A visszacsavart láng

 

 

 

 

A kezdet*

az utolsó utáni percben
kezdődő történetből
kihagyható a földdel egyenlő arc
MÉG FÉNYKÉP IS KÉSZÜLT RÓLA
(az előző évszázadokban)
újból a levegő-ácsolat
súly nélkül áramlik valami nyáj
nem látni semmit de érezni a gyapjú nehéz szagát
a fáradhatatlan őrlőfogak közt herseg a fű
ELÉBÜK ELÉBÜK nincs ott senki de hallom
rekedt férfihangján hogy káromkodik
ostora rándítatlan durrog A FOLYÓ FELÉÉÉ
nehézkes nyelvén hártyásan hűlő lávarög
megalvad az első szó
mögötte derengő sorban végtelen számú jelentés

 

 

 

Az orvvadász jól megérdemelt pihenését élvezi*

Hol van Blake, Whitman, Weöres és Pilinszky?
Hol Ginsberg óriáskígyó-verssora?
Hát már bűnbe sem eshetem soha?
Ha igen, sincs kit többé utolírni.
A versbetonból a rozsdás rögeszme,
a hús mögül a csont előmered:
égő füllel egy pofonvert gyerek
sziszeg a sötétben: nincs semmi veszve!
A hatás, ami ma ér, klasszikus;
a világfüstben aszalódó hús
eltéveszthetetlen első személye
tanúnak áll egy rég elvesztett pörben,
míg hiúz-csillagokkal lesi körben
a honnan-hova személytelen éje.

 

 

 

Bornemisza Péter a borotválkozó tükörben*

az ami lett belőlem
hely és idő
a körülmények satujában
a munkadarab
levedli forgácsait
képzel a kamasz kötélzenét
vitorladurrogást
nincs tenger
nincs tengerhajózás
villáját az ördögi kisírtet
a rögök húsába böki
fordít egy napnyit a sugaras ganén

 

 

 

A harmincas évek költői*

Ó
az a mindig a helyén szóló szó,
azok a sor végén csüngő diszek,
amitől még a viviszek-
ció,
a pusztulás is élvezetes – íme
nem számít, nő-e, hím-e,
kéjesen lebunkóz a ríme!
Őszintén szólva kiröhögtem őket,
a profi nyelv- és szívbillegtetőket…
De most, hogy éveim mélyállomását
mind sötétebb s fojtóbb anyagba ássák,
s a napok mind vakabb vágatba visznek,
más fénytörése van már ott az észnek;
s a költők, akik rímeikben hisznek,
a dal-redőny mögül dúltan kinéznek.
Hol van már stílusuk, a báj, az álság?
Fölsüt a nap, a gazdasági válság,
s a földet átütő, pénzügyi fények
tüzében élve szenesedő lények,
a régi és az új szegények –
látszik a lényeg.
Hanem épp így, a jelmezét levetve
milyen világfias még itt a század,
ahogy szabad s kötött vers közt lebegve
zenés névjegyét küldi az egekbe
(s hangját a mennybolt visszazengeti,
mint oroszlánét a Serengeti),
ahogy még mindig fiatalon lázad.
Mennyi rögeszme, téboly, elfogultság
forgatná meg a jövő-kapu kulcsát!
Mennyi szabadság az országok üszkén,
mely földkörüli útra indul büszkén!
Romló és romlatlan hogy egyberóva!
Ganéjalapzatán a régi Róma!
S egy percre, mintha a bakon a végzet
nem ostorozná a gebe időt,
fény koszorúzza meg ezt az egészet,
ami itt vérből és szennyből kinőtt,
s a vers mintha félrebeszélne halkan,
míg lázasan hánykolódik a dallam,
mert megszólal a dalban
a hiányába haló halhatatlan…
Aztán új divat, új vers: tábori ima,
jön Auschwitz és Hirosima.

 

 

 

Párhuzamos életrajz*

Először csak a névazonosságra figyeltem. Hogy mindkettőnk szerelmét
 
Mártának hívták. Majd a sorsazonosságokra is. Mi más volt az intézet,
mint az öcsödi nevelőszülők? És a teherautó: az én vonatom,
 
mely alá az Árnyas úton csúsztam a meredek partoldalról:
valami ősi ösztön sugallatára megdermedtem, a kardántengely kopernikuszi napja
 
sarasan forgott az arcom fölött. És nem kergetett-e körbe engem is az udvaron
a háború, az ostoros paraszt? Még az a szamárság is eszembe jutott,
 
hogy az én keresztnevemben is két „t” betű van. Hogy a sorsnak ezzel
akarnia kell valamit. Majd az évek a rögeszmés kamaszarc felől
 
lassan továbbforogtak. A sofőr meg sem állt; ha látta is
a föltápászkodó fiút, azt gondolhatta, semmi baj.
 
Egy vasredőnynek dőltem, pesti Romeo. A nap végén nekem feszült
a két ruganyos lökhárító, végállomás egy csókban. A szegénység
 
dramaturgiájáról ha tudtam is, keveset. Azt hittem, az ösztönök
szabadrablása ez, közönséges szerelem. Gyanútlanul fürödtem a szappanszagban,
 
a paplanokban, a csevegésbe burkolt gyűlöletben. „Kedves Ottó,
kér egy kis süteményt?” Szegény fiú, aki gazdag lányt szeretett.
 
A háború még most is úgy játszott velem, ahogy akart. Kórházi löttyöt,
altatót, szerelmet, szeszt és kétségbeesést: kortyoltam a méregkoktélt.
 
„Az én történetem”, gondoltam a kettőnk vadregényéről, ami négyünké volt,
százaké. Őt Svájcba küldték, ez volt a különbség. Rue Ez–és–ez. Hónapokig,
 
ahogy szokás, még írt. Egyszer elipszilonnal azt: „muszály”.
A párhuzamosságon ma már kuncogni sincs kedvem. Az árvaság balekjai,
 
ennyi volt bennünk a közös. De a pályaudvarról egyféleképpen
tud csak kihúzni a vonat. A huszas évek végefelé ő futva kísérte
 
a gyorsuló kocsikat, én harminc évvel később szélütötten álltam: egyre megy.
Az idő kormos vagonjait láttuk eltűnni a napok váltói között,
 
az ablakból integető reményt, ezt az eszményi úrilányt,
aki sok mindenre hajlandó, de fél teherbe esni. Megfordultam.
 
A sárkány megelégelte Plutarkhosz módszerét, magába szívott
és kiköpött a délutáni csúcs kráterébe, ahol a füstgáz tömegvonzás
 
formázza az évekig hűlő masszát, ami lényegünk szerint vagyunk.

 

 

 

Harminckilencedik évére írott verse*

Itt éltem, azaz osztoztam a bűnben,
 
háborús kazalban bujkáló tű;
a hírhedt főfoglalkozású hűtlen,
 
akiről végül kiderül, hogy hű –
csak tudná, hogy mihez… Az üres börtön
 
priccsén testes rab alszik, az idő,
s végigreped rajta a csillagöltöny,
 
amit testtelen foglárként kinő:
ezt láttam innen, valami hiányát,
 
másképp szólva a Végül Ugyanazt,
ahogy elnyeli Einstein tudományát
 
és a kőkorból makogó panaszt
az üres atomokkal teli forgás,
 
az országokat őrlő rögmalom,
s valami kenetlen, száraz csikorgás
 
hangzik a fű zöld olaja alól,
és arcomból anyám csontsziget arca
 
örvénylő tükrökben bukkan elő,
mint kőtáblák királyai alatt a
 
székvárosukon szántó földművelő.

