Az ihlet csapdája

Beismerem, hogy inkább csak alattom-
ban vágyom lenni túl világias,
mert rám ijeszt a túlvilágias
koporsódeszka-reccsenés alattam.
De ha többet törtettem és arattam
volna a múltban, túl csekély vigasz
lenne számomra: akkor is igaz,
hogy az egyenleget ki kell mutatnom.
A kegyelmet, melyben annyit csalódtam,
mert lényege tömény irónia,
nem csalja hozzám színlelt ájtatosság.
Úgy járok, mint ha fölfedezi a
pap a szentségtörőt az áldozóban,
és szája elől elkapja az ostyát.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]