Szakmai töprengések

 

 

 

 

Kettéhasadtan

 

„…a vers mintha két csigalépcsőn futna, s ezeket nekünk is egyszerre kell megjárnunk…”

Egy fülszövegből

 
Néha-néha az ember elbizony-
talanodik, ha versenyt fut a verssel,
egyszerre két lépcsőn rohanna le s fel,
le az egyiken, fel a másikon.
Mert szembefutni maga az iszony
önnönmagunk felével, nemcsak egyszer,
de többször is. Ezért van, hogy az ember
elbizonytalanodik, el bizony.
Megváltó berregés vet véget ennek.
A manzárdszoba fél lakója csenget
a félemelet fél házmesterének.
Vannak, akik hiszik, s vannak, akik nem,
hogy fölcsendül a rég-várt mester-ének,
ha újra eggyé válnak ők a liftben.

 

 

 

A szellem kéjelgései

Én, azaz a százbillió atom,
mely engem képez, s mit énnek neveznek,
én, hű antennája gyanús neszeknek,
melyek átszűrődnek a falakon,
én, aki majd kicéduláztatom,
én, kit mumifikáltan polcra tesznek,
én, akit decimálnak, jegyzetelnek,
s bibliográfiákban lakhatom,
megteszem az élőtől adatig
vivő utat, s túljutok ama zónán,
hol a kijózanult költő belátja,
hogy az emberöltőnyi pásztorórán
simogatnia más nem adatik,
csupán egy pontosvessző térdkalácsa.

 

 

 

Az ihlet csapdája

Beismerem, hogy inkább csak alattom-
ban vágyom lenni túl világias,
mert rám ijeszt a túlvilágias
koporsódeszka-reccsenés alattam.
De ha többet törtettem és arattam
volna a múltban, túl csekély vigasz
lenne számomra: akkor is igaz,
hogy az egyenleget ki kell mutatnom.
A kegyelmet, melyben annyit csalódtam,
mert lényege tömény irónia,
nem csalja hozzám színlelt ájtatosság.
Úgy járok, mint ha fölfedezi a
pap a szentségtörőt az áldozóban,
és szája elől elkapja az ostyát.

 

 

 

Mező és mezőny

Mintha nem léteznének alkotók,
csak úgy íródnának a költemények,
burjánozva, akár a gyomnövények,
az önmaguktól elszaporodók.
De üvegházak is találhatók.
Virágzik a mesterséges tenyészet,
hiszen a kényelmes kertészlegények
vadvirágért nem másznak kaptatót.
Látható néha párviadal is, hol
vakra töltve a lovassági pisztoly:
sértő és sértett egymást le ne lőjék!
Büszkén vonul el szerencsés golyó-
váltás után a két párbajozó.
S két lyukkal szellősebb a levegőég.

 

 

 

Eszmefuttatás a költészet mikéntjéről

 

Önmagamnak

A fenségeset, a magasztosat
ma már ellensúlyozni illik
gúnnyal, öngúnnyal, a retorikát
farba rúgni, csokoládéval enni
a fokhagymás kolbászt, kirúzsozott
száj fölé kackiás bajuszt ragasztani.
S mi zajlik ezalatt belül?
Ólomkatonák harca papírtigrisek ellen.
 

Sznobjaink jobbjainak

Fontos-e a mellékes? Meglehet.
Sőt meglehet, hogy a legfontosabb.
Mellesleg szólva, a mellékes új
mellékeseket s a mellesleg is
új melleslegeket szül. Nem szabály ez,
csak következmény, már-már követelmény,
mit a költőnek tudni illenék.
S a többit is, a fenntartásokat,
a módosítást, a frissen leírt
állítások azonnali
felülvizsgálását, és ráadásul
tudni illik, hogy a központozás
egyenrangú a mondanivalóval,
sőt néha még több. Természetesen
mindennek az ellenkezője is
igaz, mert medvecukorhoz hasonló
a költészet: édes is, savanyú is.
 

T. D.-nek

Honni soit qui mal y pense.
Ennének-e medvecukrot a medvék?
Elvileg igen, ha a csemegét
el nem nyelné a széles szakadék,
mely embertől medvét tátongva megvéd.
De látom, medvéknek keresve kedvét,
sétálgatni mackóival D’Orét,
kinek bitorlom most szerepkörét,
féltve medvék üdvét, ügyetlen ügyvéd.
Jó volna nem látni többé trolit, buszt,
csak mászni hajlékony fatörzseken,
s mohón rágcsálni az eukaliptuszt.
A járható ösvényt fölismerem
már messziről, s száll szívem sóhaja:
Jó írni s élni à la koala.

 

 

 

Három bagatell

 

Őrült bokor

Nagyítón át vizsgálnám a világot,
magamon át, de minden változatlan.
A nézőszög új, a homály a régi.
Micsoda düh van egy-egy mozdulatban!
Szemembe csapnak az üvegszilánkok.
A vers őrült bokor, vadul kitépi
lábát a földből, s világgá rohan.
 

Az ihlet szertartása

Tömjéngőzfürdő hencserén,
vaskos ujjú henteskezek
alatt feküdni élvezet,
s mint szektánk tartja, szent erény.
Nem finnyásak, mindegy nekik,
hogyha dögönyözik a lelket,
vagy ha szalámit szeletelnek.
 

Láng

Szüli vajúdó pillanat,
szoptatja néma lehelet.
Kábán, vakon táncol, pedig
tükörben nézhetné magát.
Árnyéka a falhoz tapad,
freskó-alaknál kecsesebben.
Lobog csiszolatlan szemekben,
suhog rögös füljáratokban.
Aztán nagyot lobban… Kilobban.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]