 

 

 

Weimarban minden csendes*

 

A tanácsos úr reggelije

Gyűjtögetve évre évet,
 
bölcsességet, érveket,
ez a semmi kalitkája,
háborúk holdbeli tája
s rajta a fű zöld ruhája
 
mondhat-e újat még neked?
Vagy nincs szilárd magyarázat,
 
kerek, mint a mítoszok,
amiben, mint foglalatban
a mindenség egy alakban
mondható és mondhatatlan:
 
kő, mely álmában mozog?
Csak ez a sistergő tűzhely
 
s lapján a lyukas fazék,
ez a kozmás városállam,
a lidércnyomásos álom,
ahogy verssé szublimálom –
 
s fedőnek fölénk az ég?
Chorus mysticus… leánykar…
 
Tenni fentebb dolgodat?
Lehet-e lepke annak egésze,
aminek szőrös hernyó-része
döglött csipkékkel igézve,
 
udvaroncként megrohad?
 

Eckermann kitesz magáért

„A kompromisszum érdekelte, a két véglet között a rés, melyen átcsúszhat a nemzedékről nemzedékre szálló, titkos örökség – vízművek, úthálózat, népszokások. A híd, melyen a hétköznapok vonulnak át az időbe, kilőtt tankok és a kordivat egyéb kellékei közt. Meglepte, hogy az örökösök nem tartanak igényt örökségükre. Ez a fölfakadt-tályog vidék neki nem tájélmény volt; láthatta, hogy gyökerezik a legelvontabb eszme is a kor gennyes húsában, míg a tüzes gerendák közül füstölt a tanulság: ’Megosztani, ha mást nem, a sötétet!’ Hogyne, csak kivel? Szivarozva zúg Volkswagenjein a számítógépes hodálynak hitt jövő felé a legifjabb utópia, és mélyen lenéz minden alkut vágy és valóság között. Az örökség, ha van egyáltalán, nem kézből kézbe vándorol, mint az ősöktől megmaradt ezüstkanál. A fuldoklóból valami tovább él; a vallásos változat szerint a tekintete, ahogy ottragadt egy uszadékfán, a jövőn; valójában csak az ürességet tagadó hiány, a vizen támadt, örvénylő gödör, amit hiába temet be a tenger, az ismeretlen partok között, süket mennydörgésben hánykódó világ.”

 

 

 

Kirké jó tanácsát követve*

A szomjas árnyakat eltaszigáltam. Még anyámat is.
Nem hagytam a vérből inni, csak őt, az első generációs
értelmiségit, amikor a cigarettafüst ködéből fölmerült.
De nem valami széllelbélelt jóslattal. Miféle jóslat
telt volna tőle, és ki hisz jóslatokban?
A Duna-parton, a lépcsőn, ötvenötben a fény –
ez volt… jobb szó híján mondom, hogy a kérdés,
amit nem a száj kérdez s mégcsak
nem is, mint vérbeli költőknél szokásos, a szív,
hanem… mit bánom én, mi. Akkoriban
jelent meg a ping-pong novellája. Az Új Hang
karikaturáján: előre ugró áll, világító szemek –
miénk a jövő! Aztán a Nagy Vetítőben megindult a film.
„A legjobb magyar film, ami valaha volt”,
ezt már egy más vetítőben, a filmgyáréban
ordította, s a részegek gyerekes nyíltságával még
azt is hozzátette: „én írtam”. Még később, Szigligeten
egy félig kész regényt laponként rakott szét a padlón
és melegítőben járkált a famentes sírkövek között;
azt mondta: „a jobb rálátásért”. Az ok és okozat kísértetét
megidézni, hogy elszámoljon az áldozatokkal –
még mit nem! Talán a valóság is költészet?
A földvonzáson át csak ő lebegett elő, a magánhalott:
a nedves szélben, a horgászok között ülünk és
nyomjuk a süketet, míg lábunk előtt lassan de biztosan
apad az emlékezet, a tócsányi, fekete vér.

 

 

 

Melyben szerző a kedves Dezsőt piszkálja egy nagy műgonddal kihegyezett fanyárssal*

Sebaj, legalább látszik, hogy élünk
Cinereus Phascolarctos
 
(1–100)
Hogy is mondjam? Talán: „Az a tulok…” –
(önjellemzés!); na szóval: az – „…a földi…”
(amit itt volt szerencsém örökölni)
„bennem is elbődül, hogy PUSZTULOK;”
(s ezzel élre kerül a hátul-ok,
s a „sírgödör szélén”… stb.) –
dehát kezdjem el vér-kóccal kitömni
a tér-idő cápát, mert csak burok?
Engem két végtelen között, a közben
nem csak térképrajzként izgat a KÖZBEN;
más vonz (mondhatnám: a magán a „köz”-ben)
ebben a humoros szegény-szerepben:
a lázadás, a „mentve menthetetlen” –
míg szétoszlunk űrben, földben, gyerekben.

 

 

 

Finn tangó*

a lombos fának álcázott idő freudi gyökérzeteként
költők versek és nők gubancolódtak össze az én életemben is
de ez valami más volt haláltánc északon
enzensberger a karján egy vázszerű nővel
aki mint érmét a wurlitzer nyelte a pirulákat
és rekedten játszotta újból és újból a szenvedélylemezt
és a költők a négy égtáj felől a világ fölöslege
bennük a dánnál több a római legtöbb a vodka
míg mellén a holddal lassan fordul a föld klimaxos vércsekarmain
a nyomor foglalatában a hét hamiskő évtized
recsegő taftuszálya a százados bukás

 

 

 

Vidám üzenet titkos barátjának, aki előtte ballag a révhez*

Kedves Ezüstfej, egy más világból,
hol a Hold helyett csillár világol,
és rovarirtó szaglik, nem kapor,
és a gyerekkor téglapor,
húgyszag és föl nem robbant bomba,
mely bent robban, az édent döntve romba,
másfelől viszont az emberbe éget
egy kis faszén személyiséget,
mely igen büszke, hogy verset köhöghet,
s izzó becsvágyával meg is röhögtet;
mondom, ha innen is, mint onnan,
ahol a kővé vált lakodalom van,
s a világtenger zúgó neve Iszkáz,
s a fűszakállas föld a mennybe szikráz,
mikor a majdani festődiák
megkettyinti a tüzes paprikát,
meg máskor is, ha bolondságot művel,
de érett fővel nővel és nem fűvel,
hogy arról sokat mesélne, ha tunna,
néhány foltozott, albérleti dunna;
mondom, ha – kit honnan – kiűz telünk,
s valami mocskos réven átkelünk,
hogy ránkdőljön az űr, a csillagjég-falú,
melynek egyre megy város és falu,
csontjaim helyén keserű özönnel
szívesen találkoznék össze Önnel:
„Né csak, ki az, hogy s mint kedves Nagy úr?
Hová repül szárnyatlanul?
És mondja csak, mi újság odaát?
Ki eteti Szigliget madarát?
Elárvult öccse persze most boroz, mi?
Nem kellett volna mégis fölpofozni?”
És így tovább, már azt hinnénk, örökké,
míg szétfoszlanánk a Tejúton köddé.

 

 

 

Egy amerikai Párizsban*

Az ostrom hatvanadik napján, vagy az ezrediken:
„Crispus”, kiálték, „mit teszel?”, de későn, és a csóva repült,
s követ sietett Caesarhoz, jönne hamar, mielőtt
a hódolt templom szentélyén az aranyveret megolvad.
Heléna, a szajha eközben házában hüsölt.
„Te kurva”, böktem melle felé a kurta karddal,
„vértóban Priamosz!”, de anyám, az éj nagy csillaga áradó
sugárral fölsütött, s más városok felé fordultam. 1920,
Párizs, Francis Scott Fitzgerald egy whiskys-üvegbe dől,
s a szentélyből kihangzó farkasüvöltést, tá-tititá-titá,
néger hangon szaporázza a szaxofon. Ó istennő,
ó aki ezt intézed, a kurta kardot, a gépfegyvert, a gázt
aki ránkszabadítod, az arcodon reklám-mosollyal, nézd,
Heléna a bankok ágyasa, Caesar árfolyamát a tűzvész
minden eddiginél magasabbra szökteti, és az idő
sóval behintett városaik fölött suhan. „Ex libris Ezra Pound”;
értelmiségi képzelgések az új világról
és bizonyítvány elmebajról. Szóval ez történt
a hódító kamaszokkal. Késő van, Kolumbusz, jóccakát!

