Boldog vándorok

Mily révületben úszik
a boldogok naszádja,
túl ama kikötőn, hol
emlékek horgonyoznak,
túl szivárványain
idegen csillagoknak!
Mily könyörületes szél
simul vonásaikhoz,
hogy mosolyogni lássa
a déli félhomályból
éjféli ragyogásba
költöző arcokat!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]