Szégyen

Terepszínű sátrak a félhomályban.
Emitt egy villanyfényes udvar.
Még látni őket, akik négyszögében
állnak az alacsony épületeknek.
Egy ajtó fölött bádogtábla: FÜRDŐ.
S porlepte, izzadó embertömeg
tolong a víztelen csapoknál.
Mért kellene folytatni, részletezni?
Egy pontba is sűríthető a látvány:
egy vércsepp, mit az erőszak kisajtolt,
lehullik szégyenében.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]