne ez a sok virág
s hozzánk bújna csókolózni a hajnal?
A hajnal!… Óh, nem láttam soha szebbet
az égre vágtató arany lovaknál!
Tudsz görögűl? Vigyázz, berúgsz a fénytől,
s ha most egy percig nem leszel magadnál,
elvesztjük a legjobbat, édesebbet!
Igy ni. Ez már más. Rózsaujju szépség!
Nyujtsuk a percet soká, így, nagyon.
Te vagy az őrült virág… Nem, a Hajnal,
az vagy… Légy büszke: jőjj, hadd csókolom
klasszikus keble örök szőkeségét!…

 

 

 

Felhő

Még sohase láttam igazán az arcát,
mert felhő az arca, ragyogó káprázat a napban.
Ő maga is felhő, és erdő a haja,
erdei lomb és széljárta bokor.
Nézd, hogy hintázza gyümölcseit a galagonya:
vérzik, vérzik gyümölcse, mint kedvesem ajka, ha csókol.
Erdő és bozót a kedvesem haja, a hangja szél,
és későn-nyilt virágok harmatos szemei.
Harmatos őszi virág a szeme, a hangja szél,
mely a galagonyabokrok ágaival incseleg.
Felhő az arca, s a szava szél, mely lelkem fellegeit
kergeti, kergeti napba-árnyba s bennem zúg parttalan.

 

 

 

Tihany partján a hegy alatt

Együtt szöktünk a hegyeken át,
gyönyörű volt a Bakony,
a napot csókoltam szemeden
s fiúsra nyírt hajadon.
Gyönyörű voltál, de lelkemet
árnyék futotta be:
csókoltál, mint aki nem akar
gondolni valamire.
Gyönyörű volt az éjszaka,
a holdfényes Bakony,
s másnap már a tihanyi nap ragyogott
a hajadon.
Tihany partján a hegy alatt
szeretőknek lakni jó.
Boldogan tartotta az eget
kék karjaiban a tó,
és jártuk a koranyári vetést
és szedtük a pipacsot
és néztük a sirályt, ahogy
a vízbe le-lecsapott,
és este a csöndesedő csalogány
bedalolt az ablakodon
és éjszaka hét csillag ragyogott
szemeidben és hajadon.
Együtt szöktünk… Gyönyörű az est.
Mért vagy hát oly szomorú?
Nem kell már, aki vagyok, az
a csúnya, szegény fiú?
Megúntál? Elpattant a varázs?
Sírsz, s nem tudod, miért?
A tavi tündér gyöngyöket ad
a könnyeidért.
Most megy le a nap, részeg ragyogás
az alkony gyönyöre:
úgy csókolsz, mint aki nem akar
gondolni semmire.

 

 

 

Menj haza

Menj haza, kislányom, mit csinálhatok én teveled?
Gyönge vagy, mint az uj fű, oly friss, mint a hóvirág.
Magad se tudod, mi hozott ide, milyen kiváncsiság.
Oly gyönge vagy, oly szelíd, hogy megölelni se merlek;
kis liliom, rám vársz habkönnyű, tavaszi ingben?
Mi lenne belőled barbár kezeimben!
Nem félsz? Én féltelek! Amikor vigyázva, így, simogatlak,
derekad hajlik, imbolyog, mint a lobogós tavi nád;
óh, hogy remeg ujjaim alatt fürtös kis koponyád!
Menj haza, kislányom, csak a gyermek ily vakmerő.
Ragyogó, ártatlan szemed szomorú lesz, hogyha szeretlek…
(Vagy tán nálam is többet tudsz, és a jövőd ijeszt meg?)

 

 

 

Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol

Ugy közeledem hozzád, lopva, félve,
szivenütő és vonzó rettegéssel,
mint óvatos sün alvó viperához…
– Nem, nem; bocsáss meg, kedves! Nem tudom,
miért gyötör ma ily hisztérikus
és gyáva vágy, hisz oly szelíden alszol,
s nevetsz álmodban, mintha eljövendő
gyermekünkkel és velem játszanál.
Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol
a szomszéd ágyban… Meg se simogatlak,
csak messziről szívom hajad szagát,
csak nézem élő csontjaid s husod
önfeledt nyugalmát… Ugy kéne már, hogy
enyhüljön bennem ez a szomorú
és bizalmatlan, örök társtalanság,
de mindenkitől féltem magamat,
szabadságomat, nem tudok örűlni
fenntartás nélkül, és így születik meg
az önzésből a lelkifurdalás.
Félek tőled, akkor is, ha kivánlak,
szeretlek, s mégis mindig titkolom,
vágyom rád, s most is úgy hajlok föléd,
mintha ellenség volnál: óvatos
lelkem tüskéit fordítom feléd,
mert törvény véd s mert zsarnokom lehetsz.
Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol.
Nem nyúlok hozzád… Óh, micsoda jóság,
milyen tökéletes odaadás
kellene ahhoz, hogy boldog legyek,
és aki vagyok, mégis az maradjak!
Az ellentétem kéne, az, aki
nem követel semmit cserébe, a
teljes biztonság, az önvád alól
felmentő, szent, jókedvű, igazi
önzetlenség… Az volna jó, igen,
az volna nekemvaló szerelem,
mély, üdvözítő, örök, mint a föld
és egyszerű, mint a halál s az élet,
amelynek öntudatlan kezei
kötötték s majd feloldják köldökünket.
Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol…

 

 

 

Menekülés

Csókolj, csókolj, szerelem,
Nesszusz-ing az életem:
tűz a tegnap, tűz a holnap,
lángolok jégbörtönömben,
farkascsordák ostromolnak
s véres csillag áll fölöttem.
Jaj, de szörnyű meztelen
lenni, ilyen védtelen!
Mint a csiga, mint a kagyló
héja nélkül, háza nélkül,
minden percem iszonyattól
ég, vacog, fáj, s hallgat és tűr.
Csókolj, csókolj, szerelem,
vesszek vakon, részegen:
önts rám páncélt, csoda-inget,
páncélt ezer őrült csókból:
csókolj, halál!… Szabadíts meg
életemtől! a gonosztól!

 

 

 

A legjobb tündér

E gyönyörű és büszke nyárban
mely szárnyat s egeket adott,
szépséged megszomoritott.
Megszomorított: megmutatta,
hogy nem elég a képzelet,
s hazugság minden nélküled.
Azt hittem, hogy senki se kell és
nem szorulok rá semmire,
s lecsaltál magadhoz, ide.
Álmodott egek s viharok közt
utam hősi volt és sivár –
Olyan jó meghódolni már!
Itt vagyok, legyőztél, Valóság,
te, legjobb tündér… Bölcs kezed
szivedre húzza fejemet…
Ringass, édes, altass el, és hogy
tökéletes legyen a vígasz:
mondd azt, hogy nem te boldogítasz!

 

 

 

Láz

A fény kiszaladt a szeméből –
Szem, boszorka szeme, ne bánts!
Füvek lobogtak a hajában
s a haja most zörgő bogáncs.
Alszik. Megnőtt szakálla, körme.
Hét napja alszik. Tán nem él.
Különös szagú lett a bőre,
s az arca ráncos denevér.
Félek; nem merem betakarni
és nem merek ránézni sem.
Futok előle, s érzem: üldöz,
szakállasan és körmösen.

 

 

 

Istár

Roncsok, friss életek, iszonyatok,
keleti gyönyörök s az elmulás
tűzvész-dala zúg a fülemben,
hajak gyúlt gizgaza,
tavalyi lomb,
csók, gyermek, üvöltő
húsok… sima melleid… – Óh,
ki véd meg tőled, ragadozó
Szerelem, állat, földünk sötét
érzékisége, vad ösztöneink
tündér Kalibánja! Ki véd,
ki véd meg engem a fényzáporos ég
szerelmétől, ki véd meg a
vágyakozás keserű
holdfényétől, e gonosz vadon
folyondár útjaitól,
ki véd meg, jaj, ha sokáig itt
táncolsz előttem, villogó,
ezerarcú Istennő, ki véd,
ki védi lelkem erdejét,
ha lángbaborítja az ősi öröm,
ki védi fáimat, ágaimat,
akarat törzsét, terv-rügyeket, és
ki védi gyümölcseimet, ha
szélvész-lábaiddal
minden virágot összetiporsz,
te vihar, zápor, förtelem,
te föld, te asszony, alkotó
érzékiség: Istár, gyönyörű,
virágtestű Barom!

 

 

 

Tréfálkozó őszi levelekkel

Milyen száraz és hideg a lelkem,
pedig te melengetted a kezeid közt!
Milyen száraz és üres az ágyam,
pedig teleszórtad a csókok aranyával!
Csókok aranyával, arany levelekkel, –
de elhagytál a tréfálkozó őszi levelekkel. –
Nem tudok aludni miattad, álmomban is
ujjaid simogatását érzem a homlokomon.
Csillogó gyíkok voltak az ujjaid,
arany gyíkok, és mellemen futkostak tegnap este.
De messze a tegnap, csókokkal, arany levelekkel!
– Mondd, mért hagytál el a tréfálkozó őszi levelekkel?

 

 

 

Enyém volt s mégse enyém ma

Enyém volt s mégse enyém ma,
enyém ma is, és idegen,
ha eszembe jut, újra hajnal
ragyog az életemen.
Nézem s nem látom. Az arca
csupa fény, felhő, remegés;
virágzene: szóba fogni
túlsok és túlkevés.
Virágzene, érthetetlen.
Ki tudja, nem álom-e?
Tűnt évek titka, merengő
fény- és illat-zene.
Enyém volt s mégse enyém ma,
nem enyém, s örökre az,
neki üzenek, a szive tudja,
s megdobban: úgy van, igaz!
Enyém volt és mégse enyém ma,
enyém ma is, és idegen,
ha eszembe jut, újra hajnal
ragyog az életemen.

 

 

 

Vas-korban élünk, nincs mit menteni

 

 

 

 

Anyám mesélte

Anyám mesélte, régen, amikor még
együtt ültünk a Templom utca 10
alatt, Balassagyarmaton, az udvar
kertje előtt, hogy valaha, kicsiny
lánykorában, milyen igazak és
egyszerűek voltak az emberek.
– Jó népek voltak – mondta – mindenütt,
ahol éltünk, szívbeli emberek,
segítették egymást, s bennünket is,
amikor Tiszalökről menekűltünk.
Mert menekültünk. Igen… Várj, hogy is volt,
már alig tudom… Ugy volt, hogy megégtünk!
Apánk ispán volt, valami Bekény
Péter ispánja, és keze alatt
béresek voltak és dohányosok,
s aztán megégtünk, a gép is, a cséplő,
az is ott veszett, s mi Miskolcra mentünk
és nagyapád a vasuthoz került,
apád meg később Miskolcról ide.
Legjobban erre, a menekülésre
emlékszem, volt négy szekér bútorunk,
azokra raktak fel, engem s Juliskát
és Jolánkát, párnák s dunyhák közé,
ott szorongtunk, és egy zsákban a kompról
négy macskánk vízbe fordult s ott veszett.
S ahogy este lett, az országuton,
ma is érzem, mily rettenetesen
megbámultam a malmot, azt a nagy,
négyemeletes, vén épületet,
hogy olyan is van, s a négy emelet
kivilágitott ablaksorait.
Apánk, szegény, ott halt meg a vasutnál.
Ezermester volt, gépész; ősei
Lengyelországból jöttek, valahogy
a trónhoz is közük volt, s ő maga
még tudott lengyelűl. Soká beteg volt,
mert csövet eresztettek le a kútba
és a lábában megfázott a csont
és gyulladást kapott. Ágyhoz kötözve
élt még két évig, s halála előtt
Istenhez tért. Soká nem hagyta, hogy
operálják, s mikor már maga kérte:
„Késő, Panyiczky úr, ott halna meg
az asztalon!” – mondta neki az orvos.
Anyánk aztán nagyon nehezen élt,
eladogatta, amije maradt,
ismerősökhöz járt segíteni,
és úgy nevelt bennünket. Pedig egykor
szakajtóban állt nála az ezüstpénz,
de elment mind, ahogy a föld is elment,
mert apánk bizony szeretett mulatni…
Mégis jobb volt az, szegényesen is
jobb világ volt az, olcsó minden, és
jó népek voltak a miskolciak,
és Mamika még ma, Gyarmaton is
huszonnyolc-harminc krajcárért hoz egy pár
rántanivaló csirkét… – S te milyen
gyerek voltál? – faggattam, amikor
elhallgatott; és ő mesélt tovább:
– Református lány, a zárdába jártam,
a katólikus nővérekhez, és
nagyon szerettek, mindig 1-esem volt
s bizonyitványom még úgy mondta, hogy
„szorgalma: ernyedetlen”… Jó gyerek
lehettem, és elég jókedvü, és
emlékszem, mindig horgoltam, kötöttem,
még az utcán is, s egyszer egy fiú
egy kővel úgy halántékon dobott,
hogy elszédűltem… Jaj, nagyon szerettem
az iskolát; úgy volt, tovább megyek
az externátba, de hát jött a tűz,
halál, szegénység, ahogy mondtam, és
mind dolgoztunk, a három kisgyerek
mind a földön ült otthon és kötött…
Később meg varrni kezdtem. Nem tanított
senki… Vagyis nénje, Jolánka, az
tanított csak, a süketnéma, a
nagy aranyhajú, óh, nagyon ügyes
szegény néném: hároméves korában
fejtifuszban lett néma és süket, –
ő tanitott meg varrni: látta, hogy
szabott és varrt egy másik, valaki,
az udvarban, s le-nézte… – Igy mesélt
anyám, tizenöt éve, frissen és
közben el-elakadva, szivesen
s pironkodva, hogy mindez semmiség,
sok mindenről, Tipanuc bácsiról,
keresztapámról, s Biri néniről,
öreg dolgokról… és a szellemekről,
akik talán nincsenek, de talán
mégiscsak vannak, hisz táncol az asztal,
ha imádkozva kérik, nem is ő,
hanem Nagy néni, aki a vasút
mellett lakik… Tizenöt éve már,
hogy így mesélt, s még többet, százszor ennyit,
és én, ahogy öregszem, egyre jobban
emlékszem szavaira, egyre többet
kérdezgetem, ha látom, s amikor,
tőle messze, egyedűl maradok,
mind gyakrabban gondolok vissza rá
s el-eltünődöm a Tiszába fúlt
négy macskán és a tűzön, nagyapámon,
a nagy malmon, a folyton horgoló
kislányon és minden jó emberén, –
ugy eltünődöm rajtuk, mintha most is
vele ülnék a Templom utca 10
alatt, a lócán, az udvaron, a
régi, gyarmati konyhakert előtt.

 

 

 

Egy kis értelmet a reménynek!

Nem boldogságot, csak hitet, csak
egy kis értelmet a reménynek,
 
adj, Istenem,
emberi sorsot a szegénynek!
Nézd, gyönyörű volna az élet,
van pénz, nő, fény, expressz, vasárnap,
 
és milliók
rabjai a nyomoruságnak.
Nézd, hogy tesz tönkre milliókat
ezerféle ravasz gonoszság,
 
pedig erős
nép nélkül elpusztul az ország.
Nektárral és ambróziával
csordul a Föld, s nem jut kenyér se, –
 
mondd, Istenem,
törvény az ember szenvedése?
Mondd, látsz minket? Voltál te éhes?
Fáztál valaha? Ugye, fáztál?
 
Szidtad magad,
mikor téli esőben áztál?
Ha nem éheztél, dideregtél,
nem szólok hozzád soha többet,
 
úgyse tudod,
mit gondol a szegény előtted;
de ha tudod, mi a csalódás,
ha gazdag vagy, de vagy szegény is,
 
akkor, uram,
hozzád küldöm imámat én is:
– Ne bántsd a pénzes nyomorultat,
ki közönyével megtiport,
 
de add nekem
ajkáról a biztos mosolyt,
a hitet, erőt! Adj új lelket
a sok-sok hitetlen szegénynek,
 
adj, Istenem,
egy kis értelmet a reménynek!

 

 

 

Hazám, keresztény európa

Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!
Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;
száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szivében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,
mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:
mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?
Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,
ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált, – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:
hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?

 

 

 

Megint vas-korban

 

I.

Zendülj föl bennem, Isten, Eljövendő,
zendülj föl újra, tompán, komoran:
rázd meg lelkemnek alvó hegyeit,
hogy lássalak, érezzelek, s ne csak
semmiből épült bástya légy
a tiszta ész üres tereiben.
Kard kell: legyen lelked a kard! De rázz föl,
mint mennydörgés a csöndet, mert csak így
leszel valóság… Rázz föl és mutasd meg:
test vagy és hús… Rázz föl, mert a lelked is
csak így lesz kard, kezembe fogható!
 

II.

Nő, nő az ár… Ma nem hazák, – világok
vonaglanak: zugaikban az Ember
vert kutyaként nyaldossa sebeit
és az idő korbácsa szakadatlan
csattog a Föld fekélyes tetemén.
Nő, nő az ár; s csak rejtett ormokon
élnek még őrök, kik tudják, új nép
születik a ma piszkos özönéből,
új nép, melynek, midőn ítéletet mond
elődei fölött, minden szava
félelmes és sötét lesz, mint a vas.
 

III.

A vas! a vas! Megint vaskorban élünk…
Vas-lelkek, -izmok… Vas legyen a vers is,
hisz az idő vörös-fehér dühe
vasdobokon veri már az utolsó
ítélet indulóit… Rajta! rajta!
nincs arany és nincs csillogás, az ember
undorodik magába s másba nézni,
undorodik a kificamodott
világ minden tükrétől… Rajta! rajta!:
a síp torka barbár dalt csikorogjon
sikítva és zörögve! Mért siratni
a multat? Úgyis túlüvölt
a csont- és vas-zene! – Mit hoz ez a
nagy rendetlenség? Nincs szép, nincs kenyér,
nincs mult, nincs szín, nincs fény, ne is legyen,
vaskorban élünk: nincs mit menteni.

 

 

 

Altató dal

Valaki, valaki, vad kötelen –
 
Fiacskám, el ne feledd!
Bújj hozzám és dúdold velem
 
szomorú énekemet.
Valaki lóg azon a kötelen –
 
Ne sírj, ne sírj, fiam!
Apád lóg azon a kötelen –
 
Csak szokd meg, kis fiam!
Erdő közepén lóg édesapád –
 
Szép őszi éjszaka volt,
fegyver, poroszlók, és édesapád –
 
Óh, micsoda éjszaka volt!
Elvitték, nem kell tudni, miért –
 
Figyelj, kicsi fiam!
Megnyúzták, azt sem tudta, miért –
 
Ne félj, kicsi fiam!
Szép volt – emlékszel? – és szomorú,
 
mint Krisztus urunk a fán.
Tüzet gyujtottak alája, s apád
 
ott sült meg lassan a fán.
Óh, egyszerü történet ez,
 
oly egyszerü, mint a halál,
apád kint lóg véres kötelen –
 
s barátunk a halál.
Apád kint lóg véres kötelen –
 
Nincs könnyem, kis fiam,
kiapadtak haldokló szemeim,
 
de ne sírj te se, kis fiam!
Erdő közepén, véres kötelen – –
 
Ki tudja, mi lesz veled?…
Ne szólj, ne sírj, csak dudolászd
 
együgyű énekemet.

 

 

 

Az eretnek tragédiája

Robert Browning után, szabadon.

 

I.

DEODATUS ABBÉ ELŐINTELME:
Az Úr, kit mindig és sohase látunk,
életteremtő, örök rombolás.
Pallosvivő, kit rettegve imádunk:
szivét nem árnyékozza változás.
Igazság-arca tűzvész és korom,
kegyelem-arcát csak sejti a hit,
nap-térdein nyugszik az irgalom
s a bűn nyögi borzalmas talpait.
(Orgonaszó)
CHORUS:
S a bűn nyögi borzalmas talpait.
 

II.

VALAKI ÉNEKEL:
Harmincezer páncélos szentvitéz közt
harcolt Jakab a Jordán partjain,
s ki annyi harc és baj és annyi vész közt
megállt, megvette szultán Szaladin.
Eldobta kardját, melyet oly vitézűl
s pogány vérben oly sokszor áztatott,
és Kelemen pápa most büntetésűl
máglyára küldi ördög-Jakabot.
(És itt lant- vagy cimbalomkiséret erősíti az éneket)
CHORUS:
Máglyára visszük ördög-Jakabot.
 

III.

Bükkfaderékból bitónak kivágva
nagy oszlop áll s alatta vár a rab.
Hallod a Sátánt? Most is kiabálja:
„Szeressük egymást! Ölni nem szabad!”
Az Úr szavával az igaz erényen
nevet a hithagyó… Öljük meg őt!
Tuskót, hasábot hordjatok serényen,
imádkozzunk és pörköljük meg őt!
CHORUS:
Imádkozzunk és pörköljük meg őt!
 

IV.

Átkozott legyen a méh, mely foganta,
és átkozott a mag, melyből eredt.
A fenyőből könny csordul, gyönge gyanta:
még a fa is sír, hogy eretneket
éget üszökké… Tűznél hamarabb
eméssze el átkunk e szörnyü máglyát!
Nyakig födi már a sok fadarab:
püspök urunk, csapd fejéhez a fáklyát!
(Orgona: Gloria in excelsis Deo)
CHORUS:
Glória, és csapd oda a fáklyát!
 

V.

Mikor megkötözték, nem is nyöszörgött,
de most forog s kidülled a szeme.
Torkából szókat öklendez az ördög
s száját perzseli a szavak szene.
Jól tudjuk: ily undok halálra nem várt,
bár ott lapult már a tette mögött,
most káromló ajakkal idézi Szent Pált
s gonosz nyelve Krisztushoz könyörög.
(Itt valaki keresztet vet)
CHORUS:
Hallgasd csak: Mit mond Krisztus, az örök?
 

VI.

Templárius Jakab, te megtagadtad
Krisztust, ki lelkét érted adta ki;
Templárius Jakab, Urad eladtad,
s nem akartál érte vért ontani!
– „Irgalmas Isten, téged vágy ölelni
elmém, szivem és csontom és husom!
Irgalmad szállt belém, s nem bírtam ölni
embert érted… Irgalmazz, Krisztusom!”
CHORUS:
(Ijedt elszörnyedéssel)
Azt kiáltja: Irgalmazz, Krisztusom!
 

VII.

Ki hiszi, hogy Isten fenyegető
szava üres hang s csak szó az egész,
mint kedvenc madarát etetgető
lányka beszéde, hiú fecsegés?
Azt mondja (s nem fél): Isten kegyelem
s a bűnöst is megtisztítja az Ur!
Azt mondja: Krisztus szíve szerelem
s ajkáról a vigasz rózsája hull!
CHORUS:
Rózsát kiván? Mindjárt fejére hull.
 

VIII.

