[KZ–oratórium]

A szöveg a valóság három síkját érinti, akár egy gyászmise. Megemlékezés, történés és játék: egyenlő érvénnyel hat benne. Ezért a különböző hőfokok is keresztezik egymást: egy-egy drámai kitörést lehűt a megemlékezés liturgiája; egy-egy hűvös mondatát kiemeli, hogy most történik; egy-egy sűrítést megszelídít a játék naiv hangja.

A szereplők: halottak. De mint színészek: élők. Egyek közülünk.

Drámájuk – egymás közti drámájuk – lényegében nincsen. Mondataikat egyetemes sorsuk szerkeszti mégis egybe, a közvetlen kapcsolatnál szigorúbb kapcsokkal. Montázs-dráma, montázs-mondatokkal. De ezek a mondatok mégse szürrealisztikusak, morbidan-frivolak, hanem inkább egy középkori iskoladráma naiv szókimondását, darabosságát idézik. A szürrealista elemeket, amennyire lehet, naiv, szinte higgadt magától értetődömséggel, tisztasággal kell közvetíteni, minél egyenletesebben, minél kevesebb árnyalással.

Ezek a szereplők olyanok – utasításnak talán a legszemléletesebb –, mint a múlt századi fényképek. Mindegyikük önálló. Pontosságuk, magányuk (s az is, hogy egymás mellett állnak), rajzuk merev, monoton tisztasága: realitás és irrealitás egyszerre.

 

R. M.

Én Varsóból való vagyok.

ÖREGASSZONY

Én Prágából.

KISFIÚ

Én nem tudom, honnan.

 

Ez a három bevezető mondat roppant egyszerű, lágyan, hangközelben szólal meg. Nem törekszik értelmezni önmagát – hogy kik, mikor, milyen érzelmekkel mondhatták? Csöndesen fölvetett rejtvény, mely a továbbiakra bízza megoldását. Nem törekszik semmiféle pozícióra, még bevezető pozícióra sem. Ezzel mintegy szívóhatást vált ki, s lehetővé teszi a további egész számára, hogy szinte beússzon, mint a levegő. Töltésük minél látensebb, a későbbiek számára annál kamatozóbb.

 

ÖREGASSZONY

Fejét fölütve. Mintha szegeket ráztak volna.

R. M.

Mintha szegeket ráztam volna.

KISFIÚ

Akkor láttam először éjszakát.

  

Csöndesen hangsúlyozott kijelentő mondat.

 

ÖREGASSZONY

Nem ébredtek fel a szegek.

  

Egyenletesen, véglegesen.

R. M.

Én ordítoztam a dobozban!

  

Egyetlen szenvedélyesebb mondat. Nyújtott és tagolt. Száraz önkívület, aminek mégis van némi sötét cirádája. A „dobozban”: nyíltan kimondva.

ÖREGASSZONY

Nem ébredtem fel soha többé.

  

Még csöndesebb, még véglegesebb.

Zene: Női kar: Följött a semmi napja, föltündökölt sötéten.

 

ÖREGASSZONY

Éjszaka volt, amikor elhagytuk a várost.

  

Emlékezik.

R. M.

Kivilágítva, elfelejtve.

  

Kívülről, személytelenül.

ÖREGASSZONY

Kopogtak a jégüres csillagok.

  

Közelebbről, de még szintén személytelenül.

R. M.

Kopogtak a jégüres villanykörték.

  

Ugyanúgy.

ÖREGASSZONY

Mintha szegeket ráztak volna.

  

Megérkeztünk az emlékbe.

R. M.

Arcok, kezek. Kimerült törmelék. Zuhogott a nyíltszíni massza.

  

Kissé visszakozva.

Anyagszerűen.

 

Kis pauza.

 

ÖREGASSZONY

Fények: egy elfelejtett arcon.

  

Emlékezőn, távolról.

R. M.

Ráncok: egy sose látott arcban.

