Temetés

Komédia, szünet nélkül


Szereplők:
SZÍNÉSZ
SZÍNÉSZNŐ

 

Nagyon nagy, levegős, régimódi színpad legyen, a lehető legteljesebben üres, egészen a színpadfenékig kibontva, törten fehér falakkal; a falakat úgy kell elkészíttetnünk, hogy illesztései ne látszódjanak.

A színpadfenékhez közel, a jobb oldalon és a bal oldalon egy-egy nem látható járás.

A padló borítása halványszürke, mindenképpen puha, mondjuk szivaccsal alábélelt műanyag. A színpad síkja egészen enyhén emelkedik, s hogy a tekintet ne vesszen el e világos sivatagban, valamivel a rivalda vonala előtt egy nem túlságosan magas lépcsőben megtörik, és ugyanolyan szürke, lehetőleg kissé lejtős síkban fedi le a zenekari árkot. Ezen a lépcső alatti téren, a jobb oldalon és a bal oldalon, a színpadnyílás falához lökve, két nagyon egyszerű módon ácsolt fehér fakoporsó hever, de a fehér festék mindenképpen matt legyen, ne csillogjon.

A világítás egyenletes, fehér, bántóan erős, mondhatnám kápráztató, de csak a lépcső fölötti színpadsík van bevilágítva így. A lépcső alatti tér csupán annyi fényt kap, amennyit kap.

A világítás állandó, nem változik.

A két színész teljesen egyforma ruhát visel. Nagyon bő és egyenes szárú fehér gatyát, amely a deréknál egy madzaggal összehúzható és megköthető, valamint egy szintén egyenes szabású, bebújós, gallértalan, meglehetősen hosszú fehér inget valamilyen durvább szövésű anyagból, s ugyanezen anyagból készült négyszögletes vászonsipkát.

Mezítlábasok.

A darab tulajdonképpen bármilyen életkorú színészekkel játszható, ám arra ügyeljünk, hogy a színész semmiképp ne legyen idősebb a színésznőnél – vagy ne hasson idősebbnek! –, mert ez kedvezőtlen módon változtatná meg a játék belső arányait. A legideálisabb az lenne, ha ikertestvérek lehetnének, s körülbelül harmincévesek.

A játék leginkább egy balettra emlékeztet.

Mindössze négy kellékre lesz szükségünk; egy vörös muszlinsálra, melyet a színésznő nadrágjának korcában kell elrejtenünk, és egy rugós késre, melyet a színész nadrágjának korcában kell elrejtenünk, valamint két életnagyságú bábura, melyeket a színésznő és a színész mására mintáztunk, öltöztettünk, s a lezárt fedél alatt a koporsóban fekszenek.

Semmiféle kísérőzene, hangkulissza vagy külső zörej nem alkalmazható.

Függöny nincs.

 

 

Nagyon sokáig tökéletes csend és mozdulatlanság uralkodik a színpadon; ennek a csendnek az időtartamát természetesen a közönség tűrőképességéhez kell igazítanunk, de úgy, hogy az a tűrési határon mindenképpen jóval túl legyen.

Akkor pedig egyszerre megjelenik a színész és a színésznő, a színész a bal oldali takarásból, a színésznő a jobb oldali takarásból lép elő; mindketten lazák, finomak, kedvesek, nyugodtak, magabiztosak, csendesek.

Megállnak, egymásra néznek, mintegy észreveszik és tetőtől talpig megnézik egymást, majd mintha mindketten arra várnának, hogy a másik kezdeményezzen valamit, akármit, egyetlen kicsi mozdulatot.

De egyik sem mozdul.

Nagyon hosszú csend.

Mindketten, egyszerre, halkan fölnevetnek.

Majd egyszerre indulnak el, hogy körbejárják, szemrevételezzék a színpadot.

Mindezt nagyon lassan, elmélyülten, figyelmesen, és főleg egymástól teljesen függetlenül teszik; s bár mozgásukban, mozdulataikban nagyon sok azonosság is van, mégis, mintha mindkettő a maga külön játékterével ismerkedne most.

Valami olyasmit néznek, ami az unalomig ismerős, tehát nincsen bennük semmi komolykodás, és mégis nagyon fontos nekik, hogy minden jó legyen, minden pontosan a helyén legyen.

Megnézik a levegőt, a fényeket, megérintik a falat, belenéznek a sötétbe, megtapintják a padlót, egyszóval birtokba veszik a teret.

Figyelem! a közönséget még véletlenül sem nézik, a színpad közepén keresztezik egymást, előre jönnek.

A színész lehajol, megtapintja a lépcső élét, a színésznő többször föl-le lép, kipróbálja a lépcsőt.

Aztán a lépcső alatti teret is bejárják, de mintha nem vennének tudomást a koporsókról.

Kijönnek egészen a rivalda széléig, a színésznő, mint egy kötéltáncos, végiglépked kitárt karokkal a rivalda peremén, a színész egy ideig figyeli, majd a bal oldali koporsóhoz megy, megérinti, megtapogatja, a koporsó fejénél bizonytalanul megáll.

A színésznő felpillant, bizonytalanul leengedi a kezét, lassan ő is a jobb oldali koporsóhoz megy, körbejárja, megérinti, megtapogatja.

Csaknem egyszerre megemelik a koporsó fedelét.

Figyelem! a közönség nem láthatja, hogy mi van a koporsókban.

Csend.

Egymásra néznek, a koporsóba néznek.

 

 

SZÍNÉSZNŐ

Te is benne vagy?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Benne vagy te is?

 

Csend.

 

Lassan visszaengedik a koporsók fedelét, nézik egymást, nem mozdulnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Meglepetés.

SZÍNÉSZ

Csapda.

 

Csend.

Nézik egymást, nem mozdulnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Majd úgy csinálunk, mintha nem láttunk volna semmit.

SZÍNÉSZ

Jól becsapjuk magunkat.

 

Hosszú csend.

Nézik egymást, nem mozdulnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Menjünk el innen.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Vissza.

 

Nagyon hosszú csend.

Mindketten megérintik a koporsót.

 

SZÍNÉSZNŐ

A lépcsőről nem szabad majd lelépni. Legyen ez a legelső szabály.

SZÍNÉSZ

Legyen.

 

 

Csend.

Mindketten hátrálni kezdenek, hátrálva lépnek föl a lépcsőn, egészen a színpad közepéig hátrálnak, s hol egymást nézik, hol a koporsót.

Nagyon hosszú csend.

Megállnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Itt maradt.

SZÍNÉSZ

Ott.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Menjünk innen el.

SZÍNÉSZ

Hová?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

El fogom felejteni.

SZÍNÉSZ

Nem tudod.

 

Nagyon hosszú csend.

Egymástól meglehetősen távol, ügyetlenül állnak, s jobb híján megint egymást nézik, hogy ne kelljen a koporsóra nézniük.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nem nagy ügy.

SZÍNÉSZ

Nem nagy ügy.

 

Nagyon hosszú csend.

 

Egymást nézik, kimerítően, kissé görcsösen, de ugyanakkor tárgyilagosan figyelve, ki végül is játékuk tárgya lesz.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mit fogunk ma játszani?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Mit fogunk ma játszani?

 

Hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Miért utánzol?

SZÍNÉSZ

Miért utánzol?

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Tudod, milyen szokás az utánozás.

SZÍNÉSZ

Éppen erről gondolkodom.

SZÍNÉSZNŐ

A kérdésre mégsem válaszoltál.

SZÍNÉSZ

Szándékosan.

SZÍNÉSZNŐ

Nem értem.

SZÍNÉSZ

Miért tőlem kérdezed?

SZÍNÉSZNŐ

Gondoltam, tudod.

SZÍNÉSZ

Gondoltam, tudod.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nem tudom.

SZÍNÉSZ

Én sem tudom.

SZÍNÉSZNŐ

Akkor mi lesz?

SZÍNÉSZ

Mikor?

SZÍNÉSZNŐ

Ez is egy kérdés.

SZÍNÉSZ

Kínodban kérdezel.

SZÍNÉSZNŐ

Félek.

SZÍNÉSZ

De miért nekem kéne tudnom, ha nem tudom.

SZÍNÉSZNŐ

Én sem tudom.

 

Hosszú csend; mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZ

Miért kérdezel?

SZÍNÉSZNŐ

Mert nem tudom. Egyszerű.

SZÍNÉSZ

De tudod, hogy én sem tudom.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Hát ezt nem akarom.

SZÍNÉSZNŐ

Bocsánat.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Csak akkor olyan, mintha most én győztem volna valamiben.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Nem akarnék semmiféle hatalmaskodást sem.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Akkor hallgassunk.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Nem akarom, hogy úgy csináljunk, mintha.

Mintha lenne mintha.

SZÍNÉSZNŐ

Nézzük egymást. Ez szép és egyszerű.

SZÍNÉSZ

Semmiféle alakoskodást.

SZÍNÉSZNŐ

Legfeljebb semmit nem fogunk játszani, csak ezt.

SZÍNÉSZ

Jó.

SZÍNÉSZNŐ

Olyan nagy baj nem lehet.

SZÍNÉSZ

Hát éppen ez! Hogy semmi baj nem lehet.

 

Nagyon hosszú csend.

Nézik egymást, de valahogy mégis figyelmetlenül, hiszen minden eldöntetlen és bizonytalan, s ezért aztán lassan nem is tudnak mit kezdeni a kezükkel, a lábukkal és végül a tekintetükkel se.

Anélkül, hogy a helyükről elmozdulnának, bizonyos helyzetváltoztatásokkal kísérleteznek, de látván a másik ügyetlen, suta mozdulatait, érezni kezdik saját ügyetlenségüket és idétlenségüket is, s így egyre elégedetlenebbek.

 

SZÍNÉSZ

Csakhogy akkor mit csináljunk a kezünkkel?

SZÍNÉSZNŐ

Én főleg a lábamat érzem olyan fölöslegesnek.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Bajban vagy, mi?

SZÍNÉSZNŐ

Te is.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Ilyenkor úgy megnyúlik az ember keze, és valamit csinálni kellene vele. És mintha a feje sem lenne egészen a helyén.

SZÍNÉSZNŐ

Ha tudnánk, hogy mit kell játszani, akkor minden meg lenne oldva.

SZÍNÉSZ

Vagy legalább egy zseb lenne ezen, ahová bedughatná az ember.

SZÍNÉSZNŐ

Az sincs.

SZÍNÉSZ

Semmi.

SZÍNÉSZNŐ

Csak állunk itt hülyén.

SZÍNÉSZ

Akkor talán ezt kell eljátszanunk.

SZÍNÉSZNŐ

Mit?

SZÍNÉSZ

Megint a kérdés.

SZÍNÉSZNŐ

Nem tudom, miért bosszantanak a kérdéseim?

SZÍNÉSZ

Emlékeztetlek, hogy ezt eljátszottuk már az előbb.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Akkor most próbáljunk azokkal a koporsókkal valamit kezdeni. Mondjuk, idehozzuk és ráülünk, és egészen lazán csevegni kezdünk valamiről. Akkor legalább a kezünk meg a lábunk ki lenne segítve egy kicsit.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Ha beszél az ember, akkor magától jön a mozdulat.

SZÍNÉSZ

Szerintem annak valami más célja van.

SZÍNÉSZNŐ

Mondjuk, a tegnapi darabból maradt itt véletlenül.

SZÍNÉSZ

Ne áltasd magad.

SZÍNÉSZNŐ

Mi is volt színen?

SZÍNÉSZ

Ügyetlen.

 

Hosszú csend.

Mozdulatlanul, s egyre görcsösebben állnak ugyanazon a helyen.

 

SZÍNÉSZNŐ

Vagy talán az a baj, hogy állandóan beszélünk.

SZÍNÉSZ

Most én sem ismerem ki magam.

SZÍNÉSZNŐ

Rászoktunk, hogy állandóan beszélni kell, hogy valami legyen.

SZÍNÉSZ

Akkor hallgass egy kicsit.

 

Nagyon hosszú csend.

Mindketten saját csendjükbe meredve figyelnek.

 

SZÍNÉSZNŐ

Én most már úgy érzem, hogy soha többé nem fogok tudni elmozdulni innen.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Egy ilyen nagy térben ez nagyon kellemetlen. Ha legalább lennének benne valami nagy oszlopok.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Ha legalább valamilyen szabályok lennének, és pontosan be kéne tartanunk.

SZÍNÉSZNŐ

Sokszor álmodtam is már ilyesmit, de azt hittem, velem ez nem fordulhat elő.

SZÍNÉSZ

De úgy látszik, szabályok nincsenek.

