Hétköznapok

Az eseménytelen tavon
vízgyűrűk egyformasága,
lemondó legyintései a mélynek.
Szomorú sziklákon az ének
ezer darabra törik,
partra vetett limlommá züllik a szó.
A sötétség gyepűin nem hatol át
a fény káprázatos ellenérve.
Az áldozatok szentelt mezején
patkány futkos, sündisznó sündörög.
És jönnek hosszú sorban
az elfásult vezeklők,
kik soha le nem vethetik
a hátukhoz tapadt batyut,
sem a bőrükkel összenőtt darócot.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]