Mert lábainál rózsát nyit a tűz
s derekáig felnő a láng szakálla.
(Így járjon mind, aki az Égi Szűz
zászlajáért nem kél bosszú-csatára!)
Ne hallgassuk, mit mond! Hisz vigyorog,
pedig ágyéka lánggal koszorús;
arany férgek faldossák: már csorog
zsírjával együtt combjáról a hús.
CHORUS:
(Summa reverentia)
Istenért sül le combjáról a hús!
 

IX.

Nyílj, rózsa! nyílj ki, tündöklő lepel!
Rózsát kivánt: hadd tépjen egy utolsót!
Szirom sziromra bomlik: lángkehely!
Üszkös karók ágai bent a porzók.
Harmat helyett a Sátán vére hull rá,
szurok, kén s égő test fojtó szaga;
ott ég Jakab: pokolháló borúl rá!
Nem nyílt ily szörnyű tűzvirág soha!
CHORUS:
Pallos az Ur, bűneink ostora!
 

X.

Mint Jakab sikoltott a tűzön át
Ahhoz, kit imája megátkozott,
Ahhoz, kitől megtagadva magát
nyomorultan s örökre búcsuzott:
Hozzád könyörgünk, Mennyei Igazság,
mentsd meg a bukástól fiaidat,
de ha elbukunk, Végtelen Igazság,
roppantsd le ránk is roppant talpadat!
DEODATUS ABBÉ VISSZAFELEL:
Isten, segítsd az elbukottakat!

 

 

 

Testvérsiratók

„Im Jahre 1493 drang der Kardinal-Legat des Papstes Innozens VIII., Albert von Cremona, in das Thal Vallouise ein; die Waldenser hatten sich in eine grosse Höhle des Berges Pelvoux zurückgezogen. Der Vertreter des »Statthalters Christi« liess am Eingang der Höhle Feuer anzünden. Fünfzehnhundert Menschen, darunter Frauen und Kinder, kamen theils durch Feuer und Rauch, theils durch das Schwert um.”

(Paul Graf von Hoensbroech: Das

Papstthum in seiner sozialkulturellen

Wirksamkeit, I. B. 93. S.)

 

„Tantum religio potuit suadere malorum!”

(Lucretius, I. 101.)

 

 

 

 

Testvérsiratók

 

Első rész

 
1. GÁLYARAB:
Toulon előtt, hazája előtt
fogtuk le a szemét.
 
2. GÁLYARAB:
Virrad, testvérek; a hivő
dicsérje Istenét!
 
3. GÁLYARAB:
Levettük csörgő láncait;
sírt, jajgatott a hajó…
 
1. GÁLYARAB:
S már várta a zsák, a fekete zsák,
s két szörnyű vasgolyó.
 
2. GÁLYARAB:
Marseille előtt loccsant a hab;
hajnal volt akkor is.
 
1. GÁLYARAB:
S a tenger örök sírjába merült
Johannes Textor is.
 
3. GÁLYARAB:
Tíz évig élt velünk; szelíd
volt a szeme, arca fehér;
fehér, mint ősz haja, csupán
csuklója volt csupa vér.
Padhoz láncolva húzta velünk
tíz évig az evezőt,
azóta, hogy Innocentius
gályára vetette őt.
 
4. GÁLYARAB:
Innocentius pápa nagy úr
királyok s népek előtt!
 
2. GÁLYARAB:
De erősebb vár a mi Istenünk,
ki magához vette őt.
 
1. GÁLYARAB:
Magadhoz vetted, óh, Uram,
lelkét és gondjait.
 
4. GÁLYARAB:
De sós hab marja husát s a víz
hömpölygeti csontjait.
 
3. GÁLYARAB:
És sírja se lesz és sírni se fog
utána senki sem;
mi siratjuk csak, de siró szavunk
elvész a tengeren.
Mi siratjuk csak, de siró szavunk
összetöri az evező:
oly gyönge a hang! s oly zord, süket
a tenger, ez a temető!
Zord és süket, és méhe vak
mélyében ezer halál,
ezer iszonyú szörny, százkarú
polip prédára vár.
Korallok és szivacsok között
fekszik majd teste; moszat
tapad ősz hajához s karjait
tépik nagy, sanda halak.
Kirágja szemét, foszlós tetemét
páncélos tengeri rák;
csontját benövi rút vízi-növény,
sok inda, nyulós, sima ág.
Lassú temetés lesz; zord, süket
a tenger, a nagy temető,
hol az ár s a szörnyek gyomra a
koporsó s szemfedő.
 
4. GÁLYARAB:
Lassú temetés… Zord, süket a víz,
a halál-trágyázta kert,
de a kín, az a kín, de a csont, az a csont
csak a bosszút várja, mert
termékeny a mártírok pora
s születik majd a halál-
görgette csontokból valaki,
aki rajtunk bosszut áll.
 
2. GÁLYARAB:
Testvérem, az Ur szent és igaz,
ha áld s ha büntet is:
bosszút ne várj, az itélet övé,
s megvált bennünket is!
Hallgasd a szived, a szeretet
dalát: az örök zenét…
 
1. GÁLYARAB:
Virrad, testvérek; a hivő
dicsérje Istenét!
 

Második rész

 
1. GÁLYARAB:
Emlékszel még, testvér, Provence
napfényes völgyeire,
kunyhónkra, falunkra s a határ
árnyékos tölgyeire?
 
4. GÁLYARAB:
Emlékszem, igen, falunkra, és
szelid hársfáira is;
de emlékszem Cambrai s Toulouse
vörös máglyáira is.
Emlékszem a jókra, a szegény
nép szenvedéseire,
az urak, katonák és püspökök
kardjára, késeire.
Valdóra, apostolunkra, aki
élt Isten szíve szerint
s meghalt a máglyán – très-chrétien
királyainkra: mind
szolgálták Urbánt és Kelement,
Sixtust s a többieket,
kik Krisztusért, a Krisztusukért,
ölték az eretneket:
vért sír miattuk századok
óta e beteg világ,
de zsiros fülüknek milliók
jajszava némaság! –
Tudom, hazánk gyümölcse, bora
s levegője méz-üde, friss,
de emlékszem az urakra és
Isten Kutyáira is,
Isten Kutyáira, akik
– sírból kiásva – anyám
megégették halottan is
Montemsegurum piacán.
 
1. GÁLYARAB:
Szegények voltunk, de szabadok,
lánc s korbács nem gyötört;
sátrunk az ég volt és nyoszolyánk
a szélesmellü föld.
Követtük ökreink mögött
a vasnyelvű ekét,
mig a fölhasadó barázda belénk
lehelte izes melegét
s midőn a munkás nappal után
leszállt az éjszaka,
megrészegitett az erjedő,
friss trágya nehéz szaga.
Vidám nappalt hozott az éj
s a nap nyugalmas éjt.
 
2. GÁLYARAB:
Ajkunk Istent s Isten fiát
dicsérte mindenért.
 
4. GÁLYARAB:
De Istent és Isten fiát
dícsérni nem elég;
Róma üzent: „Csak a pap szavát
hallgatja meg az ég!”
Róma üzente: „Kard s kereszt
egy uton járjanak!” –
S mint egykor Urunk, nyögi most a kereszt
sulyát ezer árva rab.
 
3. GÁLYARAB:
És van, aki nem nyögi, mert a föld
rothasztja csontjait;
és van, aki nem nyögi, mert a víz
feloldta gondjait,
s korallok és szivacsok között
fekszik, mint Textor; iszap
tapad ősz hajába s karjait
tépik nagy, sanda halak.
 
1. GÁLYARAB:
A mi karunkat az evező
töri-tépi szüntelen,
s nappal pecek feszíti szánk,
hogy nem tud nyögni sem.
 
4. GÁLYARAB:
Istent dicsérni és fiát,
csakugyan nem elég;
egy este Vallouise körött
kigyult a föld s az ég.
 
1. GÁLYARAB:
Ősz volt, november… Gyönyörűbb
őszt nem láttam soha.
 
4. GÁLYARAB:
S reggelre dél s nyugat felől
ránk zúdult Róma hada.
Széttárta véres szárnyait
a Háború: lihegő
tüdejéből tüzet és halált
ordított a levegő.
„Kiválogatja övéit az Ur!”
szólott a Cremonai;
s kétezret gyilkoltak le ott
a kereszt vitézei.
Aki bírt, menekült, hegyen át, vizen át;
nők, férfiak, gyerekek;
gyalog, kocsin, de este már
elakadtak a szekerek.
Elakadtak: az út erdőbe vitt;
megjött a holdas éj;
úttalan útak, zűrzavar:
„Föl a Pelvoux-ra, aki él!”
Sok ott maradt, sok elveszett;
tapogattuk a fákat; a hold
imbolygó, tétova seregünk
szomorú lámpása volt.
Előttünk fölvert állatok
nyargaltak előre, tovább;
s mögöttünk egyre közelébb
csörögtek a katonák.
A vén Pelvoux erdős derekán
nagy barlang torka várt:
– „Álljunk meg itt, várjuk meg itt
a holnapot s a halált!”
Nyirkos homály, kongó üregek;
fáklyánk táncolt betegen
és fénye bagolyt riogatva furán
ingott a mohos köveken.
Textor meg én s ti, többiek,
őrt álltunk odakint;
csönd volt, éj volt; és szótlanúl
hullottak könnyeink.
 
1. GÁLYARAB:
Elbujt a hold, nem törte át
fényével a fák sürüjét.
 
4. GÁLYARAB:
De mi láttuk a keresztesek
közeledő gyürüjét.
 
2. GÁLYARAB:
Nem bujtak az éj felhői mögűl
a csillagok se ki…
 
4. GÁLYARAB:
De csillagok égtek a földön: a
gyilkosok őrtüzei.
 
3. GÁLYARAB:
Vártunk, vártunk; komor, sötét
kisértetes éjszaka;
s testünk-lelkünk átjárta az
alvó erdő szaga.
Megjött az álom, a pillacsukó,
a bajban bánatüző:
tizenötször száz lelket ölelt
magához e hű szerető.
 
4. GÁLYARAB:
Mi őrt álltunk; csönd volt; odabent
csak a fáklya sercegett,
árnyból rajzolva a sziklafalon
baljóslatú jeleket.
 

Harmadik rész

 
4. GÁLYARAB:
Mi történt ezen az éjszakán,
sose tudtam meg… Sötét
kín marta lelkemet s zavar
boritotta rá ködét.
Nyöszörögtek a fák, vergődve, mint
sok, sok beteg óriás;
s szemünkben meglengette vörös
lobogóit az éji láz.
Nyöszörögtek a fák, a hegy tetején
csikorgott a fenyő;
és kérgük alól – vagy a föld alól? –
hangok rebbentek elő.
Szemek villogtak a bokrok alatt,
vad táncba kapott az avar;
borzongva figyeltük, mit dalol
a kisértetes zenekar:
 
A FÁK HANGJAI:
Fák, fák, csöndesek,
koronák és gyökerek,
visszakötjük az anyagba
a rohanó életet.
 
ÁRNYAK KÓRUSA:
Ember, – forr a vér,
vért iszik a szenvedély,
véres kínban öli egymást,
öli magát, amig él.
Ember, – csupa gond,
pedig teste-lelke rongy,
túlvilágot sző magának
s beleőrül a bolond.
Ember, – béna ész,
földön csúszik, égre néz,
repül a perc, zuhan a gőg
s az öröklét por s penész.
 
A FÁK HANGJAI:
Fák, fák, csöndesek,
koronák és gyökerek,
visszakötjük az anyagba
az izgága életet.
 
LIDÉRC:
Kéken libegő láng:
mi jut itt nekem?
A halálutáni
az eledelem,
a csont meg a hús, a
hideg olajok.
Szeretem az édes
hullaszagot.
Vámpírnak az élőt!
Enyém a halott!
Kéken libegő láng:
szimatolok!
 
AZ ERDEI ÁLLATOK VEZÉRE:
Rajta, rajta! Itt az ember!
 
AZ ERDEI ÁLLATOK:
Itt a gonosz, most megöljük!
 
AZ ERDEI ÁLLATOK VEZÉRE:
Nincs ma nála semmi fegyver:
összetépjük, összetörjük.
 
AZ ERDEI ÁLLATOK:
Vérünk vette, vérét vesszük,
fiainkért bosszut állunk.
 
AZ ERDEI ÁLLATOK VEZÉRE:
Húsunk ette, húsát esszük,
haláláért a halálunk!
 
AZ ÉJSZAKA:
Ne bántsd, ne bántsd,
szegények ők:
bűnösen is
csak szenvedők.
 
A HEGY:
Lelkük csalán,
szívük tövis.
Fájó bogár
az ember is.
 
AZ ÉJSZAKA:
Ront-bont, mozog,
küzd és remél,
s nem tudja, mit
nem tudja, mért.
 
A HEGY:
Ura bolond
és vak szeszély:
boldogtalan
ami csak él.
 
A BARLANG SZELLEME:
Ne bántsátok szegényeket,
most vesztik el az életet;
még egyszer látják a napot,
holnap nem lesz itt, csak halott.
 
A FÁK HANGJAI:
Fák, fák, csöndesek,
koronák és gyökerek,
visszavesszük az anyagba
az eltévedt életet.
 
MINDNYÁJAN:
Sirassuk el szegényeket,
most hagyják itt az életet;
még egyszer látják a napot,
holnap nem lesz itt, csak halott.
 
4. GÁLYARAB:
– És felriadtunk, hirtelen…
Hajnal volt, szép, szomorú,
de messze még sikoltozott
a bagoly: Tuhi – tuhú!
Mi volt az? Álmodtunk? Mi az
a Lidérc s a sok éji Hang?
(Rémülten szivünkön a borzalom
hideg szele átsuhant).
Minket sirattak a fák s a hegy
s az erdei állatok?
Ki mondta, hogy holnapra már
nem lesz itt csak halott?!
Zörrent az ág: mókus!… Keleten
kigyúlt a láthatár;
a hűs harmat – érezte kezünk –
könnyét hullatta már.
A fáklya a barlangban nagyot
lobbant a kőpadon
s helyén csak kis kék láng maradt,
aztán csak barna korom.
 
1. GÁLYARAB:
Fölkelt a nap… Ily szent ébredést
még nem láttam soha.
 
2. GÁLYARAB:
Ragyogó aranyfák: ágaikon
aranygyapjú a moha.
 
1. GÁLYARAB:
Ősz volt, november… A friss levegő
körűlfolyt, mint puha hab,
s Istenhez ölelt a végtelen,
ujjongó áhitat.
 
2. GÁLYARAB:
Meghalt szivünkben a rettegés
s lelkünkben a kín, a tövis;
éreztük; szótlanúl velünk
imádkozik a hegy is.
 
3. GÁLYARAB:
Feledtük a véres multat és
a rémekkel-tele éjt:
ajkunk Istent s Isten fiát
dicsérte mindenért.
 
4. GÁLYARAB:
S feledtük Innocentius
kemény üzenetét,
hogy: „Istent és Isten fiát
dicsérni nem elég!”
 

Negyedik rész

 
1. GÁLYARAB:
Tirilí-tirilí: fuvolázta vigan
a pacsirta fejünk felett;
és láttuk a lombard határt
s a nyiló völgyeket.
A keresztesek nem törtek elő;
pacsirta szólt: Tirilí!
– „Megunta talán a gyilkolást
Albert, a cremonai?”
 
2. GÁLYARAB:
Ősz volt, november… Gyönyörűbb
őszt nem láttam soha.
Napban ragyogott a hegyoldal és
a Pelvoux homloka.
Ezer színben ragyogott a lomb,
az ég, az őszi táj.
 
4. GÁLYARAB:
Lobogott igen, s szebben lobogott
Cambrai fáklyáinál.
Eltelt a nap s egy csöppnyi remény
szivünkbe nem köszönt;
– „Halált jelent ez a hallgatás,
ez a földöntúli csönd!”
Ezerötszáz lélek szótlanúl
imádkozott, remegett;
volt sírnivaló, de egy se sírt,
se vén, se nő, se gyerek.
 
1. GÁLYARAB:
Leszállt a nap; búcsúsugara
meghozta a második éjt.
 
4. GÁLYARAB:
Bent a barlangban elbucsuzott
kedveseitől, aki élt.
 
3. GÁLYARAB:
A sötétben a furcsa állatok
nyargaltak föl s alá,
nyöszörögtek a fák; egy nagy denevér
suhant valahová.
 
2. GÁLYARAB:
Kigyúltak a csillagok; a fák
közt megvillant valami.
 
4. GÁLYARAB:
Kigyúltak a földi csillagok is:
a gyilkosok őrtüzei.
 
3. GÁLYARAB:
Virrasztottunk; csönd volt; odabent
csak a fáklya sercegett,
árnyból rajzolva a sziklafalon
baljóslatú jeleket.
Vártunk, vártunk; komor, sötét,
vacogó éjszaka;
s megindult – azt hittük – megint
a kisértetek hada.
 
4. GÁLYARAB:
De nem árnyak… Vas-sisakos katonák
közeledtek a fák között;
jöttek, – kezükben csóva, kard –
mint tüzes ördögök.
Sokféle vasuk zörgött; a fény
páncélukon ragyogott;
s elállták barlangunk előtt
a szűk bejáratot.
Kint lárma, robaj, fejszezuhogás;
vadúl vert minden erünk.
 
2. GÁLYARAB:
Isten s Istennek szent fia,
ments meg! maradj velünk!
 
4. GÁLYARAB:
És hirtelen egy tölgy, óriás
fa zuhant elénk… Iszonyú
recsegés, aztán csönd… (Csak a bagoly
sírt föl: – Tuhi – tuhú!)
Utána a másik, a harmadik
s fenyő, ki tudja hány!
S egyszerre láng csapott fel a
szurkos fáklyák nyomán.
 
3. GÁLYARAB:
Lebbent a szél s becsapott a füst
a vörös lángtorlaszon át.
 
4. GÁLYARAB:
Ugy látszik, az ég nem hallja meg,
csak a papok szavát!
 
2. GÁLYARAB:
Testvér, ne vétkezz! Tudja az Úr,
mi célja volt velünk!
 
4. GÁLYARAB:
Tudom én is: az, hogy a kín legyen
mindennapi kenyerünk!
 
3. GÁLYARAB:
Áradt a füst, fojtó, nehéz;
mellünk sajgott, zihált.
 
4. GÁLYARAB:
És sok gyereknek az anyja keze
adott könnyebb halált.
 
3. GÁLYARAB:
Kintről nyomták befelé a tüzet:
– „Itt egy se jön élve ki!”
S szavukra visszamorogtak a
barlang üregei.
Áradt a füst, a könnycsikaró;
pattogtak a tűz-darazsak.
Oltsd! oltsd! – Mivel? – Menekűlni! – Hová?
S vért ittak a parazsak.
Áradt a füst, a torokkaparó;
tüdőnk szétmarva zihált.
 
4. GÁLYARAB:
Sok a tűzbe ugrott, úgy keresett
könnyebb s gyorsabb halált.
 
3. GÁLYARAB:
Férj elfordúlt, – ne lássa, hogy
haldoklik hitvese.
 
4. GÁLYARAB:
Másfélezret fojtott meg ott
a füst lassú keze!
 
1. GÁLYARAB:
Izzott a föld és hasadozott
a kő a sziklafalon;
tűz, láng, ropogás, vér és zokogás,
lidércfény és korom.
 
4. GÁLYARAB:
Végül Textor s mi többiek,
áttörtük a máglya falát,
és összeégve, véresen
kirohantunk a tüzön át.
„Óh, Istenem, szabad ég, levegő!” –
Katonák, fény, sok vad ököl;
még láttam, a füst rőt oszlopa hogy
toronylik az égre föl…
…Kard, csörgés, dulakodás… Szemem
lefogta valami köd;
egy perc – és lelkem ott lebegett
a halál örvénye fölött.
 

Ötödik rész

 
1. GÁLYARAB:
Tizenötször százból tizenöten
maradtunk, árva rabok.
 
4. GÁLYARAB:
És minden évben egyet közülünk
elnyelnek a sós habok.
 
2. GÁLYARAB:
Textor meghalt… Utána kit
váltasz meg, örök Szeretet?
 
3. GÁLYARAB:
S ki lesz az utolsó?
 
4. GÁLYARAB:
 
Boldogabb,
aki első lehetett!
 
1. GÁLYARAB:
Ma már csak négy rab húzza tovább
a hosszunyelű evezőt.
 
3. GÁLYARAB:
Tíz éve nem láttuk hazánk
s a vallouise-i mezőt.
 
4. GÁLYARAB:
Tíz éve fogott el Pelvoux hegyén
Albert véres hada.
„Gályára velük!” – Törvény s biró
a fegyver akarata.
Tíz éve adott el – azóta itt
gyötrődünk a vason –
tíz éve adott el gyilkosunk
a máltai rabpiacon.
Sütöttek izzó bélyeget
lapockánk csontja fölé;
gyilkos dobott be gyilkosok
s gonosztevők közé.
 
1. GÁLYARAB:
Alattunk zúg a tengerár
s köpi habját szüntelen;
nappal pecek feszíti szánk,
hogy nem tud nyögni sem.
Gályánk Kis-Ázsia partjain és
Tuniszban is ismerik:
temető a tenger, zord, süket,
Marseille-től Sztambulig.
 
2. GÁLYARAB:
Imádkozunk, halkan, de imánk
összetöri az evező.
 
3. GÁLYARAB:
Gyönge a szó és zord, süket
a tenger, a nagy temető.
 
4. GÁLYARAB:
Ágyékunkon pár rongy darab,
tetves, fekete zsák;
padunk alatt bűz és mocsok
és emberi rondaság.
Vályúba dobják este elénk
a korpát, – egy marék…
– „Disznónak több jár, a rabok
gyomrának ez is elég!”
S ha kifáradtunk, ránk ugrik a
hajóstiszt vad dühe: Húzd! –
S horgas korbáccsal tépi föl
hátunkon a bőrt, a húst.
 
2. GÁLYARAB:
Mi imádkozunk, de a többi rab
már elfeledte a szót.
 
4. GÁLYARAB:
Csak ugatnak, mint a kutyák: hu-hu-hu!
s a nyelvük messze kilóg.
 
2. GÁLYARAB:
Rothadnak, élve, mint a barom,
Istenben egy se hisz.
 
4. GÁLYARAB:
Ki tudja, testvér, nincsen-e
ártatlan köztük is?
 
1. GÁLYARAB:
A hajón, a vizen és mindenütt
csak a poklot látja szemünk.
 
4. GÁLYARAB:
Megáldott minket mind a két
kezével Istenünk!
 
1. GÁLYARAB:
És lessük, lessük a halált,
mert itt csak halni jó;
minket is vár majd fekete zsák
s két szörnyű vasgolyó.
És elmegyünk Textor után:
megáll az evező
és minket is elnyel az óceán,
az eleven temető.
 
