Kalandozás egy égitesten

 

 

 

 

Meglepetések

Megdöbben a szerelmes,
ki évek óta vár a parkban,
s mikor már lába gyökeret eresztett,
és szél kuszálja lombhaját,
meglátja hölgye ablakában
a gyors, felvillanó fényt,
az elmulasztottnak hitt jeladást.
És megdöbben a gyermek,
ha feldobott labdájából parányi
pontocska lesz, majd elnyeli az ég.
És meglepődik a lovas,
aki azt hiszi, fennsíkon poroszkál,
s egyszerre látja, hogy az árkok
óriási homlokbarázdák,
s meglepődik a vándor,
ha egy rézsútos ösvény kaptatóján
útjába áll
az átugorhatatlan orrsövény.
Meglepődünk mindannyiszor,
ha arcot vált a megszokott jelenség,
vagy ha az emlékek madárrajában
megpillantunk egy szárnyas, különös lényt,
valami ismeretlen szellemet,
vagy ha unalmas zátonyunkról
távoli part felé sodor a hullám,
ahol üvegként átlátszók a sziklák,
a földnyelvek mint pántlikák lobognak,
s boldog a lelkünk, hogy fénylő kis kavics lehet
a végtelen homokmezőben.

 

 

 

Dél

Tűrhetetlen napsütésben
felbolydult darázsfelhő talál rám.
Forró szélben mozdulatlan állok
kavicsok záporában.
Vénülő, töppedten aszalódó
képek halnak bennem el.
Cserben hagyja torkomat a hang.
Cserben hagyja arcomat a vér.
Állok száraz porviharban.
Állok parázsló szőrbozótban.
Állok a körém hurkolódó
hőhullámok ostromgyűrűjében.
Majd ha a szivacsos éjszaka
likacsaiból hűvös fény szivárog,
ujjal megérint, ki lát először,
s összeomlok marék hamuvá.

 

 

 

Hétköznapok

Az eseménytelen tavon
vízgyűrűk egyformasága,
lemondó legyintései a mélynek.
Szomorú sziklákon az ének
ezer darabra törik,
partra vetett limlommá züllik a szó.
A sötétség gyepűin nem hatol át
a fény káprázatos ellenérve.
Az áldozatok szentelt mezején
patkány futkos, sündisznó sündörög.
És jönnek hosszú sorban
az elfásult vezeklők,
kik soha le nem vethetik
a hátukhoz tapadt batyut,
sem a bőrükkel összenőtt darócot.

 

 

 

A szemtanú

Őszi csillagok lombhullása.
Maga köré falat álmodik a mező.
Háztetőkről tengeri tajték
csorog a meztelen bokrok közé.
Ablakok tébolyát tükrözi künn a táj.
Ugyanazt nézni mindig!
Fogytán a haszontalan türelem,
mit a százfogú óra morzsol.
Elbotorkálni még a szemhatárig,
hová csalóka, márványos derengés
hálója hívogat, s ott halni rovarok
zümmögő kínhalálát!
Ki esztendőkön át
forgott egy képzelt középpont körül,
és csak a fegyverek hiánya védte,
aki arcán üszkös mosollyal
látott száguldani tüzes tekéket,
s keze hamuba fúló fény után nyúlt,
s látott vízáradást,
amely térképet hatálytalanít,
mit is keresne még a sivatagban,
ahol óriás madarak
homokszínű körmenete vonul át?
Jobb helyben állni mereven,
amíg görcsüket el tudják tagadni
a zsigerek, s kétrét görnyedni nem kell
a megváltó hányingerig.
Mereven, mintha vallatásra várna,
mely – sajnos – úgyis elmarad.

 

 

 

Magányosság

Füstgomolyokkal, felhőcafatokkal övezve
száguldok, ahol nincsen előre, se hátra.
Farkasszemet néz velem az önfényében sütkérező,
elégedett, aranyszínű arc.
Nincs se takarni-, se félnivalóm.
Nyugodt szívvel, ha tehetném,
szembeköpném zsarnokomat.
Ha nem feszülne a póráz!
Reménytelenül hordozom
szikláimat, tengereimet.
Élősdieim kihalnak,
mezőim elszikesednek.
Dajkám, a megőszült idő
ringatja örvénylő fejemet,
altatgat, hamuval betakar.

 

 

 

Szeles napon

Selyemtekercsek az őszi felhők…

Jü Hszin

 
Képzeld, hogy béna lábbal tolószékben ülsz,
s úgy nézel föl az októberi égre,
ahol csak imbolygó szigetekkel találkozol
egy végtelen tekintet tengerében.
Várj, míg a szél nemcsak a fák
dohánysárga szakállát tépdesi,
de téged is megfoszt vonásaidtól,
hogy arcod meddő karsztvidék legyen,
ahol a szakadékok, vízmosások
egy cseppfolyós lávában gázoló
őrült megfagyott lábnyomai.
És selyemtekercsekről szó ne essék!

 

 

 

Az idő szintjei

Az idő szintjei…
Egymást kergető és utol nem érő
körcikkelyek.
Vonaglások a glóbus arcán.
Az idő szintjei…
Termek, ahol szót sem érdemlő célokat
idétlen tánclépésekkel kerülgetünk.
Az idő szintjei…
Az amfiteátrum lépcsősora,
hová önnömagunkat ünnepelni
elkésve érkezünk.
Az idő szintjei…
Lejtők, hol a hazugság, öncsalás
napot, holdat eltakaró
szeméthegyei halmozódnak.
Az idő szintjei…
Ziháltató emeletek
egy lift nélküli felhőkarcolóban.
Az idő szintjei…
Megálljt parancsoló
kőtáblák, ahol elmosódva is
a legrosszabbat sejtetik az ábrák:
a gyilkos tűzben sistergő szemek,
egy mutatóujj, szüntelen kinyújtva
valami végzetrejtő gomb felé;
sokáig tűrő hátasállatunk,
a felháborodott föld,
mely lerázná nyomunkat is magáról;
s a megbántott egek,
amint lemondóan továbbvonulnak,
s más csillagot keresnek.

 

 

 

Kalandozás egy égitesten

Szürkéskéken alvó hegyek,
élettelen síkságok lábaiknál.
Legszomorúbb a városokba térve
látni a sárgán szanaszét szórt
csontok seregét a sikátorokban,
téglafalak vörhenyes csonkjait
az esti fény utolsó lobbanásakor,
és a kőlépcsőket a kikötőben,
melyekről a rászáradt vért lemosta
réges-rég a dagály…
Hamueső hullt a könnyelműek
tetemei fölé, kik félrevezető
ösztöneiknek engedtek.
ösztöneiknek engedtek. A mélyben
pestisnél iszonyúbb járvány dühöngött,
de a csillagok ugyanúgy ragyogtak.
S ezt teszik akkor is, ha elborítja
az őrjöngő növényzet
a szobrokat s pártás toronytetőket.
Kudarc volt ez, de sötétjébe némi
hősiesség visszfénye is vegyül,
mert magasba törtek az elbukottak.
Szánalmasan végezték, de a szégyen
el nem törölheti soha a gyászt.
Itt az alázat most is leborul,
s csókolgatja a talaj sebeit,
az emlékezés horgával szivében.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]