SZÍNÉSZNŐ

Hogy állok a színpadon, igaz, ruha sincsen rajtam, teljesen meztelenül, és elfelejtettem, hogy mit kell mondanom, és a deszkába belenőtt a lábam. Teljesen csupasz deszka volt.

SZÍNÉSZ

Így viszont teljesen szabadok vagyunk.

SZÍNÉSZNŐ

Mint az iskolában, mikor az ember nem tud felelni.

SZÍNÉSZ

Nincsen semmink.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Szabadok?

SZÍNÉSZ

Igen.

SZÍNÉSZNŐ

Ez csak egy szó. Semmit nem jelent.

SZÍNÉSZ

Igen. Csak egy szó.

SZÍNÉSZNŐ

Azért van ez a ruhánk. És ez mégis megfoghatóbb.

SZÍNÉSZ

Bármit megtehetünk.

SZÍNÉSZNŐ

És a testünk is itt van a ruha alatt. Van szemünk, húsunk, szánk, hasunk, karjaink, lábunk. Van hajunk.

SZÍNÉSZ

És akkor talán ez az egyetlen alapszabály.

SZÍNÉSZNŐ

A testünk él, minden működik benne rendesen, ezt nem szabad elfelejteni azért. És nekem van még egy vörös sálam is, muszlin, és neked egy rugós bicskád, amit ugyan el kellett rejtenünk egymás elől.

SZÍNÉSZ

Hogy itt kell lennünk.

SZÍNÉSZNŐ

Ezek a meglepetések. És még beszélni is tudunk.

SZÍNÉSZ

Mert végül is ennek elégnek kéne lennie egy előadáshoz.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Ennyi minden még sok is.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Most azért már bemerevedtem így.

SZÍNÉSZ

És csak azért mondtam, hogy szabadok vagyunk. Ez végül is elég.

SZÍNÉSZNŐ

Ha nincsen miért elmozdulni innen, akkor hiába beszélünk bármiről.

SZÍNÉSZ

Semmink nincsen, de ezzel bármit csinálhatunk.

SZÍNÉSZNŐ

Jó lenne, ha tudnál valamit csinálni velem.

SZÍNÉSZ

Az embernek mindig jól végig kell gondolnia a helyzetét.

SZÍNÉSZNŐ

Kérlek, hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Én is bemerevedtem.

SZÍNÉSZNŐ

Természetessé kéne tenni, hogy itt vagyunk.

SZÍNÉSZ

Lazítsunk.

SZÍNÉSZNŐ

Hogyan?

SZÍNÉSZ

Lélegezzünk.

 

Csend.

Mozdulatlanul állnak egymással szemben, nem történik semmi.

Aztán a színész nagyon lassan beszívja a levegőt.

A színésznő is nagyon lassan beszívja a levegőt.

Lélegzet-visszafojtva állnak.

A színész lassan kiengedi a levegőt.

A színésznő is kiengedi lassan a levegőt.

A színész lótuszülésbe a földre ül, nagyon lassan beszívja a levegőt.

A színésznő is ugyanúgy a földre ül, nagyon lassan beszívja a levegőt.

Csend.

Mindketten lélegzet-visszafojtva ülnek.

A színész nagyon lassan kiengedi a levegőt.

A színésznő is nagyon lassan kiengedi a levegőt.

A színész hanyatt fekszik, nagyon lassan beszívja a levegőt.

A színésznő is hanyatt fekszik, nagyon lassan beszívja a levegőt.

Csend.

Mindketten lélegzet-visszafojtva fekszenek.

A színésznő nagyon lassan kiengedi a levegőt.

A színész nagyon lassan kiengedi a levegőt.

Így maradnak.

Csend.

A színész nagyon lassan felül, aztán nagyon lassan feláll.

A színésznő ugyanígy, felül, feláll.

A színész lassan, a lehető legnagyobb körben futni kezd.

A színésznő is futni kezd, de éppen ellentétes irányban.

Futnak.

Futásuk fokozatosan gyorsuló, aztán néha fölugranak, megperdülnek, megváltoztatják az irányt, de mindig ellentétes irányban maradnak, megérintik egymás kezét, test testet súrol, futnak, összekoccannak, futnak, s mikor futásuk gyorsabb már nem lehet, fokozatosan lassul az ütem.

Egyenletesen, lassú ütemben futnak, mintha ennek soha nem lenne vége, aztán egészen lassúvá, szinte álomszerűvé válik a futás, míg az eredeti helyzetbe kerülve, szinte észrevétlenül le nem állnak; egymástól távol.

Lihegnek.

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Megérkeztünk.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Élünk.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Jól kifújjuk magunkat.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Az a baj, hogy az ember önmagában semmit sem ér.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Ez csak bemelegítő volt.

SZÍNÉSZNŐ

Nincsen egymáshoz sok közünk.

SZÍNÉSZ

Itt vagyunk.

SZÍNÉSZNŐ

Semmi nem változott.

SZÍNÉSZ

Ez nem kevés.

SZÍNÉSZNŐ

Távol vagy.

SZÍNÉSZ

Nem lenne jó elsietni.

SZÍNÉSZNŐ

Hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Még nem érzem.

SZÍNÉSZNŐ

Hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Semmi nem történt még.

SZÍNÉSZNŐ

Hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Éppen csak látlak.

SZÍNÉSZNŐ

Hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Kifújom magam.

SZÍNÉSZNŐ

Hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Nem érted, hogy semmit nem érzek?

SZÍNÉSZNŐ

Akkor hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Nem akarom.

SZÍNÉSZNŐ

Hívj magadhoz.

SZÍNÉSZ

Gyere.

 

A színésznő elindul a színész felé, de néhány érzelmesen bizonytalan lépés után megtorpan.

Nézik egymást.

A színésznő törzsével hirtelen elfordul a színésztől, karjaival gyorsan eltakarja az arcát, mintha ütnék.

 

SZÍNÉSZ

Mi történt?

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Miért nem válaszolsz?

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Mondtam, hogy gyere.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Fokozatosan fogjuk csinálni.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Én teszek egy lépést feléd, te teszel egy lépést felém.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

A színész megteszi a lépést.

 

SZÍNÉSZ

Én kinyújtom feléd a kezem, te kinyújtod felém a kezed.

 

Csend; a színész nyújtja a kezét, a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Segítjük egymást.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Jöhetsz. Gyere!

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

De előbb vedd le a kezed.

SZÍNÉSZNŐ

Nem veszem.

SZÍNÉSZ

Zavar.

SZÍNÉSZNŐ

Nem tudom.

SZÍNÉSZ

Mit nem tudsz?

SZÍNÉSZNŐ

Nagyon jól tudod, miért.

SZÍNÉSZ

Nem tudom.

SZÍNÉSZNŐ

De tudod.

 

Csend; a színésznő nem mozdul, a színész néhány bizonytalan lépést tesz felé, majd éppoly bizonytalanul megáll.

 

SZÍNÉSZ

Máshogy nem tudhattalak hívni.

SZÍNÉSZNŐ

Lám, tudod.

SZÍNÉSZ

Mindig csak azt szeretném mondani, amit érzek, csak azt. Azt viszont pontosan.

SZÍNÉSZNŐ

Nagyon pontosan érzed.

SZÍNÉSZ

Többet ne várj.

SZÍNÉSZNŐ

Ennyi elég.

SZÍNÉSZ

Akkor vedd le a kezed.

SZÍNÉSZNŐ

Még nem tudom.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Ez pedig nagyon rossz játék lesz így.

SZÍNÉSZNŐ

Én élvezem.

SZÍNÉSZ

Elég unalmas.

SZÍNÉSZNŐ

Annál jobb, minél unalmasabb.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Utoljára kérlek.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

A színész határozottan elindul felé, aztán sarkon fordul, és hátramegy a színpadfenékig; a közönségnek háttal megáll a falnál.

 

SZÍNÉSZ

Majd szólj, ha már lehet.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Addig nem fordulok meg.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Lehet?

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Nem szégyelled magad?

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Nem hiszem, hogy ilyen komolyan megbántottalak volna.

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Megfordulhatok?

 

Csend; a színésznő nem mozdul.

 

SZÍNÉSZ

Válaszolhatnál.

 

Nagyon hosszú csend.

Aztán a színész megfordul, visszamegy, a színésznőhöz lép, és két kézzel lerántja a karjait; nem túl durván, de elég határozottan; a színésznő hagyja; így maradnak, nézik egymást, a színész fogja a színésznő csuklóját, s most először, mintha valóban látnák is egymást.

 

SZÍNÉSZNŐ

Valami mégiscsak történt.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

A hangod. Kényszeredett. Az enyém is. Mintha bemagolt szöveget mondanánk.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Egészen jól csináltuk.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Tulajdonképpen én is elégedett vagyok.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Engedd el a kezem.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

De a hangunk színe mégis elárul. Nem te vagy, nem én vagyok.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mondom, engedd el a kezem.

SZÍNÉSZ

Mondom, nem engedem.

SZÍNÉSZNŐ

Pedig el fogod engedni.

SZÍNÉSZ

Ha már fogom, nem fogom.

SZÍNÉSZNŐ

Közönséges vagy.

SZÍNÉSZ

Még nem eléggé.

SZÍNÉSZNŐ

Túl gyors nekem.

SZÍNÉSZ

Később lassítunk.

SZÍNÉSZNŐ

Engedd.

SZÍNÉSZ

Nem engedem.

SZÍNÉSZNŐ

Engedd.

SZÍNÉSZ

Nem engedem.

SZÍNÉSZNŐ

Mit akarsz?

SZÍNÉSZ

Semmit.

SZÍNÉSZNŐ

Látlak.

SZÍNÉSZ

Nem vagyok hülye.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Akkor én lehunyom a szemem.

SZÍNÉSZ

Inkább igazítsd magadhoz a hangodat.

SZÍNÉSZ

Húzz magadhoz.

SZÍNÉSZ

És lélegezz mélyeket.

SZÍNÉSZNŐ

Csókolj.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Mélyebbeket, hosszan.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Most fogunk lassítani.

SZÍNÉSZNŐ

Miért?

SZÍNÉSZ

Gondolkoznom kell.

SZÍNÉSZNŐ

Most? Miért?

SZÍNÉSZ

Elsiettem.

SZÍNÉSZNŐ

Levetkőzzek?

SZÍNÉSZ

Várj vele.

SZÍNÉSZNŐ

Csak segíteni akartam.

SZÍNÉSZ

Nem lehet.

SZÍNÉSZNŐ

Mit nem lehet? Mindent lehet.

 

A színész lassan elengedi a színésznő kezét, nézi, ahogy az hunyt szemmel, meredten áll, majd néhány lépésnyit eltávolodik tőle.

Látványként figyeli, tárgyilagosan.

Törökülésbe ül.

Hosszú csend.

A színésznő az előbbi pózban marad.

 

SZÍNÉSZ

Csak azzal vigasztalhatom magam, vagy téged, vagy azzal vigasztalhatom magunkat, hogy nem is olyan rossz, egészen jól csináltuk. Ezzel vigasztalom magam. Egészen jól csináltuk.

SZÍNÉSZNŐ

Még fokozhattuk volna egy kicsit.

SZÍNÉSZ

Maradj.

SZÍNÉSZNŐ

Jól mutat?

SZÍNÉSZ

Beszélhetek?

SZÍNÉSZNŐ

Ahogy gondolod.

SZÍNÉSZ

Mégis szomorú lettem. Nem tudom, miért. Nagyon szomorú, ha szabad ezt mondanom, fáradt.

SZÍNÉSZNŐ

Még maradjak?

SZÍNÉSZ

Ahogy gondolod.

SZÍNÉSZNŐ

Olyan lehetek, mint egy paródia. Egy torzkép. Pedig nem is voltam teljesen hamis. Talán csak a hangom. A hangom tényleg. De a te hangod is. Beszélhetek?

SZÍNÉSZ

Kérlek.

SZÍNÉSZNŐ

Volt egy pillanat, amikor valamit tényleg éreztem. Nem sokat, igaz, és nagyon nehéz szétválasztani, mert a hamis is igaz, de volt egy ilyen pillanat, egy töredék. Irántad.

 

Csend.

A színésznő még mindig hunyt szemmel, mozdulatlanul áll az iménti pózban.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nem kérdezel?

SZÍNÉSZ

Melyik?

SZÍNÉSZNŐ

Szívesen válaszolok.

SZÍNÉSZ

Csak ne félj.

SZÍNÉSZNŐ

Amikor tudtam, mondtam, hogy el fogod engedni a kezem, és ugyanakkor mintha felcsillant volna az is, hogy ne! és igaz lett volna ez is.

SZÍNÉSZ

Egyszóval felcsillant. Fölcsillant. Sajátos.