 

 

 

Párizs, szellemváros*

semmi sem változott
a latin csillogás a dolgok fölszínén
mintha ez lenne a világ
a nyelv kopár törzséből gyorstüzelésben sarjadó szórügy-sorozat
a Boulevard Périphérique-en
(kétszer három sáv autónyulaktól duzzadó hüllőgyűrüje)
a MEGHALSZ HA LELASSULSZ filozófiája
Nicolas Schöffer műtermében Schöffer Miklós
(Rue Hégesippe-Moreau)
a fény a tér az idő mint c’est á dire…
comment?… anyag
de a Champs-Elysées fényszobrán Schöffer stoplámpái
nem jelzik a százados bukást
csak a föl-le arany-piros terét
csak a nem-tanultunk-semmiből idejét
a művészet egy jót nyilatkozik de a rejtvény anyaga megmarad
a város ölni készül és ez látszik rajta
szirénahang a pornómozi előtt
a Nyugati Autóút tájékán kanyargós keskeny utca sötét
a kövön egy arab a mellében kés egy nő borul rá
a falhoz lapulva nézik vagy negyvenen
a rendőrautó lámpája eloltva a mentőé fehéren villog
csakhogy ez a fényhatás nem a művészettörténet tárgya
ahogy az ösztönök sem a várostervezésé
Mösziő eltévedtünk
sipog egy női hang a civilizált angol kocsiból
de a tévedés mint eddig is annyiszor még helyrehozható
új útvonal új század új remény
és látni máris a föld csábos vonásait
a Bois de Bagatelle szélén
négy kurvát bugyiban
hazafelé Németország fölött
két lökhajtásos gép találkozik a levegőben
két szárnyas eszme párhuzamos kondenzcsíkjai
(a magasságkülönbség van vagy ezer méter)
a felhőlégvárak habos tornyai közt a megértés paródiája
pipázik az Időleges Kivétel
ki-kibámul a dupla ablakon
a világ üllőjén sárgán izzik a néma kontinens
háborúk után világválságok előtt
most épp az aszálytól

 

 

 

A tengerek kék szalagja*

negyvenedik évem a civilizált angyal
bukósisakban motorosruhában
csönget a kitiltó távirattal
ITT TESSÉK ALÁÍRNI (a sorsot) ahol
ritkán kezdődik újból ugyanaz a század
hajóroncs történet dereng az idő alól
és az erdőtűz a szél az ágak a tékozló beszéd
azaz a szövegkezdő hol-nem-volt a fiatalság
széthajigált földöntúli szemét
és egyre több körmondat visszavezethető
egyszerű igenre vagy nemre
s a vers mindinkább törött evező
amit egy eszelős hajótörött markol
hogy a csupasz jelentés élve elterülhessen
(ha van olyan) valami ismeretlen parton

 

 

 

A folytatás*

 

 

 

 

Az arcom a tévében

Mindent így láttam volna? Fordítva az Ént? A háború tükrébe bámuló föld megszokja nyúlszájú romjait: „van isten”, villog a szögesdrót, „én vagyok az”. Az ígéretek századában minden másképp történt. Lassult-gyorsult a rejtett működés, hogy megőrizze gyártási titkát, a dolgok ritmusát, s a csillagmonopólium töretlenül ragyog. De hol a föltalálók naiv optimizmusa? A kerék és a tűz az éhezés arcába bámul – elszalasztott évezredek kútja, visszanéz egy kiszáradt, emberi szempár: csecsemőhulla fölött guggoló nő, csettint fémnyelvével Fotó XY. A félsziget öböl felőli oldalán vad hullámverés várja a halászt. Se istenkép, se mellszobor, se recept a jövőre. Megkockáztatni a vízbe fulladást egy reménybeli repülőhalért ott a hullámzó fekete olaj, az óceán-idő. És ott a tükör tükörképe ugyanaz az arc. És mégis minden másképp lesz, mint a próféták kamatszámításában. Egy hajótörés túlélője fecseg itt, és a tűzoltókat színes adásban csábító inge fölött most látható csak igazán orrsövényferdülése.

 

 

 

A túlvilág

Fehér. Szárnyatlan szárnycsapás. A fal, a libaúsztató. Aztán a por leül. A teremtés csonttalanul ragyog. Minden fölösleg kifacsarva, mint majd utazás után. A postabélyegzőn: 1942.

 

 

 

Freud

Az SZTK rendelő földszintjén, a fehér ajtó mögött ócska, kis szobrászműhelyt találtam: minden csupa por, agyag és ételhulladék. Egy Amazonas taszított, nyomultam befelé. A piszkos kötényt és kendőt viselő, mocskos nőalak fölnézett, megismertük egymást; én a széles járomcsontjait és a szemét. Sehol a fehér, orvosi köpeny. Egyszerre észrevettem kezemben a partvist. Sokszor elképzeltem már (az álom szerint is), hogy találkozunk, de soha így, partvissal, ez zavart. Még inkább a babos kendő, amit viseltem és amit le is kaptam a fejemről, de hiába, mert láttam, hogy látta, és ettől olyan düh fogott el, hogy ellenséges fejhangon kezdtem beszélni, hogy már túl vagyok rajta, és ez itt a lakás (már ott ültünk), ez meg a két gyerek. Igen, mondta, mindenkinek túl későn jön, amire vár, a megoldás, ő is például mennyit várt valami Gyurira. Újból elrontva minden, mint húsz év előtt. Ekkor megborzongott a sivatag és mindent belepett a fekete homok, és nem maradt semmi más, csak az eget-földet betöltő hiénaüvöltés, hogy mi lett belőlünk, akik fényes és feszes arcbőr voltunk időnk járomcsontjain.

 

 

 

Budapest a század elején

Másodosztályú Bécs a Kék Duna mentén. De az össze nem illő végletek között vakító ívet von a titkos magasfeszültség. A bankárházban bankrabló eszmékkel kacérkodik a fiatalúr. A tőke palotákba fekteti magát és szabadelvű újságokkal takaródzik. A szegénység tükörbe néz: magát látja, a végtelent, a teremtés gipszrózsáit és kariatídáit; a hirtelen fölismerés felborítja a villamost, átlőtt kabátban fekvő halottak a macskaköves úton, gépfegyverzene. A repedt államvázában Baudelaire virágai, de fönt, az eszmék légritka terében az energia és a közösség újonnan föltalált atom-modelljei – a még meg sem szilárdult, máris kiáltványokkal bombázott, újgazdag Athén. Hamar odalesz az egész. Az emigrációs klubokban még egy ideig szavalnak az Európára tekintő szónokok, majd az öntöttvas nyereg alatt puhított hullák millióiból spongyát csinál az idő és letörli vele a táblát, melyen vak sugarakban araszol a csúszómászó vér.

 

 

 

Az értelmiség nehéz ügye

„Nem ügy”, mondta az Elhárítás Ügynöke, „ez az izgága népség magát veri szét. Gall táncra, germán trappra könnyen áll a lába, de a világ rugóit szerelni, ez büdös neki. A gyors hatás mérhető sikerére vágyik, és ha ez valamely okból elmarad, rázza az idő rácsait, mint egy dühében makogó majom. Van úgy, hogy egy paraszt többet tud, mint a görög mesterek: az ő háborúja a magok nemzedéke, és a magvető nem mondja: ’övék a jövő’ – kié? –, csak egy ütemre jár a Földdel, mint a mag maga. E ritmust sejtve élni félig győzelem. Félig, mondom, mert létezésünk más fele: államügy, hitszegés, adók, a szennyek szennye, merő rögtönzés egy ismeretlen szerkezet tépőfogai közt, honnét az úgynevezett lélek föltekint és istennek képzeli azt, aminek tervrajzát nem érti. Élni veszteség is, ez a kulcs a zárhoz. Caesar, ez a nagybélű parázna (kinek lépteit óvják az égiek!) megnyerve Galliát megnyerte a veszélyt: csak egy e bohócok közül tudjon jól veszteni, a jogfolytonosság, ki tudja, miben és hogyan, de sértetlen marad, s a csillagszerkezet a beleépített program szerint kattog tovább, s a tartomány elolvad, mint a hó.”

