Kettéhasadtan

 

„…a vers mintha két csigalépcsőn futna, s ezeket nekünk is egyszerre kell megjárnunk…”

Egy fülszövegből

 
Néha-néha az ember elbizony-
talanodik, ha versenyt fut a verssel,
egyszerre két lépcsőn rohanna le s fel,
le az egyiken, fel a másikon.
Mert szembefutni maga az iszony
önnönmagunk felével, nemcsak egyszer,
de többször is. Ezért van, hogy az ember
elbizonytalanodik, el bizony.
Megváltó berregés vet véget ennek.
A manzárdszoba fél lakója csenget
a félemelet fél házmesterének.
Vannak, akik hiszik, s vannak, akik nem,
hogy fölcsendül a rég-várt mester-ének,
ha újra eggyé válnak ők a liftben.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]