Amit az ember a földön tehet

Tüzet szítani, hogy kezünkbe marjon
a visszaharapó láng.
Szomjazni, hogy az első korty után
magába szívja vizét a pohár.
Tovarohanni eszelős
sikoltásoktól tarka folyosón,
megtartva ép eszünket.
Hurkot vető fények közt elterülni,
s várni, hogy a fegyver lesújtson,
vagy haladékot adjon valami
arcunkat félreértő könyörület.
Kihívó szókkal ingerelni
a más irányba forduló közönyt.
Tengődve a megszokható veszély
színtelen közegében,
titkos ablakra lelni,
s az ötszáz évvel ezutáni város
elmosódott képét megsejteni.
Betömött füllel is figyelni
elfojtott, ismeretlen hangokat,
s fölpeckelt szájjal is felelni rájuk.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]