3. GÁLYARAB:
Korallok és szivacsok között
fekszünk majd: zöld moszat
ragad ősz hajunkba s karjaink
tépik nagy, sanda halak.
Kirágja szemünk, foszlós tetemünk
páncélos tengeri rák,
csontunk benövi rút vízi növény,
sok inda, nyulós, sima ág.
 
4. GÁLYARAB:
És a legutolsó rab fölött
nem sír majd senki sem,
ha loccsan a hab s széles gyürűk
ringanak a vizen.
Lassú temetés lesz… Süket a víz,
a halál-trágyázta kert,
de a kín, az a kín, de a csont, az a csont
csak a bosszút várja, mert
termékeny a mártírok pora,
hiába őrli az ár:
megszületik belőle Az,
aki rajtunk bosszut áll!
 
2. GÁLYARAB:
Testvérem, az Úr szent és igaz,
jóság és szerelem:
bosszút ne várj, az itélet övé,
s miénk a türelem.
Hallgasd a szíved, a szeretet
dalát, az örök zenét…
 
1. GÁLYARAB:
Testvérek, megvirradt; a hivő
dicsérje Istenét!

 

 

 

Isten

 

 

 

 

Isten

Lobogó folyamok zuhannak az éjszakába.
Jöttem: a végzet bélyege homlokomon;
roncsok s hullák hinára ölelte-karolta a lábam
s hajamba tapadt a korom.
Roncsok s hullák között, vergődve, tüzek, dorongok
őserdejében, áttörve a rémült éjszakát –
vas-talpam előtt recsegett s leszakadt a sorompó:
dübörögve rohantam a hidakon át.
Jöttem. – De ki tudja, mikor? de ki tudja, miért? és
honnan?… Senki se tudja és én se tudom…
Kis gyermek voltam: nagy a világ és minden nap csupa kérdés,
csak válasz nincs sehol sem a hosszu uton.
Kis gyermek voltam az angyalok édenében,
kis gyermek… Álom? vagy talán virág?
Anyám a vadorgona volt s ezernyi kék szemében
harmat csillogta: – Maradj, odakint nyomorult a világ!
Nyomorult a világ, – suttogta, a szélbe zokogva virágát –
és emberek élnek a távoli partokon és
megrothad a föld meg a víz, ahová ember teszi lábát,
mert mi vagyunk az öröm s az ember a szenvedés!
Kis gyermek voltam… Voltam!… Azóta bejártam a földet,
s bejártam a végtelen árva időt;
pihenni akartam s elsorvadt alattam a zöld gyep,
kérdeztem s döngve bezárult a kapu a válasz előtt.
Élek s meghaltam ezerszer… ezerszer!… S mikor letekintek,
világokon át, a vad Ázsia bérceiről:
lábaimat csapdossa a vízözön és szemeimben
kráterek gyomra hasad föl és lángtorlaszuk ég fele dől.
Meghaltam ezerszer… Asszír katonák vasa járta a mellem,
az Égei-tenger száz sellője csókolta homlokomat,
beduin sátorban aludtam a táborok őrtüze mellett
s zöld jéghegyeken lila fényben ölelt magához az északi nap.
Meghaltam ezerszer! ezerszer! és élek: az ősi gonoszság
habmosta husomba új életet lehelt;
szétrágtak a hangyák s pap bűvölt igazi rosszá,
mikor csontjaim fuvoláján megváltást énekelt.
Szétrágtak a hangyák s a fák erein át felütöttem az erdők
smaragdkupolája fölé haragos lobogóm,
és éltem ott, hol a párduc üvölt s az ezüst Niagara mennydörg
és Grönland sikjain is, hol örök-hidegen szikrázik a hó.
És láttam a Bábelek zűrzavarát, és később, mikor az indák
halálszövevénye befonta, öleltem üszökvert romjaikat;
szamojéd szánkón s néger kanoén suhantam; láttam az inkák
aranypalotáit, s ültem a szaharák pálmái alatt.
Porcellántornyokból sivatag tengerbe zuhantam alá és
rettegtem a tárnák fekete vihederét,
csákányomat kicsavarta kezemből a sárga halál és
dalolva röpűltem a kék habokon datolyás szigetek elé.
Csodáltam a csodálatos ég tüzeit és míg az apokalipszis
tűz-asszonya csókolt, fák fölött, majmok közt volt tanyám;
de mindenütt elért a kés, sorsom szele bárhova vitt is:
keresztrefeszített a tömeg s lefejeztek a Grève piacán.
Lefejeztek s bennem a halál uj életbe hajolt át,
szívós inakból kötve-bogozva lelkem szövetét:
a fejem hegy lett és kő a husom s torkom hulláma az orkán,
mely évezredek ekéivel a föld testébe tép.
És nőttem, nőttem, mint az idő, áradtam… – jaj, de éltem!
és élni: én tudom igazán, hogy élni mily iszonyu kín!
És néha zenét hallottam és – agyrém! szférák zenéje! –
egy percre feledtem az életet, ha orgona nyílt odakinn.
Fegyenc voltam s ha orgona nyílt, én voltam a tő, az illat,
én voltam az ág, a gyökér, s a szín virágon és levelen;
én voltam a szél, mely gyógyító harmatot áldva hullat,
a napsugár s a tavasz meleg borzongása: szerelem.
Óh, szerelem, beteljesülés! termő nyár! ősz gyümölcse!
Kétely, mely bennünk sustorog süketen és vakon,
hogy a megvetés börtönfalán is keresztűlüvöltse:
ébredj, bolond, ébredj, idegen hernyó rág álmaidon!
Zúgott az idő és városok nőttek s pusztultak a porban,
és láttam: minden cél üres és minden vágy szomorú,
én voltam a diadal s mikor győztes homlokra hajoltam,
csókom nyomán fekély fakadt vagy töviskoszorú.
Zúgott az idő s uj századok forogtak le az égen;
zúgott a világ, csikorogva vítt vas-csörgető tusát,
s nem látta, hogy a holt milliók rothasztó rozsda-vére
testvér-sebeket mar a hazák életpiros husán.
És fölharsant a béke dala, a kereszté és a fényé,
az uj Marseillaise szent tüzén kigyúlt a csipkebokor;
üvölt a gonosz: Nézd, uj jakobinusok állnak a Volga vizénél! –
s már csattog az ostor, az uj urak ostora, csattog az uj rabokon.
Uj rabok, uj éhség, uj börtönök! – Ujra hiába
zökkent régi sinéről ujabbra a régi világ:
uj függönyök mögött pereg az Ember Tragédiája
s üres egekbe vezérli a bűn a szeretet dalát.
Én voltam a bűn és a szeretet, én voltam a rab s a korbács,
én voltam az ember, az állat, a te meg az ő;
én voltam a pénz, a nyomor, az áldozat s a mordály,
a szinpad és az aktor, az élet méhe meg a temető.
Én voltam a régi és az uj, a gonoszság és a jóság,
az árnyék és a fénysugár s a sugár zománca, a szín,
én voltam a lényeg, az űr s az örök hiábavalóság
és milliók torkában én voltam az emberi kín.
Isten vagyok én, de céltalan, és szenvedek egyedűl és
üvöltő máglyákon ezért égetem el magam;
én vagyok a kényszer, a gyötrelem s a kényszerszűlte tűrés;
a cél, s legjobban én tudom, hogy mennyire céltalan.
Magamat siratom, magamat temetem, magamat üldözve bolyongok,
mint fadöngető elefánt és vízlakó parány
és nem tudom elválasztani lelkemben a jót a gonosztól,
mert nincs egyensuly mérlegemen, nincs mérték és arány.
És próbálok és szenvedek és mégsincs semmi sem úgy, mint
akartam: minden alakom s tettem hóhérkerék:
kettő vagyok én, kettőben-egy, s ha e kettőt összegyúrni
próbálom, sustorog vad tüze, mint lombikban a rossz keverék.
Jöttem, de ki tudja, mikor? de ki tudja, miért? és
honnan? – Az űr iszonyú s örök utjain át!…
Álom s valóság: puszta szó; üres játék: a kérdés
uj kérdések s okok örök létráin a semmibe hág! –
De majd egyszer meghalnak a folyók az éjszakában
s beomolnak a századok riadt szakadékai homlokomon;
szétporlik a fény és megfagy a tér, nem moccan többet a lábam
s kioltja agyamban az öntudat tüzét a hideg korom.
És megpihenek, ha szétterűl merev síkokba az ég és
a visszatért kezdet eltakar minden romot s utat:
megpihenek, ha szétömlik az anyagba zárt sötétség
és a mozgás csiráiban megáll az akarat.

 

 

 

Fény, fény, fény

1925

 

 

 

 

Álarc mögül

Villám-agancsait a zivatar
büszkén hordozza előttem.
Ki van itt istenhez közelebb?
Ki tudja, ki tudja,
honnan jöttem, mire jöttem?
Az Úr visz, a szellem, a titok, a fény,
Ő ragyog előttem az éjben.
Tántorgó tornyokkal játszik a sors,
de tudom, valaki
mindent megtesz helyettem, értem.
Valaki tudja, hogy Ő vagyok én,
Ő veti sugarait rám;
az örök vágy uj pillanata,
a kiváncsi mindenség maga
az én kis emberi szikrám.
Az ember álarc. Vágyaim
gyökereiket a pokolig ássák;
szemem az ég – ki látja benne,
ki látta, ki látja
a fecskék kék nyilazását?
Az Egy csak álarc, alatta az Ő,
alatta a Sok meg a Senki:
sorsom, hogy változás legyek,
mely a saját
ellentétét játszva teremti:
Az örök Kisértet fia vagyok,
mindig leszek és sohse éltem:
éjjel tűzagancsos vihar
s utána a kék fecskeraj
a csivogó, hajnali égben.

 

 

 

Hangok

A tavasz ideges villámai
járnak bennünk, s lelkünk sötét
remegései ki tudja, milyen
hivásokra felelnek?
Ki tudja, honnan
suhog át
a földön, a kék
levegő tengerfenekén
az a sok dróttalan üzenet,
amelyből néha a vers kicsap:
tán messze világok
sajgásai, éhség
fekete morgása, a néma düh
száz vészjele, csilingelő szerelem,
mozi kattogó izgalma, kürtök
zengő hangtornyai, difterisz
vörös sirása, kacagó gyerekek,
erdők tűzvésze vagy a pénz
őrült trillái: ki tudja,
miből s miért
épül és omlik e nyugtalan
skála, a lélek szüntelen
tengerjárása, és hogy
egy-egy bolond szív a saját
gyötrelme titkos megafonján
– mint tükör a fényt –
megcsattogtatva, miért
sikoltja vissza a hangok
végtelenét a végtelenbe?

 

 

 

Kisértetek

Ez a világ és benne én,
tükrök itt, tükrök ott,
nézek s ezer arcom visszanéz
s fordul, ha fordulok.
Én vagyok, amit az ezer arc
szétbontott s összekuszált:
a tartalom az én, az egy
s a forma milliárd.
Ezer évig értem dolgozott
a születésem előtt,
s most minden pillanatban én
teremtem újra őt.
És amire nézek, az vagyok:
fű és hajókazán,
és vihar, ha fekete bikák
dübörögnek a menny piacán,
és Kína vagyok, ha eszembe jut
s pilóta a föld felett,
bennem robog a nagy Pacific
és lassú gleccserek
fagynak szemembe, tenyerem
fensík és kősivatag
s belőlem ballagnak ki a
holdas országutak.
Minden vagyok, semmi se vagyok,
mese és változás:
fölnézek a holdra s az vagyok,
szemfényvesztő varázs,
varázsjáték: játszom veletek,
gazellák, őzikék,
valakit nagyon szeretek
és fáradok… De még,
még más is vagyok, én vagyok
a legfőbb hatalom:
ki ellenem hadakozik,
molyként szétmorzsolom,
ma még… Mert forog a tükör és
még érdekel ez a sok:
nézek s ezer arcom visszanéz
s fordul, ha fordulok,
de holnap… Holnap tán megunom
az egészet s belelövök
s mint egy kisértet eltünök a
cserepei között.

 

 

 

Fény

Sötét fényszórók: szemeim az eget
lengő csóvákkal ostromolják.
Föl, föl! Lent mennyi a teher, a rom!
Csík, sáv: fent suhan a fénytorony
s évezredek mérik a hosszát.
Fény, fény, sugarak! Fények vagyunk
mind: isten lelke, öröm, remény.
Óh szállni, lobogva a föld felett!
A rettenetes életet,
az örömöt akarom én.
Óh élni! Szemeim sóvár tüze
a felső végtelenbe szánt:
láng habzik mindenütt: zene, szín:
az anyag titkos ablakain
az lüktet ki-be, az égi láng,
a vágy, amit én fénynek nevezek
és szentléleknek a hivő:
ő táncol bennem, ő rohan,
hasadó bimbóban az ő ereje van,
kovában, acélban is ő:
ő öntözi, belül, az anyagot,
szomja éget, éhe habzsol,
zsinórra fűzi a csillagokat,
indul s egy szivdobbanás alatt
uj világokba kapcsol.
Ő vagyok én, a képzelet:
ki törhet ellenem?
Az isten karja nyúl felém,
s ha robbanó sugarakkal az ég tetején
kószál földi szemem,
fekete nyomoromat vakitó
tűzharsonákkal törve át
tízezer Nap küldi az azúr
bástyákról hozzám válaszúl
testvéri himnuszát.

 

 

 

Utazás háború után

Iramodó sinekkel iramodom,
a vonat reszket, szinte lángol,
csábitva csattog a kerekekben
az örök igéret, a távol.
Te voltál, kedves, az első,
akitől bucsuzni fáj;
de mennem kell, az élet minden
kincse és titka vár.
Mindent akarok – Óh, a tenger
a Kárpátokon, Alpokon túl!
Siessünk! Sín, nyargalj velem;
aki vak volt, most látni indúl!
Aki rab volt, érzi: szárnya nőtt.
Bőgj, mozdony, sors kereke, lángolj!
Ezer életet akarok – van! van! – és
mit kaptam én még a világból?
Rab voltam. Szemeim jussa a Föld,
csak ellopta valaki tőlem –
Most vége: sineim kifutottak
s leborulnak a hidak előttem.

 

 

 

Csodálkozás

Tavaszi szaga van a sárnak,
a szem már keresi a fecskét,
átvilágít rajtam a nap
s úgy járom ismert utcáimat,
mint idegen tájat a vendég.
Mi történt itt? Úgy zeng, lobog
a kék, arany, a sárga, a piros:
az egész világ édes zavar,
az élet valami ujat akar
s mosolyog a tilos.
A remény, igen, az mosolyog
és mindjárt mennyi szép akad:
a pénztelen mát drága, ritka
tündérálommá ittasítja
a tovakéklő alkonyat.
A remény – óh, mily idegen már!
Fényglória cseng át a városon.
Ilyen hivő még sohse voltam,
ilyen könnyű még sohse voltam,
ez az én első tavaszom!
Ma valami bolond öröm ér,
ma csókolni fog valaki,
ma minden léggömb megszökik,
vakok szeme tüzesedik
s kinőnek a csonkák tagjai!
Ma a feltámadás napja van!
Az Úr visz, megnyílik a börtön:
föl, föl, az egekbe indulok
s ámulva nézem, hogy mozog
lélektelen testem a földön.

 

 

 

Szédület

Nem kell nekem a ti istenetek!
Okos a világ, gyáva, beteg.
Lapos mocsarában lapos az ég:
„Csak felszínt, emberit: ez is elég!”
Hegytetőn állok – Óh, fellegek,
hogy hív a ti rohanó lelketek!
Én emberentúlit akarok –
Óh ormok, rémek, erők, viharok!
Óh, ormok, álmaim ormai!
Óh, szédület iszonyu tornyai!
Föl! Föl! Hunyt szemmel! Kicsi a lét,
de megnő, aki szakadékba lép.
Föl! Át! Le! – Szétcsap az egy irány –
Oldj ki magamból, emelj, Apám!
Tépj ki, – végy vissza, Istenem:
ölj meg, ölelj meg, Végtelen.

 

 

 

Tavasz elé

Dárdáit már rázza valahol a nap.
Hallod az arany fanfárokat?
Itt az ünnepe a ragyogásnak,
a fényben szinte kigyulnak a házak:
kigyúlok én is a fény előtt
s ahogy a zöldülő mezők
visszaverik és üldözik
a tél fehér seregeit,
úgy ébredek a magam erejére,
úgy tölt be a március melege, vére,
úgy járom a várost ittasan
s szivemben a nap arany arca van.
Óh, harsonás fény, győzelem!
Rugókon táncol az utca velem:
szállok: sugárkezek emelnek
fölébe házaknak, hegyeknek:
szállok, föl, óriás, torony,
s az égbe szétharangozom:
Erő, megváltás, remény és vigasz,
jövel, szentlélek uristen, tavasz!

 

 

 

Sikolts, gejzir, tavasz, égbetörő!

Tavasz! – Zúg, tisztít valami –
A lélek ventilátorai – –
Vágyam visz, szálló hegytető:
sikolts, tavasz! szabad levegő!
Szabadság! Éhes állat vagyok!
Zöld mező és friss, barna habok,
barázdák, s falvak, városok, és
mindenütt pezsgés, követelés:
amire csak gondolok, az vagyok,
a jövő előttem háborog,
a tél utáni ősi láz
csalogat, a tavaszi tombolás:
érzékeimben, mint dinamit,
millió kaland álma aluszik,
nők hívnak, eleven batériák,
óh, be gyönyörű vagy, nagyvilág!
Óh, be nagyon hívsz! – Indulok,
a mindenségbe széthalok – –
Emelj, ég, föld, hegy, víz, levegő:
sikolts, gejzir! tavasz! égbetörő!

 

 

 

Mind-Egy

 

I.

Tizezer tornyom az égbe dobálom
tizezer kéz vár rám odakint;
mint erdő táborozok szivetekben, –
útálom az Egyet, én vagyok a Mind.
Tizezer út zuhog ki belőlem,
lelkem szétpattan, tizezer sugár;
és nyomorult testemben nem marad, csak
a fénytelen s visszhangtalan halál.
 

II.

Tizezer út suhan össze bennem,
szinek lavinái mind belém ömlenek;
ha akarom, meghal, ami kivülem van, –
útálom a Mindet, én vagyok az Egy.
Minden laza fényt magamba sürítek,
erők prizmája, tűzkard vagyok én,
s így állok, fönt, fönt, rohanó magasban,
legfelsőbb torony, tornyok tetején.

 

 

 

Kihívás

Napisten, nézd: harmatos üregek –
Égesd ki a szemeimet!
Még csak bimbóznak, fiatalok,
de túlragyognak, mire meghalok!
Túlragyognak! – Engem elektromos
világok minden árama mos,
s a valóság csodás teje itat,
hogy test legyen bennem a gondolat.
Valóság, csúfolt, igaz erő!
Hús, vas, föld, megtagadott szerető!
Óh, élet! Nem imádott így soha más:
érlelj meg, lelkes Realitás!
Érlelj: süllyessze a képzelet
tebeléd a tápláló gyökeret:
minden fiatalnak biztatás,
az én sorsom nem lehet bukás.
Még harcba se szállok, csak vagyok,
csak szépet s igazat akarok.
Föld, erdő, isten van velem;
fényem nő: magam termelem:
fényem nő – Óh, gyávák, irigyek!
– Napisten, idd ki a szemeimet:
még csak bimbóznak, fiatalok,
de túlragyognak, mire meghalok!

 

 

 

Nyári utazás

Nyár, dél, fény. Ég és föld: parázs,
minden perc egy-egy baltacsapás:
kábító fénybalták alatt
izzadva csörtet a gyorsvonat.
Ez jó nekem – – Óh, nem, ez is kevés:
engem a Tűz vad lelke visz és
old szét, hogy csupa láng legyek
s elkapjam a menekülő egeket.
Én tűz vagyok, érzem, oly égi sugár,
mint testvérem, ez az iszonyu nyár,
s a Napba vágyom – Óh, hogy elmarad
ez a nyomorult Föld a röptöm alatt,
hogy elmarad a renyhe testi lét,
mely most csak az árnyék hüvösét
keresi, dongó és arató –
Nyár van, dél, ernyedt, altató
pihenés – Én sohasem pihenek!
Még túlragyogom a földi perceket,
lelkem még csupa robbanás,
folytonos halál és feltámadás:
még szállok, céltalan és vakon,
de oly tüzekkel gazdagon,
hogy mikor elérem, megborzong a Nap,
ha rácsókolom egy sugaramat.

 

 

 

Óh, Nizza, tenger!

Föl, fény vagy, repűlj, énekem,
ahogy a vágy visz, a végtelen!
Járd körül a Földet, ezt legalább –
Óh, Nizza! – Oly nagy e kis világ!
Óh, Nizza! – A tenger kürtje hí –
Mint álmaim, vagy mint a mozi,
úgy táncol a holnap – Megvan a pénz,
itt a motor, most csak előre nézz!
Óh, Nizza! tenger, arany fövény! –
Nem tud örülni más, csak én,
én, én, a mindig lemaradt,
messzesóvárgó akarat.
Óh, tovább! Afrika! iszonyu fény! –
Mindenkinél különb vagyok én:
ahogy az öröm visz, úgy növök – –
Már kicsi a Föld: csillagok között,
ott röpít az úti szédület –
Gyémánt Nap – A bolygók vészjelek!
Őrült vagyok? – Lehetnék, elhiszem:
örülök rettenetesen!

 

 

 

Kenyér

Beléd haraptam, áldott kenyér,
és elborzadtam – Habfehér
tested kisértete oszlani
kezdett, zöldülni s foszlani,
s köröttem az eltünt szobák
falain, az utcán, a városon át
őt láttam mindenütt, csak őt,
a milliárdlelkű mezőt,
ahogy szétcsapott, ringva, – már
tenger volt, végtelen határ,
zöld végtelen, aztán rőt-arany.
Hány kalász élt ott, boldogan,
hány külön-külön kis akarat,
s minden kalászban mennyi mag,
és minden magban mennyi mult
s mennyi jövendő párosult!
– Aztán egyszerre magamat
láttam, e roppant áradat
gyilkosát, isten gyilkosát,
aki kaszával belevág
az örök csodába, töri, üti
a szent anyagot, megsüti
s eszi istent, aki test, aki vér –
S letettelek, darab kenyér,
s fölvettelek, elnéztelek,
magamban éreztem az életedet, –
aztán lassan úgy ettelek tovább,
mint a hivő az úrvacsorát.