 

 

 

A békeévek illúziói

A műszavaikban hittek, semmiben úgy, mint bennük – az elvont bunkóban, mellyel lecsapható a bokorból kiugró nyúl. A megfogalmazás fél győzelem, és tervdokumentáció nélkül melyik fáraó építtethetne piramist? Az életük maradék felére kisebb hangsúly esett. Előbb munkatársak lettek, majd csoportvezetők, családapák, független kutatók, a lábjegyzetek világszerte idézett csillagai – erről miféle nyelven mondtak volna és mit? A madársípot mind ijedtebb szorgalommal billegették, rögeszmésen várva, hogy a fütty áttörje a hét-nap-egy-hét nehézkedését. Apóst, anyóst, szülőt temettek; „volt egy-két nehéz hetünk”. Válás, tanulmányút, későn fölismert rák – kire mi várt. Sorsuk, ha kirajzolt valamit, a hiányt, a szó mögötti, még föl sem talált szavakét, melyekkel nem csak leírható, élhető is éveink vadászata, ahol a jelenség – na igen; ezen azért elcsodálkoztak – ez a hatalmas, puha talpú, csíkos, autórugózású macska fektéből föláll és ásít egyet, majd nekiindul, hogy közönyösen félrepofozva a nagy gonddal felállított bambuszcsapdákat, sértetlenül érjen át az új generációk föltérképezetlen sűrűjébe.

 

 

 

Szerelmi történet

A nő valami zajt hallott, kiment. (Vagy le a földszintre, ha olyan lakásban lakott, amilyenben annyi londoni: kis belső lépcső, festett karfák, nyikorgó fokok.) A betörő, merő kényelemből képzeljük így, nem akart ölni – talán megijedt. Egy másodpercig láthatták egymást, őt persze nem az én szemem, így észre sem vehettem a napok szikláit mállasztó erózió művét, a görgeteg vonásokat, a disznósajtként dagadó melleket, melyekben valaha egy vulkán olyan kitartóan működött, hogy tenyeremben rugalmasan s forrón remegett a lélegzettől buborékos láva… A puffadt arc fölött az elaludt haj, enyhén zsírfoltos pongyola – ezt látta az, aki végül a sors helyett meghúzta a ravaszt. A vértócsa, hová az öröm kisemmizett szelleme bukik, itt több, mint képletes. A hús és képzelet civil selymei közt elüvölti magát Földvonzás őrmester: „Hozzám!”, és attól fogva minden egyszerű, nincs többé „nem lehet”, az eredendő durvaság kiütközik az évszakok lányos vonásain, s a mocskos körletben, ahonnét föl sem foghatók a csillaghadászat fényévei, zsebében rosszul exponált, családi fotókkal káromkodik és köpköd nagy fölényesen az olcsó tömítőanyag, a megalázott, fázó katona.

 

 

 

Búcsú a még-minden-megeshet tengerétől

A torkolatnál vártunk pár napot, hogy megcseréljük pikkelyeink színét. Aztán az ifjúság oldott sóit felejtve megindultunk a cápafogsorú kövek és a sekély mederben pengés manccsal csapkodó, rövidlátó medvék felé. Ez már az volt, az az íz. A náddal és sással takart ölé. Homokbölcsőkkel, szúnyogokkal, konzervgyárral várt, hogy ikrás haldoklásba öleljen, anyánk, a tó.

 

 

 

A körülmények

Egy kis ország mire nevel? Tapintatra? Vagy vakdühre? Az égő betonon, ahol sorakoztunk, nem voltam büszke arra, hogy magyar vagyok. Nem voltam büszke semmire. Egy voltam a vezényszók satujába fogott munkadarabok közül. A bordáim között éreztem a kést, és az esztergagép körül halomba gyűlt a forgács: költészet, értelmiségi pletykák, jövőtudomány. Kezdetben semmi egy óceánt képzelni a kéziratpapírra. Fönt a Hold, az agfacolor fényben fölmerül valami sápadt szikla; indiánok és kolibrik: új föld, új történelem. Később ugyanez, sajnálatos, de nehezebb. Nemcsak a seprűn röpködő csalásra, a képzelet túlhajtott technikájára is ráununk; egy darab papír – vési belénk a tapasztalat – delfinek nélkül is határtalan, ha jól írjuk tele. A műhelyszag, igen, ez volt a hasonlíthatatlanul új. A köszörült szerszámacél lehántja a csilló fölösleget; tengerek, őserdők, sárkánygyíkok a raktárba kerülnek, és a kisváros-világ mellékutcáján kényelmetlen kérdésekkel föltűnik a túlélésre kiképzett, általános Én, a nagyszájú közép-európai.

 

 

 

Minotaurus

Föld-föld-rakéta spermák. Negyven év a labirintusban. A családfenntartó szörnyeteg gondjai. A Bika-csillagképből kibődül a vers, az öklelő nehézkedés.

 

 

 

Amit a véső ír a kőbe

Tavaszi fényözönt, ha háborúsat is. A Nyírség és a csillagok – az elme még félkézzel emeli a súlyt. Aztán az évek vízmosásán lepergő szemét: a rettegésbe görbült csont, és még mi nem. Az öregség csak a kész formát maratja savval. A szilveszteri csődületben ő is részeg volt, akár a többiek: föl-fölrepült, csinált egy kört – ötvennégy évesen. „Csak én is így bírjam magam az ő korában!”, mélázott egy hosszú szoknyás nő a pamlagon. Később a tánc elkomorult és ő is befordult a könyvespolc felé, hogy ott táncoljon ég felé emelt karokkal, egyedül. Nem volt kedvem nevetni; láttam, a végzettel beszél, vagy mit tudom én, kinek-minek nevezte azt, aki ráaggatta a szörnyű súlyokat s levéste róla az izmok termő rétegét – a puszta bazalt sötétje káromolta a förgeteg hazát, hol a véren vett mesterlevél csak a haldoklást elnyújtani jó s a pallérozott nyomdász barbár tanulságra jut… Majd visszaérkezett a polc elé, fölébredt és köszönés nélkül kiment. Az utcáról behallatszott a hördülés, ahogy a nyirkos hidegben nagy nehezen szimatot fogott a kisautó.

