Egy rossz költő halálára

Ő volt a mesebeli tyúk:
sohase költött, noha kotlott.
Hol járt, göröngyös volt az út,
s helyette is verslába botlott.
Mint falkából kimart vadállat,
rítt a sorvégről lemaradt rag.
Rímei párra nem találtak,
s végül is pártában maradtak.
Mennydörgés volt ajkán a sóhaj,
s átkot nyöszörögve kiáltott,
mit visszapöcköltek azonnal
fejére ügybuzgó szeráfok.
Nem boldogul a föld alatt se,
mert kötött formájú a kripta.
Lábvizek nimfája, fogadd be
lelkét szürke hullámaidba!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]