A lehetséges változatok

A lehetséges változatok
száma hiába végtelen, akkor se több
a szürke szín árnyalatainál, monoton kattogásnál.
Mellünkben a metronóm
lelassul, fölgyorsul, meg-megáll.
Mindig megújulnak a minták,
de mintha láttuk volna valamennyit
a távoli múltban. A jelen
unalma egyenlő a régi évek
mulasztásainak lajstromával
vagy a beszűkülő, zsugorodó
jövőben várható szemernyi jóval,
sokasodó bajjal. A szobrok
fejére por hull, madarak
ürüléke potyog. Húsz évben egyszer
letisztogatják őket. A verseskönyveket is leveszik
a polcról hébe-hóba. Valaki megért
egy-egy sort, saját vérével telíti
a kihűlt ereket, fényt lop a megtört
szembe. De mégse több ez
látszatnál, ártalmas önáltatásnál.
Valójában homoksivatag
lesz akkor már az arcunk,
csak a szelek vésik belé érthetetlen
ábráikat, csak a pusztaság
nyughatatlan, örökké szomjas szelei.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]