A halottak folyói

Ott hömpölyögnek, kanyarognak,
ahol sohasem jártunk, te meg én,
rőzsetűzfényű estéktől lilák,
vagy kékesfeketék és görcsösek,
mint erek egy vénember kézfején,
fölöttük tarfejű madár rikolt,
s úszik rajtuk seregnyi holt,
tátott szájjal bámulva fölfelé,
s mindegyik oly bambán kedveszegett,
mintha nem látott volna még eget.
Már-már ocsúdnak, szemüket kinyitva,
s képek születnek emlékezetükben,
egy város, egy házsor, egy nő szeme,
s úgy hatol a víz füljárataikba,
mint formátlan, de ismerős zene,
s mikor már kép a képpel összeállna,
s a zenéből kihallanék a dallam,
rájuk a folyók zsarnoka, a szél csap,
hogy az emlékszövevényt szétzilálja,
s szétfoszlik a ritkás, semmicske fátyol,
mert a holtak emléke annyit ér csak,
mint hóemberek álmai a nyárról.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]