Egy elkallódott lángész

Van úgy, hogy hitvány szállásra talál az égi láng,
de silány otthonát mégsem hagyhatja el,
ott pislog, veckelődik, nem képes föllobogni,
s kialszik ő is, amikor a sárház összedűl.
Sosem tudjuk meg, milyen lett volna fénye,
ha szabadon áraszthatja azt.
Ily hitvány szállása volt annak idején a géniusznak
H. Anti zeneművész porhüvelye;
később kiderül, miért illethetem őt csupán
ezzel a nagyon is általános megjelöléssel.
Első emlékem H. Antiról, mikor apró fiúcskaként
meghallottam őt nagybőgőn gyakorolni
anyai nagyanyám házának kertre néző,
földszinti szobájában, mit bérbe vett,
s ahol lakott, mint notórius lakbér-nem-fizető,
mindaddig, míg nagyanyám ki nem adta útját.
Egy, hogy H. Anti vállig érő hajat viselt,
ami gyermekkoromban nem volt olyan általános divat, mint manapság,
sőt párját ritkító különlegesség-számba ment.
H. Anti valószínűleg művész-voltát kívánta hangsúlyozni ezáltal.
Akkor még lágyabbak voltak vonásai,
csak távolról utaltak arra a karvalyorrú,
rezes képű férfiúra, akivé az ital
formálta őt az emberélet derekán.
Művészünknek sokáig dédelgetett álma volt
egy nagybőgő-hangverseny, amit majd ő fog világ csodájára adni,
bebizonyítandó, hogy ez az instrumentum
voltaképpen kiváló szóló-hangszer is,
és ő lesz annak első virtuóza.
Egyedül az volt a bökkenő, hogy a zeneirodalom nagyjai,
sőt kevésbé nagyjai sem írtak
versenyművet nagybőgőre, úgyhogy H. Antinak
magának kellett volna ilyen műveket szereznie,
de mivel ezt elmulasztotta, a hangverseny is füstbe ment.
Kamasz koromban H. Anti gimnáziumunk zenetanára és az iskolai zenekar
dirigense volt néhány éven keresztül,
s noha még nem jutott túl az egyre lefelé vezető
élet- és művészpálya fele útján,
nem volt már keményített mellű inge, csupán
manzsettái és ing nélküli plasztrona;
utóbbit nyakába akasztotta, rá csokornyakkendőt kötött,
keményített kézelőit pedig kabátujján belül végigfutó
cukorspárga tartotta, s miközben
Hérold „Zampa”-nyitányát dirigálta vagy pedig
Middletontól „A néger álma” című szerzeményt,
mivel csak ezt a két számot tanította be, s vezényelte
felváltva a tanév-nyitó vagy záró ünnepségeken
vagy bármilyen más alkalomból,
szóval, vezénylés közben néha félrecsúszott a plasztron,
s H. Anti sovány bordáit láthatta egy pillanatra
előtűnni a zenekar, a keményített kézelők pedig nemegyszer
előrecsúsztak ujjai hegyéig madzagostul,
mindaddig, míg a gimnáziumunkat vezető
cisztercita atyák megunták a pálinkás üvegtől
bűzlő kottaszekrényt a zeneszobában,
és ők is kiadták szépszerén H. Anti útját.
Évek múlva hallottam, hogy kisebb cigánybandákat
„stimmel össze”, vagyis tanít meg azonos hangnemben játszani;
fizetése itt is inkább ital, mint pénz lehetett.
Volt egy úri ivókompánia, tagja H. Anti is,
akit még mindig úriember-számba vettek,
hisz jobb családból származott, és a zenetanári képesítést
valóban megszerezte.
Borát fizették, de csúnya tréfákat követtek el rovására
ennek fejében. Hallottam, hogy pohara szélét méregerős paprikával
dörzsölték be, mialatt kisebb dolgát végezni távozott.
Szájához emelte s lecsapta azonnal a poharat.
„Gazemberek! Kutyák!” – üvöltötte, de csak röhögtek rajta cimborái.
Nem volt megállás már a lejtőn.
Ötven éves korára valami gerincbántalom támadta meg,
kétrét görnyedve vánszorgott az utcán,
az ivócimborák is megtagadták, ágyrajáró lett egy találkahelynek
használt szobában, s ha párocska érkezett,
át kellett engedni a helyiséget.
Azt beszélik, könyörgött: „Nagyon kérem magukat,
ne kívánják tőlem, hogy kimenjek sétálni éjszaka
ebben az istenverte hidegben. Nézzék,
itt ez a bekecs, ha a fejemre húzom,
semmit se hallok, és semmit se látok.”
Hírlik, hogy jobb érzésű pároknak
meg is esett a szíve rajra.
Aztán meghalt H. Anti, nem tudom pontosan,
milyen betegség vitte el. De a hűtlenné lett kompánia
megemberelte még egyszer magát, s nagy temetést rendeztek neki.
Feje alá egy nyaláb kottát helyeztek, amikor koporsóba tették,
jobb oldalára egy liter vörös, bal oldalára egy liter fehér bort,
s cigánybanda húzta a nótát a halottaskocsi előtt a sírig.
Egyszer, szülővárosomban járva, megkérdeztem doktor F. Tivadart,
az említett kompánia legokosabb tagját,
aki bridzs-könyvet is írt,
lángelme volt-e csakugyan H. Anti zenetanár,
és ő habozás nélkül igennel válaszolt.
Arra a kérdésemre, hogy vajon zeneszerzői,
előadóművészi vagy karnagyi minőségben
juthatott volna a legnagyobbak közé,
doktor F. Tivadar mély meggyőződéssel azt felelte:
„Akármelyikben, ha akarta volna.”
(Sajnos, úgy látszik, nem akarta.)
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]