 

 

 

Képzelt utazások

Jégcsap-agyarait a szürke tél,
vén rozmár, játszatja a napban,
s nyár gyermeke, én, boldog habokon
szállok
Nápolyban, fényben, alkonyatban.
A tél fentről már mozgolódik,
zöld jéghegyek úsznak szivemre.
Délről pálmák lányserege jön
és csókjait
küldi Itália kék szerelme.
Észak és Dél csap össze bennem,
jéghegyek és lángkoszorús nap.
Telemben – óh, forró fény-zenekar! –
dús hajnalok
vad, nyári ütegei zúgnak.
Mosolyogva nézem magamat:
én vagyok Észak, én vagyok a Dél;
testemben a világ piroslik: élek,
s az élet
testében a lélek én vagyok: a vér:
a képzeletem vagyok: égi csaták,
vágyam s ábrándom mind igazság:
mosolyom óriás egét
józan s irígy
csalódások el nem takarják:
minden vagyok: ugató jéghegyeken
úszom, rozmár-sereg a napban,
s füttyszóval kisérem a fény dalait
szivemben,
e tündöklő nápolyi alkonyatban.

 

 

 

Búcsú Avelengótól

Tirol, nyár s tornyos Dolomitok,
be sok, be sok
vad szépséggel gyúltok körém!
Mást is részegít szertelen
mámorotok vagy csak nekem
csoda az a hó a zöld csúcs tetején?
Óh, szabadság s magasság! Engemet
hazaküld, hogy újra rab legyek,
az alacsony szegénység, a sorsom.
Itt minden nagy volt, ünnep és titok:
Tirol, nyár s tornyos Dolomitok,
velem lesztek-e majd otthon?
Emeltek-e majd, emlékek, hős hegyek,
napfényesek,
mint most, friss, édes szénaszagban,
vagy viharok közt, mint tegnap, mikor iszonyú
villámok jártak s háború
csikorgott a völgyben alattam?
Óh, röpítsetek ott is, akkor is!
Koldusságom utált robotba visz,
de köztetek maradok:
indulok, messze, le… De a lila fény
s az a hó a zöld csúcsok tetején
most már örökre ragyog:
mert elrabollak: hálám s az öröm,
mellyel e szép napokat köszönöm,
a legistenibb akarat:
szemeimbe zárlak, fellegek,
Tirol, hó, bérc, s belőletek
épitem föl váraimat,
s úgy állok majd rajtuk, az ég
s a büszkeség
őrtornyain, mint ez a paraszt
Krisztus-kép, melyre búcsuzó kezem
az avelengói szent hegyen
most enciánt és pipacsot akaszt.

 

 

 

Embertelen szépség

Tornyokkal emelt a föld, szerpentinek
ívei röpítettek feléd,
Latemár! – s most úgy gondolok vissza
a többi csúcsra, társaidra, mintha
valamennyin egyszerre állanék.
Dolomitok! Tre Croci! violás magasság!
Óh, Marmoláta, rémület és vihar!
Harmadnapja részeg dadogás
utazó lelkem, szent csodálkozás,
öröm és zürzavar.
Óh, Latemár! – Most megy le a nap.
Kő-szivárványok parazsa vakít:
alkonyi gerinced! – – S hirtelen
szinte felkiált a szivem,
ugy akar valakit,
ugy keres, ugy hív: osztozni szeretne:
ezt a szépséget már nem bírom el:
valaki kéne, akit e kövek
helyett most átölelhetek
s aki visszaölel:
egy nő – – S lassan kihűl a porfír
vörösen izzó szirtfala.
Szivek dobognak a messzeségben,
idegen mind, elérhetetlen – –
És nemsokára kék éjszaka
föd téged is, vén Latemár,
s megenyhül rajtad, ami zord,
és még hüvösebb, még nagyobb
lesz a csönd, s feljönnek a csillagok,
feljön a nyári hold,
s én az erkélyről nézlek majd tovább,
szépség, orom, te iszonyú,
te magány, te embertelen –
s nagyon boldog lesz a szivem
és nagyon szomorú.

 

 

 

Háború után

Köröttem rajzanak (vén fa vagyok én)
az egész Föld méhei mind:
hordják odúmba a mézet
s részeg
sugarak szemeimbe a színt.
Zümmögő, szárnyas hirnökök,
áldott kis aviatikusok ők,
mesélik: nyár van Tátraszerte
s persze
Nápolyban is szépek a nők.
Körülfelhőznek a hirnökeim,
kis gondolatok, hűségesek;
ma minden tájat kirabolnak
s holnap
már itt a sok kincs, üzenet.
Csorduló szívvel hallgatom,
mit zsong ez a tündér zene:
óh, szállni, szállni!… S lombkoronámat
az ifjuságnak
rázza rakoncátlan szele.
Óh, szállni!… Vérmocskolt évek után
százszorszent híreket kapok:
Sohse örült még így az ember
s a tenger
egész megfiatalodott!
Óh, szabadulás!… Mámorosan
táncolnak körűl a szelek;
rózsák tolonganak szemeimben
s minden
rostomban ujjongás bizsereg:
indulok, s ahogy a virágbaborult
fát röpíti illata szárnya:
millió kalandor vágyamon
testtelen, parttalan, gazdagon
szétszállok a világba.

 

 

 

Szerelmes erdő

Erdő, te boldog! Óh, milliárd
vad mámor együtt, összezárt,
eleven tornyok, részegek,
egymásba habzó emeletek:
a fák virágpor-fellege
egyszerre mindnek gyönyöre:
be dús vagy, erdő, meztelen,
egyetemes, nagy szerelem!
Mint búvár a tengerbe, úgy
merülök beléd. Sehol külön út,
külön cél – Óh, hogy ölelik
egymást gyilkos gyökereid,
hogy repes a lomb! Ezer driád
önti szét kéj s harc varázslatát:
zöld husukban zölden zizeg a vér
és ami meghal, a többiben él,
tovább él, ujjong, akar, fenyeget – –
Erdő, vedd, vidd az életemet!
Erdő, én sápadok, eltünök
vágyaid milliárd ajka között:
belédhalok: e habzsoló szerelem
mindenségébe temetkezem –
féreg vagyok, agyam csupa gyász:
válts meg, te részeg Óriás!

 

 

 

Hatalom és dicsőség

Itt lüktet, ring, kacag: fény-, hús-, tűz-futamok! –
Káprázva hullok elébe.
Itt villog! itt! – s túlmessze, hogy
sóvárgó karom elérje.
Itt az élet! a csoda! az igazi! – Hol? –
Itt táncol, a rima, a pénznek!
S nekem csak az álom, a semmi, a
pótlék jut, az örök igéret.
A pénznek kelleti magát,
én meg megveszhetek érte:
– Ne fuss, Öröm, elég bitangnak
voltál a szeretője!
Ne gúnyolj, gyönyörű világ,
úgyis szégyellem már magam:
testemben én se tudom, milyen ős
vágyak dühe és daca van:
sivatagoké, szomjazó Ázsia,
évezredek, áradó lovasok:
Élet, én még szegény s fiatal,
Öröm, én még barbár vagyok,
de király is, aki aranyból
építi a maga jövőjét:
fogsz még vezekelni, amiért nem tudtad,
ki a hatalom és a dicsőség!

 

 

 

Nyugtalanság

Remegő nyíl: mibe csapódjam?
Ezerfele nézek,
valamit keresek,
széthordanak a szemeim
és összerak a pillanat.
Rettenetes ez a nyugtalanság:
tizezer éhes nyíl vagyok.
Bár csaphatnék a világ husába
vagy hevernék már
összetörve a porban!

 

 

 

Szerelmes junius

Kék villogás a levegő, bolond
hangokkal tarka a délelőtt;
zengő árvíz a nap aranya
s mint sellők rebbennek ide-oda
az édes utcákon a nők.
Mennyi nő! Borzong tőlük a város.
Ma mindnek akad valakije:
gondolatban mindegyik után
kinyúl, bátran vagy tétován,
a vágy vagy a hála keze.
S az egész csak egy gondolat,
vagy annyi se – Aki él, örűl;
ma tavasz és nyár ölelkezik
s önmagával szeretkezik
az élet szemérmetlenűl.
Az élet – mit tudom én, mi az élet?!
Zűrzavar, bölcs és esztelen:
mindenki rokon mindenkivel,
életet és halált kever
a rettenetes szerelem.
Az élet – hús és ideg a kő is!
Tündöklő mámor a junius:
átlátszóan villognak a nők
s testük csillagközi erők
szent delejével koszorús:
jönnek-mennek az édes utcán,
s akinek van rá szeme,
szédülve látja, hogy mind után
kinyúl, bátran vagy tétován,
a mindenség keze.

 

 

 

Menekülés

Mint kigyulladt, éjszakai kikötőből,
szabad tengerre a hajó,
üvöltő rémségek között
tűzvert életemből ugy menekülök
feléd, szerelem, te hívogató.
A megváltás vagy: hűs habok –
Óh, messziség! Itália! Dél!
Még bennem lobog a rémület,
de visznek robogó kerekek
s a vágy már most elér.
Már most is szép, boldog, idegen
neved szellője zsong körűl,
és holnap őrjöngő szivem
megnyugszik drága sziveden
és felejt és örűl.
Óh, holnap! szabadság! végtelen!
S te, édesség, jóság, simaság!
Mögöttem még bőgnek a vészjelek, –
de ti már most ölelitek
az éj üldözött utasát,
már most ölelsz, gyönyörü béke,
már most, Adria lánya, te,
nyugodt fény az emléked és
uj biztonság és feledés
boldog igérete:
azt igéri, hogy kék, fehér
s arany ragyogás lesz a világ
és az isten jót is akar
és hogy várnak még fiatal
holnapok és csodák – –
Mint hajó a kigyulladt kikötőből,
éji rémektől részegen,
de fénnyel s hajnallal telítve
menekülök élő vizeidre,
remény és szerelem.

 

 

 

Őrizni fogsz

Mint százkezű szél a riadozó
vetéseket, megrohanlak,
vagy mint a nap, mikor reggel beleveti magát
karjaiba a meztelen tavaknak.
Megrohanlak: a hálám rohan meg.
Rettenetes fény gyul át rajtam:
nem látlak tőle, pedig itt vagy
s te magad keresed az ajkam.
Nem látlak – Emberek vagyunk még?
Káprázat visz hintázva föl-le.
Egyszer, súgod, egyetlenegyszer!
Aztán zuhanok, mindörökre.
Egyszer, súgod még, s én kialszom,
feketén, kábultan, halottan,
de te már megőrzöl, ahogy a napfényt őrzi
a föld sötét s nehéz aranyban.

 

 

 

Jildiz, keleti táncosnő

Csillagból lépsz ki – zene hajlong –
reflektor gyúl a teremben –
De szép vagy, lány, ahogy táncra perdülsz
a zenénél meztelenebben!
De szép vagy! Csillag vagy! A szemed átjár!
Óh, Jildiz, isteni fényjel,
ki méltóbb rád itt, ahol csak a pénz
tapogat vén disznó-szemével?
Jildiz vagy! Csillag vagy! Hajnali, édes!
Te: örök jó, örök fiatalság!
Idegen egek igéretét
és kéjes angyalok hatalmát
kóstoltatod – Óh, Mohamed gyönyöre,
ma én se vagyok gyaur, én sem:
nekem táncolj, és oltsd ki a csillagokat,
te, Csillag a hetedik égben!

 

 

 

Káprázat

Először a szem csókol, aztán a kezem,
mint tenger ömölsz el érzékeimen,
mint tenger ömöllek én is körűl,
aztán part s tenger összevegyűl,
s együtt, egymás partján heverünk; –
vagy nyári réten ringat gyönyörünk,
s mi vagyunk a virág, az illat, a nap
s a lepkék bennünk párzanak; –
vagy a felhők vagyunk ott az égen: igen,
azok is oly tengerszerüen
lüktetnek és hullámzanak,
egymáson átáramlanak; –
vagy mit tudom én! – – Részeg vagyok,
húnyt szemmel apadok, áradok,
és ahogy a csókodba veszek,
a mindenséggel keveredek,
s a mondhatatlant mondanám,
de összevissza dadog a szám,
hogy áramok, és hogy emelsz, ölelsz,
s szikrát vet a test és fellobban a perc –
óh, gyúló lánghalál! – Elégtek, szavak? –
Villámok vad deltája szakad
lelkünkbe, s mi eltününk, mint a fény,
érzékeink káprázó tengerén.

 

 

 

Üzenet, messzire

Messze vagy, de foglak, elérlek.
Legázolt kilométereken át
ágyúk, gépek, villámok kezei
viszik így, messzi, messziről
a fényt és halált.
Féltelek és fölragyogtatlak.
A szivem fuldokló vihar.
Vad varázsló, magamat bűvölöm,
s megdermedek, míg megdermesztelek
lelkem parancsaival.
Messze vagy, de én nem eresztlek.
Vágyaim éhes hadseregek.
Vannak gépeim: leszögez a fény;
ami enyém volt, mindig enyém
és én sohasem feledek.
Vannak gépeim: ami engem,
az kell, hogy kössön téged is:
nem segít szó, könny, semmi dac,
ahogy enyém voltál, úgy maradsz;
és üdvözűl, aki hisz.
Kép, ne mozdúlj! – Ragyogva állsz
szemeim fényszórója alatt:
legyőzött kilométereken át
vakítva hullanak reád
az örök sugarak.

 

 

 

Balaton, vakáció

Robbanó dél, a vén gyík
moccanni se bír a kilátó köveiről.
Égek, olvadok. – A hegyi uton
fehér ruhák sétálnak és piros napernyők.
Emberek?
Nők.
Kétszer idegenek!
Idegen én is, sóvárogva és gyáván
húzódom a déli magányba előlük.
De messze vagy most!
Piros villog a zöldben:
megint nő!
És lent állomás, villák, fasor, a tó
a robbanó délben – – csoda, hogy a vonat
nem alszik el a nyilt pályán – a fény
már a vizeket delejezi, a nap
fájó csókokat fúr a bőröm alá,
édes csókokat – Aludni kéne – –
Zöld legyek szeretkeznek a levegőben –
De messze vagy!
Sírni szeretnék, de csak egy agyonvert kígyó
kerül elém –
Pedig de jó volna most valaki,
te,
vagy más, az a másik,
az a fehérruhás:
de jó volna
ráhajolni az ajkaira,
kis mellét kivenni az inge alól,
de jó volna őrjöngő szomoruságomat
hűvös combjain át
sírva, zokogva, megváltva
lassan belecsókolni
istenbe, a gyönyörü nyárba!
 

(1922)

 

 

 

Lidérc

Csak álom vagy, hiába akarlak,
lidérc, kit a vágy maga szűl,
tündér gyönyör, olyanokat súgsz,
hogy a józan eszem menekűl
és öleli érted a torzat,
a semmit, s azt hiszi, te vagy,
néger-zene villog agyamban,
s hiába, csak csalogat
a fényed: nem érek odáig:
a fényed: a képzelet: én, –
a fényed: kibonthatatlan,
megfoghatatlan ez a fény,
ez a fény: te, ki táncolsz meztelenűl
s kit nem lehet soha elérnem,
mert rejtve ragyogsz bennem, mint a tűz,
mely feketén alszik a szénben.

 

 

 

A megszállott

Neved – fekete dörrenés –
fájva visszhangzik bennem, és
felveri minden pillanat
emlékedet és nyugalmamat.
Neved, mint elitélt felett
ha a halálos dob pereg,
szakadatlan és süketen
dobol elkinzott idegeimen.
Nem akarlak és rád gondolok,
gyötrődve és gyűlölve, hogy
egyszer megízlelt húsod után
kiált minden kis porcikám.
Nem akarlak és rád gondolok,
menekülnék és nem tudok,
nyugalom kellene, béke, csend,
de itt visszhangzol, idebent,
agyamban és véremben és
sohse szűnik e hangos büntetés
és csak fuldoklom – óh, fekete láz!
mint pap, kit az isten lelke ráz.

 

 

 

Vezényszó, tűzvész

Csak az a jó, hogy nem látott ma este:
szédülve, lázongva, rettegve
csak őt láttam, s vágyódva, félve
gondoltam gonosz erejére,
arra, hogy tetszik, s neki én nem,
s hogy sóvárgásom sejti régen,
s hogy már mindennél fontosabb lett,
s csak a hazugság fontosabb nála,
a hazugság, hogy nem érdekel
csókja, keze, csípője, válla,
s arra, hogy még a neve is
mennydörgő méreg ereimben,
hogy én csak ember vagyok, de ő
vezényszó, tűzvész, zene, minden,
hogy megtudja: mint áram üvölt
bennem, ideg-huzalokon,
erek alagútjaiban dübörög
s emléke sikoltó megafon,
hogy megtudja rögtön: szeretem,
és szeretem és szeretem,
hogy keresem és kerülöm,
és gyűlölöm és szeretem,
vagy már csak… Ó, bár csak gyülölném
a hatalmat, mely így vacogtat,
a szépet, finomat, a hitványt,
a mégis mindennél nagyobbat,
a selymes, táncos, hófehér,
kényes-édes női gazellát,
a sugarat, mely messziről gyujt,
s robbant, mint aknát a villamosság,
az istent, akit megvesz a pénz
s akihez könyörögni szégyen –
– – Vesszen, akárhogy kéne, maradjon
utált sebem és szenvedésem,
legyen másé, bármily gyönyörű,
büszke leszek rá, hogy kibírtam:
ha megvénül, se tudja meg,
hogy valamikor érte sírtam.

 

 

 

Ima, a nők ellen

Ibolya lehet kezeidben a Föld, Napok rengő
dördüléseiben hallhatod a molyok moszatolását,
mégsem irigylem hatalmadat,
Isten, –
csak azt, hogy élsz és
nincs szükséged a nőre.
Nézz rám: meghalnék örömest
s ártatlan dolgok közt is szívesen élnék
(vasban atom, fűben klorofil) –
de a nő, jaj, szétszedi magányom:
belevihog a bánatomba, mágneses
mellei kitüzesednek, emléke is
leopárdként ólálkodik
körülöttem, és ha szeret, mind
csak magát érzi, a maga kicsiny
területére akar korlátozni,
szabadságomból csak a maga
megbántását horgássza ki, és
testének kellemes csecsebecséit
teszi fontossá, hogy a világ
minden gyönyöre csak hasonlat
legyen őrá – – Jaj, csak megszomorít
minden szerelem: miatta
birkózom magammal, miatta
birkózom veled is, aki élsz és
nélküle élsz – miatta
perlekedem veled is, amiért
rohanó villámaiddal nem kaszaboltad
porba-szélbe
nagyságod torzképét, a nőt!

 

 

 

Az Örömhöz

Habkönnyü lelkem
nehéz aszfalttá kérgesült,
szinek s álmok csokrai helyett
érzékeimbe szemétkocsikat
zúdít a valóság: – Jaj, az Öröm,
akit úgy kivántam,
észre se vesz, jaj, Valaki,
akiért dühöngő éveken át
végeztem a legaljasabb
munkákat, megtagad, és
idegen ágyakat üdvözít,
nem sejtve, hogy az én szivemen
gördül szinházba királyi
autója, az én agyam
szikrái fűtik égi jachtját
s angyali mosolya az én
álmaimat tündökli el! –
Jaj, hova nézzek?
Tündér ragyogása
mocsok nekem.
Borzadok és
csak a fekete poklot
érzem, magamat,
és éjszakámban
emléke is
csak néha zokog föl a tiszta vágynak,
csak néha, és mind elhalóbban
hivogat már, ahogy az elhagyottat
keresi ködös
erdőkben a távolodó barátok
reménytelen kürt-szava.

 

 

 

Vesztett sugár

Itt vagy, – de bennem fekete zápor
döng, rekedt dühök tülke rikácsol,
zsibvásár zúg, rémek, undorok,
és teszem, amit nem akarok,
idegen parancs dobál össze-vissza,
életem gond s gyász ragacsa-piszka,
lelkem rommálőtt büszkeség, –
Óh, perc, perc, porló törmelék!
Itt vagy, de csókod alig érzem.
Mi lehetnél ebben a kétségbeesésben?
Megváltásnak ma már kevés,
a legszebb, a legforróbb ölelés:
a boldog óra alatt is, amit
kinálsz, itt zúgna, döngene, itt
üvöltene agyamban a zűrzavar –
Szárnyas fény, kioltson a bús vihar?
Menj! Menj! Most már lemondani több lesz.
Repülj! A tékozlás, az még tán öröm lesz.
Hagyj el, kis lepkém, drága szerelem,
igy fény maradsz vakult egemen:
egy kis fény, tavasz, kék lobogás,
édes tündérhegedűzokogás –
vesztett sugár, de végre égi jel,
hisz magam engedtelek el!

 

 

 

Szövetség

Ágaink egybecsavarodtak,
gyökereink összefogóztak,
árnyunkba utasok heveredtek,
lombunkból madarak szárnyrakeltek, –
magunknak mi már megmaradjunk,
másnak, egymásnak annyit adtunk,
annyit kinlódtunk és mulattunk,
hogy vígak, búsak, rosszak és jók,
lettünk egy kicsit már hasonlók.
Mikor a sors összeültetett,
csemeték voltunk még, gyerekek,
fiatal társak, szövetkezők,
rosszabbak elől menekülők,
játszottunk tündéri fuvolákkal,
haragos, fekete trombitákkal,
nem törődve senki fiával:
elszakadók és összehajlók,
valami titokban hasonlók.
Aztán nőttünk – Védett az isten,
nincs fejsze, amely leterítsen,
jöttek ránk fénylő fegyverekkel,
mi álltunk hallgató sebekkel,
s ki ellenünk tört, keze fonnyadt,
szúrós tűzben csontja megolvadt,
háza bedőlt, szeme kisorvadt, –
s mi álltunk, két fa, virágba bomló,
elrendelt csodához hasonló.
S ez biztat, ez, az érthetetlen.
Mesében állunk, csoda-kertben, –
s ha mese, a fának is lehet szive,
zengünk is, ugy zeng a kettőnk hite,
mint a harangok, ha vasárnap
Kálvin lelkével nekiszállnak
az illatos, napos határnak:
jövőt zeng két hang, muzsikáló,
szétlüktetve egybefonódó.
Kétszer-egy sors az isten előtt,
szövetség nem lehet más se különb:
hogy én mi vagyok, nem tudom,
csak azt, hogy benned bizhatom:
bármennyit sírtál, hadakoztál,
jönne uj vihar, rámhajolnál,
magad ellen is átkarolnál:
egymásra fájva rászorulók,
lettünk mindenkihez hasonlók.
Két fa, együtt, testvéri lombban,
egyek vagyunk sok fájdalomban,
örömökben és kényszerekben,
máskép tán élni is lehetetlen:
magunknak hát már megmaradjunk,
gyökereinkről ne szaladjunk,
tavaszban, őszben gyarapodjunk,
legyünk hívők, bátrak, kitartók:
az örök reményhez hasonlók.

