Az ügyelő intelme

Miért érzed, hogy nem vagy itt, se túl,
míg színpadias megvilágításban
csúszkálsz a nagy vízválasztó gerincén,
és elkövetkező háttereid
a zsinórpadlásról lógnak föléd?
Jelenlétednek mi az ürügye
ott, ahol a jelenetek
mind megfordíthatatlanok,
s megválik inkább gyíkfarkától az idő,
mintsem hogy visszarántsd?
Hisz tudom, irtóznál a hallgatástól,
az izzó szájkosártól akkor is,
ha cipődben már más láb lépegetne,
és levágott hajad a más fején
viaskodna a széllel.
Lásd be, hogy e festett világban,
hol álom-ételt és italt fogyasztunk,
hatástalan eszköz a szó,
de roncsolni tud akkor is a kő,
ha vízen tükröződő arcba dobják.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]