 

 

 

A visszacsavart láng

Olyan korokban, amikor a lámpa visszacsavart lánggal ég, a költészet nem a vers, a zenével nyakon öntött látomás. A folyosón, ahol az idő a huzat, nem látni Apollót, hogy a megrendült költő kibökje: „Változtasd meg életed!” És még ha volna is ott egy ifjú, villámokkal, lanttal, márvány fürtökkel, nem az isten gondja a hogyan. A túlélés a föld művészete. A sötétben csak a konok surrogás hallható. A birodalom: nyúl – ha nem rágcsál, elpusztítják saját túlfejlett metszőfogai. A kínos részletek világa ez. S a költészet: behajlított tenyér, ernyő a huzatban haldokló láng fölött, mert valahol, valamikor, valamiben, ki tudja… föllobog… föl kell lobognia, hisz emberi természet az övé is, eszelős bizakodás a semmiben… hogy kinyílik egy ajtó és mögötte ott a tavasz harsogó mosókonyhája, az új világ, ahol a föld fehér pelenkáit kiaggatják a sugarakra, és a fűben elfeküdve, most mit szól hozzá?, pletykál a szárítkozó lábszárcsont… és nincs többé halál…

 

 

 

Szabadság

Az intézetben pofoztak, itt nem volt nehéz fölismerni a szükségszerűt. A verstengeren már káprázat csalta a papírhajót, egy hőségben remegő, túlsó part, ahonnét visszanézve valóságos lesz az út, és Kolumbusz sem közhivatalnok és Rimbaudnak sem rohad le a lába. Azután mégiscsak résnyire nyíltak a napok, én meg az ajtónyílásba dugtam a lábam, hogy átadhassam az üzenetet – valakinek, aki nem állt ott. A résen át egy újabb napra láttam. Átnyomakodtam a nyíláson, és ez volt az idő, az életem Európa óljában, egy házőrző kutyáé. De fogaim között a darab csont: az üzenet. A fény, ahogy a pinceföljárónál megcsapott? A keramitkövön zengő levegőorgona? A barkák tajtékját hányó bokrok hullámai? Sem ez, sem az, talán nem is egy kerek kép, csak az igyekezet, ahogy a tüzelőnek fölaprított székek közt egy akadozó nyelv megpróbálta kimondani a dadogva is alig mondhatót, a létezés-atom magját, ami körül remény és szenvedés forog, amíg cirokseprővel, vaslapáttal, hullatalicskázással kezdetét vette a soron következő teremtés.

 

 

 

Szerelem

Vágtató lovak robbanómotor-szíve a széllel bélelt réten: én is, mint akárki más, öröknek hittem minden szál füvét e legelőnek. Most meg az évek csapdájába esve látom a gleccserként kígyózó ráncokat – és mégis azt hiszem, az vagyok, aki voltam. Az őrült tűz még mindig melegít. Van-e szebb annál a kócos porrongynál, mely szürke szálakkal átszőve hever mellettem a párnán? Mögötte a szél éles fogaival fésült, fekete lobogás, ahogy megismertem, a huzatos, tóparti út, a téli ég, a vetett ágy gomolyfelhői, a gyöngyöző ágyékok légszivattyúja, az út nap és nap, csillag és csillag között. E gúzsba kötve voltam leginkább szabad. Csipkés alsóneműiből kilépett a világ, és szemérmetlen ellentmondásai közül mi voltunk a legszebbek, két szellem egy testben, hogy légvonatban égő gyertyák módjára remegett életünk. A macskatalpon járó idő persze célba ér, s az összegörbült drót a szemétre kerül, országok és utópiák közé, de addig a megrögzött sejt dacol, és tányércsörgéstől, veszekedéstől, öregedő szárnyak suhogásától dagad a földözön bárkáján hánykódó kalitka.

 

 

 

Az arcom a lányaimban

A vallás – állókép. Az üdvösség szemináriumán arany karszékben trónol az előadó; az angyalokban örökös vizsgadrukk. Én másra akarok emlékezni; a Föld mozgott, csupa nyüzsgés volt az én időm: ívó halak, párzó bogarak, és bugyborgott a tavasz kovásza, a sár. A maszatos arc ablakán át kinéztem magamra: szellem ült a fotelban, erős törzs, rövid lábak – az anyám. De sem én, aki láttam őt, sem ő, aki én is voltam már, nem voltunk csak magunk: egy gyerekarcban tükröződtünk, s bennünk is valami ismeretlen arc, homályosan. A majompofa, ahogy fölbámult a csillagokba? A sci-fi utód számítógép arca? Vagy a megfejtést kicsaló szélhámos, az emberi lényeg mozaikképe? Nem ember volt, akivel szemeztem: a szél, ahogy látszólag testtelenül vonásra vonást húzgált a teli semmiben. Egy másik észjárás számára ez nyilvánvaló. A pontban tükröződő végtelen sugaras alapelve, ahogy egy képben rejtőzködik. A szakadékban, ahová koponyám rulettgolyója zuhan, fölfogóképességem pereme fölött keskeny fénycsík ragyog, az anyag nemzedékei, csillag a csillag arcában, a folytatás.

 

 

 

Canto*

Évekig akartam Poundot fordítani
 
nem mintha a rokonomnak éreztem volna sőt
a személyiség rejtvénye érdekelt
 
Szellem és Erőszak
azaz az értelmiségi helyzete századunkban
 
ahol a kárhozat vírusai ellen hatástalan volt a klasszikus oltóanyag
és persze jól jött volna nehezéknek a költői léggömbhöz
 
e szellemidézés rejtett médiuma Amerika
botrányos távlatai eléggé szemfájdítók ahhoz hogy a végtelent idézzék
 
a tükröt amin nem maszatolhatja homályos folttá a tapintat
a valóság nyomasztó kísértet-történetét
 
mint a vereséghez szoktatott országok rugalmas emlékezetében
A KÖLTŐ A KETRECBEN példázat és vizsgafeladat
 
mégha beszámítjuk a bankárok bosszúját is
Döntenünk kell hogy kié a rokonszenvünk
 
a ketrecbe zárt vadé-e aki művészettörténetre oktatja a néger sarzsit
vagy a sarzsié-e aki tudhassa-láthassa nyelven beszél
 
de asztalt farag a fázó öregembernek
Világos hogy mindez egy új költészettan alapja
 
hely és idő egysége a százados szükségállapotban
a mit-hogyan-s-mikor és főképp a mit-soha-és-semmi-áron
 
alkalmi dialektikája
mert nem számít ha valaki maga nem gonosz
 
ha a hullabűzt úgy szagolja mint az ibolyaillatot
A szövegben aztán mind mélyebben csalódtam
 
sehol a kulcs egy utalás valami magyarázat
hacsak az újgazdag ájult sznobizmusát nem veszem annak
 
Firenze csurgott a versből a krónikák és Messer Ez-meg-Az
meg kínai bölcsek minden mennyiségben
 
Engem a hagyomány mint műemlék hidegen hagy
a város környékén ahol kölyökként gyakran megpofoztak
 
járt kelta hun és római
és mindegyik hagyott valamit maga után
 
legtöbbször egy fölégetett falut
Ott nevelkedve ahol én és negyven évesen
 
az ember vastagon hámozza a költészet nevű almát
és a díszítmények a hanglejtés meg a szófűzés mögött
 
a rejtett magra kíváncsi
és mit tegyen ha egy véres történet tanulsága mindössze annyi
 
hogy a Bocsánat Az Isteneknél és Szeressük Egymást Emberek
Naná mondanám a legszívesebben erre
 
csakhogy mi van a kényelmetlen részletekkel
Ó szabadság aki gyakran vagy magad is börtönőr
 
és rondaságokat is művelsz és nem mindig vagy a szépség hű szerelmese
de néger bőrben és hibás nyelvtanod tájszólásban beszélve is
 
egyetlen lehetséges hőse vagy minden igazi versnek
a világ ketrecében ahol a hús köpenyébe burkolódzva vacog a képzelet
 
melynek robbanó magja mindig a köznapi
Túléltem egy ostromot mi másban hihetnék Az évek
 
drótakadálya alatt egy konzerv és egy bicska a költészet maga

 

 

 