 

 

 

Az isten darabkái

Huszonöt szeretőim, gyönyörűek,
asszonyok, édesek és keserűek,
 
üzen az ősz, rossz a kedvem,
melyitek emlékénél melegedjem?
Kártya, bor, cigány nekem sose kellett,
örömöt adtatok ti százszor szebbet,
 
én veletek részegedtem,
nincs is egy köztetek, kit felejtettem.
Nincs is egy köztetek, kit ne szeretnék,
akihez jó szívvel ne menekednék:
 
bármilyen volt, ma mind drága,
életem titkos-édes gazdagsága.
Szeretők, körűlvesztek, messze tájak,
tájai kalandos, szép boldogságnak,
 
itt vagytok, s a szomorúság
mégis nő lelkemben, a nyomorúság.
Itt vagytok, emlékeim, gyönyörűek,
s napjaim tőletek még keserűbbek:
 
fáj elhagyni a szépet-jót,
még ha nem voltatok is mindenhatók.
S ez így lesz, ez már így lesz mindhalálig,
amikor majd lelkünk is kettéválik,
 
és elalszunk az istenben,
legnagyobb, leggyönyörűbb szeretőnkben.
Istenem, hasznos esők mosogatják
csontunkat, kezeidben morzsolgatják,
 
bócér hajunk simogatják
s szivünket jófüvekkel betakarják.
De mikor betakarták, eltakarták,
bő zsírral fényes földbe elkavarták,
 
szétporlunk az elemekbe,
szelekbe és viola fellegekbe.
Asszonyok, édesség és gyönyörűség,
múlik már tőlem minden keserűség,
 
nincsen miért szomorkodni:
az isten darabkái maradtok ti!
Segíts hát, rettenetes, erős isten,
adj erőt, pénzt és mindent, ami nincsen,
 
adj kedvet az őszi csókra,
a futó percben örök tavaszodra!

 

 

 

Szökj, lélek!

Vér s hús: sóvárgok, robbanok.
Mit tudsz, Föld? Hát ti, Csillagok? –
Óh, kész a lélek, de gyönge a test!
A gyémánt hajnal kopni kezd.
Minden kéne, de tétován
hányódom kis örömök zátonyán,
zátony magam is, málló kövület:
az erőm, az erőm, jaj, hova lett?
– De hisz még tudsz, még emlékezel:
te az egész világra éhezel
s várod a csodát, mint prédát a pók? –
Óh, tengerek! alkony! büszke hajók!
Friss lányok! pénz! új egek mámora!
Szökj, lélek, indulj, akárhova!
Szökj! merj! halj meg!… Csak ne vergődj tunyán
a gyávaság örök rabpiacán…

 

 

 

Idegen pénz

Ez vagy hát, hires? Te, Erő! Te, Csoda!
Itt vagy, Pénz! – Nyílik a világ kapuja –
A többiek? – – Törpék, rabok –
Kezemben vagy: óriás vagyok!
Kezemben vagy, s hogy nő az életem!
Amit soha senki, megtehetem,
talpam alá hajtod fejed, óh,
titkokkal teljes Földgolyó!
Itt a pénz! Vihar és zene!
Csillagok részeg lendülete
emel – óh, Ázsia, Afrika!
Óh: látni! Mehetek akárhova!
Óh, be őrültek a gazdagok!
Az első szabad ember én vagyok!
Isten! – – Óh, őrültek őrültje, én:
kezemben a pénz, de nem az enyém!

 

 

 

Szélcsöndes ormok

Hunyt szemmel fekszem a napban.
Hegyek, nyár, tavak, fellegek.
Utazó lelkem mozdulatlan.
Utazó lelkem ma pihen,
ajándékot kapott, amely
nem múlik benne sohasem.
Óh, Dolomitok! ormok! lila fény!
Pordoi! Latemár! Mennyi rettenetes
szépség nyilt egyszerre körém!
Milyen kincseket pazarolt
rám váratlanul egy világ,
amelyről sejtelmem se volt!
S hogy megbékültem! Óriás
éggé tágitott valami
földöntúli csodálkozás:
Úristen – – A szivem dobog,
és szeretném megérteni
a csodát, hogy boldog vagyok,
boldog! az! – De nincs rá szavam.
Emberek, én csak szidtam az
életet: nem volt igazam. – –
Hunyt szemmel nézek a napba,
s új öröm némít, altat el:
a szélcsöndes ormok nyugalma.

 

 

 

Az Őszhöz

Rohanó vészjelek, szél, szirénák,
riadó! – a hűlő Föld sikolt:
vak gyémánt a felhők közt a nap
s fehér ágyúgolyó a hold:
a nagyot nagyobb, az erőset erősebb,
a régit leverni az új jön, a hős:
az önfeledt, boldog, dús, nyári gőgre
– hurrá! – most csap le hadával az Ősz!
Óh, Ősz! Királyom! Azt hittük: gyenge utód vagy,
megkapod és föléled, ami kész.
Én tudom: Isten vagy te, szörnyű,
rabló vagy, hóhér, bosszú, büntetés!
Nem kapsz: elveszel! Rombolni akarsz s tudsz,
szépség nem tart fel, se öröm, se dac,
vérző gyűrűkben gyúl eléd a fél-Föld,
ahogy délkörein lefelé haladsz.
Erdők hideg tűzvésze, a Tiszánál
itt várlak, Ősz, rőt-sárga rémület!
Karantén-zászlód egyszerre ragyog fel
Szahalin, Texas s az Alföld felett.
Megnyirták fejüket az élet fái,
hiú aranyuk lábad alá borúl –
Ősz, isten, nagy nemzetközi,
úr vagy te, rettenetes úr!
Most fentről jössz és himnuszodat üvölti
a Mátra, azt sírja balatoni nád,
s tavaszra a messze Ekvátor alatt,
fuvod el a tengerek kék mosolyát.
Ur vagy te, s tetszik vagy nem: a királyom,
de csak borzongva néz a hódolat:
én még élni szeretnék! és akármily
könnyelmű volt, szeretem a nyarat!
Óh, erdők s évek szörnyű ura, Legfőbb
Isten, kinek csak helytartód a tél,
Életgyűlölő, – lelkem ma öregnek
álmodta magát és azóta fél:
Nagyúr, csodállak, s fizetem a sarcot,
de ne bánts, hisz még fiatal vagyok,
s mint földbetiport mag, a hó alatt is
lázadó vágy és élet maradok.

 

 

 

Hasonlat a vakondról

Szegény vakond
a föld alatt –
szegény bolond,
egy pillanat
az élet: előre-hátra!
Araszt le-fel; –
mit érdekel,
kis lélek, a tenger, a Tátra?
Tetű, kukac
neked is csak terem a nyáron.
Ami közel,
az fény csak, az ég, az az álom.
Kaparj s mulass,
rab lázadó!
Tíz-húsz arasz
szép folyosó:
hamm-hamm, vigan, előre-hátra!
A bölcs harap,
és csak becsap
az az Engadin, az a Szumátra!
Ne légy bolond,
és hagyd a fényt, eget, angyalt –
Őrült vakond,
mit várod vakon a hajnalt?!

 

 

 

Kétségbeesés

Villámló égboltot ágyúz fölém
a gond ezer őrült harsonája –
Kint napfény zeng, de agyamban a pokol
acsargó kínja válaszol
a rigók tavaszi szavára.
Fülem süket már és szemem vak
minden szelídre és örömre.
Banditák dühöngenek, gép-robaj –
s ha csendül bennem egy tiszta dal,
zenéjét magam töröm össze.
Ne legyen! – kétségbeejt a szépség.
Ne legyen! – magamat gyűlölöm benne.
Ha a kín igy csikorog, ily iszonyún,
őrült álom vagy hülye gúny
a fuvolás idill szerelme.
Az vagyok, az, őrűlt zenekar!
Tombolnak az inség ütegei:
tőlük visszhangzom szüntelen!
Óh rémület, undor! Óh életem
üvöltő szörnyetegei!
Óh pergőtüz, szegények élete!
Már a csöndem is jajveszékel:
milliók robbanó szive vagyok
s gyöngeségem együtt zokog
a világon mindenkiével, –
De ha meghalok, ez a vad zene dermed,
ez fagy körém néma glóriába:
a villámló gyász, a fekete fény,
amit örök viharrá ágyúz fölém
idegeim nyomorusága.

 

 

 

Szegénynek lenni s fiatalnak

Száraz parafa már a nyelvem,
minden szép eltorzul szememben,
jobb a némának, jobb a vaknak, –
mert rettenetes ennyi vággyal
szegénynek lenni s fiatalnak.
Voltunk vad, hivő, ifju hordák,
s felkoncoltak… A vén okosság
győzött? isten? vagy csak egy gaz trükk?
Rettenetes sors, hogy a harcot,
mindig hiába, ujrakezdjük.
Rettenetes csak várni mindég,
tűrni rabságod, örök inség,
nem érteni, a hiba hol van,
s csodát akarva és teremtve
mindig elterűlni a porban.
Rettenetes – gonosz kép, tűnj el! –
harcolni régi mesterünkkel,
vagy tisztelegve nézni, hogy vág
arcunkba keze, és amely
valaha őt érte, a korbács.
Óh, részt kapni minden örömben! –
Fulj meg, lélek tüze… De nem, nem,
ez csak a düh, a régi átok:
tanulnunk kell, testvéreim,
ujak, indulók, proletárok!
Mert valamit mi nem tudunk még,
ezért kell fájni s bukni mindég,
ezért sír bennem is a vad dac:
hogy rettenetes, rettenetes
szegénynek lenni s fiatalnak.

 

 

 

A hülye szolga szól

Igenis kérem, kidobtak, igenis,
a vizilóra gondolok, és reszket a hasam,
borzasztó nehéz a szerencse és minden reszket
és sehogyse tudom megmagyarázni.
Mindig csúfoltak, hogy a hülye szolga;
ma reggel kidobtak, igenis, a hivatalból;
azt mondták, eleszem a mások kenyerét,
akik ügyesebbek és szakszervezeti tagok.
A lépcsőházban ültem, a gazdám
rám se nézett, mikor délben elment:
ő az isten, aranyból van a húsa
és göngyölt bankókat szivarozik.
A szerencse, kéremszépen! – Én mindent megtennék.
Ne tessék kinevetni, de folyton a vizilóra gondolok.
Borzasztó szerencséje van neki:
ingyen etetik az állatkertben!

 

 

 

Akkor se, vagy csak akkor?

Napok, napok, tolvaj kölykei
az időnek,
szakadatlan lopjátok az erőmet.
Nem hoz örömet közületek egy sem.
(Mindent csak akkor, ha majd megöregszem?)
Munkás napok, hét-nyolcezer
testvéretek már sokat elvitt!
A gép, mint mások, megkapja a bért;
de hogy különbet is tudok, azért
nem kaphatok, míg kéne, semmit?
Gyerek voltam s befogtatok,
irígy napok,
s azóta folyton csak koptattatok, –
kis kóstoló volt, amit eddig láttam,
s ugy szeretnék szétnézni a világban!
Ugy szeretnék! hisz olyan sok a szép!
Most kellene
itthagyni a pénztelenség börtönét,
s föl a hegyekbe, Szabadság! Monte Alto!
Jó volt egy napod is, Colle Isarco!
Óh szabadság szamóca-illata!
Rád gondolok,
szamócás hegyek illatos nyara:
bitang napok, fürge kis banditák,
be fáj, hogy oly gyönyörű a világ!
Bitang napok, kegyetlen kölykei
az időnek,
rablói kedvnek, hajnalnak, erőnek, –
hoztok vígaszt valaha? Alkonyatkor?
Akkor se, ha már nem kell?… Vagy csak akkor?!

 

 

 

Klió

Mint sortűz repült az utca reggel, –
páncélvonat a szivünk! ugató
kürtök hullámai vittek! – S jaj,
már este van.
Meghaltak a hajnali istenek,
hit, hóbort, ifjuság! – A francia forradalom
csúfosan megbukott, a népjóléti miniszter
másnak ad lakást, szent a béke az atyák
pájesze meg az új borbélylegények között,
és minden oly tündéri és oly csodás,
szinházban rotyog a szórakozás,
örűl a gazdag, örűl a szegény,
egy rongy van, egy rongy van a szíve helyén,
cini-cini, kontra kézből:
kétségtelenül jólét fakad
a kapitalista termelésből.
Mint sortűz repült ez az utca reggel,
s jaj, este van.
Szétlőtték a páncélvonatot, és már
csak a mozireklám hirdeti istennek Apollót.

 

 

 

A varázsló szemei

Szemeim, ezek a nyomorúltak,
mily riadtak, hogy megfakúltak –
Tükrömből gyáván visszanéznek,
öregszenek, öregnek látnak:
cinkosa lettek e bús világnak.
Nemrég kalózként öltek, dúltak,
ma jámboran semmihez se nyúlnak;
ég s föld kincseit hordták agyamba
s most tűrik, hogy őket kifosszák? –
Óh, fáradt lelkek! alázatosság!
Óh, félhomály! koldús lemondás! –
Fény voltam én, s ma se vagyok más!
Parancsolójuk, uruk vagyok,
s ha rabolniuk többé nem öröm,
élő tükrüket összetöröm:
alvadt vér szálljon gyökerükből,
fekete kisértet üregükből –
Rothadjanak szemétbe, sárba,
ha cserbenhagynak, elárulnak
szemeim, ezek a nyomorúltak!

 

 

 

Azután

Pár évtized: jut ez s az: élünk:
vesztünk egyet-mást és elérünk,
nyüzsgünk a bolyban, visz a sodra,
s vége: visszafekszünk a porba. –
De mi lesz azután?
Én tudom, mi lesz azután.
– Millió, millió gyönyörü lány,
a Sok arra, ami most Kevés,
a kóstolóra beteljesedés:
az lesz az Azután!
Én tudom, mi az Azután.
A sikkasztóm, a szökő zsivány,
az örökké tilos Amerika,
a zsugori sors diadala,
mely már nem fizet azután.
Nékem az Azután kellene –
Óh, jövendők szent végtelene!
Óh, halott zseni, királyként ragyogó
kisértet: minden kis csirkefogó
több lesz már nálad azután!
Nékem az Azután kellene,
a több, a mind: az Idő kellene:
az örök alkotó, a mennyei fény,
mely hódolva térdelne elém,
ha lennék azután!
Ha lennék! – Óh be kicsik vagyunk!
Menekülés minden utunk,
vágyaink szárnyas motort megelőznek,
s csattan egy perc, – és összetörnek,
és csönd lesz azután.
Ez a legszörnyűbb: a semmibe hullni,
minden érzékből kihűlni, kihalni,
s tudni előre, és tűrni bután –
Óh be közeli küszöbön őrködöl,
tűzkardos Azután!

 

 

 

Az álmodó halott

Elnyúlok a fűben. Aludjunk.
Én már mozdulni se birok.
Élni? – Sárba tiportak a
kalmár hadak, a nyilt, buta
és álszent terrorok.
Én már nem mozdulok, aludjunk –
A napot hunyt szemembe zárom.
Csontjaim vasként folynak el, –
de hozzám búvik s magába ölel
megváltó szeretőm, az álom.
Már egész testem benne fekszik,
egész testemben fekszik ő –
Álom! Óh, együtt lebegünk!
Óh, föld! föld! asszony! te leggyönyörűbb,
te sír, te éltető!
Óh, édes föld, magadba húzol,
s szállunk már, szállunk, keveredve:
felnéz az álmodó halott
s egyszerre ujra fellobog
régi, hódító, büszke kedve:
láng surran – megindúl s felröppen a kő!
Óh megyünk a tavasz elé,
mikor feszülő bimbók s rügyek
küldik kéjes sortüzeiket
az ég felé!
Óh élet! szent feltámadás!
Föld! Napfény! Mámor s hit zűrzavara!
Dicsértessék a halál, a vidám,
dicsértessék nagypéntek után
husvétom hajnala!
Dicsértessék a föld, s aludjunk!
Én már csak rozsdás roncs vagyok –
de vasak nőnek belőlem, csodák,
fények, s uj, büszke katonák
és szentséges diadalok!

 

 

 

Eljön a nap

Eljön a nap, s ők lesznek a számkivetettek,
jön a Rém, az Igazság,
romlása minden élősdieknek.
De ma ők az úr:
megmásszák szűz virágaimat,
nekik virúl
minden transzparens, nekik
tisztelegnek hajók és gyorsvonatok
Szanfranciszkótól Párizsig,
eléjük borúlnak e gránát-
döngölte idő-Szaharán át,
eléjük, hernyók, szórakozó
pimaszok elé,
minden vetések, aratások,
hamis művészek ezredei,
sokágú koronák, növő aranyak
s aranyhaju nők, – vér – – Óh, rettenetes
látni e léha korban,
csak látni s várni
istent,
aki egyre késik,
istent, aki tűr, de ha eljő
angyalok felhőviharában:
lerázza őket az élet
fuldokló ágairól
és záporozó talpaival
szemétbe tapossa ágyékuk magvait is!

 

 

 

A mélység tűnődése

Kétségbeejtő távolok
glóriájában, fönt, valahol
káprázatos angyalok élnek,
s városok egymásra rétegezett
kínjában, süllyedt emeletek és
tárnák kő-paraleljeiből
évezredek óta hiába
akarok felnőni a sugarakig,
föl, föl, ki a hiányok
millió nehezéke alól, mert
ha néha százados
kínban egy-egy virágomat
fölhajtom is a fénybe: a mag
tündér szelek fogatán
borzadva röpíti tollas
lelkét, el, el, el,
tova tőlem, a földalatti
tárnák kő-paraleljeitől,
ahol én
évezredek óta hiába
szülöm ujra s ujra roppant
tehetetlenségemet, ahol én
feketén csikorgok és
ahonnan a düh
észbontó távcsövein át se
látok föl a paradicsomba,
hogy legalább gondolatom
szétmorzsolhatná kezeim
érc-gyönyörében a napfény
ujjongó angyalait.

 

 

 

Árnyék a szélben

Hull már
gondolat, akarat, álom:
mit segíthet
rajtam a szépség? e sok idegen
palota? A csüggedés
kisrófolt szemeimből
minden reményt; a szétosztogatott
Földön
mit keres az uj jövevény? mit akartam
én is? mit akartam e hóhér
világban, ahol csak a kalmár
terror élvezi az
íny, fül, szem, bőr s biztonság örömét
s a szegénynek
csak munka jut és lelkes fájdalom? – Óh,
már zuhanok, már
árnyékként imbolygok a szélben:
csak vágyni tudtam, nem küzdeni,
s alig emlékszem rá, hogy éltem.

 

 

 

Lekötött bója

Lekötött bója:
szállni! szállni!
Tűnik a dél és
tűnik az éj;
nagy vizek rohannak,
szép jachtok suhannak –
áll a mély.
Ringat a hullám
jobbra-balra;
óh, ha a láncom
elszakadna!
Tűnik az éj és tűnik a dél;
röpűlne a testem,
kalandor a lelkem,
de láncraverten
a vágy mit ér,
ha csak tehetetlen
sírok, mig felettem
tovazúg a habok hajcsára, a szél!

 

 

 

Este

Este van, pillám lezuhan,
agyam elsötétűl. Ez már nem a pénz
vesztett csatája, ez a halál:
csontjaimról szakadoznak a
kimerültség rongyai, lassan
előborzong lelkemben a
megsemmisülés, hogy
feloldja a föld
barbár akkordjait, – valami
nagy szárny emel, uj
zenekáprázat, túl az életen,
– s nehéz testemből forrón, véresen
zuhog a suly.

 

 

 

A föld panasza

Bőrömben férgek miriádjai
laknak, mozognak. Ki rakta belém,
ki rakta rám e külön életek
viszkető őrületét? Jaj, miért
dolgozom, mért járom a végtelent,
mért kell gyűrűs évekbe osztanom
a tengerzöld űrt, – ős glecsereket
tornyozva, steppék síkjait, tömör
társadalmát az ásványoknak, és
ringatnom felhők, hegyipatakok
szüntelen táncát, ha beszennyez a
testem hámjában szörcsögő nyüvek
népe, az ember? Spórák, atomok,
a férgeim! S én, a tenyészet, én,
én, az óriás, nem bírok velük.
Figyelem őket. Éhes tömegük
körülömöl, kimar, telepeket
épit hátamon, pörsenéseket, –
s tehetetlen prédája valami
nagy tévedésnek, nincs erőm, kezem
csillagtestemről lesöpörni az
idegenek szemetét és rühét.
Rühök és nyálkák! Óh, hogy undorít
ami idegen, – s minden idegen,
ami kivül van a bőrömön! és
mennyi van már, és mind hogy nyüzsög és
hogy furkál, fészkelődik, hogy teremt
eget magának, s tulvilágot, és
engem hogy megvet, amig szipolyoz
a sok vándor kukac, a miriád
faló-ürülő hús-tömlő, amely
szétrág s elemészt, s bennem párzik és
mialatt mocskát rajtam szétkeni,
egy-egy tébolyult és parányi agy
a világ fényének hiszi magát!
Világ fényei? Vaksi termeszek
a szent anyagban: kristályszivemig
lüktet állkapcsuk zaja: sercegés,
moszatolás és szúkopácsolás,
szakadatlanúl – A bűneim ők?
Az a bűnöm, hogy türelmes vagyok.
De fellázadok egyszer. Ha halál
a megváltóm, pusztuljak velük. Egy
villámokkal zuhogó éjszakán
villámokkal felelek én is, és
míg égostromló glecsereimet
fölgyujtva a vak űrbe szétvetem
magamat és minden kínzóimat:
megváltott lelkem a kelő napot
csókolva hunyja álomra szemét
s ugy pihen el a megsemmisülés
játékos és szent sugaraiban.

 

 

 

A húnyt szem balladája

(Mit látsz, húnyt szemem? Mi ijeszt, hogy
pillád úgy magadra huzod?)
– Az élet! A rágó pokol!
A hús, a kéjelgő mocsok!
A húsok! Férgek a kövek alatt!
Amit láttam: a förtelem és az üdv!
Hustömte paloták, városok,
habzsoló húsok mindenütt,
erdőkben és gyomrokban! Óh
a ganéj édene, rovar, tetű!
S párzó nyálkák a tenger fenekén!
A Föld belei! Gyönyörű
nőkért nyujtózó férfi-hús!
Szerelmek rajzó útjai!
Gejzirek a húson belül,
óh nedvek szökőkútjai:
óh élet, részeg csatatér! –
Aztán az emberek! gyilkosok!
Vakitott, megfojtott agyvelők!
S hus-gépek, járó oszlopok:
munkások teste! Kezek, tüdők,
hus, mit a pénz lassan megölt!
S szétlőtt katonák! örök sirok
kiütéseitől beteg a Föld!
És aki él: tört szerkezetek
reszketnek az utcasarkokon:
rokkantak! Rombolás, amin
nem segit semmi hatalom:
jaj, látom a fekete harcot!
Saját maga, mit összezúz:
minden kínjával bennem kavarog
az embertelen Emberi Hús! – –
Mind őrült a hús. A miénk
néha kitisztúl, felsikolt,
s hamut rak fejére az ember
s ajkára tétova mosolyt:
a vén és bűnös Hús ilyenkor
érthetetlen imákba kezd,
mondván: felebarátodat
mint magadat szeresd:
ilyenkor alszik. Látom álmát:
azt álmodja, amit ma te! –
(Húzd magadra pillád, szemem,
s ne nyilj föl többé sohase!)

