Sötétedés

Mielőtt elsüllyedne a talajban,
a fényt újra fölemelkedni látod,
érzéketlen kolosszusokat vádoló
hajszálvékony tiltakozásul.
Míg szaporázzák táncukat a percek,
átjár a veszély madárvijjogása.
Egy farakás őrtornyából figyelsz
az agyafúrt hurkot vető utakra.
Kit rémalaknak hittél messziről,
a te másod jön talpig feketében,
álmatagon halad melletted el,
mint aki meg se lát.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]