SZÍNÉSZNŐ

Most már abbahagyom.

SZÍNÉSZ

Jó.

 

A színésznő kinyitja a szemét, teste ellazul, és tesz is néhány tornagyakorlatra emlékeztető mozdulatot.

 

SZÍNÉSZNŐ

A hangom hamis, belátom. Bármennyire is igyekszem, nem jön természetesebben. De a tiéd is.

SZÍNÉSZ

Tudom.

SZÍNÉSZNŐ

Beszéljünk egyszerűbben.

SZÍNÉSZ

Jó.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Leülhetek melléd?

SZÍNÉSZ

Gyere.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Köszönöm.

 

A színésznő lassan odamegy a színészhez, letérdel elé, és megcsókolja a homlokát.

 

SZÍNÉSZ

Szívesen.

SZÍNÉSZNŐ

Hiába hülyéskedsz.

SZÍNÉSZ

Nem hülyéskedem.

SZÍNÉSZNŐ

Csak ennyit akartam. Éppen ezt.

SZÍNÉSZ

Akkor megvan ez is.

 

A színésznő leül a színész mellé, válluk csaknem összeér.

Nagyon hosszú csend.

Aztán a színész halkan sziszegni kezd, a színésznő sziszegéssel válaszol, s ettől kezdve a lehető legváltozatosabb hangokat adják ki magukból anélkül, hogy elmozdulnának helyükről, s oly módon, hogy a különböző hangok egymásra felelnek, egyre erősebbek lesznek, s egyre barátságtalanabbak, egészen az artikulátlan ordításig felívelve, majd lassan visszaereszkedve onnan, egymáshoz és egymásba simulva, egyre halkabban és bensőségesebben, egészen a csendig, melyet csak fokozatosan, késleltetve, kitérőkkel érnek el.

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Elégedett vagy?

SZÍNÉSZ

Mindenesetre jobb, mintha szöveget mondanánk.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Valamiért fontos lett nekem, hogy elégedett legyél velem. Helyesebben fontos volt. Fontos.

SZÍNÉSZ

Én nem kértem ezt tőled.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

De azért nem akarom visszautasítani. Ha így van, legyen így.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nézzünk a sötétbe.

SZÍNÉSZ

Mást úgysem csinálhatunk.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Vagy képzeljük el, milyen szép csillagos ez az éjszaka.

SZÍNÉSZ

Kár, hogy ilyen rondán esik az eső.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

És hogy fúj a szél is. Fázom.

SZÍNÉSZ

Ilyen napsütésben?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Hull a hó. Minden fehér. Puhán beterített mindent a hó. Fehér. Nem látod? Fehér.

SZÍNÉSZ

Van, amikor minden szépen összejön.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Miért nem akarod, hogy valamit kitaláljak?

SZÍNÉSZ

Aztán megint nincsen semmi.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Neked nem jó, hogy itt ülünk egymás mellett?

SZÍNÉSZ

De jó. Nem érzed?

SZÍNÉSZNŐ

Akkor miért nem engeded, hogy valamit kitaláljak?

SZÍNÉSZ

Bármit kitalálhatsz.

SZÍNÉSZNŐ

Szeretnék mégis egy szép történetet.

SZÍNÉSZ

Miről?

SZÍNÉSZNŐ

Rólad. Rólunk.

SZÍNÉSZ

Nem jó neked, hogy egymás mellett itt ülünk?

SZÍNÉSZNŐ

Nem érzed?

SZÍNÉSZ

Nekem ennyi elég.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

De akkor hogyan fogunk fölállni innen?

SZÍNÉSZ

Rejtély.

SZÍNÉSZNŐ

Ha mindig elrontod a hangulatot, akkor nem fogunk tudni fölállni innen.

SZÍNÉSZ

Lehet.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Nem én rontottam el.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Nem szeretném, ha egymásra tolnánk.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Persze lehet, hogy ezt se lehet.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Figyelsz?

SZÍNÉSZNŐ

Mást se csinálok, állandóan figyellek.

SZÍNÉSZ

Nem érzed?

SZÍNÉSZNŐ

Kicsit unom ezt a körülményeskedést.

SZÍNÉSZ

Pedig már tudom, mivel rontottuk el. Nem érted?

SZÍNÉSZNŐ

És egyre jobban félek. Ezt is érzem. Lassan mást se érzek, csak ezt.

SZÍNÉSZ

Én is ezen gondolkodom.

SZÍNÉSZNŐ

És közben mégis úgy csinálsz, mintha nem vennél tudomást semmiről. Semmit nem akarok rád tolni, de mégis úgy csinálsz. Mintha nem érdekelne, hogy figyelnek. Érted? Figyelnek. Figyelnek. Te meg úgy csinálsz, mintha nem is azért lennénk itt, hogy figyeljenek. Úgy csinálsz, mintha bármit megtehetnél. Mintha szabadok lennénk. Pedig éppen ezt akartad elkerülni. És mégis úgy csinálsz, mintha lenne mintha. A hülye szabadságod!

SZÍNÉSZ

Hiszen éppen ezen gondolkodom. Ezt szeretném valahogy kimondani.

SZÍNÉSZNŐ

De ki látja, hogy min gondolkozol, ha úgy csinálsz, mintha ebben a nagy üres csendben, vagy miben, mi ez? ebben az egészben, ebben az egész szarban, ahol nincsen semmi, mintha olyan nyugodtan és pompásan éreznéd magad. Mintha ez lenne neked a legtermészetesebb. Mintha annál már nem is lenne természetesebb, hogy semmit nem csinálhatunk. Hogy semmit nem tudunk csinálni. Hogy megmozdulni sem tudok.

SZÍNÉSZ

És a te félelmedet vajon ki látja?

SZÍNÉSZNŐ

Majd megmutatom.

SZÍNÉSZ

Nagyon kíváncsi vagyok.

 

A színésznő felugrik, a melléhez kap, mintha magát a félelmet óhajtaná a melléből kitépni, a száját ordításra tátja, mintha ki akarná ordítani, de nem ad ki hangot magából, némán üvölt, közben a mellét döngeti, az inget cibálja, aztán hirtelen abbahagyja.

Halkan, mélyről indítva sikítani kezd, s fokozatosan emeli, erősíti a hangot, ám mielőtt a csúcspontra érhetne, hirtelen ezt is abbahagyja.

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nem tudom.

SZÍNÉSZ

Pedig egészen pompásan indult.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nagyon okos vagy, nagyon.

SZÍNÉSZ

És miért kéne valamit csinálnunk ahhoz, hogy figyelhessenek.

SZÍNÉSZNŐ

Nagyon okos vagy.

SZÍNÉSZ

Azt is figyelhetik, hogy semmit nem csináltunk. Nem?

SZÍNÉSZNŐ

Nagyon, nagyon okos vagy.

SZÍNÉSZ

Ez szerintem legalább annyira érdekes.

SZÍNÉSZNŐ

Mert így elpusztulok. Érted? Nem bírom. Azért.

 

Nagyon hosszú csend.

A színésznő az előbbi pózban marad, a színész lassan föláll.

 

SZÍNÉSZ

Elrontottuk. Ennyi az egész.

 

Csend.

A színész elindul a bal oldali takarás felé, ahol először megjelent.

 

SZÍNÉSZNŐ

Én legalább megpróbáltam.

 

A színész félúton megáll, visszafordul.

 

SZÍNÉSZ

Miért ne lehetne elismerni ezt?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Kezdjük újra el.

SZÍNÉSZNŐ

Semmit nem lehet újra kezdeni.

SZÍNÉSZ

Akkor csináljunk úgy, mintha újra kezdenénk.

 

Nagyon hosszú csend.

Lassan a színésznő is elindul a jobb oldali takarás felé, oda, ahol először megjelent, de mielőtt elérné, megtorpan.

Mindketten, egyszerre, halkan fölnevetnek.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mintha.

SZÍNÉSZ

Mintha.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

De akkor cseréljünk helyet.

 

Helyet cserélnek; a színész a jobb oldali takarásba, a színésznő a bal oldali takarásba áll.

 

SZÍNÉSZNŐ

Ne legyen egészen az.

 

Mindketten egy lépést hátrálnak, a színpad üres lesz.

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Lehet?

SZÍNÉSZNŐ

Mehet.

 

Nagyon hosszú csend.

A színpad változatlanul üres.

 

SZÍNÉSZNŐ

Ne haragudj, félek. Nagyon félek.

SZÍNÉSZ

Vigyázz! Egyszerre kell kilépnünk.

 

Nagyon hosszú csend.

A színpad változatlanul üres.

 

SZÍNÉSZ

Lélegezz jó mélyeket.

SZÍNÉSZNŐ

Te megőrültél. Ez a mániád.

 

Nagyon hosszú csend.

A színpad változatlanul üres.

 

SZÍNÉSZNŐ

Te nem félsz?

SZÍNÉSZ

Mondhatnám, reszketek.

 

Nagyon hosszú csend.

A színpad változatlanul üres.

 

SZÍNÉSZNŐ

Akkor lélegezz jó mélyeket.

SZÍNÉSZ

Hülye.

 

Nagyon hosszú csend.

Aztán egyszerre kilépnek a takarásból, megállnak, nézik egymást, majd ismét elindulnak.

Elmennek egymás mellett, a színésznő most a jobb oldali takarás felé, a színész a bal oldali takarás felé halad, s mielőtt eltűnnének, óvatosan visszanéznek.

Csend.

Ismét megjelennek, megállnak.

Nézik egymást, elindulnak egymás felé, a színpad közepén bizonytalanul megállnak egymás előtt.

Tétováznak, egyik sem meri elkezdeni, majd mindketten mennek tovább, de nem tűnnek el a takarásban, hanem visszanéznek egymásra, aztán a fal mentén előrejönnnek, egészen a lépcsőig, majd szembefordulnak egymással, megállnak.

Tétováznak.

Hirtelen mindketten elindulnak egymás felé.

A színpad közepén találkoznak, megállnak, most valamivel hosszabb ideig tétováznak, mint az imént, de egymást keresztezve mégis mennek tovább, a fal mellett oldalazva, elég gyorsan, s eltűnnek a takarásban.

Hosszú csend.

Ismét megjelennek, megállnak, nézik egymást, elindulnak egymás felé, a színpad közepén bizonytalanul megállnak egymás előtt.

 

SZÍNÉSZ

Ne haragudjon.

SZÍNÉSZNŐ

Miért kéne haragudnom?

SZÍNÉSZ

Hogy megállítom.

SZÍNÉSZNŐ

Magam is megálltam.

SZÍNÉSZ

Hogy megszólítom.

SZÍNÉSZNŐ

Mi mást tehetne?

SZÍNÉSZ

Ilyen biztos magában?

SZÍNÉSZNŐ

Igen. Teljesen biztos vagyok.

SZÍNÉSZ

Maga is erre megy?

SZÍNÉSZNŐ

Csodálkozni fog, de éppen erre.

SZÍNÉSZ

Hiszen az ellenkező irányba indult.

SZÍNÉSZNŐ

Kicsit szeszélyes vagyok.

SZÍNÉSZ

Akkor elkísérhetem?

SZÍNÉSZNŐ

Igazán örülnék.

 

A színpad felezővonalán indulnak el, előre, egymás mellett.

 

SZÍNÉSZ

Jó ez nekünk?

SZÍNÉSZNŐ

Remélem.

SZÍNÉSZ

Ne haragudjon, hogy akadékoskodom, de akkor mégis kijelenthetjük, hogy miattam változtatja meg az irányt.

SZÍNÉSZNŐ

Igen.

SZÍNÉSZ

Elkönyvelhetem ezt valamiféle sikerként?

SZÍNÉSZNŐ

Vallomásra vár?

 

A lépcsőnél megállnak egymás mellett; kíváncsian nézik egymást, s az elkövetkezőkben teljesen mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZ

Nem körülményeskedik.

SZÍNÉSZNŐ

Ez pedig megijeszti magát.

SZÍNÉSZ

Valamelyest, igen.

SZÍNÉSZNŐ

Vajon miért?

SZÍNÉSZ

Még csak most rajtolunk.

SZÍNÉSZNŐ

Tudni akarom, mi a cél?

SZÍNÉSZ

Erre, tudja, van egy szép kifejezés. Le akarom venni a lábáról.

SZÍNÉSZNŐ

Már levett.

SZÍNÉSZ

Elárulhatná, mivel?

SZÍNÉSZNŐ

Semmivel. Azzal, hogy megjelent.

SZÍNÉSZ

Ugyanígy megjelenhetett volna bárki más.

SZÍNÉSZNŐ

Gyanakszik.