 

 

 

Zűrzavar és kétségbeesés

Minden szent fények elbucsúznak,
villámok, roncs gebék, kidőlnek,
istenek hűlt hullái usznak
özönvizében az időnek, –
de a kürtökből vér csorog, tehenek
parasztokat tépnek szét kiszáradt legelőkön,
torkokból vér csorog, és cigánykirályok
huzzák a világ kapitányainak
és megfagyott országutakon felfordulnak a szocialisták
és felfordulnak a vigan röfögő siberautók is
és tengerek ugrálnak fel az Alpok ormaira
és alagutak surrannak multba-jövőbe
és földből, vízből, tűzből, levegőből
előzüllik az arany
és terror-erők, ágyús rendszerek
bénulnak egymásba, lecsavart tornyok helyén
szökőkút virágzik, vér, vér! – Jaj, szökőkutakon
hizlalja magát, szökőkutakon
pazarolja magát az élet,
hogy mindenkinek jusson
ebédre bableves
és legyen ember, hogy lenni lehessen,
és legyen ember, hogy ölni lehessen,
és mindig ujra kezdeni lehessen
őrült, öngyilkos akarással,
pedig a leghősibb vágy is tönkremegy
a kényszerek kezén vagy legjobb esetben
a szépség buja combjai közt,
– mert minden szent fények elbucsúznak,
villámok, roncs gebék, kidőlnek,
s értelmetlen világok úsznak
kék tereiben az időnek.

 

 

 

Takarodó

Most hát pihenjünk:
leszerelnek a megvert
hadseregek,
szünetelnek a vándormadarak
légijáratai, megállnak
a leggyorsabb gyorsvonatok, és
majd csak lenyomja lázainkat
orvosunk, a reménytelenség.
Lelkem, pihenj: a pihenés
félig halál;
nézd: Polyphemos megvakult:
nincs már szüksége monoklira,
hogy udvaroljon Theokritos
szép lányainak; mindenfelé
sztrájkra agitálnak a vágyak, a hangya lemond
a kereskedelem előnyeiről, függöny után
alszik a hang húrban, fuvolában,
befelé fordultak a távcsövek
s végül
legkedvesebb halottaink fölött is
eloltjuk a gyertyákat.
Lelkem, pihenj: a pihenés
félig halál
s a halál a lélek ágya:
párnája feledés,
takarója csönd
s megbékült álma maga az isten.

 

 

 

Édenek

Én nem tudom, miért ez a sok
fürkész akarat,
ez a sok pici, szárnyrakelő vágy!
Keserü gőgben
elbukni tör égbe
a külön ész;
üdv és gyönyör
feladni magunkat.
Mindig csak az örök egészben
pihen a töredék perc,
s legboldogabb
a Balga Szent, akinek
gyermekmosolyából
mennybe szárnyal
vissza a cél s felelősség, –
vagy ő, a másik, a nyári
Kis Féreg, amely vakon-esztelen
végzi sorsa sötét
parancsait és
cseresznye-univerzumában
habzsolva-fürödve
nem tudja, hogy ő
a lentiek álma, irígyelt
beteljesedés,
nem sejti, hogy ő is
az elveszitett
édenkert büszke királya.

 

 

 

Ima a repülőgépen

Minden piszokból
tisztán s nemesen buggyan ki a láng;
leigázott démonok, robbanó
benzin dühe emel égbe a gép
isteni szárnyán:
nehéz és szörnyű ösztönök
keveréke vagyok, ember s az egész
emberiség, gonosz erők
hadszintere, – de
valaki mást is ültetett belém,
valami mindig kényszerít, hogy
fájjon az élet
törvénye, fájjon, ami
motoraimat bolond
hajszára pergeti, és hogy
most, itt, fent, bizva könyörögjek
valaki Névtelenhez: – Uram,
add meg, hogy rothadó bűneim
csöndes örömmé
tisztuljanak benned, és
egyszer majd mint salaktalan láng
szálljak el én is a végtelenbe!

 

 

 

Egy eltünt városban

Azt hittem, liliputi város
az óriások földjén, mesebeli:
csigahéjházak és pici torony,
de tengerekkel küzd majd ladikom,
ha az Ipolyt ujra átszeli.
A nagy Ipoly milyen kicsiny ma
s a gyerek-város mily nagyra nőtt!
Minden uj! Csak az a száz folt liba
pettyezi épúgy, mint valaha,
a hídon túl a virágos mezőt.
Csak az a virágos rét a hegyekig,
az régi (bár közben uj ura lett);
vig fiúk bigéznek a porban,
de sehol se látom, aki voltam,
azt a hétéves gyereket.
Sehol semmi a sok csodából?
Ez már fáj, ez már árulás!
Hová tettétek őserdőmet?
Ez a pár fűzfa volt? És hová lett
a tutajos tavasz, a korcsolyás
tél száz kalandja? a Templom utca?
a felgyujtott macska? s az első dolgozat?
Valamit ujra akartam kezdeni,
s most csüggedek: ennyit el lehet veszteni
tizenhét esztendő alatt?
Tizenhét év… Járom a várost.
Hogy ürít mindent az idő!…
Még egy óra, és indul a vonat.
Addig a ligeti hársak alatt
tünődöm: mennyi drága nő
néz át itt rajtam, lány, fiatal,
aki akkor még vágyban sem élt:
szép jövevények, kitúrtatok,
nektek csak egy idegen úr vagyok,
aki csalódni hazatért?!
Füttyszó… Ég veled, régi város!
– Aki most belőled szökik,
az elmerülő hegyek, évek
mögött néha tündérországba téved
s veled most már csak ott találkozik.
(Balassagyarmat, 1924)

 

 

 

Repülőgép az Alföldön

A vén magyar Alföld az istenek barátja,
sár, délibáb, tenyészet, ősi hit;
a vén magyar Alföld a meséket imádja
s nem szereti az ész fürkésző álmait;
a vén magyar Alföldnek semmi se kell,
így is nagy, gazdag, ő a legnagyobb,
és nyugalmában testet ölt az íge,
az első, az állandó, a Vagyok.
A vén magyar Alföld lomha hatalom –
elheverész a napon, nézdegélve,
a dombhajlás mögűl a fellegek
fehér csordája hogy ballag az égre;
pusztúlhat rajta nép: ő gondtalan
öltözködik télbe-nyárba
s embertelen-egykedvüen
bámul bele az időtlen határba.
A vén magyar Alföld volt sírja nemzeteknek
s vér, inség, bőség nem számit neki,
maga kedvéért, nem az emberért van,
a föld nem gróf és nem bolseviki.
A föld: harc és idill. Mit bánja, hogy
hátán ki kinek szánt, vet és arat!
Akit befogad, az, mint ő, olyan lesz,
annak törvényt az ő vén lelke szab.
S az ő vén lelke megrendíthetetlen.
Ázsia él benne, itt, nyugaton.
A gyorsvonat meg se karcolja bőrét:
futrinka nyoma, benövi a gyom!
Hallotta, van sok uj csoda, kohó, gyár
s hogy sok testvére már megváltozott:
nem hiszi! – – Nála nincs hatalmasabb,
csak az ősök őse: a nap! s a csillagok!
De a vén magyar Alföld, az istenek barátja,
néha felfigyel: Valami – fenyegető –!
Konokabb, mint a meteor s a villám,
jön, száll! föl a fénybe! egyre nő:
aeroplán! – – Győzelmes motorok!
Üveg, érc, tűz! Mennydörgő terek!
Fürkész agyak, uj, kovácsolt világok!
Föld alól égbeszállt emberek!
Uj zene! döng! technika! szétfutó
sinei a végtelennek, országokon át! –
A vén magyar Alföld meghökken, szivébe
sejtelmek ezer idegen nyila vág:
most megtaposták… Gondolkozni próbál:
„Uj rendje támad majd az isteneknek…”
– A vén magyar Alföld néz a gép után
s érezni kezdi, hogy ő még csak gyermek.

 

 

 

Ujsághírben a végtelen

Földrészek nyílhatnak föl szemedben –
hiába: nincs itt semmi:
Törökszentmiklóson vagy Fegyverneken
nagyon keserves
egyedül lenni.
Határok! Európa! Szárnyak! –
Jaj, nem fog a sáron a hitnek, a vágynak
semmi hatalma,
mert errefelé csak az van:
sár, sár, és fáradt
közöny vagy bánat
emberben és kuvaszban:
rossznak nem rossz, jónak se jó,
s az esti gyors étkezőkocsijával
félnapra elmegy a civilizáció.
Bizony itt csak utazó mindég
a vendég,
ha ujat akar: idegen!
Fölfigyel rá egy-két zsidó,
de zöld zsaluk mögött émelyeg a zongoraszó,
és alszik a piaci ház-sor – –
S ha százszor
kelted is őket, hogy: Tegyetek
valamit, magyarok, emberek! –
szavad senki sem érti meg
s nem tartalom, csak üres buborék vagy:
Törökszentmiklóson vagy Fegyverneken
értelmetlen keserüség vagy,
vagy annyi se: áram, amely belül ég,
de kifelé halott, mert nincs vezeték.
Uzsonnautáni zongoraszó –
lefogja a világ zenéjét!
Valami rémület kell ide,
– bomba! karambol! – hogy beszéljék
az erőt, a nagyot, ami fény, ami szépség:
„A Moszkvai Gárda a népre tüzel!”,
„Királyt temet a pápa, bim-bam”,
s „Leégett az Elegáns Hotel
az Engadinban!”:
szenzációt!! – – Igy még kigyúl
a sárban valami izgalom,
s mint távoli, megkésett, kopott
film, végigdübörög egy lopott
ujsághírben a Végtelen
Törökszentmiklóson és Fegyverneken.

 

 

 

Óda a genovai kikötőhöz

 

I.

Vasak s villámok!… alagutakon át!…
Még fejemben az úti szédület
s már itt tündöklik bástyásan a nyárban,
Genova, pálmás márványtömeged, –
félkörben, mintha a föld továbbvezetné
a hegyekre a tenger ritmusát,
márványhullámokban lüktetve csap föl
egymás fölé sok fénylő palotád.
Genova, nézlek ámuló szemekkel,
hegyek körutján fut villamosom.
Genova, vér, évezredek!
Mennyi tékozlás, pompa, hatalom!
Nagy kék karját kitárja lenn a tenger:
hajók érc-frontja, sűrített erő;
szédült vihartól fuldoklik a szám,
az én lelkem is zsúfolt kikötő!
Az én lelkem ez az iszonyu város;
mennyi zavar, rend, ragyogás, veszély!
Innen indult el valaha Kolombus!
Két karom mindjárt Afrikáig ér!
Még sohse voltam ilyen telhetetlen,
sohse káprázott még így a szemem.
– Ragyogj, vad nyár, ragyogj, Genova, büszke
márványzűrzavar, szennyes és modern!
 

II.

Messzelövell homlokomról a fény: Via Venti Settembre.
Bámultad egész nap arany palotáimat.
Itt az este, már gyúlnak a kirakatok, kigyullad
az ég kirakata is, – de én most másfele viszem utad.
Itt az este, most perdül a gyémántszikrás palotákban
táncra a frakkos ördög és a habtestű szerelem,
de mi szálljunk le, ahogy a tömeg folyik szét szerteziláltan,
szálljunk le, ahogy az áradás folyik le tereimen,
szálljunk le a homályba… Itt zene nyüzsög, érthetetlen;
egymásrafotografált lemezeken át bujdosik valami fény;
sikátorok, hol vagyunk? nem tudom, halpiac, magnéziumláng,
korcsmák, vad italok: ez is én, gyere bátran, ez is vagyok én,
itt vagyok az igazi, rakodópart, gyere, a néger
röhög (gondold, hogy álom és mindjárt nem lesz bolond);
ide a nőt! mit félsz? én vagyok az úr és ma ilyen az erdő,
itt fenem a kést és osztogatok bicskanyitó pofont:
én vagyok a bűn és az erő, piszokból nőtt egészség,
éjszakai verkli, utcalány, részegek és katonák,
én vagyok a vér, én vagyok a hús, tömött bendő vagy éhség,
én tartom széles hátamon a sok gőgös palotát:
mindennek apja én vagyok, zsákhordó, szolga, munkás,
én vagyok a kerék és a vas, az olaj és a láng,
az én millió életem örök századok óta
fűti, százszorszent nyersanyag, a dolgozó kazánt:
én vagyok a Város, a Kikötő, a tenger vad szerelme,
s van pénz, selyem és hadihajó, van, mert én akarom,
de ha mozdulok, szétporlik a Via Venti Settembre
s leroskad a habok fölött a büszke fénytorony!
 

III.

Betonkilométerek, kőcsíkok, sivár,
szürkén tolongó láthatár,
aztán vastornyok zűrzavara,
vasváros a tengeren: – Genova,
páncélos asszony a hegyek alatt:
simán mennydörgő villanyvasutak
omolnak eléd, te ölelő
gyönyörű kék szörny, kikötő!
Kikötő, – óh be kicsi vagyok itt!
Rettentő szövetségeseid,
Érdekek, Számok és Erők
káprázata gyúl ki a szemem előtt,
s mintha üveg volna a Föld,
átlátok rajta: elbüvölt
vitorlákat, úszó tájakat
látok idegen egek alatt:
látom a szárnyas Üzletet,
ahogy hódolva meghozza neked
Borneót, Japánt, Amerikát!
Óh, kapcsolatok földön s tengeren át,
sugárzó erők, Pénz, ki csak rendeled
s úttalan távolok felett
a kalózcsavargáshoz szokott
flottákat játszva igazgatod:
óh Pénz, ki megőrölöd, miként
régi tirannusok, az egyént,
te vagy a legnagyobb, iszonyú,
kényszered béke s háború,
behálózod a földet, rengő
vizek felett te vagy új Teremtő,
te alkotod a népeket s velük
a közös törvényt mindenütt:
itt vagy, te őrzöd Genovát:
irtózva nézek föl reád,
körülragyogsz, arany varázs,
méreg, levegő, tüdőmbe szállsz,
itt vagy, emelsz és eltiporsz,
épitesz, ölsz, rendelsz, rabolsz,
láthatatlan és személytelen,
országok ura: Kereskedelem!
 

IV.

És éjszaka, mikor a partokat
zúgva bombázzák a habok
s a vendég, búcsúzni, kitárja
szobájában az ablakot:
a Világitótorony hirtelen
talpraugrik, figyel, vigyáz,
– égnek csavart fekete ágyucső,
most látni, milyen óriás –
lámpáját felhőkbe akasztja,
ő maga homályba vész
s az alvó Genova fölött
a végtelenbe néz.

 

 

 

A Sátán Műremekei

1926

 

 

 

 

Mérget, revolvert

Mérget, revolvert, gyorsvonat elé!
Nyiszáld ketté recsegő
gégédet, őrült!
– Nézz szét: valaki kilopja
szemedet a homlokod alól,
friss vágyaidat hintója elé
fogja paripának, meleg szivedet
feltalpalja a cipője alá
s nyomorodból arany palotát
épit magának – –
Nézd: százezrek, milliók
sorvadnak sirba, nyomorult
barmok, testvéreid,
akik valaha,
mint te,
hittek, akartak – – Óh
nyisd hát ki boldogtalan szemedet,
te szegény,
frissenjött fiatalember,
te naiv, te őrült,
és menj haza,
állj tükröd elé,
borotvád tedd a nyakadra –
– – aztán rohanj
végig az esti körúton
és levágott fejed üvöltő
bombáját
csapd be az első
boldog ember ablakán!

 

 

 

Negyedóra Isten és a Hivatal közt

Áldassál, gyönyörű
reggel, ki meleg
hullámaidat arcomba csapod,
mikor szomorú
kapumon kilépek!
Már mögöttem az isten
békéje, mégis
áldassál, gyönyörű
negyedóra, aki
rohanó villamoson röpitesz
a város felé,
a munka felé,
gyárba, irodába, a kuli nap
börtöne felé,
de a lelkeken, ablakokon még
beöntöd a napfényt!
Már csak ilyenkor
vagyok, aki vagyok,
csak ilyenkor lophatom
fiatal szemeimbe
az édes élet melegét,
siető lányok lábairól
a napsugár harisnyáját,
az ifjú vágy tilos utjait,
– már csak ilyenkor
vagyok a magamé,
csak ilyenkor a testvéreimé,
mindenkié,
aki most
itt s mindenütt
velem együtt rohan a rohanó
villamosokon
a pénz felé,
a város felé,
az inkvizítor munka
irigyelt kínkamrái felé
s végiggondolja mind, ami szép,
és elsiratja, ami öröm,
mert ez a végső
búcsú magunktól, ez a perc
a munka előtt, napos utcán:
ez a perc a miénk, a pihent
érzékek lázadása, szabadság
mindennapos reménye,
egyetlen szent negyedóra
Isten
és a Hivatal közt:
Áldassál, gyönyörű
villamosút, arany
reggel, amiért legalább te
megmaradtál, – és köszöntsd
vissza
vígan a halni indulókat!

 

 

 

Operába indul az autó

Operába indul az autó,
s mintha a puha nagyúri szalon
gördülne vele, boldogan
élvezi az isteni hölgy a tél
idilljét, a rohanó táj
komoly varázsát.
De mit ér nekem
a hó varázsa? mit e gyönyörü est
fehér nyugalma, mikor
otthon hideg van
és nincs mit enni?
Diákkoromban szivszorongva
néztem az első
pelyhek táncát az ablakon,
később a ródlipálya csak
állást jelentett:
gazdag gyerekekre vigyáztam
hogy ki ne törjék a nyakukat –
s bár azóta folyton dolgozom:
széntől repedhet most a bányák
szörnyeteg gyomra, az én gyerekemnek
mégis a foga vacog,
erdőket hurcolhatnak le a hegyekből
roskadó vonatok, nekem
még jó, ha félmázsa hitelt
ad az irgalmas uzsora.
Hol van hát isten, aki
nem énmellém áll, amikor
pörlekedem vele? hol akad
egy isten is, aki nem sír,
mikor, itt,
álomszerü villák zuzmarás
kapui előtt, e fehér
estében, a zizegő
hópelyhek alatt
reménytelenül dideregve
én, a kuli,
poklok mocskára-tüzére
gondolok
s igy nézek, szótlan, az elsuhanó
reflektor fénye után?!

 

 

 

Áldozatok

Zajosan dördűl a revolver
s a jólszituált kereskedő
halála átveri sziveteken
a Pénz meg az Üzlet
rémületét.
De én
azt mondom: halljátok meg a
zajtalan omlásokat is,
a tömegekét, az észre se vett
borzalmakat, az egyetemes
üzlet parancsait, amely
már a startnál lefog és
előre elítél:
nézzétek az élet
húsevő tömlöceit, a sok
halálbapréselt akarat
fuldoklását, a rakétás
felszín alatt a sivatag
kétségbeesést,
az emberirtó
munka fegyenceit, kik a kényszer
fegyvercsövei előtt
szótlan menetelnek elérhetetlen
oázisok felé s nem is
tudják, hogy gyermekeikben
csak nyomoruságuk örök
folytatása következik. –
Zajosan
dördűl az előkelő
áldozat fegyvere, nekem
mégis jobban fáj
az a másik, a sok, az a számtalan,
számontarthatatlan, zajtalan halál,
bennem örök-fekete
tengerzúgás az a néma panasz,
a tömegeké, a hétköznapoké,
s mióta egyszer
meghallottam, minden revolvert
tuldörög füleimben
a sivatag éneke, a porszemek
sirása, a névtelen
reménytelen,
embertemető, istengyilkoló,
végtelen,
üres és fekete csönd.

 

 

 

Az örök járvány

Mint isten előtt a hitetlen érdek,
a beteg előtt felrakja kegyes
álarcát a világ.
„Vérbaj!” „Tüdővész!” – lúdbőrzik a
társadalom; e két csodaszóban
egyesülnek a szétdult
parlamentek
s még a rablók kapitányai is
megpróbálnak valami
nemeset hazudni. De ki látja
a harmadik rémet, az örök
járványt, amelynek
kórháza a város, az egész
ország, országok? Óh, ki látja
a legnagyobb kórt, az emberiség
örökölt terheltségét, ki látja
közületek, Nagyok,
a szegénységet,
melynek gyógyithatatlan
betegei vagyunk: roncsoló
mérgeit hurcoljuk s leheljük
irodában, műhelyben, bérpaloták
barlangjaiban, nászéjszakánkon
vele oltjuk be a jövendőt
s évezredek óta miatta
fetrengünk a butaság
mocsaraiban – – Jaj, Hatalom,
mikor látod meg a beteget
a szegényben? Gazdag, óh, mikor
jelenik meg pilládon a szánakozó
borzadály könnye, amely
egy-egy szörnyű betegágy előtt
néha mégiscsak kicsordul szemedből?

 

 

 

Magasból

A nagyságos asszonynak egy falatért
kezet csókol a koldus. És mégsem ő
igazán szánalmas, hanem az,
a másik, aki már
ember lehetne, de csak
a parányi siker megvesztegetett
bérence s aki
egy kis élősdi nyugalomért
boldogan meglapul a Nagyok
lábainál,
az az igazi
gyönge s nyomorult, aki
lelki békéjét falat kenyerekkel
egyensulyozza… De más,
de más mellette a nagy,
a hatalmas, az igazi ember,
aki küzd és ezer idegen
akarat kezéből
kiveri a pengőt, óh, milyen
más az a lélek, amely
a veszélynek elektromos
mezői s az érdekek alá-
aknázott tájai fölött
vezeti a pénz vagy a hit
nagyszerü hadjáratait és az erő
halálfejes lobogóját
nyiltan feltűzi a legmagasabb
ormokra – Óh, be egyformán kicsiny
onnan a koldus,
meg a nagyságos asszony óvatos
könyörülete, s az egész
emberiség, ez a nyöszörgő
kín-sivatag, be kicsiny
onnan,
fentről,
ahol az önzés
óriás toronyőreivel
hiu harcban
csak a legbátrabb földi sikolyok
őrült keselyűi csatáznak!