  

Hangközelben. Arcközelből.

ÖREGASSZONY

Prága, csak ennyi voltál?

  

Egészen közelről.

R. M.

Kivilágítva, elfelejtve.

  

Közelről, de személytelen bezárkózással.

KISFIÚ

Kis szünet után, egyszerű kijelentő módban:

Ezentúl ne szóljatok hozzám.

 

Kis szünet.

 

Zene: Férfikar: Emlékezet: legmélyebb felejtés,

mélyebb, mint a halál erdeje.

 

R. M.

Életemben nem láttam házat!

Fenyők közt állt egy fasor végén.

Ragyogtak az ablakai.

Nem érintettem a kezemmel

Nagyon vigyázva megérintem.

Felejts el, felejts el, szerelmem!

Kit érdekel a fatörzsnek dőlt állat?

  

Kiáltás.

 

 

Csendes jelenléttel.

A látvány fölszívja az elbeszélőt.

Bensőségességig tárgyilagos anyagszerűséggel.

ÖREGASSZONY

A holdsütésben írnokok.

  

Távolról, álomszerűen.

R. M.

Templomok és temetőkertek.

 

ÖREGASSZONY

Diófák, porkolábparasztok.

  

Mintegy álomban felelgetnek egymásnak.

R. M.

Félálomakták; tű és cérna.

  

Stilizáltan.

ÖREGASSZONY

Halálos csend.

  

Reálisan.

R. M.

Gótbetűk.

 

ÖREGASSZONY

Németország.

  

Hangsúlytalan realitással.

KISFIÚ

Nagyon messze és egészen közel

a kőasztalon feküdt valaki.

  

Közelről, egyenletes hangon.

ÖREGASSZONY

Olyan volt, mintha virágház lett volna,

de nem voltak benne virágok.

Egyetlen hosszú folyosó;

vályogfalak, de a föld melegével.

A folyosó kiszélesült a végén,

s világított, mint egy monstrancia! –

  

 

Öregesen, emlékezőn, de egyre átfényesültebben.

R. M.

Mint egy másik történetben, fokozott egyszerűséggel.

Hol volt, hol nem volt,

élt egyszer egy magányos farkas.

Magányosabb az angyaloknál.

Elvetődött egyszer egy faluba,

és beleszeretett az első házba, amit meglátott.

 

Már a falát is megszerette,

a kőművesek simogatását,

de az ablak megállította.

 

A szobában emberek ültek.

Istenen kívül soha senki

ilyen szépnek nem látta őket,

mint ez a tisztaszívű állat.

 

Éjszaka aztán be is ment a házba,

megállt a szoba közepén,

s nem mozdult onnan soha többé.

 

Nyitott szemmel állt egész éjszaka,

s reggel is, mikor agyonverték.

 

Hosszú, csaknem kínos szünet.

 

KISFIÚ

Ugye? –, mi halottak vagyunk.

 

Hézag nélkül, azonnal kapcsolódva: zene.

 

Zene: Vegyes kar: Boldogtalan, ki sebet ejt,

    az idegen seb nem gyógyul soha.

 

R. M.

Olyan volt, mintha virágház lett volna,

de nem voltak benne virágok.

Egyetlen sötét folyosó;

vályogfalak, de a föld melegével.

Délután volt, úgy három óra.

A folyosó kiszélesült a végén,

s világított, mint egy monstrancia!

 

A teteje üvegből lehetett,

mert megrekedt benne a napsugár.

Mezítelenül és végérvényesen

a kőasztalon feküdt valaki.

  

 

 

Az ismétlésben a monoton álomszerűség

fokozatosan csap át a reálisba.

 

 

 

 

 

Először mondják ki.

A realitás tiszta, rajzos, ráérős körvonalaival.

ÖREGASSZONY

A holdsütésben írnokok.

 

R. M.

Templomok és temetőkertek.

