A Pincérfrakk utcai cicák

és más mesék

 

 

 

 

A kevély kiskakas

Hol volt,
hol nem volt,
volt egy kevély
kiskakas,
tarka tollas,
tarajas,
piros lábú,
piros csőrű,
begyeskedő
kiskakas.
Ejhaj, csibekas!
Kevély volt a kiskakas.
Ez a kevély
kiskakas,
tarka tollas,
tarajas,
talált egyszer
az úton,
nem az úton:
a kúton,
talált egy szem
gyöngyöcskét –
csillogó,
villogó,
kényes,
fényes
gyöngyöcskét.
Ejhaj, csibekas!
Megörült a kiskakas.
Hát a kevély
kiskakas,
tarka tollas,
tarajas,
kitátotta
csőröcskéjét,
s hamm!
bekapta
gyöngyöcskéjét:
hamm!
hamm!
bekapta.
Csőröcskében,
gyöngyöcskével,
kényeskével,
fényeskével,
ide szállt,
oda szállt,
udvarukban
szaladgált
a kis kevély
kakaska.
Ejhaj, csibekas!
Szaladgált a kiskakas.
Hát a kevély
kiskakas,
tarka tollas,
tarajas,
gyöngyöcskéjét
hol letette,
hol felvette,
nézegette,
kerülgette,
csipegette,
viszegette;
piros lábán
illegett,
tarka farka
billegett,
kukorékolt:
„Kukurikú!
Ku-ku-ku-ku-
kukurikú!”
Ejhaj, csibekas!
Futkosott a kiskakas.
Hát a kevély
kiskakas,
tarka tollas,
tarajas,
ugrándozván
sövényre,
szökkent,
röppent,
szállva szállott
a tyúkudvar
fölébe.
Onnét leszállt
a földre,
csőröcskében
gyöngyöcske:
csillogott,
villogott,
mint napocska
ragyogott.
Ejhaj, csibekas!
Röpdösött a kiskakas.
Meglátta egy
tyúkocska,
s kérve kérte:
„Kakaska!
Add ide a
gyöngyöcskét,
hadd játszódjak
kicsinykét.”
De a kevély
kakaska
gyöngyöcskéjét
nem adta.
Ejhaj, csibekas!
Kevély volt a kiskakas.
Meglátta egy
kiskacsa,
s kérve kérte:
„Kakaska!
Add ide a
gyöngyöcskét,
hadd játszódjak
kicsinykét.”
De a kevély
kakaska
gyöngyöcskéjét
nem adta.
Ejhaj, csibekas!
Kevély volt a kiskakas.
Meglátta egy
pici nyúl,
s kérve kérte:
„Kakas úr!
Add ide a
gyöngyöcskét,
hadd játszódjak
kicsinykét.”
De a kevély
kakaska
gyöngyöcskéjét
nem adta.
Ejhaj, csibekas!
Kevély volt a kiskakas.
Meglátta egy
kiskecske:
„De szép fényes
gyöngyöcske!
Add ide a
gyöngyöcskét,
hadd játszódjak
kicsinykét.”
De a kevély
kakaska
gyöngyöcskéjét
nem adta.
Ejhaj, csibekas!
Kevély volt a kiskakas.
Meglátta egy
lovacska,
s kérve kérte:
„Kakaska!
Add ide a
gyöngyöcskét
hadd játszódjak
kicsinykét.”
De a kevély
kakaska
gyöngyöcskéjét
nem adta.
Ejhaj, csibekas!
Kevély volt a kiskakas.
Hát a kevély
kiskakas,
tarka tollas,
tarajas,
dehogy adta
gyöngyöcskét
játszadozni
kicsinykét;
szaladt,
szaladt
messzire,
gyöngyöcskével
csőribe,
meg sem állott
Tiszáig,
Tisza szélső
partjáig,
csőriben
gyöngyöcske,
nézte magát
a vízbe.
Ejhaj, csibekas!
Mit látott a kiskakas!
Hát a kevély
kiskakas,
tarka tollas,
tarajas,
mit lát vízi
tükörben,
kukorintván
dühödten?
Egy kevély
kiskakast,
tarka tollast,
tarajast,
csőriben
– ohohó! –
gyöngyöcske,
ragyogó.
Egy garas,
két garas!
Ámuldozhatsz,
kiskakas!
Piros csőrrel
tátogatott,
gyöngyöcskéhez
odakapott.
Ejhaj, hejehaj!
Gyorsan utolér a baj!
Mikor csőrét
kitátotta,
gyöngyét vízbe
pottyantotta.
Volt, nincs,
hova lett?
Gyöngyöcskéje
odalett!
Kukurikú, csibekas!
Megjárta a kiskakas.

 

 

 

Egy fazék méz

Mackó
mocorog
álmában,
mézet,
mesejót
mammogat a szájában.
Zümzüm
darazsak
ébresztik:
„Mackó,
süt a nap,
ne aluggyál kiskeddig!”
Fogja
fazekát
fülénél:
„Nincs jobb
mesejó,
édes-mézes ebédnél!”
Kisnyúl
kuncorál
előtte:
„Mackó,
adakozz
egy nyalintást belőle!”
Mackó
mocorog
morrogva,
mézes
mancsait
moncsolja.
Rigó
repdesget
előtte:
„Mackó,
adakozz
egy csipetnyit belőle!”
Mackó
mocorog
morrogva,
mézes
mancsait
moncsolja.
Sünöcske
sündörög
előtte:
„Mackó,
adakozz,
egy nyelésnyit belőle!”
Mackó
mocorog
morrogva,
mézes
mancsait
moncsolja.
Róka
rikonyál
előtte:
„Mackó,
adakozz
egy nyelintést belőle!”
Mackó
mocorog
morrogva,
mézes
mancsait
moncsolja.
Szamár
szepereg
előtte:
„Mackó,
adakozz
egy falásnyit belőle!”
Mackó
mocorog
morrogva,
mézes
mancsait
moncsolja.
Fogja
fazekát
fektében.
„Méz lesz,
mesejó,
édes méz az ebédem!”
Akkor
fa mögül
vadászok
lépnek
elibé,
hosszúcsövű puskások.
Mackónk
menekül
morrogva,
füles
fazekát
futás közben eldobja.

 

 

 

A nyulacska csengője

Hol volt,
hol nem,
volt egy nyulacska –
Bundája szürke,
négy lába fürge,
két füle hosszú,
kurta a farka.
Volt neki egy csöpp
csengője,
azzal járt sétálni
erdőre.
Ha azt a csengőt
megrázta,
„csincsincsin”
csengett az erdőn,
csengett keresztbe,
hosszába.
Egyszer a nyulacska
sétálgatott,
s hát! egy rét közepén
elfáradott.
Ott állt egy kicsinyke
almafa,
a fűbe lefeküdt
alatta,
aludni egy kicsikét –
Almafa ágára felakasztotta
„csincsincsin”
csengettyűjét.
Aludt a nyulacska
jó sokat –
Fölébredt, héj, kutya mája!
Nem látott őkelme
még olyat:
megnőtt a kis fa nagyra,
legalább hét araszra;
csengője ott csengett
fenn magasan,
hiába ugrált érte,
nem érte el sehogyan.
Hosszúfül-kurtafark
nyulacska néz, néz:
„De magas a csengő!”
Aztán elpityerdül bánatosan,
kéri a fát,
kérleli,
vékonyka hangja esengő:
„Fácska, te kedves,
hallod-e?
Pici csengőmet
add ide,
hogy egy vidámat
csengessek,
csengettyűszóra
léphessek!”
De a fa így szól:
„Nem adom!
Csak hilintázzon ágamon!”
Hosszúfül-kurtafark koma
keserves könnyeket hullat,
s szalad négy fürge lábán,
szalad a fa alól tova.
Egy fejszére talál,
annak így kunyorál:
„Fejszécske, kedves,
vágd ki a fát!
Ne sajnáld, kérlek,
a komiszát!
Nem adja vissza
csengőmet,
azt a csudásan
csengőset,
hogy egy vidámat
csengessek,
csengettyűszóra
léphessek!”
A fejsze így szól:
„Nem vágom!
Felőlem a te csengettyűd
hintázhat holtig az ágon!”
Hosszúfül-kurtafark koma
keserves könnyhullatással
szalad négy fürge lábán,
szalad a fejszétől tova.
Egy nagy kőre talál,
annak így kunyorál:
„Kövecske, kedves,
csorbítsd ki a fejszét!
Mért nem megy vágni
a fát, a bestét?
Nem adja vissza
csengőmet,
azt a csudásan
csengőset,
hogy egy vidámat
csengessek,
csengettyűszóra
léphessek!”
De a kő így szól:
„Nem!
Nem kedves amúgysem,
hallod-e,
a csengettyűszó nekem!”
Hosszúfül-kurtafark koma
könnyeit törülgeti,
s szalad négy fürge lábán,
szalad a kőtől tova.
Egy gémeskútra talál,
annak így kunyorál:
„Kutacska, kedves,
nyeld el a kövecskét!
Mért nem csúnyítja
csorbára a fejszét?
Fejsze mért nem vág fát?
A csengettyűs ágát!
Nem adja vissza
csengőmet,
azt a csudásan
csengőset,
hogy egy vidámat
csengessek,
csengettyűszóra
léphessek!”
De a kút így szól:
„Nem!
A követ el nem nyelem!
A te bolondos csengettyűd
ugyan mivégre kell nekem?”
Hosszúfül-kurtafark koma
hüppöget egy kicsikét,
s szalad négy fürge lábán,
szalad a kút mellől tova.
Egy emberre talál,
annak így kunyorál:
„Ember, te kedves,
a kutat merd ki!
Nem akar, kérlek,
követ elnyelni!
Kő nem csorbít fejszét,
fejsze fát nem vágja,
fa nem adja
csengőmet,
azt a csudásan
csengőset,
hogy egy vidámat
csengessek,
csengettyűszóra
léphessek!”
Az ember így szól:
„Nem!
A te csöpp csengettyűdért
a kutat ki nem merem!”
Hosszúfül-kurtafark koma
pityereg egy sort magában,
s szalad négy fürge lábán,
szalad az embertől tova.
Egy bikára talál,
annak így kunyorál:
„Bika, te kedves,
döfj az emberbe!
Kutat kimerni
mért nincsen kedve?
Kút nem nyel kövecskét,
kő nem csorbít fejszét,
fejsze nem vág fát,
fa nem adja
csengőmet,
azt a csudásan
csengőset,
hogy egy vidámat
csengessek,
csengettyüszóra
léphessek!”
A bika így szól:
„Nem döföm!
A te fán csüngő
csengettyűdhöz
nincs közöm!”
Hosszúfül-kurtafark koma
keserű könnyeit nyeli,
s szalad négy fürge lábán,
szalad a bikától tova.
Egy pulikutyát talál,
annak így kunyorál:
„Kis puli, kedves,
szaladj!
Bika farkába harapj!
Bika embert nem döföl,
ember kutat nem merít,
kút nem nyeli a követ,
kő fejszét nem csorbítja,
fejsze nem vágja a fát,
fa nem adja
csengőmet,
azt a csudásan
csengőset,
hogy egy vidámat
csengessek,
csengettyűszóra
léphessek!”
Hát az a puli,
csöpp fekete,
ugat egy akkorát,
de milyen mekkorát,
hogy ég-föld szakad bele.
Ugrik:
ott a bika farka,
nosza, kutyául harapja,
bika az ember után,
szarvával döföl csúnyán,
ember a kutat meri,
merítő vödre teli,
kút a követ nyeli:
hopp!
kő fejszét csorbítja:
kopp!
fejsze vágja a fát,
döngeti a komiszát,
adja a csengőt a fa,
nyújtja a nyúlnak maga.
Hosszúfül-kurtafark koma
szalad a csengővel tova.
Vidáman kalimpál
csengője,
azzal jár sétálni
erdőre.
Ha azt a csengőt
megrázza,
„csincsincsin”
csendül az erdőn,
csendül keresztbe,
hosszába.
Talán épp most is cseng,
a nyulacska fülébe zeng.

 

 

 

A kártyázó egerek

Hol volt,
hol nem,
messze, messze,
volt egy öreg ház padlásán
valahol két egerecske.
Egyik neve Zurrogi,
másik neve Zürrögi.
Igen szellős volt a padlás,
s huzatos padláson nem jó,
nem az alvás,
Hát az a két kisegér
szemét nem hunyta le éjjel,
sétált a padláson széjjel,
sétált hosszába-keresztbe,
a tetőn át égre lesve,
honnét besütött hozzájuk
a hold, az ezüst-fehér.
Zurrogi unatkozott,
Zürrögi ásítozott.
Hogyha már nem alszanak,
unatkozó két egerek
ugyan micsináljanak?
Azon az öreg padláson
volt játékuk épp elég –
Hintaló,
síp,
ócska labda,
azt hajítgatták magasra;
kócbaba,
kisostor,
csengő,
de elunta mind a kettő,
s így szóltak két kisegerek:
„Ördögbe az unalommal,
megkukulunk ebbe még!”
Azon az öreg padláson
volt egy teli zsák dió –
Kidöntötték:
zsuppsz, a földre!
Gurítgatták tözörögve,
végül a diót elunva
panaszolkodának újra:
„Nincsen ebbe semmi jó!”
Azon az öreg padláson
kutakodtak szüntelen,
Zurrogi egyik sarokban,
Zürrögi másik sarokban
kutatgatta unalmában,
hogy ama öreg padláson
hátha még valami játék
kettejüknek megterem.
Végül ím kártyára leltek –
No ezen egy jót nevettek,
olyan szép volt az a kártya;
akárhonnét nézegették,
nézegették,
méregették,
mindegyiken csuda-ábra.
Zürrögi nagyot kiált:
„Zurrogi szomszéd, vivát!
Mondok neked egy nagyot,
kedves Zurrogi barátom:
osszuk szét a sok lapot.
Jót kártyázni kellene,
és az idő,
héjha, komám,
az is jobban tellene!”
Zurrogi ezt zümmögi:
„Kedves szomszéd,
Zürrögi!
Ne szaporítsuk a szót,
számoljuk meg a diót.
Egyik fele enyimé,
másik fele tiedé;
azután jöhet a kártya,
mert igazat szóltál, szomszéd,
jobban megy az idő játszva!”
Megszámolják a diót –
Zurrogi kap hét kilót,
Zürrögi is épp hetet.
No már játszani lehet!
Dióval fizet a vesztes,
zörgő diót kap a nyertes.
Leül a két kisegér –
Kétfelé osztva a kártya,
minden lapon
csuda-ábra,
szedegetik egyre-másra;
épp hogy a markukba fér.
Zurrogi kezd:
„Pirosat!”
Felel Zürrögi hegyesen:
„Adok én, komám, olyat!”
Zurrogi szól:
„Makkot adj!”
Lecsap Zürrögi egy lapot:
„Jó, csak bele ne szakadj!”
Zurrogi kér:
„Zöldre zöldet!”
Zürrögi kártyája csattan:
„Adok én, egy lapra többet!”
Zurrogi szól:
„Van-e tök?”
Zürrögi kiált utolszor:
„Van, de ezzel én ütök!”
És ugyan igaza lett –
Mert elnyerte Zurrogitól,
elnyerte Zürrögi szomszéd,
el a hét kiló dióját,
el az utolsó szemet.
Héjha!
Volt sírás-rívás!
Volt Zurrogi panaszában
esenkedés és szidás.
Kérte vissza a diót,
de Zürrögi csak kacagta,
a diót zsákjába rakta,
nem adott vissza egy szemet,
nemhogy hét egész kilót.
Azóta nincs köztük béke.
Ott él az öreg padláson
messze, messze,
két egérke;
veszekszenek nappal-éjjel,
sétálván bosszúsan széjjel,
azon az öreg padláson
valamerre a világon.
Egyik neve Zurrogi,
másik neve Zürrögi.

 

 

 

