Mutatvány

Meghajlok, pedig úgyse lát
e pillanatban eleven lény.
Szorítom sorsom fonalát,
talpam alatt képzelt emelvény.
Szememben bámész öntudat.
Bódult vagyok és elfogódott.
Fák fordítják el arcukat,
mikor meggyújtom a kanócot.
Halk robbanás… Holthalovány
szeme bámul az ablakoknak,
míg fönn az égen koponyám
csontszilánkjai felragyognak.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]