Kedves Petrovics elvtárs!

Néhány versét átnéztem, s miután a tehetség
némi jelét látom, legalábbis a lírai részben,
reflektálok a műveire. Legelőször a rosszak.
Kérem, nem művészet a szóvicc és a laposság.
Izzadtságszagú és vacak ötletek úgy sorakoznak
abban az úgynevezett Fejenagyról írt micsodában,
hogy rossz nézni. Mit is figuráz ki? Az ötvenes évek
himnuszait? Vagy a téeszesítést? Vagy mi az istent?
Azt hiszi, korszerű még az elődöket így kicsinálni?
Téved, Petrovics elvtárs, mert ez a csont leszopott már.
Aztán itt van a hosszú, unalmas népmeseféle.
Néhol a rímei jók, néhol meg szépek a képek,
mégis, hogy jut eszébe olyan hülyeségeket írni,
mint az, hogy Magyarország most, itt és ma határos
Franciaországgal?! Na de kérem! Ön fiatal bár,
tudnia kell, hogy voltak ilyen hangok, nem is oly rég.
Súlyos adót fizetett országunk már a hasonló
jelszavakért! Aztán mit is óhajtott kifejezni
azzal, hogy hőséül nem munkásfiatalt vett?
Mért ne lehetne a hőst Reszelőnek vagy Kalapácsnak
hívni? S mért álljon be betyárnak? Rosszízű tréfát
mégse csináljunk, Petrovics elvtárs! És a hatások!
Egzisztencialista a griff, a boszorka, az óriás,
rózsaszínűre van lakkozva a francia udvar,
s rendkívül borúlátóan végződik a vége.
Nem hihetem, hogy ilyen passzív a magyar fiatalság.
Nézze, családom van, fiam és lányom, s nem a mennyben
próbálják a szerelmet elérni, de rögtön a földön.
Ezt tegye, kedves ifjú barátom, menni fog, érzem,
mégha lakásproblémák is nehezítik a dolgot.
Persze javítsa ki, mondjuk húzza meg egytizedére,
aztán majd maga is meglátja, Petrovics elvtárs,
legjobb, hogyha kidobja, bármily szépek a képek.
Térjünk át a rövid versekre. Persze az élmény,
mely táplálja a lírát, szűkös még, hiszen ön csak
húsz éves, de ne féljen, majd csak múlnak az évek.
Mindenesetre van érzéked – most már tegeződjünk,
ifju barátom, mégiscsak sok időt szakítottam
rád, s ez ritka dolog, befutott költőkre szakítok
ennyi időt, vagy még kevesebbet – szóval, az érzék
megvan benned, hogy konkrétan lásd meg a korban
önmagadat meg a problémákat. Ezért az a versed,
melyben rágyújtottál volna, de nem sikerült, mert
ott ült egy kislány, az kedves. Írj sok ilyet még!
Ebben a versben nincs önhittség, sőt, türelem van.
Ezt szeretem. De a nagymellényü üres fecsegést nem!
Édesanyádnak örök híredről írsz. Te, a kezdő!
Írd meg előbb az örökbecsü műveidet, fiatal ba-
rátom, valljon a mű, ne a költő. És a szabadság,
melyről folytonos ömlengéseket írsz, hogy az ember
hányingert kap tőle, kinek kell és mi a frásznak?
Közlésről még szó sincs. Dolgozzál sokat, aztán
meglátjuk. Harminc éves korodig be is érhetsz,
úgy, mint én, aki bájos zsengéim tömegét már
művészetpolitikkai-lektori rangra emeltem.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]