SZÍNÉSZ

Hogy sikerem élvezetesebb legyen.

SZÍNÉSZNŐ

Nem értem, miféle sikerről beszél.

SZÍNÉSZ

Sajnálom, ha nem érzi.

SZÍNÉSZNŐ

De mit?

SZÍNÉSZ

Én annyira érzem, hogy majd szétpukkadok. Ezt érzi az ember a mellében, a hasában, a combjában. Mindenütt.

SZÍNÉSZNŐ

Vagy úgy. Igazán érdekes.

SZÍNÉSZ

És kacérkodik. Milyen szépen.

SZÍNÉSZNŐ

Várjon, hadd kutassak még az érzéseim között. Igen, mindenfélét érzek. Ez igaz.

SZÍNÉSZ

És kinevet.

SZÍNÉSZNŐ

Ha akarja.

SZÍNÉSZ

Nem, semmi. Csak úgy éreztem, kinevet ezért.

SZÍNÉSZNŐ

Inkább kíváncsivá tett, mi az, amit én nem érezhetek.

SZÍNÉSZ

Akkor mégis vallomásra vár.

SZÍNÉSZNŐ

Lehet, magam sem tudom.

SZÍNÉSZ

Miért lett ilyen szomorú hirtelen?

SZÍNÉSZNŐ

Nem ülünk le ide?

SZÍNÉSZ

Leülhetünk.

 

Egymáshoz nem túl közel leülnek a lépcsőre.

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Milyen nagy csend van itt.

SZÍNÉSZ

Néha köhögéseket hallani.

SZÍNÉSZNŐ

Ne állj le.

SZÍNÉSZ

Elég, ha a saját szavaiddal foglakozol.

SZÍNÉSZNŐ

Válogatom.

SZÍNÉSZ

Talán nem hallani?

SZÍNÉSZNŐ

Nem vagyok süket.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Miért nem válaszol?

SZÍNÉSZNŐ

Mire kéne válaszolnom?

SZÍNÉSZ

Hogy miért lett olyan szomorú hirtelen?

SZÍNÉSZNŐ

Mert tudom, hogy hiába örültünk.

SZÍNÉSZ

Még ne rontsa el.

SZÍNÉSZNŐ

Olyan értelmetlen az egész. Rossz. Üres.

SZÍNÉSZ

Ha ezt érzi, annak is valami értelme van.

SZÍNÉSZNŐ

Ez is üres. Kong. Minden üres. Nem tudok erről beszélni.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Akkor biztosan van valakije.

SZÍNÉSZNŐ

Igen.

SZÍNÉSZ

Szereti is?

SZÍNÉSZNŐ

Azt hiszem.

SZÍNÉSZ

Ez valami reményt hagy.

SZÍNÉSZNŐ

Reménytelen.

SZÍNÉSZ

Akkor most harcolnom kéne ellene.

SZÍNÉSZNŐ

Nem tud. Nem harcolhat ellenem.

SZÍNÉSZ

Milyen ostoba voltam.

SZÍNÉSZNŐ

Csak szeretett volna lenni.

SZÍNÉSZ

Azt hittem, nincsen senkije.

SZÍNÉSZNŐ

Nem hiszem, hogy maga egyedül lenne.

SZÍNÉSZ

Pedig egyedül vagyok.

SZÍNÉSZNŐ

Akkor lépj végre elő.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Mit beszélsz?

SZÍNÉSZNŐ

Miért hazudsz? Miért hazudsz állandóan magadnak és nekem?

SZÍNÉSZ

Miről beszélsz?

SZÍNÉSZNŐ

Azt hiszem, hogy most már teljesen természetes lehetne.

SZÍNÉSZ

Elkerülhető.

SZÍNÉSZNŐ

Nevetségessé teszed magad. No és engem.

SZÍNÉSZ

Nem akarlak megsérteni.

SZÍNÉSZNŐ

Jó, hagyjuk akkor abba.

SZÍNÉSZ

Én is azt hiszem.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Gondolod, hogy elrontottam?

SZÍNÉSZ

Most semmit nem gondolok.

SZÍNÉSZNŐ

Megbántottalak.

SZÍNÉSZ

Nem tudsz megbántani.

SZÍNÉSZNŐ

Ilyen közömbös lettem neked?

SZÍNÉSZ

Egyáltalán nem vagy közömbös.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolod, hogy magunkat nem volna szabad belekeverni?

SZÍNÉSZ

Miért tőlem kérdezed?

SZÍNÉSZNŐ

Mert ellenállsz.

SZÍNÉSZ

Alattomosan csinálod, s ez bizonyos fokig sérti az úgynevezett erkölcsi érzékenységemet, de ha nem rólam lenne szó, akkor azt mondanám, hogy nem volt érdektelen.

SZÍNÉSZNŐ

A saját testünket hoztuk ide.

SZÍNÉSZ

Idomítva van.

SZÍNÉSZNŐ

Mégis magunkról beszélünk, bármit teszünk is ellene.

SZÍNÉSZ

Ennek is megvannak a maga határai.

SZÍNÉSZNŐ

Most nincsen szöveg. És nincsenek díszletek. Csak ez a rabruha.

SZÍNÉSZ

Ezt kell eljátszani.

SZÍNÉSZNŐ

Én nem érzem a szabályokat.

SZÍNÉSZ

Nekünk kell megteremteni.

SZÍNÉSZNŐ

Most is csak magunkról beszélünk, te védekezel, én támadok.

SZÍNÉSZ

És erről ennyi elég is.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mondod te.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Pedig úgy lenne szép, ha nem magunkat kéne visszafogni.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Még ha nem is lennének egymás iránt különösebb érzelmeink.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

De ha egyszer vannak.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Én például most már teljesen üres vagyok. Laza, könnyed, fölszívódott minden félelem, te félsz még?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Azt is mondhatnám, hogy magam számára is fölösleges. Érdektelen. Talán túl sok volt a kudarc, de úgy látszik, ennek is vannak előnyei. Minden mozdulat egy kudarc, minden hang. Most csak itt ülök és érzem, hogy te egyre feszültebb leszel, és ami kiköltözik belőlem, átköltözik beléd, és olyan vagyok, mint valami nagy, üres, rozsdás edény, félredobva. Ez is kudarc, de legalább van erőm bevallani. Egy hordó. Nem érdekel. Bármit beletölthetsz, kifolyik úgyis, vagy üresen hagyhatod, hiszen üres, egyre megy. Egyszerűen nem érdekel. Semmi nem érdekel. És ha már ide jutottunk, ha a sors kifürkészhetetlen kegye által ilyen üresnek és fölöslegesnek érezhetem magam, akkor mi akadályozhat meg abban, hogy bármit megtegyek? És hiába keresel szabályokat, a szabály én vagyok és te magad, az én testem és a te tested, a te ruhád, ahogyan elfedi a testedet, és az én ruhám, ahogyan az én testemet fedi, és a hangom, ahogyan így mégis teljesen tisztán és fedetlenül kijön, jól beskáláztuk már! és a hallgatás, amivel te válaszolni próbálsz, hogy jelezd félelmedet, legalább azt! És erről is miért ne lehetne beszélni? Miért éppen arról kéne hallgatnom, ami nekem a leglényegesebb? Igen, ne félj, valami visszavonhatatlan fog történni most, hiába félsz, mert miért ne csinálhatnék én most egy olyan szabályt, hogy beszélhessek arról, mennyire szeretlek, és te miért ne fogadhatnád el ezt a szabályt?

 

Csend.

A következőkben a színésznő nagyon lassan a színész felé fordul, nagyon lassan fölhúzza maga alá a lábait, és miközben megállíthatatlanul beszél, szinte észrevétlenül térdelő helyzetbe kerül, majd valami kíméletlenül céltudatos lassúsággal térden csúszva közelíti meg a színészt, aki mindvégig mozdulatlanul bámul maga elé.

 

SZÍNÉSZNŐ

Most már kimondtam.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Kell még valamit mondanom?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

De miért olyan nehéz újra kimondani, ha újra ki akarom mondani? Nagyon sokszor ki akarom mondani. Mert most már úgy érzem, hogy mégis félek. Nem tudom, kitől félek, nem tőled félek, vagy mitől félhetnék? vagy mi is ez a félelem, mert végeredményben mi történhet? legfeljebb te nem szeretsz, ezt tudom, majd megmondod szépen, hogy nem szeretlek, nagyon sajnálom, nem szeretlek, (Ordít.) érted? nem szeretlek! (Ismét halkan.) és akkor egyedül maradok vele, (Ordít.) szeretlek! érted? (Ismét halkan.) de hiszen eddig is egyedül voltam, és ez se számított. És mégis reszketek tőle, és örülök, hogy azért nem nagyon látszik, hogy reszketek, de mégis reszket mindenem, mert ki akarom mondani, hogy nem, nem értettél félre, jól hallottad, s azt akarom, hogy halljad, azért akarom megismételni még, hogy hallhasd, állandóan halljad, míg teljesen belesüketülsz, hogy nagyon szeretlek. Egy hülye szó. Így teljesen hülye, hogy szeretlek. De én úgy mondom, hogy szeretlek. Mindent szeretek rajtad, és mindent szeretek benned. Rettenetesen szeretlek, őrülten, borzalmasan, reménytelenül, fájdalmasan szeretlek, titkosan szeretlek. És ne akard megérteni. És ne is tiltakozz, mert én sem értem, és nem is kell semmit mondanod. Jó a hallgatásod is. Nem tudok mit csinálni vele. Nem tehetsz róla. Nem tudom kihányni. Ha nem lennél, nem lenne. A bőrömet, a húsomat, a szívemet, a körmeimet kéne kihánynom. Komolyan elképzeltem, hogy kijövök a szájamon. De talán még ez sem lenne elég. De szeretem a szenvedést is, pedig nem tudhattam elképzelni, hogy egyetlen emberben egyszerre ennyi szenvedés van, mert hát ez az egyetlen, amit tőled teljesen megkaphatok. Ezek is csak szavak. Elmeséljem neked, hogyan szenvedek? Téged minden érdekelni szokott. Minden pillanatban várlak. Hogy hirtelen megjelensz. Hogy nekem legyél. Mert minden pillanatomban benne vagy. És ezért akkor is várlak, ha megérkezel. Most is várlak, és ha elmész, hogy visszajöjj. És ha így ülsz, hogy tegyél egy mozdulatot, egyetlenegy, egészen kicsi mozdulatot. Ami jó. De ha semmit nem teszel, jó az is. Mert akkor legalább tudom, hogy nem tudod elrontani. De ha elrontod, az is csak jó lehet, mert akkor még jobban szenvedek. Néha már azt hiszem, jobban nem lehet, de lehet. Nem tudom így elmesélni. Várlak. Minden jó. Ilyen egyszerű dolog a szenvedésem. Minden nagyon jó. Nagyon, nagyon jó. Megtanultam imádkozni. Jó. Ez is jó. A gonoszságodat, az ostobaságodat, a csúfságodat is szeretem, megtanultam ezt is, ez is jó, mert ettől még jobban érezhetem és láthatom, hogy mennyire szép vagy, nem vagy szép, és én szebbet mégse láttam, mennyire okos, mennyire jó, nekem kedves és drága. Szeretlek. Érted ezt? Nem értheted, hiszen rólad beszélek. Büdös volt a szád. Amikor azt mondtad, lélegezzek mélyeket. Mélyebben már nem tudhattam magamba szívni. Én állandóan rólad beszélek. És van olyan, amitől nem tud nem undorodni az ember, még akkor is, ha így szeret, ahogyan én szeretlek, de én ezt is szeretem, ettől az undortól most még jobban megszerettelek, mert érezhettem a gyomrodat, a gyomrodat éreztem, amiből kijött. Az undoromtól kerültem beléd. A gyomrodba, ahol valami étel rosszul emésztődik el. Mit ettél? Most már ott is benne vagyok. Néha arra gondolok, hogy én szültelek. Ha láthatnám, hogy szarsz, azt is szeretném. Szeretném, ha Isten kicserélne minket. Mert semmi nem elég ahhoz, hogy megtanuljalak.

 

A színész nagyon lassan feláll, és nagyon lassan hátrálni kezd a színpad mélye felé.

A színésznő térden csúszva követi; de vigyázzunk! ebben nincsen semmi megalázkodás! éppen ellenkezőleg, ettől válik egyenessé, magassá, büszkévé.