Kacor király

Hol volt, hol nem a világon,
tél-túl Hetedhétországon,
volt egy asszony valahol.
Nem volt egyéb jószága,
csak egy lusta macskája,
fekete, mint a pokol.
Fekete volt mindene,
füle-farka fekete,
sűrű fekete a szőre,
a négy lába
meg a háta,
fejebúbja,
hát még a hosszú bajusza;
mint a korom,
mint az éjfél,
feketébb a feketénél.
Deli-karcsú macska volt,
csak egy nagy bibéje volt:
torkoskodott őkelme,
belé nyalt-falt mindenbe.
Hanem egyszer meggyűlt
a baj,
volt macska-zaj,
volt macska-jaj –
egy szép napon meglesték,
s nyakon csípték őkelmét:
épp a tejet
kortyolgatta,
szája szélét
nyalogatta;
fakanállal hegyibe!
Sipp-supp! csak a fejire!
Rá, hogy meg ne sántuljon,
s többet el ne csábuljon.
Aztán kirakták a szűrét,
szégyenszemre kiseprűzték.
A mi macskánk elfutott,
sírva-ríva bujdosott,
de nem jutott messzire,
csak a falu végire;
ott leült a híd mellett,
s megtépázva kesergett.
Hanem hopp!
Mi az ott?
Hát egy lompos farkú róka
csücsül a hídon amott.
Lelógatja
bojtos farkát,
nem sejdíti
még a macskát.
Az meg róka farkát látva
beleun a búsulásba,
s lopódzik a híd fele:
elkapja a róka farkát,
s játszadozni kezd vele.
Aj, a róka megijed –
sose látott még ilyet!
Róka nem látott még macskát,
macska nem látott még rókát:
róka behúzza a nyakát,
macska felborzolja magát.
Inában a bátorsága,
szól a róka valahára:
„Hogyha meg nem sérteném,
kit tiszteljek önben én?”
„Én vagyok a Kacor király!
Meghal, aki utamba áll!”
„Milyen király?
Kacor király?
Soha hírét nem hallottam,
pedig eleget bolyogtam.”
Fúj a macska vészesen:
„Nem hallottad a nevem?
Mindenkit megregulázok,
akit utamban találok!”
Ajjajaj!
Hajjajaj!
Vörös róka csupa jaj.
Szipeg-szepeg a koma,
reszket, mint a kocsonya,
fejet hajt a macskának,
vitéz Kacor királynak,
és meghívja barlangjába
csirkezúzás lakomára.
Megy a macska kegyesen
csirkét enni szívesen,
úgy jóllakik,
mint a pap,
iszik is rá,
mint a csap;
örül a nagy uraságnak,
botcsinálta királyságnak.
Végül a jó ebédre
alszik kénye-kedvére;
a róka meg strázsálja
kinn a barlang szájába,
hogy ne háboríthassák
Kacor király nyugalmát.
Róka ajtóba kiáll,
benn alszik Kacor király,
mikor egy nyúl
szalad arra,
gyúl a strázsa
nagy haragra:
„Héhó, füles koma te!
Szaladj innen messzire!
Mert Kacor királyom alszik,
s jaj neked, ha megharagszik.
Szaladj,
siess,
ugorj,
fuss,
nehogy körme közé juss!
Retteg tőle minden állat,
hódolnak a hatalmának!”
Megijed a pici nyúl,
elkotródik jámborul,
jár le-föl az erdőben,
töprenkedik erősen:
„Kacor király,
Kacor király,
ki az a bősz
Kacor király?
Soha hírét nem hallottam,
pedig eleget bolyogtam.”
Arra bódorgott a medve,
majd rálépett a fülesre.
Kérdi a nyúl,
hová megyen?
Azt feleli rá a medve:
„Járok egyet a sűrűben.”
„Jaj, ne járkálj,
sose mászkálj,
ne a róka barlangjánál,
mert ott Kacor király alszik,
jaj neked, ha megharagszik.
Szaladj,
siess,
ugorj,
fuss,
nehogy körme közé juss!
Retteg tőle minden állat,
hódolnak a hatalmának!”
Loncsos medve nagyot néz,
eszébe se jut a méz.
„Kacor király,
Kacor király,
ki az a bősz
Kacor király?
Soha hírét nem hallottam,
pedig eleget bolyogtam.”
S megy a róka barlangjára,
de megállítja a strázsa:
„Héhó, koma, hallod-e!
Szaladj innen messzire!
Mert itt Kacor király alszik,
jaj neked, ha megharagszik.
Szaladj,
siess,
ugorj,
fuss,
nehogy körme közé juss!
Retteg tőle minden állat,
hódolnak a hatalmának!”
Több se kell a medvének,
szegény árva fejének,
szalad a barlangtól tova,
azt se nézi,
merre-hova,
hát az erdőt körbefutja,
s megint rátalál a nyúlra.
Az egy ordas farkassal,
meg egy félvak varjúval
hányja-veti az ügyet,
hogy az a bősz Kacor király
ki fia-borja lehet.
Egyre csak azt hajtogatják:
soha hírét nem hallották,
de már látni szeretnék,
hogy szemébe tiszteljék.
Azt sütik ki végtére,
hogy meghívják ebédre.
Varjú röpül követségbe,
megy Kacor király elébe,
de a róka elkapja,
s gyúl éktelen haragra:
„Hallod-e, varjú koma!
Röpülj innen té s tova,
mert itt Kacor király alszik,
jaj neked, ha megharagszik.
Röpülj eszed nélkül, huss,
nehogy körme közé juss!
Retteg tőle minden állat,
hódolnak a hatalmának!”
„Tudom, tudom, strázsa uram,
nem is mentegetem magam,
kezedben az életem:
a kisnyúl,
a loncsos medve,
meg a farkas küldtek erre,
hogy meghívjam holnap délre
jó ebédre
a hatalmas Kacor királyt,
ahogy illik, rendesen.”
„Várj egy kicsit féltérden!
felségét megkérdem.”
Azzal bemegyen a róka
Kacor királyhoz egy szóra,
s szalad vissza sebesen.
Köszöni a tisztességet,
s elfogadja az ebédet
Kacor király kegyesen.
Viszi a hírt a varjú,
van is mindjárt ujjujú,
felütik a lacikonyhát,
s járják vadul a bolondját,
eszükvesztett vidámak:
áll a kisnyúl szakácsnak,
mert a farka
olyan kurta,
hogy nem ér a tűzbe, nem;
ott süröghet könnyeden.
Hát a medve?
Vizet merít.
Hát a farkas?
Nyársat kerít.
Sütnek-főznek Kacor királyt várva,
készülődnek a nagy lakomára.
Leves megfő,
hús megsül,
az asztalra egy nagy kancsó
tokaji bor is kerül.
Varjú röpül követségbe,
megy Kacor király elébe.
Kérdezgeti az ágról
a strázsáló rókától:
„Jösztök-e már, róka koma?
Készen vár a nagy lakoma!”
„Várjatok még egy kicsit,
őfelsége öltözik,
élesíti körmös mancsát,
pödörinti hosszú bajszát.”
Végre indul Kacor király,
róka koma mögéje áll,
Kacor király lassúdan
lépeget nagy gangosan,
félelmesen villog bajsza,
de a varjút szemmel tartja,
az is fél Kacor királytól,
lesi félszemmel az ágról.
Kisnyúl,
farkas,
loncsos medve,
várják őket esedezve:
„Milyen szerzet
az a király,
az a híres,
nevezetes,
hatalmas és félelmetes,
rettenetes Kacor király?”
Mikor aztán meglátják,
szájukat is eltátják:
„Ott jön! ott jön!
Merre fussak?”
Félsze támad a kisnyúlnak,
tapsifüle lekonyul,
s szalad,
szalad,
szalad,
szalad,
át a hetedik határon,
szalad át a fél világon
féltiben a pici nyúl.
Hát a loncsos,
medve koma?
Szalad,
szalad,
szalad,
szalad,
lohol, azt se tudja, hova.
Hát a farkas?
Az is elszalad a nyárssal,
el a finom lakomával.
Hát a varjú?
Varjú se marad meg magnak –
Csapot-papot odahagynak.
Hát ezután mi legyen?
Kacor király mit egyen?
Dúlhat-fúlhat éhesen,
a rókára mérgesen.
Már neki is ugrana,
de hiába
nézdel hátra
Kacor király a strázsára:
eltűnt onnét a koma!
Haj, haj,
hajjajaj!
Égzendítő macska-zaj!
„Ebvér! Kutyaháj!” –
kiabál Kacor király.
De hiába kiabál,
se ebvér,
se kutyaháj.
Haj, haj,
mi legyen?
Megyen haza éhesen.
Nem kell már a korona:
otthon várja asszonya.
Ott a tej is:
tele tál –
Ejhaj! tüstént nekiáll,
s jóllakik Kacor király.

 

 

 

A fecske meg a szalmaszál

Hol volt,
hol nem,
messze, messze,
volt egy villás-
farkú fecske,
annak puha
fecskefészke,
a fészekben
kilenc apró,
sippogató
kisfecskéje.
Ott a fészek
az ereszben,
ott a fecske
a fészekben
kilenc fia
között fészkel,
játszadozgat
anyafecskénk
kilenc kicsi
kisfecskével.
Hanem egyszer
– hajahaj! –
jő rettentő
csúnya baj:
omlik puha
fecskefészek,
volt-nincs fészke
a fecskének,
nincsen fészke
se magának,
se a kilenc
fiókának.
Rakni kéne
másik fészket
kilenc síró kicsinyének.
Száll a fecske,
messze száll,
szalmát szedni
szálldogál,
talál is egy
szalmaszálat,
éppen jó lesz
gerendának.
Csőre közé
kapja hát,
s röppen árkon-
bokron át;
száll hazáig
sietve,
azaz szállna,
szálldogálna,
ha a szalma
a csőrében
olyan nehéz
nem lenne.
Aj, te nehéz
szalmaszál,
fárad szegény
csöpp madár,
szegény fecske
úgy elfárad,
földre ejti,
szalmaszálat,
földre kereng
szalmaszál,
melléje ül
le a porba
a kis fecske,
és busongva
hull a könnye,
hulldogál.
Sárgarigó
arra száll,
kis fecskére
rátalál.
Kérdi tőle:
„Mi a baj?”
Könnyét törli
szegény fecske,
s felel sírva,
hüppögetve:
„Rigó pajtás,
nagy a baj!
Fészket rakni
erre jártam,
elejtettem
szalmaszálam,
hogyan rakjak
immár fészket,
hová tegyem
fészektelen
kilenc kicsi
kisfecskémet?”
„Sose búsulj!
– szól a rigó. –
Megmondom én,
mi volna jó.
Ketten könnyen
fölemeljük,
emeljük hát
pajtás együtt!”
S kétoldalról
nekiállnak
annak a nagy
szalmaszálnak.
Húzzák,
vonják,
de hiába:
meg se moccan
ott a porban
az a kutya
szalmaszála.
Sírhatnak hát
most már ketten,
sírnak is nagy
keservesen.
Búbosbanka
arra száll,
a sírókra
rátalál.
Kérdi tőlük:
„Mi a baj?”
Könnyét törli
szegény fecske,
s felel sírva,
hüppögetve:
„Búbosbankám,
nagy a baj!
Fészket rakni
erre jártam,
elejtettem
szalmaszálam,
hogyan rakjak
immár fészket,
hová tegyem
fészektelen
kilenc kicsi
kisfecskémet?”
„Ne búsuljál,
ne zokogjál,
hárman könnyen
fölemeljük,
emeljük hát
pajtás együtt!”
S háromfelől
nekiállnak
annak a nagy
szalmaszálnak.
Húzzák,
vonják,
de hiába:
meg se moccan
ott a porban
az a kutya
szalmaszála.
Sírhatnak hát
most már hárman,
sírnak is nagy
búsulásban.
Bajszos sármány
arra száll,
a sírókra
rátalál.
Kérdi tőlük:
„Mi a baj?”
Könnyét törli
szegény fecske,
s felel sírva,
hüppögetve:
„Aj, te sármány,
nagy a baj!
Fészket rakni
erre jártam,
elejtettem
szalmaszálam,
hogyan rakjak
immár fészket,
hová tegyem
fészektelen
kilenc kicsi
kisfecskémet?”
„Ne búsuljál,
ne zokogjál,
négyen könnyen
fölemeljük,
emeljük hát
pajtás együtt!”
S mind a négyen
nekiállnak
annak a nagy
szalmaszálnak.
Húzzák,
vonják,
de hiába:
meg se moccan
ott a porban
az a kutya
szalmaszála.
Sírhatnak hát
most már négyen,
sírnak is ott
az útszélen.
Akkor arra
száll egy cinke,
egy szénfejű,
csöpp picinyke.
Kérdi tőlük:
„Mi a baj?”
Könnyét törli
szegény fecske,
s felel sírva
hüppögetve:
„Cinke pajtás,
nagy a baj!
Fészket rakni
erre jártam,
elejtettem
szalmaszálam,
hogyan rakjak
immár fészket,
hová tegyem
fészektelen
kilenc kicsi
kisfecskémet?”
„Ne búsuljál,
ne zokogjál,
öten könnyen
fölemeljük,
emeljük hát
pajtás együtt!”
S mind az öten
nekiállnak
annak a nagy
szalmaszálnak.
Húzzák,
vonják,
húzzák,
vonják,
végül öten
megmozdítják,
fölemelik
azt a szalmát,
a magosba
fölragadják.
Meg se állnak
hazáig,
a kis fecske
házáig.
Fészket rakott
hát a fecske,
csuda fészket
az ereszbe,
kilenc fia
között fészkel,
kilenc kicsi
kisfecskével.

 

 

 

A hetvenkedő sün

Hol volt,
hol nem,
volt valahol
egy csupa tüske,
nagyhírű,
büszke,
rangjára fő-fő,
csatákban győző
vitéz sündisznó,
milyet manapság
nem látsz sehol.
Ha csak kiáltott:
„Hajj!” –
Törött a fáról a gally.
Hát egyszer útra megyen,
sétálni a sűrűben.
Hátán szétáll a tüske,
rangjára igen büszke.
Hetvenkedésre kész
a nagyhírű vitéz.
Kiált egy nagyot:
„Hajj!” –
S törik a fáról a gally.
Sétál a sündisznó,
sétafikál,
egy kölyök rigócska
elébe száll.
Kiált a sündisznó:
„Sej, diridom!
Még ma a véred iszom!
Rigóháj lesz vacsorám!
Hasamba gyere, komám!”
No a rigócska
halálra ijed,
mióta rigó,
nem hallott ilyet.
Röpül magasba: huss!
„Ha kellek, utánam fuss!”
Sétál a sünöcske,
sétál körül,
egy árva nyulacska
elé kerül.
Kiált a sünöcske:
„Sej, diridom!
Még ma a véred iszom!
Nyúlhájra vásik fogam!
Innét nem mész el ugyan!”
De a nyúl:
„Vesd el magad!”
A híres hetvenkedő
rangjára büszkélkedő
sündisznó elől ijedten,
hátra se nézve szalad!
Sétál a sün
továbbra,
egy róka a sűrűben cselleng,
hát hirtelen útját állja.
Kiált a sünöcske:
„Sej, diridom!
Még ma a véred iszom!
Rókaháj kell épp nekem!
Két hete rád éhezem!”
Nosza a róka:
„Vesd el magad!”
A híres hetvenkedő,
rangjára büszkélkedő
sündisznó elől ijedten,
nyelvét lógatva szalad!
Sétál a hetvenkedő
és íme egy lompos ordas,
vén farkas bukkan elő.
Kiált a sün rá:
„Sej, diridom!
Még ma a véred iszom!
Farkashájt ehetnék éppen!
Jó, hogy ideállsz elébem!”
Hanem a farkas:
„Vesd el magad!”
A híres hetvenkedő,
rangjára büszkélkedő
sündisznó elől ijedten,
majd nyakát szegve szalad!
Sétál a sün,
jár messze,
végül elébe toppan,
elé az erdőn egy medve.
Kiált a sünöcske:
„Sej, diridom!
Még ma a véred iszom!
Medveháj, az ám a jó!
Éppen fogamra való!”
A medve is:
„Vesd el magad!”
A híres hetvenkedő,
rangjára büszkélkedő
sündisznó elől ijedten,
lélekszakadva szalad!
Az pedig nagy dölyfösen
sétálgat a sűrűben.
Hátán szétáll a tüske,
rangjára igen büszke.
Hetvenkedésre kész
a nagyhírű vitéz.
Kiált egy nagyot:
„Hajj!” –
s törik a fáról a gally.
Alig mondta ki:
„Hajj!” –
Letört a fáról a gally!
Fejére esett,
s a csupa tüske,
nagyhírű,
büszke,
rangjára fő-fő,
csatákban győző
vitéz sündisznó
magát elsírta,
magát elrítta:
„Jajjajjajjaj!”
Ott helyben úgy megijedt,
nem láttam soha ilyet,
hazáig sírva szaladt,
s bőriben veszteg maradt.

 

 

 

Csepükóc Tiriri

Az én nevem Tiriri,
aki mindig álmos,
hajam csepű,
orrom pisze,
a bajuszom mákos,
szemem kancsít kéken,
s fő-fő mesterségem:
vásárokban Bábos!
Batyum a hátamon
bábbal teli,
ha valaki nem hiszi,
kukk! megnézheti.
Ihol a batyum,
sej, diridom!
Bábbal teli batyumat
most kinyitom.
Kecske ugrik elő,
igen előkelő!
Nem mekeg,
hanem mekken,
nem nyekeg,
hanem nyekken:
„Tiriri, Tiriri, mekk!
Pajtásom, köszöntelek.”
Van még a batyuban
bábú:
Oroszlán, nagy tappancs
lábú.
Rálép a kecskére,
az nagyot nyekken,
oroszlán képibe
dühösen mekken:
„Oroszlán barátom,
héj, figyelem!
Lábamra ne taposs,
csak játssz velem!”
Oroszlán, kecske
játszik.
Batyuból egy Zsiráf
látszik.
Ki vele,
játsszanak hárman,
oroszlán, kecske, zsiráf
játszik is igen vidáman.
Röffen egy zöld Kismalac
a batyuban:
„Tiriri, eressz közéjük!”
Eresztem is csakugyan.
Van még a batyuban
egy pici Nyúl,
mellette egy csöpp Kakas
és egy Csibe lapul.
Van még egy szürke Csacsi
s egy Karika,
van egy Mackó, nagy
csacska,
egy doromboló Macska
s egy csengős kis Barika.
Batyumból mind kihányom,
asztalon sorba rakom,
s hagyom, hogy mindegyik
játsszon.
A kakas karikázik,
a nyúl a zsiráf alatt
hejehujázva mászik,
kismalac szól a kakashoz:
„Hallod-e,
kedves kakas!
Add ide a karikádat,
add ide,
ne légy nyakas!
Add ide,
rontom-bontom!
No, add ide, ha mondom!”
Szól oroszlán,
zsiráf,
csibe:
„Add csak
énnekem ide!”
Megszólal
a barika:
„Hallod-e, kakas barátom,
enyém a karika!”
Hanem a kakas
csak karikázik,
füle botján se mozdít,
egyes-egyedül játszik.
Kéri a karikát
a csöpp csacsi,
iázik keservesen:
„Iááá!” – nem jó hallani.
Kéri a kecske,
kéri a mackó,
s hiába nagy kérlelésük,
szavuk csak pusztába
hangzó.
Megszólal végül,
meg a nyulacska:
„Nem adod a karikát?
Hát akkor vigyen el
a macska!”
Aj, nagy ég!
Aj, te magas!
Megretten a csöpp kakas!
Bánja, hogy mért volt
nyakas.
Bűnbánón
térdre esik,
doromboló macskához
sírván esenkedik:
„Pajtásom,
már megbocsássál,
Itt van a karika,
játsszál!”
No, nincs baj,
nincs semmi vész,
ne búsulj,
kakas vitéz!
Ahányan vagytok,
játsszatok szépen,
amíg ti játsztok,
csöndben nézem.
Mert békén
játszani jó,
óhohó,
hóhohohó!
Hát az oroszlán
s csacsi,
kakas,
nyúl,
csibe,
kecske,
zsiráf,
kismalac,
mackó,
barika,
macska –
most kezdtek csak játszani!
Játszottak hát eleget,
többet már nem is lehet.
Gyerünk a batyuba,
ugráljatok,
csak egymás sarkára
ne hágjatok!
Batyum a hátamra,
sej, diridom!
Megyek a vásárra,
s ott kinyitom.
Szaladok, héj, iszkiri!
Búcsúzik most Tiriri.

 

 

 

Mese az egér farkincájáról

Hol volt, hol nem,
hajdanában,
volt valahol
a világban,
hol volt, hol nem
egy egér –
egy kis szürke,
csuda fürge,
hosszú bajszú,
hosszú farkú,
macskát ijesztgető hangú,
aki a vész elől futva
minden lyukba belefér.
Hanem hát
a kisegér
a bőrébe
sose fér.
Nem törődik
semmi vésszel,
kutakodik
nappal-éjjel,
mindig a kamrába jár –
oda bizony
a kis szürke,
csuda fürge,
hosszú bajszú,
hosszú farkú,
macskát ijesztgető hangú,
nyalánk,
falánk
kis betyár.
Hanem egyszer
– hajahaj!
utoléri ám a baj!
Talált egy nagy túrósdézsát,
abban túró maradékát,
s szedni a dézsától dézsmát
hoppsza!
éppen nekiállt –
mikor arra
járt a macska,
és a körme közé kapta,
körme közé
a kis szürkét,
csuda fürgét,
hosszú bajszút,
hosszú farkút,
macskát ijesztgető hangút,
téve a farkába kárt.
Ajjajaj!
Hajjajaj!
Sírt az egér:
„Jajjajaj!”
Hogyan lesz ő már egér?
Mikor elvesztette farkát –
Kérte hát
a huncut macskát,
adja vissza
hosszú farkát,
mert az egér farka nélkül
egy lyukas garast sem ér!
Rítt az egér,
rídogált,
esdekelve
kuncorált,
hanem az a huncut macska
egér farkát dehogy adta,
hajha!
nem kegyelmezett –
Egerünket arra kérte,
hogy a farkáért cserébe
menjen a tehén elébe,
tehéntől kérjen ebédre
neki egy tányér tejet.
A kisegér
elszaladt,
a tehénre
ráakadt:
„Tehén komám,
hallod-e,
mondok egyet,
süss ide!
Adjál tejet énnekem,
tejet macskának viszem,
tejet megissza a macska,
s farkincámat visszaadja,
különben nincs életem!”
Szól a tehén:
„Nem lehet!
Adtam tejet
eleget!
Menj a rétre
a kaszáshoz,
de ne fogj ám
kószáláshoz,
hozzál nékem füvecskét,
adok érte tejecskét!”
A kisegér
elszaladt,
a kaszásra
ráakadt:
„Héj, te kaszás,
hallod-e,
mondok egyet,
süss ide!
Adjál füvet énnekem,
füvet tehénnek vetem,
tehén tejet ad nekem,
tejet macskának viszem,
tejet megissza a macska,
s farkincámat visszaadja,
különben nincs életem!”
Szól a kaszás:
„Nem lehet!
Nem kaszálok
több füvet!
Menj a pékhez,
szaladj te,
friss cipócskát
hozz ide,
cipót, kiflit vagy zsemlyét,
adok érte füvecskét!”
A kisegér elszaladt,
hát a pékre
ráakadt:
„Héjha, te pék,
hallod-e,
mondok egyet,
süss ide!
Adjál cipót énnekem,
cipót kaszásnak viszem,
kaszás füvet ad nekem,
füvet tehénnek vetem,
tehén tejet ad nekem,
tejet macskának viszem,
tejet megissza a macska,
s farkincámat visszaadja,
különben nincs életem!”
Szól a pék is:
„Nem lehet!
Sütöttem már
eleget!
Csizmadiát keresd meg,
a csizmámat
foldja meg,
szögeljen rá új patkót,
adok érte friss cipót!”
A kisegér
elszaladt,
a mesterre
ráakadt:
„Csizmadiám,
hallod-e,
mondok egyet,
süss ide!
Pék csizmáját foltozd meg,
patkóját is szögezd meg,
pék ad cipót énnekem,
cipót kaszásnak viszem,
kaszás füvet ad nekem,
füvet tehénnek vetem,
tehén tejet ad nekem,
tejet macskának viszem,
tejet megissza a macska,
s farkincámat visszaadja,
különben nincs életem!”
Szól a mester:
„Nem lehet!
Foldozgattam
eleget!
A disznóhoz szaladj innét,
vásálj tőle
nekem sörtét,
s pék nem marad mezítláb,
adok neki új csizmát!”
A kisegér
elszaladt,
a disznóra
ráakadt:
„Aj, te disznó,
hallod-e,
mondok egyet,
süss ide!
Adjál sörtét énnekem,
sörtét mesternek viszem,
mester csizmát ad nekem,
csizmát a péknek viszem,
pék cipót ad énnekem,
cipót kaszásnak viszem,
kaszás füvet ad nekem,
füvet tehénnek vetem,
tehén tejet ad nekem,
tejet macskának viszem,
tejet megissza a macska,
s farkincámat visszaadja,
különben nincs életem!”
Szól a disznó:
„Nem lehet!
Adtam sörtét
eleget!
Szaladj el
a makkfához,
a makkfától
makkot hozz,
ha hozol egy makkszemet,
kap sörtét a mestered!”
A kisegér
elszaladt,
a makkfára
ráakadt:
„Héj, te makkfa,
hallod-e,
mondok egyet,
süss ide!
Adjál makkot énnekem,
makkot disznónak viszem,
disznó sörtét ad nekem,
sörtét mesternek viszem,
mester csizmát ad nekem,
csizmát a péknek viszem,
pék cipót ad énnekem,
cipót kaszásnak viszem,
kaszás füvet ad nekem,
füvet tehénnek vetem,
tehén tejet ad nekem,
tejet macskának viszem,
tejet megissza a macska,
s farkincámat visszaadja,
különben nincs életem!”
Szól a makkfa:
„Nem lehet!
Adtam makkot
eleget!”
Ajjajaj!
Hajjajaj!
Sírt az egér:
„Jajjajaj!”
A makkfánál
sírdogált,
keservesen
kuncorált.
Hát ahogy ott
rídogált,
keservesen
kuncorált,
lepottyant egy makk
az ágról,
le a lombok
magasából,
rá a kisegérre:
„Kopp.”
S még három makk:
„Kopp, kopp, kopp!”
S egy fejebúbjára:
„Csekk!”
S a kis szürke,
csuda fürge,
hosszú bajszú,
hosszú farkú,
macskát ijesztgető hangú
farka-vesztett kisegérke
annyit se nyikkantott.
„Nyekk!”
Annyit se nyikkantott.
„Nyekk!”
Fölkapott egy
makkszemet,
makkal szaladt disznóhoz,
disznó adta a sörtét,
sörtét vitte mesternek,
mester adta a csizmát,
csizmát vitte a péknek,
pék adta a cipócskát,
cipót vitte kaszásnak,
kaszás adta a füvet,
füvet vitte tehénnek,
tehén adta a tejet,
tejet vitte macskának –
tejet megitta a macska,
s farkincáját visszaadta,
vissza a kisegérnek.
Ha egér-farkincát
nem adja a macska,
lenne ez a mese
sokkal hosszabbacska!