 

 

 

Miénk a napfény

Miénk a napfény, a levegő
s mindaz, mit a pénz
nem zárolhat; miénk
a test, mely még friss és erős,
s a lélek, mely ép ugy örül
és szenved, mint a gazdagoké. –
De mit ér ez a test,
ha nap-nap után lopja erejét
az idegen boldogulás? Mit ér
a lélek, ha csak hulladék
jut néha néki? Mit akar
az a sok nyomorult, aki egymást
teszi fölöslegessé, mit akar
a sok koldus, aki rá sem ér
örülni az élet
ingyen-szépségeinek, mert
ahogy ő a mindennapi kenyeret,
ugy eszi őt is a
mindennapi kenyér?! – S ha százszor-
szent is a bölcs
lemondás szomorusága és
ha csoda is mindaz, amit a pénz
nem vehet el:
mit ér szegénynek az utcasarok
tavaszi fénye, mit a percnyi
öncsalás, – mit ér
a robotolók örök
erőlködése, ha sosem
látják meg istent, azt, aki az
ingyen napon és levegőn túl
adhatna még valamit,
hogy ne maradjon
hetedizigleni unokáik
számára is a nélkülözés
rémuralma a jövő?

 

 

 

Játszópajtások

A finomlelkű hölgy csaknem sirvafakadt,
látván, hogy a
bádogbélelte társzekér
cigarettázó kocsisa
mily unottan zötyögteti
a leütött
kis borjut végig az utcán,
a szép kis bocit, amely épp
akkora, mint amelyiknek
csengős mozdulataira ő
ugy emlékszik gyerekkori
nyaraiból. Nagyon
szomorú lett a szive: ő
nem hitte, mint a durva kocsis,
hogy az egészben
nincs semmi rendkivüli: ő
rögtön látta gyerekkora
négylábú játszótársait,
mind-mind a sok
aranyos kis életet, a sok
aranyos állatpajtást, amely
ugy eltünt a későbbi, sanda
igavonókban,
a másokért, erős kocsisokért
dolgozó kényszerben, pedig a
mindennapi életet
életével fizető robot
szomoruságától mily messze volt
ugribugri
fiatalságában valamennyi
kedves kis testvér! Valahol
igy járt mind, valahol
kések és taglók nélkül is
gyilkolja szegény
bocikat s barmokat valami
lelketlen hatalom:
kések és taglók nélkül is
rettenetes
az állati sors, rettenetes,
és csak az emberek
nem érzik, ahogy
nem érzik azok sem, a többiek,
akikre most
szintén visszagondol, az egykori aranyos
emberpajtások: azok bizonyára
már rég nem törődnek egykori aranyos
boci-pajtások ugrándozó
emlékével, az isteni-édes
indulással:
állatok lettek mind, fujj, állatok,
nem ugy, mint ő, akinek
finom lelke most oly szomorú
szemrehányással nézi a
bádogbélelte társzekeren
elzötyögő kis holttest fölött
cigarettázó, szivtelen kocsist.

 

 

 

Isten országa

Egy vén potroh három milliárdot
fektetett be a színésznőbe… De
nekem is mennyi pénzt
kell még keresnem,
mennyi pénzt, és mily nehezen,
csak azért, hogy
legyen mit ennünk! – Szegény vagyok
s húsz-harminc évig elélek és
naponta enni kell, aludni,
naponta enni-adni nálam is
szegényebbeknek, még legalább
húsz-harminc éven át
naponta – miből? Időm s idegeim
rabságából!… Óh, mert hol a pénz,
hol van másutt? Eldugták a világ
négy táján, kövek és reteszek
alá-mögé, mindenbe, ami
nem érdekel,
robotba, földbe, aranyba, rabló
tervekbe, színésznőbe, ezer
hejehujába, fegyverek és
parancsok megközelíthetetlen
vastornyaiba – Óh, hol a pénz,
az enyém,
a nem-levő és sose-volt
élet nyugalma, időm s idegeim
szabadsága, húsz-harminc iszonyú
év megváltása, hol az egyetlen
menedék, hol az isten
országa, ha nem
az egyedül-irgalmas halálban?

 

 

 

Wild West Európa

Nagyvárosokban, a pénz
aszfalt-preriin,
éltető
fűért loholnak egész nap
a jámbor csordák. De van,
akinek
a hús is elég
s a húsban rejtőző arany:
szabad a préda,
hősök száguldanak motorokon,
ujszerü fegyverek
csattognak zajtalan, irodák
könyvelik a diadalokat –
s a legügyesebb testvérgyilkosoknak
este a szerelem
ünnepi istállóiban, a csodarevü
tetőpontján
egyszerre kétszáz meztelen
női comb tiszteleg.

 

 

 

Nincs pénz és enni kell

Nincs pénz, s te azt mondod: egyéni pech!
Nincs pénz, és: tárlatok! opera!
Nincs pénz… De te sohasem
ölelted nyomorodba az
örök embert, te sohasem
láttad meg az egyéni
példában a kiraboltak örök
törvényét:
nincs pénz, pedig már csak a meztelen
életről van szó! – Hogy fussak én
boldog lélekkel a tavasz elé,
mikor nincs pénz, és otthon emberek
várnak rám, kedvesek és
ártatlanok, és kenyeret
akarnak! Hogy nevessek én, mikor
nincs pénz
és pénzért mérik a napokat, és
nincs pénz
és enni kell és valami folyton azt
suttogja-üvölti
bennem, hogy szörnyü hazugság
minden: hazudik rajtam a jó ruha,
hazudik az estélyi cipő
s hazudik a perc, amely
néha,
mint most is,
becsábít a Hangok és Szinek
gyönyörű bűntanyáira – Óh,
mit érdekel engem a zene, mit a
szépség, a lélek
mennyei kedvese, vagy akár
csak az új tavasz is, mikor
nincs pénz, és otthon emberek
várnak rám, kedvesek és
ártatlanok, s kenyeret
akarnak, – hogy hihessem el,
hogy érdemes élni, mikor
nincs pénz
és enni kell, és mindenütt
csak a testi szükségletet
látom a nyomor fekete
köztársasága fölött, és
a fizikai lét örök
zsarnokát, a Szövetkezett
Pénzt, Őt, az igazi Urat,
aki légies és rettenetes
talpával rajtunk, szegényeken áll,
torkunkon áll, de nem tapos el,
mint a láb a férget,
és éjszakánkat távoli
fényjelekkel csillagozva
sose hagyja kihunyni bennünk
gonosz cinkosát, a reményt?!

 

 

 

Nézlek, szeliden, szótlanúl

Nézlek, szeliden, szótlanúl,
de tudom, hogy félsz, ha látsz.
Koldus vagyok, de maga az isten
markol szivedbe, mikor
a tetteidre gondolok.
Gyűlöletnél hatalmasabban
hatol beléd a néma vád:
szemedben örök tűzvész vagyok,
füleidben félrevert harang,
felrobbantom pilláid alatt
a szundikáló délutánt,
vacsora helyett undok sebeinket
csempészem tányérodra, és
nem menekülsz: felköltöm alvó
lelkiismereted,
hogy férgei, mint almát a pondró,
marjanak, s éhes vérebei
széttörjenek, ketrecüket,
s mint téli hegyek utasát
a farkasok, életedet
darabokra tépve temessék
viháncoló
bendőjük melegébe.

 

 

 

Harminc ezüst

Hallgass, tehozzád nincs szavam.
Nekem nem kell a keresztény
lemondás, és tisztelem a
harcos életet, a dolgos
önzés papjait is, de neked
azt mondom: Hallgass, képmutató!
Hallgass, tehozzád nincs szavam.
Úgy emlegeted, mosolyogva,
az igazságot, mint első, naiv
szerelmét a kész férfi, pedig
belőled csak a keserű
pillanat szólt, sosem az Ur,
s mióta biztositottad
kis pénzedet, a sosem-ismert
isten ellen
fordulsz a megértő szánakozás
mosolyával s lapuló
félelemmel, hiszen ma már
az osztott koncot véded – – Én
nem hirdetem a keresztény
lemondást és tisztelem az
ellenség hőseit is,
de te hallgass, mert a harminc ezüst
túlcsörgi szavaidat:
lapulj, nyomorúlt,
te csak a rablók kis cinkosa vagy!

 

 

 

Grand Hotel Miramonti

Sárbasüllyedt síkok fölött,
a nap s a fürgébb
levegő túlvilági
magaslatán
a barbár hegytető elegáns
palotájában,
függőleges sinek acél-
törvénye szerint, hintázó emeletek
előtt, suhog a zümmögő
lift
és benne egyenruhás
hódolat hozza-viszi
a kényes nőket, elegáns urakat,
bonyolítja a szörnyű
palota titokzatos
anyagcseréjét, ragyogó
termek és halk hálószobák
között, fel-alá,
bezárva őket a zümmögő
buvárkockába, melynek
üvegén hüvösen átdereng
a fölhasitott emeletek
tengerfenék-ringása, – a lift
csak hordja a husokat, különös
virágokat, csak hordja a drága
bőröndöket, frakkos urak
zsebében mágikus
lapjait a pénznek, elfinomult
szükségleteit a testnek,
csak hordja az elfinomult
sok testet, a roppant
üzem táplálékát, a lift
csak hordja, függőleges
sinek acéltörvénye szerint
suhogva fel-alá,
pompázó terheit, – – és
útjába csodálatos
törvények parancsa szerint
bekötnek a tülkölő
országutak, belefutnak a
boldog vonatok, mialatt
észrevétlen dolgoznak a pénz
rejtelmes messziségekig
ereszkedő szívócsövei és
megindulnak a sárbasüllyedt
sikságok, távoli tanyák,
vetések, gyártelep, alázatosan
fuldokló vér s a munka, hogy
ezer átlényegülés után
mind fölszívódjanak és
sertéscomb és fiatal
lányhus egyformán jusson a
roppant üzembe és
a magába bebörtönözött
liftben az egyenruhás
hódolat tovább
ringhasson a fölhasitott emeletek
között s tovább keringjen a vér
az elvarázsolt testben, fönt, a hegy
tetején, a fürgébb
levegő s a fény túlvilági
magaslatán, ahol
élő arany sugarakban
ragyog a megvetett s kifosztott
nyomorfekete világ
ég s föld között lebegő koronája.

 

 

 

Egy jelentéktelen író halálára

Meghalt a koldus öreg, és előkelő
ismerőse, a pénz,
a hírre megismétli, hogy
nem tartozott az Igazi
Nagyok közé szegény… Nem tartozott,
igaz, – de én
azt látom, azokat, akikhez
tartozott: nekem az eltiportak
rettenetes sorsa fáj
az emlékében. Tudom, fiatal
évei hogy fultak bele
a nélkülözés
vakondok-tárnáiba,
most is látom, megalázott
lelke, mely a gondolat
léghajóival istent
próbálta elérni, drága lelke
mily tehetetlenűl
vonszolta a mindig-hiányzó
pénz halálos sulyait, én
láttam, hogy amíg
szegény öreg a reménytelenség
utcáin vagy a bosszús irgalom
előszobái előtt, sötét
folyosókon, végigácsorogta
élőhalott napjait és az
üzlet már rá se nézett: elegáns
autókon tülkölt, repülő
vonatokon suhant, meleg
gyermekkacagással, gondtalan
szerelemmel, ennivalóval és
nyugalommal s a szépség százezer
fűszerével táncolt el előtte
az élet, szegény öreg
krajcárleső szemei előtt
tulvilági
könnyűségben tündököltek a pénz
ravasz kis ügynökei, akik
szintén nem tartoznak a maguk
céhének nemzetközi
értékei közé, hiszen
sem a rombolás,
sem az épités nagy tettei
nem koronázzák megbecsüléssel
homlokukat, s csupán az ördög
emelte-emeli őket
ilyen öregek és fiatalok
fölé, a dolgozók,
a kicsinyek, a jelentéktelen
milliók, a silányak
rettenetes sorsa fölé,
őket, a jelentéktelen
piócákat, akik
ráfeküdtek az élet
ütereire, a kalmárokat
s üzéreket, akiket
telefondrótokon át is
hizlal a pimasz arany,
a vak pénz, mely nem üdvözít,
de megszabadít a kárhozattól, –
óh, csak a Sátán
emelte ezeket a
nyomorultakat a nyomorultak
fölé, a szegény
halott költő fölé, aki
már nem kér koszorút, de szól,
nagy, néma, fekete árny:
Térdre, elrabolt életem előtt,
térdre, Többi Silány!

 

 

 

Az Első Kút panasza

Más seb is van, és néha, igaz,
összeomlik a pénz-torony,
de szétloccsanó romjait
mohó delejével
rögtön magához rántja a
többi nagy pénz. Néha, igaz,
százfele indul a csörgedező
arany, de ujra összegyűl
egy óriásnál, összegyűl
szent kínunk, a boldogító,
csodatevő, toronyrakó,
gyémántokká, színarannyá,
száz erővé átváltozó,
száz erőből táplálkozó,
jajgató és mindenható
drága, drága vér,
összegyűl, de az uj hatalom se
törődik vele, hogy
honnan, melyik Első
Kútból buggyan elő
az örök folyam, s megelégszik
az utolsóelőtti állomás
vizsgálatával. Nem segit
a toronyomlás, a sikeresebb
üzlet győzelme, az uj
gazda se hallja soha
az örök sikolyt:
Emberek,
nézzétek egymást, nézzétek a
porbahullt századok porbahullt
népeit, nézzétek és
irtózzatok:
minden vigalom kétségbeesés,
minden szépség szenny és halál
és minden perc gyönyörű palotája
börtön valahol valakinek,
hisz az az erő, az az öröm
mind-mind sivatag századok
ereiből folyt ki, sivatag
népekből ömlött, gyűlt, áradt, csapott
magasba, sugárba,
aranyba, toronyba
dermedve, eleven
szökőkút – – jaj, belőlünk
szivárog és buzog a vér,
a mi sebeinkből
szakad a forró
csodaforrás: a mi tüdőnk
liheg a száguldó mozdonyok
kazánjában, a mi rongyaink
szennyéből szövődik a selyem,
a mi megtagadott
orvosságunkat, kenyerünket
issza-eszi
pezsgőspoharakban és
inyenc tányérokon a pénz,
a pénz, az Isten,
a régi, az uj,
az örök,
a hadak és kulturák istene,
aki szörnyű ágyúihoz
szenteket gyűjt maga köré,
művészeket, csodálatos
mestereit
szónak, színnek, kőnek, muzsikának
s a boldogság tornyaiban, az ő
mennyei lelkükön
szürve át minden pillanatot,
felejti, hogy
minden öröm kétségbeesés,
minden szépség mocsok s halál
és minden szabad perc iszonyú
börtön valahol, valakinek, –
nekünk,
sivatag századok sivatag
népeinek,
akik tehetetlen
nézzük, vak vándorutjain
itt is, ott is
hogy gyűl, nő, hogy csap ég felé,
magasba, sugárba, arany
szökőkutak tornyaiba
az idő, az időnk,
az erő, az erőnk, a
szépséggé és hatalommá,
bölcsességgé, színarannyá,
átváltozó, mindentudó,
jajgató és boldogító
drága vér, mely szakadatlan
ömlik,
ömlik
csukhatatlan sebeinkből.

 

 

 

Beszéd a szomorú őrülthöz

Hozzád csak a kézigránát
döreje ér föl, Pénz,
bosszú istene, aki acél-
érdekek fellegváraiban,
túlnőve az egyének
akaratán, ágyúkoronázta
sisakban, a gyűlölet
páncélöltözetében, fenyegető
homlokoddal az istenek
fölé tolakodva állsz a világ
bástyáin, óh Pénz,
tudom, hogy
hozzád csak a kézigránát
beszélhet, én
mégis beszélek.
Nagy árnyak dőltek végig a földön,
de már süt a nap. Szeliden
susog az alkonyi szél, megint
futkosnak a fürge hajók s a vidám
vonatok, gyönyörű
hőskölteményeket teremt
a milliókezü munka, édes
idilleket a szív: ma is
ember az ember és becsületes
munkája után
ma is jutna mindenkinek
annyi szabadság,
hogy érdemesnek lássa életét.
És élünk s mégis hazudik,
aki életről beszél. Hazudik,
aki vigasztal, s jaj, hazudik
a gazdag is, aki
szabadnak hiszi-mondja magát:
mindnyájan egymás rabjai vagyunk
s kezünkben a véletlen kardjaival
vakon küzdünk vak ellenek
ellen, a fekete isten
árnyékában, amelynek
uj éjszakája ránk zuhant.
Ki hozta, ki akarta,
ki tolta égbe a fekete
istent? S ki meri
mondani, hogy ember
csinálta, főnök, tröszt, király
vagy állam, ki hiszi, hogy
ember csinálhat ennyi romlást?
Pedig az csinálta,
az ember csinálta:
mindenki a részt,
senki az egészet,
és csak most érezzük teljes
hatalmában a rettenetest,
a megfoghatatlant,
a káprázatot,
aki az egyetlen valóság,
hisz már pestis tőle az alkonyi szél
muzsikája, hazug
rontások eszköze a
szeretet, hazug
rontás a szépség, hazudik
minden ideál,
mely túlcsábít az emberen,
s romlás a munka: mások
koncáúl őrzi meg a test
erejét, hogy holnap és holnapután és
mindig a másik, a láthatatlan
zsarnok, hogy valaki mindig
kiszedje belőle a vér
aranyát:
és sehol sincs senki, aki igazán
ura volna a nagy
prédának, sehol se látjuk
a személytelen rablót, aki
céltáblája lehetne átkunk
késeinek, a szó
kézigránátjainak, sehol se látjuk
a mindenüttjelenvaló
mindenható erőt, amely
mindnyájunkba rejtőzve áll
a világ bástyái fölött és
csak játszik a földdel és
meg se látja a robotoló
nyomoruságot és
neveti fölkent ügynökeinek
gőgjét, hiszen a
pénzfejedelmek legbizalmasabb
konferenciáin is ő
elnököl s láthatatlanul
diktálja akaratát, amely
országokat fölperzsel és
nyugodtan adja-veszi
nemzedékek életét, mint
handlé az ócska rongyot!
Óh, bosszu szomorú
istene, hozzád,
csak a kézigránát dörrenése
ér föl, én
mégis beszélek:
Pénz, tehozzád
beszélek, és ha
nem hallgatsz is rám, fölkiáltom
süket füleidhez: én
téged sajnállak, akit
megőrjített embercsinálta
becstelenséged: én
tisztelem a bosszút, mely alkotód
zsarnoka lett: csak állj
ágyúkoronázta aranysisakban,
a gyűlölet
gyémántvértezetében, fenyegető
homlokoddal az istenek
felhői fölé
nőve, a legmagasabb
bástyákon, és
csak nézd, nézd,
undorodva,
hogy járja iszonyú
vezényszavaidra halhatatlan
haláltáncát az emberiség!

 

 

 

Három törvény

I.
Szeretet
Meztelen húsból meztelenűl
dobott bennünket isten e szép
világba, ahol
már minden valakié. De az
egyforma meztelenséggel
mindenkinek
egyforma jogot adott
mindenre: első csodaként,
örök csodaként, az érdekek
zsufolt tülekedésében is
szeretet fogadja az uj jövevényt,
a gyermeket,
isten folytatását, szeretet
neveli, és
ez a mennyei kezdet
kiséri, mint
emlék s remény,
harcaiban a férfit, aki
lassan beilleszkedik
a közös munka üzemébe,
ez az első szeretet
ad erőt neki, mikor
tipró erőkkel szembeszáll
s az ős törvényt hirdeti: meztelen
húsból meztelenűl dobott
világra mindenkit a sors! – szeretet
kapcsol össze kicsit és
legnagyobbat, szeretet,
mégiscsak a megtagadhatatlan
szeretet őrzi
a rend egyensulyát, szeretet
dolgozik a javító
idő szivében
s éltetve az egymásután
előhömpölygő nemzedékeket:
tölgyből s ibolyából, millió
ellentétből királyi erdőt
épit a Szeretet.
II.
Szabadság
Ne hirdessétek a szeretetet,
a szeretet magánügy, és
semmit sem ér, mert nem kötelez.
Meztelen húsból meztelenűl
dobott bennünket isten e szép
világba, – de itt
már minden valakié és
minden fű s állat a legfőbb
törvényt követi:
mindazt, amibe a nem-kért
élet kerűl, rabolni kell,
valakitől
munkával-ésszel
elhódítani, hogy a különb
erő diadalmas kezeivel
a természet maga gyomlálja ki
csenevész próbálkozásait.
Ne hirdessétek a szeretetet:
itt a sok önzés sok ereje őrzi
az egyensulyt, a rend nyugtalan
nyugalmát, de nem a pusztuló
kóróra büszke az erdő,
hanem az alacsonyabb
akaratok fölött
roppant koronáját égbeölelő
nagy tölgy zsenijére:
az az ember az élet
igazi fia,
aki mer, az egyén, akit
nem nyom el a zsufolt érdekek
tülekedése,
hanem aki betölti
rendeltetését,
s ha pusztít is, volt joga rá,
hiszen csak az ős
törvényt példázza, melyet hasztalan
cáfol a szeretet:
Hirdessétek a szabad erőt,
melyből mint kard és trombitaszó
tör ki a Tett!
III.
Igazság
Hazugság harsonája, bolond
törvény a puszta erő
e földön, ahová
meztelen húsból meztelenűl
dobott bennünket az isten:
itt már minden valakié,
itt már az erőt is előre
szétosztották, s az egyenlő
meztelenséget azonnal
megszünteti a pénz:
páncéllal védi örökösét
s a másikat sorsára bízza.
Nincs itt szabadság s vak az erő:
talán a haszontalan, becstelen
gyomlálja ki
bérelt kezekkel a jót, a nemest,
s ki tudja, nem a fegyveres silány
pusztit-e millió különbet?
Ne hirdessétek hát az erőt,
az akármilyen diadalt,
hanem
a sose-voltat,
az eljövendőt,
az eddig örökké csak bebörtönözött
uj vezért, aki uj szeretet,
az uj vezért, aki uj erő,
az uj vezért, aki majd
szabaddá kényszeríti az
emberek és
népek örök-nagy versenyét:
hirdessétek a Teljes Igazság
istenét, aki átveszi az idő
legmodernebb harceszközeit, és,
soha vissza nem rettenve a
rettenetestől, ágyúkkal is
felszereli jóakaratát:
hirdessétek a mindenkiért
hadbaszálló világos erőt,
amelynek ura
elsöpri az irgalom
laza rendjét, a véletlenek
buta egyensulyát,
s vegye bár föl teremtő
tisztaságára a pokol
álarcát és égesse föl
mindazt, ami
szépet és jót tíz ezredév
megalkotott: joga lesz
rombolni, mert
a felszabaditott emberért
ő ujrakezdi az életet:
és szent kard és szent trombitaszó
csak ugy lehet, ha Érte küzd
a szolga tett!