 

SZÍNÉSZNŐ

Szeretném, ha a testem, ez a sok szükséges hús, csont, szőr és bőr, minden, ami vagyok, egy egészen kicsi ideig a te szagod lehetne. A gyomrod szaga, a szád szaga, a hónaljad szaga, az ágyékod szaga, a lábszagod. Így szeretlek. Szeretném, ha csak egy egészen kicsit, nem sokáig, csak nagyon kicsit, a mozdulatod lehetnék, nem kívánok sokat, ha csak annyid lehetnék, ahogyan most a kezed a homlokodhoz kapod.

 

A színész valóban a homlokához kapja a kezét, majd arcát eltakarja a tenyerével, összegörbed, és így hátrál tovább.

 

SZÍNÉSZNŐ

Csak ennyi, és semmi más. Így szeretlek. Vagy szeretnék az ágyékod lenni, amint az ujjaim között fölmered lassan és belém hatol, hogy egy pillanatra, egyetlen pillanatra ne én legyek, ki érzi ezt, mert ez oly kevés. Ha én lennék te is. Így szeretlek.

 

A színész a színpadfenék bal oldali sarka felé hátrál, a színésznő a térdén csúszva követi.

 

SZÍNÉSZNŐ

Őt szeretem, igen. Gyengéden, forrón, kíváncsian szeretem őt, és mulatni is szeretek rajta, mikor mintha békát tartana a gyanútlan tenyér, aztán mégis nagyon büszke ló lesz belőle hirtelen, és én is szeretnék egyszer benned nyargalászni. Nem sokáig, csak míg átérnék rajtad egy nagy mező túlsó oldalára. És nagy víz lenne ott. És csendesen elúsznánk a nagy vízen. Így szeretlek. Vagy ha csak egy egészen kicsi emléked lehetnék, amint váratlanul eszedbe jutok, az anyád melle lehetnék, egyszer láttad, véletlenül, aztán már el is tűnhetnék nyomtalanul. Visszasüllyednék veled abba a sötétbe, ahol már semmit nem szabad megérinteni. Ha lehetne ezt, szeretnélek így szeretni, s hiába is nem lehet, így szeretlek.

SZÍNÉSZ

Ízelítőnek talán elég.

SZÍNÉSZNŐ

Ó, még el sem kezdtem. Még semmit nem mondhattam el. Még nem mondhattam el, mennyire szeretlek. Most szavakat fogok keresni rá. És a leglehetetlenebb szavakat fogom megtalálni. Szeretlek. Mert szeretem a hajad, szeretem a meztelen válladat, szeretem a karod szorításában az erőt, szeretem a bőröd színét, és akkor még mindig semmit sem mondtam, mert szeretem a hasad, a combodat, a lábad legkisebb ujján a körmöt is, a nyomot, amit vizes talpad a kövön hagy, és az ujjlenyomatot, amivel számon tartanak, szeretem a szíved dobogását, a szuszogásodat, a nedves ágyat, amiben a szemed forog, és minden kicsi részedet föl fogom sorolni, hogy tudjad, halljad, lássad, érezzed, miként veszem minduntalan sorra őket, ha arra gondolok, és mindig erre gondolok, hogy mennyire szeretlek, és tudni szeretném, miért választottak ki rá, hogy ennyire szeresselek? és ki ez? és miért büntetés ez? és mi volt a vétkem? és hűvösen, szigorúan, mint valami ellenőr, azt próbálom megállapítani, hogy vajon melyik az a részed, amelyik ennyire megbolondított, mert közben persze tudom, bolond vagyok, őrült, és az egész csak játék, ez is fölösleges, és el fog múlni egyszer, csakhogy nem múlik el, és így kutatok, turkálok benned, leltározlak, szétszedem és összerakom, miközben érzem, azt érzem, hogy talán nem is szeretlek, ha erre így képes vagyok, földarabollak, de hiszen ez csak a kétségbeesett küzdelem bennem, mert mit érdekel, hogy milyen vagy, mit érdekel, hogy miként csámpázod ki a cipőidet, ha egyszer olyannak szeretlek, amilyen vagy, pontosan olyannak, és semmi más nem érdekel. Így szeretlek. Tisztán látlak. Ember olyan tisztán még nem látott embert, ahogyan te előttem állsz. S ha csak egy pillanatra megláthadnád e képet, akkor belehalnál a fájdalomba, amit a látás és az érzés gyönyöre okoz. És nincsen semmi másom. Meg foglak ölni. Addig foglak mesélni, míg elpusztítalak.

 

A színész a színpadfenék bal oldali sarkába szorulva, kényszerű módon megáll; a színésznő közvetlenül előtte térdel.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mégis a csípőmre tetted a kezed, ezt ne felejtsd el. Hogy mennyire szeretlek, ezt érzed, mégis érzed, bármennyire szeretnéd is elfelejteni, s ezt nem tudhattad tőlem megtagadni. A tenyered a csípőmre, mégis. De aztán mégsem akartál, emlékezz erre. Mintha már sok lenne neked, hogy most igazán akarsz. Ne felejtsd el. Mintha le akarnád győzni az igazi kívánságodat. Elfelejteni. És elfordultál, átfordultál a másik oldaladra, mint aki aludni szeretne már. Emlékezz erre. Csak emlékezz erre is. Elhelyezkedtél az ölemben, a karjaimban, emlékezz erre. Én mindenre emlékezem. Nincsen, nem lehet semmi, amire ennyire emlékezhetem. Még érzi a csípőm a tenyered melegét, a súlyt. Érzi a bőr, a csont. Nem tudom, mi érzi, de minden érzi. Mintha majdnem ott lenne még a tenyér. Ez nem lehet emlék, ha itt vagy. Te nem emlékszel erre? Emlékezz, kérlek. Ha ezt a pillanatot, mikor végre igazán akartál és megtagadtad tőlem magad és így is enyém lettél, enyém, enyém! enyém! ha ezt az egyetlen pillanatot, mikor tenyered a csípőmre simul, éppen, mikor rásimul, ha megértenéd, ha elfogadnád, ha éreznéd, mit érzek akkor, ha magad helyett én lehetnék erre az egyetlen elmúlt mozdulatra, úgy, ahogyan testem melegében tested melegére én emlékezem, akkor nem tudhatnál többé nem szeretni, mert tudnád, hogy mennyire szeretlek, s ezt nem lehetne többé elfelejteni. Így szeretlek.

 

A színész hirtelen a fal felé fordul, s feje fölé kulcsolt karokkal szorítja arcát a falra.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nem más a szerelem, emlékezés.

SZÍNÉSZ

Nem emlékszem. Nincsen mire. Hiába próbálkozol.

SZÍNÉSZNŐ

Hiszen hogyan is emlékezhetnél bármire, ha egyszer aludtál. Persze, hiszen aludtál.

SZÍNÉSZ

Most már elég.

SZÍNÉSZNŐ

Tartottalak a karomban, mellemen a hátadat, s valamiért, nem tudom miért, kicsit szégyelltem, hogy a hátad ilyen közvetlenül, ilyen durván, ilyen leplezetlenül érezheti a mellemet.

SZÍNÉSZ

Mondom.

SZÍNÉSZNŐ

És úgy összefonódott a lábunk, nem tudtam többé, melyik a tiéd és melyik az enyém, s én mindig fölriadtam arra, hogy elalszom, de nem akartam aludni, mert akkor már nem éreztem volna, csak önmagam, ahogy önmagamban összekeveredtünk, csak ezt éreztem volna, én pedig téged, csak téged, egyedül téged szerettelek volna érezni, ahogyan megtagadva magadat tőlem, mégis a karomban tartalak, a nyakadon a számat, nem akartam elaludni, éberen akartam tartani a nyakadon a számat. Így szeretlek.

SZÍNÉSZ

Én aludtam.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Nem éreztem semmit.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

És nem is fogok.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Vannak dolgok, amikkel nem lehet játszani.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Akkor mit akarsz még?

SZÍNÉSZNŐ

El akarom mondani, mennyire szeretlek.

SZÍNÉSZ

Ha nem viszonzom, egy idő után úgyis lehetetlen leszel.

 

A színésznő hirtelen átkulcsolja a színész lábait.

 

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Nevetségessé tettelek.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Engedd el a lábamat.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom, tudom.

SZÍNÉSZ

Szeretnék elmozdulni innen.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Csak azért hallgattam mostanáig, hogy egyre nevetségesebb legyél.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Hogy magad is belásd, ilyen történet nincs, és nem is létezett.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

És semmi remény.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Jó sokat járattad a szádat, de egyetlen szavad sem mondott rólam semmit.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Mintha egy kiló marhahúsról beszéltél volna.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Most már igazán elárulhatod, kibe vagy ilyen szerelmes.

SZÍNÉSZNŐ

Beléd.

SZÍNÉSZ

Szeretném, ha elengednél.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Kötöd magad, pedig el kéne ismerned, nem sikerült.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Nem sikerül ez sem.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

De ez aztán sikerül.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Kénytelen leszek erőszakhoz folyamodni, ha nem engedsz.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Ezt akarod hát kikényszeríteni.

SZÍNÉSZNŐ

Gyereket szeretnék szülni tőled. Felnevelnélek a hasamban. A vérünk is egyetlen körben áramolna. Táplálnálak a húsomból. Nem lenne sejtem, mely nem lenne tiéd. Kihoználak erre a világra. Tejet adnék neked. A gyereked lehetnék. Ha tíz percet adnál az éjszakádból. Még egyszer.

SZÍNÉSZ

Nincsen éjszaka.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Nincsen gyerek, nincsen tej. Itt vagyunk.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Nem tudsz történetet csinálni belőle.

SZÍNÉSZNŐ

Tudom.

SZÍNÉSZ

Akkor engedd el a lábamat.

SZÍNÉSZNŐ

Nem engedem.

SZÍNÉSZ

Engedd el a lábamat.

SZÍNÉSZNŐ

Nem engedem.

 

Dulakodni kezdenek.

A színésznő lerántja a lábáról a színészt, ütik, tépik egymást a földön, de ez egy kicsit olyan is, mintha szeretkeznének.

 

SZÍNÉSZNŐ

Tudtam. Sikít. Tudom, tudom. Ordít. Tudtam.

 

A színész fölpattan, kezében nyitott kés, a színésznő a földön hever.

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Megütöttél.

SZÍNÉSZNŐ

Ölj meg inkább.

SZÍNÉSZ

Megütöttél.

SZÍNÉSZNŐ

Imádkozni fogok.

 

A színész nagy ívben elhajítja a kést, s annak úgy kell a színpadon végigszánkáznia, hogy a lépcsőről lecsúszva, valahol a jobb oldali koporsó előtt állapodjék meg.

Nagyon hosszú csend.

A színésznő lassan fölül, nézi a kést.

A színész mozdulatlanul úgy marad, ahogy a kést eldobta.

 

SZÍNÉSZ

Valami nem jó. Nem tudom, mi, valami nem jó. Nem jó.

SZÍNÉSZNŐ

Nagyon megütöttelek?

SZÍNÉSZ

Nem tudom, mi, de valami nem jó.

SZÍNÉSZNŐ

Igazán nem akartam, de elég nehéz volt elválasztani. Egy pillanatra tényleg gyűlöltelek.

SZÍNÉSZ

Fölcsillant.

 

Nevetnek.

 

SZÍNÉSZ

Ez a kés se volt jó. Amikor eldobtam, az talán jó volt. Nem kellett volna kés.

SZÍNÉSZNŐ

Tényleg szerettelek volna megölni, elég furcsa érzés. Ezért sikerült olyan nagyra. Éreztél már ilyet? Én még soha.

SZÍNÉSZ

Kerestem a pillanatot, kerestem, melyik lehet a megfelelő, amikor elő kell rántani, de talán rosszul ítéltem. Nem volt egészen jó. Talán elsiettem.

SZÍNÉSZNŐ

Jól behúztam neked, mi?

SZÍNÉSZ

Nem tudtad egészen felpörgetni te sem.

SZÍNÉSZNŐ

Bele a pofádba.

SZÍNÉSZ

Talán nem is volt benne több.

SZÍNÉSZNŐ

Te szemét.

SZÍNÉSZ

Hallgass. Ezt most nem jó hallani.

SZÍNÉSZNŐ

Gyűlöllek. Olyan jó. Gyűlöllek. Ne haragudj, de valahogy le kell vezetnem. Bele a pofádba. Zurr.

SZÍNÉSZ

Én viszont ettől, bocsánat, szeretni kezdtelek.

SZÍNÉSZNŐ

Fú, de jó volt. Zurr bele. A végén még belém zúgsz.

SZÍNÉSZ

Nem, csak megszerettelek. Szépen csináltad.

SZÍNÉSZNŐ

Gyűlölni jobb, mint szeretni. Az ember mindent tönkre tudna tenni maga körül.

SZÍNÉSZ

Kicsit irigyeltelek is.

