Pusztuló arc

Lazulnak engedetlen izmai,
tojásdadsága petyhüdtebb, seformább.
Önnönmagát pusztítja ki
a korhadó, a szétzüllő mennyország.
Bizonytalanba szálló angyalok
viszik el szárnyukon a pírt s a hamvat.
Lakatlan égtáj, kiszipolyozott,
forró szelektől szántott, puszta gyarmat:
helytartója a keserűség.
Ez volt az a vidék,
hol nem tudtam betelni a derűs ég
mosolyával, ahol ezernyi kék
tavacska csillogott, ahol a szellem
s érzékiség egymást ölelve alvó
testvérek voltak, hol a kegyelemben
benne zengett a kérés, mint harangszó
a homályban, benn élt az indulatban
a szelídség, ösztönben a szemérem,
s a mondott szóban a kimondhatatlan?
Meddő gőg a lefittyedt szájszegélyen…
Mint kém a titkot, úgy viszem tovább
a sárga fogsor csontvázmosolyát,
míg a képmutatás meg az iker
gyanakvás nyelvet öltöget
az arcból, melynek már kerülni kell
az irgalmatlan tükröket.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]