 

 

 

A fázó rókafiak

Hol volt,
hol nem,
erdő-mélyen,
rengeteg erdő sűrüjében,
fák sűrű
lombja alatt,
bokrok vad-tüskés
árnya alatt,
volt egy rókalyuk
telistele,
azaz lakója
egy öreg róka,
körötte hét csöpp
rókafióka –
Hét kicsi kölyke
ott élt vele.
Erdő-mélyen,
fák hűvösében,
bokrok ágbogas
vad sűrüjében,
ahol születtek,
rókalyuk alján
hét kicsi rókák
ott hömpörögtek
nyulat álmodva
hosszú fülekkel
az öreg róka
mellett a szalmán.
Hanem egy éjjel,
vak éjszaka,
fölsír a szalmán
a rókalyukban,
fölsír egy apró
rókafióka:
„Fá-á-á-zok, mama!”
Hat kicsi társát
mind fölveri.
Az öreg róka
így szól neki
„Ej, kutya kölyke!
Hogy fázhatsz nyáron?
Ez aztán szégyen!
Mi lesz itt télen?
Hallod-e, hékám,
csöpp varasbékám:
ha fázni kezdesz,
majd télen megvesz,
meg a hideg fagy,
előre látom!
Ne halljam többet:
»Jaj, fázo-hok!«
Mert egyet elnáspángolok!”
Hét kicsi kölyke
előre fél –
Anyjukat kérdik,
az öreg rókát:
„Mi az a hideg?
Mi az a tél?”
Az mordul egyet:
„Majd meglátjátok!
De mars aludni,
mert odavágok!”
Hét kicsi kölyke
elaluszik.
Hanem álmukban
nem szaladoznak
fürge nyuszik.
Fagyot álmodnak,
vad hideget,
előre félik
hét kicsi rókák,
hét rókakölykek
a zord telet.
Másnap reggel
hét kicsi róka,
hét kicsi fázó
rókafióka
tanácsot ülvén
imígy beszél:
„Kérdjük meg, fickók,
más okosoktól,
ugyan mi fán is
terem a tél!”
Azzal szépen,
erdő-mélyen,
rengeteg erdő sűrüjében
szétszaladoznak
megtudni végre,
mért is gondoljon
hét kicsi róka,
rókafióka
olyan vacogva
arra a télre.
Elébük toppan
medve koma.
Körül esengik,
körül nosza:
„Mondd meg, te Talpas,
mi az a tél?
Ahogy itt állunk,
itt álldigálunk,
hét kicsi rókák
előre fázunk,
mindegyikünk már
előre fél!”
Azt mondja medve koma:
„Haj, kölykek!
Haj, micsoda?
Mi a tél?
Biza tudom,
épp ezért átaluszom!
Barlangom mélyén,
brumma,
elkél a meleg
dunna,
s tarthat a kutyaidő,
nem bújok addig elő!”
Hét kicsi róka
továbbszalad,
erdő-mélyen,
fák sűrüjében
egy ordas farkas
útba akad.
Körül esengik:
„Ordas koma!
Te segíts rajtunk,
segíts, nosza!
Mi fán teremhet
ugyan a tél?
Ahogy itt állunk,
itt álldigálunk,
hét kicsi rókák
előre fázunk,
mindegyikünk már
előre fél!”
Azt mondja farkas koma:
„Mit, kölykek?
Héj, micsoda?
Mi a tél?
No, mondhatom,
koppan a körmöm a fagyon!
Rágondolni se jó,
mikor lehull a hó!”
Hét kicsi róka
továbbszalad,
erdő-mélyen,
fák sűrüjében
egy szál nyulacska
útba akad.
Azt kérincsélik:
„Aj, te Füles!
Süss ide, kérlek,
de légy ügyes!
Lelkedre, mondd meg,
mi az a tél?
Ahogy itt állunk,
itt álldigálunk,
hét kicsi rókák
előre fázunk,
mindegyikünk már
előre fél!”
Azt mondja Füles koma:
„Mit kérdtek?
Mi micsoda?
Mi a tél?
Haj, tudom én!
Eleget fázok,
fagyon bokázok,
amíg valamit enni találok
tél idején!”
Hét kicsi róka
továbbszalad,
erdő-mélyen,
fák sűrüjében
egy tarka madár
útba akad.
Kérdik esengve:
„Madár koma!
Segíts mirajtunk,
segíts, nosza!
Mi fán teremhet
ugyan a tél?
Ahogy itt állunk,
itt álldigálunk,
hét kicsi rókák
előre fázunk,
mindegyikünk már
előre fél!”
Azt mondja madár koma:
„Mit?
Hogy a tél micsoda?
Fickók, azt nem tudom én.
Mert ősszel messzire szállok,
délen melegre találok
tél idején!”
Hét kicsi róka
továbbszalad,
erdő-mélyen,
fák sűrüjében
hányféle állat
útba akad!
Sorjába kérdik:
„Mi az a tél?”
Sorra mind imígy beszél:
„Várjatok a végire,
hamarost elér ide!”
S erdő-mélyen,
fák sűrüjében,
telik az idő ugyan szépen.
Előbb az ősz jön:
hull a levél,
csupasz az erdő
sok fája-bokra
hulldos a levél,
hull hulladozva,
messzire száll a madár,
sárgul az őszi határ;
jön, jön a tél.
Barlangba bújik a medve,
brumma!
Tavaszig elkél a meleg
dunna!
Hull a hó,
hull vastagon:
szalad a farkas
behorpadt hassal,
és körme koppan,
kopp! – a fagyon.
Futkos a havon a nyúl,
nagy füle hátrakonyúl.
Hol a füvecske,
a jó?
Vastagon belepte
a hó.
Nohát, ha itt a tél,
hét kicsi róka,
rókafióka
nyár ideje óta
mindegyre fél?
Nem kell azoknak
félni már!
Nagy róka lett
a hét betyár:
nem rókakölykek,
vacogók,
a tél hírére
szaladók.
Van már bundájuk,
szép veres,
hozzá a kedvük is hegyes,
hullhat a hó,
fúhat a szél,
a rókát nem bántja a tél.
Ha bántaná,
hát haj-haja,
e mese tovább tartana.

 

 

 

Mörrenmorcogi Micó meséje

Hol volt,
hol nem volt,
Buda városába volt
egy macska, egy fekete,
kutyák vad rettenete:
Mörrenmorcogi Micó
világraszóló neve!
Hát egy szép napon
ez a szóbanforgó macska,
e Mörrenmorcogi Micó
megszomjazott, de nagyon!
Ha meg, micsinált?
A Közértbe sétikált,
oda egy akó tejért,
mivelhogy a tányérjába
egy akó tej belefért.
Karján kosara,
abban viszi az üveget,
kéri üvegbe a tejet,
egy akóval, épp eleget,
aztán szaporán lépeget
a tejjel haza.
Ahogy lépeget,
kezd dúdolgatni magában
egy kis éneket:
„Héjj, hajj! dolmányom!
Hol van a pipadohányom?
Héjj, hajj! dolmányom!
Hova lett pipadohányom?”
Hol?
Hol?
Hol lehet?
Kérdi, de nincs felelet,
sőt, hamar abba kell hagyja
azt a kedves éneket,
mert veszélybe lépeget.
Vész leselkedik,
szörnyű mégpedig!
Hét kutya toppan elébe,
s ahány kutya, annyiféle,
cibálnák őt hét darabra,
hát nem megy a játék babra,
hanem vérre, macskavérre!
Puli mondja:
„Herr! herr! herr!”
Farkaskutya:
„Hörr! hörr! hörr!”
Bősz komondor:
„Morr! morr! morr!”
Kuvasz, pincsi, foxi, vizsla
velük ugat összevissza:
„Herr! herr! herr!
Hörr! hörr! hörr!
Morr! morr! morr!
Mörr! mörr! mörr!
Szépen összegyűltünk heten,
macskának itt nincs
kegyelem!
Herr! herr! hörr! hörr!
Morr! morr! mörr!”
Szól a macska,
a fekete,
szól Mörrenmorcogi Micó:
„Heten jöttök
ellenemre?
Jöhet kutya,
aki van,
de még azt megengedjétek,
hogy a tejem megigyam.”
„Jó, jó!
Vakk! vakk! vakk!
Herr! hörr! morr! mörr!
Igyad csak!”
Így ugatnak összevissza;
a macska a tejet issza,
üvegből kortyintva jót,
iszik tejet, egy akót,
tejtől víg erőre kap
aj, Mörrenmorcogi Micó,
s kutyák között széjjelcsap…
haragosan áll a bajsza,
vagdalkozik jobbra-balra.
Puli azt se mondja:
„Nyekk!”
Farkaskutya azt se:
„Nyikk!”
Bősz komondor azt se:
„Nyakk!”
Kuvasz azt se mondja:
„Mukk!”
Foxi azt se mondja:
„Makk!”
Vizsla azt se mondja:
„Nyiff!”
Pincsikutya azt se:
„Nyaff!” –
Elszaladnak hétfele,
árkon átal,
bokron átal,
szörnyű nagy sivalkodással,
s néz utánuk víg vihánccal,
néz Mörrenmorcogi Micó,
a macska, a fekete.
Ha az a hét kutya
el nem szaladt volna,
ez a macska-mese
tovább tartott volna.

 

 

 

A kunkorifarkú kakas

Hol volt,
hol nem,
egy kunkorifarkú kakas.
Egyszer elébe gurul az úton,
hoppsza! egy ezüst garas.
Megörül igen a kakas,
a kedve igen magas.
Kukorint:
„Ihajla, hej!
Gyere csak, garasom!
Szomjamat oltanom
kocsmába szaladok,
borocskát ihatok,
egy ezüst garasért
jut egy meszely!”
A kunkorifarkú kakas
csőriben az ezüst garas.
Elindul az úton,
elindul magába,
szalad a kocsmába;
a kedve igen magas.
Az úton elébe toppan,
elé egy kacsa a porban.
Kérdezi:
„Ugyan hova,
kunkorifarkú koma?”
Kukorint nagyot a kakas:
„Ihol egy ezüst garas!
Ihajla, hej!
Csőrömbe garasom!
Szomjamat oltanom
kocsmába szaladok,
borocskát ihatok,
tőled se sajnálom
jó kacsa pajtásom,
egy ezüst garasért
jut egy meszely!”
A kacsa vele megyen.
A kakas megy elöl,
kacsa a második,
kocsmába szaladnak
nagy sebesen.
Egy kismalac elébük áll,
a kakas fülibe
így kornyikál:
„Ugyan,
ugyan,
hova,
kunkorifarkú koma?”
Kukorint nagyot a kakas:
„Ihol egy ezüst garas!
Ihajla, hej!
Csőrömbe garasom!
Szomjamat oltanom
kocsmába szaladok,
borocskát ihatok,
tőled se sajnálom
kismalac pajtásom,
egy ezüst garasért
jut egy meszely!”
A malac is vele megyen.
A kakas legelöl,
kacsa a második,
a malac harmadik,
kocsmába szaladnak
nagy sebesen.
Elébük áll mekegve
az úton egy szakállas kecske.
Kérdezi:
„Ugyan hova,
kunkorifarkú koma?”
Kukorint nagyot a kakas:
„Ihol egy ezüst garas!
Ihajla, hej!
Csőrömbe garasom!
Szomjamat oltanom
kocsmába szaladok,
borocskát ihatok,
tőled se sajnálom
szakállas pajtásom,
egy ezüst garasért
jut egy meszely!”
A kecske is vele megyen.
A kakas legelöl,
kacsa a második,
a malac harmadik,
a kecske negyedik,
kocsmába szaladnak
nagy sebesen.
Egy szamár az úton áll,
már messziről így ordibál,
kérdezvén:
„Ugyan hova,
kunkorifarkú koma?”
Kukorint nagyot a kakas:
„Ihol egy ezüst garas!
Ihajla, hej!
Csőrömbe garasom!
Szomjamat oltanom
kocsmába szaladok,
borocskát ihatok,
tőled se sajnálom
nagyfülű pajtásom,
egy ezüst garasért
jut egy meszely!”
A szamár is vele megyen.
A kakas legelöl,
kacsa a második,
a malac harmadik,
a kecske negyedik,
szamár az ötödik,
kocsmába szaladnak
nagy sebesen.
A kunkorifarkú kakas,
a kacsa,
a malac,
a kecske,
a szamár
kedve igencsak magas.
Ihol a kocsma,
hopp!
Kopognak ablakán:
kopp!
Ajtaját löködik:
„Hej!
Bor kéne,
egy jó meszely!”
Seregel mind befelé;
a kakas legelöl,
kacsa a második,
a malac harmadik,
a kecske negyedik,
szamár az ötödik,
s állnak a kocsmáros
színe elé.
A kunkorifarkú kakas
csőriben az ezüst garas.
Kukorint:
„Ihajla, hej!
Borocskát hadd igyunk,
mert igen szomjazunk,
ötünknek elég lesz
egy jó meszely!”
Jut nekik jókora hely.
Asztalhoz leülnek,
köréje csücsülnek,
a kakas,
a kacsa,
a malac,
a kecske,
a szamár,
s az ezüst garasért
jut fínom borocska,
egy jó meszely.
No előbb melyik igyon?
Szabódnak igen-nagyon.
Azt mondják:
„Igyon a kakas!
Övé volt az ezüst garas!”
A kacsa ezt mondja.
„Háp!
Hallod-e, kunkorifarkú
koma?
Kezdd el, no kezdd
legalább!”
A malac így biztogatja:
„Kortyintson az legelőbb,
kortyintson legeslegelőbb,
améknek malac farkánál
kunkorgós kunkoribb a
farka!”
A kecske így szól mekegve:
„Elsőnek inni előtted,
kunkori farkad előtt
ugyan van másnak
mersze?”
A szamár köhint:
„Iá!
Kunkorifarkú, igyáááá!
Tied az ezüst garas,
a te kedved olyan magas!”
De alig mondja.
„Iá!
Kunkorifarkú, igyáááá!”
Fölborul,
föl a meszely!
S a fínom borocska
mind szerte csorogva,
mind szerte csöpögve,
csöpp,
csöpp,
csöpp, a földre,
ihajla, hej!
Hát volt-nincs ezüst garas,
volt-nincs kedv, igen magas.
Fínom bort szomjában
abban a kocsmában
nem ivott
se kacsa,
se malac,
se kecske,
se szamár,
se kunkorifarkú kakas.

 

 

 

A tréfás mackók

Hol volt,
hol nem,
messze, messze,
volt egy boglyos,
lompos,
loncsos,
egy bozontos
öreg medve,
annak pedig fia kettő,
két kis boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
tréfás kis semmirekellő.
Hát egyszer
az öreg medve
megy,
megyen
a rengetegbe,
megyen egy kis málnát
szedni,
megy a boglyos,
lompos,
loncsos,
a bozontos
öreg medve
éhségiben málnát enni.
Megyen a medve,
morrog a mája,
megy vele
a rengetegbe
két kis boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
fiacskája.
Megyen a medve,
morrog a mája,
megy az öreg
medve előtt
két kis boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
fiacskája.
Elunják a hosszú sétát,
s a két boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
kölyökmackó
sorra veszen minden tréfát.
Szól a kisebb
boglyos,
lompos,
kis bozontos:
„Úton megyen, nem poroz,
vízen megyen, nem csobog,
nádon megyen, nem suhog,
sáson megyen, nem susog,
eső éri, nem ázik,
ha fagy éri, nem fázik…
Mi az?”
Felel rá az öreg medve:
„Héj, te kölök,
hát mi lenne?
Az bizony a napsugár!”
Tovább folytatják a sétát,
s a két boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
kölyökmackó
szedi elő a sok tréfát.
Szól a nagyobb
boglyos,
lompos,
kis bozontos:
„Erdőn átal
vég vásznakat teregetnek…
Mi az?”
Felel rá az öreg medve:
„Héj, te kölök,
hát mi lenne?
Az bizony az országút!”
Tovább folytatják a sétát,
s a két boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
kölyökmackó
szedi sorra a sok tréfát.
Szól a kisebb
boglyos
lompos,
kis bozontos:
„Kifele megy:
befele áll,
befele megy:
kifele áll,
lefele megy:
felfele áll,
felfele megy:
lefele áll…
Mi az?”
Felel rá az öreg medve:
„Héj, te kölök,
hát mi lenne?
Az bizony a macska farka!”
Tovább folytatják a sétát,
s a két boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
kölyökmackó
szedi sorra a sok tréfát.
Szól a nagyobb
boglyos,
lompos,
kis bozontos:
„Zöld istállóban
fekete lovak
piros szénát esznek…
Mi az?”
Felel rá az öreg medve:
„Héj, te kölök,
hát mi lenne?
Az bizony a görögdinnye!”
Tovább folytatják a sétát,
s a két boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
kölyökmackó
szedi sorra a sok tréfát.
Szól a kisebb
boglyos,
lompos,
kis bozontos:
„Madarak szállnak szárnyak
nélkül,
fára ülnek lábak nélkül,
jön egy király napkeletről,
mind megeszi szája nélkül…
Mi az?”
Felel rá az öreg medve:
„Héj, te kölök,
hát mi lenne?
Az bizony a hó és a nap!”
Tovább folytatják a sétát,
s a két boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
kölyökmackó
szedné még sorra a tréfát,
de az apjuk
csöndet int,
a két mackóra tekint,
két kis bozontos fiára,
és ő kérdez utoljára:
„Úton megyen médula,
keze-lába korcsolya,
szőr maga, szőr nadrágja,
szilágyi bársony a szakálla…
Mi az?”
Hallgat ám
a két okos,
boglyos,
lompos
és bozontos
tréfálkozó kicsi bocs.
Tekergetik
nyakukat,
úgy szégyellik
magukat.
Mondogatják magukban:
„Úton megyen médula,
keze-lába korcsolya,
szőr maga, szőr nadrágja,
szilágyi bársony a szakálla…
Mi az?
Mi az?”
Szól az apjuk:
„Látjátok?
Éppen ezt nem tudjátok.
Majd megmondom, micsoda:
Hát a MEDVE –
no, elég volt,
elég mára a tréfából,
mind a kettőtök buta!”
Megyen a medve,
morrog a mája,
megy az öreg
medve előtt,
egymás mellett,
kéz a kézben,
két kis boglyos,
lompos,
loncsos,
két bozontos
fiacskája.