SZÍNÉSZNŐ

Fölgyújtani. Kitépni, letörni, elrontani. Széttiporni. Igazán verekedhetnénk még egy kicsit. Húzz be egyet. Hogy kinyúljak.

SZÍNÉSZ

Gyűlölj még, és akkor neked megyek.

SZÍNÉSZNŐ

Az a baj, hogy most már nem tudlak. Most már múlik. Ez már csak olyan levezetés. Múlóban van szegény. Most már csak emlékezem, hogy milyen jó volt.

SZÍNÉSZ

Kár érte.

SZÍNÉSZNŐ

Én is sajnálom.

SZÍNÉSZ

Kit szeretsz így?

SZÍNÉSZNŐ

Téged.

SZÍNÉSZ

Ezt ne folytasd.

SZÍNÉSZNŐ

Pedig ez az egyetlen, ami folytatható.

SZÍNÉSZ

Most nekem kéne jönnöm.

SZÍNÉSZNŐ

Gyere.

SZÍNÉSZ

De bennem semmi nincs, amit így meg tudnék mozdítani.

SZÍNÉSZNŐ

Gyere, segíts föl.

SZÍNÉSZ

Nem tudok elmozdulni innen. Megint ugyanott vagyunk.

SZÍNÉSZNŐ

Csak néhány lépés az egész.

SZÍNÉSZ

Ha lenne egy harmadik, akire mondjuk féltékeny lehetnék. Egy sötét érzés.

SZÍNÉSZNŐ

Képzeljük el.

SZÍNÉSZ

De én csak azt tudom elképzelni, amit látok. Azt meg nem kell elképzelni, hiszen itt van. És itt sajnos nincsen semmi. Csak te vagy. Ha mondjuk szeretnél. Ha bármi igaz lenne abból, amit elmeséltél.

SZÍNÉSZNŐ

Igaz. Semmi más nem lehet igazabb.

SZÍNÉSZ

Vagy ha egyedül lehetnék. Vágyakoznék. Mondjuk ez is egy használható érzés lehetne.

SZÍNÉSZNŐ

Képzeljük el.

SZÍNÉSZ

Látlak.

SZÍNÉSZNŐ

Hunyd be a szemed.

SZÍNÉSZ

Bármikor kinyithatom.

SZÍNÉSZNŐ

Ne gondolj rá. Semmire ne gondolj.

SZÍNÉSZ

Kezdjük újra.

SZÍNÉSZNŐ

Nincsen mit újra kezdeni.

SZÍNÉSZ

Érzem, erősebb vagy, mert te mégis mindig folytatni tudod. Ezért szerettelek.

SZÍNÉSZNŐ

Egyszerű. Nem gondolok semmire.

SZÍNÉSZ

De most már múlik. Érzem, hogy múlik, s félek, ha elmúlik, akkor megint semmi nem marad.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Talán az a baj, hogy látok. Állandóan látom, hogy vagyunk.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

És nincsen semmi más.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Kösd be a szemem.

 

Csend.

A színésznő lassan föláll, nadrágjának korcából előhúzza a vörös muszlinsálat, meglobogtatja, kétszer körbeszalad vele a színpadon, zászlóként lebegteti, aztán megáll vele a színész háta mögött, és beköti vele a szemét.

Így maradnak.

Hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Most így jó?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Jó.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Nagyon jó.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Jaj, nagyon jó.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Semmire nem gondolok.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Végre.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Igaz, ez is egy gondolat.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

De az előbb mégis volt egy pillanat, mikor nem gondoltam semmire.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Ez is egy gondolat, de ezt is el fogom veszíteni.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Ne menj el.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Szeretném, ha valahogyan segítenél.

 

Csend.

A színésznő lábujjhegyen körbejárja a színpadot, helyet keres magának, majd a színpad közepén, szembefordulva a közönséggel, leül a lépcsőre, és fáradtan az ölébe engedi, karjával átkulcsolja a fejét.

 

SZÍNÉSZ

Hol vagy?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Érzem, hogy itt vagy, de most azt játszod, hogy nem vagy itt.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Azért játszod ezt, hogy keresselek. Arra gondolsz, hogy megkeresselek. Megtaláljalak. Biztosan igazad van, ez lenne az egyetlen megoldás.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

De ez is egy gondolat. Azt gondolom, hogy most ezt gondolod. És lehet, hogy semmit sem gondolsz.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Mit gondolsz?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Jó sötét van.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Ha kinyitom a kendő alatt a szemem, nem tudom egészen, akkor is csak piros. Vér.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Szép lett volna, ha megöltelek volna. Akkor most vége lenne már.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Vagy az is megoldás lehetne, ha egyszer minden gondolatomat kiliheghetném magamból. Nekem sem fontosak. És végre nem kéne beszélni arról, ami fontos.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Miért nem válaszolsz semmire?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Kívánod, hogy szeresselek?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Erre se válaszol.

 

Csend.

A színész kinyújtja a kezét, elindul, majd bizonytalanul megáll.

 

SZÍNÉSZ

De ez is csak egy gondolat, játék.

 

Ismét elindul, finoman tapogat a levegőben, s mintha megtalálná az irányt, megy a színésznő felé.

 

SZÍNÉSZ

Végül is színészek vagyunk, most ezt kell játszanunk.

 

Tapogat a levegőben, megy, megáll.

 

SZÍNÉSZ

Legalább egy szót.

 

Elindul, s mikor már csaknem elérné a színésznőt, az kitér előle.

 

SZÍNÉSZ

Érezlek, ha nem szólsz is.

 

A színésznő hátrál, a színész vakon követi.

 

SZÍNÉSZ

Pontosan érzem, merre vagy.

 

A színésznőnek egyre gyorsabban kell hátrálnia, a színész egyre hevesebben követi, de amikor elérné, a színésznő bekuporodik a jobb oldali koporsó mögé.

 

SZÍNÉSZ

Pontosan érzem.

 

A színész eléri a falat a színésznő feje fölött, majd tovább tapogat a falon, s most már mániákusan tapogat a színpadfenék felé.

 

SZÍNÉSZ

Semmi mást nem érzek jobban, mint egy testet.

 

Megáll, elbizonytalanodik.

 

SZÍNÉSZ

Milyen nesztelenek a lépteid.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

És talán ezért is lett belőlem színész. Végül is színész vagyok.

 

Ismét elindul, tapogat.

 

SZÍNÉSZ

Megírt szöveget mondok, előírt mozdulatokat teszek. Azt játszom el, hogy nem létezem, miközben vagyok.

 

Megáll, tapogat, érzi, hogy elvétette az irányt.

 

SZÍNÉSZ

Azt játszom el, hogy ezt a mozdulatot én teszem, ebben a pillanatban. Azt játszom el, hogy ezt a mondatot én mondom, ebben a pillanatban. És nem én vagyok-e, ha kimondom, ha megteszem, amit mások képzeltek rólam el? Ezt a hamisságot játszom. És ez is egy gondolat.

 

Elindul, majd hirtelen visszafordul és megáll.

 

SZÍNÉSZ

Mély, nagyon mély gondolat.

 

Csend; nevet.

 

SZÍNÉSZ

Olyan mély, hogy hiába gondolok bele.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

És ezt senki más nem engedheti meg magának. Este hét és tíz között. Csak én.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Hány óra van?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Van még időnk?

 

Csend.

 

SZÍNÉSZ

Most szeretném, ha nem kéne megtennem egyetlen előírt, begyakorolt, kipróbált mozdulatot sem. Szavakat sem. Ha lenne időnk kitérni. Valami eszembe jutott. Amit szeretnék rögtön elmesélni. Tulajdonképpen csak egy szó jutott eszembe. Semmi más. Egyetlen szó. Ezt szeretném kimondani. És aztán azt is érzem, hogy meg foglak találni. Ha ezt kimondanám.

 

A színésznő lábujjhegyen átsuhan a színpadon, és bebújik a bal oldali koporsó mögé.

 

SZÍNÉSZ

Mintha az ujjamon érezném a hajad. És erről eszembe jutott a szó. Vagy a szótól, mert eszembe jutott, érzem újra az ujjamon a hajad. Most eltévedtem, de ez semmit nem jelent, mert fel fogok lázadni, s egyszerűen arról fogok mesélni, ami eszembe jutott. Az a szó. És a szótól eszembe jutott valami más. A hajad, a fejed, mintha a tenyeremben érezném. Talán nem akarom elengedni azt, amit az előbb éreztem irántad. De azt a szót tulajdonképpen ki kéne ordítani. Semmi mást nem kéne tenni, csak ezt az egyetlen szót kiordítani. Már nem érzem. Mintha csak akkor érezném a hajad, ha magam is elhiszem, hogy ki merem mondani. S így tényleg belekeveredik a játékba valami, ami én vagyok. Én. Az én emlékeimből való. Mint az a szó is. De egyszerűen nem merem. Beszéljünk másról. Azt mondod, a szerelem emlékezés. Emlékezés, meglehet. Hát akkor emlékezzünk. Képzelj el minket tizenhét évesen. Ezt a történetet mondom a szó helyett. Hogy ne kelljen kimondani. Hogy megmaradjon. Minden ugyanaz, minden ugyanilyen, és mégis minden egészen másmilyen, mert nincsenek rólad emlékeim. Csak az a szó. A hajad íze.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkozol. Fölöslegesen gondolkozol.

SZÍNÉSZ

Még akkor nincsen egyetlen begyakorolt mozdulatom, még nem találtam el akkor a saját hangom színét sem, hamis, a kelleténél egy kicsit hangosabb. De türelem.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkodol.

SZÍNÉSZ

Képzelj el egy üres lakást. Inkább mondom a mesét. A konyhátok asztalán a reggeli maradékait. Hogy ne kelljen a szót. A poros ablakon betűző szép októberi napfényt. Nem merem. Szerda van. Nem merem. A táskánkat, amint az előszobában a kezünkből kiejtjük. Nem merem kiordítani. Reggel van. Tíz perccel nyolc után. Vagy kimondani. A lábunk alatt felgyűrődő szőnyeget. Ha bennem marad, úgy sem jó. Egy lejárt tánclemezt, a lemezjátszó duruzsoló némaságát, a vetetlen ágyat. De nem volna szabad elrontani. Az ágy idegen szagát. Az üresen maradt lakás idegen homályát.

 

A színész ismét elindul a színésznő felé.

 

SZÍNÉSZ

Kinn a fényben a lövéseket. Ha kimondanám, ez a szó se maradna meg. A lemez lejárt, ezért tettük föl, hogy ne halljuk, de most újra hallani. Hol közelebbről, hol távolabbról. Ha nem mondhatom ki, akkor a tüdőmben rohad el. És a saját lélegzetvételünket.

SZÍNÉSZNŐ

Figyelmeztetni szeretnélek, hogy gondolkodol.

 

A színésznő feláll, lábujjhegyen a színész háta mögé suhan: a színész az elhangzott hang irányában tapogat tovább.

 

SZÍNÉSZ

Ne figyelmeztess semmire. Inkább képzeld el te is a lövéseket a szép őszi fényben. És a szót.

SZÍNÉSZNŐ

Figyelmeztetni szeretnélek, hogy ezek nem a te emlékeid.

 

A színész a hang irányába fordul, elindul, de a színésznő ismét a háta mögé kerül.

 

SZÍNÉSZ

Mondom, a mi emlékeink.

SZÍNÉSZNŐ

Egyetlen szó sem a tiéd, minden mozdulatot betanultál. Hogyan lehetnének neked emlékeid?

 

A színész a hang irányába csap, elindul, de a színésznő ismét a háta mögé kerül.

 

SZÍNÉSZ

Mondom, a mi emlékeinket mondom.

SZÍNÉSZNŐ

Nem sikerült a híres lázadás! A szó is benned maradt. Az is csak egy szó. Semmit nem jelent.

 

A színésznő nevet, a színész a hang irányába fordul, elindul, de a színésznő a háta mögé kerül.

