Egy szállóige születése

Fegyvert s vitézt éneklek, vitéz Z. Aladár alezredest, aki
kardcsörtetve vonult be hajdan a helyi lap szerkesztőségébe,
elégtételt követelve a neje becsületén esett
hallatlan sérelemért. Természetesen, meg is kapta a megfelelő
elégtételt, de ne vágjunk a dolgok elébe,
haladjunk sorjában, ahogy az epikus költészet
törvényei megkövetelik. Hiszen a trójai háború történetét sem
kezdte világtalan pályatársam annak idején
a város elestével. Elbizakodottsággal vádolhatnának, hogyha szerény személyem
jobban akarná tudni nála a dolgok rendjét,
az események egymásutánját. Kezdjük tehát
a seregszemlével vagy inkább seregszámlával,
ami szebb és patinásabb szó. Kezdjük a seregszámlával
még akkor is, ha ez esetben a számlát,
úgy értem, a becsület kontóját, a hadsereg
egyetlen tisztje nyújtotta is be a megriadt és bocsánatért esedező,
hebehurgya báli tudósítónak, a lap újonnan alkalmazott
fiatal munkatársának. Történetesen
az Egri Római Katolikus Nőegylet abban az esztendőben is
megrendezte, mint minden évben, a szokásos
farsangi, jelmezes táncmulatságot a Korona szálló összes termeiben,
ahol jelen volt e költemény szerzője is.
A végzetes hibát elkövető fiatal hírlapíró
feladata volt, hogy az álarcosbálon résztvevő
hölgyek névsorát följegyezze, s zárójelben jelmezüket is megjelölje
eféleképpen: Andrássy Muni (pierrette),
Benyó Baby (kéményseprő), Bogma Lucy (fantázia-kosztüm), és a többi.
Közeledett vitéz Z. Aladárné is férje kíséretében,
s a fiatal és tapasztalatlan báli tudósító, akit már
messziről is erősen vonzott a kavargó bálterem,
a kölnivíztől és az ifjú női testek illatától
párolgó dzsungel, ahol úgy szoktuk átkarolni
a lányok karcsú derekát, mint kanmajmok a fiatal fák
hajlékony törzsét, ime kövérkés,
középkorú hölgyet látott fehér madártollakkal díszített
álöltözetben közeledni, s mialatt a kövérkés termetet
és a fehér tollakat szemlélte, figyelmen kívül hagyta,
hogy a tiszteletre méltó hölgy oldalán piros pecséttel ékes
táskát visel. Futólagos benyomásai alapján,
megbocsáthatatlan felületességgel ezt jegyezte föl a hevenyészett
névsorba: vitéz Z. (teljes név) Aladárné (liba). S az áldatlan névsor
ekképp jelent meg a helyi hírharsona
legközelebbi számában. Ekkor következett
a versem elején említett, kardcsörtető
szerkesztőségi látogatás, és a látogatást követő napon az újság a következőképp
szolgáltatott elégtételt föltűnő helyen
és kiemelt szedéssel: Az Egri Római Katolikus Nőegylet
farsangi jelmezbáljáról közölt tudósításunkba
sajnálatos hiba csúszott. Ezúton tájékoztatjuk
lapunk olvasóit, hogy vitéz Z. (tejes név) Aladárné
az említett alkalommal nem liba, hanem ízléses
postagalamb volt. Városszerte hatalmas derültséget
keltett az eset, azonban erről vitéz Z. Aladár, a kövérkés, de ízléses
postagalamb férje és három kövérkés leány atyja
aligha szerzett tudomást. Úgy emlékszem, nemsokára
egy másik város gyalogezredének helyőrségébe
vezényelték. Így hát nemigen tudtatta meg,
hogy szülővárosom szólásmondás-készlete
a botrány óta új szállóigével gyarapodott.
Szokásossá vált, hogy ha a társaságban valaki
tévesen mondott valamit, s szükségesnek találta
szavait utólag helyesbíteni,
a társaság egy másik tagja rövid szünet után megjegyezte:
„Nem liba! Ízléses postagalamb.” Mikor tíz évi távollét után
hazalátogattam, és a régi ismerősök kellemes,
meghitt körében ültem, egy kiigazított nyelvbotlás után
újból hallottam a már-már elfelejtett szállóigét,
amely újra eszembe idézte a kardcsörtető alezredest
s családja kövérkés hölgytagjait.
Azóta újabb huszonöt esztendő telt el. Már csak kevesen élnek
a régiek közül. Ugyan akadnak közöttük,
akik még mindig mondogatják megfelelő alkalommal:
„Nem liba! Ízléses postagalamb.”
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]