 

 

 

A szőre-veres, orra-hegyes róka

Hol volt,
hol nem,
volt egy róka.
Szőre veres,
orra hegyes,
boglyos farka szál-egyenes,
maga híres,
nevezetes,
igen eszes,
csupa furfang,
csupa móka.
Haj-haj,
hajjaja!
Ennek a híres rókának
egy szép napon sétálgatván,
haj, de meggyűlt a baja!
Baj,
baj,
de milyen?
Fent nevezett
szőre-veres,
orra-hegyes,
boglyos farka szál-egyenes,
maga híres,
nevezetes,
igen eszes,
csupa furfang,
csupa móka,
erdőn sétálgató róka
egy farkasverembe pottyant,
hogy a feje belekoppant,
a dereka beleroppant,
maga döngve beleroggyant,
és elnyúlt nagykeservesen
farkasverem mélyiben.
Tápászkodik nehezen.
Körül járkál
a veremben,
onnét nézi,
mi van fennen,
s mivel olyan szőre-veres,
orra-hegyes,
boglyos farka szál-egyenes,
maga híres,
nevezetes,
csupa furfang,
csupa móka,
és beretva-eszű róka,
azon töpreng,
hogy a veremből magasba,
föl az előbbi szabadba,
ugyan mimódon megyen.
Hoppsza!
Micsinál?
Leül a sötét veremben,
leül ama szőre-veres,
orra-hegyes,
furfangra született róka,
és éneket fabrikál.
Lekottázza sebtiben,
aztán énekelni kezdi,
hangját fennen kiereszti
emígyen:
„Kincsem, kincsem,
ami nincsen,
el nem lophat
senki innen!”
És íme a szőre-veres,
orra-hegyes,
boglyos farka szál-egyenes,
maga híres,
nevezetes,
villám-eszű róka hangja
a farkast közelbe csalja.
Ül a veremhez közel,
és az énekre fülel.
Lenn a róka újra kezdi,
hangját fennen kiereszti:
„Kincsem, kincsem,
ami nincsen,
el nem lophat
senki innen!”
Közelebb ül a veremhez,
verem szélihez a farkas,
és az énekre figyelmez.
Harmadszor is újra kezdi,
köszörül torkán a róka,
s hangját fennen kiereszti:
„Kincsem, kincsem,
ami nincsen,
el nem lophat
senki innen!”
Zsuppsz!
Hoppsz!
Haja-hej!
Valaki egy nagyot nyekken,
de mekkorát a veremben;
huppan egy igazit:
hupp!
nyikkan egy igazit:
nyikk!
roppan egy igazit:
ropp!
roggyan egy igazit:
roggy!
koppan egy igazit:
kopp!
Kopp – a fej!
No, ki az?
Hát a farkas, a csikasz!
Kincsért ugrott akkorát,
de még milyen jókorát!
Ahogy feltápászkoda,
emígy szól a szőre-veres,
orra-hegyes,
boglyos farka szál-egyenes,
híres-neves,
hét-arasz-eszes rókához,
emígyen farkas koma:
„Hallod-e, te,
hol a kincs?”
Felel rá a szőre-veres,
orra-hegyes,
boglyos farka szál-egyenes,
híres-neves
és csavaros eszű róka:
„Komám!
Nincs!
Kinyitottad füledet?
Hallottad énekemet?
»Kincsem, kincsem,
ami nincsen,
el nem lophat
senki innen!«
Ez a kincs
biza nincs!”
Fáj a farkasnak
a móka,
hogy így rászedte
a róka.
Hanem most már mi legyen?
Abból a komisz veremből
hogyan jut onnét magasba,
föl az előbbi szabadba,
ugyan mimódon megyen?
Szól a róka:
„Haja-héj!
Segítek én rajtad, pajtás,
sose félj!”
Tekeri nyakát a farkas:
„De hogyan?”
Felel a furfangos róka:
„Majd csak lesz valahogyan!
Állj két hátsó
lábadra,
én fölugrok
hátadra,
ugrok onnét a fejedre,
onnét pedig a magasba,
föl az előbbi szabadba,
szál-egyenes boglyos farkam
hozzád visszaeresztve!
Azt jól kapd meg –
rántok egyet!
S ne lássuk többet e vermet!”
A farkas két lábra áll –
Aztán az a szőre-veres,
orra-hegyes,
boglyos farka szál-egyenes,
maga híres,
nevezetes,
fő-fő eszes,
furfangba siketült róka
hátán végigsántikál,
ama ostoba vén farkas
hátán végigsétikál.
Ugrik a fejére:
kopp!
Onnét pedig a magasba,
föl az előbbi szabadba,
hoppsza-hopp!
Nem sokat hálálkodik,
onnét eliramodik:
„Ott vagy farkas jó helyen,
tied lehet a verem!”

 

 

 

A muzsikás kismalac

Hol volt,
hol nem,
volt egy ember –
Annak pedig sok jószága,
földje,
háza;
volt csordája
és gulyája,
birkanyája,
nagy kondája,
számolatlan, mint az erdő,
messze látszó, mint a tenger.
Disznókonda közepén
egy kis kurtafarkú malac,
amolyan épp három arasz,
szőre göndör,
farka pöndör,
kicsike növendék disznó
élt a legelő füvén.
Héjha!
Dehogy élt!
Épp hogy éldegélt.
Mert csak néhanap legelt.
Volt egy csöppke pikulája,
csudálatos muzsikája,
fújta széltibe-hosszába,
fújta az a három arasz,
kurtafarkú göndör malac;
nem volt az evésre gondja,
nem kínozta éhe-szomja,
mert a pikula-fújásba
olyan nagy öröme telt.
Aj!
De szépen muzsikált!
Nem fújta még
soha malac,
lehetett bár
hetven arasz,
soha úgy a pikulát!
Tillárom,
tallárom!
Zengett át hét határon!
De gazdája mérgesen
fancsalgott a pikulára,
a gyönyörű muzsikára,
azt latolgatván magába:
»Mit tegyen?
Ha a malac nem eszik,
ugyan nem növekedik,
nem lesz belőle hízó,
koca, jó kétszáz kiló.
Hát akkor levágja most!
Vesszen az a három arasz,
muzsikás göndörke malac;
kondérba az aranyost!«
Fülön fogta:
„Héj, gyere!
Lesz belőled pecsenye!”
De az a három arasz,
szőre göndör,
farka pöndör
kicsike növendék disznó,
muzsikás csöpp kismalac
gazdájának így felel:
„Abból ugyan nem eszel!
Inkább világgá megyek,
de a kondérodban, gazdám,
pecsenye én nem leszek!”
Ránt egy jókorát magán,
istentelen-igazán,
gazdája földre üle,
és amikor földre huppan,
két marka közül kicsusszan,
hoppsza! ki a három arasz,
muzsikás göndöri malac
balfüle.
És a malac
messze fut,
be se csukta
a kaput,
isten neki, fakereszt,
szalad a göndöri malac
országútra egyenest!
Országúton megpihen,
töprenkedik emigyen:
»No, kismalac,
micsinálsz?
Eztán merre muzsikálsz?
A nagyvilág előtted!
Lehet udvari muzsikus belőled!
A király várába menj,
király előtt megjelenj,
játssz neki a pikulán,
eme csudás muzsikán,
s mindjárt nyakadba borul,
mert két királyi fülével
kismalacot muzsikálni
nem hallhatott még sehol!«
Megy,
megy,
megyeget,
országúton lépeget,
pikuláját fújja, fújja,
s ha bevégzi,
kezdi újra.
Tillárom,
tallárom!
Zengett át hét határon!
Áll elé
egy pici nyúl,
kérdi tőle
jámborul:
„Kismalac: komám, hova?”
Feleli a három arasz,
muzsikás göndöri malac:
„Megyek a király elébe,
királyi vár főterére,
udvari főpikulásnak,
királyi főmuzsikásnak,
mert annak van jó sora!”
A nyulacska
kérleli:
„Kismalac, komám, vigyél el,
jól tudnék segíteni!
Te muzsikálj
bármi nótát,
tartom elébed
a kótát.”
„Gyere velem,
nem bánom,
udvari almuzsikásnak,
jó nyulacska pajtásom.”
Mennek,
mennek,
megyegetnek,
már kettesben lépegetnek;
megyen a három arasz,
muzsikás göndör malac,
szól az úton pikulája,
csudálatos muzsikája!
Játszhat ő
akármi nótát,
ha a nyúl
tartja a kótát.
Tillárom,
tallárom!
Zengett át hét határon!
Egy kisborjú
arra sétál,
füle a csudától szétáll.
Kérdi:
„Héj, komák, hova?”
Feleli a három arasz,
muzsikás göndöri malac:
„Megyünk a király elébe,
királyi vár főterére,
én udvari pikulásnak
udvari főmuzsikásnak,
mert annak van jó sora!
A nyúl tartja
majd a kótát,
ha én csudás pikulámon
rákezdek valami nótát!”
Kisborjú is
kérleli:
„Kismalac komám, vigyél el,
jól tudnék segíteni!
Meglásd, tétlen nem ülök!
Hogyha fújod
pikuládat,
csudálatos
muzsikádat,
én majd közbe bődülök.
Ide figyelj:
Hő-ő-hő-ő-hő-ő-ő!
Így szól egy jó nagybőgő!”
„Gyere velem,
nem bánom,
udvari almuzsikásnak,
jó kisborjú pajtásom.”
Mennek,
mennek,
megyegetnek,
már hármasban lépegetnek;
megyen a három arasz,
muzsikás göndör malac,
szól az úton pikulája,
csudálatos muzsikája,
kezdhet ő
akármi nótát,
ha a nyúl
tartja a kótát!
A kisborjú:
„Hő-ő-hő-ő-hő-ő-ő!”
Szól, akár a nagybőgő.
Tillárom,
tallárom!
Zengett át hét határon!
Egy csikó is,
ugra-bugra,
elébük dobban az útra.
Kérdi:
„Héj, komák, hova?”
Feleli a három arasz,
muzsikás göndöri malac:
„Megyünk a király elébe,
királyi vár főterére,
én udvari pikulásnak,
királyi főmuzsikásnak,
mert annak van jó sora!
A nyúl tartja
majd a kótát,
ha én csudás pikulámon
ha rákezdek valami nótát!
Kisborjú a nagybőgő,
brummog mélyen:
hő-ő-hő-ő-hő-ő-ő!”
A csikó is
kérleli:
„Kismalac komám, vigyél el,
jól tudnék segíteni!
Ha te fújod
pikuládat,
a nyúl tartja
a kótádat,
nagybőgős a borjú lesz –
Dobos nélkül mit kezdesz?
Én majd közbe dobbantok,
patáimmal koppantok!”
„Gyere velem,
nem bánom,
udvari almuzsikásnak,
jó kiscsikó pajtásom.”
Mennek,
mennek,
megyegetnek,
már négyesben lépegetnek;
megyen a három arasz,
muzsikás göndör malac,
pikuláját zengeti,
kótát a nyúl tart neki,
a kisborjú: „Hő-ő-hő-ő-hő-ő-ő!”
Szól, akár a nagybőgő.
A csikó meg: „Dob! dob!”
– dobbant,
patáival közbe koppant.
Tillárom,
tallárom!
Zengett át hét határon!
Egy kis zsenge
ifjú kecske,
kecskegida
szól mekegve:
„Héj, komák, ugyan hova?”
Feleli a három arasz,
muzsikás göndöri malac:
„Megyünk a király elébe,
királyi vár főterére,
én udvari pikulásnak,
királyi főmuzsikásnak,
mert annak van jó sora!
A nyúl lesz a kótásom,
nagybőgős a kisborjú,
a csikó meg a dobos!”
A gida is
kérleli:
„Kismalac komám, vigyél el,
jól tudnék segíteni!
Te pikulás,
nyúl a kótás,
borjú bőgős,
csikó dobos;
én majd énekelgetek:
Mek-mek-mek-mek,
mek-mek-mek!”
„Gyere velem,
nem bánom,
udvari almuzsikásnak,
kecskegida pajtásom!”
Mennek,
mennek,
megyegetnek,
már ötösben lépegetnek,
királyi vár kapujához közelednek.
Megyen a három arasz,
muzsikás göndör malac,
zengeti a pikulát,
tartja a nyúl a kótát,
közbe bőg a kisborjú,
dobbant rá a kiscsikó,
kecskegida mekeg rá,
ihajlá!
csuhajlá!
Királyi vár elé érnek,
vár kapuján
mind betérnek;
elébük egy őr kiáll –
Kérdezi a három arasz,
muzsikás göndöri malac:
„Merre székel a király?
Hozzá jöttem pikulásnak,
udvari főmuzsikásnak!”
Felel az őr:
„Haj-haja!
Nagy a királyunk baja!
Nem kell annak pikulás,
se udvari muzsikás,
olyan beteg,
föl se kel,
ha kérdezik,
nem felel;
ha egy nagyot nem nevet,
még ma meghal, úgy lehet.”
Nosza, a három arasz,
szőre göndör,
farka pöndör,
kicsike növendék disznó,
muzsikás csöpp kismalac
a királyhoz bekopog.
Hát az csakugyan az ágyban
vacogó foggal forog;
olyan beteg,
föl se kel,
kérdezheti a kismalac,
nem felel.
Csak sóhajtoz:
„Nem kell semmi,
hogyha nem tudok nevetni!”
Szól a kismalac:
„Uram!
Felséges uram-királyom,
magam kezedbe ajánlom,
tudok én jó orvosságot,
kézbe veszem gyógyításod,
teszünk egy próbát ugyan!
Szállj ki az ágyadból végre,
s nézz az erkélyről a térre!”
Azzal fut,
hoppsza, le! – a térre jut.
Az erkélyre a király
fogvacogva, de kiáll.
Királyi vár főterén,
tér legeslegközepén,
ott áll a három arasz
muzsikás göndör malac:
sikkant a pikula,
zeng a csudás muzsika,
a nyúl tartja
a kótát,
fújja fennen a kismalac,
héj, de hogyan a nótát.
A kisborjú:
„Hő-ő-hő-ő-hő-ő-ő!”
Szól, akár a nagybőgő.
A kiscsikó:
„Dob! dob!” – dobbant,
patáival közbe koppant.
Kecskegida:
„Mek-mek-mek,
héjha, felséges királyom,
én jól megnevettetlek!”
Tillárom,
tallárom!
Zengett át hét határon!
Tillárom,
tallárom!
Zeng a király nevetése
ama csudás muzsikától,
messze zeng hét határon.
Így szól:
„No, te kismalac,
udvari főpikulásnak
most azonnal ittmaradsz!
A nyúl lesz a kótásod,
bőgősöd a kisborjú,
a csikó a dobosod,
énekes a kiskecske.”
Itt a vége,
huss!
A muzsikás kismalacig fuss!

 

 

 

A Pincérfrakk utcai cicák

 

Merre van a Pincérfrakk utca?

Van egy semmi csöpp utca Budán, a Pincérfrakk utca. Nekiszalad egy csúcsos hegynek, a másik felén pedig lehömpörödik, és eltűnik a Bujjbehamari erdőben. Nem mondhatnám, hogy valami széles utca, az autóbusz is csak két részletben fér el rajta; a Pincérfrakk utca 1/b kapuján mindig kiballag tizenkét fűrészes manó, és hosszában elfűrészelik az aranyszínű autóbuszokat – mivelhogy ott aranybuszok járnak –, aztán nagyot kiáltanak: „Mehet!” – s a két fél autóbusz egymás mögött vág neki a meredeknek.

Hanem másról nevezetes a Pincérfrakk utca!

Ha a Cincérfark utca felől mész, hármat se számolsz, egy magos kőfal előtt találod magad. Jó öreg kőfal az, tetején átfolyik a repkény. A fal mögött elhagyott ház, ajtaján ki-be röpködnek a fecskék, meg tavasztól új tavaszig a szél; udvarán vadon nő a kapor és a bojtorján, a jázmin és az orgona; a kerekes kút vizében olyan öreg békák élnek, hogy szemüveg nélkül a víztükörre szitáló holdfényt se látják. A fák sejtelmesen suhognak: bizonyos, hogy elátkozott királylányok, akik egy szép napon majd megrázzák magukat, és lobogó hajú szőke lányok lesznek. Leszállnak értük a kormány mellől az elfűrészelt autóbuszok sofőrei, a tejesember elejti ámultában a tündöklő teli tejesüvegeit, a pékinas bámultában a kiflis kosarát, és Dániel, az öreg csízszelídítő is visszafiatalodik ötven évet, hogy megkérje a legszőkébbik kezét.

 

Kik laknak a tetőn?

Ugyan kik laknak abban az elhagyott házban?

Azaz a ház nyaktörő tetején.

Hét macska: a Pincérfrakk utca rémei, akiket a környéken csak így emlegetnek a békés budaiak, a Bujjbehamari erdőn csiperkegombára vadászók:

 

HÉTRETTENETES

 

Pedig senkit nem bántanak.

Ember- és kutyakerülő macskák, sőt cicák ők, azért is vonultak a magos kőfal mögé, ahol senki fia nem háborgatja őket.

Hacsak!!!

Hacsak nem azért rettenetesek, mert éjszakánként néha a kelleténél hangosabban énekelnek a tetőn, és énekükben a macskák örökös diadalmát zengik.

Valahogy ilyeténformán:

 

Héjjha, hajj, héjjha!
Kutyák, ti csacskák!
Ha elbóklásztok,
ha kornyikáltok,
utcán mászkáltok,
ha elcsászkáltok,
bután bocollásztok,
ha nem vigyáztok:
jönnek a macskák!
Akkor jaj lesz neketek:
porba hull a fejetek!

 

Persze, ez a neketek nem valami tökéletes csattanó a diadalmi énekben, ebben a macskahimnuszban, de hát egy macska se született Goethe vagy Vas István; különben is ennél nagyobb hibákat sózogatnak a környékbeliek a HÉTRETTENETES nyakába. Főleg a Cincérfark utcai kutyák ebben a főcsahosok.

De most lássuk a macskákat, a kutyákról majd később!

 

Hétrettenetesék

A főmacskáról először!

A hét Pincérfrakk utcai rém közt ő az egyetlen, akinek névjegye van; egyszer elveszített egy darabot, arról olvasta le Dániel, az öreg csízszelídítő a nevét:

 

MÖRRENMORCOGI MICÓ

 

Ebből tudták meg a környékbeliek, hogy kit tiszteljenek a főmacskában.

 

 
Ez itt a százfelé álló bajusza:
 
 
Így villog az a két nagy sárga szeme:
 
 
Ezek az apró, tűhegy-fogai!
 
A fűrészes manóknak se élesebb az
 
aranybuszt szétnyiszáló fűrészük!
 
