Egy magyar Don Quijote

Ó, hogy rá tudtok nehezedni az emberi lélekre
mázsányi súlyotokkal, égi és földi hatalmak!
Küszködik veletek a gyarló, halandó lény, de hiába.
Küzdelme olyan, mint hogyha haragvó kisded
dörömbölne parányi ökleivel egy óriás
boltozatos mellkasán. Ekként kiáltanak
átokszavakat alanyi költők a puszta űrbe,
s zagyválnak össze tücsköt-bogarat a létezés rémségeiről.
Versem hőse, doktor F. János is ilyen
háborgó lélek volt, de a földöntúli hatalmak
túl messzire estek tőle. Nemkülönben a földi
uralkodók, diktátorok, tehát praktikus ésszel
az ellen lázadt, ami inkább keze ügyébe esett,
s bár nem volt alanyi költő, igénybe vette
még a poézis fegyverét is, a mű- és népköltészetből,
valamint a saját leleményéből egyaránt merítve
verses mottóit, miket periratok, fellebbezések
szövege elé szokott biggyeszteni.
Mikor még nem ment tönkre praxisa,
s irodájába be-betévedtek még az ügyfelek,
egy gyermektartási díj iránti perben,
hol az alperest képviselte,
doktor F. János az alábbi versikével
vezette be ügyfelének fellebbezését:
 
Sűrű sötét az égalj.
 
Megkaptalak, elég baj.
 
De te arról nem tehetsz. (Népdal.)
Hadd említem meg, hogy doktor F. János
a „megkaptalak” helyett sokkal erőteljesebb
igét használt, mit nem merészelek leírni.
Később nem akadtak már peres ügyei,
mert a közvélemény bolondnak kiáltotta ki,
pedig logikus elme volt a maga módján,
csak észjárása ütött el sajnálatosan
a szokványostól. Ekkor haragját
a közigazgatási hatóságok ellen fordította,
s megfellebbezte a városi képviselőtestület közgyűlésének
valamennyi határozatát, vagy legalább a fontosabbakat.
Mikor az említett közgyűlés a húszas évek elején artézi kutak
fúrását és a város vízvezetékkel való ellátását,
valamint nagyobb állami- és bankkölcsön felvételét
határozta el, doktor F. János fölvette a harcot,
„a városunk vizenyős egén pislákoló hármas ikercsillag”-nak nevezve
a határozat kezdeményezőit, s a város akkori polgármesterét,
aki szőkés, gyenge szakállnövésű
férfi volt, ezzel a mottóval pécézte ki:
 
Egy szem szilva, két szem szilva,
 
pállott szájú csizmadia,
 
megetted a suvikszot,
 
nem nőtt ki a bajuszod.
Mondanom sem kell, hogy hiába akarta
meghosszabbítani a kútra járás, a fazekakban való
fürdővíz-forralás időszakát, s útját állni
az újmódi csöveknek és csapoknak, fürdőkádaknak, vízforraló hengereknek,
ezt a fellebbezését ugyanúgy elutasították,
akár a többit, kimondva rájuk az „alaptalan” szót.
Utolsó éveit szűkös viszonyok között töltötte,
ügyvédi irodáját bezárta, kolbászon és kenyéren élt,
s miután kiszámította, hogy a létfenntartáshoz
hány centiméter kolbász elegendő naponta,
nem restellt centimétert ragadni és késsel bejelölni
e rúdalakú hentesipari terméket, úgyhogy
személyében többek között a kalibrált füstöltkolbász
feltalálóját is ünnepelhetjük. E nélkülözést
elkerülhette volna, sőt jólétben élhette volna le
utolsó éveit, hogyha eladja Káptalan utcai
egyemeletes házát, de mivel e ház
pontosan ott állt, ahol a kanonoki barokk palotácskák
sora véget ér, doktor F. János, katolikus létére,
házát a református egyházra hagyta végrendeletében,
lelkészi hivatal és lakás céljára, ezzel az indokolással:
„Hadd legyen Egerben egy református kanonok is!”
E tréfa kedvéért vállalta a hosszú füstöltkolbász-diétát,
s nyilván megrövidítette életét is.
Lehet, hogy szörnyűséges bűne miatt
lángpallosú kerub állta el doktor F. János útját
a mennyország kapujában.
Látom lelki szememmel a kicsiny, de szikár öreget,
látom lengeni halotti ingét, ősz haját a túlvilág szelében,
amint a zárt kapu felé epébe mártott tollal írt
fellebbezést lobogtat, gúnyos mottót süvölt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]