 

 

 

Őrangyalok

Barátom, ki a halhatatlan
nyomornak megváltást keresel,
ne a halált, – a Sötétség
s a Káprázatok
isteneit ünnepeld!
Különös
őr-szellemek ők.
Még nincs meg az ember, amikor
jön az egyik, a fekete angyal,
könyörögve néz a tények
arcába, aztán
elborzad, és irgalmas keze
már az anyaméhben,
előre, igyekszik
becsukni a lélek szemeit.
S ha nem sikerűl
a részvét tette s a gyászruhás
angyal később is hasztalan
próbálja kilopni
védence agyából a fény
szomorú erejét,
jön a másik, a látszatok
tűzszárnyú angyala, aki
kitalálta az antikrisztus
csodáit és aranyat
csinál a kavicsból.
Áldott ez az őr is, mint sötét
testvére volt:
felelőtlen álmodozásra
tanítja az ifjút s az érzékiség
lidérceivel messzecsalja
az igazság vigasztalan
képeitől a szemeket:
szent ez az angyal is, ez a
tündöklő csaló, hisz amikor
korcsmát nyit a földi
kétségbeesésnek
vagy a képzelet gyönyörű csarnokaiban
felejteni
csábítja az önzést:
látja, óh,
jól látja az aljas, az egyetemes
komédiát
s legalább utólag
igyekszik menteni. – Óh,
barátom, szent ez a két különös
angyal, aki sírva
áll két semmiség között
s addig is, míg őrváltás lesz,
éjszakával takargatja,
lázálmokkal vakítgatja,
ahogy tudja, boldogítja
a valóság töviságyán
félálomban hánykolódó
tehetetlen, menthetetlen,
halhatatlan életet!

 

 

 

Van lelke a pénznek

Van lelke a pénznek! Én tudom,
a büszke arany
jobban fűt, mint a bor, de belül
csupa szégyen és vacogás:
finom esze tudja, miből, milyen
nyomorok árán
gyült össze, érzi, hogy
harc, gyűlölet, vagy leplezett
szemrehányás fogadja mindenütt:
bujna kifelé mindenütt
gazdája zsebéből
s nem kell hozzá panaszos száj
vagy fenyegető tribün,
fél úgyis, vagy legalább
rosszul érzi magát
a szegények közt. Óh, én tudom,
van lelke! s azért menekűl
autón, azért rejtőzik
párnázott-őrzött ajtók mögé,
mert azt hiszi, hogy
lelkiismeretének
füleit betapasztja, szemét
becsukja majd a magány.
Van lelke a pénznek, barátaim! Én
voltam titkára, tudom, hogy
cinkosa bár, orgyilkosa is
a másik pénz,
láttam, mennyire vágyik
a jóság örömeire,
mennyit gyötrődik, amíg
kiirtja magából a szeretetet,
amely mást boldogít,
de őt megölné. – Barátaim,
gondoljatok néha az arany
titkaira, nyugodt becsület,
gondolj a pénz, a nagy pénz
poklára és
sajnáld szegényt!

 

 

 

Az örök virrasztó

Legjobb aludni, tudom, pedig
számomra csak pár éve születik
ujjá nap-nap után
és könyörtelenűl az élet, –
mit akar hát velem az anyag
örök vándora, az élő
isten,
mit őrködik örök-egy élete
bennem? s mit a többi
féregben, évezredek
pusztithatatlan-pusztuló
népeiben, akiket csak
magával állit szembe, mikor
egymást ölik vagy ölelik?
Óh, aludni!
Reggel
még azt hiszem, hogy
csak szórakozik velünk, nyomorult
töredékeivel
s játékos kedve nem is
akarja az alakzatok szüntelen
keverésében megtalálni
a végső kombinációt,
de mikor a zúgó
nappal után megjön az est
békéje, ugy érzem:
ő is szeretne megpihenni
saját ellentéteinek
egyensulyában s ő maga
szenved legjobban, amiért
sikertelen próbálkozásait
unva, a halál gyors kezeivel
ujra meg ujra hiába
temetteti
húsunk sírjába oszthatatlan
lelke darabjait:
s mikor éjjel eloltom a lámpát,
kimerült fejemnek
azt sugja a párna, hogy
a legszomorubb embernél is szomorubb
s fáradtabb már a sose-mozduló
kőnél is az erős
isten, amiért sose tudja
lecsukni magában az idő
lázas pilláit s millió-
millió öngyilkosság után is
tovább kell virrasztania
halhatatlansága élő
kriptájában, az anyagban.

 

 

 

Tárlat: a Sátán Műremekei

Boldog, akit pálinka butít,
boldog, kit a szépség
kápráztat, boldog mind, aki
csak részleteket lát. – De ha anya
helyett egy isten
nyitotta föl szemed, akkor
a halálos éjben mindenütt
tűz, tűz lobog fel,
tűz, tűz kering
körötted és te mindenütt
őt látod, a mozgó
viperalángot,
a tüzet, amit
széthurcol a mozgó
ember a földön, a tengereken,
a parázsagyu gondot,
a tűzkigyókat
látod csak az éjben,
a mult s a jövő
üveghegyein túl, a nyugtalan önzés
gyujtogató parazsát, a tüzet,
a tüzet,
tűzoszlopokat, aranyrudak és
a puskatűz aranyát.
Átkozott vagy,
ha látni tanultál,
átkozott vagy,
ha látod: a Sátán
mennyi szenny
tüzéből festi be a halál
gyászpompás keretei közé
Műremekét, az Életet:
jaj neked, aki látsz,
jaj, neked, Isten
látó fia, jaj,
mert bárhova fordulsz,
örökre előtted
az idő vándor falain
az Ember égő tárlata:
számodra nincs
butúlni ital, vakúlni szépség,
s üss bár karót boldogtalan
szemedbe, feléd
a végső éjszaka
egéről is az olthatatlan
tűzvész
rémült freskói lobognak!

 

 

 

A Bazilikában zúg a harang

A Bazilikában zúgott a harang
s a parkban két fiatalember
vitázott a költő
égi-földi feladatairól.
Én a földet védtem, és mialatt
a barátommal hadakoztam,
mialatt magammal hadakoztam,
úgy éreztem, egy harmadik
áll mellénk, láthatatlanul
egy harmadik, valaki, idegen.
Munkás lehetett, vagy munkanélküli,
figyelte vitánkat
és én hallottam gondolatait.
Igy válaszolt:
Ez az égről beszél, az a földről,
mégis szövetségesek,
egy lélek ez a két fiatalúr,
kétarcú ideológia.
De hát az én
bendőm, a gyalázatos,
enni akar, s természetellenes
vágyát se földi, se égi szó
nem elégítette ki még sohasem.
Szeretnék közbeszólni, egész
egyszerűen, szeretném
megmondani, hogy
az én gondjaimat mellényzsebéből
kifizethetné akárki nagyúr,
miért vagyok hát az anyagiasság
rút mintaképe, miért
nem tudok én is oly ideálisan
gondolkozni, mint ők, akik
csak a jó vagy rossz angyalok harca iránt
érdeklődnek, holott
én, aki, ugy-e,
hordtam, tudjuk, a követ, hogy
legyen lakásuk (ha nem is
fényes, de jobb
az enyémnél) és a ruhájukat
szőttem, megvarrtam, aki a földet
túrtam, cipőt, kalapot
csináltam nékik, stb., és
fűtöttem a gyorsvonatot, amikor
gyógyúlni, tanúlni Capriba
vagy a Dolomitokba
utaztak, s aki láthatatlanúl
dolgoztam nekik ezer meg ezer
alakban, mondom, szeretnék
közbeszólni, hogy én, az önző
materialista, szintén
ember vagyok, noha sokkal
jobb volna, ha buta barommá
degradálnának a fiatalurak, – szeretném
megmondani, hogy
az én szemeim is látni akarnak,
isten teremtett engem is,
a szépre, jóra, ideálra
van hajlandóság bennem is,
és az én gyerekem se kutyakölyök,
bár elsősorban enni kér,
s amennyit a boldogok érnek,
annyit az én lelkem is ér, –
miért nem néznek hát rám is olyan
érdeklődéssel, mint a levegő
angyalaira, miért nem
beszélnek helyettem, aki még
bánataimat se tudom
az isten törvényszéke előtt
elmondani tisztességesen, – miért nem
dolgoznak, ahogy tudnak, azon,
hogy valamikor én is örüljek,
hogy ne dolgozzon annyit az anyám,
mért nem biztatnak, hogy lesz nekem is
ideálom és hazám,
és e hazában valahol
lesz még számomra hely,
ahol egy kis nyugalomért
meghalni mégse kell, – –
mért nem mondják, miért nem
érzik ezt az angyali fiatalurak,
akik oly lelkesen távcsövezik a jó
s rossz angyalok harcát, de nem
látják a legszomorubb
harcot, s hogy én
közönséges állat maradok
az örök szegénységtől, mialatt
a Bazilikában zúg a harang
és ők meg utódaik századokon át
vitáznak a költő
égi és földi feladatairól?

 

 

 

Gyermekek, tiétek a jövő

Első a gyermek! Nézd, ez a sok
friss élet, amellyel
csak bolondozik az apja, mikor
munkája után hazamegy, ez a sok
csöppség, aki gondtalanúl
játszadozik utcán, ligetben
és otthon, az asztal alatt, és
nem tudja, hogy
van osztályharc és kongregáció,
ez a sok
kis akarat, ez a sok
felelőtlen és komolytalan,
szegény vagy úri
kis ember, akit talán
meg se látsz, ha nem a magad
asszonya hozza eléd, ez a sok
gyermek, mire töprengő fejeden
megjelenik az első
ősz hajszál: ez a sok
uj ember észrevétlenűl
melléd áll s durván vagy szeliden
átveszi tőled
a terv s a tett szerszámait – és
ki tudja, az a kis csibész,
aki még csak ágaskodva tud
cukrot lopni zsebedből,
ki tudja,
nem az, nem ő
menti-e meg majd életedet
a klinikán, nem ő
építi-e majd palotádat, komoly
cipőidet nem ő
talpalja-e, ki tudja, nem ő
itél-e halálra a törvény
teljes pompájában, nem ő
gyujtja-e föl, kacagó
asszonytest, fáradt érzékeidet,
s ki tudja, nem őrá
próbálsz-e dobni, érdekeidet
tipró népbiztosra, fekete
bombát, nem őt
csodálod-e meg különös
verseiért, vagy öreg kezed
nem neki tapsol-e majd
valami népszövetség
karzatáról, a zseniális
ifju vezérnek? – – Óh, örök
hullámverés forrása, idők
élő hídja, reményeink
tartaléka, Gyermek, piciny
játékszerünk, ki a jó vagy a rossz
tetteiben uj erőddel
mindig átlépsz szülődön és
akaratunkat a halálon
tul, ismeretlen állomás
felé vezetve, egyszer talán
mégiscsak megteremted az
Uj Embert s az Igazság
Országát: sirva térdelek
komolytalan játékaid
elé s a remegő
remény s a boldog alázat
mindig csak azt
suttogja bennem, hogy tiétek,
óh, gyermekek, tiétek a jövő!

 

 

 

Szövetségesek

Ugy látszik, csak a természetes
rosszban van igazi életerő
s rossz minden erő,
mert mindig árt valakinek.
Ugy látszik, mondom… s csüggedek:
gyöngeségem moralizál,
amikor az erőt szidom,
az érdekem moralizál:
pedig tán nem is rossz, ami rossz,
s az élet, ahogy van, gazdagabb
és egyszerűbb,
mint hisszük. Moslékon hizott
disznóhusból tündéri lánytest
virúl ki, a liliom
visszahull mocsarába,
és a betegség
époly csodálatos, mint
az erős test büszke épülete.
Nem rossz a rossz: külön bajokat
csak a pénz meg a lélek csinál:
de a világ anyagában
nem jó a jó, és tévedés
minden, ami egyetlen irányt
fut a nagy háló százezer-egy
ágboga közt: az örök
változások úgy elkeverik
a részleteket, hogy csak az őrület mer
s az érdek akar
emberi törvényt
szabni a mindenségre és
csak néha és borzongva sejti
vergődő álmunk, hogy valahol
istenben szövetségese
egymásnak a rossz meg a jó.

 

 

 

Töprengés egy körúti padon

Mennyi jó és mennyi rossz
fut össze itt véletlenűl,
hány ember tolakodik, hány
akarat lükteti össze
a percek mozaikjait és
mennyi erő a körútak
egy-egy mozdulatát!
Ki tud
eligazodni e roppant szövevény
minden szálán, mely mint ideg
a testben, úgy fut az utca
rajzában, hordva-termelve saját
parancsát, s vágyait? Óh,
mind-mind egyedül fut
és nem akar törődni senkivel:
óh, nem törődik senkivel
az élet, és véletlenek
irányítják a sikert, véletlenek
itélnek fölöttünk, s ki tudja,
nem tévedés-e minden?
Mennyi jót
akartam én is és mennyi rossz
lett az eredmény:
hányszor láttam hitványnak azt,
aki épúgy becsülte magát,
mint magamat én:
óh, hány akarat, titok és vágy
teremti meg életünk
egy-egy mozdulatát! Jaj,
le kell hunynom a szememet és
rábízni magam a csodára, mert
már nem tudom, mi rossz s mi jó, –
és majdnem úgy
ülök itt a körúti padon,
az utca ezer mozdulata előtt,
mint mellettem az az öreg úr,
aki sorsa
tulvilágából szeliden
mosolyogva nézi,
hogy futkosnak előtte a
gyermekek, és
legjobban annak örűl, hogy
e pillanatban
oly nyáriasan-melegen
csókolja arca kiszáradt
bőrét az őszi nap.

 

 

 

Bérletjegy a MÁV vonalaira

Ahogy az ember élete lejár,
lejárt a tiéd is, aranybetűs,
kis könyv. Tilos volt
látnod az uj januárt, pedig
nemrég milyen bűvös erő
sugárzott szét belőled a
határokig, óh, mily
szárnyas lélek lobogott
prózai nevedben:
„Éves bérletjegy a MÁV
összes vonalaira”!
Meghaltál, már csak múmia vagy,
kisértet vagy, szegény, tavalyi
tündérhatalom,
de én ma is itt
őrizlek zsebeim temetőjében
és sokszor elnézlek:
te, csodatevő,
te röpítettél drága, vad
gyorsvonatokon,
el a városból, ahol
nem volt s ma sincs hely fejemet
hová lehajtani, óh,
soha nem felejtem, hányszor
segítettél, királyi
szellem, menekűlni
a gond elől,
az egyforma, becstelen robot elől,
kétségbeesett
lelkem elől, hogy céltalan
barangoljak új, idegen
életek közt, a Tisza–Duna
tájain, és
felkeressem gyermekkoromat
veled, aki – hipp-hopp! – mesebeli
varázs-szőnyege lettél
a felnőtt gyermeknek, mesebeli
óriás-csizma, repülőgép,
mozgás modern ura, szabadság
kalandor istene, te, kis,
aranybetűs, prózai
bérletjegy, aki napsütött
vasárnapjaimnak adtad
az Alföldet, hogy bokraiban
heverésszek gondtalanúl,
s pénz nélkül is boldog legyek,
mint a csavargó égi madár
vagy a társadalmon-kívüli nyúl.
Nem dobom el holttestedet,
kis könyv, utolsó
utadra belőlem is elkisért
egy év az idő
állomástalan vonatán,
azt őrzöm benned, magamat, –
s valahányszor látlak,
úgy sajdulsz belém,
oly friss, éles, zsongó és tehetetlen
fájdalommal,
mint egy kisgyermek emléke, aki
tegnap töltötte első
éjszakáját a föld alatt.

 

 

 

Örülni kell, akárminek

Nem gyűlöllek már, koldusok
boldog butasága,
és titeket se, dölyfös,
gyönyörű villák, akik a
nagyváros kő-mocsara elől
felmenekűltök
a Gellérthegyre, Rózsadombra, –
nem gyűlöllek benneteket,
szép lányok, gazdagok, akiket
örömünk elrabolt virágaiba
öltöztet a pénz:
nem gyűlölöm én már az ünnepek
magaslataira költöző
boldogságot, sem a lenti
proletár-kacagást,
mert
én mindent megpróbáltam, és
örűlni nem tudtam soha.
Nem gyűlölök
semmit s talán
nem hazudik kétségbeesett
lelkem, amikor
e tavaszi éjszaka csillagos
ege alatt azt súgja, hogy
szent az igazság katonája, de
szentebb, aki örűlni tud
s azt mondja, hogy örűlni kell
mindennek és mindenkinek,
ha más nincs, annak, hogy vagyunk,
hogy örűlni kell,
akárminek,
a látszatnak, a pillanatnak,
örűlni, hogy ti vagytok és
örűlni, hogy legalább valaki
örűlhet nektek, gyönyörű
villák s gyönyörű
testek-lelkek, akik
alacsony nyomorunk elől
felmenekültetek a Pénz
boldog hegyeire – Óh, már
semmit se gyűlölök én és
hunyt szemmel súgom e csillagos
éjszakában: örűlni kell,
örűlni, örűlni, akárminek és
felejteni, jaj, felejteni,
mert
szomorú az igazság
harca, de akárhogy,
akárhogy is: édes az élet!

 

 

 

A zene kardot ránt

Mikor a zene
az álom hullámjátéka után
elűzi tündér alakzatait
s kardot ránt és szuronyok
rohama csattog, óh, amikor
egyszerre száz torkán felüvölt
a fantasztikus gép-fenevad:
háboru, háboru
önti szivembe a vérét,
szárnyas lobogók tűzvésze röpít,
tűz, sortűz, millió robbanás
veti szét fáradt testemet
s lelkem, ez a halnivágyó
gyáva kis akarat,
ugy ég el ezer fájdalom
önkínzó kéjében, a hangok
szikrázó tusakodásaiban,
mint egy remegő
állat, ki a rágyúlt
erdő lángpalotáiból
nem tud menekűlni s iszonyodó
kínok közt is csontjáig érzi
a megsemmisülés
kimondhatatlan gyönyörét.

 

 

 

Szépség, egy pillanat

Mint nyomorult proli az elrobogó
nagyúr után,
úgy néztem utánad,
üdvözűlve és megalázva.
Egy pillanat volt az egész,
arra sem elég,
hogy tested felé
ugorjon véremből a vágy,
arra sem,
hogy igazán megláthassam
mindenható szépségedet:
egy pillanat volt az egész
s utána értelmetlenül
néztem a semmibe,
mint a sebesült, aki érzi
buggyanó vére melegét,
de még nem tudja,
honnan s hol érte golyó:
– egy pillanat volt az egész
s most mégis vezekelni kéne,
káromkodni, dühöngeni,
tiporni, ölni,
téged, magamat,
mindent,
mert ez az egy pillanat is
elég volt,
hogy gondolatban
megtegyek minden
becstelenséget kedvedért.

 

 

 

Zavar

Dadogok, szédülök, leplezek,
félek és szégyellem magam:
szép tested nyugtalanit.
Nem látom, ki vagy,
nem az vagyok, aki voltam,
s mialatt akadozva te is
másról beszélsz,
szememben a titkos
vágy már folyton csak az eljövendő
csókot nézi a szádon.
Mindenkinek ismeretlen
a másik, – csak akkor
enyém az agyad játéka is,
ha egészen enyém vagy: amíg
külön maradunk, nem elég bizalmas
teljes szemérmét
levetni a lélek,
de a testi szerelemben
összesimúl és
boldogan felejti magát.
Dadogok, szédülök, leplezek,
bocsáss meg, kedves, nem tudok úgy
beszélni, ahogy illenék:
túlfriss vagy,
túlszép igéret,
még harc és váratlan remény:
ma még csak zavaromat
tudom elmondani, azt, hogy
szeretlek és
akarlak, ismeretlenűl.

 

 

 

Lányok a nyárban

Szerelmes nyár! Be szép a siető
lányok
mozgása, a könnyü ruhák
lobogása, az édes
selyem, amikor
strandon, kirándulók
gyepágyán, vagy az utcák
napfürdőjében magánál is édesebb
asszonytestekre tapad!
A józan ész intelmeit
felejti a fiatal éhség
és néha leggonoszabb
gondjai közt a szegény is
játszani kezd: semmit sem akar
s mindent akar
és lelke ugy fut a tarka
villanások után,
ahogy a kis cica fut
a guruló gombolyagért.
Lassan bandukol
a vénség, s ellenségesen
néz körűl, mint
paradicsommadarak között
a szürke veréb,
de a Győzelem
szárnyas istennője se halad
büszkébben, mint ruháinak
repeső diszében a szép nő:
előtte elszorúl a szív,
mögötte ébred a kaland
s kiséretében a bűn is
vonzó lesz, tiszta és erény.
Óh, szent szépség, óh, gondtalan
hancúrozása a nyárnak,
silány örömnek mondhat a bölcs,
és gonosznak az öreg:
a fiatalnak
tetszik a nyár
napfürdőjében a lányok
könnyű mozgása, óh, szerelem,
tőled vár vígaszt és koszorút
a fiatal, aki
tudja, hogy
minden szépség igéret és
élőt csak élő boldogít, –
óh, asszonyok, a fiatal csak azt
érzi, hogy
miattatok és értetek
keserű és édes az élet!

 

 

 

Szeretők

Tehetek én
róla, hogy érdekel a test
és hogy a hús
úgy érzi szépségeteket,
mint a halál
vagy az isten közelét?
Nézd, kedves, a lélek is
testben öleli
társát, amikor
barát barátot üdvözöl,
testben siratja elveszett
gyermekét az anya, s a hivő
az úrvacsora kenyerében
testileg akar
egyesűlni az égiekkel.
Nem én akartam,
hogy így legyen,
nem én csináltam
az életet
s nem én csinálok
belőle bűnt.
Örök munkában él
minden élő s örűlni akar:
szabad érzékei
a csillagok üzenetét is
magukba épitik,
de fiatalon
megromlik, ha nem az ösztönök
parancsát követi.
Lapuljon a kéjenc, a beteg
gyönyörök rabja! – Nekünk
szolgánk volt az öröm:
bennünk most született
ujjá a világ,
és a halál se lehet
üdvözitőbb
párnája a feledésnek,
mint, kedves, a te
megtiltott tested.
Nem aljas isten
akarta így,
ne sírj; ne csinálj
belőle bűnt:
a lélek orvosa a szerelem
és gyógyulás az igaz csók,
szeretők lelke örűl
a test örömének!

 

 

 

Ma már megint

Ma már megint
kedves vagy, ujjaim ma már
megint emlékeznek ruhád
olcsó diszeire és
tested drágaságaira, ma már
megint testvérem vagy, pedig
valamikor nagyon
megbántottál, nagyon hamar
elárultad, hogy csak a perc
gyöngesége volt, amit én
szerelemnek hittem, s nagyon hamar
meggyűlöltél, ahogy csak a
rang és pénz friss éveiben
gyűlölheti asszony az elmult
bűnök koldus cinkosát.
Óh, jól tudom, hogy
csak gyöngeséged volt az enyém,
s mikor szégyelni
kezdtél, az én
büszkeségem százszor keserűbb</