Vasárnap egy amerikai kisvárosban*

a civilizáció persze NA PERSZE a vasbeton közhelyek
a sugárzó szemmel hat sorban özönlő autók
az Aranykapu hídján Szent Ferenc öble fölött
vagy Manhattan múmiát őrző kőpiramisa vagy Chicago O’Hare
az Egyesült Légijáratok gépei a fölszállópályához totyognak mint a kacsák
de ferdén fölfele fúrva magukat a híg közegbe
kitör belőlük a sastermészet
és mennydörgő röptük nyomán finoman szállong
a biblikus jövendölések kedvelt anyaga az elemi hamu
kinek jutna eszébe itt egy kisváros
egy vasárnap délelőtt a közép-nyugati városkában
a jelenések gázfelhői mögött a rozsdamentes szerkezet
a nap tűz az utca néptelen a fű smaragdszínű
a két bank és a három áruház zárva van
de a belvárosban hétköznap jegyet válthatsz akár a csillagokba is
míg a kipusztult bölények és a büdös kapcák hajdani útja mentén
a házkölcsön szilárd alapzatán színes szárba szökkennek a családi faházak
s vizet törleszt a gumicső a szomjas gyepre
UTAZZON GYALOG A VILÁG SZÍVÉBE
előbb fölkaptatva a Templom utcán
majd balra térve a Közbülső úton
egy ház sarka mögött nicsak a temető
a lombzúgásban a sírkövek beszédét épp hogy hallani
jól lenyírtad a pázsitot Gerry szívem?
csináj’ má’ egy szendvicst Mary-Lou
máskülönben örök mosoly aranya mindenen
se óra se századok se okulás a bajból
a közönség motorcsónakján röpköd a gát mögött
s a hippi szél szelleme is bár huhog a fák közt
a kísértetek klubjának alapszabálya szerint
a tanulság elől szökik
e „szívbemarkolóan szép” kertjében a békességnek
(ahol egy japán kertépítőművész is csak a száját tátaná)
ahogy az eszmény-összkiadás első agyagtáblái előtt
és azután is
akárhány emberbőrbe kötött pótkötet után

 

 

 

Gazdagnak lenni*

Gazdagnak lenni a társaság évi jelentését tágas bőrfotelekben
 
hallgató igazgatóság a falon az alapítók portréi és vetített grafikonok
gazdagnak lenni híres építész tervezte gyárépület villogó fények
 
a kapcsolótáblán fegyveres őrség a kapuban atomerőmű automatikus
 
öntöde
gazdagnak lenni egyszerű magánvilla (és a nyári ház Friscóban)
 
a falon Picasso Tamayo Soutine a kalitkában papagáj és a kertben
 
úszómedence
gazdagnak lenni fajkutya múzeumi autó új motorral apai gondok
 
és zoknis vendégek a japán szobában
gazdagnak lenni lovaglás délután és koktél este a társaság
 
jachtján a feketén csillogó Mississipin
gazdagnak lenni mosoly és előzékenység üdvözlő beszédek
gazdagnak lenni megértés a lényegtelen nagy dolgokban és kemény
 
ellenállás a lényeges kicsikben,
gazdagnak lenni jó szag és ápolt virágok mindig van jégkocka
 
Hello George örülök hogy látlak és az egész olyan mélyen
 
és őszintén emberi
gazdagnak lenni repülőút a világ fölött
PARANCSOL VALAMI ITALT URAM
lent felhők országok háborúk
és az elhanyagolható kis fekete pontok
az emberi robbanóanyag

 

 

 

Lorca New Yorkja*

(régi tánczene egy liftben, a huszadik emelet körül)
Nem változott a módszer, ez itt a huszas évek,
a kamat csontját őrlő hiéna-számvevőség;
Manhattan homlokán a pénzfelhő és a bankok
üvegszarkofágjában a fáraó, a bőség.
Hol itt a tenger és a tengerész háborúja?
Az új világ reménye, az indián najádok?
Az eszme-vezetékek törött csőrendszeréből
ipari bűn, penészszag és rákhalál szivárog.
Az eszelős tolongás a halált halogatja
s a megoldást reméli a léha csődületben,
ahol a földalattin a rablás-rabja rabló
úgy metszi el a torkod, hogy a szeme se rebben.
A Bronxban, Federico, a kitört ablakok közt
rettegéstől nyerítve riadókocsi nyargal,
s a vigéc-torreádor papír-belét kiontja
az öklelő kolosszus két nagy, fekete szarvval.

 

 

 

A négykerekű ember*

Ezen a ravasz és roppant úthálózaton
ahol a Nagy Központi Gyorsforgalmiról ráfordulsz a Megyeköztire
vagy a negyvennégyesen északkelet felé haladva átvágsz Oklahomán és Missourin
hogy St. Louisnál a hatvanegyesre térve meglátogasd Mark Twain szülővárosát
és bekapj egy szendvicset a Huckleberry Finnről elnevezett bisztróban
a hozzád hasonló átutazók meg a helybeliek között
ebben az országút mellé épült világban
ahol férfi és nő közt mindig is fölmerül a szerelmi kérdés
A TIÉDDEL MEGYÜNK VAGY AZ ENYÉMMEL
és a sorba befurakodó vezető rókapofával vigyorog vissza a kormány mögül
SZEMESNEK ÁLL A VILÁG PAPA
és Los Angelesben délután négykor alkonyul a kipufogógáztól
és az emberek egy dobozban ülve utaznak az egyik doboztól a másik dobozig
ebben a beton pókhálóban
melyben nyerítve vergődik a parkolóhelyekről kitörő büdös kentaur
a gondtalan szürke nyomvonalon
könnyen elérhető minden ami számít
családi ház nagyváros kikötő gyártelep
és a szélvédő üvegén át még a rét is látszik
Theokrítosz lábnyoma az idő sarában
HATVANÖTÖS KIJÁRAT HÚZÓDJON JOBBRA
mikor az öntudatlan öröm még mezítláb járt a füvön
és zöld fésűkkel tépte a szél a kamasz föld haját

 

 

 

Miért nem élnék Amerikában?*

(kollázs)
…buszon indultam Seattle felé (Washington állam)
ez jó két napnyi út de
nem volt mindegy hogy a busz olcsóbb a repülőnél
meg hát látni is akartam az országot ha már
úgy hozta a sors hogy itt élek noha az itt-tartózkodás
szóval egy nagy gubanc az egész kérvények miegyéb
viszont vigasztalhattam is magam
hogy ez még mindig jobb mint Afrikában
átlőtt gerinccel a bozótban rohadni…
A Mikulás kapitalista ügynök, aki azt állítja, hogy a boldogság
 
a DOLGOKBÓL ered.
 
Moise Rosen, San Rafael, California (pontos cím)
HA AMERIKÁNAK ÚJ ESZMÉKRE VAN SZÜKSÉGE, FORDNAK
 
MINDIG VANNAK ÚJ ESZMÉI
…Afrika különben hogy is mondjam valahogy elmúlt
most nézzen ide őrült vagyok látja miket beszélek
reggeltől estig Afrika járt az eszemben
a Viktória-tó a fülledt éjszakák meg
a kormányhivatal ahol dolgoztam és ahonnét kirúgtak
merthogy nem voltam elég fekete
magának fogalma se lehet arról
mi az ha valaki barna mindegy jól viseltem
az egészet de amikor Cathy igazolványképét
megláttam valami szíven ütött tudja milyen idétlen
tud lenni egy gyerek ha zavarba hozzák és a fényképezőgép
korántsem volt baráti a képen nem a lányomat láttam akinek annyiszor
éreztem a szívdobogását és lehelet-melegét
csak egy nagy orrú megölni való indiait szóval elhiheti
tudtam már egyet s mást a faji kérdésről amikor…
A Mikulás kommunista ügynök, aki vörösbe öltözik és csak olyan
 
ajándékot ad az embereknek, amit mások vásároltak a
 
saját pénzükön.
 