 

SZÍNÉSZ

Mondom, képzeld el a lakás szellőzetlen szagát. Ordít. A mi emlékeinket mondom, az üres utcákat. Azt a csendet az egész város fölött. Ismét halkan. A mi emlékeinket, (Ordít.) azt a csendet, ahogyan jött ki a házakból, minden házból, minden fából és minden bokorból jött a csend, és jött ki a temetőkből és a hidakból, még a lámpaoszlopok is rettenetes csendet ontottak magukból, és ez a töméntelen, ez a mérhetetlen mennyiségű csend megült az ágakon, az égen, de még mindig jött, jött ki a sötét kapualjakból, a csatornák nyílásából, és siessünk megjegyezni, hogy ez volt a büdös csend, a nagy büdös csend, minden csend ki akart jönni, és csendtől lett olyan tiszta az a szerdai ég, s majdnem szétrobbant már a sok csendtől, ami még mindig ki akart jönni, (Ismét halkan.) de benn maradt. És ebben a csendben lehetett hallani a lövéseket. S úgy álltunk ott abban a csöndben, mintha nekünk kéne róla dönteni, valamit dönteni, ami a legtermészetesebb lehetne. A legtermészetesebbet választani. Szeretni. A legtermészetesebb szót. A legtermészetesebb mozdulatot. Valamit, amit már régóta akartunk, s itt volt most a csendben, mintha elérhető lenne, csak ki kéne érte nyújtani a kezünk. Képzeld el azt is, hogy soha nem mertelek megszólítani. Néztél, és én néztelek.

 

A színész a levegőt tapogatja, mintha minden lépés után végre elérni remélné a színésznőt.

 

SZÍNÉSZ

Most már le akarom venni ezt a kendőt. Látni szeretnék.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkodol.

 

A színész ismét megfordul, s a színésznő ismét a háta mögé kerül.

 

SZÍNÉSZ

Az első kép, amit érdemes volt megőriznem a világról. Te vagy. Mintha attól születtem volna meg, hogy hívtál, s én mentem, s ott álltunk az előszobában a saját döntésünkre bízva, s megfoghattalak. Most a szó segít. Segít elmesélni. Érzem a kezemben a fejed, az ujjamon a hajad. Az utcán lőttek, a csendtől kék volt az ég, és soha többé nem éreztünk mindent annyira, mint akkor.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkodol.

 

A színész villámgyorsan megfordul, utánakap, de a színésznő ismét kitér, és a háta mögé kerül.

 

SZÍNÉSZ

Volt a hajad, a szemed, a homlokod, az orrod, és volt a szád. Volt a szád. Mikor becsukódott mögöttünk az ajtó, mintha egy kicsit kicsuktuk volna a lövéseket. De lőttek. Volt a vállad, a melled. Az öled, a lábad. Ott álltál nekem, kopott piros cipő volt a lábadon. És lőttek. Éppen egymásba lőttek két hosszú, nagyon hosszú sorozatot, nem akart vége szakadni. Aztán megint a csend, hirtelen. És egy magányos lövés. Ha akkor összeszorítottam volna a tenyerem, kemény csend maradt volna benne. Minden abból a csendből volt akkor.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkodol.

 

A színész villámgyorsan megfordul, utánakap, de a színésznő ismét kitér, és megint neszetelenül a háta mögé kerül.

 

SZÍNÉSZ

És akkor ott megfogtam, a két tenyerembe fogtam a fejed. Nem akartam. Csak így lett. Talán a fejed fogta magához a tenyeremet. Ott volt a helye. Mindennek volt helye. Gondolkodni nem kellett semmiről. És többet nem tudok erről mondani. A többi a száj dolga volt, a mirigyek dolga talán, a sejtek dolga volt, az ágy dolga, a szagoké, a lövések dolga, a lélegzetünk dolga, s a lejárt lemez. Akkor minden együtt volt ahhoz, hogy legyünk.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkodol.

SZÍNÉSZ

Elájultam akkor, olyan sok volt ez nekem.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkodol.

 

A színész lassan megfordul, de a színésznő most nem mozdul el a helyéről; a színész két tenyerébe fogja a színésznő fejét.

 

SZÍNÉSZ

Azóta nem tértem magamhoz.

SZÍNÉSZNŐ

Itt vagyok.

SZÍNÉSZ

Nem sikerült.

SZÍNÉSZNŐ

Érezheted. Kezedben a fejem.

SZÍNÉSZ

Azóta keresem.

SZÍNÉSZNŐ

Én vagyok.

SZÍNÉSZ

Ez nem te vagy.

SZÍNÉSZNŐ

Én vagyok.

SZÍNÉSZ

Erről szól a történetem.

 

Nagyon hosszú csend.

Mozdulatlanul állnak.

Aztán a színésznő a színész mellére, a színész a színésznő vállára hajtja a fejét.

Egyre szorosabban ölelik egymást, majd mozdulatlanná merevednek.

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nincsen semmi más.

SZÍNÉSZ

Semmi más. Nincsen semmi más.

 

Nagyon hosszú csend; mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZNŐ

Tényleg volt ilyen szerelmed?

SZÍNÉSZ

Te lettél.

SZÍNÉSZNŐ

Nem ismertelek.

SZÍNÉSZ

És most?

SZÍNÉSZNŐ

Miért?

SZÍNÉSZ

Egy kitalált történet mögött vagyok.

SZÍNÉSZNŐ

Majd bebújok oda, ha megengeded.

SZÍNÉSZ

Szoríts.

 

Nagyon hosszú csend; mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZNŐ

Azt hiszem, már benn vagyok.

SZÍNÉSZ

Még, még beljebb!

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Már benn vagyok.

SZÍNÉSZ

Még, még beljebb!

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Már benn vagyok.

SZÍNÉSZ

Most végre jó.

 

Nagyon hosszú csend; mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZNŐ

Jó.

SZÍNÉSZ

Jó, jó.

SZÍNÉSZNŐ

Jó. Végre jó.

SZÍNÉSZ

Jó, jó, jó.

SZÍNÉSZNŐ

Most végre jó, jó.

SZÍNÉSZ

Jó, jó, jó, jó.

SZÍNÉSZNŐ

Most végre jó, jó, jó, jó.

SZÍNÉSZ

Jó.

 

Nagyon hosszú csend; mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZNŐ

Végre.

SZÍNÉSZ

Most.

SZÍNÉSZNŐ

Jó.

 

Nagyon hosszú csend; mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZ

Jó?

SZÍNÉSZNŐ

Szeretlek.

SZÍNÉSZ

Szeretsz.

SZÍNÉSZNŐ

Igen.

SZÍNÉSZ

Jó.

 

Nagyon hosszú csend; mozdulatlanok.

 

SZÍNÉSZNŐ

Szeretlek.

SZÍNÉSZ

Most már bevallhatom, hogy ebben a kitalált történetben is én vagyok. Az ember kitalál egy történetet, hogy valamit ne kelljen kimondani, és mégis benne van.

SZÍNÉSZNŐ

Én is bevallhatom. Az ember elmondja, mit érez, s úgy tűnik, mintha kitalálta volna. Pedig minden igaz.

 

Nagyon hosszú csend.

A színész finoman lesodorja a színésznő fejéről a sipkát, ujjait a lehulló hajba túrja, a sipka a földre esik.

A színésznő egyetlen mozdulattal lesodorja a színész szeméről a kötést és a sipkát, ujjait a színész hajába túrja, sipka és kendő a földre esik.

Két kézzel tartják egymás fejét.

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZ

Így hát ketten vagyunk.

SZÍNÉSZNŐ

Látom a szemedben a szemem.

SZÍNÉSZ

És én is így.

SZÍNÉSZNŐ

Az egyetlen pillanat.

SZÍNÉSZ

Hogy vagyunk.

SZÍNÉSZNŐ

Valódi.

SZÍNÉSZ

Még érzed?

SZÍNÉSZNŐ

Még kitart.

SZÍNÉSZ

És nincsen semmi más.

 

A színésznő nagyon lassan lecsúsztatja bal kezét a színész vállára, jobb kezével pedig megfogja a színész kezét.

 

SZÍNÉSZNŐ

Akkor talán mégis el tudjuk kezdeni az előadást.

SZÍNÉSZ

Lassan szünetet is kéne tartanunk.

SZÍNÉSZNŐ

És milyen előadást képzelsz a szünet után?

SZÍNÉSZ

Milyet?

SZÍNÉSZNŐ

Gondoltam, tudod.

SZÍNÉSZ

Gondoltam, tudod.

 

Csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nem tudom.

 

Csend.

A színész nagyon lassan a színésznő derekára csúsztatja jobb kezét.

 

SZÍNÉSZ

Gyönyörű előadást képzelek.

SZÍNÉSZNŐ

Két szerető szív lenne benne.

SZÍNÉSZ

És sok érzelem.

 

Keringő-állásba kerültek, s nagyon lassan táncolni is kezdenek.

Zene természetesen nincs, de a betanítást föltétlenül zenével végezzük el, hiszen a táncnak nagyon pontosnak kell lennie, s el kéne kerülni, hogy a mozgást a dialógus ritmizálja.

A betanításhoz javasolható zene: Carl Maria von Weber „Aufforderung zum Tanz” című keringője.

 

SZÍNÉSZNŐ

Képzeljük el.

SZÍNÉSZ

Azt csináljuk.

SZÍNÉSZNŐ

Vad érzékiség.

SZÍNÉSZ

Sok-sok fölösleges mozdulat.

SZÍNÉSZNŐ

Némi humor. Nem sok.

SZÍNÉSZ

Politikai pikantéria.

SZÍNÉSZNŐ

Álmok. Föltétlenül.

SZÍNÉSZ

Filozófia. A mélyebbnél is mélyebb értelem. Komolyság.

SZÍNÉSZNŐ

És sok gonoszság. Mocsok, gyalázat, gyilok.

SZÍNÉSZ

Intrika, árulás, finom diplomácia.

SZÍNÉSZNŐ

Ágyúk, kardok, tőrök, méregpohár.

SZÍNÉSZ

Pezsgő.

SZÍNÉSZNŐ

Konyak.

SZÍNÉSZ

Akasztás.

SZÍNÉSZNŐ

Tarkón lövés.

SZÍNÉSZ

Ártatlanság.

SZÍNÉSZNŐ

És tisztaság is.

SZÍNÉSZ

Erkölcsi tartás. Etika és morálprédikációk, bőségesen.

SZÍNÉSZNŐ

Szájbarágás.

SZÍNÉSZ

Nagy eszmék, örök hitek. Barátság.

SZÍNÉSZNŐ

És szerelem, szerelem. Szerelem harmadszorra is.

SZÍNÉSZ

Rengeteg mondanivaló.

SZÍNÉSZNŐ

Szó, szó, szó.

SZÍNÉSZ

Jól kifőzött rizsa.

SZÍNÉSZNŐ

Sóder.

SZÍNÉSZ

Nyomnivaló.

SZÍNÉSZNŐ

Ládalekvárral megízesítve.

SZÍNÉSZ

Szöveg hátán szöveg.

SZÍNÉSZNŐ

Hogy csússzon.

SZÍNÉSZ

Jól elmúlatni vele az időt.

SZÍNÉSZNŐ

Csak csendet ne!

SZÍNÉSZ

Nehogy eszébe jusson valakinek.

SZÍNÉSZNŐ

A csend. Vagy a szó.

SZÍNÉSZ

Nehogy valaki emlékezni tudjon.

SZÍNÉSZNŐ

Minden szó rögvest kövessen egy másikat.

SZÍNÉSZ

Vagy minden emlék.

SZÍNÉSZNŐ

Takarjon szót a szó.

SZÍNÉSZ

Épp, ahogyan most csináljuk.

SZÍNÉSZNŐ

Ez legyen a bemutató.

SZÍNÉSZ

Emléket fedjen emlék.

SZÍNÉSZNŐ

Csak az a szó ne legyen hallható!

SZÍNÉSZ

Ne tudja senki, hogy azt a szót szeretnénk kimondani.

SZÍNÉSZNŐ

És emlék se maradjon a sok emlékezéstől.

SZÍNÉSZ

Szeretném kimondani.

SZÍNÉSZNŐ

Mozdulatot pedig takarjon mozdulat.

SZÍNÉSZ

Azt az egyetlen szót kimondani.

SZÍNÉSZNŐ

Harsogja túl a tánc, zene, kábulat, gyönyör.

SZÍNÉSZ

Kiordítani.

SZÍNÉSZNŐ

Gazdagság legyen, selymek, ezüstök, tükrök, bársonyok, divat.

SZÍNÉSZ

Vagy elhallgatni. Ha nem lehet.

SZÍNÉSZNŐ

És csillárok ontsák a fényt, fekete ruhás ősz urak jöjjenek a vörös szőnyegen.

SZÍNÉSZ

És a némaságba jól beburkolom. Csendbe göngyölöm.

SZÍNÉSZNŐ

Fátylak, függönyök, festett városok, gyilkos küzdelem, izgalom, félelem, malackodás, kitüntetés takarja el.

SZÍNÉSZ

Takarja el.

SZÍNÉSZNŐ

Sípok és dobok.

SZÍNÉSZ

Nádi hegedű.

SZÍNÉSZNŐ

Nyomja el.

