Tévutak és zsákutcák

Tévutak és zsákutcák, mondanám
most, de nem így vélte absztrakt eszünk ezt hajdanán:
mint a szellemi rákkutatás pioneerjai
Occam borotvájával hittük a fölös lényegeket irtani ki.
Viviszekáltuk gyógyulása érdekében a marxi tant,
micsoda konzílium volt: Descartes, Hume, Berkeley, Kant!
Samuelson, Keynes, August von Hayek – micsoda nagy nevek –,
de az Istennek sem akart gyógyulni az öreg;
próbálkoztak – nevetség! – a Lenin Fohászati Művek
sarlatánjai is, de csak szaporodtak a cerebrális nyűvek.
Meg kellett vizsgálnunk gnoszeológiai nyirokcsomóit
– aggasztóan duzzadtak –, hogy eljussunk a gócig
„és tovább”. Eljutottunk. Sóhajtva kiszedtük a tupfereket,
az érlefogókat, a kendőket, a csipeszeket;
egy nyílást, sipolyt azért
hagytunk, hogy a fakadásig megért
fekélyből kifakadjék a sárgás inkonzisztencia-váladék:
gondoltuk: hátha még…
S aggódva hallgattuk a visszavarrt
szervekből morajló logikai üzemzavart.
Próbálkoztunk sajátvér-infúzióval is:
hátha az ifjúmarx-plazmától lesz az agg újra friss.
Ha jól meggondolom: futottunk a szellemi Tőkénk után,
vertük tudományelméleti mellünket, mint egy orángután.
Nagyon okosak voltunk: ebben állott a hülyeségünk.
Habár: veszélyes esélyességünknek köszönhettük méltó végünk,
meg persze annak, hogy voltak tanult ellenségeink,
akik tudták, veszélyesebb a tömjénnél a fing.
És akkor villámcsapásszerűen beért:
hogy mi volnánk a ’68-as nemzedék.
Tudom jól, hogy senki nem tud „villámcsapászerűen beérni”:
mi mégis így lettünk kölyökből férfi,
behajtottunk vadul egy zsákutcába,
aztán mögénk álltak félelmetes fehér Ladák,
kérdésessé vált, hogy jobbra át? balra át?
S bizony férfimunka volt hátramenetben kiférni.
(Közben hős, álszent, bigott Mesterünket visszazárták a pártba,
de ettől még a gyakorlat filozófiája a gyakorlat részéről maradt pártában.)
Kezdett átlépni rajtuk a rossz értelemben vett élet,
de az utolsó utáni pillanatban még kétségbevonatott a kritikai elmélet:
megiratott az Ueberhaupt,
ez a tudományelméleti knock-out,
a dolgozat remekbe sikerült,
Marx Károly Tőkéstül a padlóra került,
ám a pártos boxbíró mégis rájuk számolt tizet:
a kenguruk országába kénytelenült távozni a Tiszta Ész,
a szerzőtársaknak is kijutott itthon ázott lódenkabátként kőnehéz
majdnem két évtized.
Én, szégyellem, de megúsztam aránylag jól: mire
kirúghattak volna a filozófiából,
áteveztem a líra hullámtalanabb vizeire.
(A magamfajta vén zsidó száraz lábbal átlábol
a legvérvörösebb tengeren is.)
Epilóg: Hetvenkettő tavaszán
ültem az Európa teraszán,
az Ueberhauptot rágtam mintegy két hónapon át,
csócsáltam, emésztettem a művet – és magamat,
míg végre fölleltem a rejtett hibát:
hogy ugyanis überhaupt nem lehet
létrehozni egy kritikai elméletet.
Mivel az elmélet bármily igaznak bizonyul,
ebből cselekedet sehogysem sequitur:
feltündökölhet vakító fénnyel az Igazság,
lehet gyönyörűséges, plasztikus vízióm,
de ettől még marad szabad decisióm:
a tevőleges faszság, vagy gazság.
A gyakorlat kérdése vigasztalanul nyitott marad:
sajnos van szabadság, van szabad akarat.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]