  

Profán litánia.

ÖREGASSZONY

Diófák; porkolábparasztok.

 

R. M.

Félálomakták; tű és cérna.

 

ÖREGASSZONY

Egyetlen óriás ütés!

  

Kiáltás. Egyetlen kiáltás.

R. M.

Halottak magnéziumlángban.

  

Tiszta látvány.

ÖREGASSZONY

Halálos csend

 

R. M.

Gótbetűk.

 

ÖREGASSZONY

Németország.

 

R. M.

Közben hosszú-hosszú idő telt el.

Későre jár. Már csak a rabruha

kifoszló cérnaszála van velem.

Letépem és számba veszem a cérnát.

Itt fekszem holtan a nyelvem hegyén.

 

ÖREGASSZONY

Drágáim, ne ítéljetek!

  

Szenvedélyesen.

KISFIÚ

Hét kocka van.

Az elsőt nem tudom.

A második – utak és messzeség.

A harmadikban katonák.

A negyedik kockában mi vagyunk.

Az ötödikben éhség és kenyér!

A hatodik kockában csönd van.

  

 

Mint aki egy kórusban szólót énekel,

szenvedélye is csak annyira személyes.

 

Szünet.

 

A hetedik kockát nem ismerem.

 

R. M.

Révetegen, de azonnal indít, mintegy az előző mondat talpa alól:

Azt álmodom, fölébredek.

ÖREGASSZONY

Próbáld meg, drágám, mit veszíthetsz? Hátha!

A most folyó párbeszéd fogaskerekei – akár egy valóságos, közvetlen drámai párbeszéd szavai – most mintha teljesen egymásba vágnának. Hogy mégse – ez menti meg a montázs-dráma egységét. Ezért nem kérdezhetjük itt se: ki beszél? Kiről? Kinek? – Ha ez teljesen világos lenne, akkor egy direkt szituáció keletkezne, a személyek közt kibomló konkrét dráma, ami idegen anyagként ékelődne az egészbe, s megállítaná a sajátos montázs-menetet.

R. M.

Nagyon félek, hogy elveszíthetem.

Átsietek a kihalt udvaron.

  

Szünet.

ÖREGASSZONY

Elvesztél! Nincs mit elveszítened!

 

R. M.

Úgy érzem, itt van, egészen közel.

  

R. M. mondatai inkább magukban maradnak,

s direkte mintha csak az öregasszony felelhetne.

ÖREGASSZONY

Közel – ahogy csak mi tudunk szeretni.

 

R. M.

Itt van. Eláll a szívverésem.

 

ÖREGASSZONY

Törd rá az ajtót! Nekünk már szabad!

  

Féktelen kiáltással.

R. M.

Sírok. Itt van az arcomon.

Itt van minden, mi enyém s nem enyém.

  

 

Távol mindentől és mindenkitől,

akár egy véka alá rejtett gyertya.

ÖREGASSZONY

IGEN – Ennek az igen-nek szinte képi értéke van, –

csak azt az egyet tudhatnánk, hogy

végül is megtörhetjük-e,

nem a magunkét, a másik magányát,

az áldozatét, aki fél,

a gyilkosét, ki nem érzi, hogy ölt,

azét, ki már nem is mer tudni rólunk.

  

 

 

 

Öreges értekezés.

 

 

Ezt a sort hosszabban.

R. M.

Itt patakzik minden az arcomon.

  

Szinte a boldogság lehetőségével.

KISFIÚ

Hírnök-hangon.

Az első kockát nem tudom.

A második – utak és messzeség!

Sötét utak és üres messzeség.

 

ÖREGASSZONY

Kezét a levegőnek támasztva. Havazni kezd.

Prágában tél van.

Üvegtető alatt kis asztal áll.

Billeg az egyik lába.

Forog belül az óraszerkezet.

Valamikor azt hittem: itt vagyok.