 
Ezek a kutyakeserítő körmei:
 
 
Ez pedig a hosszan kígyózó farka:
 
 
ÉS ILYEN TELJES NAGYSÁGÁBAN Ő MAGA:
 
 
Csoda-e hát, hogy féltek tőle?
 
Hogy aki meglátta, elállt a szava a nagy ijedelemtől.
 
Hát még a hangja!
 
Ha azt is rajzolni lehetne!!!
 
Az lenne még kutyándis dolog,
 
ha illő ideemlegetni bármilyen kutyát!
 
Amikor nekiereszti, ezt-azt énekelgetve!
 
Például ezt a gügye dalocskát:
 
Ejhaj, dolmányom!
 
Hol van a pipadohányom?
 
Akárhol is, nem bánom,
 
holnapig megtalálom!

 

Ezt az együgyű dalocskát különösen kedveli. Egyébként igen jámbor lélek lakozik benne: a Füles és a Magyar Nemzet régi olvasója, és sokat látni, amint a tetőn elhasalva repülőprospektusokat böngészget. „Ha én egyszer a FRAKKAVION gépén utazhatnék!” – sóhajtozik Mörrenmorcogi Micó, és elnéz messze, a felhők fölé. Ebből is látható, hogy haragosfekete szőre ellenére álmodozásra született.

De az egyik öccse is, akinek Bilkeygorzó a neve.

Ő állandóan nősülni akar, éjjel-nappal házassági hirdetéseken töri a fejét. Amint kigondol egy mondatot, megy Mörrenmorcogi Micóhoz, és nyaggatni kezdi:

– Te Micó! Jó ez?

És már olvassa is fennhangon:

– Jó házból való budai macska nősülne; hozományra fütyülök, azaz nyávogok. Kalandorok kíméljenek!

 

– Nem jó – mondja Mörrenmorcogi Micó. – Túlságosan prózai, nincs benne semmi líra. Kérd meg Rafael öcsédet, hogy fogalmazza meg helyetted, az ő költői lelke mégis más. Ha ő rímbe szedi, az mégis más.

– Igaz. Az mégis más – bólint Bilkeygorzó –, Rafaelnak van valami költői vénája vagy micsodája.

Azzal megy Rafaelhoz, költői lelkületű öccséhez.

Rafael csak ránéz oldalvást a hirdetésre, nyújtózik egyet, s már mondja is a hirdetést frissen költött versben:

 

Jó házból való úri macs-
ka szerint az élet kraccs
egy gyöngéd cicahitves nélkül,
tehát… hümm… azt tűzte ki célül:
vár a tetőn egy cicalányra,
ki vele házasságra állna!

 

– Mi az, hogy célül? – okvetetlenkedik Bilkeygorzó.

– Az egy mesteri cím – sértődik meg Rafael. – Te ehhez nem értesz azzal a prózai eszeddel. Ez költői szabadság!

– Igaz, igaz – dünnyög Bilkeygorzó. – Ehhez nem sokat értek, mivel én csak egy prózai tarka macska vagyok.

És várja a választ a hirdetésre, de soha senki nem jelentkezik.

A negyedik Pincérfrakk utcai rém még jámborabb lélek. Az ő neve Lédiell, ami már messziről elárulja, hogy viselője cicalány. Méghozzá teljesen fehér cica, a világ legeslegszelídebb fehér cicája. Rafael, a költői lelkületű cicatestvér ezt a dalocskát írta róla.

 

Lédiell,
Lédiell!
Tiedhez hasonló bundát,
ilyen patyolatfehéret
senki cica nem visel.
Lédiell,
Lédiell!
Egy csöpp hiba van tebenned:
hogy nem szeretsz karmolászni,
körmeidben nem hiszel.
Lédiell,
Lédiell!
Pincérfrakk utcai szépség!
Nem fér ehhez semmi kétség,
ebben szentül bízni kell!

 

Hohó!

Ilyen dalocskát Rafaelon kívül macska még nem költött. Rafaelnak is csak azért sikerült, mert olyan igen-nagyon szereti Lédiellt. Amikor a fehér cicalány a repkényes kőfal tetején sétál, mindig követi Rafael, nehogy lebukfencezzen a magasból, de ugyanígy van vele mindegyik Pincérfrakk utcai macska.

Lédiellnek ez igencsak jólesik.

Lédiellt még Mörrenmorcogi Micó is folyton kényezteti:

 

Mit kívánsz, húgocskám?
Rókamájat?
Medvehájat?
Adok én,
csak tátsd a szádat!

 

Lédiell csak a fejét rázza.

– Mit adhatnék neked, húgocskám? Csak szólj, ha valami kell! A jó öreg Mörrenmorcogi Micónak semmi nem drága, ha neked adhat valamit – suttog-buttog a fülébe atyaian, s mindig hosszan bámul utána a háztetőn.

Hátravan még az ötödik, hatodik, hetedik rém:

Háj!

Iháj!

Miháj!

Mindhárman faluról fölszármazott macskák: Háj Piszkéndről, Iháj Puskándról, Miháj Vencsellőről állt Mörrenmorcogi Micó szolgálatába.

Ők a testőrei.

Mint afféle zsoldosok, kicsit valóban vadak, de soha nem ok nélkül, csak ha a Cincérfark utcai kutyák kezdenek kalamolni a kapu körül – de hát a testőrök dolga a védelem. Ilyenkor Háj, Iháj és Miháj csak összenéz, azzal odasétálnak a kapuhoz, és a foguk közül kiszólnak a kémlelőnyíláson:

– Héj! Mi kéne, ha vóna? Mit helytelenkednek itt megest a Cincérfark utcai kutyák?

Azok akkor már eszük nélkül iszkolnak a Bujjbehamari erdőig. Be a fák közé! A holdsugárban fehérlő sziklákat is magukra húznák dunyhának, nehogy meglássák őket a Pincérfrakk utcai macskák.

De azok ugyan nem loholnak utánuk.

Tehát:

ez a díszes kompánia tartja rettegésben a Pincérfrakk utcát. Csoda-e, hogy a nevük HÉTRETTENETES?

 

Beszéljünk a kutyákról is!

A Cincérfark utcai kutyákra kevesebb szót vesztegetni is elég. Gyáva cenkek, nem mondok egyebet.

Lássuk sorban őket:

 

I. Lajos

II. Lajos

III. Lajos

IV. Lajos

V. Lajos

VI. Lajos

IX. Lajos

komondor

kuvasz

foxi

vizsla

pincsi

farkaskutya

dakszli

 

Hiányzik közülük:

VII. Lajos! Ő puli, de ötszáz dollárért eladták Amerikába. Repülőn vitték, amitől ugyan félvén félt, de egykettőre megérkezett legalább. Most cowboyok szolgája, amerikai teheneket hajkurász a prérin. Csak így emlegetik őt a Lajosok: „Idegenbe szakadt hazánkfia.”

VIII. Lajos! Ő bernáthegyi kutya volt, akkora, mint egy borjú. És mi lett a vége? Kitévedt egy langyos júniusi éjszakán a Bujjbehamari erdőbe. Szaglászott erre, szimatolt arra, egyszer csak megbökött az orrával egy alvó sündisznót. Méregbe gurult a sün: visszabökött! Csakhogy a sündisznónak olyan hegyesek a tüskéi, mint a vasvilla – szegény szerencsétlen VIII. Lajos nagyot csahintott fájdalmában, s loholt a mezőre. Ott érte el a végzet: egy fianyúlba botlott, az a hosszú puha fülével megcsiklandozta. Ezt már nem viselte el VIII. Lajos! Összeesett, s kinyúlt a nyelve, mint a papucs. Azóta senki nem látta. Ennyi elég is róla.

De a többiről is.

Méghogy ezek akarnak böstörködni a HÉTRETTENETESSEL?

Ott még nem tart a világ!

 

Mért fenekednek a macskák a kutyákra?

Nagy ádázkodás dúl világeleje óta a kutyák és a macskák közt. Senki tudós ember nem tudja az okát, akárhány könyvet írtak össze erről, talán mert sose kérdezik meg az érdekelt feleket: a kutyákat és a macskákat. Ennek a Pincérfrakk utca–Cincérfark utcai ádázkodásnak a titkát azonban könnyebb kibogozni.

Figyeljük meg őket, miket csahintanak, miket nyávintanak egymás felé.

Azt mondja Mörrenmorcogi Micó:

– Kényes urak ezek a budai kutyák, a Cincérfark utcaiak különösen. Ha csak egyet látok, már bizsereg a körmöm.

I. Lajos szerint jellemhiba, ha valaki csak nyávogni tud. Az ugatás felségesebb dolog, mert bizonyos komolyság kell hozzá.

– És származás – vakkant közbe II. Lajos. – A macskák származásáról jobb lesz, ha hallgatok.

 

Mert a származás valami,
komák, ezt meg kell vallani.
Nincsen egyetlen macskahős,
ki jobb körökben ismerős.
Tetőn császkáló nyávogók!
Tejnyalintásról csácsogók!
Fület sért a nyivákolásuk,
de egyszer mind ebrúdra hányjuk!
Mindegyik Lajos kitalál valami macskabecsmérlőt:
Van macskának nyakörve?
Nincs, nincs, nincs!
Van macskának póráza?
Nincs, nincs, nincs!
Kutyaházikója van?
Nincs, nincs, nincs!
És se vége, se hossza a csahintgató hencegésnek:
Láttatok már macskákon
posztómellényt, pirosat?
Nem, nem, nem!
Megnyírják a macskákat?
Púderezik, fürdetik?
Nem, nem, nem!
Hogyha jön a karácsony,
macskák kapnak műcsontot?
Nem, nem, nem!

 

A macskák fenn a meredek tetőn hasalnak ilyenkor, és nagyokat vihognak.

– Meggárgyultak ezek! – böki oldalba Micó Bilkeygorzót. – Örülnek a póráznak, a csatos nyakörvnek.

– Hadd szaladjak oda – kunyorál Miháj. – Vencsellői körmeimre, lekarmolom róluk a piros posztómellényt!

Rafael, a költői lelkületű macska azt dunnyogja, hogy költött egy vészdalt. Mörrenmorcogi Micó megengedi neki, hogy elszavalja a kémény mellett. Rafael nem is kéreti magát, villogó szemekkel lebámul a kapu körül kujtorgó Lajosokra, és rázendít:

 

Kutyapörkölt,
kutyahurka,
kutyacsülke,
kutyamája,
kutyazúza,
kutyaflekken,
kutyasódar,
kutyafája!
Aki macska,
ne cicázzon!
Oda gyorsan!
A kutyákra!

 

Huss!

Le a meredek tetőről! Neki a Cincérfark utcaiaknak!

Szánt Miháj vencsellői körme a kutyabundában. Háj piszkéndi fogai is hegyesek, Iháj puskándi farka is nagyokat sóz a Lajosok szeme közé. Bilkeygorzó és Rafael se nyámnyila, sőt! az a fehérséges fehér Lédiell is betyárosan csépel, hogy Mörrenmorcogi Micó atyai szíve repes a gyönyörűségtől. Mondja is, amikor a kutyák már a Bujjbehamari erdőben lihegnek a nagy megszaladástól:

– Viszik a nemes kutyabőrt! Mentik a gyáva cenkek!

 

Mörrenmorcogi Micó sakkpartija Kováts Nikolájjal

Hogy el ne felejtsem, miközben a szót szóba öltöm, ez a Mörrenmorcogi Micó remekmód tudott sakkozni! Capablanca játszmáit, a hajdani világbajnokét, egytől egyig kívülről fújta.

 

Átalugrok hét mezőt,
leütöm a királynőt!
Lépek egyet a paraszttal,
s máris összedől az asztal.
Sakkot adni jó a bástyám,
két lovam van, az se hátrány!
Sakkot adva nem borongok,
inkább harsány mattot mondok!

 

Ilyen versikéket fújt, nyújtózkodva a meredek háztetőn. De nemcsak fújt, hanem ma is fújja, mert ma is verhetetlen.

Van egy pompás játszótársa a sakkban. Kováts Nikoláj nevezetű.

Ez a Nikoláj gyerek kútkávafestő. Mindig festékes a ruhája, moshatnak rá otthon, mert nem vigyáz se a farmerjára, se az ingére. Az a dolga, hogy kékre és zöldre pingálja a Pincérfrakk utcai kútkávákat, sőt! az Ördögárok előtt ő csíkozza a sarki zebrákat. És olyan papírsárkányokat tud szerkeszteni, hogy sose szállnak a felhőkig, de még a legalacsonyabb Pincérfrakk utcai ház tetejéig se.

Nem baj!

Sakkozni pompásmód tud.

De Mörrenmorcogi Micó csak a háztetőn szeret játszani, ott érzi otthon magát. Nikoláj szédül a meredek tetőn, mivelhogy tériszonya van, hanem a sakk miatt, a játék kedvéért félrerakja a félelmet. Föl a tetőre!

– Mit szeretsz a világon legjobban, te Nikoláj? – kérdezgeti Mörrenmorcogi Micó.

– Sakkozni és nyerni! – büszkélkedik Nikoláj.

– És mit szeretsz másodszor a legjobban?

– Sakkozni és veszíteni.

– No, jól van. Gyere!

És elkezdik húzogatni a figurákat ott a tetőn.

Nikoláj egy kézzel a kéménybe fogódzik, olyan fenemód szédül. De azért játszik, mert igen erősen buzog benne a játékszenvedély.

Mörrenmorcogi Micó énekelget, nyújtózkodik, félig lehunyja a szemét, és fejfájásra panaszkodik, de csak ravaszkodásból, mert egyáltalán nem fáj a feje, sőt! vág az esze, mint a tigris. Egy csöpp dalocskába kezd:

 

Megy a vonat,
fut a vonat,
kitt-kitt-kitt!
Bemattolok a háztetőn
valakit!
Siss, a vonat,
suss, a vonat,
kett-kett-kett!
Olyan rosszul áll a szénád:
megverlek!
Hess, a vonat,
huss, a vonat,
katt-katt-katt!
Fogd a fejed, Nikolájom:
susztermatt!

 

Azzal vége is a partinak.

Nikoláj nagy dühében elereszti a kéményt, s hármat kalimpálva a földre hömpörödik.

Szerencsére nem nagyon üti meg magát, mert az orgonabokorba esik, onnan pedig a bojtorján közé térdepel. Olyannak látszik, mintha egy nagy orgonacsokor lenne, az orra legalábbis lila színekben pompázik. Meg se áll a Bujjbehamari erdőig, ott mérgében kékre pingál néhány rekettyebokrot. A galagonyákat és a jujubafákat békén hagyja, de mindene csupa festék. Lesz kapsz otthon!

Bizonyos, hogy három napig feléje se néz a kútkávafestésnek és a zebracsíkozásnak.

Aztán egy szép napon – ami hamar eljő – megint fölkunyorálja magát a tetőre, s kezdődik megint minden elölről:

azaz megkapja újra Mörrenmorcogi Micótól a mattot.

 

VI. Lajos balsütetű kutyálkodása

Vissza a kutyákra!

Mert kutyálkodásba kezdtek.

Azzal kezdődött, hogy VI. Lajos, a farkaskutya nagy merészen kisétált a Cincérfark utcából, oda a Pincérfrakk utca 1/b elé, hogy bámészkodjon egy kicsit. Igen tetszett neki, ahogy a tizenkét fűrészes manó fűrészelte-nyiszálta-sarabolta az aranybuszokat. Repesve vakkantgatott magában, amikor a buszok, azaz a félbuszok nekiveselkedtek a meredeknek.

Egyszer csak meglátott egy kölyök sárgarigót, amint az önfeledten a porban játszadozott.

– No, téged elkaplak! – hörrentett nagyot, s futván futott a rigócska felé.

A kölyökrigó ijedten röppent föl, egy arasszal VI. Lajos orra előtt. „Csak megmeneküljek!” – fohászkodott riadtan.

De ott kaffogott-lihegett-lobogott mögötte az ádáz farkaskutya.

„Hajszálon lóg csak az életem” – ijedezett a rigócska.

 

DE AKKOR

 

Mörrenmorcogi Micó toppant az útra, nagy ugrással a repkényes, magos kőfalról.

Neki VI. Lajosnak!

Jobbról egy pofon!

Balról egy pofon!

VI. Lajos orrára egy harmadik pofon – ez volt a kegyelemdöfés! Elterült az út közepén szegény szerencsétlen VI. Lajos, s hiába volt fényességes nappal, egyszerre meglátta az égen a Fiastyúkot, a Göncölszekeret, és isten tudja, még hány csillagot.

Mire magához tért, a rigócska már otthon lakmározott a jó puha fészekben, s mesélte a testvéreinek, hogyan járt.

Mörrenmorcogi Micó is fenn hasalt újra a tetőn, mondogatva Lédiellnek:

– Megkapta jól a kutya kutyája! Lekevertem vagy hármat valamelyik Lajosnak.

Aztán elgondolkozva tette hozzá:

– Nem mintha nem kedvelném magam is a rigómájat. De az más lapra tartozik. Semmiféle kutya ne helytelenkedjen a Pincérfrakk utcában! Táguljanak innen! Nem igaz, húgocskám?

– De igaz – kedveskedik bátyjának Lédiell. – Neked mindig nagy igazságod van.

 

Macskák csihi-puhija csöndül

Merészet gondoltak a Cincérfark utcai kutyák.

Rá a macskákra!

A HÉTRETTENETESRE!

Mert hova jut a világ, ha már fényességes nappal is pofonokkal merik traktálni a Lajosokat, s éppen VI. Lajost, a farkaskutyát.

Nem sokat töprengtek a haditaktikán: elhatározták, hogy az éjszaka leple alatt megrohamozzák az elhagyott házat, bedöntik a rozsdás vaskaput, aztán jöhet HÉTRETTENETESEK szánombánomja – megkapják a magukét. Főleg VI. Lajos meresztgette nagy dühösen a szemét.

 

Megállj,
megállj,
Micó!
Nem sül ki ebből
a te fejedre,
nem sül ki, pajtás,
semmi jó!

 

A többi Lajos ezt üvöltötte kórusban:

 

Előre!
Ne hátra!
Rá, rá, rá
a macskákra!

 

És leszállt a szép holdvilágos este, estére az éjszaka. Lopakodnak a kutyák, csak befelé kaffantgatnak, néma kórusban közelednek az elhagyott ház felé.

Hajladoznak az enyhe szélben az elhagyott ház udvarán a fák, susog bennük az elátkozott királylányok lelke.

Dániel, az öreg csízszelídítő már kiejtette kezéből a Kincses Kalendáriumot, úgy aludt el a Bujjbehamari erdőben álló kerek kunyhóban; vígságosan horkol, horkolászik kicsi ágyán a tizenkét fűrészes manó, mivel az aranyszínű autóbuszok is aludni tértek a messzi autóbusz-szállodában. Két öreg béka vitatkozik még a kerekes kútban.

– Hol a szemüvegem? – kérdi az egyik. – Nem láttad?

– Az orrodon! Ott csücsül az orrodon – felel a másik csúfondárosan. – Mert az orrodig se látsz.

Ezüstszegélyű hálóingben sétál az égen a Hold, csillagok szikráznak körülötte, a Fiastyúk, a Göncölszekér s még sok millió más fényes csillag.

 

Csöndes éjszaka.
Hét kutya surran.
Hét Lajos.

 

Különben egyetlen lélek se jár a Pincérfrakk utcában.

Csak fenn, a repkénnyel befolyt magos kőfalon lapul csöndben a HÉTRETTENETESBŐL négy:

 

Mörrenmorcogi Micó
Bilkeygorzó
Rafael
Lédiell!

 

A rozsdás vaskapu mögött a három testőr:

 

Háj
Iháj
Miháj!

 

Végre – a hét kutya ott áll a kapu előtt.

Süket csönd. Csak az udvar fái suhognak hajladozva.

II. Lajos, a kuvasz félni kezd.

„Helyesen csináljuk-e – gondolja –, ha három pofonért elégtételt veszünk? Ismeretlen végű kaland ez! Vagy nem is olyan ismeretlen a vége?”

