Letépett álarcok

Szélben lengő mécsláng alatt
halovány fénykörben kuporgó,
idomtalan fejű, reszketeg árnyék.
A véletlen szülötte.
Karmok széttéphetik,
szétloccsanthatja koponyáját
egy kődarab.
És mégis eleven hit
lakja a szívét! Hiszi, hogy trón illeti őt,
a gyengét és veszendőt.
S a mindenséget ostromolni készen,
ekképp kiált:
„Köröskörül romlás és rombolás!
Széthullnak égitestek.
Tűzeső veri városaimat.
Lávakövekké fagynak a csillagok,
melyeket egy képzeletbeli égbolt
tereit bevilágítani öntök.
Képek vesznek körül, káprázatok,
miket a puszta légből bűvöltem elő,
mítoszaimat vakmerően fölidézve,
noha nem tudom, egyenesen állok-e,
vagy fejjel lefelé függök az űrben.
Öklöt rázok a menny felé,
ha tarjagos felhőkből lecsapó
villám fonódik tornyaimra,
vagy járványok vörhenyes szőrű farkascsordája kerülget.
Mert bátran káromol hatalmakat
a lény, ki ellenséges környezetben is
képes volt megfoganni,
ki nem hóember és nem szalmabáb,
de eszméletre ébredt sárkolonc,
az anyag élő kétségbevonása,
vályogviskó a mocsár szigetén,
egy mélyre süllyedt isten menedéke.
Ez a trónfosztott szellem gyújt világot
sejtjeim éjében, idegeim
hamar rozsdásodó drótszálain
az ő parancsa futkos.
Ő nem tűri, hogy a legyőzetés
szégyenébe belenyugodva,
tehetetlenül elheverjek
ürülékem kupacai között.
Ő késztetett föloldhatatlan ellentéteim
tövisbozótjából magasba nézni,
hogy lássam a kárpitok lebbenését,
melyek mögül álarcok kandikálnak.
Csontcsészében, pépes anyag tekervényeiben
ő kényszerített szőni terveket ellenük.
Az ő tüzes ösztökéje tanított
repülni, hogy egyszer zsarnokaim
csillagálmú, nyugodt völgyeinek
kéklő csendjét földúljam. Ő mutatta meg,
hogyan tűzzem ki zászlóm rongyait
fellegváruk fokára.
És ő bátorított, a messzeségben
sápadozó fénypontokra mutatva:
Nézd! Ott az én lámpáim égnek!
A bölcsesség, mit hetven-nyolcvan éven át szívok magamba,
testem petyhüdt tömlőjéből kifolyhat,
s tudatlan leszek ismét, mint a föld pora,
de termékenyítő veszély
vonzza milliárdnyi képmásomat,
hogy a gömbhöz fűző köldökzsinórt
elvágják, és súlyuktól szabadultan
induljanak ama fények felé,
hogy a leplek, álcák, miket ma még
néven nevezni nem tudunk,
de művük szenvedés, nyomor, halál,
egyszer ronggyá foszoljanak.
Igen! Én mondom ezt, halálra szánt,
féregcsupasz teremtmény, ki csigánál
védtelenebb, egyedül mit sem ér,
annál veszélyesebb sokadmagával,
s kit fölfelé visz a szárnyas tudásszomj.
Igen! Én mondom ezt: Nem veszhet el,
ki újraszüli önmagát!”
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]