Moise Rosen, San Rafael, California (pontos cím)
ÉN ANYA ÉS HÁZIASSZONY VAGYOK ÉS SZERETEM A
 
FÉRJEMET ÉS GERITOLT SZEDEK. A GERITOLBAN
 
SOKKAL TÖBB A VAS, MINT A HASONLÓ KÉSZÍTMÉ-
 
NYEKBEN. NEM KÉNE ÖNNEK IS GERITOLT SZEDNIE?
…megálltunk Wyomingban éjszaka
a csillagok Afrikát idézték de a koszos bisztró
hamisítatlan vadnyugati volt a pult mögött
a kövér csaposlány az asztaloknál néhány kései vendég
köztük a Stetson-kalapos
egy kávét kértem mire a pofa mondott valamit de
nem értettem mert részeg is volt meg a kiejtése is de azt
megértettem amit a csaposlány üvöltött NE ZAVARJA EL
A VENDÉGEIMET mire a pofa fölkelt értheti nem akartam
hogy megüssön azok az évek Afrikában oldalt
csúsztam a kávémmal közben fizettem és irány az ajtó amikor
hirtelen nem is tudom mitől egyszerre fölfogtam ez az ember
azért akar leütni mert azt hiszi hogy én AMERIKAI INDIÁN vagyok
szóval tudja én Afrikában
fölkészültem mindenre ami emberi de erre ha hiszi ha nem
egyszerűen nem volt mit mondanom…
A Mikulás hiába visel szakállat, nem zsidó, hanem egy sötét vagány, akinek
 
semmi keresnivalója a mi ünnepünk, a Zsidó Karácsony körül.
 
Moise Rosen, San Rafael, California (pontos cím)
ÖN IS NŐ, ÖNNEK IS LEHETNEK EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁI.
 
HASZNÁLJON ÖN IS TISZTASÁG TAMPONT! Ó MICSODA
 
KÖNNYEBBSÉG! A TISZTASÁG TAMPON A NŐK LEGJOBB
 
BARÁTJA!
…csak álltam a csillagok alatt valahogy
kikerültem az ajtón kezemben a kávé körülöttem
a kisváros a neonok a szél az életem
s holnapután az előadásom Seattle-ben valami fennkölt,
marhaságról… Költészet és Jövő… ha érti…

 

A RÉSZVÉNYESEKHEZ

 

A TÁRSASÁG ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉT AZ ELLENTÉTEK JELLEMEZTÉK. ÜGYNÖKEINK EGYRÉSZT TOVÁBB NÖVELTÉK NAGY GÉPEINK ÉS GÉPSORAINK ELADÁSÁT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TENGEREN TÚLI ÜZLETKÖTÉSEKRE, MÁSRÉSZT VISZONT A RECESSZIÓ KÖVETKEZTÉBEN A KERESLET BIZONYOS GÉPFAJTÁK IRÁNT JELENTÉKENYEN CSÖKKENT. A KEDVEZŐTLEN TÉNYEZŐK ELLENÉRE ÉVI ÉRTÉKESÍTÉSEINK TELJES ÖSSZEGE ELÉRI A 2,96 BILLIÓ DOLLÁRT. EZT AZ EREDMÉNYT AZ ELMÚLT ÉVEK KEMÉNY ALAPOZÓ MUNKÁJA TETTE ELÉRHETŐVÉ

 

 

 

Stephen Spender Mount Vernonban*

Nem Spender, a híres költő érdekelt. A fiatal Auden
 
(ez volt az előadás címe). És a sokat tapasztalt öregember,
 
Anglia.
Volt, hogy úgy mondjam, mit mihez mérnem. Az Állami Egyes úton
 
zúgtunk észak felé, átvágva az Államközin, a Nyolcvanason, melyen
 
négy sorban (köztük az osztósáv) áradtak a megvadult vagyon
égő szemű lóerői. Majd
 
az ellenpont, a vaksötét vidék.
 
S a kisvárosban a nagy magánegyetem.
Elkéstünk, Spender már beszélt. Auden szokás szerint
 
percre pontosan étkezett. Amikor Hannah Arendt
 
New Yorkban meghívott minket vacsorára,
és én az óceán fölötti út után elaludtam a szállodában, Auden
 
valósággal dühbe jött, mesélte később Hannah, és makacsul ragaszkodott
 
a vacsorához. Taps, nevetés. „Köszönjük, Steve,
hogy eljöttél közénk.” Mire számítottam? A harmincas évekre?
 
A döntésekre? A polgárháború vérfelhőire?
 
A tömeggyilkos eszmék tébolyára?
A romló font korában Spender a hallban állt. Az élő múlt. A szemtanú.
 
Költőre vallott fehér bozontja, professzorra az öltönye
 
és fájós lábra a tornacipője.

 

 

 

A forgalom angyala*

(Los Angeles)
Az a főprobléma mondta a szakértő
(a Haditengerészet Viselkedéslélektani Intézetéből)
hogy a jelenség túl gyakran változik
hol ő a rendőr aki büszke borjúpofával
szorítja az út szélére a másik autót
hogy a villogó vörös fényben kiszállva
ráérős léptekkel közelítsen az ablakhoz
lazán előrehajló test kéz a pisztoly körül
és egy gordonka bársonyos hangja
A HAJTÁSI ENGEDÉLYÉT URAM
hol viszont ő maga a baleset
a behorpadt hűtő a szélvédő szilánkjai
a ragacsos vér az ülésen és az út szélén sokkállapotban
sikoltozó feleség JOHN ANDERSON SZIVEM
kétségkívül van az egészben valami természetfölötti
a korábbi elnökökről elnevezett utak az emeletes találkozási pontok
a hurkos följárókban égő szemmel szédülő büdösség
a belvárosban a nap mint nap keletkező dugók
a tériszony a dühroham az ordítozás a ROHADJ MEG
és hozzá még ez a lázas lélegzet is amit a sivatag tüdeje présel az óceán fölé
sokszor mégis elfog a bizonytalanság
az ilyen titkoknak mindig köznapi a nyitja
és lehet hogy amit keresünk nem más mint mi magunk
az elemi félreértés
hogy szellemnek hisszük a pálmák közt lebegő füstködöt

 

 

 

Használati utasítás a Playboy összamerikai nyuszijához*

Egyesbe tesszük,
 
halkan fölzúg,
kettesbe tesszük,
 
azt mondja, Isten, áldd meg Amerikát és korlátlan lehetőségeit,
hármasba tesszük,
 
azt mondja, hogyne lennének, hát a fotóművészet, mondjuk,
 
vagy a színpad, ha esetleg, de most gyere, baby, gyere, gyere,
 
gyere, mert megőrülök,
négyesbe tesszük,
 
nem mond semmit, de annál többet csinál,
ötösbe tesszük,
 
olyan dolgokat művel, hogy megáll az ész
 
és a gyönyörtől elcsigázva fölsikolt a boldog fogyasztó:
EZ EGY NAGY ORSZÁG, TENGERTŐL TENGERIG,
DE NE TÖBB ÍLY GYÖNYÖRT, NYUSZIKÁM!

 

 

 

Hova lettek a hatvanas évek?*

(San Francisco)
jelentjük minden rendben az Egyesülés Terén
eszmék turisták pénzintézetek ki-ki végzi a dolgát
egy fekete fiú karatét gyakorol a zöld füvön
törik a képzeletbeli állcsont
GYERTEK JÉZUSHOZ MERT Ő A KIRÁLY
és a franciák sem rosszaságból ordítoznak
csakhát itt ők az amerikaiak
NÉZD MEG EZT A PRÓFÉTÁT JANINE
ezen a napsütéses szerdai vagy pénteki napon
a Föld arca szemlátomást gömbölyű
és az a vörös lé ami két oldalt lecsurog rajta
talán nem is vér csak valami egzotikus mártás
háború és földrengés eltörpül a legfrissebb hír mellett
hogy Palo Altóban bezártak
két masszázs-szalonnak álcázott kuplerájt
A KÖZÖSSÉG VÉGÜL IS NEM TŰRHETTE TOVÁBB
napirenden a város visszahódítása
A VÁROS AZÉ AKI LAKJA
csak a tulajdonosi érzetet kell föléleszteni
mely lelöki a járműről az oda nem illő elemet
és máris nyugodtan utazhat az állampolgár
Berkeleybe a tanulság felé
hogy a forradalom megrázta a családot
de nem rázta meg a bankokat
és hogy az Öbölkörnyéki Gyorsvasút
az utolsó földalatti költő
akinek nincs benzinkútja vagy birtoka
így állunk hát (a Halászok Rakpartján)
hanem mit számít a tőkeerős jelennek
a jövő a bizonytalan kamat
költjük amíg tehetjük a tündér pillanatot
balról az Aranykapu-híd
jobbról az Oaklandi Kétemeletes
szemközt a kék víz a jachtok a föl-lecsapó sirályok
és hátul a fák alatt a Parti Őrség
gépfegyveres riadókocsija