Remeg II. Lajos mája (közben persze a többi Lajosé is), s félelmében egy buta énekbe kezd:

 

Akármi jön,
akármi lesz,
nem tántorít el
semmi nesz.
Méghogy mi vagyunk csacskák?
Ezért megfizettek, macskák!

 

És vigyázatlanul nekidől a rozsdás kapunak.

– Nyikk-nyekk! – nagyot nyikorog a kapu. A túlsó felén felébred a három testőr, mivel szégyenszemre éppen elbóbiskoltak egy kicsit.

 

Szőrét borzolva áll
Háj
Iháj
Miháj!

 

De nem szólnak semmit, csak fölrántják az ajtót: három kutyát nyakon csípnek, jól megkarmolásznak, piszkéndi, puskándi, vencsellői módon.

Ugrik a kőfal tetejéről Mörrenmorcogi Micó – újra VI. Lajos kerül a körme közé.

Bilkeygorzó I. Lajost, a komondort csépeli.

Rafael, félretéve költői lelkét, nagy prózai pofonokat ad II. Lajosnak, a kuvasznak, aki éktelen jajgatással menekül:

– Tudtam, tudtam!

És Lédiell?

IX. Lajos, a dakszli jut neki. Hiába cicalány csak, IX. Lajosnak ő is elég. Szelíd kis pofonokat ad neki, de mégiscsak pofonokat. IX. Lajos, a dakszli sírva fakad. A többi Lajos már mind elhordta az irháját, vágtatnak a Bujjbehamari erdőbe, azon is túl; ő azonban ott marad fogságban.

A HÉTRETTENETES körülállja. De Lédiell nem engedi bántani, félreléptet vele a kertben, és bezárja egy csízkalitkába IX. Lajost. Dániel, az öreg csízszelídítő felejtette ott egyszer:

éppen jó az a kalitka IX. Lajosnak.

Aludj békén reggelig, szegény fogoly.

 

Mi legyen IX. Lajos sorsa?

Alig hajnalodik, Mörrenmorcogi Micó tanácsot ül rettenetes társaival a meredek háztetőn. Ő trónol középen, a többiek körben hasalnak. Csak Lédiell marad a fogoly mellett, friss tejjel és zsemlyével kínálgatja. IX. Lajos, a dakszli szepeg egy kicsit, aztán nekiáll a hajnali reggelinek.

– Nem élnek rosszul a macskák – kockáztatja meg révetegen, közben figyel a tetőre, hátha meghallja, mi készül ellene. Méghozzá azért is reszket: hátha megmérgezi őt Lédiell.

Lédiell, a fehérséges fehér cica, megérezve IX. Lajos félelmét, szelíden ezt mondja:

 

Egyél, egyél csak,
lefetyelj!
Nem mérgezett
a cicatej!

 

Mörrenmorcogi Micó igen dühös Lédiellre, amért egy kutyával barátkozik, de nem mutatja. Lédiell pedig tudja, hogy mindent megengedhet magának a rettenetes nagymacskával, Mörrenmorcogi Micóval szemben.

És folyik, folydogál vég nélkül a meredektetős tanácskozás.

 

Lédiell mesél IX. Lajosnak

Látván IX. Lajos reszketegségét, Lédiell elhatározza, hogy mesét mond neki. Hátha eltereli a félelemből valami vígságosabb irányba. Nem tehet róla, hogy olyan mesét talál ki, amelyikben kutyák és macskák hadakoznak, s a kutyák kapják meg a magukét.

Ül a csízkalitka előtt, és mondja álmos kis cicahangon:

 

Hol volt,
hol nem volt,
Buda városába volt
egy macska, egy fekete,
kutyák vad rettenete:
Mörrenmorcogi Micó
világraszóló neve!
Hát egy szép napon
ez a szóban forgó macska,
e Mörrenmorcogi Micó
megszomjazott,
de nagyon!
Ha meg,
micsinált?
a Közértbe sétikált,
oda egy akó tejért,
mivelhogy a tányérjába
egy akó tej belefért.
Karján kosara,
abban viszi az üveget,
kéri üvegbe a tejet,
egy akóval,
épp eleget,
aztán szaporán lépeget
a tejjel haza.
Ahogy lépeget,
kezd dúdolgatni magában
egy kis éneket:
„Ejhaj, dolmányom!
Hol van a pipadohányom?
Akárhol is, nem bánom,
holnapig megtalálom!”
Hol?
Hol?
Hol lehet?
Kérdi, de nincs felelet,
sőt hamar abba kell hagyja
azt a kedves éneket,
mert
veszélybe
lépeget.
Vész leselkedik,
szörnyű mégpedig!
Hét kutya toppan elébe,
s ahány kutya, annyiféle,
cibálnák őt hét darabra,
hát nem megy a játék babra,
hanem vérre, macskavérre!
Puli mondja:
„Herr, herr, herr!”
Farkaskutya:
„Hörr, hörr, hörr!”
Bősz komondor:
„Morr, morr, morr!”
Kuvasz,
pincsi,
foxi,
vizsla
velük ugat összevissza:
„Herr, herr, herr!
Hörr, hörr, hörr!
Morr, morr, morr!
Mörr, mörr, mörr!
Szépen összegyűltünk heten,
macskának itt nincs kegyelem!
Herr, herr!
Hörr, hörr!
Morr, morr!
Mörrrrr!”
Szól a macska,
a fekete,
szól Mörrenmorcogi Micó:
„Heten jöttök
ellenemre?
Jöhet kutya,
aki van,
de még azt megengedjétek,
hogy a tejem megigyam.”
„Jó, jó!
Vakk, vakk, vakk!
Herr!
Hörr!
Morr!
Mörr!
Igyad csak!”
Így ugatnak összevissza –
A macska a tejet issza,
üvegből kortyintva jót,
iszik tejet,
egy akót.
Tejtől víg erőre kap
aj, Mörrenmorcogi Micó,
s kutyák között széjjelcsap!
Haragosan
áll a bajsza,
vagdalkozik
jobbra-balra.
Puli azt se mondja:
„Nyekk!”
Farkaskutya azt se:
„Nyikk!”
Bősz komondor azt se:
„Nyakk!”
Kuvasz azt se mondja:
„Mukk!”
Foxi azt se mondja:
„Makk!”
Vizsla azt se mondja:
„Nyiff!”
Pincsikutya azt se:
„Nyaff!”
Elszaladnak hétfele,
árkon átal,
bokron átal,
szörnyű nagy sivalkodással,
s néz utánuk víg vihánccal,
néz Mörrenmorcogi Micó,
a macska,
a fekete.

 

És néz Lédiell nagy diadallal IX. Lajosra. Szegény IX. Lajos, a dakszli ott kuporog a csízkalitka sarkában, és megerednek a könnyei.

– Ne sírj! – kérleli Lédiell. – Ez csak egy példabeszéd, az életből ellesve.

– Elég baj az – szipog-szepeg IX. Lajos. – Mért mesélsz nekem ilyeneket?

Lédiell belátja, hogy igaza van a fogolynak, és csöndesen lehajtja a fehérséges fehér fejét.

 

Mörrenmorcogi Micó telefonál a nagybátyjának, Csíkosbunda Kázmérnak

Miközben a fogoly dakszli, IX. Lajos ott reszket a csízkalitkában, Mörrenmorcogi Micó nagy elhatározásra jut a tanácstestülettel.

– Felhívom telefonon a nagybácsinkat. Neki van gyakorlata az efféle fogolyügyekben. Majd ő segít nekünk egy jó tanáccsal.

És már nyúl a telefonért, ami éppen ott van a keze ügyében a meredek háztetőn. A Krisztina Központot tárcsázza, ahol nagy nehezen végre fölveszik a kagylót.

– Olvasunk ott vagy trafikálunk? – türelmetlenkedik, de amikor egy kedves női hang jelentkezik, igyekszik a legbarátságosabb hangján duruzsolni: – Halló! Központ? Itt Mörrenmorcogi Micó! Igen, Pincérfrakk utca. 999-999! Interurbán vonalat kérek. Szíveskedjenek kapcsolni a nagybátyámat, Csíkosbunda Kázmért. Igen, igen! Csíkosbunda. Mint tigrisbunda. Cím: Pakisztán, Páfrányfalva. SÜRGŐS!

Ha sürgős, a Krisztina Központ sürgősen kapcsol. Szalad a hívás a telefondróton, hegyen-völgyön át, szalad a tenger alatt, ahol kékfejű halak szaglásszák körül a telefondrótot, fölötte meg emeletes hajók úszkálnak a tengeren, sirályok röpködnek, de akkorák, mint valami darumadár. Egykettőre megérkezik a hívás a pakisztáni dzsungelbe, egyenesen Páfrányfalvára.

– Halló! Ki az? Ki zavar? – dörren egy FÉLELMETES HANG a telefonba, hogy Mörrenmorcogi Micónak egy szempillantásra még a lélegzete is eláll. De hamar összeszedi magát.

– É…é…é…én vagyok, Kázmér bátyám. A Micó.

– Hangosabban, mert odavágok! – horkant Csíkosbunda Kázmér. – Nem szaporítom a szót fölöslegesen!

– A Micó beszél – nyekegi Mörrenmorcogi Micó. – A Micó gyerök – folytatja tájszólásban, mert amikor nagy ritkán megijed, mindig őzni kezd, mint egy szegedi papucskészítő mester.

– Aha – békül meg FŐFŐRETTENETES, a híres Csíkosbunda Kázmér. – Aha! Hát mija, Micó öcsém? Mi fáj, mi nem fáj? Kit kéne megnyuvasztani? – Mert ő meg ilyen kedélyesen szokta meg az atyafiaival.

A telefon körül ott lebzsel a tetőn Bilkeygorzó, Rafael, Háj, Iháj, Miháj. „Na, mit mond?” – sugdosódnak.

Mörrenmorcogi Micó gyorsan eldicsekszik a Cincérfark utcai kutyák csihi-puhálásával, végül a dicső nagybáty tanácsát kéri, hogy mi legyen a fogollyal.

A vidám haditudósítás közben egyszer csak elkomorodik, aztán elsápad.

– Nem, nem, Kázmér bátyám! Arra nem gondoltunk. Az túl erős büntetés lenne. Különben is csak dakszli az illető.

– Akkor is! – dörren Kázmér bácsi a telefonba. – Ha macskák is vagytok, ne felejtsétek, hogy valaha ti is tigrisek voltatok, nem gyáva cenkek, akik egy kis vér láttán ájuldoznak. Ez a végső szavam! És most hagyjatok aludni, mert itt Pakisztánban már beállt az esős évszak. No, isten áldjon, Micó fijam, híjjá máskor is! – És lecsapja atyafiságosan a kagylót.

Mörrenmorcogi Micó elégedetlenül ül, és fölöttébb zavartan csóválja a farkát.

– Mit ajánl? – kérdezi Bilkeygorzó.

– Hogy vegyük a vérét – felel csüggedten Micó. – Egy dakszlinak! Azt már nem! Még ha egy komondor vagy pláne egy bernáthegyi kutya volna. Az már valami! Akkor lehetne valamit kezdeni!

IX. Lajos hallva, hogy miket mondogatnak a feje fölött, hangosan elsírja magát. „Kutyasors ez” – gondolja.

Lédiell fölkiabál az udvarról, fogva IX. Lajos fejét:

– Szép kis nagybácsi, mondhatom! Akkor lássam, amikor a hátam közepét!

Háj, Iháj, Miháj, csak hümmög, de nem nyilvánítanak véleményt.

– Én látni se bírom a vért – krákog zavartan Rafael.

– Nem is lesz vér – szögezi le szokatlanul szelíden Mörrenmorcogi Micó.

És IX. Lajos, a dakszli, megnyugodva fekteti le fejét a csízkalitka padlójára.

 

Fő a barátság!

Mörrenmorcogi Micó megáll a meredek tető legmeredekebb tetején, a kémény mellett, ahonnan Kováts Nikoláj egyszer lekalimpált. Fennhangon hirdeti ki, hogy a maga esze után mit határozott a fogolyról.

– Nem bántjuk IX. Lajost! A többiek, a nagyok elszaladtak, régen túljárnak már a Bujjbehamari erdőn. Ez itt maradt. Legyen a barátunk!

Lédiell szólal meg elsőnek:

– Van neked szíved, Micó! Ezért szeretlek.

Bilkeygorzó csak ennyit mond:

– Jól van.

Rafael hirtelen egy versezetet költ, s belényávogja IX. Lajos fülébe:

 

Ha ez már így esett,
nem lesz Lajos e dakszli,
szebb nevezet az Edvárd!
Jó dolgod lesz közöttünk,
megvédünk mindig, megládd!

 

És Háj, Iháj, Miháj mehet haza, mert nem kell már testőr a Pincérfrakk utcába. Háj megy Piszkéndre, Iháj Puskándra, Miháj Vencsellőre.

Bilkeygorzó megnősült végre, odavitte a feleségét az elhagyott házba. Hogy el ne felejtsem, cicáné neve igen szépséges, úgy hívják, hogy Annabella.

Megjelent Rafael verskötete, a Nyávogiszerenád. Jó kritikákat kapott rá fővárosi és vidéki lapokban is.

Mörrenmorcogi Micó két hétre elrepült Párizsba, a FRAKKAVION gépén persze, de három nap múlva hazajött, olyan erős honvágy gyötörte.

Lédiell otthon maradt, békésen játszadozni az újrakeresztelt Edvárddal, a dakszlival, de a többiek is szépen megférnek vele, csak azért mérgesek, mert nem megy utánuk a meredek háztetőre.

Kováts Nikoláj eljárogat sakkozni Mörrenmorcogi Micóhoz, s noha Lasker Emánuelt többször is maga alá gyűrte néhány nehéz partiban, a Főmacskától kapja számolatlanul a mattokat, de az se veszi el a kedvét. Csak azon csudálkozik, hogy milyen békésen megférnek a HÉTRETTENETESEK egy kutyával. Olyankor megmagyarázzák neki, hogy FŐ A BARÁTSÁG!

Járnak az aranyautóbuszok továbbra is a Pincérfrakk utcában, fűrészel a tizenkét fűrészes manó, s mennek a meredeken egymás mögött a fél autóbuszok.

Ha a Cincérfark utca felől mész, hármat se számolsz, egy magos kőfal előtt találod magad. Jó öreg kőfal az, tetején átfolyik a repkény. A fal mögött elhagyott ház, ajtaján ki-be röpködnek a fecskék meg tavasztól új tavaszig a szél; udvarán vadon nő a kapor és a bojtorján, a jázmin és az orgona; a kerekes kút vizében olyan öreg békák élnek, hogy szemüveg nélkül a víztükörre szitáló holdfényt se látják. A fák sejtelmesen suhognak: bizonyos, hogy elátkozott királylányok, akik egy szép napon majd megrázzák magukat, és lobogó hajú szőke lányok lesznek. Leszállnak értük a kormány mellől az elfűrészelt autóbuszok sofőrei, a tejesember elejti ámultában a tündöklő teli tejesüvegeit, a pékinas bámultában a kiflis kosarát, és Dániel, az öreg csízszelídítő is visszafiatalodik ötven évet, hogy megkérje a legszőkébbik kezét.

Leselkedjetek be a rozsdás vaskapun, ha netán arra jártok!

 

 

 

A zsiráfnyakú cica

Hol volt, hol nem, volt egy Színpompánia nevezetű ország, ahol minden olyan szivárványosan ragyogott, hogy káprázott az ember szeme, akárhová nézett. Tengerkék és tűzpiros, fűzöld és aranysárga tündöklött szerte, házfalakon és tetőkön, s még a szemeteskocsik is cinóberpirosak voltak, mint a paradicsommadár szárnya.

Hosszú zsinór függött keresztben az ország fölött: egyik végén a Nap lebegett, másikon a Hold. Egy világlustája gépész kezelte a Napkeltő és a Holdébresztő masinát, ezért sokszor megesett, hogy egyszerre sütött a Nap és ragyogott a Hold Színpompánia fölött.

De ennél nagyobb csudák is megestek Színpompániában!

Jött egyszer egy koromfekete éjszaka: Nap se sütött, Hold se ragyogott! A miniszteri palotában álmosan sétikált az éjjeliőr, s egyszer csak egy csukott ajtó mögül kaparászást hallott. Benyit: egy furcsa állatkát talál. Cicához hasonlít, de a nyaka pöttyös és létrahosszú, mint a zsiráfé, lábacskái vastag elefántlábak, háta pedig éppen olyan, mint a kétpúpú tevéé.

– Prücsök vagyok! – szólalt meg a furcsa csöppség. – A Varázspapírból szabtak, és a Tündérfestékből festettek.

Elcsudálkozott az őr, és jelentette a dolgot a Főminiszternek. Az pedig a furcsa kiscicát a lányának, Pirosnak ajándékozta, hadd legyen játszótársa.

Prücsök otthona a palota lett, ott játszadozik Pirossal a kislány szobájában; hol egy pöttyös labdával dobálóznak, hol Piros meséit hallgatja.

Piros elmeséli, hogy Színpompánia legnagyobb ellenségei a Felhőkatonák, mert ha esővel támadják az ország határait, eláznak a határok, a víz befolyik az országba, s elmossa Színpompánia tündöklő színeit. Ezen a szomorú mesén elsírja magát Prücsök, s Piros alig tudja megvigasztalni.

– Inkább labdázzunk! – javasolja neki, s amikor Prücsök ügyetlenül orron találja, akkorát nevet, hogy belécsendülnek a falak.

 

Még meg se melegedett Prücsök a palotában, kitudódott, hogy az udvari postás: Expressz unokája, Gyurka festette őt, s Gyurka szabta Varázspapírból. Ez a Gyurka gyerek annyira búsult a festett kiscica után, hogy kézen fogta az öreg Expressz, s vitte a Főminiszter elé, kérve Színpompánia urát, adná a gyereknek Prücsköt.

– No, jól van – mondta a Főminiszter –, legyen a tied Prücsök! De néha engedd vele játszani Pirost.

Nagyot füttyentett örömében Expressz, s vitték haza Gyurkával a furcsa kiscicát, át a város zegzugos, színekben pompázó utcáin.

Útközben láttak egy Asztalost, támaszkodott az ablakában. Azzal egy kiságyat csináltatott Prücsöknek az öreg Expressz. Láttak egy Mázolómestert is, amint az utcán térdepelve mázolta a falakat, nagy zöld vödörben kevervén a lilát. Attól vidám falakat rendelt az öreg postás, hogy vígan érezze magát Prücsök a postaládikó házikóban!

Végre hazaértek!

A postaláda házikó ajtajában Trombita várta őket, a híres zenebohóc. Az ablakban, nagy köcsögkalappal a fején Ugrondi bámészkodott. Betoppantak a postaládába, s leültek körben, Prücsök mellé Gyurka. Olyan pisze orra volt, hogy szinte beléesett az eső, s égnek álló piros szalmahaja, mint valami lángoló boglya. Expressz egy mélységes mély fotelba ült, közel a telefonhoz, hogyha Prücsöknek szüksége lenne valamire, azonnal telefonálhasson érte.

– Én majd trombitálok neked – mondta Trombita –, mivel még soha nem láttam zsiráfnyakú cicát.

– Én majd megtanítalak kötélen táncolni – mondta Ugrondi –, mert nincs annál a világon semmi jobb.

– Én majd bemutatlak Paletta barátomnak, a híres festőnek – mondta Gyurka –, mert ő tanított meg engem festeni.

Igen ám!

De Paletta éppen az utcán kószált, azt remélve, hogy találkozik Pirossal, akibe fenemód szerelmes volt. Nagy szerencséjére arra biciklizett Piros, csak úgy lobogott utána hosszú aranyszőke haja. Még a Napnak is annyira tetszett, hogy lesütötte két nagy izzó szemét, s csak azt hallgatta, hogyan surrog a szélben Piros biciklije.

Paletta bátran Piros szemébe nézett.

– Szeretsz-e, Piros, édes egyetlenem?

– Szeretlek, Paletta – sóhajtott Piros.

– Akkor jó! Akkor megkérlek apádtól, a Főminisztertől, lesz, ami lesz.