 

KISFIÚ

A negyedik kockában mi vagyunk.

 

R. M.

Kivilágítva, elfelejtve.

 

ÖREGASSZONY

Átsietek a Szent Vencel téren.

Emberek, irgalmazzatok!

  

Szünet.

 

Zene: Vegyes kar: Ne ítéljetek!

 

R. M.

A cérna-motívum legvéglegesebb, legtényszerűbb változata.

Végkép magam.

Márcsak a rabruhából

kifoszló cérnaszál maradt velem,

felöltve egy vonal íratlan sorsát.

 

Nincs semmi, csak a hely meg az idő,

hol utoljára számontartanak.

 

Van e változatban valami hűvösen,

személytelenül vagy skizofréniásan józan is,

mint mikor valaki saját sorsa geometriáját

véli megpillantani.

Csak én vagyok és ők. Szünet. Kik még alusznak.

ÖREGASSZONY

Drágáim, ne ítéljetek!

Így éltünk itten, mint a barmok.

Akár a disznók, térdeltünk a porban,

mégis mire nyelvünkre ért az étel,

szelíd volt az, akár az Isten teste.

KISFIÚ

A hatodik kockában csend van.

 

Szünet.

 

R. M.

Azt álmodom, felébredek.

Hihetetlenül mély az éjszaka.

Alig vagyok.

Egyetlen egy szoba,

egy ablak világít csak: az övé.

S az is üres.

      Mint összetört tükör

hull a szobája, s nem bír földet érni!

 

Levelenként kell félrehajtanom

a puha erdőt. Mind megannyi seb.

Elalélok, hogy szép fejét kifejtem

az agyonázott levelek közül.

 

Szebb, mint a legszebb fiatal lány!

Nincs többé erdő.

  Mit akarsz még tőlünk?

A halálunkat, azt nem. Azt nem adjuk.

Azt magunkhoz szorítjuk és nem adjuk.

  

 

 

Szintén végső változat,

de már a valóság hallucinációja.

Montázs-mithológia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészen csöndes,

határozottságában is szinte bensőséges két sor.

KISFIÚ

Ministráns-hangon.

A hetedik kockát nem ismerem.

 

 

Zene: Vegyes kar: A Kreatúra könyörög,

   leroskad, megadja magát.

   A Kreatúra, Az-Ami

   könyörög, mutatja magát.

 

R. M.

Milyen puha a levegő.

Csorgó eresz, barakkfal, messzeség.

Boldogságig lelassult pusztulás.

  

 

Az előbbi realitás megszakadt.

Most már jó. Ismét szembe lehet nézni vele,

tudomásul lehet venni.

KISFIÚ

A hetedik kockában csönd van.

 

R. M.

Valószínűtlenül

gyenge pulzusok igyekeznek,

próbálnak megmaradni.

 

KISFIÚ

A hatodik kockában némaság van.

 

R. M.

Minden megáll. Varsóban este van.

Fehér pokróc borította az ágyam!

 

ÖREGASSZONY

Édeseim! Édeseim!

  

Emelkedő sor.

R. M.

Én sötét mennyországom!

  

Egyenletesen, szinte tagoltan, valamiféle sötét bensőséggel.

 

Szünet.

 

ÖREGASSZONY

Olyan volt, mint egy átlyuggatott tenyér.

Ragyogtak az ablakai.

Világított a fasor végén.

A szobában emberek ültek.

Vonultunk az országúton.

A házat elfedik a fák.

  

 

Az emlék emléke. Vagy a játék,

az előadás realitásában: a jelen emléke.

A sorok: mintha pont helyett vesszővel végződnének:

tárva-nyitva állnak…

R. M.

Későre jár. Márcsak a rabruha

kifoszló cérnaszála van velem.

Letépem és számba veszem a cérnát.

Itt patakzik minden az arcomon.

  

 

Ez az ismétlés olyan, mint egy éles,

beszűkített fénykép.