 

 

 

Öreg hegedűsök találkozója*

(Old Fiddlers’ Picnic)
ennek a zenének nem sok köze van Bachhoz és Mozarthoz
annál több köze van a füstös kocsmák faasztalaihoz
meg a szélhez mely lassú ügetésben halad a végtelen kukoricaföldeken
meg ilyesmikhez
és noha ezeknek a dolgoknak már közük van Bachhoz és Mozarthoz
a finnyás zenetudós elcsavarja a rádiót ha kocsmai zenét hall
mert a szamarak szerint a művészet fennkölt foglalatosság
a közönség szerint viszont ma egyszerűen vasárnap van
süt a nap és jó az idő
egész családok dőlnek a domboldal füvébe
és nagyokat pukkannak a sörkonzervek
míg csizmájával tapogatva a lépcsőfokokat fölbotorkál a dobogóra Homérosz
és vak szemével az istenekre kacsintva így szól
ÉN EZTET ELŐSZŐ’ KENTAKIBA’ ÉNEKŐTEM

 

 

 

Hóesés Bostonban*

itt kezdődött az egész
és nem csak a Bostoni Teadélutánnal
mikor a fölkelők a kikötő jeges vizével forrázták le
Őfelsége teáját és adóit előtte
és nem is ezen a kontinensen
nyíltan vall erről a városszerkezet
a vörös téglás angol házak az indián kunyhók földjén
és a massachusettsi Cambridge-nek
John Harvard könyvtárába a királynyakazó Cromwellt idéző neve
a tanulságot persze ne itt keressük
Bostonra esik a hó
meg-megfarolnak a kocsik a Boylston utcán
sós latyak cserzi a csizmákat a Beacon-domb alatt
és az égi remények özönlő pelyheit
fekete sárlevesként szürcsöli a város
hol az Államház arany kupolája pislákolva világít
a tanulság nem egy angol divatszabóság
és nem a történelmi épületek
az indián a néger a mindenféle vér szilárdan megkötött
és Chicagóban a Parti úton kilövőállványként sorakoznak a magasházak
őr a kapuban a látogatót kamera kíséri
és a Michigan-tó egy pontja fölött mindig van repülő
és a tetőbár lassan körbeforog és a pincérlányon nincs szoknya
és a New York-i értelmiségi öt kiló újságot cipel magával reggelente
az öt kilóból négy a hirdetés
ne ázzunk tehát az évszázadokban
menjünk be megmelegedni az Akváriumba
a nagyszerű merény itt nem fordul ki medriből
sőt áramvonalas uszonyaival kormányozva torpedóformájú testét
nyugodtan köröz a vastag üveg mögött
és nem rejti könyvekbe telhetetlen természetét
mint az eszmék vérétől vörös történelem
itt kezdődött az egész
és most már minden hiába
másutt és másban végződik ősi szokás szerint
míg Boston fölött némán
de tátott szájában csonttörő fogakkal rója köreit
az akváriumban nem tartható
szelídíthetetlen nagy fehér cápa
a tél

 

 

 

Mr. Orbán elintéz egy fontos telefont*

költő vagyok
szerintem a nyelv
az ember
csakhogy nyelv is vagyok
és szerintem a költő
ember és körülményei
mindezenközben a szemközti Városi Parkban
Amerika repülőjáratokkal csíkos kék ege alatt
a szél arrébb rúg néhány levelet
visszaakasztom a készülék villájára a kagylót
azt mondom magamnak az üres szobában
(mert azt gondolom) IT’S OKAY

 

 

 

Amerika*

Amerika utaztam útjaidon és föltámadt bennem a régi mozdonyok
 
szikrát hányó fekete szelleme
Amerika úttalan út a távolság két ismeretlen part között sötét
 
csak egy-egy elvillanó faház kivilágítatlan bárkája szél
 
fúj a pólusok felől agyagos földben hullámzó tenger
hol a vakszerencse hajítja partra a hódítót és véres háborúján
 
csak a mozik késére váró skalp a Sziklás Hegység a tavak
 
a pálmák a vágtató lovasok
és a népirtásra a hullahegyekre semmi utólagos mentség
a szabadságeszmény marhákat bélyegez és átizzadt kapcában jár
 
a karám körül
és az idő tele kocsmazajjal erőszakkal büfögéssel az ember igazi
 
történetével
ami csak a könyvlapokon szelídül tanulsággá és történelemmé
Amerika győzelem és vereség az emberiség látható méretei
észak fele mentem és Bostonban a befagyott Károly-folyó Walt
 
Whitman deres szakálla volt
és nyugaton az útmenti kukoricaföldek az elhalt szeretők láztól
 
sárguló teste
Amerika a versed több mint költészet
a bolygónyi kockázat maga
láttam az arcod a Teherautósok Pihenőjében egy déli srácét
aki két pofára falva a húst teli szájjal beszélt egész idő alatt
SZÓVA’ MAGA ÍRÓ AZTÁ’ MIKET ÍR
mikor egy percre testvérek voltunk a kezdet és végnélküli fekete
 
árvaházban
mint az éjszakai országúton egymásnak fényszórózó idegen teherautók
és a Tejúton zúgva előző csillagok

 

 

 

Európa*

Mindig fáztam ettől a szótól. A harmincas években az a megállapítás, hogy valami európai, annyit jelentett: francia. És mi az, hogy csak akkor? Hát az előző századokban? Milyen véres lecke volt megtanulni, hogy Európa nem csak a Notre Dame, hanem Balmazújváros is! Amerikában mégis európai voltam. S nem az országrésznyi városok meg effélék miatt. Az eltérés nem a méretekben volt. Az az idő, mely engem fölnevelt, mindig is kényelmes pallérként dolgozott, évezredes mozdulatokkal. Népre nép, eszmére eszme, így épült a ház, az istálló s valami titkos nyomvonal, melyhez annyi későbbi alaprajz igazodott. A kezdet és a vég azon a földön mindig összeért. S a rejtekfolyosók végén mintha valami fénysugár… vagy rögeszme… de mi más a remény? Mit kezdjek itt T. nagypapájával, aki a marhavagonból kikiabált az ajtót rátaszító nácinak, hogy jogállamban élünk!? Ellentmondások két világ közé feszített fehérjelánca, élő vezeték röhej és gyász között, az ablakhoz mentem és jobb híján néztem az Iowa-folyót, ahogy lassan görgeti dél felé méregzöld vize indián nevét.

 

 

 

Barbarus utazása*

Nem a nyüzsgés, a tógák, a színes tévék a Forumon –
ezeket egy vidéki szemével megcsodálta,
de meg is mosolyogta. A fa.
Ahogy ott állt a folyó partján és a közelgő ősz előtti,
éles de mégis ritkuló ragyogás szellem-közegében
őrjöngve zöldellt – mintha az indián nyár
örökké tartana és nem jönne a következő hónap,
mikor egy óra alatt bokáig ér a földön
az újságpapírként zörgő levél.
És távolabb, a parkolóhelyek körül is
ugyanez a szín, a minden-rendben zöldje.
S a fényben reszkető faházak, az autókkal teli út, az egyetem.
„Különös”, gondolta, „hogy innen, a világ piacteréről,
ahol annyi a vágyni és gyűlölnivaló,
egy fa képében viszem magammal
a birodalmak történetét.”

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]