Tündöklő szívvel járt-kelt Paletta az utcákon. Az se bántotta, hogy a Felhőkatonák vezére, Gonosztódor döngette az eget, egymagában úgyse árthatott Színpompániának.

Egyszer csak díszes kompániával találkozott a Tündérparkban: elöl ment Prücsök Gyurkával, mögöttük trombitált Trombita, ugrándozott a két kezén Ugrondi, s vígan szaporázta lépteit Expressz, az öreg postás. Éppen az Állatkertbe igyekeztek, s velük ment Paletta is, úgyis régen látta utoljára a színpompániai állatseregletet.

Ó, az a csudás Állatkert!

Gyurka és a zsiráfnyakú kiscica bújócskát játszott a bokrok között, Trombita egy kicsi gügye dalra fakadt, Ugrondi hamisan kontrázott neki:

 

Oroszlán, zebra, víziló,
ez még a csudás csízió!
Teve és majom és strucc,
szaladj utánam, ha tucc!

 

Ezen aztán nagyokat nevettek, s ide-oda kalandoztak a ketrecek, fák, bokrok közt, meg-megszólítva az állatokat. Prücsök mindegyik állatban a testvérét látta, s úgy kezdte szólítgatni őket:

– Édes-kedves Elefántom! Nem vagy te a testvérem?

– Én ugyan nem, kis Prücsköm – sajnálkozott az Elefánt –, hiába olyanok a lábaid, mint az enyém, te akkor se vagy elefánt.

– Édes-kedves Zsiráfom! Nem vagy te a testvérem?

– Én ugyan nem – szánakozott a Zsiráf –, hiába van zsiráfnyakad, te akkor se vagy zsiráf.

Végezetül a Tevéhez fordult Prücsök nagy esengve:

– Édes-kedves Puputevém! Te se vagy a testvérem?

– Sajnos, én se – rázta meg fejét a Teve –, hiába van olyan púpod, mint nekem, te akkor se vagy teve.

Elszomorodott ezen Prücsök, lehorgasztotta a fejét, s hátra se nézve, otthagyta az Állatkertet. Az Elefánt, a Zsiráf meg a Teve közrefogták, és elkísérték a kapuig. Ott azt mondták neki:

– Sose búsulj, Prücsök! Szép kis festett cica vagy, jobb neked így! – Azzal elbúcsúztak tőle.

Nem akaródzott hazamenni a postaláda házikóba, de sétálni se volt kedve Prücsöknek, annyira elszontyolodott. Gyurka fagylalttal kínálta, hiába; Paletta perecet vett neki, rá se nézett.

– Menjünk haza! – kérlelte szomorúan a barátait.

Csak akkor vigasztalódott meg, amikor Trombita hirtelen kézenállást csinált, méghozzá különlegeset: csak az egyik kezén tartotta magát, a lábait meg összefonta a magasban. Ugrondi pedig az orrán egyensúlyozott Trombita hangszerével, tánclépésben ugrándozván, mialatt hét kék labdával játszadozott, dobálva a labdákat a trombita körül.

Aztán hazaértek, Expressz finom vacsorát főzött.

– Gyere, kis zsiráfnyakúm – hívta enni Prücsköt.

Ő meg elfelejtette a nagy bánatát.

Másnap reggel Paletta indult a palotába, egyenest a Főminiszter elé, hogy megkérje tőle Piros kezét. Csudálatos kék nefelejcset tartott maga elé, ahogy lépegetett fölfelé a palota kanyargós lépcsőjén.

Piros a lépcső tetején várta szívrepesve, s még a Nap is elsápadt az irigységtől, amikor látta, hogy Piros kiállt a lépcsőre szíve szerelme elé.

Hanem hajaj!

A Napnál is jobban irigykedett Színpompánia két főintrikusa, a zöld Ceremóniamester és szemüveges áspis felesége, Lilamorc! Ha a Ceremóniamesterné nem lett volna amúgy is lila, azt gondolhatnánk, hogy az irigységtől változott el a színe. Mivelhogy azt hitte, hogy egy szép napon majd a Ceremóniamester ül a főminiszteri székbe, s mellé páváskodni ő: Lilamorc. Most meg ez a jöttment Paletta keresztülhúzza a számításaikat!

Paletta fölért a palotába, egy tisztelettudó inas bejelentette a Főminiszternek. Az szívesen fogadta Palettát, mert tetszett neki a csinos fiatalember, s látta, ahogy Pirosnak még jobban tetszik. Csak azt kötötte ki, hosszú töprengés után, hogy előbb fesse meg a főminiszteri családfát, mert a Felhőkatonák elleni háborúkban elázott a nevezetes családfa.

Azzal útjára bocsátotta a fiút.

Alig szusszant egyet a Főminiszter, megint előtte állt Paletta, kezében a szépen megfestett családfa. Zöld mezőben egy tündöklő fehér lombú fát festett, minden egyes ágán ragyogó levelekkel, a leveleken megtalálhatta a Főminiszter az őseit: apját, nagyapját, dédapját, ükapját, valamint anyját, nagyanyját, dédanyját, ükanyját, visszafelé az időben. Az alsó ágon egy kicsi levelecske ábrázolta Pirost.

Nézte, nézegette a Főminiszter a csudálatos képet, s csak ennyit mondott Palettának:

– Ügyes gyerek vagy, fiam.

Több se kellett a Ceremóniamesternek és Lilamorcnak!

Dühödten látták az erkélyről, amint Piros és Paletta sétálgat a palotakertben. Főtt a fejük, mitévők legyenek. Végezetül azt sütötték ki, hogy elkocsikáznak az udvari hintón a Felhőkatonákhoz, s megkérik Gonosztódort (aki mellesleg Lilamorc édesbátyja volt), hogy rontassa össze nagy égzengéssel Színpompánia határait, hadd ázzanak tönkre a házak, a tetők, az utcák, mázolódjanak szét az ország csudálatos tündöklő színei.

Egy tüzes táltost gyorsan hintóba fogtak, s elindultak a koromfekete éjszakában, lopva, hogy senki ne lássa őket. A Ceremóniamester ült a bakon, Lilamorc a hintóban. Veszettül hajtottak az éjszakában, fölöttük egy világcsúfja varjú károgott, mutatva az árulóknak az utat Gonosztódor csapatai felé.

Igen ám!

Csakhogy a settenkedőket meglátta Prücsök, ahogy bámészan a surrogó hintó után nézett.

Prücsköt se látták, Palettát se. A fiú a palotakertben bolyongott, Pirosra gondolva, s egy verset fabrikált a Holdtól kérdezgetve, hogy elég jó-e. A vers így hangzott:

 

Alma, alma, almafa,
ékes aranyalmafa,
ez az álmos kicsi lány
elaluszik alatta.
Alma, alma, almafa,
ékes aranyalmafa,
ez az álmos kicsi lány
mit álmodhat alatta?

 

Hanem hopp!

Meglátta a hintót s a galád Ceremóniamestert Lilamorccal. Mindjárt tudta, hogy baj van. Gyorsan a barátaihoz! Trombita aludt már, Ugrondi fújta meg a vésztrombitát, hogy fölriassza Színpompánia lakóit. Addigra Prücsök fölmászott a Nap meg a Hold zsinórjára, s az ég tetején fogta föl a hátával Gonosztódor támadását.

A vízoltók hosszú létrákra másztak, fejük fölé zöld ernyőket tartva, az utcákon rajzott Színpompánia minden lakója, s biztatták a vízoltókat, hogy verjék vissza Gonosztódor támadását. Nem is sikerült neki eláztatni az eget Színpompánia fölött, fejvesztve vonult vissza csapataival.

Tehát megbukott a Ceremóniamester és Lilamorc galád terve! Eltakarodott a katonáival Gonosztódor, hazamentek a vízoltók, mindenki nyugovóra tért, Ugrondi is lefeküdt Trombita mellé a postaládikó házikóban. Csak Prücsök és a Hold maradt ébren, és Paletta, aki még mindig ott a palotakertben bolyongott, Piros ablakára lesve.

Hát a Ceremóniamester és Lilamorc?

Ők lassan lopakodtak haza, de nyomukba eredtek az udvari darabontok, s hogy nagy bűnükért vezekeljenek, az udvari becsületbíróság elé állították őket.

A Főminiszter vezette a tárgyalást. Prücsök volt a Vád Tanúja. Megállt egyenesen a bírói pulpitus előtt, s elmondott mindent, amit látott.

 

Zúgott a terem, mindenki azt kívánta, hogy büntessék meg a Ceremóniamestert és Lilamorcot, mivel Színpompánia vesztét akarták.

A két árulót bilincsben vitte börtönbe a porkoláb, az utcán egy kicsi dühös kutya még meg is ugatta őket, s csak vonszolták magukat lehajtott fejjel. A Ceremóniamester még zöldebb lett, mint volt, Lilamorc pedig még lilább.

Reggel Piros és Paletta összetalálkoztak a palotakertben, fogták egymás kezét, s csak nézték egymást hosszan, szerelmesen. Piros két szép orcája ragyogott, Paletta meg boldogan simogatta szépséges szerelme aranyszőke haját.

És mi lett Prücsökkel?

Belőle igazándi igazi cica lett, mert a Gonosztódor elleni küzdelemben leolvadt a hátáról a két púp, elefántlábacskái helyett rendes cicalábai lettek, és a zsiráfnyaka is odalett.

Attól kezdve egész nap csak Gyurkával játszadozott, néhanapján meg Pirossal. Este a postaláda házikóban üldögéltek, a híres zenebohóc Trombita trombitált neki, a még híresebb kötéltáncos Ugrondi ugrált, Expressz bácsi meg vacsorát főzött. Ott élnek ma is, vidám barátságban.

Ha Színpompániában jártok, nézzetek be hozzájuk!

 

 

 

A pöttyös zöld lovacska bátyja

Messzi kerek földön ismerték a lipitonkai halászokat, olyan híres halászok voltak! Főleg Bibés Bence apót becsülték, aki százéves volt már, de még halászgatott a Dunán – minden hajnalban be az öreg ladikba! s húzta az evezőket a fodrosságos hullámokba mártva, Lipitonkától Ásványráróig. Ha a parti fűzfák a ladikja elé hajoltak a zöld ágaikkal, csak fuvintott rájuk, s az ostoros fűzágak ijedten szétrebbentek. Bámészkodott Bibés Bence fölött a magasságos Nap is az ég közepén, vígan lángkerekezve, s mondogatta neki teli jókedvvel:

– Jól van, öreg Bence! Ügyesen végzed a munkád, végezd is még sokáig!

Egyszer valami csudálatos nagy halat fogott ez a Bence apó, háromszor akkorát, mint a halászó ladikja. Húzta-vonta keservesen, csurom víz lett az inge, fénylett az izzadságtól a homloka, de csak partot ért.

Igen ám!

De alig ért partot, lecsapott a magasból egy sárkány, tüzet gomolygó szájjal, s fertelmes karmos négy lábával elkapta a halat. Indult volna vele, hogy tengerentúli fellegvárába vigye, ott a sárkányserpenyőben megsüsse és bevacsorálja.

Hohó!

Hátranyúlt Bence apó egy mángorlófáért – és jót odazuhintott a sárkány körmeire! Nesze neked, sárkány!

Nagyot jajintott a sárkány, fájdalmában bekapta a körmeit, aztán dühös verset ordibált az öreg halásznak:

 

Megállj, megállj, Bibés Bence!
A négy körmöm odaveszve.
De nem soká ordibálok:
egy nagy bosszút kitalálok!

 

Ha ígérte az a fene sárkány, talált is olyan bosszúra, hogy szegény Bibés Bence belekékült.

Mert azt eszelte ki az a dühös féreg, hogy elnyelte Bence apó unokájának, Kisbencének a mátkáját, azt a gyönyörűséges aranyhajú Zsófikát.

Ripsz-ropsz!

Sripp-sropp!

Nagy nyelintéssel a hasába hörpentette, hímes ruhástul, piros csizmástul, mire az a szegény, aranyhajú Zsófika megnyikkant volna. Feküdt csak hosszában, szép egyenesen a sárkány gyomrában, feneketlen sötétségben, csillagtalan éjszakában.

No, te szegény aranyhajú Zsófika!

Kisbence ezalatt önfeledten furulyázott egy cserefa tetejében, olyan víg kedvvel, mint valami füttyös kismadár.

Hallgatta azt a mesebeli muzsikát egy rigó, egy cinke, egy kakadu, egy harkály és egy vörösbegy – s mindegyik azt visongta Kisbence fülébe a cserefa lombjai közül:

– Aj, Kisbence, kedves kisfickónk! De csudálatosan furulyálsz, hallod-e? Ilyen angyalfútta muzsikát még sose hallottunk, pedig mi is tudunk eleget muzsikálás dolgában.

Úgy tudott furulyálni ez a Kisbence, hogy még a gondjaira bízott tehéncsordát is énekre fakasztotta. Más rendes tehén csak bőgni tud, basszus hangon bőgicsélve. „Múúú, múúúú, múúúúú!” – de az ő csordájában a tehenek dalolásztak, sőt táncra is kerekedtek, amikor Kisbence azon az ötlikú furulyán rázendített. Mert varázsfurulya volt az az ötlikú szerszám, igazi varázslatokra szentelt.

Most azonban hirtelen elhallgatott a furulyaszó. Belényilallt valami Kisbencébe.

Valami rossz sejtelem állt a szívébe. Látott a cserefáról leperegni egy árva falevelet, pörgött az lassúdan, s lehullott a földre. A föld a fa körül azon miccenetben vérpiros lett, mint amikor vér fröccsen a tiszta szűz hóra.

Lépdelt egy legyezőfarkú páva is Kisbence felé.

Magasra tartott fejjel nézett a szemébe, s a pávaszemekben valami kimondhatatlan szomorúságot érzett a gyerek.

Odalépett a cserefához egy piros szarvú tehén is, a piros szarvú tehénnel egy pöttyös zöld lovacska. Nem énekelgetett a tehén, nem nyihorászott a lovacska, nem káricsált a páva. Néztek csak szomorúan Kisbencére, és egy szó nem sok, de annyit se szóltak.

Megszólalt végül Kisbence:

– Mit akartok jelenteni nekem, kedvességes barátaim?

– Rosszat, igen rosszat – felelt a piros szarvú tehén, a pöttyös zöld lovacska, a legyezőfarkú páva.

Aztán a három hűséges állat elmondta, hogy Bence apó mekkora halat fogott az ásványrárói Dunában, s hogy egy falánk sárkány lopni akarta volna a zsákmányt, amit Bibés Bence nem hagyott. Erre az a fene sárkány bosszúból elnyelte aranyhajú Zsófikát, s elviharzott vele a tengerentúli fellegvárába. Ott fekszik most Zsófika a sárkány hasában, mint valami csillagtalan fekete éjszakában.

Ennyit mondott csak a három hűséges állat, de ennyi is elég volt Kisbencének.

Nehéz lett a szíve, mintha malomkő nyomta volna, elborult a kedve, sűrű feketébe.

Ajha!

Nem volt kedve Kisbencének furulyálni!

Indult lehajtott fejjel haza, a tehén, a lovacska, a páva utána. Elballagott a hédervári kastély előtt, a kastély kapujában talált egy óriási cső kukoricát, lemorzsolta a három hűséges állatnak, aztán aló! szedte a lábát hazáig. Nem is hallotta, hogy a pöttyös zöld lovacska azt mondta a piros szarvú tehénnek meg a legyezőfarkú pávának:

– Majd segítek én Kisbencén, ne búsuljatok! Majd az én bátyám mindent rendbe hoz.

Otthon Kisbence elkérte a nagyapjától, Bibés Bence apótól, a szekrényben őrzött huszárruháját.

Bibés Bence odaadta Kisbencének a régi huszárruhát, még a valahai kardját is a gyerek oldalára kötötte. Mert hogy szavamat ne felejtsem, mielőtt Bence apó halász lett Lipitonkán, a legbátrabb huszár hírében állott, aki valaha Szigetközben született.

Mikor aztán Kisbence huszárnak öltözött, csak füttyentett egy nagyot, s hát! – egy piros ló termett alája. Ez a piros ló volt a pöttyös zöld lovacska bátyja, s nem valami közönséges ló volt, hanem igazándi táltos. Rágondolt a pöttyös zöld lovacska, amikor Kisbence megsegítéséről beszélt a piros szarvú tehénnek meg a legyezőfarkú pávának.

Kihúzta Kisbence a nagyapja rozsdás kardját, és éktelen rikkantással útnak eredt a sárkány tengerentúli fellegvára felé.

Elmaradt mögötte a lipitonkai templomtorony.

Éhes volt, szakított egy tündöklő körtét a mannafáról, egy mosolygó almát a cseremicebokorról. Aztán megsarkantyúzta a pöttyös zöld lovacska bátyját, a piros táltos lovat.

Vitte a piros táltos Kisbencét, vitte gyorsan aranyhajú Zsófika megmentésére, szaladt vele sebesen az országúton. A piros szarvú tehén még bánatosan utánuk bődült:

– Hozd haza, Kisbence, hozd haza, kedves barátom, aranyhajú Zsófikát!

Útközben találkozott Kisbence egy veres tarajos kakassal. Fölmenesztette a kakast egy fára, hogy jól nézzen körül, látszik-e már a sárkány tengerentúli fellegvára.

Szétnézett a kakas, és lekukorékolt a magasból Kisbencének:

– Látszik már, de igen messze, túl a tengeren. Ha sietteted a piros táltost, a pöttyös zöld lovacska bátyját, estig odaérsz!

Jól van!

Ha elindult Kisbence, meg is érkezett. Estére rábukkant a sárkány tengerentúli fellegvárára.

A sárkány, az a gonosz féreg, kinn állt a várkapuban, s birkózni hívta Kisbencét. De a piros táltos súgott Kisbencének valamit.

– Majd ha meszet ettem! – kiáltott Kisbence. – majd akkor birkózok veled! Inkább fuvintok egyet a furulyámon.

Azzal fuvintott is, a sárkány meg énekelni kezdett, azaz kornyikálni csak, és járta a táncot a négy ocsmány karmos lábán, pedig semmi kedve nem volt táncolni.

Egy óvatlan pillanatban aztán Kisbence a sárkány hátára ugratott a piros táltossal, s a pöttyös zöld lovacska bátyja zuhé! az irgalmatlan táltospatával jól oldalba csördítette a sárkányt. Eldőlt a gonosz féreg erejét vesztve, mint a krumpliszsák, csak happogott levegő után, de ereje egy szikra se maradt. Kisbence pedig kirántotta a nagyapja valahai rozsdás kardját, s lenyiszálta sorra a sárkány sok fejét. Végezetül ügyesen fölhasította a feneketlen nagy hasát: ott feküdt benne aranyhajú Zsófika. Talpra segítette, kiemelvén a feneketlen sötét börtönből, megcsókolta jobbról-balról, maga elé kapta a nyeregbe, s indult vele hazafelé a pöttyös zöld lovacska bátyján, a piros táltoson.

Hazafelé röptükben Kisbence levetette a huszárruhát, és felöltötte megint a pásztori gúnyáját. Azon a csudálatos furulyán muzsikált egy sort, hogy messziről is meghallotta a piros szarvú tehén, a pöttyös zöld lovacska és a legyezőfarkú páva.

Hanem ez még semmi!

Azzal a csudálatos furulyával még egy utolsó varázslatot művelt: eltüntette a lipitonkai öreg halászkunyhót, és a helyébe olyan tündökletes kéttornyú palotát varázsolt, hogy Bibés Bence apó csak a száját tátotta ámultában.

Hát még amikor végignézett magán: nem a viseltes halászgúnyában várta haza az unokáját, Kisbencét, hanem igazándi királyi palástban feszített, mivelhogy azt varázsolt rá Kisbence az ötlikú furulyával.

Széttárt karral, repeső szívvel fogadta a hazaérkezőket.

Még aznap fényes lakodalmat laktak a kéttornyú palotában. Annyi vendég gyűlt ott össze, hogy annyi tenger embert még sose láttak Lipitonkán. Voltak ott ásványráróiak, mecsériek, héderváriak, lickóiak, lébényiek, de még a győri halaskofák is megtisztelték Kisbence és aranyhajú Zsófika lakodalmát.