 

Egyenletesen és pontosan táncolják körbe a színpadot; nem gyorsítanak és nem lassítanak, újra és újra ugyanazt a kört írja le a tánc.

 

SZÍNÉSZ

És akkor már ki is lehet mondani.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Ha már fölösleges.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Hiszen amit akarunk, azt csinálhatunk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Kimondhatnánk, ha akarnánk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Azt a szót.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Csakhogy nem akarjuk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Semmit nem akarunk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nincsen semmink.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Elherdáltuk azt is, amink volt.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

És ezért még bánatosak sem vagyunk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Vidámak sem, ezt sem lehetne mondani, igaz.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mindenesetre vagyunk.

 

Csend; egyeneletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Egyszerűen.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Habár némi ügyességgel meg lehetett volna még őrizni azt a tőrt. Hogy a biztonság kedvéért legyen.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Vagy a vörös kendőt. Jobb időkre.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Vagy a sipkákat.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Eső úgyse esik.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Még szerencse.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Az embernek mindig jól végig kell gondolnia a helyzetét. És akkor semmi baj nem lehet.

SZÍNÉSZNŐ

És amennyit vesztettünk, annyit nyertünk is.

SZÍNÉSZ

Végül is valamit ki kellett játszanunk.

SZÍNÉSZNŐ

Legalább játszottunk kicsit.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Még szerencse.

SZÍNÉSZNŐ

Végül is színészek vagyunk, mit tehetnénk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Igaz, így egy kicsit magunk is megkeveredtünk.

SZÍNÉSZNŐ

Összezavarodtunk.

SZÍNÉSZ

Megkergültünk.

SZÍNÉSZNŐ

Bepörögtünk.

SZÍNÉSZ

Magunk se nagyon tudjuk.

SZÍNÉSZNŐ

Mit érzünk.

SZÍNÉSZ

És főleg mit nem érzünk.

SZÍNÉSZNŐ

Egymás iránt.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Így persze már senki nem hihet nekünk.

SZÍNÉSZNŐ

Minek is higgyen.

SZÍNÉSZ

Csak úgy mondom.

SZÍNÉSZNŐ

Ne törődj velük.

SZÍNÉSZ

Magunkkal törődhetünk.

SZÍNÉSZNŐ

Mi legalább ketten vagyunk.

SZÍNÉSZ

Ez legalább biztos.

SZÍNÉSZNŐ

Táncolunk.

SZÍNÉSZ

Végre.

SZÍNÉSZNŐ

Nekem jó.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Táncolunk.

SZÍNÉSZNŐ

Vagyunk.

SZÍNÉSZ

Érzünk.

SZÍNÉSZNŐ

Gondolkodunk.

SZÍNÉSZ

Most ezt táncoljuk el.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Hogy ne maradjon semmi.

SZÍNÉSZ

Semmi a semmit ne fedje.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Hogy hallani lehessen.

SZÍNÉSZ

A csendet végre.

SZÍNÉSZNŐ

Hogy a csendben kimondhassam végre.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Ne mondd ki.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mindent kimondhatok.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Mindent kimondhatsz.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Bármit megtehetünk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Bármit megtehetsz.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nem merem.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Kimondani.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Jól összeszoktunk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Ennyit tehetünk.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Mást semmit.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Semmi mást.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Semmihez képest valami.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Sok is.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Föladni.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Hogy érezni lehessen.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

A hiányát.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Hogy nem tudjuk tovább rejtegetni.

SZÍNÉSZ

Kibújik a fáradtságunk alól.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Pedig jó.

SZÍNÉSZNŐ

Egészen jó.

SZÍNÉSZ

Majdnem remek.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Táncolunk.

SZÍNÉSZ

Összeszoktunk.

SZÍNÉSZNŐ

Fölhevültünk.

SZÍNÉSZ

Együtt vagyunk.

SZÍNÉSZNŐ

Szép.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZ

Elakad a lélegzetünk.

SZÍNÉSZNŐ

Nem tudjuk abbahagyni.

SZÍNÉSZ

Most lehetne elkezdeni.

 

Csend; egyenletesen táncolnak.

 

SZÍNÉSZNŐ

Hát akkor kezdjük el.

 

Hirtelen, lendületet és lépést megszakítva leállnak, kezüket sután leengedik, nézik egymást.

Nagyon hosszú csend.

Elfordulnak egymástól, mindketten lehajtják a fejüket.

Hangosan lihegnek.

A színész lassan elindul a színpadfenék felé.

 

SZÍNÉSZ

Kifújom magam.

 

Nagyon hosszú csend.

Hangosan lihegnek, lélegeznek.

Mikor lélegzetük valamennyire rendeződött, a színésznő körülnéz, lassan elindul a bal oldali koporsó felé.

 

SZÍNÉSZNŐ

Nincsen mit elkezdeni.

 

Nagyon hosszú csend.

A színész a színpadfenék lábához támaszkodik, majd lassan visszafordul, s a földre csúszik.

Némán ül.

A színésznő a bal oldali koporsóra ül.

Mindketten némán bámulnak maguk elé.

Nagyon hosszú csend.

A színésznő hirtelen föláll, elindul, nagyon lassan összeszedi a tárgyakat, a kést, a kendőt, a két sipkát, és a színpad közepén kis halomba rakja őket, majd lassan ő is leül a földre.

 

SZÍNÉSZNŐ

Meggyújthatnánk, ha lenne gyufánk.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Jelzőtűz lehetne.

 

Nagyon hosszú csend.

 

SZÍNÉSZNŐ

Tűz.

 

Nagyon hosszú csend.

A színész hirtelen fölugrik, előrejön, a színésznő fölött megáll.

 

SZÍNÉSZ

Búcsú.

 

A színésznő bizonytalanul föláll, ugyanúgy állnak egymással szemben, mint az imént.

Gyorsan, kicsit hisztérikusan, kicsit érzelmesen átölelik egymást.

Csend.

A színész eltolja magától a színésznőt, s a fejével int, hogy az hagyja el a színpadot.

A színésznő hátrálni kezd, de néhány lépés után megáll.

A színész a kezével int.

A színésznő hátrál, ám néhány lépés után megáll.

 

SZÍNÉSZ

Menj.

 

A színésznő ismét hátrál néhány lépésnyit, megint megáll.

 

SZÍNÉSZ

Menj.

 

A színésznő ismét hátrál néhány lépésnyit, majd ugyanannyit visszajön, megáll .

 

SZÍNÉSZ

Menj, menj.

 

A színész lehajtja a fejét.

A színésznő hátrál, megáll.

A színész mozdulatlanul vár.

Nagyon hosszú csend.

A színésznő felemeli a kezét, aztán lassan leengedi, és nagyon gyorsan kihátrál a színpadról; a jobb oldali takarásban tűnik el.

Nagyon hosszú csend.

A színész nem mozdul.

A színésznő ismét megjelenik a jobb oldali takarásban, megáll.

A színész mozdulatlanul vár.

Nagyon hosszú csend.

A színésznő ismét eltűnik.

Nagyon hosszú csend.

A színész nem mozdul.

Ennek a csendnek az időtartamát éppen úgy, miként az indításnál, a közönség tűrőképességéhez kell igazítanunk, de úgy, hogy a tűrési határon mindenképpen jóval túl legyünk, mondjuk, a botrány határán.

Aztán a színész lehajol, egyenként fölemeli a tárgyakat, körülnéz, a tárgyakat a bal oldali koporsóhoz viszi, megint körülnéz, majd gyorsan megemeli a koporsó fedelét, s a tárgyakat egyetlen mozdulattal belöki a koporsóba.

A koporsó fedelét visszaengedi, körülnéz.

Nagyon hosszú csend.

Hangosan fölnevet.

Ismét fölemeli a koporsó fedelét, belenéz, majd belenyúl és lassan, ügyetlenül, miközben másik kezével a fedelet tartja, fokozatosan kihúzza a koporsóból a színésznőt ábrázoló bábut.

A bábuba akadva kiszóródnak a tárgyak is.

A bábut elengedi, a tárgyakat visszadobálja a koporsóba, leengedi a koporsó fedelét.

A bábut hosszú hajánál fogva fölemeli, a színpad közepére húzza, lefekteti, fejét a lépcsőre emeli, a végtagokat szépen, gondosan elrendezi.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

Ismét körülnéz, vár, mintha arra várna, hogy a jobb oldali takarásban megjelenhet a színésznő, majd a jobb oldali koporsóhoz megy, fölemeli a fedelét, belenyúl, és már gyakorlottan, a hajánál fogva húzza ki a saját bábját.

A koporsó fedelét visszaengedi, fölegyenesedik, a bábut a hajánál fogva a levegőbe emeli, visszaengedi, megint a levegőbe emeli.

Hangosan, durván fölnevet.

Megrázza a bábut, hangosan nevet, majd hirtelen elengedi és belerúg.

A bábu összecsuklik.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

Visszamegy a bal oldali koporsóhoz, s miközben felemeli a fedelét és kiszedi belőle a tárgyakat, a kést, a kendőt, a két sipkát, egy sárközi dalt énekel; lásd: Magyar Népzene I. 1/b 7 Qualiton.

 

SZÍNÉSZ

  Uccudárom, madárom
  Kapuba vár a párom,
  Kettő vagy három.
  Uccudárom madárom!
  Kettő vagy három.
  Uccudárom madárom!

 

A kést, a kendőt, a sipkákat saját bábujához viszi, az egyik sipkát a báb fejére húzza, a kendővel beköti a báb szemét, a bábot rendesen a hátára fekteti, elrendezi végtagjait, majd késsel a kezében a báb feje mögé kerül és leguggol.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

Aztán fölemeli a kést, és kétszer egymás után, nagyon gyorsan a báb mellébe szúr.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

A kést leteszi, a bábot fölemeli, a színésznőt ábrázoló báb mellé húzza, s ugyanúgy elrendezi.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

Majd miközben a másik sipkát a színésznőt ábrázoló bábu fejére húzza, leoldozza a kendőt saját bábuja szeméről, s a színésznőt ábrázoló bábu szemét köti be vele, ismét, most hangosabban énekel.

 

SZÍNÉSZ

  Heje cucám, a lelki!
  Málélisztes a seggi.
  Hej, dudájj, ma dudájj,
  Hónap mindég aludjál!
  Hej, dudájj, ma dudájj,
  Hónap mindég aludjál!

 

Felemeli a kést a földről, leguggol a színésznőt ábrázoló báb feje mögé.

Nézi.

Aztán fölemeli a kést, és kétszer egymás után, nagyon gyorsan a bábu mellébe szúr.

Mintha elégedetlen lenne az eredménnyel, harmadszor is beleszúr.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

Miközben leveszi a színésznőt ábrázoló bábu fejéről a kendőt, ismét, most egyre halkabban énekel.

 

SZÍNÉSZ

  Hej, dudájj, ma dudájj,
  Hónap mindég aludjál!
  Hej, dudájj, ma dudájj,
  Hónap mindég aludjál!

 

Kezében a késsel és a kendővel, feláll.

Nagyon hosszú csend.

Szorosan becsavarja a kendőbe a kést, s egészen a színpad széléig előrejön.

A kendőbe csavart kést leteszi a földre.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

Aztán gyorsan megfordul, visszamegy, s most mindkét bábut egyszerre emelve föl, megpróbálja őket egymáshoz támasztva megállítani.

A bábuk egy pillanatra megállnak.

Aztán egymásba rogynak.

Ismét megkísérli őket egymáshoz támasztva fölállítani, de a bábuk némi ingadozás után megint csak összecsuklanak.

Leül melléjük a földre, fejét lehajtja, térdét a melléig húzza, átkulcsolja, így ringatja magát egy kicsit.

Aztán lassan megmerevedik.

Nagyon hosszú csend.

Föláll.

Megragadja a két bábut, és a jobb oldali koporsóhoz húzza őket, leemeli a koporsó fedelét, s a két bábut gyorsan a koporsóba gyömöszöli, visszateszi a koporsó fedelét.

Nézi.

Nagyon hosszú csend.

Körülnéz.

Többször körüljárja, bejárja a színpadot, mindent megnéz, megérint, megtapint, ám ez már nem ismerkedés, hanem búcsú.

Előrejön a bal oldali koporsóhoz, felemeli a fedelét, belemászik, lefekszik, s a koporsó fedelét magára engedi.

Nagyon hosszú csend.

A koporsó fedele megemelkedik, a színész kinéz, mintha valamit várna még, egészen kihajol a koporsóból.

Nagyon hosszú csend.

Nagyon lassan visszahúzza a fejét, s ismét magára engedi a koporsó fedelét.

A színpad üres, a fények változatlanok.

Természetesen nem jönnek ki meghajolni .

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]