KISFIÚ

A hetedik kockát nem ismerem.

 

R. M.

Csak én vagyok és ők, kik még alusznak.

  

Tűhegynyi kép az emlékezet vásznán.

ÖREGASSZONY

A holdsütésben írnokok.

 

R. M.

Templomok és temetőkertek.

  

Az egész még egyszer fölszakad, hogy lezárulhasson.

ÖREGASSZONY

Diófák; porkolábparasztok.

 

R. M.

Félálomakták, tű és cérna.

 

ÖREGASSZONY

Egyetlen óriás ütés!

  

Inkább emlékezés egy kiáltásra, mint kiáltás.

R. M.

Halottak magnéziumfényben.

 

ÖREGASSZONY

Fények egy elfelejtett arcon.

 

R. M.

Ráncok egy sose látott arcban.

 

ÖREGASSZONY

Mintha szegeket ráztak volna.

 

R. M.

Mintha szegeket ráztam volna!

 

KISFIÚ

Először látok éjszakát!

 

R. M.

Én ordítoztam a dobozban!

 

ÖREGASSZONY

Nem ébredek fel soha többé.

 

KISFIÚ

Megszólaló zene közben.

Boldogtalan a pillanat, mikor

fölfedezi az árva önmagát,

s arra gondol, hogy másnak is

fontos lehet e kéz, e görbeség,

s azontúl arra vágyik, hogy szeressék.

  

A Kisfiú e szavaival a befejezés pillanatában

új elem jelenik meg, mint misékben az utolsó evangéliummal.

A szerkezet „örökmozgását” szolgáló szakasz.

Nem érzelmes sorok. A kisfiú mintha egy harmadikról

beszélne egy hírnök vagy egy ministráns,

vagy egy iskolásfiú hangján.

Zárószentencia gyerekhangra.

R. M.

Én Varsóból való vagyok.

 

 

ÖREGASSZONY

Én Prágából.

 

 

Zene.

 

Szünet.

 

KISFIÚ

A néhány zenei taktus után beálló csendben:

Én nem tudom, honnan.

 

A zene folytatódik. Befejező, IX. tétel.

 

 

Jegyzet

Első megjelenés: Pannonhalmi Szemle, 1996/1. 87–99.

 

Az oratórium hangjátékváltozata – cím és műfaji megjelölés nélkül – egy keltezetlen gépirat másod- vagy harmadpéldányaként maradt fenn a hagyatékban, jelzetszáma: Ms 5939/39. (A tizenöt oldalt Pilinszky utólag a lap alján beszámozta, és egy helyen javított a legépelt szövegen, ám a javított részt nem húzta ki: Kisfiú: Ugye? Mi halottak vagyunk?> Ugye? –, mi halottak vagyunk. – A jelen kiadásban a mondat későbbi változata olvasható.)

Töredékes kéziratvariánsa az Ms 5934/41. jelzetszám alatt található; a kórus mondatait később iktatta a szövegbe Pilinszky – ezek már az Ms 5937/6. jelzetszámú füzet 23–24. lapjain olvashatók.

 

*

 

Az oratórium eredeti változata Sötét mennyország címmel az Új Írás 1962. decemberi számában jelent meg. A darab megírását – több hónapos munka után – 1962. szeptember végén fejezte be Pilinszky. (Lásd még P. J. összegyűjtött levelei. Osiris, Bp. 1997., 132 és 133. sz. levél.) Az oratórium itt közölt szövegváltozatának keletkezéstörténetéről nincsenek konkrét adataink, de valószínűleg Szervánszky Endre zeneszerző felkérésére, talán nem sokkal a folyóiratbeli publikálás után született. A zenei változatot 1964. március 4-én mutatta be a Magyar Rádió. (Lásd még Pilinszky János összegyűjtött levelei. Osiris, Bp. 1997., 185. sz. levél és annak jegyzete.)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]