Folyt a lé meg a lé, még a sánta kutyák is halcsonttal hajigálóztak, a dunai öreg békák is halat ettek, a bécsi autózgató turisták is mézes perecet ropogtattak. Három cigánybanda húzta a talpalávalót, sőt! a piros táltos, a piros szarvú tehén, a pöttyös zöld lovacska és a legyezőfarkú páva elcsípett a határban egy veres rókát, hegedűt nyomtak a mancsába, és az is ott muzsikált, ha akart, ha nem, ahogy csak győzte.

Ha még folyik az a hírességes lakodalom, állítsatok be Lipitonkára, Kisbence és aranyhajú Zsófika bizonyosan szívesen lát a vendégsereg körében benneteket.

 

 

 

Zöldbajusz Marci királysága

Volt valahol egy öreg láda, oldalán négy lángolópiros tulipánnal, tetején ezüstkulcsra nyíló aranylakattal s mindenfelől telis-tele rajzolt ákombákommal, valamilyen ismeretlen mester keze által. Valaki a lakatot kikulcsolta, a láda tetejét nagy nyikorgással fölemelte, de nem talált a láda öblében semmi egyebet, csak az itt következő mesét.

Hírességes vitéz volt Kalpagóriában, hírességes vitéz és nagy vadász Zöldbajusz Marci. Ha vitézkedni indult, azaz fát irtani, csak vállára kapta a fadöntögető fejszét, ha vadászatra, elő a duplacsövű puskát, s neki a világnak! Ha egy fát kidöntött, ott az erdőn fölaprította, s toronyba rakva hordta haza a tenyerén, egyenesen szíve szerelme: Hétvilágszépe Lionella konyhájáig, hadd fűtse a kemencét. Ha vadászni jött kedve, röptében durrantotta le a magasságból a szélnél-gyorsabb madarat is, medvékről, farkasokról, elefántokról nem is szólva. Nem csuda, hogy hírességes vitéz és nagy vadász volt Kalpagóriában Zöldbajusz Marci.

Egy este is éppen vadászgatott, mert holdvilágon különösen jól látott ez a Marci gyerek, amikor elébe állt egy vörös róka meg egy zöld csuka, s párosan jelentették neki.

– Aj, Zöldbajusz Marci! Ne vadászgass, ne járd az erdőt, mert nagy baj van otthon! Alig jöttél el otthonról, belopódzott a kertek alatt az a gonosz Berengár, a vogézek királya, s kezdte körüludvarolni Hétvilágszépe Lionellát, hogy eredjen vele vogézföldre.

Igazat szólt a vörös róka meg a zöld csuka, mert csakugyan ott istenkedett Berengár király Hétvilágszépe Lionella előtt.

Hanem beszélhetett az a fő-fő vogéz, Hétvilágszépe Lionella hármat dobbantott:

– Menj az utadra, Berengár király! Az én szívem szerelme Zöldbajusz Marci, mért mennék veled akárhová?

Ahajhaj!

Pirosra vált Berengár király két orcája, mint a mezei pipacs, feketén villogott a szeme, hogy az ördögé se feketébben. Fölemelte azt az átkozott bal kezét, a másikat meg arra a gonosz szívére szorította, s iszonytató dühében szörnyű átkot mondott Hétvilágszépe Lionellára.

– Ha nem jössz velem Vogéziába – kiáltotta bosszúsan –, ha nem leszel a feleségem, ugyan nem leszel Zöldbajusz Marcié se! Mert tudd meg, te makacs leány, hogy ebben a miccenetben elvarázsollak: legyen fa belőled, fába szorulva éld az életedet, egészen a világ végezetéig!

Úgy is tett Berengár király, ahogy ígérte volt. Mire hazaért Zöldbajusz Marci az erdőből, sehol nem találta szíve szerelmét; tárva-nyitva a kapu, üres volt a ház, a tűz kialudt a kemencében. Csak egy pirostarajos kiskakas kukorékolt keservesen az udvaron:

– Ne forgolódj a házban, Zöldbajusz Marci, ne keresgéld Hétvilágszépe Lionellát! Az a gonosz Berengár király járt itt érte, s mivel nem ment vele Vogéziába, hogy a felesége legyen, elátkozta a te szíved szerelmét, s fa lett belőle, úgy kell élje az életét, egészen a világ végezetéig.

No, szegény Marci! Hírességes Zöldbajusz vitéz! Most micsinálsz? Leült csak árva feje az udvaron, töprengett három nap, három éjjel, töprenkedett egyre, hogy mitévő legyen. Végezetül fölnyergelte lángfuvintó táltosát, kézbe kapta a trombitacsövű pisztolyát, s világgá indult, megkeresni Hétvilágszépe Lionellát, s kiváltani átka börtönéből.

Ha elindult Marci, az a hírességes Zöldbajusz vitéz, meg is érkezett vogézföldre, Vogézia királyához, ahhoz a gonosz Berengárhoz. Ott volt Berengár palotájának udvarában, ott volt szíve szerelme, egy fába szorulva. Csak nézett ki a fából a két szomorú nefelejcs-szemével, nézte Zöldbajusz Marcit, de egy szó nem sok, annyit se tudott mondani.

Több se kellett a hírességes vitéznek, csak rámosolygott a fába szorult Hétvilágszépére, s ment föl a palota márványgrádicsán Berengárhoz, ment bátran, hogy leszámoljon vele, s hogy visszaváltsa az átokból szíve szerelmét.

Igen ám!

De Berengár király elbújt Marci elől, mert tudta, hogy a hírességes vitéz nem sokat kukoricázik, ha a keze közé kerül. Szaladt a pincébe, s behúzódott egy hasas boroshordó mögé, de nem volt nyugta, s loholt föl a padlásra, hogy a kéménybe szökjön. Ment utána Zöldbajusz Marci, ment a padlásra döngő léptekkel, hogy füstölgött a palota padlása. Akkor onnét is szaladt a gonosz Berengár, s besuttyant a palota templomába, a templomtorony falába nyomakodva egészen, s maga elé varázsolt a falra egy virággal kirakott szőnyeget, hátha nem veszi észre mögötte Marci.

De bizony észrevette, úgy rezgett, reszketett, hullámlott az a szőnyeg, s mögötte ott happogott levegő után a félelemtől berezelt Berengár király.

Akkor Zöldbajusz Marci csak ugratott egyet a lángfuvintó táltosával, csőre töltötte a trombitanyakú pisztolyát, s olyat durrantott vele, hogy ég-föld belerengett, dőlt a templomtorony, mint a kártyavár. Vánszorgott elő Berengár király, olyan fehéren, mint a hétszer mosott gyolcs, térdre vetette magát a hírességes vitéz előtt, úgy könyörgött:

– Ne bánts, ne nyuvassz meg, Zöldbajusz Marci! Visszavarázsolom Hétvilágszépe Lionellát, élj vele boldogan; neked adom a királyságomat, egész Vogéziával, csak az életemet hagyd meg!

Jól van, nem bántotta nagyon a hírességes vitéz, alig hármat sózott csak Berengár füle közé, hogy három napig csuklott, három napig nyökögött tőle. De mindjárt visszavarázsolta a gonosz a fába szorult Hétvilágszépét újra leánnyá, s most olyan szép leány lett, hogy Tizenhétvilágszépe lett a neve.

Mindjárt lakodalmat laktak, csengő-bongó vigasságot csaptak. Annyi étel-ital volt az asztalokon, hogy még a kutyák is csonttal hajigálóztak, a macskák is tokaji aszút ittak. Olyan muzsikusokat fogadott a lakodalomba Zöldbajusz Marci, akiknek a szája hét napig nem vásott el a flótától, kezük el nem fáradt a vonó huzigálásától. A főmuzsikus, Nyirettyűs Rafael felröppent a levegőbe, s körülröpdöste vogézföldet, hogy mindenhol hallják a hírességes Zöldbajusz Marci és Tizenhétvilágszépe Lionella lakodalmas muzsikáját.

Így lett Zöldbajusz vitéz Vogézia királya, s szíve szerelme Vogézia királynéja. A gonosz Berengárt pedig száműzték Kalpagóriába, ott őrzi ma is a kondát Marci falujának a legelőjén. Zöldbajusz Marci király néhanap a nyakára küld egy királyi fekete macskát, hogy kémlelje ki, tisztességes kondás-e Berengár. Ő pedig ül Vogézia trónján, s uralkodik igazságosztó nagy hírrel, szíve szerelmével, Tizenhétvilágszépe Lionellával együtt.

Nézzetek be az udvarába, ha Vogéziában jártok!

 

 

 

Két bors-ökröcske

Hol volt, hol nem, volt valahol a világon egy vénséges vén fa, annak hetvenhét ága, hetvenhetedik ágán pedig egy cifra tarisznya. Mikor egyszer arra jártam, a tarisznyába beleláttam, benne egy mesélt találtam.

Íme a mese:

Élt egy szegény özvegyasszony. Nem volt annak senkije-semmije, csak egy jóravaló növendék fia, Marci. Ő volt szegény anyja egyetlen gyámola; még félig gyerek, de már fát irtott a rengeteg hegyek közt, hogy előteremtse a mindennapit. Indult az erdőbe kora reggel, ment Marci fütyörésző kedvvel, tarisznyájában kenyér, de annak aztán haja és bele!

Fütyült az úton:

 

Héj, tilió, tilió,
héjha, érik a dió,
héjha, fekete rigó,
héj, tilió, tilió.

 

Az anyja csak sírva nézett utána.

Hát egy napon, nagy éhesen, leül Marci falatozásra, nagy éhiben egy harapásra. Elő, karéj kenyér! De akkor előtte terem egy ősz öregember, és azt mondja neki:

– Adjon isten, fiam!

– Adjon isten, öregapám!

Nézi az öreg Marci kezében a kenyeret, s azt mondja:

– Aj, fiam, adj egy harapást! Három napja nem ettem.

– Adok én, öregapám, örömest – felel Marci. Azzal kettétöri a karéjt, egyik felét adja az öregnek, másikat megtartja magának.

No jó, leülnek, le a hűsbe. Harapnak egyet, harapnak kettőt – volt kenyér, nincs kenyér. Jól van! Megszólal akkor újra az ősz öreg:

– Jó szíved van, fiam! Megosztottad velem az utolsó falatodat, de én is adok valamit, ide nézz!

Tarisznyájába nyúl, és kiemel onnét egy apróka szekeret: négy kereke van, igazi, hanem egy gombnál se nagyobb; igazi a rúdja, a vasalása. Aztán belékotor másodszor, és előhalász egy ökröcskét, akkorát csak, mint a borsszem. Izzó-sárga a színe, mint a napé, homlokán villogó-ragyogó csöpp napocska tündököl, odaállítja a szekér elé, és a tarisznyájába nyúl harmadszorra. Ismét előkerül egy bors-ökröcske. Kék a színe, a homlokán kicsi hold világít.

Akkor azt mondja Marcinak az ősz öregember:

– Fiam, ez a tied! Jó hasznát veszed ennek a két bors-ökröcskének, mert nem játékok, hanem igazi ökröcskék ezek ám, csudálatos ökröcskék, mondhatom. Mindent rájuk bízhatsz, mert megértik, akármit mondasz. De a világ minden kincsét, ha kínálják, akkor se válj meg tőlük.

Néz Marci álmélkodva a két bors-ökröcskére, néz az öregre, de hoppsz! csak nézne, mert az úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. Füttyent egyet, s azt mondja:

– Ejha! – Aztán még egyszer azt mondja: – Ejha!

– Hejha! – szólal meg a két bors-ökröcske. – Hejha! Ne csudálkozz, kicsi gazdánk, hanem rakd meg jól a szekeret, mert már igen húzhatnékunk van.

No, még jobban elcsudálkozik Marci. Rak egy ágacskát a szekérre, bírja-e. – Nagyobbat rakj! – szólnak hátra az ökröcskék. Rak nagyobbat. – Szálfákat rakj! – szólnak másodszor. Rakja tovább. – Csak hegyibé, kicsi gazdánk – szólalnak meg harmadszor is a csudálatos ökröcskék –, mert már igen-igen húzhatnékunk van.

Rakja, rakja, azaz csak rakná, mert rakódik magától a csudaszekér, csak úgy recseg-ropog. Azzal csak pattint egyet, s nagy dübörgéssel nekiindul a két csudálatos bors-ökröcske, a kék meg a sárga. Bámul is Marci, és bámul utánuk az erdőn medve, mókus és a sok tarka madár a lomb közt.

Húzzák az ökröcskék, mint a semmit, a szekeret. Erdőből ki, falu útjára rá. Elérnek egy fekete kőkastély elé, hát kinn áll a kastély gazdája. Csak nézi nagy hüledezve a két bors-ökröcskét. Odakiált Marcinak:

– Héj, fiú! Kié ez a két csuda-szerzet?

– Ezek? Az enyémek – mondja Marci.

– Eladod-e őket?

– Nem én!

– Neeeeeeeeeeem?

– Nem! Nem adhatom!

– Akkor addig haza nem eresztelek, míg én a Varjas-erdőm minden fáját ki nem irtod, és a fát az udvaromba be nem hordod!

Azzal nagy dühösen becsapja a kaput. Marci meg csak áll, áll és búsul. De akkor megszólal az a két csudálatos bors-ökröcske:

– Sose búsulj, kicsi gazdánk! Induljunk a Varjas-erdőbe.

Égig érő sűrű az az erdő, a fák tetején varjak laknak.

– Hej! héj! Most mi lesz? – sóhajt Marci.

– Ami lesz, az lesz – feleli a sárga ökröcske. – Csavard le a bal szarvamat, találsz abban egy hosszú kötelet. Azt csomózd a jobb szarvamra, másik végét meg a társaméra. A többit csak bízd ránk.

Úgy is tett Marci. A sárga ökröcske nekirugaszkodik, körbeszaladja a Varjas-erdőt és odaáll a kék társa mellé.

Akkor, reccs! reccs! megindulnak, s húzzák az erdőt a fekete kastély felé. A varjak nagy károgással rebbennek föl az ágak tetején, s ott keringenek fekete felhőben a vonuló erdő fölött.

A fekete kastély elé érnek, kapuján be nem is férnek, átzúdítják a falon a Varjas-erdőt, hogy alig menekül meg a fák alól a kastély ura. Azt mondja neki Marci:

– Ihol van, uram, a Varjas-erdő!

De az csak dúl-fúl mérgesen. Parancsot ad, másodikat, nagyobbat az első parancsnál:

– Héj, kutya kölke! Azt mondom, szántsd föl a Varjas-hegyet, bevesd búzával, arasd le mindjárt, csépeld, őröld meg, s hordd be az udvaromra, hordd be még máma, mielőtt lenyugszik a nap.

Elbúsul Marci, de megböki szarvával az egyik bors-ökröcske; int neki, s indulnak a Varjas-hegy felé.

Ott mit csináljon? Amíg töpreng, töprenkedik, nekiáll a két csudálatos bors-ökröcske – egyik felől a kék ökröcske, másik felől a sárga; szaladnak egyet, s már végig fölszántva a hegyoldal. Fújnak egy nagyot, egy jót szusszantanak, s már szépen nő, növekedik a búza, sarjad a vetés, gyönyörűséges aranykalászba szökken. Nekiáll Marci, neki a kaszával, s aratja. A két ökröcske se tétlen: gyühé, neki, kévébe gyűjtik, ahogy csak győzik. Öröm nézni, ahogy pezseg a munka. Meg-megáll Marci s nézi nagy vidáman, füttyent hozzá:

 

Két kicsi ökröcske,
héjha!
Kész lesz a munka
még ma!

 

Közben a fekete kastély ura, otthon a fekete kastély pincéjében előre iszik a medve bőrére:

– Ejha! Enyém lesz a két csudálatos bors-ökröcske! Ezt a parancsot ugyan nem teljesíti az a kutya kölök.

Hejha! Ezt biz alig. Mert a nap lebukóban a Varjas-hegyen túl, a másik oldalon meg már kel a hold, de a két bors-ökröcske még csak a dolog felinél tart. Most már mi legyen?

Búsul Marci, de hoppsza! A kék ökröcske szalad, és letaszítja szarvával a holdat, le a Varjas-hegy mögé, a sárga ökröcske is szalad, és szarvával felökleli a napot az ég tetejére.

Aztán kezdődik a cséplés; csépeli, rázza a két csudálatos bors-ökröcske, egyik felől a kék ökröcske, másik felől a sárga; csak ráfújnak nagy fuvintással a búzára, s az nagy kavargással fölfelhőzik a végtelen magasba, onnét pedig egyenest a zsákba, csak tartani kell Marcinak. Egy-kettő, megrakodik jó tetejes magasra a szekér.

Aztán gyühé! s megindul a két kicsi bors-ökröcske a tetejesre rakott szekérrel a fekete kastély felé. Marci pattogtatja az ostorát, de minek? Mennek azok anélkül is veszett-sebesen.

Amikor odaérnek a két kicsi ökröcske nagy dobajjal megáll a kapu előtt. Néznek Marcira, és azt mondja neki az egyik.

– No, most figyelj ide, kicsi gazdánk!

Azzal bődülnek egy nagyot, hogy ég-föld majd összeszakad, s neki a kapunak leszegett fejjel.

Zuhé!

Bedönti a két kicsi ökröcske a kaput, csakúgy szakad szét kapu, kerítés, s a szekér liszttel elárasztják a kastély udvarát.

Hát a fekete kastély ura? Mi csinál?

Menekül ám a kastélytoronyba, s onnét nézi ijedten a lenti kavargást.

 

Héj!
Uram, ugyan ne félj!

 

– Meghoztam a lisztet, uram – kiált neki a magasba. – Volna-e még valami kívánsága?

– Ördög és pokol! – acsarog a fekete kastély ura. – Ördög és pokol! Hogy azt lássam, ne tégedet!

– Csak ennyi kell? – kérdi tréfásan Marci.

– Ülj fel, jóuram! Meglesz a kívánságod! Semmi az!

Azzal ülteti a fekete kastély urát a szekérre, ülteti hátra, a saroglyába.

Az meg fogódzkodik nagy ijedten; még a bajsza is kétfelé áll.

Átdübörögnek a Varjas-hegyen, fut a két kicsi bors-ökröcske veszettül, meg sem állnak egy szusszanatra. Füttyent csak Marci, füttyent pajkosan, s néz hátra, s nevet a fekete kastély urán, annak ijedező képén, s kétfelé meredő bajszán.

Futnak az ökröcskék, szállnak a szekérrel, szakadékok közt, hegyről hegyre fújtatnak futtában az ökröcskék. Marci füttyöget nekik, a fekete kastély ura meg csak ijedezve fogódzik, hogy le ne essen.

Hipp-hopp! egy-kettő odaérnek. Megállnak nagy dobbantással, csakúgy döndül a föld!

Pokolkapu körül denevérek, pokolkapun vastag-vastag vaspánt, bentről sárga-piros füstfelhők csapnak ki.

– Itt volnánk, uram – kiált Marci. – Itt a pokol!

Kitárul magától a kapu.

De a fekete kastély urának nem akaródzik belépni rajt. Néz Marcira, fogódzik a bors-ökröcskék szarvába, de azok csak fuvintanak egyet, jókorát, s a fekete kastély ura nagy bukfencezéssel bependerül a pokolba. Utána döngve csapódik be a pokolkapu. Marci odaugrik, csett! Gyorsan bereteszeli. Bólogat hozzá a két bors-ökröcske, bólogat hozzá vidáman.

Marci meg füttyent hozzá:

 

Héj!
Uram, eztán itt élj!

 

Azzal felül a szekérre, megfordul a pokol kapuja előtt, s a két bors-ökröcskének szólni se kell: néz a sárga ökröcske a kékre, néz a kék ökröcske a sárgára, s veszett nagy vágtatással megindulnak hazafelé.

Nos hát! Marci hazaszekerez az anyjához a két csudálatos bors-ökröcskével, s még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]